Page 1

7. årgang

Kommende aktiviteter Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Kommende aktiviteter Referat af Sommerfest Medlemsmøde m. Claus Nielsen Europaudstilling i Herning Herunder tilmelding

Glædelig jul til alle jer læsere

Æresmedlem

Her & nu Nyt Referat fra prøvemedlem Generalforsamlingen

Referat Sommerudflugt Jan Asp i til Syvårssøerne Australien v/ Randbøl (3) Hede

Forside billebillede: de Regnen vi alle en forårspå ventede bebuder

SYDØSTJYSK FUGLEFORENING MAILPOSTEN

7/2018


2


Bestyrelsesmøde i august 2018 Så har bestyrelsen igen været samlet, og arbejdet for 2. halvår er nu sat i gang. Alle var mødt efter ferien med stor energi. Referatet fra seneste møde blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. Der var ikke nyt fra udvalgene udover et enkelt punkt som blev behandlet separat senere på aftenen. Vi afventer stadig tilmeldinger til turen til syvårssøerne. Jonna og Ejvind deltager ikke i selve gåturen, men vil komme med grill, pølser, brød m.m. Kurt blev bedt om at tage kontakt til Niels Herping vedr. hans foredrag i september måned. Dette for at vi kan få lavet en lille notits til Mailpostens næste udgave. Sommerfesten 2018 blev kort omtalt, og alle var enige om, at det igen i år havde været en god dag. Alle blev bedt om at tænke over hvem vi evt. kan få som foredragsholder i 2019. Evt. vil der være mulighed for at gøre brug af samme foredragsholder som i 2018, men med et andet emne. Vi fik klarhed over, at festen også i 2019 kan holdes hos Jonna og Ejvind, hvilket er meget ideelt. Plantemarkedet i Geografisk Have blev omtalt. Trods det dejlige vejr frøs vi med anstand, idet vi stort set hele dagen er i skygge, og der var nogen blæst. En god dag hvor mange kiggede forbi til en fuglesnak, og der blev også tegnet et enkelt prøvemedlemskab. Leo orienterede om, at alt var klar til åben voliere i Skyttehuset, hvor der vil være mulighed for en kaffetår mellem kl. 10 og 15. Henning Hass sætter aktiviteten på facebook. Så kom vi til udvalgets forslag til aktiviteter i 2019. Kurt orienterede om tankerne bag, og de foreslåede aktiviteter blev alle godkendt bortset fra en ændring et enkelt sted. Såvel Cafeteriet i hallen som Almind Forsamlingshus er booked. Udkastet bliver sendt til Jørgen Erik som vil sørge for kalenderen for 2019. Vi blev nemlig samtidig enige om, at der også næste år skal være en kalender. Vi er ved at løbe tør for brochuren ”du er altid velkommen”. Nuværende brochure gennemgås for evt. rettelser og sendes til trykkeriet. Der var enighed om, at fuglemarkedet i foråret var forløbet godt, hvorfor vi vil køre efterårsmarkedet på samme vis, bl.a. med cafeteriaborde midt i hallen. Økonomien blev gennemgået af Ejvind, og der var ingen bemærkninger hertil. Fortsættes side 6 3


11. September kl. 19.00 Foredrag ved Niels Herping-Hansen mange årigt medlem af Århus Fugleforening

Mine fugle og Volierer

Udsnit af mit voliereanlæg

Jeg vil fortælle om min interesse for volierefugle som startede i 1994, men som tog rigtig fart i 1996, hvor jeg flyttede til min nuværende bolig, et sommerhus i Skæring nord for Århus. Først var det australske og afrikanske pragtfinker, som optog mig. Jeg havde en kort flirt med græsparakitter. Men nu er mine primære fugle frugt- og insektædende fugle, samt Kardinaler. Volierebygning er også en ting, som har optaget mig meget. Jeg læste en gang i en bog: ”Er man først begyndt at bygge volierer, holder man aldrig op.” Og det har jeg prøvet at leve op til. Sidst, men ikke mindst, det er et foredrag, hvor jeg fortæller, hvordan jeg holder fugle. Venligst Niels Herping-Hansen

Århus

Udsnit af mit voliereanlæg 4


Så er der tid for tilmelding til Europashow i Herning 2018 Europashow, Herning 2018 Så er det ved at være tæt på, det der Europashow og hvad er det så for en størrelse? Jeg vil her prøve at liste de vigtigste ting op, men sidder du med spørgsmål, så skal du endeligt komme med dem. Enten til mig: naestformand@ldfnet.dk, eller til dffr@racefjerkrae.dk, som står for den del af udstillingen der vedrører fuglene. På racefjerkrae.dk kan du finde udstillingsregler og meget andet nyttig information. Alle der er medlem af en fugleforening kan udstille fugle der er under seks år gamle og som er tydeligt mærket. Indlevering af fugle sker tirsdag den 6. november. Herefter vil fuglene blive bedømt og den officielle åbning af udstillingen er den 9. november klokken 11.00. Europashow 2018 lukker igen søndag den 11. november klokken 14.00. Prisen for at udstille er 45,- for administrationsgebyr, 45,- for tvungen katalog, samt 45,- per fugl man ønsker at udstille. Det vil være muligt at udstille enkeltfugle samt 1,1 i voliere. Arrangørerne stiller udstillingsbure til rådighed. Tilmelding sker online, senest den 29. september, på europashow2018.eu Jeg håber at rigtigt mange vil bakke op om Europashowet, så vi kan få vist vores fine fugle frem, få udvidet vore netværk og ikke mindst, få en hyggelig udstilling med vores hobby. Jeg håber ligeledes at fuglefolk i foreningerne vil hjælpe hinanden i forbindelse med udstillingen, så vi får så mange med som muligt, da det måske kan virke lidt uoverskueligt med en udstilling, der varer en lille uge og måske ligger lidt langt væk. LDF vil naturligvis være til stede under udstillingen, men har du gode ideer eller input til hvad LDF skal bidrage med under udstillingen, så tøv ikke med at kontakte os.

Venlig hilsen og god sommer, Michael Martin Hansen, næstformand LDF Messecenter Herning

5


Referat af bestyrelsesmøde i august 2018 fortsat fra side 3 Under eventuelt blev Europashow 2018 drøftet. Vi sætter annonce i Mailposten og vil sørge for at medlemmerne gøres opmærksom på, at sidste frist for tilmelding af fugle er den 29. september på europashow2018.eu. I bestyrelsen håber vi at mange vil bakke op om udstillingen både som udstiller og som gæst eller hjælper. Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 22. oktober. Evt. medlemsønsker eller lignende bedes sendt til formanden senest 8 dage før. Arne Petersen

Bestyrelsen på arbejde

6


KOMMENDE AKTIVITETER i september, oktober & november September Tirsdag d. 11.09.2018 Lørdag. d. 29.9.2018

Foredrag ved Niels Herping i Søndermarkshallen Vejle Niels vil fortælle om sine fugle, interessen for disse og anlæg. Tilmelding online til Europashow

Oktober Søndag d.28.10.2018

Fuglemarked i Kolding (se annoncen)

Søndag d.11.11.2018

Fuglemarked i Assentoft

November Tirsdag. d. 6.11.2018 Fredag. d. 9.11.2018 Søndag. d.11.11.2018

Europashow i Herning (Aflev. af fugle til bedømmelse) Officiel åbning kl.11.00 af Europashow. Udstillingen Europashow i Herning lukker kl. 14.00

Tirsdag. d.13.11.2018 fredag. d. 30.11.2018

Foredrag om blomsterbinding Juleafslutning med Bankospil i Almind Forsamlingshus

Støt vore annoncører - de støtter os 7


Grundlovsdag i Geografisk Have Traditionen tro var foreningen også i år tilstede på det traditionsrige plantemarked i Geografisk Have i Kolding. Jonna, Ejvind, Kaj Villy og Arne mødtes i haven kl. 8 søndag morgen, hvor vi startede med at opsætte vort telt. Det var en dejlig morgen – fuglene fløjtede og der herskede livlig aktivitet rundt omkring os, og vejret var såmænd ganske lunt. Kaj Villy havde været forudseende og medbragt kaffen til de medbragte rundstykker. Da disse var spist var det tid til at opstille resten af vores stand samt fremfinding af vore brochurer m.m. Så var det bare at vente indtil dørene blev åbnet. Her skal man passe på ikke at være på den gennemgående vej, idet køberne kommer løbende og ved fra tidligere år, hvor de skal hen for at få netop de planter som de har ønsket sig i år. Så er markedet godt i gang. Tilstrømningen til markedet varer til langt hen på eftermiddagen og efter indkøbsvognene at dømme bliver der handlet flittigt. Kort efter kl. 10 begyndte stolene på vores stand også at blive benyttet af både kendte og ukendte personer. Nogle vil vide mere om fugle, andre for at få rettet misforståelser omkring det at holde fugle. Snakken gik lystigt hele dagen. Nogle af vore kaffedrikkere forsvandt ud i menneskemylderet, andre kom til og var kaffetørstige. Enkelte nye emner til medlemskartoteket fik vi, men det vigtigste var at vi fik præsenteret foreningen på en god måde. Jeg nævnte i starten at det var ganske lunt i vejret. Dette holdt desværre ikke hele dagen, idet der i løbet af formiddagen kom en del vind og den var desværre meget kold. Vort tilholdssted er jo i skyggen under træerne, og jeg må tilstå at vi i lange perioder frøs med anstand.

Tak til alle for en god dag, og forhåbentlig på gensyn næste gang der er grundlovsdag. arneP 8


SOMMERFESTEN 2018 skrevet af h.h.h. Igen i år var sommerfesten henagt til Jonna og Ejvinds smukke have og fine hal med alle faciliteter. Knap så mange deltagere som sidste år, men dog 33 fuglevenner, der havde fundet vej til Vejle, enkelte dog med lidt forsinkelse. Det eneste vi manglede var nogle af de nye medlemmer. Det er jo ellers sådan en dag vi kan lære hinanden at kende, og skabe sociale bånd i vores forening. Vejret var, som sidste år, igen superfint, lidt overskyet men varmt, så Jonna og Ejvind må have en aftale med de højere ”magter”. Da formanden p.t. var på ferie bød Kurt velkommen og vi gik til kaffebordet med Jonna’s lækre lagkage, og snakken gik allerede lystigt ved bordene. Omkring kl. 16 kom dagens foredragsholder, Ulrich Larsen, der fortalte om sit arbejde på statsfængslet i Enner. Vi fik et spændende og levende foredrag om hverdagen på et sådant fængsel. Virkelig et godt foredrag. Efter foredraget gik vi igen i haven, hvor der blev sludret og fortalt anekdoter. Omkring kl. 18 serverede dagens ”personale” (En stor tak til dem) maden, der igen i år var fra ”Din madpartner”. Maden var helt i top og der blev gået til fadene, men der var ikke mangel på noget, hverken mad eller drikke. Da maden efterhånden var gledet ned, blev der serveret kaffe med lidt mundgodt, hvorefter det var tid til at bryde op og finde hjemad. Igen en pragtfuld dag, og foreningen vil gerne sige tak til Jonna og Ejvind for igen at lægge hus til arrangementet, og igen en stor tak det dagens hjælpere og til foredragsholder Ulrich Larsen. Vi må heller ikke glemme at sige tak til PR-udvalget, der har stået for dagens arrangement.

Endnu engang tak fra et par deltagere. Vi glæder os allerede til næste år.

9


10


Årets sommerudflugt gik i år til Syvårssøerne ved Randbøl Hede Den 25. aug. var dagen hvor foreningen skulle på sommertur til syvårssøerne. Flere dage i forvejen var jeg begyndt at blive lidt betænkelig - ville turen regne og tordne væk for os. Heldigvis var alle 33 deltagere indstillet på, at vi skulle have en god tur – uanset vejret.

Det startede lidt i regnvejr, men efter en halvtimes tid klarede det op, og så var det faktisk et perfekt vejr til vores arrangement. P-plads m. start på turen

Gert Rasmussen

Vi var under kyndig ledelse af Gert Rasmussen fra Naturstyrelsen, og han fortalte mange interessante ting om området – dels historiemæssigt, men også om livet ved syvårssøerne og Randbøl Hede. Kort efter at vi kom ind i plantageområdet fortalte GR bl.a. om den tyskeraktivitet der har været på heden. Først de velkomne tyskere, nemlig kartoffeltyskerne. Derefter de uvelkomne, nemlig om tyskernes aktiviteter under 2. verdenskrig i Danmark. Han viste os en række flyverskjul, og fortalte om den tyske jagerflyveplads. Det var ganske tydeligt, at man kunne skelne de hesteskoformede volde i landskabet, hvor flyene har stået skjult under camouflagenet.

Flyverskjul Intense lyttere Fortsættes side side12 12 11


Vi kæmpede os længere ind i plantagen, og så fik vi øje på området omkring syvårssøerne. Her kom så overraskelsen. Nu fortalte GR i ramme alvor at historien om søerne ikke har bund i virkeligheden, idet der aldrig har været intervaller på syv år mellem vand og ikke vand i området. Han dokumenterede det endda med en række fotografier.

Yderlige information om heden og søerne

Hvordan navnet ”syvårssøerne” var blevet til, vidste han ikke, men han mente, at det var dukket op engang i 1980`erne. Søernes rette navn er Rørsø. Ja se, det var da en artig overraskelse, som jeg havde lidt svært ved at komme mig over. Tænk - jeg har selv bildt en række mennesker historien på, om den sære oplevelse med syv års intervaller på vandet i søerne, og nogle har ikke kunnet forstå dette mærkelige naturfænomen. Men jeg har holdt fast - det er ganske vist. Vi fortsatte turen langs sydkanten af søområdet, og kom til et sted, som for mig var meget interessant. Her var helt hvidt flyvesand, og så fik vi historien om St. Rygbjerg, de mange flytninger af Bindeballe Købmands gård samt i hele taget at området måtte forlades, da ingen kunne klare sig til dagen og vejen i et område med så meget flyvesand. Vi fortsatte tilbage over vejen Her ses tydeligt flyvesand til Randbøl Hede. Her kom vi så tilbage til nutiden, idet GR fortalte om den voldsomme naturbrand i maj måned, hvor omkring 750 ha hede blev flammernes bytte. Han nævnte, at intet var så skidt at det ikke var Vandet der ses indikere at det er en sø godt for noget bl.a. var han glad for at en del græsområder var brændt af.

På trods af det lidt vanskelige terræn var humøret højt

Fortsættes side 13 12


Dette ville hjælpe med at komme tilbage til det rigtige hedeområde. Han nævnte, at man i en årrække havde brugt en mio. om året på bekæmpelse af de græsser som gik ind og skyggede for de naturlige hede planter såsom lyng. Vi sluttede den guidede tur med at gå op på Afbrændt hede den 17 meter høje Stoltenbjerg, som er den største klit, som vinden har blæst sammen på den ellers så flade Randbøl Hede.

Jeg tror, at de fleste nu var ved at blive sultne. Så vi kørte snart videre til Naturrum Kirstinelyst. Her havde vores provianteringsvogn under kyndig ledelse af Jonna og Ejvind nemlig brugt tiden på at slæbe øl, vand og pølser ind under det afdækkede område. Pølseboden er klar

Så da vi ankom var alt klar - ingen ventetid på pølser eller bajere. Det var bare med at komme i gang.

Ja mig smagte det rigtigt godt. Til sidst var der mulighed for at komme ind i landskabsudstillingen og høre og se om hedens landskab, natur og kulturhistorie. For mig var det en rigtig god dag - jeg håber, at I kære deltagere havde det på samme måde. Hermed en tak til jer alle for en god dag. arneP

Det ser også ud til at de smager vel

13


Navne & Noter Nyt Prøvemedlem

Finn Hansen, Christiansfeld Du er velkommen som prøvemedlem i Sydøstjysk Fugleforening, og vi håber at medlemskabet vil blive til inspiration for din interesse for voliere fugle. Har du spørgsmål som ønskes nærmere belyst, er du altid velkommen til at kontakte en fra Bestyrelsen.

14


15


LDF Bestyrelsen orienterer. Vinter og sommer ja hvorfor nu denne formulering, ja det er jo sådan jeg har oplevet årets gang indtil videre, foråret blev jo helt væk for vi gik lige fra frost til sommervarme men sikken en maj vi har haft, og det bør jo give en god start på ynglesæsonen for fuglene som vi holder i vores voliere. Det er jo også nu de fleste foreninger holder havemøder og åben voliere det er jo der man skal deltage for ligesom at holde den sociale omgang med ligesindet vedlige, man kan jo også altid få nogle nye ideer til sit eget fuglehold både med hvordan man holde dem og hvilke fugle man kan holde sammen og hver for sig. Man skal jo allerede når de første unger kommer på pind begynde at tænke på udstillingerne i sin lokalforening, jeg ved af erfaring fra min egen forening hvor svært det kan være at samle udstillings nummer nok så lige en lille opfordring til alle lad være med at sælge alt ynglen før efter udstillingen det vil glæde ethvert udstillings udvalg at man selv melder til så der ikke skal ringes flere nummer ind det tager meget tid så lige en lille opfordring til jer der har udstillet i mange år prøv om ikke i kan få især nye medlemmer til bare at udstille et måske to nummer der skal jo være nogle der udstiller i fremtiden også. Der er jo også den mulighed i år at udstille i Herning da Europa udstillingen afholdes der i år der kan læses mere om dette andetsteds i bladet. Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde i maj hvor der kom nogle tilføjelser/udvidelser til forsikringen som vi har, der blev også snakket lidt om vores ringsalg da det igen har vist sig at enkelte ringe mister farven i bogstaver og tal så fra næste årgang vil der komme ringe fra en ny leverandør men det gør så også at prisen stiger, så vi håber på forståelse for dette, og håber at i fortsat vil købe dem af landsorganisationens ringsalg da vi gerne skulle have dem registreret et sted det er i alles interesse god sommer til alle fuglefolk ude i det danske land med ønsker om et godt avls resultat Bo Pedersen Formand Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

16


Afholder Fuglemarked Søndag den 28. oktober 2018 fra kl. 9.00 til 13.00 KFUM-hallerne Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding Entre fra. kl. 9.00 til kl. 10.00 kr. 40,00 (voksne) Efter kl. 10.00 er prisen kr. 30,00

TILMELDING AF FUGLE Fugle der ønskes solgt på markedet tilmeldes via vor hjemmeside www.Trekantensfuglemarked.dk. Hent skemaet, udfyld dette og send det Tilmelding kan også ske til Jørgen Erik på E-mail: jjkm2@hotmail.com eller på telefon 22 42 33 62 Som ved tidligere markeder skal der helst tilmeldes senest 2 dage før markedets afholdelse. Dette vil hjælpe os, så vi kan klargøre de fornødne papirer, der skal afleveres til Fødevareregion Syd efter markedets afholdelse. Ønskes en speciel placering og størrelse tilmeldes senes onsdag aften d. 25.10 Indlevering af fugle skal ske søndag mellem kl. 8.00 og 10.00. Herefter ingen tilførsel af fugle. Der vil være dyrlægekontrol på stedet. Kun rengjorte og afpassede burstørrelser godkendes. Ingen transportkasser. (se reglerne angående dette og priser for deltagelse på vores hjemmeside).

Der vil være stande tilstede, der sælger tilbehør til vores hobby På gensyn markedsudvalget

17


Tillykke med dagene

I sidste nummer af Mail-Posten nævnte vi at Arne fyldte 70 år. Arne har gennem de år han har været medlem i Sydøstjysk Fugleforening ydet en prisværdig indsats på mange forskellige områder. At det kræver en stærk person for at klare de mange opgaver, er det vist ingen, der er i tvivl om. Man plejer at sige bag en stærk mand står en stærk kvinde. Vi har hele tiden været klar over, at Else som stod bag Arne var en stærk dame. Men at de blev 140 år tilsammen inden for få måneder kom som en glad overraskelse. Specielt til dig Else et stort tillykke med dagen. Redaktionen

18


19


Bestyrelse

Arne

Ole

Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Best.medlem: Best.medlem: Best.medlem:

Ejvind

Arne Petersen Ole Westergaard Ejvind Nissen Jonna Nissen Kurt Jensen Kaj Villy Nielsen , Leo Hansen

Jonna

Tlf. 4036 4275 Tlf. 2215 9230 Tlf. 7581 4122 Tlf. 7581 4122 Tlf. 4092 1699 Tlf. 2942 8539 Tlf. 2372 0801

Kurt

E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail

Kaj Villy

Leo

arnepetersenAlive.dk. marienlundAstofanet.dk. ejvindAnissen.mail.dk. jonnaAnissen.mail.dk. teute1Ahotmail.com. kajvillyAprofibermail.dk. rugvaenget7Astofanet.dk.

Lokale kontaktpersoner:

Hvis du har spørgsmål vedrørende foreningen, er du velkommen til at kontakte én af vore lokale kontaktpersoner. Vejle: Leo Hansen, Tlf 2372 0801. Kolding: Ludvig Dall, Tlf 5142 9810 Give: Ole Westergaard, Tlf 2215 9230. Horsens: Henning Hass Hansen Tlf 2561 5735

Mailudvalg og redaktion: Jørgen Erik Petersen, Tlf. 2242 3362 E-mail jjkm2Ahotmail.com, ansvh. redaktør Arne Petersen,

Tlf. 4036 4275 E-mail arnepetersenAlive.dk,

Henning Hass Hansen Tlf. 2561 5735 E-mail. Hass@stofanet.dk

Øvrige udvalg og deres personsammensætning: Der henvises til foreningens hjemmeside: www.sydostjyskfugleforening.dk

Vil du glæde redaktionen - så send en artikel eller to til os For at gøre mailposten mere spændende vil vi gerne have at du hjælper os med en artikel i ny og næ. Det kan ikke være rigtigt, at vi - med en forening med mere end 100 medlemmer skal sidde og klippe og oversætte udenlandske artikler. Så hold dig ikke tilbage - vi vil gerne være behjælpelig med artiklens opsætning m.m. Blandt indsendte bidrag som medtages i mailposten vil vi ultimo året trække en vinder og du modtager en erkendtlighed. Vi glæder os til at modtage dit bidrag.

Redaktionen

Jeg er kun ansvarlig for hva jeg sier, ikke for hva du forstår ! 20

Mailposten nr. 7 2018  
Mailposten nr. 7 2018  
Advertisement