Page 1

Poznań,

29.07.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 1.01.2013 r Zamawiający: 1. mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP 778-14-35-103

Wykonawca: Sylwia Kurek, xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx zwanym/ej w treści umowy "Wykonawcą" 1. Kwota wynagrodzenia brutto w złotych: 2. Kwota uzysku w złotych: 3. Kwota do opodatkowania w złotych: 4. Podatek od wynagrodzenia w zotych: 5. Kwota do wypłaty w złotych:

22288,98 11 144,49 11 144,49 2 006,00 20 282,98

Słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i dziewiędziesiąt osiem groszy Wymieniona kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy: 0000000000000000000000000000 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. NAUKA WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH „Tłumaczenie pisemne POL->DE” 956+105660+105660=212276 słów Zamawiający ………………………..

Wykonawca ………………

Rachunek do umowy o dzieło mlingua  
Rachunek do umowy o dzieło mlingua  

Rachunek do umowy o dzieło

Advertisement