Page 40

Jan Bank

JAN BANK

God in de oorlog gebonden met stofomslag 15 x 23 cm 736 pagina’s met illustraties

God in de oorlog

€ 20,omslag Bas Smidt nur 680 isbn 978 94 600 3472 5 februari 2017

De rol van de Kerk in Europa 1939-1945

Welke rol speelden christelijke kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog? In de totalitaire staten van Hitler, Stalin en Mussolini duldden vele kerkbestuurders de machthebbers en pasten zich aan, uit angst of uit overtuiging. Het christendom kent een geschiedenis van religieus antisemitisme. Toch waren er ook chris-

ui

20

ns a

erij ba

l

schadigd. Nooit eerder verscheen een boek dat het christendom beschrijft in al zijn facetten op het moment dat het onder de immense druk van bezetting en terreur zijn ware aard moest tonen. Dit meerstemmig en veelkleurig beeld van de rol van de kerk in Europa is een meesterproef van geschiedschrijving. Jan Bank schreef bijna tien jaar aan dit unieke standaardwerk, een magnum opus.

‘Onweerlegbaar en belangrijk.’  – NRC Handelsblad

ev

kerk diep geraakt en be-

t

heeft de christelijke

ui

joden, Roma en Sinti

erij ba l

ns

De massamoord op de

g

ev

a

en tand verzetten.

t

tenen die zich met hand

g

38

Voorjaarscatalogus 2017  

Een optimistische aanbieding voor het voorjaar 2017. Met onder andere het inspirerende verhaal van klimaatondernemer Marjan Minnesma, het aa...

Voorjaarscatalogus 2017  

Een optimistische aanbieding voor het voorjaar 2017. Met onder andere het inspirerende verhaal van klimaatondernemer Marjan Minnesma, het aa...

Advertisement