Page 1

Numero 10

keskiviikkona 12. syyskuuta 2012

www.sykkeessa.fi

Valo muutti Varkauteen

Varkauden Yö: Ihmiset heräsivät yöhön >> 6

Kuvat: Matti Tuovinen

Pilates asiakkaan silmin >> 3

Valoa Varkauteen: Ensi vuonna ehkä laajemmin >> 7 Pääkirjoitus: Portti on matkan pisin osa |Vänä: Nyt futsalia!


2

Sykkeessä nro 10 - 12. syyskuuta 2012

3

Sykkeessä nro 10 - 12. syyskuuta 2012

Akropolis-kukkulalta Mielipidekirjoitukset Sykkeessä-lehteen: toimitus@sykkeessa.fi

Työ ja elinkeinotoimisto työttömän kiusa Varkaudessa ? Numero 10 keskiviikkona 12. syyskuuta

TE-toimiston toiminnassa on parantamisen varaa, koska se jättää huomioimatta työttömän työnhakijan henkilökohtaiset tavoitteet ja motivaatiot. Työttömän hakeutumisessa työmarkkinoille ammatillisen kouluttautumisen kautta ansiosidonnaisella päivärahalla, on vaikeaa Varkaudessa. Päätettäessä oikeus ansiosidonnaiseen opiskelun ajalta, tulisi huomioida yksilölliset perusteet paremmin, kuin nyt tehdään. Opiskelu tiettyyn ammattiin on rajattu nyt turhan mustavalkeasti. Esimerkiksi kielteinen päätös ansiosidonnaisella opiskelusta merkonomin ammattiin, merkonomien korkean työttömyysasteen vuoksi, ei saisi yksiselitteisesti olla päätöksen perusteena. Toimiston tulisi ehdottomasti huomioida työttömän työnhakijan tausta, työkokemus ja motivaatio tarkemmin. On takuuvarmaa se, että osa niistä ammattiin opiskelemaan haluavista, työllistyy kouluttautumalleen alalle tulevaisuudessa. Tuijottamalla ainoastaan tilastoja, hämärtyy TE-toimiston näkemys yksilöllisistä perusteista ja tavoitteista sen työttömän kohdalla. Uskon että paikallisesti toimistoilla olisi halutessaan pelivaraa tarkempaan, yksilölliseen huomioimiseen

Pääkirjoitus

Portti on matkan pisin osa

Kieltämällä työttömän opiskelun ansiosidonnaisella päivärahalla, toimisto samalla antaa vahvan viestin siitä, että päivärahalla kannattaa olla ennemmin kotona, kuin että olisi koulun penkillä valmistautumassa ammattiin. Työtön saa lähes saman päivärahakorvauksen kotona, kuten opiskelemassa ollessaankin. Eikö ammattiin opiskelu olisi pitkällä tähtäimellä arvokkaampaa kuin kotona olo, myös niillä merkonomeiksi valmistuvilla ? Kannattaisi monestakin syystä, antaa oikeus opiskeluun, motivoituneelle työnhakijalle. Aktiivinen työnhakija on voinut saada esimerkiksi työnantajilta palautetta paremmasta työllistymisestä heidän yritykseensä, ammattiin kouluttautuneena

S O

yksy tuli kerta rysäyksestä ja samalla kesä jäi taaksemme. Varkaus on herännyt vuonna 2012. Olemme nähneet historiallisen monipuolisen tapahtumavuoden ja vielä on vuotta jäljellä. Keskustelu asioiden ympärillä on selkeästi lisääntynyt ja ihmiset ovat alkaneet ilmaista itseään yhä rohkeammin. Tästä ei ole enää pitkä matka rakentavan keskustelun maailmaan. len ollut paljon tekemisissä viimeisten vuosien aikana sekä urheilu- ja kulttuuri-ihmisten kanssa - erilaisten tapahtumien yhteydessä. Näillä ihmisillä tarkoitetaan pääsääntöisesti ihmisiä, joiden vuoksi ja ansiosta on erilaisia tapahtumia. Sitten on vielä se yleisö. Ja tässä tullaan siihen mielenkiintoiseen kohtaan. Varkautelainen yleisö. Mikä on se ihmisjoukko, joka käy (vielä) tapahtumissa. Olen oppinut näkemään kaksi erilaista tapahtumissa käyvää ihmisryhmää.

E

nsimmäisenä on ryhmä, joka käy tapahtumissa ainoastaan, jos he kokevat hyötyvänsä siitä tai tulevansa kohdelluksi erityisellä tavalla. Yksinkertaisinta tämä porukka on saada paikalle tekemällä maksullinen tapahtuma, johon jaetaan sitten enemmän tai vähemmän julkisesti vip-lippuja tai muuten vaan vapaalippuja. Varkaudessa on ilmeisestikin tehty mainitulla tavalla tapahtumia vuosikymmeniä. Ainakin ilmoitetut kävijämäärät viittaavat tähän tapaan

T

oinen, selkeästi pienempi ryhmä on ihmiset, jotka kykenevät spontaaniin kanssakäymiseen eli voivat päätyä omalla tavallaan sattumalta tapahtumaan. Tätä ryhmää voisi kutsua tiedostavaksi ihmisjoukoksi. He osaavat itsenäisesti hankkia tietoa ja keskustelevat asioista lähipiirissä avoimesti pyrkien oivaltamaan asioiden todellisen luonteen. Tällaisia ihmisiä näin elo-syyskuun vaihteessa liikkeellä paljon Varkaudessa. Kaikki eivät todellakaan olleet Varkaudessa asuvia ja hyvä niin. Sillä oli aivan valtavan hienoa saada keskustella tuntemattomien ihmisten kanssa kauniissa loppukesän yössä mitä erilaisimmista ilmiöistä.

V

iimeksi mainittu ryhmä on ainakin Varkaudessa niin pieni, ettei täällä voi järjestää taloudellisesti kestävällä tavalla tapahtumia ilman ulkopuolista tukea. Näin varmasti on lähes tulkoon kaikkialla Suomessa, joten ei Varkaudessa asuvien tarvitse ajatella olevan jotenkin muita huonompia. Päinvastoin, on kokemukseni Varkaudesta se, että täällä asuu rautaisia tapahtuman tekijöitä. Kiitän tässä kohtaa jokaista, joka on auttanut viimeisten vuosien tapahtumien järjestämisessä. Ilman Teitä emme olisi kokeneet näitä hienoja tapahtumia

T

ulevaisuudessa on tärkeää pohtia tarkkaan niitä tapahtumia, joita rahoitetaan julkisin varoin. Nähdäkseni tapahtumien tulisi puhutella ihmisiä, ei pientä ryhmää. Julkinen, avoin keskustelu lienee ainoa tapa selvittää asiaa. Hukka-Pallo ry on pyrkinyt edistämään muun muassa nuorten asemaa tapahtumillaan, pointtinaan aito yhteisöllisyys, missä sukupolvien välissä on kuilujen sijaan sillat. Emme ole onnistuneet saamaan päättäjien tukea taaksemme, mutta suuren ihmisjoukon tuki on lämmittänyt mieltä ja ennen kaikkea sydäntä. Kiitos siitä Teille kaikille, ketkä olette kannustaneet ja tukeneet Meitä järjestäjiä puhtain sydämin. Ilman Teitä emme olisi saaneet valoa Varkauteen.

Jaakko Ikonen toimitus@sykkeessa.fi

Ohjaaja kontrolloimassa keskivartalon hallintaa

Varkauden Medifysillä kahdeksas Pilates -vuosi käyntiin syksyllä Pilates asiakkaan silmin Teksti & kuvat: Irene Laitinen

Olemme kokoontuneet keskustelemaan Varkauden Medifysin tiloissa Pilateksesta Anna Armilan ja Seija Kotilaisen kanssa. Seijalla lähtee jo seitsemäs vuosi käyntiin Pilateksen parissa ja Annallakin viides vuosi tänä syksynä Medifysillä. Seija kertoo tulleensa Medifysille fysioterapiaan olkanivelvaivan takia ja häntä hoitanut fysioterapeutti vinkkasi Pilates -peruskurssin alkamisesta. Olkavaiva oli äitynyt jo niin pahaksi, että hänelle oli suositelttu leikkausta. Nyt käytyään kuusi vuotta Pilateksessa Seijalta on ovat olkanivelkivut hävinneet ja hän on pärjännyt ilman olkapään leikkausta. Pilates -ohjaaja, fysioterapeutti Tuula Nissinen on ohjannut oikeaoppiseen olkapään hallintaan. Lisäksi Seijaa aika ajoin vaivanneet niskakivut ovat lakanneet. Seija ei myöskään saanut ennen esim. purkin kansia auki, mutta nyt sekin sujuu, kun on tullut lisää lihasvoimaa. Anna taas kuuli tuttavaltaan Medifysin Pilates -ryhmistä ja päätti tulla kokeilemaan. Anna oli käynyt aiem-

min muualla yhden Pilates -näytetunnin. Anna päättelee sitoutumisen olevan tärkeä tekijä Pilateksessa. -Hyöty ei tule ensimmäisillä kerroilla, vaan ensimmäisen vuoden aikana oman kehon tuntemus lisääntyy ja liikkeiden merkitys oivalletaan uudella tavalla, liike etenee sisältä ulospäin. Molemmat ovat käyneet peruskurssin Medifysillä. Heidän mielestä peruskurssi on ehdoton edellytys jatkokursseille osallistumiselle. Peruskurssilla opitaan oikeanlainen hengitys- ja muu perustekniikka. Anna kertoo oppineensa myös itsehoidollisia keinoja ”jumipaikkoihin”, liikkeitä, joita voi tehdä kotona ja niissä käytetään apuna esim. Pilates-rullaa ja piikkipalloa. Naiset kehuvat ryhtinsä parantuneen ja sen huomaa jopa omista valokuvista. Myös notkeus ja mielenvirkeys ovat lisääntyneet. Mutta ennen kaikkea kehon kokonaisvaltainen käyttö on siirtynyt muuhun arki- ja harrasteliikuntaan. Seija harrastaa Pilateksen

lisäksi superkävelyä, sauvakävelyä metsissä, vesiliikuntalajeja ja hieman juoksua. Anna harrastaa juoksua, murtomaahiihtoa ja edestakaiset 18 km:n työmatkat hän pyöräilee. Anna naurahtaakin pyöräilevänsä kotiin Pilates –tunnilta tosi sutjakasti ja seuraavana päivänä olo on kuin olisi käynyt hierojalla. Tunnin kesto 75 minuuttia on molemmille sopiva, loppurentoutus jopa parasta, kun on käyty ensin kipurajoilla. -Alkulämmittely on tietysti myös tärkeää, ja jos tunti olisi lyhyempi ns. rehkiminen jäisi vähemmälle, toteaa Seija.

liikkeitä ja pystyy huomioimaan erilaisia tarpeita. Annalle ja Seijalle tuo luottamusta lisää, että ohjaaja on peruskoulutukseltaan fysioterapeutti, joka tietää miten keho toimii. Ohjaajan yksi tärkeä ominaisuus on hyvän ilmapiirin luominen ja siinä on onnistuttu heidän mielestään hyvin Varkauden Medifysillä.

Perusasiat Pilateksessa ovat heidän alkuajoistaan jäljellä, vanhaa hyvää ei ole hylätty. Samoja asioita voi nyt myöhemmin tehdä isommalla intensiteetillä ja monilla eri versioilla. Uusia tuulia ja pienvälineitä ohjaaja tuo mukavasti mukanaan koulutuksista.

Ohjaaja koulutuksessa elokuussa

Ohjaajaa Seija ja Anna pitävät ammattitaitoisena. Ohjaaja huomioi ryhmän jäsenet omina yksilöinään, jokainen saa olla oma itsensä. Ohjaaja antaa myös vaihtoehtoisia

Molemmat haluavat pitää niin ruumiillisen kuin henkisenkin kunnon yllä. Pilates on Seijan ja Annan mielestä monipuolista ja lihaskuntoa voi pitää yllä ilman kuntosalilla käyntiä. He suosittelevat Pilatesta käsi sydämellä muillekin.

Pilates -ohjaajien nelipäiväinen jatkokoulutus keskittyi mm. lihaskalvojen avaamiseen, joita tehtiin erikokoisten Yamuna -pallojen avulla. Pääkouluttajana toimi Yamuna Zake Yhdysvalloista. -Pallojen koolla on merkitystä, mitä aluetta käsitellään ja miten syvältä vaikutusta haetaan, selventää Tuula.

Suuntaa antava ohjaus, työttömien opiskelupaikoista ja ammateista työllistyvässä tarkoituksessa on tietysti paikallaan, mutta pelivaraa on jätettävä tapauskohtaiseen arviointiin ja sitä pelivaraa tulee käyttää. Tämä takaa työllistymistilanteen paranemisen talousalueella ja samalla tuo enemmän arvoa TE- toimiston työlle. Ei se, että työvoimaviranomainen kouluttaisi lähes kaikista työttömistä lähihoitajia, toimi parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuutta ajatellen. Motivaatiolle on jätettävä tervettä tilaa ja työ ja elinkeinotoimiston on sitä kunnioitettava Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto uudistuu 1.1.2013. TE-toimiston johtaja johtaa Pohjois-Savon TE-palvelujen toimintaa. Johtajan vaihdoksen myötä, toivon että Varkaudessa yksilöä kuunnellaan tuolloin paremmin kuin tänä päivänä. Timo Suhonen Kaupunginvaltuutettu Varkaus

Tuula kertoo esimerkiksi lonkkaalueen käsittelyn vaikuttavan välittömästi lonkan alueen linjaukseen ja tämä näkyy heti pystyasennossa mm kävelyssä parempana ryhtinä ja hallintana. Tuula odottaakin innolla syksyn tuntien alkamista, että pääsee ohjaamaan uusia oppeja Pilates -ryhmille.

Pilates -ohjaaja Tuula Nissinen ja Yamuna -pallot.

Piia Kukkaslahden installaatiossa ”Muistojen taakka” on muun muassa roskista löytyneitä tavaroita.


4

Sykkeessä nro 10 - 12. syyskuuta 2012

Kiitos yhteistyöstä!

5

Sykkeessä nro 10 - 12. syyskuuta 2012

Yrittäjä. Oikean taloushallinnon asiantuntijan avulla säästät muutakin kuin kallista aikaasi.

Iskender

Kebab Pizzeria

Muusan Kirjakauppa Köpen Pörssi

www.lakimajakka.fi

Taidekeskus Väinölä

www.keveka.fi

Varkauden Telineasennus Oy

Valencian C.F. fanituotteiden FUTSAL Warkaus JK:n osalta jutut loppui tältä kaudelta, mutta onneksi vallitsevaan tyhjyyteen on tulossa uutta täytettä. Nimittäin paikallinen suuruus Hukka-Pallo aloittaa jo toisen kautensa futsalin Itä-/ Keski-Suomen kakkosdivisioonassa. Futsal on Etelä-Amerikassa jalkapallon korvikkeeksi kehitetty sisätiloissa pelattava laji. Se syntyi, kun jalkapallokenttiä, saatika tilaa niille, ei riittänyt kaikille halukkaille. Futsal- kentän koko on pituudeltaan 38–42 metriä ja leveydeltään 18–22 metriä. Joukkue koostuu neljästä kenttäpelaajasta ja maalivahdista, vaihdot ovat edestakaisia, kuten esim. salibandyssä. Pallo on hieman pienempi ja painavampi jalkapalloon verrattuna ja pomppii vähemmän. Maalit ovat käsipallomaalia vastaavat. Säännöissä on hyvin paljon eroavaisuuksia jalkapalloon, kuten esim. sivurajapotkut, tiukempi linja kontakteihin, kumuloituvat rikkeet jne Ensimmäinen virallinen futsal- ottelu Varkaudessa pelattiin syksyllä 2010, jolloin kyseessä oli Warkaus JK:n Suomen Cupin peli jyväskyläläistä Liikunnan Riemua vastaan. Oppia tuli olan takaa kun kokeneet ja kovakuntoiset tulevat liikunnan opettajat latoivat taululle täydet kymmenen osumaa. Varkautelaisten ainokaisesta ja historian ensimmäisestä virallisesta maalista vastasi futiksen puolelta paremmin tunnettu Pekka Hyvärinen. Warkaus JK osallistui kaudella 2010-2011 myös futsalin piiricupiin Nilsiän Tahkolla, mistä ei kuitenkaan mainittavaa menestystä saavutettu. Sitäkin arvokkaampaa kokemusta lajin parissa kuitenkin saatiin tulevia kausia silmällä pitäen. Kaudelle 2011-2012 lähdettiin siis kokeilemaan rahkeitten riittävyyttä Itä- ja Keski-Suomen alueelliseen Kakkoseen. Joukkueen nimi oli vaihtunut kesän aikana muotoon Warkaus JK/HukkaPallo. Ennen kauden alkua käytiin hoitamassa suvereeni voitto kotiin harjoitusturnauksesta Jyväskylästä, missä vastassa oli myös tulevia Kakkosen lohkon vastustajia. ”Dima” Klimovin paukuteltua maaliverkot tötterölle ja muun joukkueen hoidettua puolustusvelvoitteet mallikkaasti, olivat lähtökohdat kauteen mitä mainioimmat Kausi alkoi tuplaottelulla Jyväskylässä ja ensim-

mäisestä ottelusta otettiinkin historian ensimmäinen virallinen voitto Varkauteen. Toisessa ottelussa vastaan asettui edelliskaudelta tuttu Liikunnan Riemu, joka otti tuorein jaloin selvääkin selvemmän voiton väsyneestä Hu-Pasta. Tässä vaiheessa voitiin jo todeta että tuplaotteluiden pelaaminen vieraissa oli virhearviointi, vaikka matkakuluissa näin säästettiinkin. 2*20 minuuttia tehokasta peliaikaa on liian paljon pelattavaksi lyhyellä palautumisella. Ottelu kun voi venyä katkoineen parhaillaan jopa puolitoistatuntiseksi. Kausi jatkui vaihtelevalla menestyksellä, lopulta saaliina oli 12 ottelusta 4 voittoa, loput hävittiin niukasti tai vähän vähemmän niukasti. Sijoitukseksi ensimmäisellä kaudella jäi seitsemän joukkueen lohkossa kuudes tila. Jumbopaikka siis vältettiin, mutta parantamisen varaakin jäi. Samasta lohkosta Liikunnan Riemu eteni nousukarsintojen kautta lopulta ykkösdivisioonaan tulevaksi kaudeksi. Hu-Pan tehoja loppukaudesta rajoitti Diman jalkapallon puolella solmima sopimus Mikkelin, mikä kielsi mieheltä pelit futsalin puolella. Onneksi toinen Klubin maalitykki Tommi Lankinen täytti Diman jättämät saappaat tehojen valossa loppukaudesta varsin mallikkaasti Kauteen 2012-2013 lähdetään jälleen pienen nimenmuutoksen saattelemana, pelkästään HukkaPallona. Hu-Pa pelaa kotiottelunsa viime kaudesta poiketen Varkauden liikuntatalolla, sinne viimein maalattujen kenttärajojen myötä. Edelliskauden kotiottelut pelattiin hieman liian ahtaaksi osoittautuneessa Kangaslammin koulun liikuntasalissa. Joukkueen valmentajaksi on lupautunut Warkaus JK:n viime kauden kapteeni Vili-Petri Vänttinen, joka huhujen mukaan onkin viettänyt kaiken liikenevän vapaa-aikansa YouTuben futsal- videoiden äärellä, pelillisiä vaikutteita ammentamassa. Miehellä itsellään syyskauden pelit jäävät väliin nilkan kiristysleikkauksen vuoksi. Pelaajarinkiä on pyritty leventämään viime kaudesta, jotta treenit saadaan vedettyä täysipainoisesti ja että jokaiseen otteluun tulisi täysi vaihtopenkki. Viime kaudella tuli sekin todettua, että vierasmatseissa ei pärjätä ilman vaihtomiehiä.

yksinmyyntioikeus

palveleva palloilun erikoisliike netissä


6

Sykkeessä nro 10 - 12. syyskuuta 2012

7

Sykkeessä nro 10 - 12. syyskuuta 2012

Valaistukset ovat kerta kaikkiaan upeita. Iita Heikkinen

Lauantain pääesiintyjä Death Hawks yhdisti tunnelmointia raskaan kitararockin lomaan.

Wonderlustin yllätys: Lieskat kuuluivat tyttö-dj-duon esitykseen, eikä raskasta rockia esittävälle pääbändille.

Varkaus lähti liikkeelle taiteiden yöhön

Maht

avaa

että, stä ta rjota Auli an. Nyys söne n tälläi

Teksti ja kuvat: Matti Tuovinen

Valoa Varkauteen -viikonlopun tapahtumat 31.8.-1.9. kiinnostivat niin varkautelaisia kuin naapurikuntalaisia, jopa eteläsuomalaisia. Vapaaehtoisvoimin tyhjästä polkaistu tapahtumaviikonloppu osoitti tarpeellisuutensa. Musiikki, kuvataide ja urheilu toimi yhdistelmänä, josta oli jokaisen helppo ammentaa Senni Eronen, 2,5 vuotta, oli ensimmäisiä musiikista hullaatuneita tapahtumavieraita perjantaina. Hertunrannan ulkolavalla viikonvaihteen käynnistänyt joensuulainen RytmiHäiriköt vahvistettuna WunderBra-laulukvintetillä sai Sennin tanssimaan hymyssä suin. - Tällaisia tapahtumia tosiaan tarvitaan, nyökytteli Annukka Taskinen tyttärensä riemua katsellessaan Savolaisen juurimusiikin poppamieheksi nimetyn Pekka ”Faarao” Pirttikankaan soolokeikka kiinnosti puolestaan varkautelaisia Hanna Multasta ja Jyri Luostarista. - Hienoja esiintyjiä - ja valaistuksia. Täysikuu on yksi illan kohokohtia, Hanna nauroi. Faarao Pirtikangas pohti keikan jälkeen kappaleidensa sopimista viikonvaihteen hyvän olon nostattamisen teemaan: - Vähänhän ne ovat veisuuta ja kärsimystä. Mutta tulee niistä hyvä fiilis

- Mahtavaa, että tällaista tarjotaan, Auli Nyyssönen sanoi, ja arvioi positiivisen tekemisen hengen vähitellen nousevan kaupungissa. Vanhaan taidemuseoon koottu modernimpi V-A-L-O-A, kiitos! -katselmus kiinnosti yleisöä vähemmän. Myös Jenni Rosenströmin ja Suvi Koiviston tanssiteos ”Jotta näkisimme” kärsi hienoisesta yleisökadosta. Varkauden Kuvataideyhdistyksen viestitulet kynttilälyhtyjen muodossa opastivat taiteiden yössä kulkevia. Joka rastilta sai mietelauseen. Ahlströminkadulla Sirkku Tuomainen poimi mietelapun Päivi Maijasen pussista. - Edellinen oli tosi hyvä: Suo minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa ne mitä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Nyt otan toisen lapun, sillä viisautta ei maailmassa ole koskaan liikaa! Kulman takana, mystiseksi kirjakaupaksi nimetyssä kellarissa, Markku Sikanen esitteli myytäviä nidoksia. Marko Hämäläinen ja Tuija Itkonen tyttärineen löysivät sieltä monta tuttua teosta.

Varkauden taidemuseossa Päiviönsaarella rapsahti sadan kävijän raja rikki jo alkuillasta. Ovi kävi myös naapurissa Taidekeskus Väinölässä. Varkautelaiset Auli ja Kari Nyyssönen ehtivät tutkia graafikko Väinö Rouvisen työt, ennen kuin galleria sulki ovensa sydänyön tunneiksi ja vaihtoi näyttelyn toiseen. Näitä katselisi vaikka omalla seinällä, tuumivat Auli ja Kari Nyyssönen graafikko Väinö Rouvisen töistä Puisto I ja II.

Teksti: Matti Tuovinen

Ensi vuonna ehkä vielä laajemmi

Senni Eronen, 2,5 vuotta, tykkäsi RytmiHäiriköiden ja WunderBran musiikkiesityksestä.

Annika, Henna ja Sari Kuopiosta - ujosti ilman sukunimiä - osallistuivat lauantain Extreme City Runiin. Äärijuoksun vaativa rata kiersi tehdasmiljööstä luonnonsuojelualueelle. Yli sadasta osallistuneesta vain 53 jaksoi maaliin. - Osallistuimme huumoriluokkaan, jossa asu oli vapaa, Henna nauroi. - Ja olimme jumboluokassa, Annika täydensi. Lauantaiillan musiikkitarjontaa tähdittäneen dj:t Wonderlustin, eli Johanna Ketolan ja Reetta Sirosen balkanilaishenkinen tanssimusiikki tuntui hivenen oudoksuttavan yleisöä, joka silti sai duolta kiitokset. - Täällä on reilu kansanmeininki, mikä sopii meille. Tottakai on kiva jos jengi innostuu ja tanssii, mutta aina ei niin tapahdu, Johanna Ketola sanoi. Kuopiosta tulleen kauppias Kasimin ruokateltalla asiakkaita riitti, mutta ei ihan jonoksi asti. Kebabin äärellä toivoivat varkautelaiset Iita Heikkinen ja Soili Tonteri lämpimämpää säätä. - Illan pääesiintyjä Death Hawksia tulimme kuuntelemaan, Tonteri sanoi. - Nämä valaistukset ovat kerta kaikkiaan upeita, Heikkinen lisäsi.

Valoa Varkauteen -viikonlopun kokonaisuudesta vastanneen tapahtumapäällikkö Jaakko Ikosen mukaan Varkauden Yö- ja Extreme City Run -tapahtumat saivat hyvän vastaanoton, vaikka markkinointi oli vähäistä. - Vapaaehtoinen tiimimme teki ison työn, saimme paljon kulttuuria esille. Tällaista ei ole Varkaudessa nähty kymmeneen vuoteen. Tavallaan astuimme aika isoon tyhjiöön. Tapahtuman tulevaisuus riippuu Ikosen mukaan pitkälti kaupungin päättäjistä: ymmärretäänkö ihmisten tahtotila, halutaanko kulttuuriseen hyvinvointiin satsata. - Nyt asiat ponnistivat eri tahojen hyväntahtoisuudesta. Emme tietenkään voineet olettaa, että yritysmaailma olisi lähtenyt täysillä mukaan kuukauden varoajalla. Silti moni lähti, ja kuvainnollisesti jo langanpätkä oli lahja joka kertoi halusta osallistua. Jatkossa tapahtumaa pyritään Ikosen mukaan kehittämään yhä ammatillisempaan suuntaan. - Toivon, että löytyisi ratkaisumalli, jonka turvin voisimme tehdä laadukkaampia tapahtumia, ja esimerkiksi saada palkattua tapahtumatuottajan. Entä lisäsikö viikonvaihde ihmisten hyvinvointia? - Uskon näin, jo ihan siltä pohjalta mitä kuulin keskustellessani kävijöiden kanssa. Eräskin kertoi olevansa ensi kertaa ulkona viiteen vuoteen, ja nauttivansa suuresti kulttuurikokemuksesta. - Extreme City Runissa oli mielenkiintoista, että osallistujamäärästä noin puolet tuli Pohjois-Savon ulkopuolelta. Jopa Turusta ja Helsingistä saapui ihmisiä vain juoksemaan. Tästä olemme todella iloisia.


8

Sykkeessä nro 10 - 12. syyskuuta 2012

Hemmottelua ja tanssin taikaa! Ku v a:

Mi

Lähde lämpimään – kylpylälomalle keskelle tanssin riemuja. Iloinen viihdeohjelma tansseineen tempaa mukaan lomatunnelmaan. Virkistäydy hellivissä hoidoissa ja rentoudu kylpylässä. Monipuolista toimintaa Saimaan rannalla – keskellä Itä-Suomea.

n

na An

no la

Starat tanssittaa ohjelmisto

2.11. Kaija Pohjola & Paratiisi 16.11. Kari Piironen & Caminito 30.11. Anneli Mattila 7.12. Tommi Soidinmäki

Liput 12€/ilta Hotellin asukkaat 10€

NYTk!set

: Varavuerkosta myös a.fi

t n a r o kunt osti hyvälle Help uulelle! t

1 vrk

Starat Tanssittaa

alk. 65€

Hemmottelevat hoidot

Kiinalaiset terapiahoidot, hoitavat hieronnat, kosmeettiset hoidot ja hemmottelevat kylvyt Kysy lisää myyntipalvelusta

017 560 1403 myynti@kuntoranta.fi

UUTTA!

Orkesteritanssit keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 20, liput 7 €/hlö. Karaoketanssit lauantaisin klo 20, vapaa pääsy.

Kylpylä avoinna päiväkävijöille ma-pe klo 16.00-20.00, la 12.00-18.00 ja su 12.00-16.00.

Vesijumpat

maanantaisin klo 17.00 ja 18.00 tiistaisin klo 13.00 ja 18.00 keskiviikkoisin klo 18.00.

Aamiaismajoitus hlö/2 hh sis. tanssiliput

Juhlat ja tilaisuudet

pyydä tarjous myynti@kuntoranta.fi

(Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.)

Kuntorannantie 14, Varkaus myyntipalvelu (017) 560 1403 • myynti@kuntoranta.fi

www.kuntoranta.fi

Ainakin me haluamme PLANTAASIN Varkauteen 2013...

Muita halukkaita?

Kaupunkilehti Sykkeessä nro. 10  

Kaupunkilehti Sykkeessä nro. 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you