Page 11

CONTRATOS DE SERVIZOS

O recurso á colaboración empresarial na prestación de servizos TIC e os seus límites: • Colaboración necesaria coa empresa privada (única forma viable de incorporar solucións tecnolóxicas aos procesos da Administración, co ritmo e calidade requiridos) que dá lugar aos contratos de servizo • Definir as modalidades e intensidades na externalización de servizos que resulten oportunas (evitando a cesión ilegal de traballadores): •

As necesidades de persoal interno deben abordarse por outras vías, non a través da contratación administrativa

Definir unha correcta configuración da prestación do servizo (é dicir, na elaboración do prego de contratación), xunto cunha adecuada práctica na súa execución que mellorará tamén a propia calidade do servizo que recibe a organización e o aproveitamento obtido coa incorporación de tecnoloxía

Valorar os distintos graos de externalización

11

Guía de Boas Prácticas  

Guía de boas prácticas nos procedementos de contratación das TIC

Guía de Boas Prácticas  

Guía de boas prácticas nos procedementos de contratación das TIC

Advertisement