Page 1

‘Ik ben vastbesloten om het ministerie van Buitenlandse Zaken en Amerika veiliger, sterker en meer beschermd achter te laten.’ ‘We moet stoppen met alleen maar aan het individu te denken en bedenken wat het beste is voor onze maatschappij.’ ‘Homorechten zijn mensenrechten.’

‘Hillary Clinton is een van de beste ministers die we ooit hebben gehad.’ – Barack Obama

‘Mijn slechtste eigenschap is dat ik meteen opgewonden raak van wat ik denk dat juist is.’ ‘Vrouwen zijn het grootste onaangeroerde reservoir van talent in de wereld.’ ‘Het Amerikaanse volk is doodmoe van al die leugenaars en mensen die iets pretenderen te zijn wat ze niet zijn.’ ‘Ik ben er heilig van overtuigd dat het goede werk voor de rechten van vrouwen en meisjes dat in de twintigste eeuw verricht is nog niet af is.’

HILLARY

‘De oprichters van de Verenigde Staten wisten al dat je het in een democratie van tijd tot tijd hartgrondig met elkaar oneens bent. Dat is wat ons onderscheidt van autoritaire regimes waar anders denken verboden is.’ ‘Het inhumane gebruik van massavernietigingswapens tegen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen door de regering van Assad schendt een universele norm. Dit vraagt om een sterke reactie van de internationale gemeenschap, geleid door de Verenigde Staten.’

RODHAM

CLINTON

‘Ik stond naast president Obama toen de mariniers op Andrews de lijkkisten met de Amerikaanse vlag erop uit het vliegtuig haalden. Ik omhelsde de moeders en vaders, de zussen en broers, de zoons en dochters.’

uitgeverij balans Van Miereveldstraat 1 | 1071 dw Amsterdam | Postbus 75184 | 1070 ad Amsterdam Telefoon algemeen: 020 - 305 98 10 | Fax algemeen: 020 - 305 98 24 Fax verkoop/publiciteit: 020 - 305 98 39 | E-mail: balans@uitgeverijbalans.nl www.uitgeverijbalans.nl

vormgeving b’IJ Barbara | Amsterdam

‘Van alle Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken heeft ze het grootste aantal landen bezocht, 112, en het hoogste aantal kilometers afgelegd, meer dan 1,5 miljoen.’ – the new york times

MIJN JAREN ALS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN voorjaar 2014


‘Het slechtste dat in een democratie – en in een mensenleven – kan gebeuren is dat men cynisch wordt over de toekomst en de hoop verliest.’ – Hillary Clinton

HILLARY

Doorspekt met levendige, persoonlijke anekdotes en herinneringen aan haar samenwerking met president Obama en andere wereldleiders.

RODHAM

CLINTON

promotie

• Beperkt aantal interviews • Advertenties

MIJN JAREN ALS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

• Affiches • Flyers • Lezersacties

Hillary Clinton is een vrouw die door zowel vriend als vijand wordt gerespecteerd. Niet alleen door haar collega’s in de politiek wordt ze bewonderd, maar ook daarbuiten is ze voor miljoenen mensen uitgegroeid tot een rolmodel. Door haar jaren in de hoogste regeringskringen heeft ze een unieke kijk op de recente geschiedenis. In dit boek gaat ze in op een aantal dramatische momenten in de recente politiek. Zij schrijft over haar rol in, en gedachten over, gebeurtenissen als de moord op Osama bin Laden; het omverwerpen van het regime van Khaddafi in Libië; de veranderingen in Irak en Afghanistan; de Arabische Lente; de opkomst van nieuwe economische machten als China, Brazilië, Turkije en India; het opbouwen van diplomatieke betrekkingen met Iran en Noord-Korea; de verhouding tussen de Verenigde Staten en de belangrijkste bondgenoten in de wereld en de veranderende rol van Amerika als wereldleider. Hillary Clinton schrijft niet alleen over haar belangrijkste beslissingen en sleutelervaringen als minister, maar ook over haar ideeën hoe wij zouden moeten omgaan met de belangrijkste uitdagingen van deze tijd: economische ontwikkelingen, energie en klimaatverandering, democratie en mensenrechten, de belangrijke rol van vrouwen en meisjes, technologie en innovatie, gezondheid en ontwikkeling, en meer. april 2014 • paperback, 400 pagina’s • 15 x 23 cm • R 19,95 • isbn 978 94 600 3740 5 nur 680 • e-book 978 94 600 3741 2 • omslagontwerp Bas Smidt

Hillary Clinton