Page 1

MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

1

Cont..


ď ą Bahan

ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United Kingdom

2


Soalan… soalan soalan….

3


HASIL Dalam bengkel ini,

Soalan yang berkesan

kita akan meneroka ...

Soalan, soalan, soalan‌

4

Bagaimana soalan menjanakan pemikiran

Taksonomi Bloom dan Bloom’s taxonomy and higher order thinking pemikiran aras tinggi Menggunakan soalan dengan berkesan


Apakah tujuan bertanyakan soalan kepada murid?

5


TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pengetahuan sedia ada

• Untuk menimbulkan minat • Untuk membina pemahaman • Untuk membina sikap dan penghayatan • Untuk mengukuhkan pembelajaran • Untuk merangsang pemikiran kritikal

6


TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pembelajaran dan kemajuan murid • Untuk menjelaskan pemikiran • Untuk mencari sebab atau penjelasan

• Untuk meneroka pandangan alternatif • Untuk menguji implikasi dan akibat

7


8

•

Tonton video

•

Tulis 3 soalan yang boleh ditanyakan kepada murid


Soalan yang berkesan adalah: • Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu) • Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dimaksudkan) • Ringkas (dinyatakan dengan beberapa perkataan yang mungkin) • Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindak balas) • Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci) • Skop terhad (soalan yang bercapah akan mengelirukan) • Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza) • Art Costa and Bena Kallick

9


10

•

Pilih soalan yang paling mencabar yang telah ditimbulkan dalam kumpulan anda (4 orang) - dan justifikasikan jawapan anda

•

Bersedia untuk berkongsi soalan dan pemikiran anda dengan semua


AMALAN YANG BAIK UNTUK GURU-GURU

Soalan perlu: • Dirancang • Logik dan berturutan • Ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan • Memberi murid masa untuk berfikir • Seimbang antara fakta dan pemikiran • Tidak berulang • Ditanya dalam nada perbualan • Direka untuk mendapatkan maklum balas yang berterusan 11


MEMBINA SOALAN

"Jika kita mengharapkan murid untuk melibatkan diri dalam proses pemikiran yang lebih kreatif dan merangsangkan, kita sebagai guru mesti menggalakkan murid bertanya soalan aras yang lebih tinggi." Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of Texas

12


MEMBINA SOALAN Kajian menunjukkan bahawa: • Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan jenis mengingat semasa pengajaran mereka • Guru terlalu menekankan soalan fakta dalam ujian dan peperiksaan • Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalah jenis ingatan atau fakta. Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of Texas

13


MEMBINA SOALAN “Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang penting bagi setiap guru. Sama seperti seorang mekanik yang baik memilih alat yang tepat untuk kerja dan menggunakannya dengan betul. Seorang guru yang baik menggunakan soalan yang sesuai dengan tahap murid dan teknik penyoalan yang baik. " William G Camp Virginia Polytechnic Institute and State University

14


Permainan

15


TUGASAN

• Aturkan kad mengikut hirarki.

• Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk menjelaskan hirarki anda.

16


Oliver Wendell - Holmes Terdapat intelek aras satu, intelek aras dua, dan intelek aras tiga dengan jendela langit ......

17


Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai para intelek aras satu

18


Para intelek aras dua akan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul.

19


Mereka yang berada di intelek aras ketiga berupaya untuk membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit

20


INTELEK 3 ARAS Terdapat intelektual aras satu, aras dua dan aras tiga dengan jendela langit. Para intelektual aras satu. Soalan jenis mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan Para intelektual aras dua Soalan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul. Para intelektual aras ketiga Soalan membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit

21


Intelek 3 Aras MENGAPLIKASI

MEMPROSES

MENGUMPUL

22

O U T P U T P R O S E S I N P U T


Intelek 3 Aras

MENGAPLIKASI

MEMPROSES

MENGUMPUL

23

menilai, menggeneralisasi, mengimaginasi, mempertimbang, menentukan, membuat spekulasi, sekiranya ‌. maka, mengaplikasi prinsip, membuat hipotesis, meramal, mencetus idea membanding beza, menerangkan mengapa, memberi sebab, mengelas, mentafsir, menganalis, membuat kesimpulan, membuat turutan, mensintesis, membuat analogi melengkap, mengira, mendefinisi, menggambar, mengenal pasti, menyenarai, menyesuai, menama, memerhati, memilih, melafaz, mengimbas

O U T P U T P R O S E S I N P U T


TAKSONOMI BLOOM • Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau pada tahun 1950an • Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembangan pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan mencabar. • Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina soalan yang merentasi semua peringkat persekolahan dan dalam semua bidang pembelajaran. • Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuat penambahbaikkan pada taksonomi asal.

24


Mencipta

Penilaian

Analisis

Aplikasi Kefahaman

Pengetahuan Bloom 25

Menilai

Memekarkan Pemikiran

Sintesis

Menganalisis

Mengaplikasi Memahami Mengingat Anderson


26

Kompleksiti Pemikiran

Bahasa Pemikiran

Kata Kunci

Mengingat

Saya boleh ingat maklumat

Mengecam, mengulang, menyenaraikan. menggambarkan, mengenal pasti, namakan

Memahami

Saya boleh ingat dan menjelaskan idea dan konsep

Mentafsir, menjelaskan, memberi contoh. meringkaskan, membuat kesimpulan, menunjukkan pemahaman, menterjemah

Mengaplikasi

Saya boleh menggunakan pengetahuan dalam keadaan serupa atau baru

Melaksanakan, menunjukkan, menjalankan, menggambarkan, gunakan

Menganalisis

Saya boleh mengekstrak keluar idea-idea penting

Membandingkan, sebaliknya, mengklasifikasikan, menyusun

Menilai

Saya boleh membuat beberapa pertimbangan dan keputusan

Menyemak, mempertimbang, menguji, membuat keputusan, membuat hipotesis

Mencipta

Saya boleh memikirkan ideaidea baru dan cara-cara baru untuk menggunakan maklumat

Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasil


Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom Aras pemikiran dan penyoalan

Soalan Kompleks Soalan Mudah

Kata Kunci

Soalan Pemula

Gabungkan maklumat tuk mencipta sesuatu yunang baru

Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasil

Bagaimanakah kita boleh mereka bentuk ...? Bolehkah kita menambah ...? Apa yang akan berlaku jika ...?

Membuat pertimbangan dan penilaian untuk membuat kesimpulan

Memangkat, menyimpul, menilai , mentaksir, menentukan

Mengapa anda berfikir tentang ? Mengapa anda suka ini ? Apakah yang terbaik ...?

Menganalisis

Pecahkan kpd bahagian yg lebih kecil utk memeriksa lebih mendalam & memahami perhubungannya

Membanding beza, mengelas,menyusun, memeriksa, menganalisa

Bagaimana mereka sama / berbeza? Bagaimana ia berfungsi ...? Apakah bukti ...?

Mengaplikasi

Mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi dan pengalaman baru

Memahami

Mengungkap semula dan mentafsir untuk menunjukkan pemahaman

Menyatakan semula , menerangkan, mentafsir, menterjemah, meringkas

Apakah maknanya? Apakah kegunaannya? Bolehkah anda terangkan ...?

Jawapan fakta, mengingat dan mengiktiraf

Mengulangi, menamakan, mengingat semula, menyatakan, menyenarai

Siapakah...? Apakah ...? Di manakah ...? Apabila ...? Yang manakah ...?

Mencipta

27

Penerangan

Menilai

Mengingat

Menunjukkan, menggunakan, mengaplikasi membina, menggambarkan

Apakah contoh-contoh lain yang ada tentang ini?


Mengaplikasikan Bloom Berdasarkan video ‘Si Tanggang’, bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta 28


Mengaplikasikan Bloom Berdasarkan cerita ‘Si Tanggang’ Mengingat - Apakah yang dibawa oleh Tanggang dalam kapalnya? Memahami - Mengapakah Tanggang menghalau perempuan tua yang mengaku dirinya ibu Si Tanggang?

Mengaplikasi – Apakah yang anda lakukan sekiranya anda ibu Si Tanggang?

Menganalisis – Wajarkah ibu Si Tanggang berdoa sedemikian kerana berkecil hati dengan sikap Si Tanggang?

Menilai - Apakah pendapat anda tentang pelakuan Si Tanggang? Mencipta – Apakah perubahan yang mungkin anda lakukan dalam cerita tersebut untuk menyesuaikannya dengan masa kini?

29


Cerita pokok kelapa diceritakan semula oleh Nurhayani Abu Bakar

ď ą

ď ą

30

Pada masa dahulu, terdapat seorang lelaki tua. Beliau adalah sangat tua. Sesetengah orang mengatakan bahawa umurnya adalah seribu tahun. Beliau juga sangat bijak dan tahu banyak perkara. Ramai orang datang untuk melawat beliau di dalam gua berhampiran laut. Mereka sentiasa meminta bantuan daripadanya. Pada suatu hari, seorang pemuda datang berjumpa dengan orang tua yang bijaksana ini. "Wahai ayah yang bijaksana," kata lelaki muda itu, "Saya mahu menjadi seorang yang berguna kepada manusia. Saya mahu berkhidmat kepada mereka sepanjang hidup saya. Bagaimana saya boleh melakukan ini?�


Cerita pokok kelapa diceritakan semula oleh Nurhayani Abu Bakar

31

"Itu sangat baik," kata lelaki tua itu. “Ini adalah sebuah kotak ajaib. Jangan buka kotak ini sehingga anda sampai ke rumah. Jika anda membukanya sekarang, sesuatu yang buruk akan berlaku kepada anda.” "Terima kasih, wahai ayah yang bijaksana,” kata lelaki muda itu. Kemudiannya, pemuda tersebut mengambil kotak dan pulang. Apabila beliau keluar dari gua, dia berhenti. "Saya tertanya-tanya apa yang ada dalam kotak ini?" katanya kepada dirinya sendiri. "Saya akan melihatnya." Dia membuka kotak dan sekali gus dia bertukar menjadi pokok kelapa yang tinggi. Itu adalah hukuman kepadanya kerana mengingkari orang tua itu, tetapi dia masih mencapai hasratnya kerana pokok kelapa adalah sangat berguna kepada manusia


Mengaplikasikan Bloom Gunakan cerita Pokok Kelapa tadi, bina soalan untuk setiap peringkat Taksonomi Bloom. Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta 32


MENGAPLIKASIKAN BLOOM Berdasarkan cerita Pokok Kelapa Mengingat – Apakah yang diberikan oleh lelaki tua itu kepada pemuda tersebut?

Memahami - Apakah yang disampaikan oleh cerita ini tentang pokok kelapa? Atau tentang manusia?

Mengaplikasi – Apakah masa hadapan yang akan datang anda harap untuk menjadi sabar?

Menganalisis - Apakah titik perubahan dalam cerita ini? Menilai - Apakah pandangan anda terhadap hukuman yang pemuda ini perolehi?

Mencipta – Apakah pokok yang lain yang berguna sebagai pokok kelapa? Atau, apakah akibat manusia melihat pokok-pokok sebagai berguna (selain indah)?

33


EDARAN

34


MENGINGAT Kata Kerja yang boleh digunakan memberitahu menyenarai menggambar menghubung kait mengesan menulis mencari menyata menama

35

Contoh Soalan

Contoh aktiviti dan hasil

Apakah yang berlaku selepas...? Berapa banyak...? Siapakah itu yang...? Namakan...? Terangkan apa yang berlaku di...? Siapa yang memberitahu...? Beritahu kenapa...? Cari maksud bagi...? Apakah yang...? Yang manakah benar dan salah...?

Buat satu senarai tentang peristiwaperistiwa utama .. Buat satu garis masa peristiwa. Buat satu carta fakta. Senaraikan fakta yang anda boleh ingat. Senaraikan kesemua.... Dalam cerita ini. Buat satu carta untuk menunjukkan... Buat satu akrostik Deklamasikan satu puisi.


MEMAHAMI KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN menerang mengintepretasi

CONTOH

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

SOALAN Nyatakan dalam perkataan sendiri Cari atau lukis gambar yang ...

menerangkan peristiwa.

menggariskan

Beri gambaran ringkas ....

Terangkan pendapat anda tentang idea

membincang

Apakah yang akan berlaku

utama.

selepas ini ...?

Sediakan satu jalur kartun yang

Pada pendapat anda siapa..?

menerangkan urutan peristiwa.

Apakah perkara utama ...?

Tulis dan lakonkan pementasan

mengesan meramal

menyatakan semula menterjemah membanding menggambarkan

Siapakah watak utama..?

berdasarkan jalan cerita‌

Apakah perbezaan antara..?

Ceritakan semula dalam perkataan

Beri contoh untuk menyokong

sendiri

jawapan anda. Apakah definisi...?

Lukiskan satu aspek yang anda suka Tuliskan ringkasan Sediakan satu carta alir untuk menggambarkan urutan peristiwa Sediakan satu buku mewarna

36


MENGAPLIKASI KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN menyelesaikan

CONTOH SOALAN

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

Tahukah anda peristiwa lain di mana..?

Bina sebuah model yang akan menunjukkan

menunjukkan

Bolehkah perkara ini berlaku ...?

bagaimana ia berfungsi.

menggunakan

Himpunkan mengikut perwatakan

Bina sebuah diorama untuk menceritakan

Apakah faktor yang anda ubah jika..?

sesuatu peristiwa.

membina

Dapatkah anda mengaplikasikan kaedah

Ambil beberapa keping gambar untuk

meramal

ini dengan pengalaman sendiri?

menunjukkan sesuatu perkara.

membuat ilustrasi

melengkapkan menilai mengklasifikasi menggambarkan

Apakah soalan yang akan ditanya...?

Bina sebuah model tanah liat.

Daripada maklumat yang diterima, bina

Rangka satu strategi pemasaran produk

satu set arahan untuk ..

anda menggunakan strategi yang diketahui

Adakah maklumat ini berguna jika anda

sebagai panduan.

ada...?

Pakaikan anak patung dengan pakaian kebangsaan / tradisional. Lukis mural berdasarkan perkara yang sama. Tulis buku teks tentang ‌

37


MENGANALISIS KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN

menganalisis

Peristiwa manakah akan berlaku..?

Bina sebuah soal selidik untuk mengumpul

membezakan

Sekiranya ... berlaku, apakah peleraian yang

maklumat

akan berlaku?

Reka sebuah iklan untuk menjual satu produk

Apakah persamaan .. dengan ..?

Bina sebuah carta alir yang mempunyai

Apakah hasil lain yang mungkin...?

peringkat kritikal

mengkategori

Himpunkan mengikut perwatakan

Bina sebuah jigsaw

mengenalpasti

Apakah faktor yang anda ubah jika..?

Bina sebuah salasilah keluarga untuk

Kenapa perubahan ini berlaku?

menunjukkan perhubungan

menilai membanding menyiasat

menerangkan

memisahkan

Banding perubahan yang anda kemukakan dengan yang disampaikan.

mempromosi Terangkan apa yang sepatutnya berlaku apabila..? Apakah persamaan..? Apakah masalah yang mungkin timbul? Apakah motif..? Apakah titik perubahan ...?

38

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

CONTOH SOALAN

Tuliskan sebuah biografi seseorang Sediaka laporan .. Anjurkan sebuah majlis lengkap dengan susun atur, langkah, rekod yang diperlukan Nilaikan hasil seni – persamaan dan permasalahan


MENILAI KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN

mengadili memilih memutuskan membenarkan membahas mengesahkan

berhujah mengesyorkan menilai membincang mengutamakan

memberi kadar menentukan

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

CONTOH SOALAN

Adakah terdapat satu penyelesaian yang lebih baik untuk ... Nilaikan ... Bolehkah anda mempertahankan kedudukan anda tentang ...? Adakah anda berfikir ... adalah baik atau sesuatu yang buruk? Bagaimana anda akan mengendalikan ...? Apakah yang mengubah ... Adakah anda akan mengesyorkan? Adakah anda percaya? Adakah anda seorang ... orang? Apakah perasaan anda jika ...? Adakah berkesan ...? Apakah pendapat anda tentang ...?

Sediakan satu senarai kriteria untuk menilai ... menunjukkan. Jalankan perbahasan tentang isu kepentingan khas. Buat buku catatan 5 peraturan anda

anggap penting. Menyakinkan orang lain. Membentuk panel untuk membincangkan pandangan, misalnya "Pembelajaran di Sekolah."

Tulis sepucuk surat kepada ... memberi nasihat mengenai perubahan yang diperlukan di ... Sediakan kes untuk membentangkan pandangan anda tentang ...

39


MENCIPTA KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN

Mencipta

Adakah anda boleh mencipta……?

Mereka

Mengapa tidak mengarang sebuah lagu……..? Dapatkah anda melihat penyelesaian jika………? Jika anda mempunyai akses kepada semua sumber , bagaimana anda akan berurusan dengan ...? Mengapa tidak anda merangka………? Adakah anda mempunyai cara tersendiri… ?… Apakah yang berlaku jika….? Berapa banyak carakah anda boleh cipta ..yang baru dan luarbiasa untuk…..? Bolehkan anda tulis resepi baru untuk hidangan yang sedap? Bolehkan anda bina kertas kerja

Mengarang Meramal Merancang Membina Mereka bentuk Mengembangkan imaginasi

Mengusul Menjana Mencipta formula

40

CONTOH SOALAN

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

Cipta sebuah mesin untuk tugasan tertentu Reka bentuk sebuah bangunan untuk menempatkan kajian anda Cipta sebuah produk baru. Berikan nama dan merancang kempen pemasaran Menulis tentang perasaan anda berhubung dengan.........? Tulis rancangan TV, rancangan permainan, pertunjukan boneka, main peranan, lagu atau pantomim tentang ...? Rekabentuk rekod, buku, atau penutup majalah untuk ...? Jual idea. Merangka satu cara untuk ... ? Reka satu rentak atau meletakkan perkataan baru kepada melodi yang dikenali....?


41


Membangunkan kemahiran menyoal guru • Rancang soalan anda • Bersedia untuk bertanyakan soalan lanjutan • Tentukan sama ada soalan itu ditujukan kepada seluruh kelas, kumpulan tertentu atau individu. • Berikan pelajar masa untuk berfikir. • Adakah soalan anda seimbang antara fakta dan pemikiran? • Bertanya dalam nada perbualan • Rekabentuk soalan yang akan mendapat maklum balas yang berterusan

42


Membangunkan kemahiran menyoal guru • Berhenti bertanyakan banyak soalan secara sendiri! • Berharap murid untuk menimbulkan lebih banyak soalan jenis lisan dan bertulis • Galakkan murid untuk menyoal murid lain semasa perbincangan • Terima soalan apabila ditujukan. • Berikan masa untuk membuat susulan kepada soalan murid • Mengumpul, membincangkan, mengkategorikan dan membangunkan soalan murid

43


ď ą Menggunakan

nota, pilih dua soalan daripada setiap kotak dan kenal pasti bila anda telah menggunakannya dengan berfaedah dalam sesuatu pengajaran anda baru-baru ini

44


Soalan-soalan Yang Menerangkan Pemikiran • Bolehkah anda menjelaskan dengan lebih lanjut ...? • Apakah yang kamu maksudkan dengan...? • Bolehkah anda memberi saya satu contoh ...? • Bolehkah anda menjelaskannya dengan cara lain? • Bolehkah anda menunjukkan saya ...?

45


Soalan-soalan Untuk Mencari Sebab dan Penjelasan

• Mengapa anda berfikir bahawa ...? • Bagaimana kita tahu bahawa ...?

• Apakah sebab-sebab anda ...? • Apakah bukti yang kita ada untuk...? • Kenapa anda mengatakan sedemikian?

46


Soalan-soalan Yang Meneroka Pandangan Alternatif • Bolehkah anda meletakkannya dalam cara yang lain? • Adakah terdapat pandangan yang lain...? • Sekiranya ada orang yang memberikan cadangan bahawa ....? • Apa yang kita perlu tahu sekiranya ...?

47


Soalan-soalan Yang Menguji Implikasi dan Akibat • Apakah yang akan menyusul pendapat anda? • Adakah yang selaras dengan yang dinyatakan sebelum ini? • Apakah akibatnya sekira …? • Adakah terdapat panduan umum untuk …? • Bagaimanakah anda dapat menguji …sama ada benar atau tidak?

48


Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan Murid Menganalisis soalan – Apakah yang anda maksudkan dengan ...? Menyusun semula soalan – Adakah anda cuba menyatakan bahawa ...? Menyoal murid semula – Apakah pendapat anda ..? Tanya soalan sokongan – Bolehkah...sekiranya...? Beri senarai kemungkinan – Mungkinkah kita boleh ..?

49


MASA MENUNGGU ATAU MASA BERFIKIR Apabila anda telah menyoal murid, beri mereka masa untuk memikirkan jawapan mereka

Berapa lama?

50


MASA MENUNGGU Masa menunggu amat penting untuk perkembangan proses pemikiran aras tinggi apabila murid diminta menjawab soalan

Ia adalah tempoh masa di antara masa guru bertanya soalan dan masa meminta pelajar menjawab Purata masa menunggu guru adalah 1 saat

51


Jumlah soalan murid tanya meningkat

IMPAK MENAMBAH MASA MENUNGGU PELAJAR

Murid dapat menjawab dengan ayat lengkap

Jawapan murid lebih panjang

Murid akan berfikir secara spekulasi, “Mungkin ia akan ...”

52


Guru mempunyai lebih banyak masa untuk mendengar dan berfikir tentang respon murid

IMPAK MENAMBAH MASA MENUNGGU GURU

Jangkaan guru terhadap respon murid berubah

Guru dapat memberi variasi teknik penyoalan mereka

Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemikiran berasas tinggi

53


HASIL Dalam bengkel ini, kita telah meneroka

Soalan...? Soalan...? Soalan...?

Soalan berkesan

Bagaimana soalan-soalan membina pemikiran Taksonomi Bloom dan Pemikiran Aras Tinggi

Menggunakan soalan dengan berkesan

54


MEMBINA SOALAN

“Soalan yang baik tidak ada jawapan. Ia bukan satu bolt yang perlu diketatkan tetapi benih yang perlu disemai yang akan terus berkembang ke arah menghijaukan landskap idea.” John Anthony Ciardi (1916 – 1986)

55

8A hot  

dokumen penting

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you