Page 1

1


Nyt fra SWS bestyrelsen Af John Goltermann

Indhold Nyt fra bestyrelsen Kalender Wayfarer DM i Assens Skovgaard-Mortensen Ny DM Pokal Jysk Mesterskab Praktisk Sejladsweekend Wayfarertrading Int. Rally i Irland

3 4 5 7 8 9 10 11 12

Wayfare Worlds 2016 Ven du väne sköna Øget sikkerhed Generalforsamlingsreferat Nye medlemmer SWS DVD oversigt SWS udvalg SWS kontaktpersoner Bestyrelse

18 20 21 22 24 25 26 27 27

W-nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, der er klasseklub for Wayfarersejlere i Skandinavien. Redaktør: Jørgen F. Hansen, Layout: Jørgen F. Hansen Materiale til bladet sendes til wnyt@wayfarer.dk Tryk: Vester Kopi, Odense Oplag: 375 eksemplarer. Deadline for næste W-Nyt 1. februar 2016 PR pakker Du kan bestille en PR-pakke, som bl.a. indeholder et par numre af W-nyt. Send en mail med navn og adresse til: trp@wayfarer.dk Medlemskab af SWS opnås ved at indbetale kontingentet til: Bankkonto reg.nr. 1551 konto nr. 3171086 Kontingentet for 2016 udgør 300,00 kr

Forsidefoto: Vinderen af Jysk Mesterskab

2

Foto: Søren Svarre

Sejlfoto.dk

S

æsonen 2015 går på hæld. Når dette skrives er der kun et enkelt punkt tilbage på SWS kalenderen, efterårsstævne i Herslev. 2015 har sejladsmæssigt ikke nået de to foregående års standard. Enten har vinden været svag eller også har det blæst som bare ----. Og det har været koldt. Dog nåede august at rette lidt op på balancen. I juni var der to kapsejladser. Først Tærø rundt: distancekapsejlads i det smukke farvand syd for Sjæl¬land. Kun fire W-joller var tilmeldt forhåbentligt finder flere til Bogø næste år. Vinder blev Bjarne Clausen og Hans Hansen. Senere samme måned afholdt Præstø sejlklub Sjællandsmesterskab. Sytten joller deltog, Mogens Just og Helle Emsvang vandt foran Christian og Jørgen Iversen. Årets Rantzausmindetræf var yderst velbesøgt, ca. et halvt hundrede joller lagde vejen forbi. De fleste hele ugen, nogle blot nogle dage. Nogle forældre havde i år arrangeret sejlerskole for de yngste, et fint initiativ som vi håber, vil ud¬vikle sig i årene fremover. Desværre satte det dårlige vejr sit præg på ugen. Det startede ellers fint i den første weekend med sol, varme og god vind, men så slog det om og blev køligt og blæsende. Men dårligt vejr slår ikke Wayfarersejlere ud. Bakskulden blev spist, fadøllet blev drukket og der blev festet og hygget igennem. Årets DM var henlagt til Assens sejlklub, der havde lagt sig i selen for at lave et godt stævne. Det lykkedes i høj grad. Alt klappede både på land og på banerne,

hvor de otte planlagte sejladser blev gennemført. Lørdag i jævn vind og søndag i frisk vind, der igennem dagen øgede. Det gav lidt mandefald i de sidste sejladser og selv rutinerede sejlere fik en svømmetur i det strømfyldte farvand. Der var hård konkurrence i toppen, hvor intet var afgjort før sidste sejlads. Resultatet blev at Niels Alslev og Anders Pjetursson løb med titlen foran Chr. Miller Hansen og Henrik Hamann. Der var en præmie ”Fighterpokalen” til den lavest placerede jolle, der gennemførte alle sejladser. Den gik til Meike Fomsgaard Franke og Jens Kloster. I starten af september fløj fire besætninger til Irland for at deltage i Int. Rally. Dromineer Sailing Club lagde faciliteter til og Lough Derg vand til. I alt 75 sejlere fra 11 lande fik en uforglemmelig uge med sejlads, sang, hygge og lidt Guinness. Ho bugt havde for fjerde gang påtaget sig værtskabet for jysk mesterskab. Årets udgave levede aldeles op til de foregående. Gæstfrihed, hjælpsomhed, god mad, rigelig med æblekage og godt arrangerede sejladser, alt sammen til en meget lav pris. De er selv ude om, at vi kommer igen, år efter år. På vandet blev det til syv sejladser. Lørdag i frisk vind, søndag i noget svagere. Dommerteamet udførte et godt og effektivt job med minimal ventetid mellem sejladserne, trods vindspring og mærkeflytning. Den frygtindgydende duo Mogens Just og Anders Friis fjernede med en serie på fem førstepladser og to andenpladser enhver tvivl om udfaldet. Nummer to blev

3


danmarksmestrene Niels Alslev og Anders Pjetursson. Selv om sommeren er ovre og efteråret har holdt sit indtog, er der stadig mulighed for en tur på vandet. Efterårssejlads kan give flotte naturoplevelser, så hvis vejret er til sejlads, smid hvad I har i hænderne og tag på vandet. Husk på disse sejladser at gå

Fra DM

Foto: Søren Svarre

jollen efter i sømmende, er det noget der trænger til en reparation, holder tovværket en sæson til, og så videre. Den slags kan så blive udført i vintermånederne og give liv til drømmene om næste års oplevelser på vandet. Det er på disse sidste sejladser, vi skal suge næring til at stå vinteren igennem.

Wayfarer DM med kæntringer, ambulance og kollision Af Troels Lykkke

M

esterskabet i Assens vandt hårdtvejrs-duoen Niels Alslev og Anders Pjetursson fra Farum. Drama opstod med gast på hospital og brutal styrbordbagbord situation. Den 48-årige Niels Alslev, der til dagligt er regnskabschef, vandt sit 3. DM i Wayfarer med Anders Pjetursson. Tidligere sejre blev hevet hjem i 1991 og 2012. Lørdagens sejladser i Assens var i let, springende vind, og her lå den tidligere 49er-sejler fra Hellerup, Christian Iversen, nummer et med sin far. Men da vinden tog til om søndagen og der blev målt 12-13 m/sek. på dommerbåden var det de tungere besætninger, der rykkede frem.

Tyvstart kostede DM Herunder de samlede vindere Alslev og Pjetursson, der vejer200 kilo til sammen. De blev dog reddet af at Gert Svane og Kim Larsen tyvstartede i en sejlads om søndagen ellers havde de vundet. Vinderne Alslev og Pjetursson vandt i Wayfarer, en nyere model Mark 4, som de gav 70.000 kroner for i 2011, da de gjorde comeback i klassen, der lever i bedste velgående i Danmark. - En Wayfarer er svær at få til at sejle, lige før DM lå vi og tunede vores båd ind og gik ikke godt, men vi nåede lige at få trimmet båden ind og havde god fart, men det var virkelig tæt i toppen, siger Niels Alslev, der heller ikke kæntrede på læns, som flere andre gjorde, da de planede løs.

Sejlfoto.dk

Kalender Dato

Arrangement

Sted

3-10/7-16 7/7-15 16/7-22/7 23/7-29/7

Rantzausmindetræf Svendborg Generalforsamling Svendborg Wayfarer Worlds Friesland Holland 2016 Internationalt Wayfarer Rally 2016

Aktivitet

Kontakt

Tursejlads

Jens Konge 7512 1646

Check kalenderen på www.wayfarer.dk for flere og opdaterede oplysninger samt for nye arrangementer 4

Der sejles tæt ved DM

Foto: Søren Svarre

Sejlfoto.dk

5


- Vi måtte helt tilbage i båden på læns i det hårde vejr,forklarer Niels Alslev til minbaad.dk. Til dagligt sejler holdet i Farum Sejlklub,hvor der befinder sig 20 Wayfarer-joller. DM-sølv gik til Christian Miller Hansen og Henrik Hamann fra Farum, mensbronze gik til den tidligere Star-sejler Mogens Just og konen Helle Emsvang fra Kaløvig Bådelaug. Sejler røg frem i masten i kollision Drama var der også da en sejler på styrbord halse blev ramt lige i stævnen, så spilertragten i stævnen gik i stykker og kollisionen var så voldsom at rormanden på den styrbord båd røg frem i masten. Slemt gik det også for Anette Hansen,

Vinderen af DM 2015

6

der gastede for Søren Jensen. Hun røg i vandet og havde fået en flænge i hovedet og røg på hospital med ambulance om lørdagen, men om søndagen sejlede hun med efter at flængen var limet sammen. Denne artikel er skrevet af Troels Lykke indehaver af Minbaad.dk. Artiklen er skrevet på baggrund af et interview med Niels Alslev. Redaktionen er bekendt med hvem, som har briefet Minbaad.dk på, at der er tale om en ”hårdtvejrsduo”...

Foto: Søren Svarre

Sejlfoto.dk

7


D

Ny DM pokal

en gamle DM pokal havde ikke længere plads til nye inskriptioner af fremtidige DM vindere. Noget måtte derfor gøres! Det er nu gjort, i form af anskaffelse af en ny DM pokal. Pokalen er sponseret af vores Wayfarer forhandler Ove SkovgaardMortensen. I 2015 er pokalen nu vundet af W 10594: Alslev/Pjetursson. SWS siger tak til Ove for, at have sponseret den nye pokal.

Ove Skovgaard-Mortensen med den nye pokal

8

Fra Jysk Mesterskab

Foto: Søren Svarre

Sejlfoto.dk

Jysk mesterskab 2015 Ho Bugt Af Mogens Just

26 - 27/9 blev der afholdt JM for Wayfarer joller . Lørdag d. 26 blev der afholdt 4 sejladser på en trekant bane med kryds-trekantkryds-læns-kryds-trekant efterfulgt af et kort kryds i mål . Det lyder lidt mere forvirrende end det var , men der var nu alligevel nok at se til på den ca. 45 min. Lange bane . Vinden var i det nord vestlige hjørne i varierende styrke (4-8m/s) og med små spring som udfordrede feltet af 19 kamp klare joller . Strømmen var ( almindelig for området - men ekstremt kraftig sammenlignet med hvad man ellers oplever rundt om i verden ) nordgående i alle 4 sejladser . 10759 ( fra Ho Bugt Sejlklub ) med Finn Bojsen og Henrik Møller havde placeret gæstfriheden på land og rundede krydsmærket som nr. 1 i første sejlads, de måtte dog se sig overhalet af 2 både inden de kunne passere mål linjen. Dagen igennem var der tæt ræs i alle sejladser og alle besætninger blev presset til det yderste af vanskelige forhold - ombord hos os blev der tit sagt /råbt ” kom nu mand ” eller ”

argh hva’ laver du ” når båd håndteringen blev lidt klodset. Det var trætte besætninger der trak bådene på land efter 4 hårde , men gode sejladser . Søndag blev der gennemført de planlagte 3 sejladser med samme strøm retning og vind som startede i nordvest 2-3 m/s for senere at dreje helt over i øst og aftage til 1 m/s , for igen i den sidste sejlads at gå tilbage til nord vest og øge til 7 faldende til 5 m/s. 11031 med Christian og Jørgen Iversen vandt 1. Sejlads . 2. Sejlads blev vundet af 10787 Jan Kjeldsen og Jørgen Binzer , som så ud til at befinde sig godt i deres nye båd . Sidste sejlads blev vundet af 10812 med Mogens Just og Anders Friis . Det var en dejlig kapsejlads weekend med kompetent afvikling af sejladserne (selvom det var vanskelige forhold på vandet ) og med en dejlig afslappet atmosfære på land i fantastiske omgivelser - flot klubhus , god forplejning , overnatning med udsigt til sejlads området og godt samvær. Kort sagt en weekend man har godt af.

De tre første

9


Praktisk Sejlads ved Rantzausminde en rapport fra to glade nybegyndere Af Hervé Lognonné

N

u hvor ungerne var flyttet hjemmefra, blev længslen om igen at komme ud at sejle, stærkere for hvert år der gik. Vi bor i Svendborg, omgivet af nogle af de smukkeste farvande i kongeriget . Det handlede om at tage sig sammen. Priserne på sejlbåde er helt i bunden, velsejlende både, med kahyt, pantry, motor, alt hvad en midaldrende familie med en vis trang til komfort kan ønske sig. Men det var ikke det vi ville. Vi ville helst en jolle, noget med at være tæt på vandet . En jolle, man kan tage på tur i, overnatte på en strand, og det skulle være en jolle som kan sejle. Hver gang savnet blev for stor, kiggede vi på sejljoller og hver gang var det Wayfareren som bedst så ud til at kunne indfri vores forventninger. Sidste år tog vi os sammen, kontaktede SWS på det årlige Rantzausminde træf og aftalte en prøvetur på Svendborg Sund. Prøveturen blev en åbenbaring. Min kone blev totalt henrykt. Mine betænkeligheder om at hun nu vil synes, at dette er for primitivt, blev gjort til skamme. Hendes begejstring for det, en jolle giver af oplevelser: nærheden og samspillet med elementerne, respekten for de kræfter man møder derude, gjorde udspillet. En måned senere var vi de glade ejere af en Wayfarer. I år er vi på Rantzausmindetræffet, for at lære alt om jollen og lytte til de mange

10

beretninger fra jollens snart lange liv. Opholdet startede med et 2 dags kursus i ”Praktisk sejlads”. Dejligt at der bliver tænkt på de nye uerfarne Wayfarere, og sørget for at de kommer godt i gang, det er et venlig gestus. Tak skal i have. Programmet var veltilrettelagt. Hver jolle fik en erfarne instruktør med, og Bo, som stod for kurset, fordelte skippere og gaster i de forskellige joller, således at man IKKE kom til at sejle med den man er vant til at sejle med. Meget klogt, det giver en sund udvikling i den enkelte jolles kultur. Vi nåede meget på disse 2 dage, meget mere end vi troede muligt. Vi lærte jollen meget bedre at kende og lærte også hvor vi var svage og stærke, og hvor der skal trimes og trænes. Kurset sluttede med en frivillig kæntringsøvelse, som jeg tog imod. At sejle i en jolle indebærer en risiko for at kæntre, og her var de perfekte forhold for at få en fornemmelse af jollen, dens størrelse, vægt, og de kræfter som skal til for at kravle op på den og vende den rundt. Vi gjorde det 2 gange. Det var en god oplevelse, det var som om det cementerede pagten mellem jollen og jeg, nu havde vi hilst ordentligt på hinanden. E n stor tak til jer. En enkel opfordring, gør det igen. Ellen og Hervé W5605

Wayfarer Trading Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund.Email trp@wt.dk, tlf +45 6130 6617 Mast, Skødning Proctor,grå 7.750 Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet til 6 mm i enden 490 900 - incl stående og løbende rig 9.750 Centerskødningsblok Mastespor 270 Centerskødningsblok, kuglelejer, 10 mm skøde 1.620 - træklods til montering 260 Sallingshorn, pr. stk 230 1.790 - endestykke, justerbart, pr. stk. 185 Forsejlsskøde m. skinne, frølår og skødevogn Vant og stag, 3mm, pr. stk. 470 Vant med T-teminal 400 Presenning 3.880 Windex 340 Heldækkende mkI/mk II /mk IV 2.630 Vimpel/ fastgørelse 120/60 Cockpitpresenning Heldækkende, blå 2.600 Fald Wirefald m. sjækel til storsejl 430 Luge Faldstrammer til storsejl 350 Agterluge mk I/mk II 3.320/3.400 Storsejlsfald, 5 mm tov 300 Lugepakning mk II, gummi/silicone 150/490 - mk I, gummi/silicone 100/250 Wirefald m. sjækel til forsejl, mk I + II 410 - mk IV 440 Siliconelim 240 Faldstrammer til forsejl 390 Rund forluge med gevind og O-ring 270 Forfang til wirefald, storsejl/forsejl 80/70 Jollevogn Varmgalvaniseret, meget lav 5.950 Bom Proctor, grå 2.900 Hjul til jollevogn, pr. stk. 360 Lang slæde til montering af bomnedhal 390 Ny model jollevogn 4.500 Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 180 Endestykke til bom 175 - 330 Sværd Sværd af plywood, 20 mm, 4,5 kg 2.410 Spiler Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10 mm 50 Spiler 2.900 Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 180 Tapered stage, Ø 38mm/Ø 42mm 700/1.090 Bremse/stopklods 230/150 Endestykke til stage 210 Kile til ophal 65 Ror 950 Fald 145 Rorblad, 20mm plywood 2.930 Skødefanger – monteres i stævnbeslag 80 Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag 1.180 Wireløkke til parkering af stage 260 Rorpind aluminium Rorpindsforlænger, 90 cm 440 Sejl Storsejl + 1 sæt rebeøjer 5.450 Diverse Stormstorsejl 2.900 Dørk, 9 mm ulakeret, plywood, sæt 2.450 Sejlpinde pr. stk 160 Bundprop med gevind 45 Genua med rude, med wire i forlig 2.750 Overtræk til bådruller 200/350 kg 550 810/1.090 Genua til rul med rude, uden wire 3.060 Bailer metal/plastic Genua der kan rulles, med rude og UV-kant 4.750 Hængestrop 310 195/340 Fok med wire i forlig 2.375 Håndtag, plywood/mahogni Kølbånd, aluminium, pr. meter 160 Rulleforsejl Rulleforstag - tromle/topsvirvel 640/360 - tromle 30S/topsvirvel 30S 1.400/420 Afstandstykke – trekant 120 Wire m. glasfiber, fleksibel 1.960 Wire m. kulfiber, stabil 2.360 Wire m. glasfiber incl. Tromle og afstandsstykke 2.800 Overtrækspose til oprullet genua 1.520 Alle priser er i DKK incl. 25% moms. Ret til prisændringer forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger er ikke indregnet i priserne. Åbningstid efter aftale. Landevejstrailer udlejes, joller transporteres. Se billeder af varer m.m. på

www.wt.dk

11


Int. Rally i Irland

6/9 – 13/9 2015

Af Johm Goltermann

SØNDAG lokken er 0300 og vækkeuret kimer. En hurtig tur under bruseren, en kop kaffe og så af sted mod Billund lufthavn. Jeg troede at lufthavnen ville være mennesketom så tidligt om morgenen, men hold da op, det var næsten som Nyhavn en varm sommerdag. Vi fandt Jesper og Dorte som vi skulle følges med, Dorte havde styr på billetter og alt gik smertefrit. Skægt nok skulle Kathrine Konge med samme fly. Efter mellemlanding i Frankfurt landede vi i Dublin kl. 11 lokal tid. Vi fandt biludlejningen og fik udleveret vores bil og fandt vejen mod Dromineer, som vi nåede efter et par timers kørsel.

K

12

Så skulle vi finde vores hytte, der var sat en tavle med navne og hyttenumre op, så ingen problemer der. Sådan da, en englænder, Dave havde fået at vide, at han også skulle bo i vores hytte og så manglede der en seng, men det blev klaret og så kunne vi pakke ud og finde os selv til rette. Vi boede sammen med UKWA formand John Mellor og tursejlads sekretær Jeremi Norman, men de flyttede dagen efter og resten af ugen var vi kun fire i hytten. Det var dejlige hytter vi boede i. Køkken med alt hvad vi skulle bruge, sofagruppe og brændeovn (som dog ikke kom i brug). Resten af eftermiddagen gik med at se os omkring på havnen og hilse på de andre deltagere.

Der var tilmeldt over 75 W-sejlere fra 11 nationer i godt 30 joller, alderen gik fra 9 år til 80+. Om aftenen var der ”get together” middag i sejlklubben, naturligvis irsk stuvning, med efterfølgende hyggeligt samvær. Det tegnede til at blive en fin uge. MANDAG Skippermøde kl. 10 havde vi fået at vide, men vi skulle blive klogere. Alle klokkeslæt i Irland er kun vejledende og ordet ”ish” er et vigtigt ord i det irske sprog. Fx ”10-ish” betyder 10:15 eller deromkring. Det var lidt irriterende til at begynde med, men efterhånden vænnede vi os til det. Så dukkede Monica Schaefer, som arrangerede rallyet, op og skippermødet gik i gang. Vejrudsigten forudså meget let vind og vekslende skydække. En tur til nærmeste havn, Garrykennedy blev foreslået. Vi havde talt om at vi også gerne ville se noget af Irland, hvis der var en dag, hvor vi ikke skulle sejle og et hurtigt blik ud over det spejlblande vand afgjorde, at det skulle være i dag, og imens andre tjekkede påhængsmotorer, årer og pagajer, satte vi kursen mod Dingle, en naturskøn halvø i det sydvestlige hjørne af Irland. Det var en lang køretur derud, men det var det hele værd. Det ene smukke syn afløste det andet. Kort før vi kom til Dingle by standsede vi på et udsigtspunkt, hvor der var den fineste strand under os. Vi havde ikke badetøj med, det fortrød vi. En svømmetur i Atlanterhavet ville have været en sjov oplevelse. Dingle by var meget turistet, men også charmerende. Vi nød en Guinness på en

pub inden vi gik på turistkontoret, for at høre hvad der var ”mustsee”. Vi fik udleveret et kort, der sendte os rundt langs kysten. Da vi havde set os mætte i klipper og hav, vendte vi atter næsen mod Dromineer. Aftens mad på den lokale pub ”The Whisky Still” var i dagens løb ændret til aftensmad i sejlklubben, hvor der blev disket op med tre lækre retter. Et lokalt band spillede traditionel irsk folkemusik under middagen. TIRSDAG Vejret bød på solskin og frisk vind. Skippermøde ved titiden. Dagens tur skulle gå til byen Scarrag, som lå mod sydvest. Vi havde aftalt at sejle med skotske Roger i W 2594 og vi havde en herlig halvvind på turen ud. Undervejs skulle et lavvandet stenet område passeres, men vi havde fået udleveret et fint lamineret kort og afmærkningen var fin, så den forhindring klarede vi nemt. Farvandet snævrede sig ind og vi endte til sidst på en å omkranset af siv. I starten kunne vi gå for sejl, man efter et sving fik vi vinden lige i stævnen og motoren blev startet. Og så sejlede vi ellers op ad åen. Vi viste ikke hvor langt der var op til Scarrag og hver gang åen slog et sving udbrød vi ”nu må vi være der”, men først efter en halvtimes motorsejlads dukkede havnen op. Vi fik fortøjet og smidt sejlertøjet og gik op i byen. Vi fandt en pub, hvor andre W-sejlere allerede sad, og bestilte mad og en pint øl. Snart var pubben fyldt med W-sejlere og snakken gik lystigt. Efter vi havde spist en gang rabbitstew, gik vi tilbage til havnen for at gøre klar til hjemturen.

13


Vi trak i sejlertøjet og startede påhængeren og sejlede nu nedad åen. Da vi nåede åbent vand satte vi sejl. Da vinden var frisk valgte Roger at skifte til den lille fok - og for den og et rebet storsejl havde vi en dejlig bidevind hjem til Dromineer. Om aftenen skulle de britiske sejlere stå for aftensmaden, helst med egnsretter. Det gav en spændende buffet, hvor vi forsøgte at få smagt på alle retter. Efter maden var der foredrag om modelbygning. Foredraget var sådan set spændende nok, men efter en lang dag på vandet, god mad med øl eller vin, afslørede et blik rundt i salen, at vi var flere, der kæmpede med at holde øjnene åbne. Efter foredraget brød de fleste hurtigt op. ONSDAG Vejret var lidt gråt og køligt, vinden var, som dagen før, frisk. Skippermøde ved ti-tiden. Dorte, Jesper og vi lånte ”Dylan” af Sue og Allan, der ikke ville sejle i dag. En herlig agten for tværs bragte os hurtigt til

14

Mountshannon, dagens mål. Igen fandt vi en pub sammen med de øvrige sejlere. Vi var ikke så mange på denne tur. Byen og havnen var ikke særligt spændende, så det varede ikke længe før vi var under sejl igen. Som dagen før havde vi bidevind sejlads hjem. Hjemme igen blev der serveret the og scones på sejlklubbens terrasse. Dejligt ovenpå den lidt kølige sejltur. Det var for øvrigt sjovt at en del af det beløb, vi betalte for at deltage, gik til et gæstemedlemskab af Lough Derg Sailing club, for den uge vi var der. Jaja, hvert land sine skikke og der skal jo penge i klubkassen! Om aftenen stod den på barbecue i klubhuset og der blev grillet og spist til den store guldmedalje. TORSDAG Dejligt solskinsvejr og en vind, der var friskere end de foregående. Skippermøde ved ti-tiden. Dagens tur skulle gå til Killaloe, ca.

dobbelt så langt som turen dagen før, hvor halvdelen af turen ville være kryds i et relativt smalt farvand, hvor det forventedes at vinden ville øge. Omkring ti joller tog til Killaloe. Alternativt til sejladsen kunne vi gå en lang tur omkring Dromineer. Vi ville også gerne se andet end vand og tog med på gåturen. Vi var en pæn flok og det var hyggeligt at vandre sammen. Efter ca. tre timer var vi tilbage og sammen med Dorte og Jesper kørte vi til Killaloe for at spise frokost. Da vi kom, var de, der var sejlet derned, så småt ved at gøre klar til hjemturen og glædede sig til en tur med slæk på skøderne. Da vi havde spiste gik vi op for at se på byen. I modsætning til området omkring havnen, der var meget hyggelig, var byen, med undtagelse af en stor og flot kirke, trist med få butikker og intet liv. Vi fandt derfor hurtigt tilbage til bilen og kørte tilbage til Dromineer. Denne aften var det os (ikke-briter), der skulle stå for aftensmaden. Vi havde valgt at lave skinke og stuvet hvidkål. Det var et populært valg, for da vi selv ville smage, var gryderne tømt. FREDAG Fredagen bød på regn og jævn til frisk vind. Vi havde igen aftalt at sejle med skotske Roger. Turen gik mod nord til Terryglass, det var en lang tur, men der var mulighed for at stoppe halvvejs i Kilgarvan. Vi var en halv snes joller, der tog af sted. Vi havde halvvind, senere foran for tværs og trods regnen nød vi sejladsen i den velholdte gamle jolle, der meget oldschool var udstyret med bænke og hækskødning. Vi havde mest lyst til at stoppe da vi nåede Kilgarvan, men da vi over VHF’en

hørte at der var flere kilometer til nærmeste pub fortsatte alle til Terryglass. Den sidste time gik vi bidevind og vi begyndte at fryse. Da vi havde fortøjet gik vi op i den hyggelige by og fandt pubben og gik ind. En snes drivvåde sejlere i alt fra våddragt til cykelregntøj stod der og dryppede på gulvet uden at der blev løftet et bryn. ”The Landlady” smilede og bød os velkommen. Vi fik noget at spise og da vi havde fået varmen igen brød vi op og gik tilbage til havnen. Hjemturen var lige så behagelig som udturen. Efter et par timers sejlads løjede vinden noget og enkelte satte spileren dog uden at det gav den store forskel. Pludselig kom Monica i følgebåden og tilbød en line.(Vi havde en Rib med som følgebåd hver dag). Vi skulle alle sammen spise på den lokale pub og middagen var rykket frem. Vi skulle faktisk spise om fem minutter. Vi nød sejladsen og havde ikke lyst til at blive slæbt. Vi blev enige om at der nok skulle være nogle rester til os, når vi nåede frem. Vinden øgede igen og vi skulle krydse det sidste stykke og som på udturen frøs vi lidt da vi nåede havnen. Vi skyndte os at få rigget af og så ellers under den varme bruser, tøj på og ud af huset, kun for at finde ud af at middagen var rykket tilbage til det oprindelige tidspunkt. Aftenen levede ikke op til de foregående. Vi kunne ikke sidde sammen, maden var ok, men relativt dyr og selv om vi sad i godt selskab og snakken gik lystigt, var det med en lidt flad fornemmelse vi forlod pubben.

15


Der skulle være stævne for 420 joller og Fireball i weekenden, derfor kunne vi ikke være i sejlklubben. LØRDAG Vejret var køligt med frisk vind og byger. Der var planlagt en distancekapsejlads med pittstop i byen Garrykennedy. Tre joller valgte i stedet at sejle til Holy Island. Det var Poul, Allan Parry og Jesper, der tog af sted i Dylan, Bjarne og Allan, der hele ugen sejlede med Bob i den smukke træjolle ”Samurai” samt en engelsk jolle. Vi ville også gerne til Holy island, men vi

skulle i så fald sejle kun to mand i frisk bygevejr i en lånejolle. Vi gik i ”chickenmode” og blev hjemme. Måske var vi heller ikke sultne nok efter den lange sejltur i regnvejr dagen før. Ærgerligt nok, da Holy Island var et meget spændende sted med munkeklostre fra 900 tallet. I stedet kørte vi og Dorte med Ralph Roberts til Garrykennedy, hvor vi spiste frokost sammen med de andre. På vejen hjem kørte Ralph os op til et sted, hvor der var en helt fantastisk udsigt over Lough Derg. En udsigt af den slags, man ikke kan få med hjem i kameraet, men må nyde på stedet.

Om aftenen var der linet op til festmiddag på ”The Thatched Cottage Pub” et par kilometer fra Dromineer. Vi tog den sidste rene W t-shirt på og kørte forventningsfulde af sted. Aftenen startede med en Guinness i pubben, hvor der på tv blev vist Irlands nationalsport ”Hurling”, en slags ishockey - blot uden is! Det er ikke et spil for tøsedrenge. Efter en tid blev vi vist ind i et stort festlokale, hvor der var dækket op til os og festen kunne begynde. Det blev en fantastisk hyggelig aften. Fremragende mad, godt øl og godt selskab. Hvad kan man ønske sig mere? På en storskærm kørte et slideshow med billeder fra ugen, der var gået. Efter maden blev arrangørerne Monica Schaefer og Ralph Roberts hyldet og fik gaver fra alle deltagende lande. Fra Danmark fik Ralph et flot skærebræt med W insignia og hans sejlnummer, som tak for at han i tyve år har været en drivende kraft i forbindelse med int. Rally. Lars Vibskov havde udført det smukke bræt. Derefter fik alle deltagerne et skærebræt med en W-jolle indgraveret med vores eget sejlnummer. Så blev guitarerne stemt og vi sang Irlands vemodige sange og selvfølgelig alle de andre. Omkring midnat sluttede festen og vi kørte tilbage til Dromineer og fandt hurtigt køjen.

kørte vi ud af Dromineer med kurs mod Dublin, som vi nåede efter et par timers kørsel. Og hvordan er det så at køre bil i Dublin? Jo forestil jer at starte på bagbords halse i et felt på hundrede jolle, så har I en ide om det, og stakkels Jesper havde hænderne fulde. Vi var i god tid og havde planlagt at gå en tur i byen, men efter at have kørt rundt i lang tid i silende regn uden at få øje på en parkeringsplads, blev vi enige om at køre til lufthavnen. Og hvad laver man så i en lufthavn? Man venter og venter, men pludselig sidder vi i flyet og ruller ud på startbanen. Et ordentligt brøl og vi er oppe. På et par minutter er Irland forsvundet bagude og vi hænger over det irske hav. Og så sidder jeg og tænker over ugen, der er gået og alle de sejlere jeg mødte. Mange fik jeg bare hilst på, men jeg har også nye venskaber med hjem. Timo, Finlands eneste W-sejler, han var på vandet hver eneste dag og rejste hjem med 1000 fotos i kameraet. Charles, der kom helt fra Detroit. Deirdre fra Belfast, vores allesammens W-nurse, fuld af fest og farver. Roger fra Skotland, som vi sejlede med. Plus mange flere. Og ses vi mon igen? Jeg håber det, selv om jeg godt ved at der er en del, jeg aldrig ser igen. Så jeg håber, at de internationale rallyer vil fortsætte i mange år fremover, så vi har mulig¬heden for stadig at møde W-sejlere fra hele verden.

SØNDAG Dagen hvor vi skulle tage afsked og rejse hjem. Vi fik hurtigt pakket og tømt hytten og så skulle der siges farvel. Der blev udvekslet krammere og kindkys og efter et kort farvelskippermøde

16

17


Wayfarer Worlds 2016

The

2016

Wa y f are

The 2016 Wayfarer Worlds will be held on 16th-22th July at the Mecca of European sailing - Friesland in the Netherlands. The venue is the small town of Heeg on the Heegermeer centrally based between the UK and Denmark. The event will be the first Wayfarer Worlds ever held in the Netherlands, but at the same location as the first Wayfarer Europeans were run in 2006 which many will remember. Others will remember Heeg for the ‘In Dubio’ rallies held a couple of times – it is a charming and very nautically Dutch village. Heeg SC is very experienced at organizing regattas and larger racing events such as National and International racing championships so you can be sure the event will be very well managed. The Heegermeer (Lake Heeg) is a large open lake suitable for a range of courses in all wind directions and has plenty of water depth. The courses will be on the east side of the lake avoiding shipping lanes. There will be Gold, Silver and Bronze fleets for sailors with different experience. Those who have been to Heeg before will note that the harbour has been renovated. First of all Heeg Sailing Club has a splendid new club house that overlooks the lake. This takes up a part of the grass area that we previously used for tents and campers – however there are now alternative camping areas at the other side of the harbour. The swimming area on the lake-side is being made available to us during the races. This means that Wayfarers can launch and recover at the beachside and not only just by the slipway as before. The planned racing program is: Saturday 16th July: Registration and checking/measuring of boats and sails Sunday; Practice race Monday: Three races Tuesday: Three races Wednesday: No racing, social program Thursday: Three races Friday 22th July Two races and prize-giving So a total of eleven races with two discards. Accommodation / camping possibilities: 1 There are facilities in the harbour for camping and camper vans. 2 Cottages of various sizes can be rented. 3 The barge “In Dubio” will be in the harbour with two-berth cabins to rent. 4 There is a range of B&Bs in Heeg and the surrounding areas. 5 There are some hotels available.

ds 2016 orl rac rW e & r ally

ayfarer Worlds th

nd

july 16 * 22 2016

International Rally July 23rd * 29 th 2016

Heeg * Friesland * www.wayfarer.nl/worlds2016 Made by: Alot design

18

Further details later on the website www.wayfarer.nl. Fees An early bird entry for the races is €200 and a late entry (from April 1st 2016) €250. The Bronze fleet entry is €150. All fees include the Welcome BBQ and the Farewell Dinner The International Rally 2016 Heeg, Friesland Saturday 23rd- Friday 29th July At the request of many of the many Wayfarer sailors who participated in the 2006 and 2011 Friesland rallies, we will again sail around with two mother-ships. One of these is again the well known barge “In Dubio”. We are planning the rally for about fifty participants in twenty to twenty-five Wayfarers. The rally will start and finish in Heeg. The cruising itinerary will depend on the weather and the wind conditions but we will take care where possible to take in different canals and lakes to those negotiated in 2006 and 2011. The overnight stops will be at different locations too. Fees An early bird entry for the rally is €450 per person. The late entry fee - from January 1st 2016 - is €500 p.p. This price includes the cabin with 2 beds, breakfast, lunch and dinner. We expect help after breakfast and after dinner with the clearing up. Drinks will paid for afterwards based on individual consumption. Information Further information on the website of NedWa: www.wayfarer.nl/worlds2016

19


Hven - Ven du väne sköna ! Af K. H. Jensen

Masser av folk på Ven i en härlig weekend, MEN endast én Wayfarer, nemlig W2042 ”Fru Larsen” med skipper Bo, Jens Frederik med son Hans. Ulrike kom på/med cykel. La-iad og jeg kom påmönstret MAXI 77(hos skipper Tom, Jesper og Mathias) p.g.a. omeddelbar avresa til Syden efter w/e 8-9 AUG 2015. Pålandsvind vid W-landing och W-start från öppen kust vid Norreborg skrämmar mögligens W-folk unna - alttså bort ifrån utmaningen och då från fyndig glädja! Nöjet å fä till/öppleva ! W1348-uppskrift för landing: ”Ankring, ta av roder, backa inn med kontroll av åror!” Vid avgång kan evt. revat storsegell sättas före uthaling till rodermontering och avsegling. Eller bada!

Fra Ventræffet 2008

20

Förslag för framtiden: SMS-info om evt. ankomst-förändring till exempel Bäckviken - med beskyttet lä - där 10 stk Wayfarer(1 norsk, 2 skånska och 7 danska) landat på stranden 17 AUG 1968. Även 1 UK-Wayfarer W48 ”Wanderer”(nu Falmouth Museum) med Frank och Margaret Dye kom seg-lande till Ven från Esbjerg via Västkusten av Danmark, Limfjorden och Kattegat till Öresund som deltagare i start av W-klassklubben SWS, 18 AUG 1968 ! Ett faktum vi firar på Ven ! All W-lycka är god! För oss, som var där på vackre Ven, et mycket stort nöje, njutning og fantastisk segling hem på söndagen i super W-forhold. Ken d.ä. W1348”Maitken” - vär välkomna till Ven - öen med Skandinavisk kulturarv!

Øget Sikkerhed for solo-, tursejlere og -roere/”Hold Fokus på det Vigtigste......!” K.H.Jensen, W1348 ”Maitken”, Dragør.

M

anglende ’gangsyn’/ukendskab er et ganske kendt myndighedsproblem - desværre ! Det her skrevne er udløst af ’Bådnyt’s’ leder i bladets SEP-udgave, hvor en sejlers liv virkeligt blev sat på spil, fordi der blev søgt efter ham ca. 10-12 n.m. fra hvor han faldt i vandet! Heldigvis reddede en tilfældigt forbipasserende båd den stærkt nedkølede nødstedte sejler. Søfartsstyrelsen kræver tydeligvis med sit regelværk(som nok ikke er korrigeret/ opdateret på mange år !) et radiobevis for at bruge en nødsender ? I hvert fald vkræes det ved brug af en amatør VHFradio. Dete er kanske rimeligt i en umoderne tankegang, men ikke nødvendigt, mener jeg m.fl., og det koster selvsagt tid, penge, kursus+eksamen samt afgift, naturligvis til staten - en afgift på sikkerheds udstyr ! ? ! Jeg ser hellere gebyr på registrering. Vel, o’kay, og med et amatør radiobevis - et vinterprojekt - kan du så også få en radio person-kode, såkaldt MMSI=Maritime Mobile Service Identity til din bærebare, vandtætte og flydende VHF Marine Transceiver, som har lokalisering via en ELT = Emergency Locator Transmitter, her kaldet EPIRB=Emergency Position Indicating Radio Beacon og GPS-funktion, hvor du så helt legalt kan bruge VHF- samt Distress-funktionen i en nødsituation i kraft af dit Radio-fører bevis. Det er muligt at købe en bil uden kørekort, men den kan ikke køres uden et sådant. Uden problem kan denne bære-

bare VHF Marine Transceiver købes(forår 2014 ca. kr.2000 !) med sin EPIRB- og GPS-funktion, og sidstnævnte kan du så bruge legalt i hverdagen, men kan altså ikke legalt bruge VHF’en uden amatør radiobevis (med > 40 år’s brug af Aviation VHF kan jeg ikke bruge denne VHF legalt, selv om instruktionsbøger giver klar besked om anvendelse og pligt). Vel, jeg bruger så GPS’en(for at undgå sejlrenden i tåge) og dersom forlis eller en alvorlig nødsituation opstår eller observeres anser jeg det som min nødhjælps-pligt at bruge VHF’en(’Mayday’ !) uden tøven. Distress-alarmen kan selv en ganske ukyndig medsejler bruge - ved at holde/presse Distress-knappen nede de krævede 3 sek så nødalarm med GPSposition sendes. Min bærebare ICOM VHF+GPS flyder og blinker rødt når den er i vandet, så kære Redaktør vær venlig at oplyse dine læsere for at gardere sikkerheden til søs og måske redde menneskeliv ! En ung fisker omkom, faldt i vandet med hjerteproblem, her ved Saltholm sidste år, og jeg ser mange alene-sejlende fiskere fra min Wayfarer-sejljolle, også i går på tur nr 50/2015. Med Wayfarer-sejlerhilsen KEN/

Foto: Søren Svarre

21


Skandinavisk

ayfarer Sammenslutning

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 9/7-2015

Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Valg af dirigent Beretning fra bestyrelsen Revideret regnskab for det foregående kalenderår forelægges til godkendelse Indkomne forslag Forslag fra WIC til ændring af Class Rules Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelt

Referat: Ad 1

Bent Holvert fra Farum blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad 2

Formandens beretning fremgår af bilag 2. K.H. Jensen spurgte til måling af W-joller der ikke kan måles. Chefmåler Jesper Friis mente ikke at dette kan lade sig gøre. Sagen rejses gennem WIC. Beretningen blev godkendt. Ad 3

Kassereren gennemgik i hovedtræk tallene. Forsamlingen godkendte regnskabet. Ad 4

Ingen forslag modtaget Ad 5

Ingen forslag modtaget Ad 6

Jesper Nothlev gennemgik budgettet. Budgettet på 3.000 kr til norske aktiviteter blev diskuteret og blev besluttet strøget. Kontingentet for 2016 blev fastsat til 300 kr. Derudover blev budgettet godkendt. Ad 7

• • • • • • •

John Goltermann blev genvalgt Poul Ammentorp blev genvalgt Thomas Raun-Petersen blev genvalgt Søren Svarre blev genvalgt Jesper Nothlev blev genvalgt Bjarne Manstrup blev genvalgt Randi Berner blev valgt

Ad 8

Bestyrelsens beretning 2015 Årets Wayfarer mesterskab blev afviklet på Svendborg sund med Svendborg Sund sejlklub som arrangør. Såvel på land som til vands klappede alt og det blev til 7 sejladser for de 26 deltagende joller i dejligt sommervejr og svag til jævn vind. At konkurrencen var knivskarp ses af at den jolle, der vandt de to første sejladser ikke kom på podiet, hvorimod Ove Skovgaard og Dennis Nielsen blev danske meste uden at score en eneste førsteplads.

Rantzausmindetræffet er, somCUP det er sagt mange gange før, SWS krumtap. For mange årets højdepunkt. POLYESTER 2014 En sæson uden RM vil være som et år uden juleaften!

Når man ankommer til pladsen forsvinder alle hverdagen problemer livet får det rette perspektiv. Gennem de sidste år har Birgitte givet pladsen et facelift så den er endnu mere indbydende. Birgitte havde også købt naturama til at komme en dag, for at give børnene en oplevelse med fiskenet og undervandskikkert. RM 2014 var præget af den fantastiske sommer året bød på. Næsten 50 joller deltog og der var sejlvejr alle dage.

BANEN

Umiddelbart efter RM drog 3 joller til Weymouth for at deltage i EM. Der deltog 59 joller fra DK GB IRL samt NED. De danske deltagere fik kærligheden at føle, de engelske joller synes at have et ekstra gear. Bedste DK blev Niels Alslev og Anders Pjeturson med en 9. plads. De vandt samtidig trofæet som bedste overseas deltager. Det er tredige gang at en dansk jolle vinder dette trofæ. Det traditionrige Ventræf blev trods hårdt vind og kulingvarsel blev afholdt i August med ganske få deltagere. Wayfarer jollen demonstrerede atter sin sødygtighed. Kapsejlads sæsonen blev afsluttet med Jysk mesterskab, som var tilbage i ”naturpark vadehav” med Ho bugt sejlklub som arrangør. Det lykkedes de gæve vestjyder at holde niveauet fra de tidligere stævner. Der var gule ærter, da vi ankom fredag aften. Morgenmad, smør selv madpakke, lækker festmad lørdag aften, rigeligt med æblekage ikke at forglemme, for endeligt at slutte af med kør hjem madpakke. Indkvarteringsforholdene på sanatoriet var fine og man mødes med smil og hjælpsomhed. Sejladserne blev afviklet af et dommerteam, der holdt samme høje niveau som det vi opleve på land. Lette ukonstante vindforhold og stærkt tidevand udfordrede både dommere og sejlere, men dommerne kunne deres kram og alle sejladser blev afviklet. Overbevisende vindere blev Mogens Just og Anders Friis. Det var et stævne, hvor det sociale og det sportslige gik hånd i hånd. Så var der ikke mere på SWS kalenderen for 2014, men der blev fortsat sejlet rundt omkring bla. Farum, hvor der var vintertræning. Året 2015 startede for SWS vedkommende med deltagelse på Boatshow i Fredericia. Skovgaard-Mortensen havde stillet to joller til rådighed, en fancy racing i en flot grøn farve samt en lidt mere anonym hvid tur jolle. Racing jollen tiltrak sig megen opmærksomhed og mange spurgte forundret ”er det virkelig en Wayfarer”, mens tur jollen ikke rigtigt tiltrak publikum. Generelt følte vi god interesse for vores stand og flere end ellers var oprigtigt interesserede. Der var en god opbakning fra SWS medlemmer til at passe standen. Stor tak til alle.

Arne Stahlfest blev genvalgt, men gjorde opmærksom på at han gerne vil afløses fra næste regnskab. Ad 9

• •

Poul Ammentorp takkede Fie Goltermann for hendes indsats som kasserer. ◦ Gjorde opmærksom på International Rally 6-13/9-2015 i Irland Lars Vibskov takkede for opmærksomheden ved hans 80-års fødselsdag. ◦ Vil gerne afløses som repræsentant overfor museet på Valdemar Slot ◦ Fremviste et flot skærebræt der skal overrækkes til Ralph Roberts i forbindelse med International rally Jesper Friis tilbød sig som stofindsamler til W-nyt

22

Kapsejladsmode blev der brug for en uge senere, hvor Kastrup sejlklub inviterede til polyester cup. 12 joller deltog og efter 8 sejladser i let til jævn vind kunne Mogens Just Og Helle Elmsvang Kåres som vindere i et tæt opgør, hvor kun 2 point skilte nr. 1 og nr.5. I Pinsen var SWS arrangører af turtræf på Gamborg fjord og tilstødende farvande. 10 joller med deltog fik 3 dage med god sejlads og hygge.

Herefter sluttede generalforsamlingen.

Referent: Thomas Raun-Petersen

Første punkt på SWS kalenderen 2015 var træningssamling som var planlagt i Herslev. Problemer med et nyt slæbested gjorde at arrangementet måtte flytte. Farum sejlklub sprang hurtigt til og træningssamlingen blev gennemført på furesøen i stedet. 12 joller deltog og under Jesper Pilegaards coaching kom joller og besætninger i kapsejladsmode.

12. juli 2013

-1-

-3-

23


I starten af Juni var det tid til Tærø rundt og i modsætning til sidste år, hvor 8 joller deltog havde kun 4 joller i år fundet vej til et af Danmarks smukkeste farvande. Vinder blev Bjarne Clausen og Hans Hansen. Der kan kun opfordres til at sætte kryds i kalenderen til næste års Tære rundt, da det er et supergodt stævne med en distance sejlads på ca. 20 sømil og et fin fest efterfølgende. Midt i Juni afholdt Præstø sejlklub Sjællandsmesterskab for Wayfarer samtidig blev der afholdt nordisk mesterskab for OK joller. Der blev afviklet 5 sejladser, igen med Mogens og Helle som vindere.

Medlemssituationen. Vi er i dag ca. 260 medlemmer. Antallet har i de senere år været faldende. Det er en tendens der genkendes fra de fleste sejlklubber og det er svært at sige, hvad der kan vende udviklingen. W-nyt. W-nyt nr. er netop kommet på gaden, forsinket på grund af lidt kommunikations knas omkring hvor det skulle sendes hen. Det var til dette nummer utroligt svært af få redaktøren til at vride stof ud af os. Vi må oppe os, hvis vi stadig vil have vores blad. Redaktøren (Jørgen F Hansen) har foreslået at der bliver hyret en ”stof-samler” således at han kun skal koncentrere sig om at lave selve bladet. Det forslag støtter bestyrelsen og er på jagt efter den rette til dette spændende job. Bestyrelsen opfordrer alle til at skrive til bladet om sejlture og andre oplevelser i og omkring W- jollen. Store som små indlæg er velkomne. Hjemmesiden. Den platform der hoster vores hjemmeside, bliver ikke serviceret fra næste år. Der er derfor gået nye veje og et system, der hedder memberling skal fremover bruges. Systemet kan også bruges til klubadministration og vil blive implementeret i flere tempi. Til slut skal der lyde en stor tak til alle, der gør et stykke arbejde for SWS. Jo flere der er med på holdet jo sjovere er det. Tak til de forældre der i år har gjort et stykke arbejde for at gøre RM mere børnevenligt. Tak til KEN for aldrig svigtende interesse og for hans indlæg både på hjemmesiden og i W-nyt. Tak til Birgitte for at stadig huse os på vores betingelser. Tak til Lars for at være SWS repræsentant på museet.

Velkommen til nye medlemmer Fleet

Sejlnr

Bådnavn

Titel Tid DVD type DM 1992 - Wayfarer på Ho Bugt, Esbjerg ......................................01:00 Skandinavisk Mesterskab for Wayfarer-joller 1985 ........................01:00 W - DS Klassernesterskab 1988, Esbjerg ........................................01:00 Wayfarer DM 1990, Egå ..................................................................00:40 Wayfarer DM 1994 Egå ...................................................................00:30 Wayfarer National & World Championship 1983, Hayling ............. Wayfarer Worlds 1998, Egå .............................................................02:37 Rantzausminde 1988 - 89 - 90 - 92 ..................................................03:25 Rantzausminde 1993 - 94 - 95 - 96 - 97...........................................02:20 lnternational Wayfarer Rally Rantzausminde 1998 .........................00:50 Rantzausminde - Året rundt på campingpladsen .............................00:40 Tunø-tur 1992, Barometersejlads 1993:- Tur til Henry 1994 ..........00:30 Wayfarer the Movie .........................................................................01:23 W-trim - McNamara Canada 1990...................................................04:00 Full Speed Ahead - Bånd 1: Mast- og sejlkontrol ............................02:00 Full Speed Ahead - Bånd 2: Trim sejl ..............................................02:00 Full Speed Ahead - Bånd 3: Sejladsteknik rundt på banen ..............01:30 Full Speed Ahead - Bånd 4: Let vejr, hårdt vejr ..............................01:30 Summer Cruise, Fra Skotland, over Færøerne til Norge..................00:30 Kapsejladsseminar - Farum 2004, Ian Porter...................................01:00 Kapsejlasdseminar - Farum 2000, Mc Namara................................00:33 Wayfarer - Jubi 2008 ........................................................................00:50 Wayfarer DM 2009 Farum ...............................................................00.55

År 1992 1985 1988 1990 1994 1983 1998 1988 1993 1999 1996 1994 1995 1990 1988 1988 1988 1988 1964 2004 2000 2008 2009

DVD nr - + 001 002 003 004 003 004 003 004 003 004 005 006 005 006 007 008 009 010 009 010 017 018 011 012 013 014 015 016 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036

Furesøen

W

11079

Martin Bak

Fyn

W

8032

Torben Juul

Fyn

W

5605

Hervé Lognonné

Du kan finde flere oplysninger på www.wayfarer.dk

Søren Thaulow

Bemærk: Kvaliteten er ikke bedre, end den er på videobåndene, der ligger til grund for DVD’erne.

Køge Bugt

24

Navn

SWS DVD oversigt

Limfjorden Limfjorden Norge Norge Roskilde Fjord

W W W W

9232 Happy Trouble 5143 7764 8809

Sverige Østjylland

W W

Århusbugten

W

1023 Anden

Michael Roost Clausen

Århusbugten

W

7133

Søren Thaulow Bredahl

10328

Peter Ekeløf Asger Brøndum Jon Petter Dahli Henrik Brun Ole Peter Kjærsgaard Hansen Staffan Nyberg Marc Dullum

-4-

Prisen incl. forsendelse er 40,- kr/DVD for SWS medlemmer, 80,- kr/DVD for ikke medlemmer. Bestilling sker på én af følgende måder: Send et brev med en check og angivelse af de ønskede DVD skiver til: Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16, DK 6715 Esbjerg N eller, Send en mail til jenskonge@wayfarer.dk med din bestilling og overfør pengene til: Frøs Herreds Sparekasse, reg. nr. 9736 konto 0001194399 Er du i tvivl, kan du ringe eller maile til mig, tlf. +45 4250 1740 Jens Konge

25


SWS udvalg Tursejladsudvalg: Sekretær: Randi Berner Illerupvej 1 8660 Skanderborg tlf.: 8652 1954 chr.randi@gmail.com Fie Goltermann, 2613 3370

Kapsejladsudvalg: Sekretær:Søren Svarre 40 25 11 22 Soeren.Svarre@yr.com Niels Alslev Stephan Nandrup-Bus, Thomas Krogsgaard Bjarne Clausen. Mogens Just

Teknisk udvalg, målere Chefmåler Jesper A. Friis , Lillevangsvej 66, 3520 Farum, 30304314 jesper@achtonfriis.dk Måler :Jesper Nothlev, se under bestyrelse Måler Lars Rich Boserupvej 229, 3050 Humlebæk, 4919 0170 larsrich@larsrich.dk Måler Gunnar Kondrup, Jens Kusks Vej 3 6731 Tjæreborg 7517 5582 guk@esenet.dk

26

Kontaktpersoner

WIC -repræsentant Poul Ammentorp, se bestyrelse Jesper A. Friis Lillevangsvej 66, 3520 Farum, 30304314 jesper@achtonfriis.dk

Webudevalg Poul Ammentorp, Munkevej 29A, DK-3500 Værløse, tlf.: 4448 5905 poul.ammentorp@wayfarer.dk Bjarne Manstrup Strandskoven 11, 8305 Samsø 8659 3014 aubmn@samsoe.dk

Lån af bomtelt

Amager

K-H Jensen 5275 0874 w1348@hotmail.com

Esbjerg

Jens Konge Rasmussen 42501740 jenskonge@wayfarer.dk

Furesøen

Jesper Friis 30304314 jesper@achtonfriis.dk

Sydsjælland

Hugo Nøddelund 2635 0010 hugo@hnagro.dk

Fyn

Bo Christensen Mosegårdsvej 68 DK-2820 Gentofte, 3968 0330 bcr@wayfarer.dk

Sletten

SWS-Service, salg, PR

Norge

Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15 DK-2920 Charlottenlund, 6130 6617 trp@wayfarer.dk

PR udvalg John Goltermann se bestyrelse. Søren Svarre Simon Arn Garler

Bestyrelse Formand: John Goltermann, LangeMüllersvej 5 7000 Frederecia 2623 3910 jgo@wayfarer.dk Næstformand: Bjarne Manstrup Strandskoven 11, 8305 Samsø 8659 3014 aubmn@samsoe.dk Kasserer: Jesper Nothlev Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten, 4089 6609 jesper.nothlev@wayfarer.dk

Sekretær, medlemskartotek: Jørgen Gammelgård Nielsen Thomas Raun-Petersen Skovgårdsvej 15 5118 1611 DK-2920 Charlottenlund, 6130 6617 uej@c.dk trp@wayfarer.dk Lars Rich Kapsejlads: 4919 0170 Søren Svarre larsrich@larsrich.dk Klostervej 10 4000 Roskilde 4025 1122 K-H Jensen +45 5275 0874 Soeren.Svarre@yr.com w1348@hotmail.com Tursejlads: Randi Berner Illerupvej 1 8660 Skanderborg tlf.: 8652 1954 chr.randi@gmail.com Øvrige medlemmer: Poul Ammentorp, Munkevej 29A, 3500 Værløse, tlf.: 4448 5905 poul.ammentorp@wayfarer.dk

W-Nyt redaktion Se side 2. mail: wnyt@wayfarer.dk Trykning: Vesterkopi, Odense

27


28

W nyt 2015 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you