Page 1

skaffiffi" MENSEN PRATEN OVER

ffiffiffiffiffiru

eM&ffiruffi

Dat wet'rjdens de Olympische Spelen niet een keer op de eerste plaats eindigden, maakte ruiter Michele George (38) op de Paralympische Spelen meer dan goed.Zewontwee keergoud. En datslechts vierjaar nadat zeverlamd geraakte aan haar linkerbeen. ik wel gerekend, maar goud kwam totaal onverwacht. Daarvoor was de concurrentie van dc Britse Sophie'Wel1s te groot. In 2010 won ze nipt de wereldbeker en ze was er volgens mij te gerust in dat dit scenario zich in Londen zou herhalen. Ik zag dat ze heel gestrest was en dat maakte me nog sterker. Aan de kant, ik kom af ', dacht ik(Lacbt)." Met succes, want zowel op het individuele onderdeel - een opgelegde test - als op de kiir-een vrije choreografie met verplichte oefeningen - pakte Michdle het goud. p een medaille had

Suk*{e$em Voor het \7I( won

de amazone ook zilver op de Europese Kampioenschappen. Uitzonderlilk, want dat was maar een jaar na haar ongeval in 2008. .Ik iiet een paard uit op de wei toen de wind plots heel hard blies en het paard daarvan schrok. Hij sprongwegen sleurde me mee. Ik maakte een verkeerde beweging waardoor mijn bovenbeen van mijn onderbeen draaide met als resultaat een gescheurde knie, maar het gingpas echt mis toen de anesthesist een zenuw kapot spoot en zo mijn linkerbeen verlamde. Ik zat in een rolstoel, verging van de pij n en wilde al mijn paarden verkopen. Mijn man verbood het. Hij was ervan overtuigd dat ik weer zou riy'den en hij kreeg gelijk. Na de rolstoel kwamen de krukken en nog even later sukkelde ik zelf op mijn paard. Dat moment, dat ik na een uur ploeteren weer op een paard zat, vergeet ik nooit. Ik krij g het er nog koud van., "Rijden om te rijden vind ik maar niets. Ik wil competitie. Stiekem schreef ik me in voor een wedstri jd en die won ik. Ma een screening volg-

12

nina L\

lc\ I t'L

EI(. Ik liep nog rond met een braniet al1een onstabiel op mijn been, maar ook mentaal en toch werd ik tweede. Dat gaf me de drive om verder te doen. Mijn volgende doel is de wereldbeker in Denemarken." de in 2009 het ce en was

Y*6*mdr**ds

_s1

Opvallend aan Michdle is dat ze een tikkeltje andersis. Zodraagtzeeen witteen een zwarte oorbel. "\Tanneer iedereen naar rechts gaat, ga ik naar links. Lekker tegendraads. Vandaar dat ik in Londen een smiley op mijn witte handschoen tekende. In de stijve dressuursport zou niemand zoiets gedurfd hebben." Michdles man, die dierenarts is, is de enige die

d

niet paardrijdt. .Gelukkig verstaat hij mijn passie rvel. In jaren ben ik niet op vakantie geweest - 18 paarden aan hun lot overlaten, is onmogelijk-, maar datis een keuze. Neem je het niet au serieux, dan biijven de resultaten uit.,

z.gc

*n

het

kmnt

ts*rgerlijke stx*t: #*ir*i-nr,rrj ;"i:et Ser**rd *n m*rn* vnn C*nli!!* {1fi}**

Fierre-F**l{*}. Woor: p Iaxtx: Ari-: *: u g * s Ber"reB: Vr-o*S*r !qJ*ii"its tr* ei*t ryl*di**h ;+fge:vaarciiqd*. Sine)* er kinderen ziin, i* f,9ie h*:!* r.r*iiiid* ra*rcienirein*r. Straff*i* D'*s:i1i*r e nr"!"1itrle n:*akt v*q:r' e!ke ivedstrijri ri*r: haar rrlen:a *en hei"tinp v**r h**r. \i*+r de fr;:reriympise he 5p*i*rr r**g :e er+v*r't*, geie *n r*#* p*r*l* aan clkaar *n dis keltinq sal Ivlie hBl+: rii"aq*n't*trini #ie kaBot Sfiet" i

: ;

o a

o

6 o

a

!

;f t


F#*

*:Tls"#*vmf +#td $F: #{ {HEt't m*HEm r* .a

F"c;F ;A

e+g

i

t'."f g;*"t nsflE#F i"B**r d*d"tc$ --#q*kt%aG}E*F.u*E

hdf!+#i[",6E %+.lsF !

ffiruffiffiH" B'?=$jffi

w+rh+m#

',{E*

cEi,A

ffi#ffi

-4*8"

Gouden amazone  

Interview met Michele George voor Nina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you