Page 1

Levende viden SYDVESTJYSKE MUSEER

FORĂ…R 2011 Det antikvariske Selskab i Ribe Esbjerg og Omegns Museumsforening


Indhold

3 Forord 4 Dronningens smykke 5 Udstillinger og aktiviteter 11 Det antikvariske Selskab i Ribe 13 Kalender 16 Ă…bningstider 19 Oplysninger om Det antikvariske Selskab i Ribe 20 Esbjerg og Omegns Museumsforening 23 Oplysninger om Esbjerg og Omegns Museumsforening 24 Bestyrelsen for Sydvestjyske Museer 25 Museumsbutikker

2


Forord

»

Sydvestjyske Museers bestyrelse, medarbejdere og ledelse har været i arbejdstøjet her i efteråret; skinnerne for museets arbejde er lagt, og der er udsigt til en spændende fremtid. Der er udarbejdet en ny vision og mission for museet:

«

Sydvestjyske Museer vil: Fortælle Danmarkshistorien fra vest - hvor udsyn og nytænkning er drivkraft. Og det vil vi gøre ved at forske, formidle og forvalte: Historien i børnekulturelt perspektiv Esbjerg og Ribe - byer rundet af havne Vadehavskulturen på tværs af grænser Kulturhistorien i aktuelt perspektiv Mennesker og landskab, livsvilkår i fortid og nutid

Der er også opsat strategier for de enkelte missionspunkter, og vi er ved at udarbejde handleplaner. Det er tanken at lave en lille folder med en uddybning af museets vision, mission og strategier, så de kan bredes ud til medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening, samt til politikere og andre interessenter. Disse fremtidsplaner vil indgå i den kommende 4-års plan, som skal være klar den 16. december 2010, samt i den kvalitetsvurdering, som museet skal igennem den 10. og 11. januar 2011. Kulturministeriet har iværksat en udredning af det danske museumslandskab i den hensigt at gøre museumsenhederne større og mere professionelle, samt muligvis lave en anden opgavefordeling blandt de statsanerkendte museer, så ikke alle museer skal løfte

de fem museumssøjler: bevaring, indsamling, registrering, forskning og formidling. En af hensigterne med efterårets store arbejde med at planlægge museets fremtid er at få Sydvestjyske Museer placeret på ”top ti” blandt landets kulturhistoriske museer og at give os en god kvalitetsvurdering. Vi starter ikke i 5. gear den 1. januar 2011, men vi forventer at accelerere de kommende 2-4 år, så vi drøner derudad i topform fra 2014. Og med dette vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber, at I vil bruge museet meget i det kommende år, og jeg vil gerne takke bestyrelserne - og medlemmerne af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening for jeres opbakning er uvurderlig.

3


Ribe Dronningens smykke Da Dronningen besøgte Ribe og Museet Ribes Vikinger i anledning af Ribes 1300-års jubilæum, forærede Sydvestjyske Museer hende et unikasmykke, som vi kalder Ribekæden. Perlerne på kæden er alle kopier af perler fra første halvdel af 700-årene. Nordens ældste by - Ribe - gemmer på omfangsrige kulturlag. Hele området omkring forløbet af Sct. Nikolajgade gemmer på aktivitetslag fra kort efter år 700 og op til i midten af 800-tallet. Langs åen, på hver deres parcel, sad håndværkere og handelsmænd side om side med varer fra nær og fjern. En af de første håndværkere, der fandt en plads ved åens bred i Ribe var perlemageren. Fra Ravenna og via handelsbyen Dorestad ved Rhinen, havde de italienske ”tessera” - små mosaikstifter af glas - fundet vej til Ribe. Ikke for at ende som en del af et stort billede i en kirke eller som et geometrisk mønster i gulvet hos en Dronningens smykke storbonde. I Ribe blev de anvendt som perlemagerens råmateriale. De blev smeltet over perleovnen og viklet om dornen, perlemagerens håndholdte metalredskab. Ofte blev glasperlerne dekoreret med tynde tråde, pletter eller snoede glasstænger, såkaldte reticellastænger. Nogle af de mest eftertragtede perler var blå med røde og hvide dekorationer. En af Ribes perlemagere var i øvrigt venstrehåndet, det kan ses på den måde reticellatrådene er drejet, før de er lagt på de blå perler. De håndlavede perler på Dronningens kæde er lavet efter samme metode, som man brugte for 1300 år siden. De sidder på en traditionel vikingestrikket sølvkæde uden lødighedsstempel. Et stempel med tallet 925 var ingen garanti for 1300 år siden. En sølvkædes lødighed blev bestemt ud fra den farve, den efterlod, når den blev trukket henover en probersten af enten sort jet eller af båndet skifer - i øvrigt en metode der bruges den dag i dag. Ikke meget har ændret sig på 1300 år. Dog har mosaikstifterne fra Ravenna fundet vej til Ribe Domkirke: Carl Henning Pedersen skabte de store mosaikstiftbilleder for over 20 år siden. Men perlemageriet har ikke ændret sig: Mosaikstifterne kommer stadig fra Ravenna, perlemagerens vulkanlignende ovn bygges stadig af ler, sand og hestepærer - og perlemageren fra Ribe, Thomas Risom, tja, han er stadig venstrehåndet! 4


Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer Historisk rejse: Det tabte land 28/5-4/6 Rejseleder: Lektor Bent Iversen Det antikvariske Selskab i Ribe, Historisk Samfund for Ribe Amt, Esbjerg og Omegns Museumsforening og Sydvestjysk Folkeuniversitet indbyder i fællesskab til en historisk lystrejse til ”Det tabte land”: Skåne, Blekinge og Gotland. Ofte glemmes, at det danske rige i ældre tid også omfattede Skåne, Halland, Blekinge og Gotland. En uklog dansk politik i midten af Visby 1600-tallet medførte, at disse områder måtte afstås til Sverige. Ideen bag rejsen er at se nogle af de markante monumenter, som viser tilbage til ”dansketiden”, bl.a. domkirken i Lund, der jo var det danske ærkebispesæde, samt Christian IV’s bygrundlæggelser - Kristianstad og Kristianopel. Nok blev Den nordiske Union en fiasko, men slottet i Kalmar står alligevel som symbol. Og endelig Gotland. Visby opleves fortsat som middelalderbyen med den i Norden enestående bymur, og museet er en oplevelse, for her er både store samlinger af billedsten og af ædelmetal, som viser øens centrale position i vikingetidens og middelalderens Østersøhandel. Både størrelse og udsmykning i mange af landsbykirkerne er vidnesbyrd om den rigdom, som bondekøbmændene samlede frem til o. 1350. Øens natur er spændende. Frodigt agerland veksler med “alvaret“, hvor der kun er et tyndt muldlag over stengrunden, ligesom brede sandstrande afløses af stejle klinter med rauker - og orkideerne blomstrer! Udførligt program og overnatningsdetaljer kan hentes på Esbjerg Museum og Museet Ribes Vikinger eller tilsendes ved henvendelse til Folkeuniversitetet, tlf. 65 50 41 03 eller fu@fue.sdu.dk. Pris: 6.600 kr. Dækker al transport, 7 overnatninger: 2 i Kalmar og 5 på Gotland - på gode hoteller med halvpension, 6 frokoster, samt entreer. Enkeltværelse mod et tillæg på 1.000 kr. Tilmelding: Bindende tilmelding senest 1/2 ved indbetaling af depositum på 1.000 kr. til Sydvestjysk Folkeuniversitet, enten pr. giro (+01< 5214270) eller i check. Restbeløbet skal være indbetalt senest 15/4. Ved overtegning er tidspunktet for indbetaling af depositum afgørende. Såfremt der melder sig for få, forbeholder vi os ret til at aflyse. I så fald refunderes det indbetalte depositum. 5


Kristine og Rolf, to børn fra middelalderen Hele året Museet Ribes Vikinger Aktivitetsudstillingen, hvor man kan prøve ringbrynje og middelaldertøj, snuse rundt i middelalderens køkken, lege middelalderlege, opleve gabestokken og meget mere, er blevet renoveret og slår dørene op for børn og nysgerrige sjæle. Afprøvning af udstyr. Foto: Sydvestjyske Museer

Hvorfor Ribe? Hele året Museet Ribes Vikinger

Brug sanserne i udstillingen “Hvorfor Ribe?“ Foto: Sydvestjyske Museer

I anledning af Ribes 1300-års jubilæum åbnede Museet Ribes Vikinger særudstillingen ”Hvorfor Ribe?”, der fortæller om den nyeste forskning i Ribes ældste tider, fra 7001100. Hendes Majestæt Dronning Margrethe afslørede i juli 2010 et af udstillingens centrale elementer, nemlig Ribes ”fødselsattest”, som nu kan opleves i udstillingen. ”Hvorfor Ribe?” udfordrer dine sanser og sætter din viden på prøve. Du kan også give dit bud på, hvor du synes, arkæologerne bør grave efter svar på de mange spørgsmål, der stadig er ubesvarede.

Sporjagt i Ribe Hele året I sammenhæng med ”Hvorfor Ribe?” bliver museets gæster sendt ud i byens gader for at møde sporene efter de første handlende midt i nutidens handelsliv. Gåderne bliver lagt frem på de relevante steder, og deltagerne får mulighed for at føle historiens vingesus, når det står klart, at det kunne være netop her, perlemageren eller bronzestøberen har arbejdet. Eller netop der, mordet på biskop Liufdag skete. Familieaktiviteten inviterer børn og voksne på jagt efter spor i Ribe by, så spørgsmålene fra ”Hvorfor Ribe?” bliver koblet direkte til den levede virkelighed uden for museets vægge. 6

Foto: Sydvestjyske Museer


Forhalsmontren Hele året Museet Ribes Vikinger I forhalsmontren kan du i løbet af året se skiftende udstillinger om museets aktuelle arbejde, få et smugkig på kommende udstillinger, samt kigge nærmere på udvalgte varer fra museumsbutikken.

Vinterferieaktiviteter 12/2-20/2 Museet Ribes Vikinger I vinterferien kan du deltage i vores konkurrence. Der har sneget sig nogle underlige fejl ind i udstillingen, og vi har brug for din hjælp til at finde dem.

En fis i en hornlygte Til 27/2 Esbjerg Museum Udstillingen handler om danske talemåder og deres oprindelse. Talemåderne er taget helt bogstaveligt i udstillingen, hvor man kan opleve en kold tyrker, være under tøflen og gribe i egen barm. Fra Esbjerg Museums hjemmeside kan man downloade inspiration til undervisning, der tager udgangspunkt i udstillingen.

7


Løvfald - når affald bliver til kunst Til 27/3 Esbjerg Museum Lars Waldemar har i forbindelse med museets fokus på temaet affald skabt en kunstudstilling produceret af affaldsmaterialer. Alle billeder og skulpturer i udstillingen er skabt af kasserede ting med symbolske titler fra efterårets univers. Ved genbruget af materialer får værkerne nyt liv i en ny form og med ny betydning. I forbindelse med udstillingen er udgivet et katalog, som kan købes for 20 kr.

Den gode historie 1/4-5/6 Esbjerg Museum Når Kirsten Søndergaard og Bo Grønkjær udstiller på Esbjerg Museum, er den gode historie i fokus. Til alle tider har den gode historie eksisteret. Engang blev den overleveret fra generation til generation. I udstillingen ”Den gode historie” fortælles den gode historie på mange måder: En rød hest springer i faldskærm, fragmenter fra en runesten, Pinocchio og spor af en støvleknægt. Bo Grønkjær og Kirsten Søndergaard finder inspiration i litteraturen, naturen, mytologien og eventyret i deres billeder og skulpturer. I deres kunst kan man gå på opdagelse og skabe sine egne - nye - historier.

8


Påskeæggejagt 16/4-25/4 Museet Ribes Vikinger Påskeharen har været inde og se udstillingen på Museet Ribes Vikinger. Nu har den tabt nogle af sine æg! Hjælp påskeharen med at finde æggene, og deltag i konkurrencen om spændende præmier.

Dekorér påskeæg 20/4-22/4 kl. 13.00-16.00 Museet Ribes Vikinger Få en hyggelig og kreativ eftermiddag. Dekorér påskeæg eller klip et flot gækkebrev. Deltagerne betaler et mindre beløb for materialer.

Find påskeharens æg 21/4 og 22/4 Esbjerg Vandtårn Traditionen tro har påskeharen gemt sine æg i Esbjerg Vandtårn. Find ud af, hvor mange æg den har gemt - og få et påskeæg i belønning. Nyd samtidig udsigten over havn og by.

Forskningens Døgn 2011 29/4 UC Vest, Skolebakken 171, Esbjerg Forskningens Døgn er din mulighed for at møde forskningen i øjenhøjde. Sydvestjyske Museer deltager naturligvis i arrangementet og sætter denne gang fokus på ”Skoletjenesten på Quedens Gaard” og undervisningsprojektet ”Renæssancen i Ribe”. Læs mere i dagspressen.

Læseteater på Quedens Gaard Foto: Skoletjenesten 9


Korskro Hestemarked 20/5-22/5 www.korskro-hestemarked.dk Vi laver mad som i gamle dage: Flæskesteg på oldtidsmanér i jordgruber, små kiks over bålet på jernaldermanér og knapost, som vor bedstemor lavede den. Smag på forhistorien, og få opskriften med hjem. Udover formidlingen gennem maven vil museet fortælle om, hvad vi egentlig går og laver inde bag museets mure og bag de store gravemaskiner på markerne. Vi tager ting fra museets arbejdsområde med ud og lover en overraskende oplevelse.

Rådne bananer og døde sild 10/6-1/9 Esbjerg Museum Kunstnere fra Blå Døre-gruppen sætter spot på Esbjerg. Gruppen beskriver Esbjerg som en by midt i udkantsdanmark, ”Den rådne banan”. Det, der springer i øjnene, ved Esbjerg er kontrasterne, det lidt rå og mangfoldigheden. Gennem sine værker formidlet i mange kunstneriske udtryk beskriver gruppen Esbjerg-området, kulturlivet og byens kontraster set fra mange vinkler på godt og ondt, og med fokus på, at der i Esbjerg er højt til himlen, mangfoldighed og råstyrke.

10


Det antikvariske Selskab i Ribe Vi kan i Det antikvariske Selskab byde velkommen til et varieret og spændende forårsprogram. Der bliver tale om fem foredrag og to arrangementer. Vi har været glade for samarbejdet med andre foreninger i forbindelse med byjubilæet. Denne gang er arrangementerne i vores eget regi, men vi vil også gerne gentage samarbejde med andre foreninger, når det falder for.

Domkirkens rum - de kendte og de ”hemmelige” 20/1 kl. 16.30-18.00 Domkirken Kirkeværge Knud Jensen Galleri i Domkirken Den erfarne rundviser fortæller Domkirkens historie og tager deltagerne med til rum i Domkirken, som ellers ikke er offentligt tilgængelige. Der er døre og trapper, gallerier og lofter, som den besøgende nok aner, men sjældent ved noget om. Det er en god lejlighed til at lære Domkirken nærmere at kende. Mødested foran indgangen. For medlemmer af begge foreninger. Max. 20 personer. Tilmelding nødvendig fra 10.januar til Lars Ilsøe tlf. 75 42 38 05, e-mail: ilsoeribe@stofanet.dk el.

Danskere på Vestfronten 25/2 kl. 19.30 Museet Ribes Vikinger

Årets historiebog 2009

Lektor, ph.d. Claus Bundgård Christensen Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter Historikeren Claus Bundgård Christensen vil tale ud fra sit værk ”Danskere på Vestfronten 1914-1918”, der blev rost af anmelderne og kåret til årets historiebog i 2009. ”Danskere på Vestfronten” er historien om Første Verdenskrig fortalt gennem nogle af de 26.000 danskere, der deltog i krigen på tysk side. Det er historien om livet i skyttegravene. Om mulighederne for at overleve. Og om hvordan den moderne krigsførelse blev født ud af den teknologiske udvikling af artilleri og maskingeværer. Det er første gang, vi får en samlet beretning om de mange danskere, der kæmpede på Vestfronten. Mange på vores egn vil endnu kunne fortælle om bekendte eller slægtninge, der deltog i Den Store Krig. De to foreningers medlemmer har gratis adgang. Pris for ikke-medlemmer: 50 kr. 11


Fastelavnsfest i Quedens Gaard 6/3 kl. 14.00 Quedens Gaard i Ribe Traditioner lever i bedste velgående, og især hvis der gøres noget for at holde traditionerne ved lige. Det vil Det antikvariske Selskab gerne bidrage til, og derfor inviteres der til fastelavnsfest og tøndeForklædt som … slagning i Quedens Gaard. Fra kl. 13.00 vil børn og barnlige sjæle kunne få lagt en flot makeup med rigtig teatersminke, og kl. 14.00 synges tøndeslagningen ind. Der vil være tre tønder til de forskellige aldersgrupper, og tønderne er fyldt med slik og godter, ligesom der vil være kåring af såvel kattekonger som kattedronninger. Atter i år vil de to bedst udklædte børn blive præmieret, og i dette ligger også opfordringen til at møde op i så fantasifulde og morsomme forklædninger som overhovedet muligt. Traditionen tro sluttes fastelavnsfesten af med varm chokolade og herlige boller - disse lækkerier er doneret af to af Selskabets trofaste støtter, Lise Frederiksen i Quedens Gaard og Bager Møller, Rådhuskonditoriet. Derfor en varm opfordring til at møde op til en rigtig hyggelig fastelavnsfest, hvor såvel børn som voksne kan nyde denne smukke tradition. Bemærk venligst: Der er indgang gennem porten i Sortebrødregade 1.

Generalforsamling i Det antikvariske Selskab ifølge vedtægterne 24/3 kl. 19.30 Museet Ribes Vikinger

Rengøring og pakning af genstande i magasinet i Ribe. Foto: Sydvestjyske Museer

12

Generalforsamling. Derefter beretning om året, der gik på Sydvestjyske Museer, og museets inspektører fortæller om spændende fund og udgravninger. Vi skal høre om baggrunden for dateringen af Ribe, om legetøj fra middelalderens Ribe, om genstande i samlingen, bl.a. glas og kakler fra renæssancen, om 1800-talsguldringen fra Hviding og om udgravningerne i Ribes vestlige del, der giver os ny viden om byens udvikling i middelalderen. Mød op og hør nyt!


SYDVESTJYSKE MUSEER - levende viden

TA’ UD OG GEM KALENDER Arrangementer og udstillinger forår 2011

Udstillinger Aktiviteter Foredrag Ture


Udstillinger/aktiviteter

Sted/Arrangør

Kristine og Rolf

Museet Ribes Vikinger

Hvorfor Ribe?

Museet Ribes Vikinger

Sporjagt i Ribe

Museet Ribes Vikinger

Vinterferieaktiviteter

Museet Ribes Vikinger

En fis i en hornlygte

Esbjerg Museum

Løvfald - når affald bliver til kunst

Esbjerg Museum

Den gode historie

Esbjerg Museum

Påskeæggejagt

Museet Ribes Vikinger

Dekorér påskeæg

Museet Ribes Vikinger

Find påskeharens æg

Esbjerg Vandtårn

Forskningens Døgn 2011

UCVest

Korskro Hestemarked

Korskroen

Rådne bananer og døde sild

Esbjerg Museum

Foredrag/ture Historisk rejse: Det tabte land Domkirkens rum

Det antikvariske Selskab i Ribe

Ghettoen

Esbjerg og Omegns Museumsforening

Danskere på Vestfronten

Det antikvariske Selskab i Ribe

Fastelavnsfest i Quedens Gaard

Det antikvariske Selskab i Ribe

Kør-selv tur til Varde Museum

Esbjerg og Omegns Museumsforening

Generalforsamling

Esbjerg og Omegns Museumsforening

Generalforsamling

Det antikvariske Selskab i Ribe

Tur til Sprogø

Det antikvariske Selskab i Ribe

Pokker er løs

Det antikvariske Selskab i Ribe

Kør-selv tur til Esbjerg Evangeliet

Esbjerg og Omegns Museumsforening

Den ny Domkirkeplads

Det antikvariske Selskab i Ribe

Ribe som kulturby historisk set

Det antikvariske Selskab i Ribe

Kør-selv tur, Gram Lergrav og -Slot

Esbjerg og Omegns Museumsforening


Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Hele året Hele året Hele året 12/2-20/2 til 27/3 fra 1/4

til 5/6

16/4-25/4 20/4-22/4 21/4-22/4 29/4 20/5-22/5

fra 28/5

til 4/6

20/1 24/2 25/2 6/3 20/3 23/3 24/3 27/3 6/4 7/4 28/4 12/5 15/5

Uddybende oplysninger i bladet ”Sydvestjyske Museer, forår 2011” ribesvikinger.dk, esbjerg-museum.dk

fra 10/6

Sydvestjyske Museer - det sker januar - juni 2011

til 27/2


SYDVESTJYSKE MUSEER - levende viden

ÅBNINGSTIDER PÅ SYDVESTJYSKE MUSEER Museet Ribes Vikinger Odins Plads 1, 6760 Ribe, tlf. 76 16 39 60 www.ribesvikinger.dk 01/07-31/08: kl. 10-18, onsdage: kl. 10-21 01/09-31/10: kl. 10-16 01/11-31/03: kl. 10-16, mandag lukket 01/04-30/06: kl. 10-16 Museet er lukket d. 24/12 og d. 25/12, samt d. 31/12 og d. 1/1

Rådhussamlingen på Det gamle Rådhus i Ribe Von Støckens Plads, 6760 Ribe, tlf. 76 16 88 10 www.detgamleraadhusiribe.dk 15/05 - 31/05: man-fre kl. 13-15 01/06 - 31/08: man-søn kl. 13-15 01/09 - 15/09: man-fre kl. 13-15

Esbjerg Museum Torvegade 45, 6700 Esbjerg, tlf. 76 16 39 39 www.esbjerg-museum.dk Hele året: kl. 10-16 01/09-31/05: Mandag lukket undtagen vinterferie og efterårsferie. Museet er lukket d. 24/12, d. 25/12 og d. 26/12 samt d. 31/12 og d. 01/01

Esbjerg Vandtårn Havnegade 22, 6700 Esbjerg, tlf. 76 16 39 39 www.esbjerg-museum.dk 01/11-31/03: Åbent efter aftale Skolernes vinterferie: Hver dag kl. 10-16 01/04-31/05: Lørdag og søndag kl. 10-16 Påsken: Åbent skærtorsdag og langfredag kl. 10-16 01/06-15/09: Hver dag kl. 10-16 16/09-31/10: Lørdag og søndag kl. 10-16 Skolernes efterårsferie: Hver dag kl. 10-16


Tur til Sprogø 27/3 kl. 9.00 - 18.00 Afgang fra Odins Plads Turleder: Erik Henriksen På manges opfordring gentager vi turen til Sprogø fra efteråret 2008. Grundet Sprogøs særlige status, flora og historiske mindesmærker er der kun adgang for ét ugentligt besøg, men det er lykkedes Storebæltsbroen set fra Sprogø Det antikvariske Selskab at få en aftale i stand. Der køres i bus til Nyborg, hvor en guide fra Nyborg Turistbureau slutter sig til os. Turen består så af 4 dele: 1. Beretningen om bygningen af den imponerende Storebæltsbro 2. Gåtur på Sprogø med fokus på den tidligere institution for åndssvage kvinder, det smukt restaurerede fyrtårn og resterne af Valdemar den Stores borg fra 1100-tallet til forsvar mod Venderne 3. Sightseeing med bussen rundt på den nye del af øen med ophold ved bl.a. tunnelåbningen og de imponerende brofæster 4. Køreturen over Østbroen med de enorme pyloner og verdens næststørste frie spænd. Praktiske oplysninger: Deltagerne skal selv medbringe forplejning på hele turen. Der gøres holdt på Fyn til formiddagskaffe, ligesom der inden afgangen fra Nyborg bliver mulighed for at spise frokost, da spisepause på Sprogø ikke er tilladt. Sørg for solidt fodtøj og varmt tøj, idet opholdet på Sprogø kan være en blæsende oplevelse uden de store muligheder for at gå i læ. Afgang fra Odins Plads kl. 9.00 - forventet hjemkomst ca. kl. 18.00 Pris for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening: 175 kr. pr. deltager. For ikke-medlemmer: 300 kr. pr. deltager. Der er begrænset deltagerantal, max. 49, derfor er tilmelding absolut bindende. Tilmelding kan ske fra mandag 7/3 til turleder Erik Henriksen tlf. 75 42 41 54 el. 51 25 42 68 el. e-mail: le.bellis@c.dk. Afregning for turen skal ske kontant i bussen 27/ 3.

Professor, overlæge H.J. Kolmos

Pokker er løs - syfilis i evolutionens værksted 6/4 kl. 19.30 Museet Ribes Vikinger Professor, overlæge, dr. med. Hans Jørn Kolmos Syddansk Universitet & Odense Universitetshospital Syfilis (dansk: store pokker) er en sygdom, der stadig er omgærdet af mystik. Hvordan opstod den? Hvor kom den fra? Var det Columbus, som havde den med hjem fra Amerika, eller var den her i forvejen? Og hvorfor ændrede den efter det første store udbrud i 1493 over få årtier karakter fra en pestlignende sot til den symptomfattige sygdom, vi kender i dag? Moderne evolutionsbiologisk forskning har kastet nyt 17


lys over disse spørgsmål og givet flere overraskende svar: fx at det oprindeligt var en bakteriel hudsygdom, som fulgtes med Homo sapiens ud af Afrika for over 40.000 år siden for til sidst at ende i Mellemamerika og mutere til syfilis. Hans Jørn Kolmos vil i sit foredrag også komme ind på behandlingen af syfilis, som inden vi fik penicillin bestod af ubehagelige ting som arsenik, kviksølv og malariaparasitter, der ofte var farligere end sygdommen selv.

Ny Domkirkeplads ©.: Schönherr

Den ny Domkirkeplads 28/4 kl. 19.30 Museet Ribes Vikinger Arkitekt Torben Schønherr, Tegnestuen Schønherr A/S Ingen er i tvivl om, at Ribe Domkirke er byens altdominerende bygning. Det er simpelthen den bygning, der symboliserer og bærer byen frem både i fysisk og historisk perspektiv. Derfor er det glædeligt, at domkirken nu endelig får en værdig plads at stå på - efter i mange år at have levet et lidt afsondret liv i sin ”Elefantgrav”. I august 2010 blev Tegnestuen Schønherr A/S udpeget som vinder af den konkurrence om udformningen af en ny domkirkeplads, som Esbjerg Kommune og Realdania har udskrevet. Det er et projekt, der har alle ripenseres interesse, og vi har derfor bedt Torben Schønherr om at redegøre for de tanker, der ligger bag forslaget til udformningen af pladsen. Det er en opgave, der går ud på at forene det historiske perspektiv med de rumlige muligheder, og et ønske om, at pladsen bliver som en magnet, vi ikke kan lade være at opholde os på! 18


Ribe som kulturby historisk set - idéer og realiteter 12/5 kl. 19.30 Museet Ribes Vikinger AC-fuldmægtig Karsten Eskildsen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet Med udgangspunkt i sine bidrag til Ribe Bys Historie om kulturens liv i Ribe 1660-2010 gennemgår Karsten Eskildsen en række historiske processer og initiativer, som i vore dage fortsat er grundlaget for byens kulturelle selvforståelse. Hovedvægten vil ligge på de sidste ca. 200 år - fra ”genopdagelsen” af melodien til Dronning Dagmarvisen i 1814 til vore dages ”events” som fx Ribes kulturnætter. Undervejs vil foredragsholderen desuden pege på en række spændende og delvis ukendte produktioner inden for kunst, litteratur og musik og sætte dem ind i en historisk sammenhæng.

Ribe Katedralskoles 800-års jubilæum.

Oplysninger om Det antikvariske Selskab i Ribe Det antikvariske Selskab er en museumsforening i Ribe, stiftet i 1887 med det formål at støtte formidlingen af det lokale arkæologiske, historiske og kulturhistoriske museale arbejde gennem møder og andre arrangementer. Adresseændringer skal ske direkte til kassereren. Medlemskortet er personligt. Bortkommer medlemskortet, kan det erstattes ved henvendelse til kassereren mod betaling af et gebyr på 25 kr. På medlemskortet er anført, hvad det giver adgang til, herunder til Sydvestjyske Museers udstillinger og arrangementer og til Esbjerg og Omegns Museumsforenings arrangementer. Årsskriftet By, Marsk og Geest udkommer i december og er gratis for medlemmer. Se flere oplysninger på www.antikvariskselskab.dk

Årligt kontingent 2011 Enkelt medlemskab 140 kr. Medlemskab for par (på samme adresse) 200 kr. Kontingentperioden er 1/1-31/12 2011 Husk at indbetale kontingent inden 1/2 2011

Det antikvariske Selskabs bestyrelse Formand Lars Ilsøe Næstformand/sekretær Dan Møller Kasserer Jørn Nielsen PR m.m. Erik Henriksen Hans Beksgaard Else Agergaard Suppleant Jacob Bastholm Suppleant Jørgen Baungaard Hansen

tlf. 75 42 38 05, tlf. 75 42 49 31, tlf. 75 42 49 64, tlf. 75 42 41 54 tlf. 75 42 42 99 tlf.75 42 10 76 tlf. 75 42 07 08 tlf. 75 42 40 91

e-mail: ilsoeribe@stofanet.dk e-mail: dm@vejenkom.dk e-mail: jjnielsen@mail.tele.dk e-mail: ehe@ucvest.dk e-mail: hans.beksgaard@skolekom.dk e-mail: else.agergaard@skolekom.dk e-mail: JB@ribekatedralskole.dk e-mail: Baungaard@rocketmail.com 19


Esbjerg og Omegns Museumsforening Ghettoen - set fra en historisk vinkel 24/2 kl. 19.30 Esbjerg Museum, Ovenlyssalen Lektor ved Institut for design og kommunikation på Kunstakademiets Arkitektskole, Merete Ahnfeldt-Mollerup I samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet sætter vi denne aften fokus på et emne, som optager mange mennesker, og lidt provokerende (måske) stiller aftenens foredragsholder spørgsmålet, om ghettoen i virkeligheden ikke er et visionært byggeri, som burde bevares som et vigtigt stykke kulturhistorie. I stedet for udelukkende at betragte ghettoen som et stykke fejlslagen integration, vil vi få lejlighed til at se ghettoen fra en mere historisk vinkel. Undervejs serveres der kaffe og brød. For medlemmer af de to museumsforeninger er der gratis adgang. Øvrige henvises til Sydvestjysk Folkeuniversitet, tlf. 65 50 41 03 eller e-mail fu@fue.sdu.dk Tilmelding til Paul Holst på e-mail paulholst@privat.dk eller tlf. 75 12 79 13 senest den 21/2.

Kør-selv tur til Museet for Varde By og Omegn 20/3 kl. 13.00 Mødested: Kirkepladsen 1, Varde (ved museet)

"Spejlinger" af Otto Frello til Varde købstads 450 års jubilæum i 1992. Maleriet forestiller gammelt Vardesølv med spejlinger af bl.a. Varde kirke, Varde å og minibyen. Foto: Varde Museum 20

Efter en historisk byvandring på en times tid med stedkendt guide, Ole Nørskov, indtager vi vores eftermiddagskaffe på museets ”Café Borgerskolen”. Derefter vil museumsinspektør John V. Jensen vise os rundt på den gamle Jacobi skole, hvor der nu er skabt gode rammer for de mangeartede udstillinger. På museets første sal hænger værker af fantasi-kunstneren Otto Frello, hvis malerier her er iscenesat ved hjælp af museets historiske genstande. Et spændende besøg i vores naboby mod nord. For medlemmer af de to museumsforeninger er prisen for deltagelse 75 kr., mens den for øvrige er 125 kr. Betaling bedes foretaget på konto 7712-1022420 i forbindelse med tilmeldingen. Tilmelding til Paul Holst på e-mail paulholst@privat.dk eller tlf. 75 12 79 13 senest den 15/3.


Generalforsamling og ”Kultur på recept” 23/3 kl. 19.30 Esbjerg Museum, Ovenlyssalen Atter en gang vil formanden trække os igennem den kedelige beretning, som kigger bagud på alt det, der er sket i årets løb, og som ingen jo længere interesserer sig for. Derefter skal vi tage stilling til foreningens skrantende økonomi og fastsætte kontingentet for 2012, hvorefter der er valg og genvalg til bestyrelsen. Alt dette vil vi prøve at få overstået så hurtigt som muligt, hvorefter der serveres kaffe og brød. Herefter bliver det rigtig spændende, for vi har fået Kommunens nye kultur- og fritidschef Mads Stendorf til - under titlen ”Kultur på recept” - at komme med et oplæg om sammenhængen mellem et sundt liv og gode kulturoplevelser. Kaffe og foredrag er gratis, og der er kun adgang for betalende medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening.

Kør-selv tur til Esbjerg Evangeliet - et stykke Danmarks- og bibelhistorie 7/4 kl. 15.00 Mødested: University College Syddanmark, Skolebakken 171 Besøg et fantastisk kunstværk: Et 135 m2 stort vægmaleri malet på den runde væg i foyeren til det store auditorium. Esbjerg Evangeliet er skabt af kunstneren Erik Hagens i årene 2003-05 og er en tolkning af Bibelen i tekst og billeder i et moderne udtryk. Vi får kaffe og kage ved ankomsten, og derefter vil konsulent Erik Hagens arbejder og billedkunstner Flemming Rendbo i en god times tid føre os gennem Erik Hagens bibelfortælling. For medlemmer af de to museumsforeninger er prisen for deltagelse 50 kr., mens den for øvrige er 85 kr. Betaling bedes foretaget på konto 7712-1022420 i forbindelse med tilmeldingen. Tilmelding til Paul Holst på e-mail paulholst@privat.dk eller tlf. 75 12 79 13 senest den 4/4. 21


Kør-selv tur til Gram Lergrav og Gram Slot 15/5 kl. 12.30 Mødested: Lergravsvej 2, Gram Dette er foreningens store forårstur, som dels går til det geologiske og palæontologiske museum i Gram Lergrav Kranie af Uranocetus og dels til Gramgård og Gram gramensis Slot. Vi havde overvejet en bustur, men det ville blive for dyrt, derfor kør-selv. De fundne fossiler fra Gram Lergrav har fået en smuk bygning i 2005, hvor man kan vise Danmarks mest komplette samling af hvalfossiler fra urtiden. Vi får en kyndig guide med under besøget. Derefter kører vi til Gram Slot, hvor vi kl. 14.30 kan nyde kaffe med hjemmebagt kage. Mellem kl. 15 og 17 vil en guide - måske slotsherren selv - tage os med rundt på Gramgård og Slot, hvis historie ofte har krydset Danmarkshistorien. Vi vil få fortalt om mennesker og begivenheder fra slottets næsten 1000 års historie og om, hvordan man i dag har skabt en alsidig virksomhed, hvor man dels er en kulturinstitution med levende formidling af historie, arkitektur, kultur og natur, og dels et stort landbrug under udvikling og omlægning til økologi. Mellem kl. 17 og 18 er der mulighed for på egen hånd at vandre rundt i den smukke slotspark, og for de der har tid og lyst, vil der kl. 18 blive serveret en mindre slotsmenu, inden turen atter går hjemad. For medlemmer af begge museumsforeninger er den samlede favørpris 275 kr. (dog kun 150 kr. hvis man fravælger slotsmenuen). For øvrige er prisen 400 kr. (275 kr.). Betaling bedes foretaget på konto 7712-1022420 i forbindelse med tilmeldingen. Det smukke Tilmelding til Paul Holst på e-mail Gram Slot paulholst@privat.dk eller tlf. 75 12 79 13 senest den 6/5. Evt. tilmelding efter denne dato skal ske til Hans Toft på e-mail hans.toft@hotmail.dk eller tlf. 75 11 54 37. 22


Oplysninger om Esbjerg og Omegns Museumsforening Det er foreningens formål at støtte den selvejende institution Sydvestjyske Museer i dennes virke i Esbjerg over for offentlighed og myndigheder, at deltage i bestyrelsesarbejdet for institutionen og at medvirke til at udbrede kendskabet til de kulturhistoriske museers betydning for samfundets samlede kulturudbud. Formålet søges opnået ved oplysning om museets arbejde og ved kulturhistorisk formidling i øvrigt - i form af foredragsvirksomhed, studiekredsarbejde, udflugter, udstillinger, publikationsvirksomhed o.l. I dette nummer af ”Levende Viden” kan I læse om forårets udflugter og foredrag, og vi håber vore medlemmer møder flittigt frem til arrangementerne. Bemærk at vore medlemmer også har adgang til de arrangementer, som tilbydes af Det antikvariske Selskab i Ribe og til samme priser (eller gratis) som gælder for denne forenings medlemmer. Det er et samarbejde til gensidig glæde for begge foreningers medlemmer. Husk at få fornyet årskontingentet og fortæl om os til familie, venner og bekendte. Foreningens styrke er dens medlemmer, så vi har brug for alle, der interesserer sig for byens og egnens kulturhistorie. Der vil med mellemrum blive udsendt nyhedsbreve til medlemmerne, og for at nedbringe udgiften til porto er vi interesseret i at få oplyst eventuel e-mailadresse. Giv besked herom til Paul Holst. Medlemskortet er personligt og giver adgang til begge foreningers arrangementer samt fri adgang til Sydvestjyske Museers udstillinger og arrangementer i både Esbjerg og Ribe. Henvendelser vedr. medlemskab af foreningen eller tilmelding til arrangementer bedes rettet til Paul Holst på e-mail paulholst@privat.dk eller tlf. 75 12 79 13.

Årligt kontingent 2011 Enkelt medlemskab 140 kr. Medlemskab for par (på samme adresse) 200 kr. Kontingentperioden er 1/1-31/12 2011 Husk at indbetale kontingent inden 1/2 2011.

Bestyrelsen for Esbjerg og Omegns Museumsforening Formand, Paul Holst Næstformand, Hans Toft Sekretær Conny Ølgod Arrangementskoordinator, Hanna Iversen Hans Berg Madsen Suppleant, Else Regli Suppleant, Ove Juul Skelskov (ind til marts)

tlf. 75 12 79 13, e-mail paulholst@privat.dk tlf. 75 11 54 37 tlf. 75 11 79 93 tlf. 75 17 57 45 tlf. 75 11 59 99 tlf. 75 12 31 60 tlf. 75 11 75 10

23


Sydvestjyske Museer -

levende viden

Brug museet - levende viden Sydvestjyske Museer arrangerer gerne rundvisninger i Ribe by, Domkirken og på Museet Ribes Vikinger. Alle grupper er velkomne. Vi finder den rette guide til netop jeres gruppe. Skulle der være brug for en særlig oplevelse i Ribes mørke gader, kan man også bestille en ghostwalk. Gå med på turen gennem de gamle gader og hør om nogle af Ribes dramatiske begivenheder, bl.a. om kongemord og heksebrænding. Ring og hør nærmere på tlf. 76 16 39 50, mandag-torsdag kl. 8-12.

Bestyrelsen for Sydvestjyske Museer Birthe Rasmussen, formand Kjeld Thamdrup, næstformand Knud Jager Andersen Lars Ilsøe Paul Holst Hans Berg Madsen Ib Laursen

24


Besøg vore to museumsbutikker I museumsbutikkerne på Esbjerg Museum og Museet Ribes Vikinger byder vi på et væld af gode gaveideer med historisk touch. Nyd det store udvalg af kopismykker, bøger og legetøj.

k

Vikingernes Ribe Pris: 149,-

b

I 1991 udkom den populære bog Ribes Vikinger. Forskningen har givet meget ny viden om Ribe siden, så bogen som fortæller Ribes tidligste historie har i den nye udgave fra 2010 fået både nyt udseende og nyt indhold. Bag bogen ligger en flot indsats af arkæolog Claus Feveile.

Vikingernes Ribe HANDEL, MAGT OG TRO

Vi husker det gamle Ribe Normalpris: 175,- medlemspris: 150,Et fornøjeligt møde med svundne tiders ripensere, som fortæller om deres liv i byen, begivenheder, dagligdag og fest. Bogen, som er redigeret af Søren Mulvad, dækker aspekter af livet fra omkring 1860 til 1950.

Sølvbroche: Fenris fra Ribe Pris: 375,Smykkets forlæg blev fundet ved en udgravning i Nikolaigade, hvor det er tabt eller kasseret for mere end 1200 år siden. På brochen hviler et ulvelignende dyr, der bider om sin egen krop. Måske den tilfangetagne Fenris-ulv? Brochen i sølv og bronze kan købes nu.

25


Smykkeserie: Sceattas Priser fra 119,Den særlige mønttype sceattas er fundet i stort tal i Ribe, hvor de blev brugt på markedspladsen i 700-årene. En af dem med en mandsmaske på forsiden har dannet grundlag for en hel smykkeserie, som er skabt i anledning af Ribes 1300-års jubilæum. Serien består af halskædevedhæng, armbånd med vedhæng, ørestiks og pins.

Museumsbutikken på Esbjerg Museum Find inspiration til den gode gaveide: Stort udvalg af dukkehuse og miniatureting, rav- og kopismykker, postkort og bøger. Derudover et varieret udvalg af souvenirs fra ind- og udland. Esbjerg Museum · Torvegade 45 · 6700 Esbjerg · tlf. 76 16 39 39 Hele året: kl. 10-16 01/09-31/05: Mandag lukket undtagen vinterferie og efterårsferie. Museet er lukket d. 24/12, d. 25/12 og d. 26/12 samt d. 31/12 og d. 01/01. www.esbjerg-museum.dk

26


Museumsbutikken på Museet Ribes Vikinger Her finder man et stort udvalg af bøger, postkort, kopismykker, brugsgenstande og andet. Museet bestræber sig på at finde ting, der har med tidsperioden 700 til 1700 at gøre. Museet Ribes Vikinger · Odins Plads 1 · 6760 Ribe · tlf. 76 16 39 39 1/11-16/3: kl. 10-16, mandag lukket 01/04-30/6: kl. 10-16 01/07-31/8: kl. 10-18, onsdage: kl. 10-21 01/09-31/10: kl. 10-16 Museet er lukket d. 24/12 og d. 25/12, samt d. 31/12 og d. 1/1. www.ribesvikinger.dk

Udstillingen “Hvorfor Ribe?“ på Muset Ribes Vikinger.

27


Levende viden SYDVESTJYSKE MUSEER Udstillinger Aktiviteter Foredrag Ture

Levende Viden - forår 2011  

Levende Viden er Sydvestjyske Museers museumsblad. Her kan man læse om aktiviteter i det forgangne halvår og se programmet for museets komme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you