Page 1

0

1


Nyt fra bestyrelsen

Indhold Nyt fra bestyrelsen

3

Skovgaard-Mortensen

15

Kalender

5

Vis mig dit W-farvand

16

Nye medlemmer

5

Roskilde-prisen

17

Kapsejladsseminar i Farum

6

En foryngelseskur

18

Ranglistestævne i Roskilde

7

Referat af målermøde

19

Int. Rally i Bretagne

8

Reiserapport fra "Ramp"

20

Sæsonen er lige begyndt

10

SWS DVD oversigt

29

Wayfarertrading

11

Ken 80 år

29

DM i Farum

12

SWS udvalg

30

Wayfarer MK IV

13

Bestyrelse og kontaktpersoner

31

W-nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, der er klasseklub for Wayfarersejlere i Skandinavien. Redaktør: Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23,2 2920 Charlottenlund Layout: Jørgen F. Hansen Materiale til bladet sendes til wnyt@wayfarer.dk eller pr. post til redaktøren på ovenstående adresse. Tryk: Vester Kopi A/S, Odense Oplag: 450 eksemplarer. Deadline for næste W-Nyt 15. maj 2009 PR pakker Sekertæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par numre af W-nyt. Sekretærens mail: trp@wayfarer.dk Medlemskab af SWS opnås ved at indbetale kontingent for 2009 på SWS’ girokonto 3 17 10 86.

kr. 225,-

Af Poul Ammentorp Hvis du er rutineret, så er det også et iden sidst har bestyrelsen afhold et seminar for dig, fordi der er brug for heldagsmøde på Fyn. mange erfarne kapsejlere, som vil Referat herfra finder du på vores hjemindgå som instruktører i undervisninmeside ved at klikke på: Foreningen og gen. Du vil dels få megen feed-back på herefter referater. din egen kunnen i forbindelse med, at Bestyrelsen blev på mødet konstitueret du viser andre hvordan det gøres, og du som følger: forhåbentlig også gjort nogen af de Formand: Poul Ammentorp mindre rutinerede interesseret i at Næstformand:John Goltermann kapsejle, så Wayfarer-felterne vil vokse Kasserer: Fie Goltermann også til glæde for os alle, så der er alt at Sekretær: Thomas Raun-Petersen vinde. Kapsejladssekretær: Søren Svarre På tursejladsfronten har bestyrelsen Tursejladssekretær: Charlotte Redin arbejdet med forslaget fremsat på Webmaster: Jesper Nothlev generalforsamling med et fællestelt. Mere herom vil følge fra den nye Charlotte Redin ville gerne slippe for tursejladssekretær. næstformandsposten, og tog i stedet Internationalt Rally i Frankrig, tursejladssekretær-tjansen, og John nærmere betegnet i Bretagne har været Goltermann, som i første omgang havde annonceret nogen tid på hjemmesiden valgt at støtte bestyrelsen med PR http://www.wayfarer.dk/pdf/ arbejde, har overtaget næstformands2009_Int_Rally_invitation.pdf . Der er posten. på nuværende tidspunkt 4 joller Kapsejlads: Søren Svarre er også ny i tilmeldt. Er du interesseret i at deltage, bestyrelsen, og han er trådt ind i bestyrelså kontakt snarest Poul Ammentorp, vi sen for at tage sig af organiseringen af kapsejlads, og der sker virkeligt noget på har endnu pladser til to joller. kapsejlads-fronten, idet alle årets stævner Nyt fra WIC: Der fremsendt ændriner på plads i kapsejladskalenderen som er ger af klasseregler, som skal til afstemning i 2009. Det drejer sig om ændrinbragt på hjemmesiden og også bringes i ger, så den nye Wayfarer MK4 bliver dette nummer. omfattet af vores klasseregler. Ud over at sikre at der bliver en række Endvidere er der fremsendt forslag stævner, har Søren også taget initiativ til til ændring af WIC’s vedtægter. at der bliver et kapsejladsseminar i Farum Ændringerne bringer teksten i de Sejlklub allerede ved sæsonstart i maj eksisterende vedtægter up-to date med som specielt henvender sig til hensyn til ”copyright holder”, og den Wayfarersejlere, som gerne vil i gang væsentligste ændring er afstemningsmed at sejle kapsejlads. Hvis kapsejlads reglerne der ændres så UKWA ikke er ny for dig eller du har måske sejlet på længere har majoritet, idet de andre kapsejlads lokalt og vil gerne blive bedre nationale Wayfarer organisationer har så er det lige noget for dig.

S

Forsidefoto : Den nye MKIV Wayfarer prøves Foto: Poul Ammentorp

2

3


fået mere ”vægt” end det antal joller de repræsenterer egentlig berettiger til. WIC’s ønske hermed er at styrke det internationale samarbejde. Forslag til ændrede klasseregler samt vedtægter for WIC finder du på vores hjemmeside under nyeste artikler. SWS målere har for nylig afholdt et møde om klasseregler og måling, (se referat herfra andetsteds i dette blad) og SWS målere samt SWS bestyrelse har positiv indstilling til ændring af klasseregler og forslaget til WIC vedtægterne.

Proceduren er, at SWS’s bestyrelse stemmer på vegne af SWS, og får deres indstilling konfirmeret på generalforsamlingen på Rantzausminde. WIC får fra 1. februar ny sekretær. Denne post har i 3 år været i SWS regi, og den overgår nu til CWA i Canada, idet ”Uncle Al” har tilbudt at tage over.

Kalender Dato 2- 3/5-09 23-24/5-09 6/6-09 13-14/6-09 5-12/7-09 22-23/8-09 29/8-09 27/9-09

Kapsejladsseminar Ranglistetævne Tærø Rundt Faxe Kondi (SM) Rantzausmindetræf DM Stævne Stævne

Sted Farum Roskilde Præstø Svendborg Farum Herslev Hellerup

Aktivitet Kapsejlads Kapsejlads Kapsejlads Kapsejlads Tursejlads Kapsejlads Kapsejlads Kapsejlads

Kontakt

Telefonr.

Jens Konge R.

7512 1646

Check kalenderen på www.wayfarer.dk for flere og opdaterede oplysninger samt for nye arrangementer

Velkommen til nye medlemmer Århusbugten

W

Henrik Kleis

Fyn

W 10593

Bo Petersen

Fyn

W5121

Jens Harming

Fyn

W5457

Erling Andersen

Norge

W

Kim Trabjerg Jensen

Norge

W5672

Lasse Stoltenberg

Fra jubilæet på Valdemar Slot

4

5


SWS Nyhed: Introseminar til kapsejladsens glæder... afholdt efter opskriften bag praktisk sejlads weekend Af Søren Svarre

H

vis du allerede har leget lidt med i kapsejlads eller, hvis du har lyst til at tage hul på denne sejladsform, så er SWS nu klar med et arrangement, som er skræddersyet til at give dig/jer god inspiration til at komme i gang eller lidt videre med fornøjelserne ved kapsejlads. Baggrunden er den enkle, at nogle af de nye kapsejlads interesserede SWS’ere i sidste sæson efterlyste, at foreningen skulle arrangere en weekend, med fokus på de vigtigste aspekter af at ”gå om bord” i kapsejladsens glæder. Vi ved jo godt, at kapsejlads nok for mange er associeret med ”... uha, der er meget at holde styr på... ikke mindst regler etc.” Men giver man sig tid til at være med på intro-kapsejladsseminaret, vil emnet hurtigt blive gjort jordnært, så legen kan folde sig ud. På seminaret er fokus rettet mod, at skabe en masse gode oplevelser i form af overskuelig teorisnak, men i særdeleshed er fokus lagt på afprøvning af sagerne på vandet. Seminaret afholdes i Farum Sejlklub den 2. og 3. maj 2009.

6

Seminaret er lagt an på: at præcisere de vigtigste regler og taktiske grundovervejelser vi ser på din båd med kapsejladsøjne at sejle i egen båd (som skipper eller gast afhængig af hvad du plejer at være), på bane og med erfaren kapsejler, som coacher dig Der kræves ingen erfaring med at sejle kapsejlads for at deltage, men det er selvfølgelig vigtigt, at du/I har lyst til at prøve legen af med de andre deltagere på den bane, som bliver lagt ud i Furesøen. Grundlæggende handler weekenden om leg og samvær, så kast jer endelig ud i fornøjelsen! Vi vender inden længe tilbage med detaljerne om programmet og det sociale. Hvis du vil være med, så gå allerede i dag ind på Wayfarer.dk og giv din interesse uforpligtende tilkende. På forsiden ser du en annonce for arrangementet klik på den, og du vil finde et link for interesse tilkendegivelse.

TILMELDING til ranglistestævne for Wayfarerjoller 23.-24. maj 2009 i Roskilde Sejlklub til: www.wayfarer.dk – kapsejlads osv. eller til Søren Svarre, Klostervej 10, 4000 Roskilde eller på mail: Soeren.Svarre@yr.com – mobil: 4025 1122

Sejlnr. og bådnavn: ____________________________

Nationalitet:_________

Rorsmand: ___________________________________

Sejlklub: ___________

Adresse og by:__________________________________________________________________ e-mail: ______________________________________

Tlf.nr.: _____________

Gast: _______________________________________

Sejlklub: ___________

Adresse og by:__________________________________________________________________ e-mail: ______________________________________

Tlf.nr.: _____________

Pris pr. person Startgebyr pr. jolle

450,- kr.

Aftensmad fredag

50,- kr.

Grillmiddag lørdag

140,- kr.

Morgenmad / madpakkesmøring lørdag

70,- kr.

Morgenmad / madpakkesmøring søndag

70,- kr.

I alt 450,- kr.

I alt HUSK at medregne evt. pårørende Vin, øl og vand kan købes til klubpriser. Ved min underskrift bekræfter jeg hermed, at ovennævnte jolle er i overensstemmelse med klassereglerne, samt at jollen er ansvarsforsikret.

Dato og underskrift:

Kryds af: O Vedlagt kopi af gyldig ansvarsforsikring O Vedlagt bevis for medlemskab af sejlklub for rorsmand O Indbetaling af beløbet direkte til Roskilde Sejlklub på reg.nr. 6160 kto. 4196057 TYDELIGT mrk. med navn og sejlnr.

7


2009 International Wayfarer Rally Af Poul Ammentorp

W

ayfarersejleren Gilles Bruneau fra Frankrig er arrangør af det Internationalt Wayfarer Rally 2009. Rallyet starter søndag d. 2. august og slutter søndag d. 9. august. Området som er valgt er den nordlige kyst af Bretagne, nær byen Paimpol, som ligger omkring 80 km Nord-vest for St. Malo. Feriecenteret ”Kerloury Farm” er stedet, som råder over Hotel, feriehuse og campingplads. (Se www.lafermedekerloury.com, for feriecenteret, click på ”map” på velkomst-siden, for at se hvor Kerloury Farm ligger. Gilles Bruneau har reserveret feriecenteret, som ikke er særligt stort (og derfor hyggeligt).

8

Sejladser vil foregå på floden Trieux med base ved et søsportscenter, som har omklædningsrum og faciliteter, og hvor jollerne kan fortøjes ved fortøjningspladser på floden. (Der er exceptionelt højt tidevande, som gør det vanskeligt at søsætte og ophale jollerne hver dag.) Der er talrige sejladsmulighedder fra vores base med ture op ad floden til interessante steder, ture ud i det åbne farvand til spændende øer, som ligger nær kysten, og sejlads rundt til havnen Paimpol. Denne tur kan blive noget ud over det sædvanlige, idet rallyet kalendermæssigt falder sammen med, at der er festival i havnen, noget som afholdes hver andet år, og som er en maritim-musikalsk begiven-

hed. ”Les Chants de Marins” (se: www.paimpol2007.com). François, som er leder af søsportsområdet hvor vi har base, har foreslået at Wayfarer flotillen, sammen med de klassiske både, sejler ind i havnen om fredagen. Det er også muligt, hvis der er tilstrækkeligt med musikanter imellem Wayfarersejlerne, som deltager i rallyet, at de ” Internationale Wayfarer Stompers” kan deltage på scenen, som en del af begivenheden. Beklageligvis er det nødvendigt, at sætte begrænsninger for deltagerantallet, på grund af lokaliteternes størrelse og antallet af jollepladser der er til rådighed ved søsportscenteret. Dette betyder, at der kun er plads til ca.20 joller, som fordeles med 6 til Storbritannien, 6 til Holland og 6 til Skandinavien. De resterende pladser er til Wayfarer sejlere, som kommer fra Nordamerika samt vores arrangører i Frankrig. Er du interesseret i at deltage i Internationalt Wayfarer Rally i 2009, så kontakt snarest Poul Ammentorp på mail eller telefon. Du finder mailadresse og telefonnummer i W-nyt eller på www.wayfarer.dk. Det kan også anbefales, at gå ind på Google-map med adressen: Kerloury Bretagne, så har du fundet feriecenteret. Klik på ”satellit”! Nu kan du virkelig få syn for hvilket spændende sejladsområde, der venter deltagerne i Internationalt Wayfarer Rally 2009.

Med W-hilsen Poul Ammentorp Mail: poul.ammentorp@wayfarer.dk Tlf: 44 48 59 05

9


Sæsonen er kun lige begyndt... Af Søren Svarre huller, men da vinteren satte ind, blev der kifolket vil tro, at overskriften teamet op om søndag klokken 10. hentyder til, at der nu er gode Fem mandskaber er på vikingeholdet, forhold for udfoldelser på det hvide og det bliver typisk til tre både hver sneklæde både nord og syd på. Men søndag. Så på en måde, er sæsonen først vintersejlere vil tænke i helt andre lige begyndt... baner... Det gode ved at være nogle stykker er For dem er vintersæsonen næsten kun åbenlyst. Man kan ”sejle på de andre”, og lige begyndt. Det er en sandhed, som se om ikke der er lidt mere fart i egen selv julemanden kan bevidne, hvilket jolle, give de andre gode råd, så deres også fremgår af billedserien herunder. joller bliver lidt langsommere, man kan For Roskilde Wayfarer slænget er rive hinanden med når der piver en vild 2008 en helt særlig sæson, fordi vi har vestenvind ned fra Boserup skoven, man fået gang i kludene på flere joller end i kan hygge rundt på fjorden i let vind og de sidste par år. Sågar har der været stor øve de svævende bevægelser rundt i modvilje mod at lægge op for vinteren. jollen, og endelig er der jo altid back up, I stedet har den ene sejler efter den hvis nogen tager en tur med bunden op. anden foræret sig selv en tidlig julegave Indtil nu har vi haft alt fra vindstille til i form af en tørdragt – i år til en stærkt 12 m/s fuld skrue planende affyringsreduceret pris i forhold til tidligere rampe fra Roskilde t/r Veddelev. Vi (måske en finanskriseeffekt). bringer lidt billeder fra fornøjelserne – Har man først vintergrejet, så bliver bær venligst over med kamerarystelserne man ramt af den selvforstærkende og nogle af uskarphederne. Vi sætter effekt, at når det er købt, så skal det eksponeringstiden ned og ISO tallet op også bruges. I løbet af sommeren ved kommende optagelser. I sandhedens sejlede folk efter deres egne kalendertjeneste oplyses desuden, at flere sejlere har været i aktion, end vi har billeder af. Der er altid plads til en til som sejler Wayfarer, og vi udlover gavmilde velkomstgaver til nye w’ere, som kommer forbi en given søndag til start kl. 10:00 i Roskilde.

S

Foto: Søren Svarre

10

Wayfarer Trading Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund E -m a i l : t r p @ w t . d k , T e l : + 4 5 6 1 3 0 6 6 1 7 , G i r o : 8 5 8 -5 2 6 1 , B a n k : 4 2 6 0 4 0 0 1 1 6 6 5 4 9 Mast, Proctor,grå Mastespor Mastebolt, stål Ø 8mm Svanehals smal/fast Mastestol Sallingshorn, blå, pr. stk - endestykke, justerbart, pr. stk. Vant og stag, 3mm, pr. stk. Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. Windex Vimpel/ fastgørelse

6.300 270 240 1.040/400 2.200 230 185 320 30 290 170/90

Fald Wirefald m. sjækel til storsejl Faldstrammer til storsejl Storsejlsfald, 5 mm tov Wirefald m. sjækel til forsejl Faldstrammer til forsejl 3-slået tovværk som forfang til wirefald

360 220 280 340 390 70

Bom Proctor, grå 2.340 Lang slæde til montering af bomnedhal 390 Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 140 Endestykke til bom 175 - 330

Skødning Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet i enden Centerskødningsblok Centerskødningsblok m. kuglelejer - træklods til montering Forsejlsskøde m. skinne, frølår og skødevogn

280 900 1.280 250 1.370

Pressenning Heldækkende mkI/mk II - cockpit Skift af velcro Vognsøm, pr. stk.

3.320 2.140 800 10

Luge Ageterluge mk I/mk II Lugepakning mk II, gummi/silicone - mk I, gummi/silicone Siliconelim Rund forluge med gevind og O-ring - O-ring Jollevogn Ny model varmgalvaniseret Hjul til jollevogn, pr. stk.

3.320/3.100 150/410 100/250 380 270 70 5.630 360

Sværd Sværd af plywood, 18/20 mm, 4,5 kg 2.410 Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10 mm 50 Spiler Spiler 4.650 Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 130 Tapered stage, Ø 38mm/Ø 42mm 700/810 Bremse/stopklods 230/150 Endestykke til stage 210 Kile til ophal 65 Ror 950 Fald 120 Rorblad, 15/18/20mm plywood 1.900 Skøde i en længde, afstrømpet i enderne,6/4 mm 370 Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag Wireløkke til parkering af stage 240 Rorpind, lakeret træ/aluminium ?.?00/845 Rorpindsforlænger, 84/103 cm 385 Storsejl & forsejl Storsejl m. rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer 6.750 Diverse 1.950 Genua med rude 3.580 Dørk, 9 mm ulakeret, plywood, sæt 45 Fok 2.590 Bundprop med gevind 460/530 Rulle til forsejl (Tromle & topsvirvel) 900 Overtræk til bådruller 200/350 kg 720/800 Sejlpinde pr. stk 150 Bailer/plastic-bailer til SD 220 Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.200/900 Hængestrop 195/340 Tov til hurtigreb 80 Håndtag, plywood/mahogni Kølbånd, aluminium, pr. meter 160 Alle priser er i DKK incl. 25% moms. Ret til prisændringer forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger er ikke indregnet i priserne. Åbningstid efter aftale. Landevejstrailer udlejes, joller transporteres. Se billeder af varer m.m. på

www.wt.dk

11


De nye MK IV joller er over os... herligt!

DM I Farum Sejlklub 2009 Af Jesper Achton Friis dagene 22-23 august 2009 afholdes sædvanlig, og vore vinde vil sørge for, at DM for Wayfarerjoller i Farum der bliver mulighed for alle for at få en Sejlklub. topplacering. Det er nemlig meget ”spænVi vil, som tidligere, sørge for at det dende” at sejle på Furesøen - så spænbliver en uforglemmelig oplevelse for dende, at en del ” topelitesejlere” af og til både deltagere og tilskuere. Vi har også hjemsøger os for at træne i vindspring og fornøjelsen af at kunne præsentere den slige sager. nye forpagter af Furesø Marina, Henrik De praktiske detaljer vil der blive Bank Jørgensens kulinariske frembrinskrevet om senere, men det ligger fast, at gelser for jer. der vil blive sat alt ind på at dette DM Vi har til dette DM håb om, at der bliver det bedste nogensinde - og det siger skal være ekstra mange deltagere, og ikke så lidt. derfor vil netop det kulinariske blive sat Der vil i løbet af foråret blive bragt i fokus. Vi håber på denne måde at flere detaljer om tilmeldingen. Priserne vil tiltrække et par ekstra sejlere, som godt blive holdt nede med alle midler mens nok er nødt til at sejle med, men som så kvaliteten vil ligge i top. til gengæld kan få ganen tilfredsstillet. Nu ligger der godt et halvt års forbereDet bliver en fest med indlagte sejladdelser foran os, og så bliver det skønt at ser. fyre det hele af til glæde for os, og alle jer Furesøen, som danner rammen om der kommer. det sejladsmæssige, er smuk som Vel mødt

I

Af Søren Svarre

L

ad mig indrømme det fra starten... jeg er komplet inhabil til at skrive denne historie om den nye mk4’er Wayfarer. Årsagen er den simple, at jeg sejler W6671 af træ med 30 år på bagen (agterspejlet), og derfor jo skulle være bund konservativ, små protektionistisk og kun interesseret i at tale om herligheden ved at se solen skinne i den smukt lakerede træbåd. Når jeg selv har foreslået historien og velvilligt skriver den er det imidlertid fordi den nye MK IV jolle længe har råbt på min opmærksomhed. Det er lidt som en ny bil. Først er der noget ved designet, som man ikke rigtigt ved hvad man skal tænke om, men det evner alligevel at fastholde opmærksomheden. Som med det gode bildesign, der lidt efter lidt forekommer mere og mere rigtigt, sådan har jeg det efter flere gange at have fotograferet og bare kigget på de nye joller på land og i aktion. Som ”voksenlærling” ud i kunsten at finde rundt i kapsejladsen tænker jeg: ”De mk4’ere tigger bare om at blive presset maksimalt under træning og på kapsejladsbanerne”. Vælte... op igen, næsten ingen vand at lænse ud, prøve igen, presse citronen... vælte og op igen, lære noget – for til sidst at være blevet bedre! Som næstmest tursejlende Wayfarer i Roskilde Fjord (kun overgået af Robert) tænker jeg: ”Hvor bliver det fedt, at der sikkert nu kommer flere W’ere at lege med – og sejle ud i verden sammen med.

Når man spørger de glade ejere af en mk4 hører man da også meget hurtigt at det er det rene guf de har fået mellem hænderne. For det første er der den generelle glæde ved at have noget nyt! Det virker, tingene sidder hvor de skal, og der er lang tid til vedligeholdelse. Bare af med presenningen, op med kludene og af sted. På havnen kan man ikke længere være anonym forlyder det. Der er folk, som stopper op og beundre (det kender vi træbådssejlere i øvrigt meget til)! Man hører hurtigt om oplevelsen af en jolle, som er sjov at sejle i og som virkelig giver sejlglæde. Det hævdes, at den er nem at trimme og næsten hjælper besætningen godt af sted selv. Det store åbne cockpit giver bedre arbejdsforhold ikke mindst for gasten men også til bagage under tursejlads (med bagagekassen nede agter). Sikkerheden fremhæves som et afsnit for sig, hvilket udspringer af jollens evne til at dræne sig selv tom via kanalerne i agterspejlet. Spilersejlads forlyder det, er også blevet nemmere med brug af tragten i stævnen. Efter at have talt med nybagte ejere kan jeg bekræfte, at det er med dem som med folk der har fået ny bil. De kan tale længe og rosende om det nye vidunder, og er gode til at bekræfte det kloge i deres nyanskaffelse. Det siges at være en velkendt psykologisk

Wayfarer på Furesøen

12

13


forbrugermekanisme – som altså også trives blandt jollesejlere (selvfølgelig). Jeg forstår dem så inderligt, den nye jolle tigger om at få nogle bank og blive brugt. Og når jeg nu ikke kan få lov at tape deres drænkanaler lukkede under kapsejlads, så skal jeg afslutningsvis have lov at drille dem lidt. Det er dog svært... man kan heller ikke hævde, at de lider af sure tær længere... for det hævdes, at den nye jolle er lidt mere våd i bunden generelt pga. det fladere forskib og ingen bølgebryder på ”fordækket”. Det sidste jeg glæder mig over er, at nye joller må forventes at være super aktive, så vi kan se frem til løft i aktiviteten de steder, hvor de nye joller

Søren Jensen i sin MK IV

14

lander. Hvis jeg var lidt mere rutineret ud i kapsejladsen, så ville jeg slutte af med et: ”Tillykke – bare kom an!”

Foto: Søren Svarre

15


Vis mig dit Wayfarer farvand Af Søren Svarre og Charlotte Redin

S

WS forslag med formålet, at skabe rammer for mere tursejlads og samvær Selv om man ikke er træt af egen andedam, kan man jo godt have lidt udlængsel - også som Wayfarer sejler. Og hvad gør man så lige ved det? Det herlige ved jollen er, at man kan sætte hjul på (nogle kan have glemt det?), og drage ud i landet. Men hvor skal vi hen du? Når man så langt, som at tænke på et sted, så melder tankerne sig om, hvad skal vi så... og kan vi få båden i vandet og og og? Mange spørgsmål melder sig, og måske ender det med en tur i den lokale andedam. ”Vis mig dit Wayfarer farvand” - er svaret på din Wayfarers udlængsel.

Idéen er enkelt: • En by melder sig som destination for ”Vis mig dit wayfarer farvand” • De lokale W’ere udpeger evt. en ankerperson • De bliver enige om hvornår, de er klar til at få gæste W’ere på besøg • Man sikre sig, at et vist antal lokale W’ere kommer på dagen... • Skal det være et arrangement over en eller to dage? • Man tænker på, hvordan dagens gøres hyggelig • Man sørger for, at gæster evt. kan overnatte i klubhus eller telt

16

• Man sørger for noget grillværk eller andet spisearrangement • Man gør sig nogle tanker om, hvor der kan sejles hen afhængig af vind og vejr • Man annoncerer arrangementet via Wnyt og hjemmeside • Andre punkter kan selvfølgelig opstå Husk, arrangementet skal være let at gennemføre, så vi når at få sejlet... Der skal/behøves altså ikke blive stablet en mindre havnefest på benene, fordi der kommer gæster.

Kursen frem: Hvis nogle har lyst til at være med på idéen, så er kursen frem, at vi får 2-4 destinationer i kalenderen for 2009. Roskilde har meldt sig som forsøgskanin. Yderligere info og dato følger. Hvis du og dine lokale W’ere er varme på idéen om at være destination i 2009, så kontakt: Charlotte Redin (charlotte.redin@wayfarer.dk) eller Søren Svarre(soeren.svarre@yr.com).

I Roskilde har vi indstiftet vores egen lille uofficielle pris. Prisen hedder: ” Fjordens... hvis ikke Danmarks mest sejlende Wayfarer”. Som uofficiel indehaver af prisen i 2007 føler jeg det som min ærlige pligt i år at overgive æren til Robert Ohlendorff. Historien om Robert og hans Wayfarer går ikke længere tilbage end starten af den snart afsluttede sæson. Men det er historien om et hedt kærlighedsforhold mellem en mand og hans jolle. I foråret kunne man træffe Robert næsten dagligt på havnen i Roskilde spejdende efter Wayfarerne, en snak om gode W-råd og drøftelser af anskaffelsesovervejelser. Håbet var, at finde en brugt jolle til salg et sted i bunken af Wayfarer på havnen. En kort men intens markedsafsøgning kulminerede, da Robert erhvervede den blå/gule Wold kendt under tilnavnet ”svenskeren” – fra Jørgen Overgaard. Forårets jomfrurejse på fjorden blev kort med en kæntring efter 50 meters sejlads og undsættelse af hjælpsomme havnegæster. Her ville mangt en nybagt jollesejler med stor sandsynlighed have lidt et afgørende knæk, men ikke Robert. Anskaffelse af overlevelsesdragt og indførelse af sikkerhedssystemer som opdriftsmidler i mastetoppen og rulleforsejl mv. bragte hurtigt den nybagte skipper tilbage i jollen. I dagene, ugerne og månederne herefter er det blevet til daglige togter længere og længere ud på

fjorden og i stærkere og stærkere vindforhold. Der har været kæntringer og mastetoppen i fjordbunden samt undsættelser fra speedbåde, men resultaterne er gradvist høstet og jollefærdighederne under opbygning. Seneste udfordringer som skipper Robert har taget op er kapsejladsens mange udfordringer. Vi andre Wayfarerer glæder os over, at vi har fået en ny båd at lege med og særligt er vi imponerede over, den ildhu skipperen i årets løb har udvist mht. at levere timer på vandet. Alle ved jo, at timer på vandet er ”the name of the game”, hvis man mestre et skib. Den uofficielle pris som Fjordens... hvis ikke Danmarks mest sejlende Wayfarer anno 2008 giver vi hermed til Robert! MWH Wayfarerne i Roskilde

Robert Ohlendorff

Foto: Søren Svarre

17


Referat af målermøde d. 21 januar 2009 Af Jesper Achton Friis

En foryngelseskur !! Af Jesper Achton Friis

E

n god vinteraktivitet kan være at efterse sine sejl og få rettet det der trænger. Et storsejl der er blevet for hult med alderen kan nemt bringes i en meget bedre tilstand ved en enkelt operation. I forliget og i underliget er der syet et stykke tov (enkelte sejlmagere har anvendt elastik i underliget) ind for at sejlet skal blive i hulkelen på mast og bom. Dette tov bliver med tiden kortere og sejldugen lidt længere, og derfor kommer sejlet til at se meget dybt og til tider rynket ud. Dette har til følge at sejlet bliver svært at trimme, og man skal hænge meget mere i lidt blæsevejr end nødvendigt er. Ved halsebarmen – det nederste forreste hjørne!! – er disse stykker tovværk fæstnet med et par sting gennem sejldugen og tovværket. Disse sting klippes over og stumperne af sytråden pilles ud med en tang. Derefter strækkes sejlet ud, enten ved

at sætte det op i masten og hive i faldet, eller her om vinteren kan man indendørs fastgøre toppen i noget solidt ( ikke juletræet!!) og så trække i sejløjet i halsebarmen. Man vil så opleve, at tovet forsvinder 10-20 cm op i sejlet. Her sys det fast igen med et par sting. Det stykke hulrum det efterlader i forliget fyldes så ud med en rest tovværk som også skal have et par sting for at blive siddende. Det samme gøres med underliget. For genuaen gælder det om at få lidselinen i forliget justeret så den ikke er for stram. Dette gøres bedst når sejlet er sat på båden. Lidselinen skal lige akkurat holde forliget stramt når der er let spænding på riggen. eg har selv gjort det på mine 30 år gamle sejl og de blev helt rimelige at sejle med igen. Hvis I har spørgsmål er I naturlig vis velkomne til at kontakte mig. Jeg er kontaktperson i Farum Sejlklub.

Mødet fandt sted hos næstformand Charlotte Redin på Fyn. Tilstede var: Jens Konge Rasmussen, Poul Meldgaard, Per Bigum og Jesper Achton Friis. Fraværende var: Lars Rich, Jesper Notlev og Eivind Norrud.

Klasseregler: Efter et kort resumé om tilblivelsen af de reviderede klasseregler, som skal til afstemning snart, var der enighed om at anbefale at stemme ja, dog med et meget stærkt ønske/krav om, at de ofte omtalte ”Official Drawings” snart bliver sendt ud til vores brug. I forbindelse med klassereglerne blev vi enige om at omformulere SWS’ dispensation for at undlade forbænkene til følgende ordlyd: SWS: As of 1978, the SWS permit removal of all side benches when racing. However, the minimum weight of the boat shall never be less than as per rule 25.2. This change rule 22.2(e).

Måleskema:

holdes individuelt. Regel 25. – Omstændigheder ved vejning - på dansk, er desuden vedlagt og tænkes anvendt som et separat dokument, og ikke som en del af måleskemaet. Det blev aftalt at måleren kan anvende markering med ”V” i stedet for at skrive de aktuelle mål ind i måleskemaet, i stil med det man gør i England.

Eventuelt: Det blev aftalt at Jens Konge Rasmussen laver en opdateret beskrivelse af de forskellige typer (MK’er). Per Bigum blev taget i ed som ny måler på Fyn. Ændrings forslag til næste revision af klassereglerne skal være formuleret og fremsendt til bestyrelsen inden generalforsamlingen i Rantzausminde i Juli 2009 for at kunne nå at blive behandlet. Jesper Achton Friis Chefmåler

Et revideret måleskema som omfatter alle versioner af Wayfarer joller blev forelagt og kommenteret. Der blev foretaget revisioner på mødet og det endelige skema er vedlagt. ”Længde overalt” mål og ”bredde overalt” mål er udeladt af skemaet, men reglerne for de enkelte typer skal over-

18

19


Reiserapport fra "RAMP" W10390 Ved skipper HD Lützenkirchen

I

år skulle det atter bli langtur med RAMP, igjen med Ken H. Jensen (W1348) som mannskap. Vi ville forsøke å seile fra Töcksfors, gjennom Dalslandskanalen, over Vänern, ned Göta Älv, forbi Göteborg, nordover langs Bohuslän-kysten og tilbake til Oslo. Litt av en tur! Under planleggingen viste det seg at Dalslandskanalen ikke åpnet før 9.6.08 og at dette ville bli et forferdelig tidspress for kapteinen, som måtte være hjemme igjen senest 19.6.08. Men langtur skulle det bli, så vi valgte da start fra Åmål (kjent fra filmen ”Fucking Åmål”) i NVhjørnet av Vänern.

land. Til bomteltet har jeg laget et innertelt (for å slippe kondensregn på natten og morgen) som nå skulle prøves. Det er litt mer tidskrevende å reise enda et telt i teltet, men det gikk bra. I hvert fall fungerte innerteltet som det skulle. I løpet av natten begynte en østlig vind å blåse og bølgene som reflektertes fra fastlandet kom tilbake til vår lille bukt og gynget oss fram til morgenkvisten. Men det var allikevel et fint sted, helt passe for en Wayfarer.

3.6.08 Trollholmen – Grönvik (Vänersborg): 42,3 nm Klokken 05:45 var det dags for værmeldingen fra DK. Vi oppdaget da at den 2.6.08 Fetsund (Ø. for Oslo), Norge svenske FM-værmelding var meget god og - Åmål, Sverige, bil ca. 170 km i tillegg dekket den innlandsområdene. Ken d.y & Ken d.e. møtte opp presis kl Værutsikt: Ø-vind 4-8 m/s, HURRA! Etter 11:00 for å ta opp RAMP. Det var avreise en rask frokost stakk vi til sjøs med fulle kl 12:00, og herfra ca 170 km til Åmål seil i strålende solskinn. Innseilingen til med grenseovergang uten en eneste, Kjöpmannehamn, hvor Dalslandskanalen synlig toller. Nær Åmål søkte vi på det forenes med Vänern, passertes ca 4 timer oppsatte INFO-kartet etter veiledning til senere. Vinden hadde løyet noe underveis. havnen. Noen hadde klusset med Etter passeringen av Hjortgrundet merkningen på info-tavlen, men lurte begynte vinden å øke kraftig (10-12 m/s) ikke oss. Åmål viste seg å være en pen, og bølgene ble større. Til dels så store at vi noe søvnig, liten by. fikk noen kraftige surfer med fare for å Åmål - Trollholmen (utenfor Åmål): miste styringen. Det begynte å bli noe 2,3 nm. Ankomst havnen, som har en fin utrivelig. Ken besluttet å gå inn i en liten slipp, kl.15:00. Etter en liten handlerunde vik, Röhrvik, for å skifte seil. Genoaen ble og middag ble RAMP sjøsatt kl 18:30. Vi W-tryseil/storseil og X-fokk ble satt på sin heiste seil i en meget lett bris, som snart plass. Dette gjorde underverker, den videre døde hen og jernvinden måtte startes. seilas var bare behaglig. Fant en fin nattehavn etter 2,3 nm. En Apropos selvlenser: Det lønner seg å liten bukt på Trollholmen passet oss lukke dem når båten gjør liten eller ingen utmerket. Vi slapp dreggen og fortøyde i fart.

20

Første overnatning Da vi nærmet oss dagens mål, gjesthavnen Grönviksudde, fikk vi litt problemer med navigasjonen. Vi hadde kommet litt for langt øst, men fikk reorientert oss og havnen kunne omsider sees mot en skyggelagt skogkant med solen bak. Moloen var gjemt bak sjøsprøyten. Vel, det viste seg å være en liten bukt med to lange bølgebrytere som stadig ble overspylt av bølgene og en heller trang innseiling. Samtidig informerte sjøkartet om en umerket grunn mitt i “havnen“. Det gikk bra. Vi fortøyde kl. 18:15 og kunne slappe av etter en flott dags seilas. Et fint, men dårlig vedlikeholdt sted - et typisk eksempel på en god ide som ikke ble fulgt opp! Vi merket oss under seilasen at det nesten ikke var hytter eller bebyg-

gelse å se langs Vänerens strender. Forklaringen er at svenskene er meget strenge med håndhevelsen av Strandloven. 4.6.08 Grönvik – Fästningsholmen (Kungälv): 39,7 nm Med en stille, gyngefri natt bak oss var vi klare til å begynne nedslusingen i Trollhättekanalen. Igjen i strålende solvær. Null vind så vi løftet dreggen kl. 08:00 og satset på jernvinden. Ikke heller er det lov å bruke seil på kanalen, i slusene eller på Göta älv. I tillegg til slusene er det noen lave broer som må passeres, derfor måtte masten ned. En ny verden åpnet seg etter den første broen: bredden kom nærmere og kanalen lignet mer på en vannvei gjennom et parkanlegg enn en industrikanal. Innimellom utvidet den seg og var omkranset av store sivbanker.

21


Vi nærmet oss den første slusen. Nå begynte det å skje ting: Først måtte vi kontakte slusevakten, som ga klarsignal til å gå inn i slusen, og anbefalte bruk av leider i sluseveggen til å holde båten på plass. Sluseporten ble lukket bak oss og slusen tømtes forholdsvis raskt for vann. I begynnelsen av tappingen kom det plutselig en kraftig vannstråle ut fra sluseveggen, som truet med å fylle cockpitten! Hva nå? Heldigvis oppdaget jeg at strålen minsket forholdsvis raskt og før det ble kritisk sluttet den helt. Dette var nære på! Nedslusing er forholdsvis enkel, det oppstår ingen strømmer i slusekammeret, så båten er lett å holde på plass, men vi lærte ganske fort at det ikke er lurt å starte for tidlig når sluseporten åpner. Den åpnes nemlig litt tidlig for å oppnå ra-

Den første bro er passeret

22

skere tømming av slusekammeret mot slutten. Utover nevnte vannstråle var det ingen dramatikk i slusingen, og under slusing møtte vi et hyggelig dansk ektepar som også skulle nedover. Det viste seg at de var fra Århus, hvor Ken bodde i sine tidlige leveår. Etter slusingen ventet et vakkert kulturlandskap langs Göta Älv. Siden vi måtte bruke jernvinden hele veien, ble det raskt rutine å fylle tanken ved hvert vaktskifte. (Vi hadde 1-times vakter). I Lilla Edet ligger den siste slusen. Da vi kom dit var det dags for flere ting: Bensintanken, byssan og mannskapet trengte påfyll. Slusevakten anbefalte en veikro med egen brygge, hvor alt skulle la seg ordne, litt tilbake oppstrøms.

Vel, en veikro er nå en gang en veikro, men vi fikk i hvert fall fyllt bensintanken og mannskapet ble mett, og fikk ladet Ken’s mob.tlf.. Underveis tok vi tlf.-kontakt med en gammel kjenning, Mischa fra Göteborg, for å se om vi kunne møtes et sted underveis, men grunnet en del usikkerheter ble det ikke gjort noe endelig avtale. Nå gjensto det bare å komme ned til sjøen/havet, men først måtte vi ha havn for siste natten på elven. Kungälv ble valgt. Der var også den siste broen som krever mastesenking ved passering. Under angjøringen av Kungälv oppsto forviklinger: Den lokale roklubben hadde kapproing og det unge, fortsnakkende mannskapet i hjelpebåten ville ikke at vi skulle være i veien. Det tok litt tid før vi skjønte sammenhengen. Vi så aldri roerne og fortøyde rett under Bohus Festning ved en liten strand tilhørende en campingplass og etter en deilig dusj senket freden seg over området. 5.6.08 Fästningsholmen – Halsholmen (Marstrand): 22,7 nm Igjen det fineste vær, men ingen vind. Det ble besluttet å prøve noe nytt: Vi pakker ned alt og gjør båten seilklar og fyrer opp primusen. Deretter inntas frokosten mens vi driver nedover elven i dèn herlige morgensol. Dette var morsomt, med bare litt paddling av og til for ikke å drive mot land eller broer. En meget behagelig og avslappet frokost før jernvinden ble startet, for nå skulle vi treffe Mischa fra Göteborg som ble varslet dagen før. Under et nytt oppkall til Mischa ble det avtalt et møte ved Korn-

hall, et fergested med en liten båthavn like ved.Underveis passerte vi et “skjermanlegg“: Ved hjelp av justerbare skjermer reguleres vannstrømmen i elven. Hensikten er å stoppe innsig av saltvann fra havet til Göta Älvs søndre løp, som er Göteborgs drikkevannskilde. Da vi kom til Kornhall var det en ny manøver å lære seg: Å legge til inne i en trang havnebås med sterk motstrøm. Det gikk bra. Samtidig kom Mischa som avtalt og gjensynsgleden var stor. Siden Kornhall kun består av fergeleie og båthavn fantes det ikke noen mulighet til kjøp av mat og bensin, men takket være Mischa med bil kom vi oss til nærmeste handelssted. Nå var det på tide å kaste fortøyningene for å komme ut til “havet“. De siste bildene ble tatt. Selvfølgelig sviktet vinden i det vi skulle ut av havnen og noe intens paddling måtte iverksettes p.g.a. strømmen. I det fjerne så vi allerede havet og vinden lovet en “lat“ slør dit, men så stoppet skuta helt: Vi hadde kommet for nære sivkanten og der var det bare gjørme. Igjen litt paddling og staking så var vi fri. Atter på vei da vinden plutselig dreide 180 grader - rett imot og økte kraftig. Bølgene pyntet seg med hvite “gjess“, og det var bare å legge bi (på været), reve storseilet og skifte fra genoa til X-fokk. Deretter prøvde vi å runde et skjær som viste seg å være større i utstrekning enn antatt: "Dunk dunk...!!" Vindretningen gjorde også at vi fikk hårde kryss på vei ut. Under en "baut skip!"-manøver falt en sittepute over bord og ga en

23


vellykket “mann over bord“-øvelse. Deretter videre mot Marstrand i økende vind. Et eksempel på ”sjøuvett” - faktisk vel det eneste tilfelle på hele turen - ble opplevd da en ”landkrabbe” til rors på den lokale fergen i stor fart svingte ut av Brunskär havn og svingte rett foran baugen av oss. Litt sjøvett og sjømannskap samt noen få graders kursendring ville ha gitt ”landkrabben” fri og fin passasje akter om RAMP! Dessverre blir det færre og færre på sjøen som har sjøvett med i lasten! Atter økte vinden og ga, godt hjulpet av de høye øyer (fra NØ via Ø til SØ og S) ved Marstrand, en del kraftige rosser og vindskift. Et uventet smell og en etterfølgende merkelig fasong på storseilet avslørte litt slett håndverk: En line hadde glidd ut fra en revlinebendsling, begredelig! Ved å stramme og fastgjøre revlinen midlertidlig kunne kryss-på-kryss fortsette. Under en baut med vindskift ble det atter "dunk, dunk..!" For nær land! Storseilskjøtet var p.g.a. motoren på akterspeilet flyttet framover (ble etterpå flyttet lengre akterut) til akter tvertoften og det ga begrenset rorkultutslag (manøvreringsevne). Nå hadde vi fått nok og siktet oss inn på nærmeste vik med le og lavt vann: Halsholmen på sydkanten av Koöen. Midt imot ligger det en holme som heter Kyrkogårdsholmen, hvilket jo kan gi litt dystre fornemmelser. Etter at båten var vel fortøyd forsøkte jeg å ta kontakt med bekjente i Marstrand. Det viste seg at disse ikke var

24

hjemme, så vi flyttet båten til en bedre egnet del av viken og gjorde klart for middag og natten. Mens vi holdt på med dette fikk vi besøk av øyas eier (øya har vært i slektens eie siden 1600tallet) som viste stor interesse for RAMP. 6.6.08 Halsholmen – Stora Risholmen (Gullholmen): 24,3 nm Etter frokost tar Ken årets første bad, rett så ufrivillig. Badet resulterer i gjennomvåte sjøkart og skrubbsår etter rurer (på svensk "sjøtulipaner"!) på høyre hånd. Dette så ikke bra ut. Sjøkartene ble lagt til tørk på svaberget og Kens hånd ble plastret. Hans mobiltelefon hadde selvfølgelig tatt kvelden! "Men sola ho sken !" Øyas eier kom innom på sin daglige kanotur og bad oss på kaffe. Etter en liten oppdagelsestur fant vi frem til gården og ble hjertelig mottatt av ekteparet der. Mannen på stedet viste oss stolt sin E-canot, som var vakker og meget velholdt. Helt garantert en meget rask seiler. Sikkert hurtigere, men nok ikke så sjødyktig som Wayfarer, som fortsatt interesserte stort p.g.a. romslig cockpit og mulighet til sosial seiling med barnebarn m.fl. ombord (4 barn, 7 voksne og en hund er rekord på ”W1348” under revet storseil, for å løfte bommen og gi hodehøyde, samt påhenger på ”stand by”. Ken). Så var det dags igjen å dra videre nordover. Jernvinden ble brukt gjennom Albrektsunds kanal og Marstrand havn, stor båt-trafikk, vimp-

Den sidste sluse ler og flagg og Sveriges Nasjonaldag. Vel forbi satte vi seil og fikk en behagelig slør hele veien forbi Tjörn og Kärringön frem til Gullholmen. Undervis, like før Gullholmen ble det anledning til en liten kappseilas mot en større svensk seilbåt med unge folk av begge kjønn ombord. Moro var det, og de så rett forbauset på og etter oss da vi vant! Velfortøyd ved bryggen i Gullholmen hadde vi kun et mål: En bedre middag! Og den ble god og smakfull, men når regningen kom var beløpets størrelse hårreisende. Det var altfor stort, så vi stusset en del. Det viste seg at servitrisen utilsiktet hadde slått inn 40 middager istedenfor 2 ! Med et litet smil ble fadesen oppklart og rett beløp kom på regningen. Ken trengte litt hvile og ryggstrekk, så jeg tok en tur til selve Gullholmen,

en liten øy med tett, pittoresk trebebyggelse, oppbygget i den store sildefangst-perioden. Det ble en fin opplevelse. Nå var det igjen tid for å finne nattehavn. Det ble en lang og smal vik på Stora Risholmen. Viken var ganske så grunn og tidevannsforskjellen så stor at vi la plank under, på tvers av kjølen(småsten i kjølkisten er absolutt ikke bra!) grunnet forventet ”tørrlegging” i løpet av natten. Kens høyre hånd er ikke god og det ”dunker” i den og armen. Vi besluttet å gå til Lysekil neste dag for å søke hjelp. 7.6.08 Stora Risholmen – Väjern (Smögen): 25,9 nm Heldigvis kom vannet tilbake i god tid før avgang, men igjen måtte jernvinden tas i bruk for å komme oss til Lysekil i null vind. Det ble en herlig morgentur i sol og på smult vann. Etter ca to timer

25


klappet vi til kai i Lysekil og Ken dro for å finne lege eller apotek, samt prøve å få tak i en ny mobiltelefon. Mye venting ble det, men etter et par timer kom Ken tilbake med forbundet hånd. En ny mobiltelefon var kjøpt, men batteriene måtte lades. Det var lørdag så den måtte hentes før kl 14:00. Det ble god tid til dusjing og innkjøp av litt mat, samt til å nyte havn, sjøutsikt og en fin by. Endelig, kl 15:30 var vi klare til å stikke til sjøs igjen med kurs for Smögen under revet storseil og X-fokk. Vinden hadde våknet og frisknet til, så det ble fine, friske kryss med litt sprut og behov for gummistøvler pluss full oljehyre. Videre ble det feilnavigering hele to ganger! - på vei mot Kungshamn og Smögen. Vel, vi nådde fram, via et trang sund med en del rorbuer mellom Hasselön og Grindholmen, til en idyllisk liten bukt (SV for Väjern). En herlig og fantastisk vakker solnedgang ble desserten etter middagen. Mye enestående skjønnhet har blitt oss servert underveis, bl.a. en lysblond, langhåret ”Sirene” på klippene til hvem Ken presenterte skipperen som ”Odysseus”. Hun var langt yngre enn forventet/ observeret på avstand, og faren dukket nysgjerrig opp og bekreftet ”Sirene”! Fin mobildekning, men tross autopåfyllkontrakt har TALKMORE-nettoperatør - helt idiotisk - klart å sperre Kens mobiltelefon! Slikt tull er ikke akseptabelt og selvsagt særs ille ytterst i skjærgården uten internett-adgang, så her skal det bli en alvorlig klage, lover Ken.

26

8.6.08 Grindholmen – Lindön (Resö): 30,2 nm I dag ble det lagt inn en reparasjonsøkt: Revesystemet og diverse andre tau/liner trengte ettersyn. Syntetisk tau er ganske glatt, knutene og bendslingene måtte endres/forsterkes. Da alt endelig var på plass startet den avslappende turen gjennom Sotekanalen (gamle kart sier Sotenkanalen), som gir sjøfarende mulighet til snarvei og å reise ”innaskjærs” ved dårlig vær – akkurat nu kjempefint ! Deretter tok vi fatt på vår første “havseilas“ over Sotefjorden. Det var spådd kuling og vi ønsket å komme fortest mulig lengst mulig nordover. Men foreløpig var det bare SV-bris og seilingen meget behagelig. For å ikke komme for langt til havs søkte vi inn mellom øyene ved havgapet, og det var lurt, for etter å ha passert Brändeholmen lykt begynte havet brått å ”koke”. Kulingen var på vei og vi måtte bytte til X-fokk samt genoaen satt som W-try-storseil. I samme slengen oppdaget vi at en fender var borte. Ny ”mann over bord”-øvelse, men denne gangen klarte vi ikke å finne og redde ”mannen”. Det var synd. For å slippe unna de verste bølgene la vi kursen mot sydsiden av Otterön og videre langs østsiden av Pinnö. Etter passering av Fiskholmen var det igjen et stykke åpent hav med tilhørende til dels høye brytende bølger, som dannes ved motsjø fra den bratte kysten, motstrøm eller ved oppbygging over distanse – åpent Skagerak om babord! Men W10390 svikter oss ikke – det er dog med stor lettelse vi seiler inn fjorden

fram til og igjennom Havstenssund. Nå var det igjen dags å finne nattehavn og valget falt på den nordøstligste av tre bukter - bare åpen mot SØ - på Lindön. Innseilingen ble nesten litt dramatisk grunnet sterke rosser og en ganske grunn bukt med et par *tørrskodde* ærfugler på en klippe, et såkalt skvalpeskjær. Da båten var vel fortøyd trengte Ken en rygghvil-strekk, og det var ham vel unnt. Denne natten var det ikke lett å sove. Rossene sto i kø og vinden, som dreide til Nord, blåste rett på båten i "spindelvævs-fortøyning" (fem tau plus anker), men teltet forble heldigvis på sin plass over båten og oss. 9.6.08 Lindön – Tjeldholmen (Hvaler): 23,8 nm Etter en natts vindjammer og en god frokost var det tid for å dra videre. Værutsiktene var ikke de beste og vi var spente på hvordan forholdene var ute på Kosterfjorden. Først måtte vi innom gjestehavnen Hamnsundet på Resö. Guri, min kone, hadde ikke hørt noe fra meg siden vi startet og Kens mobiltelefon var fremdeles ”død” p.g.a. nettoperatørens inkompetanse. Kontakt oppnåddes via fast-telefon og Guri skulle forsøke å ordne problemet med Kens mobiltelefon. I tillegg fylte vi bensintanken samt handlet litt mat. Nå ville det vise seg om det gikk an å seile videre under X-fokk og W-trysail. Det gjorde det, og det løyet faktisk så vi kunne sette fulle seil og få en herlig slør nordover Kosterfjorden på vei mot Hvaler og Norskegrensen. Ved nordenden av Koster begynte vinden igjen å øke, så nå

gikk det fort. Siden sjøen, under oppbygging, holdt rimelig bølgehøyde, tross passaje av ”Sekken”, så ble over-seilingen til sundet mellom Asmaløy og Kirkøy preget av ganske rikelig med rask planing. Det var ikke noe hindring at båten var fullastet. Vel gjennom sundet seilte vi til den nordre bukten på Tjeldholmen for overnatting og de friske vindforhold var nå blitt rett så merkbare - det var godt å komme i ”havn”! 10.6.08 Tjeldholmen – Isegran (Fredrikstad): 7 nm Denne natten gav oss følelsen av å ha ankret opp midt under et tog i full fart. Rossene ville ingen ende ta og styrken i dem var enorm. Dette var en skikkelig ildprøve for mitt bomtelt, som heldigvis ikke sviktet oss. Litt mørbanket startet vi dagen med frokost og værmelding. Frokosten var god, men det var ikke værmeldingen. Den spådde N og NV-lige vinder opp til stiv kuling ispedd regn og kjølig vær, og det i flere dager framover! Tatt i betraktning muligheten for å bli liggende værfast i flere dager fattet vi følgende beslutning: "Vi har hatt godt vær og en usedvanlig fin seilas fra Åmål hit og får være fornøyde med det. Så i stedet for å seile opp Oslofjorden, drar vi heller til Fredrikstad, hvorfra Ken tar toget til Høvik for å hente bil og henger for så å hente W10390 dagen etter." Som sagt så gjort. Vi startet den siste etappen, men som det blåste! Det gikk ikke an å stå oppreist på land i rossene!

27


Valget ble å bruke X-fokken som storseil og ingenting annet. Det viste seg å være et godt valg. Over enkelte strekninger mot Fredrikstad, oppover Glomma, sto elven i kok og på tross av nærliggende land på losiden rakk bølgene å bli store nok til å slå/blåse innover ripa. Dette ble ikke bedre av at det var strøm mot vind på flomstor Glomma, som kjent Norges største elv. Ved Flyndregrunnen ble strømmen så sterk at framdriften nærmest stoppet opp. Vi sto nesten stille selv om vi seilte som bare det! Ok, opp med genoaen på forstaget for å komme videre oppover elven. Det hjalp. Etterhvert kom vi til Gamlebyen og tok god høyde oppover elven før vi krysset tversover og inn på Vesterelva for å finne havn ved Maritime Center, Isegran, verftet som har

spesialisert seg på trebåter. Blant annet har de sjøspeidernes “Mohauwk“ til reparasjon etter kollisjonsuhellet i Holland. Vårt kryss nedover Vesterelva var i heftige, knallharde rosser og styrmannen fikk overta - 'de gamle er fortsatt eldst'! Vi kom oss godt inn i havnen og fikk en hjertelig mottakelse. Det som gjensto nå var å rydde og få Ken til toget. Skipperen på RS 32 "Kragerø" gav oss velvillig hjelp og gratis transport dit. En kjempeflott avslutning på seilasen! Total utseilt distanse: 218,2 nm 11.6.08 Isegran – Fetsund via landevei ca 130 km. Denne reisen forløp som de fleste slike båtransporter: Uten noe spesielt.

SWS’ stifter rundede 80 år 10. januar 2009. Nedenstående lykønskning blev sendt til KEN, som var i Thailand på dagen.

P

å SWS’ vegne vil jeg hermed ønske dig tillykke med de 80 år. Om det er lykken at fejre 80 år afhænger meget af, hvordan du ser på det. Oplevelser er det vigtigste man har, og det eneste ingen kan tage fra dig. At få lov til at samle på oplevelser i 80 år, hvoraf halvdelen har været fyldt med herlige Wayfarer oplevelser, må i sig selv være en stor lykke. Det er også en stor lykke for alle os i SWS, at du er den ildsjæl, som har skabt grundlaget for den velfungerende forening, vi i dag kan glæde os over. Det vil vi gerne sige dig tak for her på din 80 års dag. Wayfarer hilsen og tillykke Poul Ammentorp SWS Formand

SWS DVD oversigt Titel Tid DVD type DM 1992 - Wayfarer på Ho Bugt, Esbjerg ............................................................... 01:00 Skandinavisk Mesterskab for Wayfarer-joller 1985 ................................................. 01:00 W - DS Klassernesterskab 1988, Esbjerg ................................................................. 01:00 Wayfarer DM 1990, Egå ........................................................................................... 00:40 Wayfarer DM 1994 Egå ............................................................................................ 00:30 Wayfarer National & World Championship 1983, Hayling ..................................... Wayfarer Worlds 1998, Egå ...................................................................................... 02:37 Rantzausminde 1988 - 89 - 90 - 92 .......................................................................... 03:25 Rantzausminde 1993 - 94 - 95 - 96 - 97 ................................................................... 02:20 lnternational Wayfarer Rally Rantzausminde 1998 ................................................. 00:50 Rantzausminde - Året rundt på campingpladsen ..................................................... 00:40 Tunø-tur 1992, Barometersejlads 1993:- Tur til Henry 1994 .................................. 00:30 Wayfarer the Movie .................................................................................................. 01:23 W-trim - McNamara Canada 1990 ........................................................................... 04:00 Full Speed Ahead - Bånd 1: Mast- og sejlkontrol .................................................... 02:00 Full Speed Ahead - Bånd 2: Trim sejl ...................................................................... 02:00 Full Speed Ahead - Bånd 3: Sejladsteknik rundt på banen ...................................... 01:30 Full Speed Ahead - Bånd 4: Let vejr, hårdt vejr ....................................................... 01:30 Summer Cruise, Fra Skotland, over Færøerne til Norge .......................................... 00:30 Kapsejladsseminar - Farum 2004, Ian Porter ........................................................... 01:00 Kapsejlasdseminar - Farum 2000, Mc Namara ........................................................ 00:33

HD og Ken i Kornhall

28

År 1992 1985 1988 1990 1994 1983 1998 1988 1993 1999 1996 1994 1995 1990 1988 1988 1988 1988 1964 2004 2000

DVD nr + 001 002 003 004 003 004 003 004 003 004 005 006 005 006 007 008 009 010 009 010 017 018 011 012 013 014 015 016 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032

Du kan finde flere oplysninger på www.wayfarer.dk

29


Kontaktpersoner SWS udvalg Tursejladsudvalg: Charlotte Redin ,Kastanievej 53, 5230 Odense M ,tlf.: 6619 3035 charlotte.redin@wayfarer.dk Anne Vibskov, Svendborgvej 311, Højby DK-5260 Odense S, 6595 9553 anne@vibskov.dk Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, st. Darum DK-6740 Bramming, 7517 9199 ebbe@kildsgaard.dk Ove Nyrnberg, Skovvejen 46, I, 2.th DK 8000 Århus C. 8612 8650 /6126 5761 ove.nyrnberg@hotmail.com Kapsejladsudvalg: Formand:Søren Svarre 40 25 11 22 Soeren.Svarre@yr.com Per Christoffersen 4448 1276 per_c@mail.dk Bjarne T. Clausen 3966 4418 bl@nykurs.dk Teknisk udvalg, målere Jesper A. Friis , chefmåler Lillevangsvej 66, 3520 Farum, 4495 4314 jesper@achtonfriis.dk Poul Meldgård, Skovbrinken 30, DK-3450 Allerød, 4826 7890 poul@meldgaard.dk Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16 DK-6715 Esbjerg N, 7512 1646 jenskonge@wayfarer.dk Jesper Nothlev, se under webmaster Lars Rich Boserupvej 229, 3050 Humlebæk, 4919 0170 larsrich@larsrich.dk

30

Per Bigum, Egernvænget 27 Brøderup 4733, 5556 1032 em pvb@ihk.dk Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B N-1344 Haslum, +47-6753 8237 e-norrud@online.no WIC-repræsentant Poul Ammentorp, se bestyrelse Teknisk samling Jens Konge Rasmussen, 7512 1646 jenskonge@wayfarer.dk Webmaster Jesper Nothlev Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten, tlf.:4089 6609 jesper.nothlev@wayfarer.dk Lån af bomtelt Bo Christensen Mosegårdsvej 68 DK-2820 Gentofte, 3968 0330 bcr@wayfarer.dk

Aså

Rolf Hartvig-Hansen 9885 1432 rolf@wayfarer.dk Egå Jørgen Hededal 8616 3310, jorgenhededal@webspeed.dk Esbjerg Jens Konge Rasmussen 7512 16 46 jenskonge@wayfarer.dk Esrum Sø Søren Kragh Jespersen 48 48 84 83 / 30 75 96 46 soren@kraghjespersen.dk Furesøen Jesper Friis 4495 4314 jesper@achtonfriis.dk Hellerup Tom Damgaard 4449 0807 wayfarer@webspeed.dk Sydsjælland Jørgen Overgård 5599 2338 j.overgaard@postkasse.com Fyn Jørgen Gammelgård Nielsen 51 92 71 10 Skive

Sletten SWS-Service, salg, PR Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15 DK-2920 Charlottenlund, 3964 20 07 trp@wayfarer.dk PR udvalg John Goltermann Henrik Nothlev se bestyrelse. W-Nyt redaktion Se side 2. mail: wnyt@wayfarer.dk

Skåne

Norge

Stockholm

Bestyrelse Formand: Poul Ammentorp, Munkevej 29A, DK-3500 Værløse, tlf.: 4448 5905 poul.ammentorp@wayfarer.dk Næstformand: John Goltermann, Lange-Müllersvej 5 7000 Frederecia 7593 3370 jgo@wayfarer.dk Kasserer: Fie Goltermann Lange-Müllersvej 5 7000 Frederecia tlf: 2623 3910 Giro: 3 17 10 86 fie.goltermann@wayfarer.dk Sekretær, medlemskartotek: Thomas Raun-Petersen Skovgårdsvej 15 DK-2920 Charlottenlund, 3964 2007 trp@wayfarer.dk

Kapsejlads Søren Svarre 40 25 11 22 joergen_gammelgaard@sa-net.dk Soeren.Svarre@yr.com Thorkil B. Mogensen 9752 8010 Tursejlads: Skipper.Mogensen@post.tele.dk Charlotte Redin Lars Rich Kastanievej 53, 5230 Odense M 4919 0170 tlf.: 6619 3035 rich@larsrich.dk charlotte.redin@wayfarer.dk Göran Skoog +46(0)4226 33 60 Øvrige medlemmer: goran.skoog@wayfarer.dk Jesper Nothlev se webmaster K.H.Jensen Henrik Nothlev, Rebildvej 21, Rebild +47-6712 1002 9520 Skørping 8649 6149 W1348@online.no henrik@nothlev.dk Kicki Thornér Heinz Dieter Lützenkirchen +46 8971 997 +47 (6388) 1511 kicki.thorner@fryklunda.se heinzl@powertech.no Johan Brandt Norge +46 8732 5536 johan.brandt@voiceblc.com

31


SWS co. Thomas Raun-Petersen, SkovgĂĽrdsvej 15, 2920 Charlottenlund. Danmark

Vis mig dit Wayfarerfarvand Her Roskilde Fjord LĂŚs inde i bladet

32

W nyt 2009 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you