Page 1

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE Plan 2014 AMTEGA


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 Plan 2014 O plan de Software Libre enmárcase no plan tecnolóxico estratéxico global da Xunta de Galicia.

Investimento de 892.000€ para a execución do plan

80 accións de fomento e difusión do Software Libre

Mantense a colaboración cos axentes do ecosistema de Software Libre de Galicia

2


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014

Mantéñense as liñas estratéxicas de actuación enmarcadas na Axenda Dixital 2014.gal

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

Administración intelixente

L2

Administración eficiente

Administración eficiente

Cidadanía dixital

L3

Cidadanía dixital

Transforma TIC

L4 EconomiC-IT

Transforma TIC

InfraTeleCom

L5 Medidas instrumentais

EconomiC-IT

3


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L2

Administración eficiente

Migración a Software Libre no posto do empregado público º

Impulso na administración pública

Primeiros pasos da Folla de ruta: piloto de migración en 1000 postos de traballo

Implantación de Software Libre na Xunta de Galicia º

Reutilización de aplicacións liberadas pola Junta de Andalucía (Notific@ e Wand@) para a implantación de sistemas de notificación e tramitación electrónica

º

Ordenación da presenza web de diversas áreas empregando principalmente solucións libres para os portais web (Drupal, Liferay)

º

Emprego de sistemas de xestión documental libres (Alfresco) para o rexistro único da Xunta de Galicia ou o sistema de dixitalización de expediente xudiciais

4


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L2

Administración eficiente

Impulso na administración pública

Implantación de Software Libre na Xunta de Galicia º

Uso de software libre no sistema corporativo de desenvolvemento e integración continua

º

Migración a software libre do Sistema de Xestión Bibliotecaria das bibliotecas nodais da Xunta de Galicia

º

Desenvolvemento de aplicativos do Sistema de Transporte Metropolitano de Galicia, ou o rexistro público de licenzas de taxi, baseados en tecnoloxías libres

º

Implantación dun Repositorio institucional Open Access para a produción científica do Sergas

5


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L2

Administración eficiente

Impulso na administración pública

Liberación de software e contidos desenvolvidos con fondos públicos º

Servizo de apoio técnico á liberación de software na administración pública

º

Liberación de dous novos proxectos da Xunta de Galicia

º

Publicación da guía de boas prácticas para a liberación de publicacións da Xunta de Galicia

º

Impulso da estratexia OpenData da Xunta de Galicia

6


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L2

Administración eficiente

Impulso na administración pública

Fomento da reutilización de Software Libre º

Servizo de asesoramento sobre ferramentas libres para as necesidades TIC da Xunta de Galicia

º

Difusión aos responsables TIC de casos de éxito de uso de Software Libre noutras administracións

º

Agregación da Forxa co Repositorio de Software Libre estatal (CTT)

º

Difusión do uso do Software Libre na Xunta de Galicia

7


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L2

Administración eficiente

Impulso na administración pública

Mantemento e incorporación de novos servizos no proxecto Abalar º

Estenderase o seu alcance a preto de 50.000 alumnos

º

Actualización dos sistemas que conforman o proxecto Webs Dinámicas (Portal de centro, plataforma de teleformación e galería de imaxes)

º

Publicación de novos contidos educativos dixitais no Repositorio de Contidos

º

Desenvolvemento de novas funcionalidades para a rede social docente Redeiras

Formación ao empregado público en Software Libre º

Formación en Software Libre a través da EGAP: Plan ofimático galego

º

Formación destinada ao profesorado de aulas Abalar

º

Sesións formativas en materia de liberación e reutilización 8


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L4

Transforma TIC

EconomiC-IT

Fomento no ámbito empresarial

Software Libre no Centro Demostrador TIC º

Xornadas de formación a empresas en materia de software libre

º

Demostracións de produtos libres

º

Servizo de asesoramento para pemes galegas en materia de software libre

º

Posta en marcha do Centro Demostrador TIC virtual de solucións libres

Formación a profesionais TIC no CNTG º

L5

Máis de 900 horas de formación en Software Libre no primeiro semestre

Estudo da evolución do uso do Software Libre en Galicia

9


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L3

Cidadanía dixital

Fomento cara a cidadanía

Potenciación dos servizos do portal mancomun.org

Promoción do Repositorio documental de Software Libre de Galicia

Formación e difusión de Software Libre a través da rede CeMIT º

Impartición de 35.000 horas de formación por toda a xeografía galega

º

Oferta de formación e titorización á cidadanía para a obtención do Certificado de Competencias Ofimáticas (CoDIX)

º

Evolución e actualización da maqueta de Software Libre da Rede CeMIT

10


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L3

Cidadanía dixital

Fomento cara a cidadanía

Convocatoria da VII edición do premio ao mellor traballo de fin de grao con Software Libre

Fomento da tradución de Software Libre ao Galego. º

Colaboración coa Asociación Cultural Proxecto Trasno e a OSL: Trasnadas, tradución de moodle, etc.

Formación e difusión en colaboración coas AGUSL, as Universidades e os Colexios Profesionais º

Máis de 30 actividades comprendendo a organización de xornadas, cursos, obradoiros ou a elaboración de material formativo sobre Software Libre

11


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014

Contacto e licenza Oficina de Coordinación de Software Libre software.libre@xunta.es Teléfono: 881 995600

Esta obra, elaborada por AMTEGA, está baixo unha licenza Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons.

Para ver unha copia da licenza, visite: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.gl

12


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 Plan 2014 O plan de Software Libre enmárcase no plan tecnolóxico estratéxico global da Xunta de Galicia.

Investimento de 892.000€ para a execución do plan

80 accións de fomento e difusión do Software Libre

Mantense a colaboración cos axentes do ecosistema de Software Libre de Galicia

2

Á vista dos excelentes resultados acadados nestes anos, mantéñense as mesmas liñas de actuación integradas no marco da Axenda Dixital. No presente ano 2014, a Xunta de Galicia mantén pois a súa aposta estratéxica polo fomento e promoción do Software Libre e dos estándares abertos centrándose en 3 ámbitos de actuación principais: Administración pública, cidadanía e sector empresarial. O plan 2014 mantén o grao de actividade de anos anteriores planificando a execución coordinada de 80 actuacións dende unha perspectiva integradora co apoio da Oficina de Coordinación de Software Libre e a colaboración das asociación galegas de usuarios de software libre, AGASOL, as 3 universidades a través do CIXUG ou os Colexios Profesionais de Enxeñeiros e Enxeñeiros Técnicos Informáticos de Galicia. O orzamento adicado este ano á execución e seguimento do plan de acción en materia de software libre é de 892,000€ ademais doutra partida aínda sen pechar adicada ao proxecto ABALAR e ao despregue da e-administración da Xunta de Galicia.


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014

Mantéñense as liñas estratéxicas de actuación enmarcadas na Axenda Dixital 2014.gal

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

Administración intelixente

L2

Administración eficiente

Administración eficiente

Cidadanía dixital

L3

Cidadanía dixital

Transforma TIC

L4 EconomiC-IT

Transforma TIC

InfraTeleCom

L5 Medidas instrumentais

EconomiC-IT

3


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L2

Administración eficiente

Migración a Software Libre no posto do empregado público º

Impulso na administración pública

Primeiros pasos da Folla de ruta: piloto de migración en 1000 postos de traballo

Implantación de Software Libre na Xunta de Galicia º

Reutilización de aplicacións liberadas pola Junta de Andalucía (Notific@ e Wand@) para a implantación de sistemas de notificación e tramitación electrónica

º

Ordenación da presenza web de diversas áreas empregando principalmente solucións libres para os portais web (Drupal, Liferay)

º

Emprego de sistemas de xestión documental libres (Alfresco) para o rexistro único da Xunta de Galicia ou o sistema de dixitalización de expediente xudiciais

4

.


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L2

Administración eficiente

Impulso na administración pública

Implantación de Software Libre na Xunta de Galicia º

Uso de software libre no sistema corporativo de desenvolvemento e integración continua

º

Migración a software libre do Sistema de Xestión Bibliotecaria das bibliotecas nodais da Xunta de Galicia

º

Desenvolvemento de aplicativos do Sistema de Transporte Metropolitano de Galicia, ou o rexistro público de licenzas de taxi, baseados en tecnoloxías libres

º

Implantación dun Repositorio institucional Open Access para a produción científica do Sergas

5

.


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L2

Administración eficiente

Impulso na administración pública

Liberación de software e contidos desenvolvidos con fondos públicos º

Servizo de apoio técnico á liberación de software na administración pública

º

Liberación de dous novos proxectos da Xunta de Galicia

º

Publicación da guía de boas prácticas para a liberación de publicacións da Xunta de Galicia

º

Impulso da estratexia OpenData da Xunta de Galicia

6

.


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L2

Administración eficiente

Impulso na administración pública

Fomento da reutilización de Software Libre º

Servizo de asesoramento sobre ferramentas libres para as necesidades TIC da Xunta de Galicia

º

Difusión aos responsables TIC de casos de éxito de uso de Software Libre noutras administracións

º

Agregación da Forxa co Repositorio de Software Libre estatal (CTT)

º

Difusión do uso do Software Libre na Xunta de Galicia

7

.


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L2

Administración eficiente

Impulso na administración pública

Mantemento e incorporación de novos servizos no proxecto Abalar º

Estenderase o seu alcance a preto de 50.000 alumnos

º

Actualización dos sistemas que conforman o proxecto Webs Dinámicas (Portal de centro, plataforma de teleformación e galería de imaxes)

º

Publicación de novos contidos educativos dixitais no Repositorio de Contidos

º

Desenvolvemento de novas funcionalidades para a rede social docente Redeiras

Formación ao empregado público en Software Libre º

Formación en Software Libre a través da EGAP: Plan ofimático galego

º

Formación destinada ao profesorado de aulas Abalar

º

Sesións formativas en materia de liberación e reutilización 8

.


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L4

Transforma TIC

EconomiC-IT

Fomento no ámbito empresarial

Software Libre no Centro Demostrador TIC º

Xornadas de formación a empresas en materia de software libre

º

Demostracións de produtos libres

º

Servizo de asesoramento para pemes galegas en materia de software libre

º

Posta en marcha do Centro Demostrador TIC virtual de solucións libres

Formación a profesionais TIC no CNTG º

L5

Máis de 900 horas de formación en Software Libre no primeiro semestre

Estudo da evolución do uso do Software Libre en Galicia

9

.


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L3

Cidadanía dixital

Fomento cara a cidadanía

Potenciación dos servizos do portal mancomun.org

Promoción do Repositorio documental de Software Libre de Galicia

Formación e difusión de Software Libre a través da rede CeMIT º

Impartición de 35.000 horas de formación por toda a xeografía galega

º

Oferta de formación e titorización á cidadanía para a obtención do Certificado de Competencias Ofimáticas (CoDIX)

º

Evolución e actualización da maqueta de Software Libre da Rede CeMIT

10

.


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014 L3

Cidadanía dixital

Fomento cara a cidadanía

Convocatoria da VII edición do premio ao mellor traballo de fin de grao con Software Libre

Fomento da tradución de Software Libre ao Galego. º

Colaboración coa Asociación Cultural Proxecto Trasno e a OSL: Trasnadas, tradución de moodle, etc.

Formación e difusión en colaboración coas AGUSL, as Universidades e os Colexios Profesionais º

Máis de 30 actividades comprendendo a organización de xornadas, cursos, obradoiros ou a elaboración de material formativo sobre Software Libre

11

.


PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: PLAN 2014

Contacto e licenza Oficina de Coordinación de Software Libre software.libre@xunta.es Teléfono: 881 995600

Esta obra, elaborada por AMTEGA, está baixo unha licenza Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons.

Para ver unha copia da licenza, visite: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.gl

12

Presentación plan de acción en materia de software libre 2014  

Un ano máis, preséntase o Plan de Acción en Software Libre 2014 que recolle as actuacións que durante este ano se porán en marcha para incre...

Presentación plan de acción en materia de software libre 2014  

Un ano máis, preséntase o Plan de Acción en Software Libre 2014 que recolle as actuacións que durante este ano se porán en marcha para incre...

Advertisement