Issuu on Google+

GENERELT

Generelt


ORGANISKE BRILLEGLASMATERIALER Kunststoffer til brilleglas skal opfylde følgende optiske egenskaber: • • • • • •

Høj lystransmissionsgrad God optisk homogenitet Ringe dannelse af diffust lys Kemisk bestandighed Temperaturbestandighed God mekanisk belastbarhed

Alle moderne brilleglasmaterialer er i dag i besiddelse af disse egenskaber ORGA 150 (CR39) ~40% lettere end glas Høj brudsikkerhed

Optimalt gennemprøvet organisk brilleglasmateriale.

Det hårdeste af alle kunststofglas.

Særdeles velegnet til indfarvning.

Mere elastisk end ORGA 150.

Velegnet anvendelsesområde fra ±1 til ±5 dpt.

Mere elastisk end ORGA 150.

Velegnet anvendelsesområde fra ±3 til ±10 dpt.

Samme abbetal som ORGA 167.

Velegnet anvendelsesområde fra ±5 til ±12 dpt.

Aktuelt tyndeste organiske materiale.

ORGA 160 (MR 8) Ideelt til stel med borede huller ~20% tyndere end ORGA 150 ~20% lettere end ORGA 150 Høj brudsikkerhed

ORGA 167 (MR 7) Ideelt til stel med borede huller ~35% tyndere end ORGA 150 ~30% lettere end ORGA 150 Høj brudsikkerhed

ORGA 174 ~43% tyndere end ORGA 150 ~32% lettere end ORGA 150 Høj brudsikkerhed

OPTISWISS


ORGANISKE BRILLEGLASMATERIALER TVX (Trivex®) Ideelt til stel med borede huller

~20% tyndere end ORGA 150

Stort set samme brydningstal som CR39 – men kan fremstilles tyndere.

Særdeles stor slagfasthed – ideelt til sikkerheds- og sportsbriller.

Kemisk resistent mod opløsningsmidler.

Fremragende optiske egenskaber.

Med sine 1,14 g/m3 det letteste brilleglasmateriale.

Robust og modstandsdygtigt – let at bore, rille og kærve.

Lægger afstand til ORGA 150 som standardglas, fordi det er væsentlig lettere og robustere.

Fremstilles generelt med hard-coating.

Kan ikke indfarves.

Letteste materiale ~12x mere brudsikkert end ORGA 150

Montering I slibemaskinen skal indstillingen for materiale være sat på «andre materialer, akryl eller polycarbonat». Kantbearbejdningsautomater uden materialeindstilling • Slibning af kunststofglas skal udføres som tørslibning uden anvendelse af slibevand. • Maskin-finslibning af kunststofglas skal udføres uden slibevand, dog kan der anvendes slibevand ved den sidste omdrejning. • Hvis automatens slibehastighed kan indstilles, bør den reduceres noget. • Hvis der opstår en uønsket drejning af aksen, skal maskinens producent konsulteres vedr. en indjustering af spindeltrykket, eller maskinens fremføring skal reduceres. • Efter slibning af flere TVX-glas skal sliberummet evt. skylles igennem. Riller / huller • Minimumtykkelse ved borehul 1,5 mm (undtagelsesvis er 1,0 mm muligt). • Rilning af glas uden vand. • Ved boring er det vigtigt, at værktøjet er skarpt, og at fremføringen sker langsomt. Glasset skal køles, eller der skal bores fra begge sider.

OPTISWISS


ORGANISKE BRILLEGLASMATERIALER TBD (TRIBRID®) Ideelt til stel med borede huller

Enestående, fjerlet, brudsikkert og tyndt High-Index brilleglasmateriale.

Fremragende optiske egenskaber.

~25% lettere end ORGA 150

Indfarvning op til 85 % i ensfarvet brun, grå eller grøn.

~10x mere brudsikkert end ORGA 150

Fremragende egnet til stel uden rand samt til sports- og børnebriller.

~25% tyndere end ORGA 150

Montage Kan bearbejdes med det normale slibeprogram på værkstedet.

POLY 159 ~23% tyndere end ORGA 150 ~25% lettere end ORGA 150 ~12x mere brudsikkert end ORGA 150

Særdeles stor slagfasthed – ideelt til

Særdeles høj mekanisk belastbarhed.

sikkerheds- og sportsbriller. •

Kan fremstilles som et meget tyndt glas.

Begrænset mulighed for indfarvning (maks. 40% ensfarvet).

Tendens til spændingsbrud –

Ringe slidbestandighed – fremstilles generelt med hard-coating.

problematisk ved briller med borede huller.

Montering Ved slibning af polycarbonat skal der anvendes en slibemaskine med en særlig indstillingsmulighed for polycarbonat og en slibeskive til polycarbonat. Hvis der er mulighed for det, skal glasset poleres med automaten. Riller / huller • Der må ikke anvendes acetone eller andre stoffer med indhold af opløsningsmidler. • Minimumtykkelse ved borehul 1,8 mm. • Ved boring er det vigtigt, at værktøjet er skarpt, og at fremføringen sker langsomt. • Borehulskanter skal stå skarpt. • Der skal anvendes underlagsskiver og -muffer af kunststof. • Der må ikke anvendes Loctite eller andre midler til befæstigelse af skruer. • Må ikke rengøres med ultralyd. Bemærk • Må udelukkende rengøres med vand og sæbe - der må ikke anvendes andre rengøringsmidler!

OPTISWISS


ORGANISKE BRILLEGLASMATERIALER Sammenligning af materialeegenskaber Materiale

Brydningstal [ne]

Abbetal [νe]

CR39 (ORGA 150)

1.503

58

Densitet [ρ] 1.32

MR8 (ORGA 160)

1.600

42

1.34

MR7 (ORGA 167)

1.660

32

1.35

ORGA 174

1.740

33

1.47

TRIVEX (TVX 153)

1.530

45

1.14

TRIBRID (TBD 160)

1.600

41

1.23

POLY 159

1.590

31

1.20

Materiale

Slagfasthed

Kemisk bestandighed

Optisk kvalitet

UVBrudresistens beskyttelse (indre spændinger)

CR39 (ORGA 150)

++

++

+

MR8 (ORGA 160)

+

+

++

+

MR7 (ORGA 167)

+

+

++

+

ORGA 174

+

+

++

TRIVEX (TVX 153)

++

++

++

++

++

TRIBRID (TBD 160)

++

+

++

++

POLY 159

++

––

+

++ ––

Generelle oplysninger •

Der gives ikke brudgaranti.

Garanti ydes kun i tilfælde af produktfejl og ikke på fejl som følge af forkert behandling af brille hhv. brilleglas.

Det skal undgås at udsætte glassene for stress-påvirkninger som følge af høje temperaturer, f.eks. ved opbevaring på instrumentbrættet i bilen eller i en sauna.

Kunststofglas er væsentlig mere brudsikre end mineralske glas. Under ugunstige forhold kan kunststofglas dog også knække!

OPTISWISS


ORGANISKE BRILLEGLASMATERIALER Sammenligning af glastykkelser

Standardglas (ne 1,5)

-3.00

-6.00

Tyndt, let glas (ne 1,6)

-3.00

-6.00

Ekstra tyndt, let glas (ne 1,74)

-3.00

-6.00

Standardglas (ne 1,5)

+3.00

+6.00

Tyndt, let glas (ne 1,6) +3.00

+6.00

Ekstra tyndt, let glas (ne 1,67) +3.00

+6.00

OPTISWISS


MINERALSKE BRILLEGLASMATERIALER MIN 153 •

Meget fine afbildningsegenskaber.

Høj overfladehårdhed.

Meget modstandsdygtig overfor ridser.

Velegnet anvendelsesområde fra +2 dpt til -3 dpt.

Meget gode afbildningsegenskaber.

Høj overfladehårdhed.

Meget modstandsdygtig overfor ridser.

Velegnet anvendelsesområde fra +3 dpt til -5 dpt.

Ikke tungere end MIN 153, trods højere massefylde.

Høj overfladehårdhed.

Meget modstandsdygtig overfor ridser.

Anvendelsesområde ved mellem til svær myopi fra -4 dpt til -8 dpt, ved mellem hyperopi fra +2 dpt til +4 dpt.

Ikke tungere end MIN 153, trods højere massefylde.

Høj overfladehårdhed.

Meget modstandsdygtig overfor ridser.

Velegnet anvendelsesområde ved svær myopi fra -6 dpt.

Ikke tungere end MIN 153, trods højere massefylde.

Høj overfladehårdhed.

Meget modstandsdygtig overfor ridser.

Velegnet anvendelsesområde ved svær myopi fra -8 dpt.

MIN 160 ~20% tyndere end MIN 153

MIN 170 ~30% tyndere end MIN 153

MIN 180 ~40% tyndere end MIN 153

MIN 190 ~50% tyndere end MIN 153

OPTISWISS


SOLBESKYTTELSE Beskyttelse mod farlig UV-stråling I små mængder er UV-stråling ufarlig. I bjergene, ved skiløb, ved vandet og i meget solrige områder kan den kraftige bestråling med sollys, som eventuelt forstærkes af reflekser, føre til vedvarende øjenskader. F.eks. reflekterer sne op til 80% af lyset. Også på vores breddegrader forøges strålingsintensiteten.

3000 m = +30%

Sne 40%-90%

Mark, græs, tørt 1%-4%

Vand, brænding 10%-30%

Sand, græs, asfalt 5%-25% Mindst 10% pr. 1000 m

UV-stråling bliver opdelt i områderne UV-A, UV-B og UV-C stråling. Det er dog kun UV-A og UV-B stråler, der når frem til jordens overflade, hvor de delvist bliver absorberet af forskellige former for øjenbeskyttelse.

Linse (for) Hornhinde Linse (bag)

UVC 99.9% UVB Ozon

70

UVA

35.5 13

11

% 19% 60

1.5% Nethinde

OPTISWISS

Derfor yder Optiswiss’ farver 100% beskyttelse mod UV-A og UV-B stråler, som filtreres ved minimum 400 nm. Der anbefales en ekstra antireflekscoating, som reducerer forstyrrende lysreflekser på brilleglassenes overflade (se afsnittet «Optiplas»).


FARVESKIFTENDE BRILLEGLAS ™

Disse brilleglas tilpasser sig skiftende lysforhold og yder dermed optimal beskyttelse mod blænding i stort set alle situationer. Graden af mørk- hhv. lysfarvning afhænger af temperaturen og af UV-strålingens intensitet. UV-stråling sætter en kemisk reaktion i gang i de farveskiftende brilleglas. Ved påvirkning af UV-lys ændres molekylernes retning i visse kemikalier, som f.eks. naphthopyran. Ved den fotokromatiske proces bliver millioner af phototrope molekyler lagt i et lag ca. 0,15 mm under brilleglassets forside – den såkaldte fotosensitive coating. Eftersom molekylerne er placeret tæt ved glassets overflade, formørkes hele brilleglassets overflade jævnt, uafhængigt af dioptrien. Indendørs og om natten er glassene klare ligesom konventionelle brilleglas.

Bedre reaktionsevne i alle hverdagens situationer Transitions® Signature™ VII brilleglassene er videreudviklet, så de er nu endnu bedre til at tilpasse sig forskellige forhold. Transitions har testet glassene i mere end 200 almindelige hverdagssituationer, ved forskellige temperaturer og vejrforhold og i alle tænkelige regioner over hele verden. Perfekt kombination af toningsgrad, hurtigt skift mellem lyse og mørke glas og totalt klart syn indendørs.

Chromea7 Technologie Den nyudviklede Chromea7 Teknologi fra Transitions er en ægte innovation på det molekylære plan. Den nye og enestående formel med 8 farvetoner forøger brilleglassenes reaktionsevne i en hidtil ukendt grad. Reagerer bedre Reagieren besserReagieren besser indirekte på indirekteauf sollys. auf indirekte Sonneneinstrahlung.

Sonneneinstrahlung.

Reagieren besser Reagerer Reagieren bedrebesser an heissen Tagen antemperaturer. heissen Tagen ved høje und werden dabei und werden dabei noch dunkler.

noch dunkler.

Præcist og komfortabelt syn ved alle lysforhold Reduktion af blænding Farveskiftende brilleglas tilpasser sig skiftende lysforhold og yder dermed optimal beskyttelse mod blænding i stort set alle situationer. I løbet af ganske kort tid bliver glassene lyse indendørs og mørke udendørs, hvorved øjnene bliver optimalt beskyttet i forhold til de aktuelle lysforhold. 100% Beskyttelse mod UV-stråler Farveskiftende brilleglas er særdeles velegnede til at yde en 100% beskyttelse af øjnene mod skadelige UV-stråler.

OPTISWISS


FARVESKIFTENDE BRILLEGLAS

Transitions XTRActive Det Transitions XTRActive brilleglas er vores mørkeste hverdagsglas nogensinde. I kraftigt solskin kan de blive lige så mørke som et par normale solbriller med et farveskift på op til 90% ved en temperatur på 23 °C. Transitions XTRActive skifter farve hurtigere og bliver mørkere – selv ved høje temperaturer: Ved 35 °C opnår de en farvetoning på op til 80%. Derfor yder Transitions XTRActive brilleglas endnu bedre beskyttelse mod blænding og giver maksimal synskomfort på dage med kraftigt sollys – også ved høje temperaturer.

Grå

Absorption

11/90%

Større synskomfort bag rattet Det Transitions XTRActive brilleglas er det første glas i vores sortiment, der også kan skifte farve bag forruden i en bil. Idet glassene både indstiller sig efter styrken af UV-strålingen og det synlige lys, udvikler Transitions XTRActive brilleglas ved 27 °C* en toningsgrad på 50%, som netop er velegnet ved bilkørsel. Dine kunder vil uden tvivl blive begejstrede over de mange muligheder, som disse glas har i sammenligning med gængse brilleglas.

I kraftigt solskin

I bilen

Indendørs

* Toningsgraden af Transitions XTRActive brilleglas bag forruden i en bil afhænger af mange faktorer, bl.a. af forrudens form og hældningsgrad, af rudens transmissionsevne, af førerens position samt af siderudernes beskaffenhed.

OPTISWISS


POLARISERENDE BRILLEGLAS Optimal beskyttelse mod blænding Naturligt lys er upolariseret, dvs. at det svinger i alle retninger. Polariseret lys er «ensrettet», dvs. at det kun svinger i en retning. Når lys reflekteres på vandrette flader (f.eks. fugtige veje), opstår en forstyrrende blænding, som forvrænger det sande billede. Den eneste mulighed for at undgå denne blænding er at anvende polariserende brilleglas. Polariseringsfolien, som er lagt ind i brilleglasset, består af langstrakte, parallelt forløbende molekylestrenge. På den måde opstår der et slags gitter eller filter med små åbninger, der kun lader lysbølger med en bestemt retning trænge igennem.

Uden polariserende brilleglas

Absorption (afhængig af materiale)

Med polariserende brilleglas

High Contrast Grå

66%

Brun

78-89%

83-87%

Grøn

85%

Fordele ved polariserende brilleglas • • •

Filtrerer forstyrrende reflekser bort. Kontrastforøgende virkning. Reduktion af blænding.

• •

Sikkerhed i trafikken og ved vandsport. 100% UV-beskyttelse.

Sikkerhed og komfort i trafikken Polariserende brilleglas blokerer forstyrrende blænding. Kun det informationsbærende lys når frem til øjet. Takket være denne effekt bliver koncentrationen bag rattet forøget og reaktionstiden reduceret sammenlignet med normale glas. Reaktionstid ved solskin

NORMALE FARVEDE GLAS POLARISERENDE GLAS

1,5 s.

- 300 ms = 7 m indvundet 1,7 s.

1,9 s.

2,1 s. OPTISWISS


FARVESKIFTENDE, POLARISERENDE BRILLEGLAS

Drivewear blev udviklet specielt til de visuelle krav i forbindelse med bilkørsel. Dette glas forener egenskaberne fra farveskiftende og polariserende glas. Takket være de kontrastforøgende og polariserende egenskaber er de desuden særdeles velegnede til fritid og sport. I overskyet vejr blokerer den kontrastforøgende gul-grønne farve blænding og forbedrer således opfattelsen af kontraster og dybdeforhold. I den lyseste tilstand er glassenes absorption 68%. Ved klart sollys gennem bilens forrude ændres farven til kobberbrun med en absorption på 78%. Når lyset ikke bliver filtreret af bilens forrude, bliver transitionscoatingen aktiveret, hvorved glassene farves mørkebrune med en absorption på 88%.

Absorption

68/88%

Det ultimative brilleglas til bilkørsel. Også optimalt til alle outdoor-aktiviteter.

OPTISWISS


KONTRASTFARVER

Et godt solbeskyttende brilleglas beskytter øjnene mod blænding og skadelige UV-stråler. Især ved færdsel i trafikken og ved sports- og fritidsaktiviteter er et skarpt, stressfrit og præcist syn særdeles vigtigt. Dagslys har en høj lysspredning, især indenfor det blå farvespektrum. Eftersom blåt lys allerede bliver samlet inden nethinden, medfører det uskarpe afbildninger. Dette medfører også, at det bliver sværere at se kontraster. Dette kan opleves som meget forstyrrende af brillebæreren, især ved ekstreme lysforhold.

En positiv synsoplevelse Da sportslige aktiviteter ofte forgår i det fri, er kontrastforøgende toninger af brilleglas ofte særligt vigtige. De reducerer lysspredning, fordi det blå lys bliver filtreret fra. Farver virker mere klare, og brillebæreren får et bedre og skarpere billede.

UV

Optiswiss‘ kontrastfarver forøger både sikkerheden og brillebærerens velbefindende. Der er tale om farver, som er blevet udviklet til anvendelse ved de mest forskelligartede aktiviteter og lysforhold – solskin, diffust lys eller ved tågede lysforhold. Med disse farver opnår brillebæreren et fremragende detaljesyn med knivskarpe konturer. Dette giver en tydelig forbedring af såvel synsevne som skarphed.

OPTISWISS


KONTRASTFARVER Night Vision | velegnet til bilkørsel om natten • Gul toning med en absorption på 6%. • Fremragende kontrastforøgelse. • Ideel ved dårligt vejr, som f.eks. tåge og regn.

P500 | velegnet til bilkørsel om natten Gul toning med en absorption på 15%. • Fremragende kontrastforøgelse. • Ideel ved dårligt vejr, som f.eks. tåge og regn. •

Tropical Sun Contrast | skiløb, cykling, vandreture, sportsskydning, etc. Gul farve med 35% lysabsorption. • Fuldstændig UV-beskyttelse. • Høj kontrastvirkning. • Forbedret syn i overskyet vejr samt ved diffuse og tågede lysforhold. • Forøget dybdeskarphed. • Ikke egnet til natkørsel. •

Sahara Sun Contrast | skiløb, cykling, vandreture, golf, etc. Orange farve med 50% lysabsorption. • Fuldstændig UV-beskyttelse. • Høj kontrastvirkning. • Forbedret syn ved skiftende skydække samt ved diffuse og disede lysforhold. • Ikke egnet til natkørsel. •

Amazone Sun Contrast | vandsport, lystfiskeri, vandreture, etc. Olivengrøn farve med 65% lysabsorption. • Fuldstændig UV-beskyttelse. • Høj kontrastvirkning også ved vandoverflader. • Ikke egnet til natkørsel. •

India Sun Contrast | skiløb, cykling, vandreture, golf, sejlsport, etc. Orange-brun farve med 75% lysabsorption. • Fuldstændig UV-beskyttelse. • Høj kontrastvirkning og naturlig farveoplevelse. • Forbedret syn ved skiftende skydække samt ved solskin og diffust lys. • Ikke egnet til natkørsel. •

Blue Blocker | skiløb, alpine vandringer, sejlsport, etc. • Gulbrun farve med 85% lysabsorption. • Fuldstændig UV-beskyttelse og Blue Blocker. • Høj beskyttelse mod blænding. • Ideel til kraftigt sollys og stærk blænding. • Ikke egnet til færdsel i trafikken. Blue Driver | velegnet til bilkørsel Brun farve med 85% lysabsorption. • Universalglas til solbeskyttelse. • Komfortabelt og stressfrit syn også ved bilkørsel. • God signal-farvegenkendelse. • Ikke egnet til natkørsel. •

Canyon Sun Contrast | skiløb, alpine vandringer, sejlsport, etc. • Rødbrun farve med 90% lysabsorption. • Fuldstændig UV-beskyttelse og Blue Blocker. • Høj beskyttelse mod blænding. • Ideel til kraftigt sollys og stærk blænding. • Ikke egnet til færdsel i trafikken. OPTISWISS


1 generelt