Page 1

Lawine |

ons werk

Voor je ligt een overzicht van het werk van Lawine. Wij zijn een klein bureau dat op een creatieve manier bedrijven en organisaties helpt met het communiceren naar hun doelgroep. Dit kan uiteenlopen van het ontwikkelen van een huisstijl tot het bedenken van een campagne of concept, van het vormgeven van een brochure tot het uitvoeren van een advertentiereeks of een website. Door een uitgebreid netwerk bestaande uit tekstschrijvers, copywriters, fotografen en webbouwers zijn we in staat de juiste mensen in te zetten voor het juiste doel, namelijk de boodschap op een zo mooi en efficiĂŤnt mogelijke manier naar buiten brengen.

u


2


SBNS |

jaarverslagen

Voor de Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen ontwikkelden wij een vormentaal voor communicatiemiddelen zoals brochures, nieuwsbrieven en jaarverslagen.

3


4


Lawine |

kwartetspel

Dit kwartetspel is gemaakt als een gadget voor klanten en geeft een overzicht van ons werk. Het werd tevens als acquisitiemiddel gebruikt.

5


6


Gemeente Utrecht |

wandillustraties

Het nieuwe interieur van de balie Bouwen Wonen en Ondernemen werd ontworpen door ontwerpbureau Strand-NL. Wij verzorgden de invulling van de 13 meter lange wand bij de entree en twee wanden achter de balie. Met input van de afdeling Cultuurhistorie van de Gemeente Utrecht ontwikkelden we een serie beeld clusters verbonden door een lijn die de stadsontwikkeling door de eeuwen heen laat zien.

7


8


Gemeente Utrecht |

affiches en verkeersborden

In opdracht van de Gemeente Utrecht hebben we middels affiches de OV-Fiets, de parkeergarage de Grifthoek en de autovrije zondag onder de aandacht gebracht. Daarnaast hebben we een serie van vier verkeersborden gemaakt als onderdeel van een campagne rondom de fietsproblematiek in het stationsgebied.

9


10


SenterNovem |

corporate identiteit

In opdracht van de overheid ondersteunt SenterNovem initiatieven in duurzaamheid en innovatie. SenterNovem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken en is een fusie van Senter en Novem. Lawine ontwikkelde de corporate identiteit voor alle printuitgaven van SenterNovem in vier niveau’s; SenterNovem als de afzender, het profileren van de opdrachtgever, de herkenbaarheid van het programma/regeling en de herkenbaarheid van het programmaonderdeel. Dit resulteerde in een te downloaden huisstijl handboek voorzien van gebruiksklare formats voor ontwerpers.

11


12


SenterNovem |

corporate identiteit

Diverse voorbeelden van toepassingen binnen de SenterNovem huisstijl.

13


14


Hogeschool voor de Kunsten |

panelen

In opdracht van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht werden drie docenten gekoppeld aan oudleerlingen. Met als thema ‘Weerzien’ ontwikkelden wij een alternatieve tijdsbalk van kleine contactafdrukjes. Vijf beelden hiervan werden uitvergroot en voorzien van de datum waarop ze werden gemaakt.

15


16


Beco |

corporate brochure en folderomslagen

Beco is een dienstverlener op het gebied van duurzame ontwikkeling. In samenwerking met Toelis tekst | communicatie ontwikkelden wij een corporate brochure op zakformaat. Hieruit voort kwam een restyle van de huisstijl en een vormentaal die gebruikt werd voor onder andere mailings.

17


18


Gemeente Utrecht |

Burgerjaarverslag 2006

In opdracht van de gemeente Utrecht zorgde Lawine voor de vormgeving en voor het concept van de themafoto’s voor het Burgerjaarverslag 2006. De inzending van deze jaargang voor het beste burgerjaarverslag was volgens onderzoeksbureau SGBO goed voor een top tien notering. Beoordeeld op leesbaarheid, vormgeving, participatie en dienstverlening, kwam daar een bijna maximale score uit.

19


20


Jordaan Film |

visuals

In opdracht van Jordaan Film hebben we voor de Nederlandse speelfilm ‘Rent A Friend’ van regisseur Eddy Terstall een serie billboards gemaakt. Deze billboards werden in de film gebruikt als reclame uitingen in een supermarkt en op straat.

21


22


class-a |

corporate identiteit

Voor class-a, kennisprovider op het gebied van het Microsoft development platform, ontwikkelden wij de gehele corporate identiteit.

23


Tivoli |

affiches

Voor poppodium Tivoli hebben we een serie overzichtsaffiches ontworpen die het programma aanbiedt als alternatief op de periode waarin iedere activiteit zijn eigen affiche had.

24


25


26


Hijman |

serie advertenties

Voor Hijman schoonmaakartikelen ontwikkelden wij een serie advertenties voor in het blad Service Management. Een vakblad op het gebied van professioneel schoonmaakonderhoud. Het gaat om een vijftal advertenties die de meerwaarden en uitgangspunten van Hijman onder de aandacht brengt. Lawine heeft in samenwerking met Toelis tekst | communicatie gekozen voor advertenties op basis van testimonials in een reportage-achtige opzet. Ondersteunend zijn krachtige en abstracte productfoto’s van Margreet Vloon gebruikt, waarbij Lawine diverse knallende pay-offs heeft ontwikkeld.

27


28


Gemeente Utrecht |

uitnodiging, folder, map en affiche

In opdracht van de gemeente Utrecht brachten we de verhuizing en het samengaan van de ‘Bedrijvenwinkel’ en de ‘balie Bouwen Wonen en Ondernemen’ onder de aandacht. Samen met fotografe Margreet Vloon werden diverse ondernemers op de foto gezet met bordjes in hun hand met daarop een boodschap voor op de diverse communicatiemiddelen.

29


30


Chili Con Valley |

cd hoesjes en labels

Diverse cd verpakkingen voor het multidiciplinaire muziek collectief Chili Con Valley dat op onregelmatige basis cd’s uitbrengt.

31


32


Ontwerpzaken |

portfolio

Voor deze interieurontwerpers uit Utrecht ontwikkelden wij een portfolio in de vorm van een koffer met kubussen. Iedere kubus beschrijft een project. De zes verschillende zijden van de kubus laten niet alleen het eindresultaat zien, maar geven ook de technische informatie over het product. Daarnaast maakten wij een serie kaarten met de planovellen van de kubussen om achter te laten bij de klant.

33


34


JohnsonDiversey |

nieuwsbrieven

Voor JohnsonDiversey, aanbieder van totaaloplossingen op het gebied van reiniging en hygiëne, ontwikkelden wij twee nieuwsbrieven. Eén voor de werknemers (Sequoia) en één voor de klanten (Spiegel).

35


36


GGZ Nederland |

gids, manifest en brochure

Voor de GGZN, de brancheorganisatie voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, verzorgden wij het ontwerp en de vormgeving van diverse communicatiemiddelen. Hiervoor ontwikkelden we een beeldtaal, waarin illustraties van personen gebruikt worden om de organisatie een menselijker gezicht te geven.

Uit kader 1.4 blijkt dat voor kinderen en jeugd de meeste capaciteit beschikbaar is voor KOPP/KVO-

E-health

projecten. Niet alleen bieden alle instellingen uit het onderzoek op dit aandachtsgebied activiteiten aan, dit zijn ook de activiteiten waarin relatief de meeste tijd wordt besteed. (Voordouw/Schaefer

Ook via internet vinden inmiddels veel preventieactiviteiten plaats in de vorm van online cursussen

2005). Depressie neemt op afstand de tweede plaats in. ‘Overige aandachtsgebieden’ betreffen

en ondersteuning. Recentelijk heeft het Trimbos-instituut een inventarisatie gemaakt van e-mental

bijvoorbeeld preventieactiviteiten met betrekking tot huiselijk geweld, autisme, asielzoekers/

health projecten bij ggz-instellingen3. In deze inventarisatie zijn alle e-health initiatieven op-

vluchtelingen en opvoedingsondersteuning.

genomen die zich (onder andere) richten op depressie, angststoornissen of stoornissen als gevolg van problematisch alcoholgebruik. In het overzicht van het aanbod worden 22 projecten genoemd die zich specifiek richten op

‘Online hulpverlening slaat goed aan bij jongeren’

jongeren (vanaf 12 jaar) en/of jongvolwassenen (vanaf 16 jaar): De inhoud van het aanbod verschilt sterk. Een aantal websites is vooral gericht op overdracht van

Tekst: Wybo Vons

informatie en voorlichting, anderen bieden zelftests, de mogelijkheid om online te chatten en/of cursussen. Waar de meeste projecten de doelgroep breed omschrijven (jongeren of jongvolwassenen) richt één website zich specifiek op Marokkaanse meisjes; vijf websites richten zich op

Al googelend met trefwoorden als somber, down en depressie, beland je al snel op www.PratenOnline.nl. Deze website is bestemd voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die meer willen weten over depressie of hierover willen chatten met een

kinderen van wie iemand in de directe omgeving een psychiatrisch probleem heeft. Deze laatste websites richten zich vaker op alcohol- of drugsproblematiek.

hulpverlener. ‘Dit is pas de eerste stap. Met enkele ggz-partners werken we namelijk aan een nieuwe startpagina, waarop we het hele continuüm van bewezen effectieve online-hulp voor jongeren met psychische problemen en verslaving willen bundelen’, zegt Kees Bastiaanse, directeur/bestuurder van Jeugdriagg Noord Holland Zuid, de initiatiefnemer van de website.

Kader 1.5 E-mental health projecten naar problematiek

‘Op PratenOnline kunnen jongeren terecht voor informatie en praktische adviezen. De site biedt ook een forum om ervaringen ‘te dumpen en te delen’. En er staat een zelftest op met dertien stellingen. Als uit deze screeningslijst blijkt dat je behoorlijk down bent, kom je in aanmerking voor enkele chat-sessies met een van onze GZ-psychologen. Binnen een week

Stoornis Gericht op depressie Alcohol/drugs problematiek

en op een tijdstip dat de jongere zelf aangeeft.

Overig/geen specifieke problematiek

Drie jaar geleden zijn we met deze site gestart, omdat voor vrij veel jongeren de drempel tot de reguliere GGZ hoog blijkt te

Totaal jongeren/jongvolwassenen

Aantal projecten 5 8 9 22 projecten

zijn. Ook verschenen zij regelmatig niet op hun behandelafspraak. Daarom leek dit online-aanbod ons een goed alternatief. Zeker voor jongeren die zich heel somber voelen en zich daardoor terugtrekken. Online kunnen zij nu vanuit hun thuissituatie toch contact maken met de hulpverlening. Bovendien hopen we zo een grote groep jongeren te bereiken die alleen anoniem over hun problemen wil of durft te praten.’

Een andere bron die inzicht geeft in de omvang van preventie gericht op de jeugd wordt aangereikt door het Trimbos instituut. In 2005 verscheen daar een publicatie waarin preventieactiviteiten bij ggz-instellingen waren geïnventariseerd. 32 Ggz-instellingen namen aan dit onderzoek deel.

Stepped care ‘Gemiddeld chatten de jongeren vier tot vijf keer. Tijdens de chats werken de hulpverleners met oplossingsgerichte therapie. Dat is een vorm van gedragstherapie waarbij het de bedoeling is om samen met de jongere oplossingen te

JE UGD-GGZ BRE ED BE SCH IKBA AR: OOK I N E E N VROEG STADI UM

vinden die passen bij de doelen die de jongere zelf stelt. Zo worden de jongeren aangesproken op hun eigen kracht. Jongeren die niet genoeg klachten hebben om in aanmerking te komen voor de chats, verwijzen we naar bestaande cursus-

Het eerste beleidsvoornemen in het Visiedocument Jeugd heeft betrekking op preventie.

sen als Grip op je dip en naar de chat van de Kindertelefoon. Zo werken we dus in feite stepped care met informatie en

Ggz-instellingen ondernemen diverse preventieactiviteiten gericht op kinderen en jongeren:

psycho-educatie als eerste stap, het groepsaanbod als vervolgaanbod en de chats als zwaarste interventie. Als dat niet

preventieve cursussen, consultatie en schoolbegeleiding en ondersteuning via internet.

voldoende is, wordt in overleg met de jongere gezocht naar een hulpverlener in de buurt. Maar meestal is dat niet nodig.

Waar cijfers van eerdere jaren beschikbaar zijn is een toename zichtbaar in deze activiteiten;

79% van de jongeren geeft aan dat hun situatie dankzij het chat-contact is verbeterd.’

dit gaat zowel op voor consultatie en schoolbegeleiding als voor preventieactiviteiten. Het aanbod aan e-health activiteiten lijkt groeiende en is nog erg divers van inhoud.

Veel belangstelling ‘We hebben geen enkele reclame voor de site gemaakt. Toch groeit de belangstelling in hoog tempo. Tussen november 2004 en december 2006 werd de site 386.678 keer bezocht door jongeren. Dit jaar lag het aantal bezoeken nog veel hoger met 317.343 tot september 2007. Omgerekend wordt de site nu dus elke maand zo’n 40.000 keer bezocht. Daaruit komen maandelijks circa 170 chat-contacten voort. Uit eigen onderzoek blijkt dat de groep 15- 17 jarigen duidelijk is oververtegenwoordigd. In 84% van de bezoekers gaat het om meisjes. Verder blijkt de site ook jongeren van niet-Nederlandse afkomst aan te spreken. Maar liefst 10% van de jongeren die zich tot PratenOnline wendt heeft een niet-Nederlandse (of Belgische) afkomst. De chat-gesprekken worden zeer positief beoordeeld met een 8,2 als gemiddeld rapportcijfer. Die waardering is zelfs hoger dan de tevredenheid voor face to face behandelingen. Daarom verwacht ik dat dit aanbod de komende jaren verder zal toenemen naast ons face to face behandelaanbod. Maar daarvoor moet de financiering dan wel beter geregeld zijn dan nu.’

High Tech, High Touch, High Trust. Programmeringstudie E-Mental Health. H. Riper, F. Smit, R. van der Zanden, B. Conijn, J. Kramer, K. Mutsaers. Trimbos-instituut, 2007.

11

37


38


Digital Display |

corporate identiteit

Voor Digital Display, een adviesbureau op het gebied van digitale documenthuishouding, ontwikkelden wij de gehele corporate identiteit.

39


u

Lawine grafisch ontwerp

Alkhof 55a

T 030 258 12 33

studio@lawine.nl

3582 AX Utrecht

F 030 258 13 40

www.lawine.nl

Met dank aan drukkerij Zuidam & Uithof, Utrecht - Uitgave 2008

Lawine brochure  

test tbv Kampong

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you