Page 1

0

1


Nyt fra bestyrelsen

Indhold Nyt fra bestyrelsen

3

En uke på Oslofjorden

14

Kalender

4

Skovgaard-Mortensen

19

Int. Wayfarer Cup 2007

5

Rally til Holland

21

Nye medlemmer

7

Wayfarer Trading

24

Int. Wayfarer-Rally 2007

8

SWS DVD oversigt

25

Blekinge Skærgård 2007 10

SWS udvalg

26

Æ Genoa´s dø

11

SWS kontaktpersoner

27

W3 Trading

13

Bestyrelse

27

W-nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, der er klasseklub for Wayfarersejlere i Skandinavien. Redaktør: Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23,2 2920 Charlottenlund Layout: Jørgen F. Hansen Materiale til bladet sendes til wnyt@wayfarer.dk eller pr. post til redaktøren på ovenstående adresse. Tryk: Vester Kopi A/S, Odense Oplag: 550 eksemplarer. Deadline for W-Nyt nr. 2 2007 er 15.marts 2007. PR pakke: Sekertæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par numre af W-nyt. Sekretærens mail: trp@wayfarer.dk Medlemskab af SWS opnås ved at indbetale kontingent for 2007, kr. 225,- på SWS’ girokonto 3 17 10 86.

Af Poul Ammentorp odt nytår til alle. Det vigtigste for Wayfarerjollens 2007 bliver et vigtigt år for SWS fremtid er, at der er aktiviteter, man kan med højdepunkterne VM2007 for Way- deltage i med sin jolle. farer i Hellerup Sejlklub, og InternatioBestyrelsen mener at SWS bør nal Rally 2007 for Wayfarer som afhjælpe til med opbygning af nogle holdes ved Kragenæs på Lolland. ”kraftcentre” for jollesejlads. Et rigtigt Det er Hellerup Sejlklub som trækgodt eksempel herpå er Præstø Sejlker det store læs ved VM for Way-farer klubs seniorjolle afdeling. Her sejles assisteret/suppleret af vores kapsejlads- jolle mindst en gang om ugen, og der udvalg og vores målere, mens Int. har været en kolossal fremgang af bl.a. Rally er noget som SWS selv står for. Wayfarerjoller, som er vokset fra 2-3 Der er nedsat et ad hoc udvalg til at stykker til 14 over de sidste 2-3 år. Vel planlægge og arrangere Int. Rally, og mærket 14 Wayfarerjoller som sejler bestående af Bo Christensen, Vibse og regelmæssigt. Arne Stahlfest, Karen og Elof AnderJørgen Overgaard er ildsjælen bag sen samt Jesper Floding. denne flotte fremgang. Han kalder det Du finder i dette blad og på vores en senior jolle klub og fremhæver, at hjemmeside invitation / beskrivelse af den store aktivitet og fremgang skyldes, begge arrangementer. Vi håber fra at alle jolletyper er velkommen til at bestyrelsen at rigtig mange vil blive være med. Det giver rigtig mange joller inspireret til at deltage, gerne både til ude at sejle. ”Vi ved jo alle at det er VM og til Int. Rally. sjovt, når der er mange med, og en Lidt om ”VM” navnet. Hos ISAF Wayfarer kan udmærket kapsejle mod (International Sailing Federation) har en Pirat, Snipe OK eller Laser”. Wayfarerjollen ikke opnået status, så vi Denne model tror SWS’ bestyrelse er officielt må kalde vores verdensmester- helt rigtig. skab for et World Championship. Du kan i øvrigt læse referatet fra For ikke at komme på kollisionskurs temamødet og bestyrelsesmøder på hermed, har Hellerup Sejlklub valgt, at vores hjemmeside under fanebladet: kalde VM 2007 for Copenhagen Int. ”Foreningen”. Wayfarer Cup. 2007. Så når du ser Her ved årsskiftet overdrager Egon dette annonceret, så er det det arrangeMadsen kassererjobbet til Fie Golterment, vi i daglig tale kalder VM for mann. Generalforsamlingen sagde tak Wayfarer. til Egon i sommer, hvor Egon ikke var Bestyrelsen afhold et heldagsmøde på genvalg, men villig til at forsætte, på Fyn i slutningen af november. Vi indtil vi havde fundet en ny kasserer. plejer at holde et temamøde og herefter Derfor siger SWS endnu en gang tak til bestyrelsesmødet. Vi havde som tema Egon, for den store indsats han har valgt at se på udvikling af SWS over bidraget med igennem snart mange år de næste 10 år. som kasserer for SWS.

G

Forsidefoto Fra DM i Hellerup 2003 Foto.: Hellerup Sejlklub

2

3


Bestyrelsen vil endnu engang opfordre dig til at bruge vores hjemmeside og ikke mindst Wayfarer Forum, til at få netop dine ideer om Wayfarer jollen og udvikling af foreningen frem. Det er stadig kun en lille skare af

Wayfarer sejlere, som bruger denne mulighed. Hvis du synes at internettet og hjemmeside ikke lige er dig, så sidder du i øjeblikket med vores medlemsblad W-nyt. Heri er du også meget velkommen med dine synspunkter.

Kalender Startdato

Overskrift

Sted

Aktivitet

Kontaktperson

20-02-2007 Vinterarrangement 20-03-2007 Vinterarrangement 06-05-2007 Trim & Tune up 11-05-2007 Sesongstart 2007 09-06-2007 Tærø Rundt 16-06-2007 Åbent jollestævne 01-07-2007 Rantzausmindetræf 13-07-2007 Blekinge skærgården 16-07-2007 Jolle rally 06-08-2007 Wayfarer WM 13-08-2007 Rally 2007

Præstø Præstø Præstø Bærum Præstø Præstø Svendborgsund Blekinge Vestervik Hellerup Kragenæs Havn

Møde Møde Kapsejlads Tursejlads Kapsejlads Kapsejlads Tursejlads Tursejlads Tursejlads Kapsejlads Tursejlads

18-08-2007

Røyken

Kapsejlads

Jørgen Overgaard 5599 2338 Jørgen Overgaard 5599 2338 Jørgen Overgaard 5599 2338 KEN/K.H.J. 47 67121002 Jørgen Overgaard 5599 2338 Jørgen Overgaard 5599 2338 Jens Konge 7512 1646 Jørgen Overgaard 5599 2338 Jørgen Overgaard 5599 2338 Steen Schubert 3833 0082 Vibeke & Arne Stahlfest 4495 2584 Gudtorm Heldal

Jollemaraton Norge

Tlfnr

Check kalenderen på www.wayfarer.dk for flere og opdaterede oplysninger samt for nye arrangementer Beklagelse Sidste nummer udkom ca. 3 uger senere end planlagt. Årsagen var at kassen med de færdigtrykte blade forsvandt undervejs fra trykkeriet i Odense til Århus, hvorfra de skulle sendes videre til medlemmerne. Post Danmark erkendte fejlen og bekostede trykning af et nyt oplag, men forsinkelsen kunne ikke undgås.

En tak fra redaktøren Også til nærværende nummer af W-Nyt er der kommet rigtig mange indlæg. Først og fremmest vil jeg takke de mange bidragsydere og håbe der også fremover kommer mange gode indlæg.

Copenhagen Int. Wayfarer Cup 2007 Hellerup Sejlklub.

D

ette er vores (Hellerup Sejlklub) første officielle bekendtgørelse omkring ”Copenhagen Int. Wayfarer Cup 2007”. Vi har sammen med SWS forsøgt at udnytte at Metropolen København med hvad der til hører ligger tæt på Hellerup. For at sikre økonomien har vi valgt at sætte stævnet op som en pakkeløsning for de deltagne med 3 middage, guidet KBH. tur og generelle stævne udgifter. Der kan selvfølgelig købes ekstra middage osv. til evt. gæster. Den endelige ”Notice of Race” samt online tilmelding og betaling kommer senere på året. Tider, steder og økonomi er fastsat i samarbejde med SWS og ligge fra nu af fast. Der gøres opmærksom på, at man fra Hellerup Sejlklubs side ønsker at henlede opmærksomheden på emnet ”Banetyper” – se senere. Stævnet afholdes fra lørdag 4. august til lørdag 11. august. 4. & 5. aug. Check in og måling. 5. aug. Tune-up Velkomst -grill aften. 6. aug. Sejladser Rådhus besøg. 7. aug. Sejladser 8. aug. Sejladser Aftentur i byen fælles. 9. aug. Reservedag 10. aug. Sejladser 11. aug. Sejladser. Gallamiddag 12.aug. Afrejse. Antal både: Op til 95 deltagende både.

4

Holland 5, US/CAN 5, IR 5, UK 40, DK & skandinavien 30 – i alt 85 – rest 10 til ex. mestre og wild carts. Måling: 4. & 5. august er afsat til check in og måling. Jollerne vil komme igennem en planlagt måleprocedure. Banetype: Vi har i Hellerup Sejlklub erfaret at man fra SWS’s side ønsker at stævnet skal sejles på såvel op-ned baner (Windward-Leeward Course) som trekant baner (Windward-LeewardTriangle Course). Hellerup Sejlklub opfordrer SWS til at genoverveje dette og anbefaler alene op-ned baner. Dels set i lyset af at der er betydelig mere taktik på en op-ned bane end på en trekant bane – specielt for både med spiler. På trekant bane er der en udpræget tendens til at rækkefølge ved første topmærke er identisk med rækkefølge ved den senere målgang – nu blot med øget afstand mellem jollerne. Op-ned baner befordrer tættere felter med større mulighed for placeringsskift hele sejladsen igennem. Dels set i lyset af at det efterhånden er mange år siden, trekantbanerne blev brugt internationalt. Vi kan bl.a. henvise til sidste for-for-OL hvor trekant baner ikke engang var en aktuel mulighed. For-for-OL kan ses som et fingerpeg om i hvilken retning international sejlsport bevæger sig.

5


Og når man så tager i betragtning, at OL ofte er af mere traditionel observans, er det tankevækkende, at trekant banerne er helt ude af betragtning. Dette mener vi, SWS skal overveje specielt med hensynstagen til klassen renomme, image og fremtidige status. Altså tillader vi os fra Hellerup Sejlklubs side at betragte afgørelsen omkring banetype som uafsluttet. Præmier mv.: Der vil udover de obligate vandrepræmier være præmier til de 10 bedst placerede joller. Samt stævne polo shirt til alle deltagere. Indkvartering: Camping Charlottenlund Fort. Strandvejen 144B. 2920 Charlottenlund. 39 62 36 88 / 21 77 68 12 – www.campingcopenhagen.dk - reserver min. 1 mdr. før ankomst. Bed & breakfast – www.bbdk.dk – søgeområde Hellerup & Østerbro. HS badminton Hal (40 -50 personer – først til mølleprincippet) ca. 100,- pr. pers. pr. nat. På tilmeldingen vil vi udbede os oplysning om, hvor man indkvarterer sig af hensyn til det logistiske overblik og for at have mulighed for at reservere et fælles område på campingpladsen. Man vil også få mulighed for at oplyse om privat indkvartering. Lånebåde: Der vil på tilmeldingen være mulighed for at tilkendegive ønske om lånebåd.

6

Grill aften & gallamiddag – 6. aug. & 11. aug: Grill: fjerkræ/steg/pølser/salat/kartofler/ brød. Galla: 3 retters menu. Aftentur i byen – onsdag 8. august. Guidet tur pr. båd ind gennem KBH. Havn – Christianshavns Kanal – med Operaen osv. Middag på Halvandets restaurant og efterfølgende udfordrende hjemtur med forlæg. Pris: Dkr. 1.200,- pr. pers. for stævne deltagere Der vil blive mulighed for at bestille ekstra middage + bytur til gæster. Grill: Dkr. 200,Galla: Dkr. 250,Bytur: Dkr. 350,Vi gør opmærksom på, at de oplyste priser for gæster ikke kan ækvivaleres med prisen for stævnedeltagere, da der for dem er tale om en pakkeløsning. Vi ses i Hellerup Sejlklub til ”Copenhagen Int. Wayfarer Cup 2007”. Med venlig hilsen. Hellerup Sejlklub.

Fra DM i Hellerup 2003 Foto: Hellerup Sejlklub

Velkommen til nye medlemmer Fleet Århusbugten Fyn Fyn Limfjorden Norge Østjylland Roskilde Fjord Sydsjælland Sydsjælland Sydsjælland

W W W W W W W W W W

Sejlnr 5944 5460 6578 5446 4458 6051 5161 5373

Navn Palle Jørgensen Jørgen Sønderborg Morten Blomberg Knud Jørgen Ottosen Ole Christian Wasenden Jan Christensen Kim John Noble Birgitte Carrebye Nils Hofmann Arne Rasmussen

7


Internationalt Wayfarer-Rally 2007 Kragenæs, 13.-19. august

A

t sejle på opdagelse i Smålandsfar vandet bliver temaet for Internationalt Wayfarer-Rally 2007. Udgangspunktet bliver Kragenæs, som ligger på Lollands nordkyst. Øerne Femø og Fejø er kendt af mange, men også Vejrø og Askø nås snildt på en dagtur. Undervejs i ugen bliver der også planlagt en overnatningstur, så et fjernere mål kan nås. En af aftenerne kan det være interessant for nogle at deltage i den lokale sejlklubs aftenkapsejlads. Skulle det mod forventning ikke være muligt at sejle, er der udflugtsmål til lands. Det er fx Museumsbanen, Knuthenborg Dyrepark og Maribo. KRAGENÆS HAVN OG CAMPING Basen for rallyet bliver Kragenæs Havn og Camping. Campingpladsen ligger lige ud til havnen, så der er ikke langt fra sovepose til båd. Vi forventer, at en del joller kan få plads i havnen, men ellers er der et par slæbesteder. Afstande til Kragenæs: Oslo 720 km, København 165 km, Amsterdam 670 km, London 1130 km og Harwich via Esbjerg 250 km. 13. TIL 19. AUGUST Rallyet er fra mandag til søndag med arrangementer på vandet mandag til lørdag. Hvis man skal have det hele med, skal man komme senest søndag, så man kan være med på første skippermøde mandag morgen. Perioden er valgt, så den følger efter Copenhagen International Wayfarer Cup 2007, som er i ugen

før. Det er frit, om man vil deltage i hele Rallyet eller blot nogle dage, og man kan også være der længere. En anden ide er at benytte lejligheden til at sejle på flerdagestur i området enten alene eller flere både sammen. INDKVARTERING Vi regner med, de fleste kommer med eget telt og alt nødvendigt udstyr. Der er imidlertid et antal fuldt udstyrede hytter på campingpladsen, som man kan leje. Vi har forhåndsreserveret nogle af disse til rallydeltagerne. Reservationen er til 31. marts. Efter den dato kan man kun komme i betragtning, hvis Kragenæs Camping fortsat har en hytte ledig.

blive plads til alle, selv om der ikke er ekstra både nok. Husk at notere jeres behov på tilmeldingsblanketten (under udarbejdelse). NÆRMERE INFORMATION Vibeke og Arne Stahlfest Dybedalsvej 25 DK-3520 Farum +45 44 95 25 84 stahlfest@c.dk og på nettet: www.wayfarer.dk WEB-REFERENCER Vi har fundet nogle web-referencer med masser af billeder og interessant tekst på forskellige sprog se på www.wayfarer.dk

deltagelsen på eget ansvar. Områder, der har været brugt til rallies til nu, har været meget forskellige, og dette års rally bliver ikke nogen undtagelse fra dette. Gå ikke glip af denne mulighed for at prøve et nyt farvand og møde nye mennesker i den store Wayfarerfamilie. Sæt et kryds i kalenderen med det samme. Med ønsket om en god kommende sejlsæson til alle Arrangementsudvalget Jesper Floding, Vibeke og Arne Stahlfest, Bo Christensen, Karen og Elof Andersen.

EGET ANSVAR Som ved øvrigt SWS-arrangementer er

BETALING Havnepenge og betaling for overnatning og hytter betales direkte på stedet. Priserne fremgår af stedets hjemmeside (www.224.dk). Der ydes rallyrabat. Der bliver et gebyr for at deltage i rallyet. Prisen er endnu ikke fastsat. FACILITETER Der er et par mindre købmænd i Kragenæs i gåafstand fra campingpladsen. Afstanden til et større supermarked er 10 km. DELTAGE UDEN EGEN WAYFARER Vi regner med at kunne stille ekstra Wayfarere til rådighed for udlån til dem, der skal rejse meget langt. Wayfarerjollen er alsidig og rummelig, så der skal nok Sommer i Smålandshavet Foto: Arne

8

9


Æ Genoa´s dø Sommertur i Blekinge skærgården 13-17. juli 2007

S

å kalder den smukke svenske skær gård – igen - til en herlig sejlerweekend for alle jollesejlere – alle er velkomne, uanset klubtilhørsforhold og uanset nationalitet. Vi skal bo på ”Skönstavik Camping” som ligger tæt på Karlskrona, ca. 250 km. fra Malmø. Se campingpladsen her: http://www.skonstavikcamping.se/ index1.html Campingpladsen har alt hvad hjertet begærer, inkl. restaurant, kiosk og køkken m.v. og ønskes der hytter/værelser skal man selv bestille dem hjemmefra. Priserne er imellem 110 – 160 SEK for camping og ca. 350 for hytter. Vi påregner naturligvis rigtig rigtig godt vejr, så tag grillmad med – så tænder vi op i campingpladsens grill og fortæller

10

historier fra de varme lande garneret med (u)sandsynlige historier fra seniorjollesejlernes lange (og muntre) historie. For seniorjollerne fra Præstø er der samlet kørsel fra Præstø Havn torsdag den 13/7 kl. 16:30 og for alle andre er der mulighed for opsamling i Malmø (1. rasteplads efter broen) kl. ca. 18:00. Men man kan naturligvis støde til senere – eller tage i forvejen – hvis man ønsker det. Kort: http://www.blekingecamping.com/ indexSwe.htm Koordinerende telefoner : John 4041 2610 Jørgen 6163 8676 Søren 2172 0253 TILMELDING (og yderligere oplysninger) TIL John Pedersen – tlf.: 4041 2610 Email: jpede@naestved.dk Præstø sejl klubs seniorjollesejlere: http:// www.psk.dk/sjolbil.asp Fra Blekingeskærgården i 2006

Af Vibeke og Arne Stahlfest W 6791

E

n beretning fra Limfjordens vindomsuste vover af Vibeke og Arne Stahlfest, W 6791, Wave-Dancer, Farum. Efter dette års pragtfulde sommervejr kan man næsten ikke huske, hvor halvdårligt sommerens vejr var i 2005. Vi havde utålmodigt ventet i flere uger på et gedigent højtryk med indbygget varme og milde vinde, som kunne bære os en tur rundt om Mors. Men vejret gjorde sig kostbart og vestenvinden sendte de for det danske sommervejr sædvanlige byger og småkulde, som kræver fiberpels for at ”telte” og sejle. Omsider havde vi ventet så længe at mulighederne for at gennemføre turen nær var ved at rinde ud – så uanset vejret drog vi fredag den 12. august 2005 af sted til Limfjorden med bil og telt samt Wayfareren på bådtrailer. Hen ad aftenstid trillede vi, efter flere rekognoscerende afstikkere. ind på ”Tambosund Camping”, som ligger på Thyholm til venstre lige før man kører over på tangen til Jegindø. Fin Campingplads bl.a. med swimmingpool, og vi fik anvist pladsens bedste plads ved strandkanten med direkte udsigt over Tambosund lige ved siden af et udmærket beton slæbested. På grund af det dårlige vejr og blæst var der ikke andre teltliggere – de var taget hjem, blev der sagt – medens vi slog vort lille tunneltelt ”fjeldræven” op og indvendigt forede soveposerne med en ekstra fiber pose. Næste morgen kom bekymrede campister og pladschefen for at høre om vi havde frosset om natten. Flinke folk, dér på egnen, men det havde været lunt i det lille tætte telt hele natten. Vejret var ikke godt, så vi tog bilen på en indkøbstur til Lemvig, og videre

gennem det smukke nordjyske landskab til Thyborøn, for at opleve det frådende Vesterhav i storm. Så hjem til teltet igen for at indtage bøffer og rødvin som kompensation for udsigten til hård vind fra vest med ned til 8 grader om natten. Søndag blev vi igen vækket af mågeskrig og vågnede op til let regn og ingen vind. Sightseeing tur med bil til det planlagte sejlområde ved Limfjorden: Så på den gamle udskibningshavn ved Doverodde med købmandsgård, slæbested ved havnen og ombygget silo, hvorfra man fra udsigtspunktet for oven kan se farvandet langt nordpå langs Mors’ vestlige side med mange gode muligheder for Wayfarer-ture. Eftermiddagen blev benyttet til en vandretur omkring den imponerende Hanklit på Nord-Mors. De mange mørke askelag i klitten stammer fra vulkanske aktiviteter for 50 millioner år siden. Dagen efter fik vi jollen i vandet og rigget til og tog en lille sejltur ud af Tambosund med henholdsvis Thyholm og Jegindø på hver side. På spidsen af Thyholm ligger den lille fredede Fuglholm, tæt besat af skarv og skrigende måger. Der var frisk Limfjordsvind, når man kom ud af sundet, og vinden steg på hjemvejen. Frisk tur foran for tværs. Eftermiddagen blev benyttet til biltur til øen Fur, en imponerende og flot kuperet ø med enestående naturværdier. Det blev ved med at blæse vildt, så tirsdagen gik med vandreture på Jegindø’s tanger og med at guffe rødspætte på spisestedet ”Æ hytt fad” på havnen. Dagen efter faldt vinden til 5 m/s og i gråvejr sejlede vi af sted mod Dover-odde.

11


Mors’ vestlige side i flot vejr. Efter et smut ind i Visby bredning ankrede vi op ved det lille færgeleje ved Nees på Mors, hvor vi fandt en græsplæne med læ til solbadning og frokost. Da vi spurgte til den nærmeste brugs fik vi lov at låne 2 cykler af en flink bondemand, med gård ved færgelejet. Brugsen lå godt 5 km. fra færgelejet i Karby – en cykeltur i det skønneste bugtede danske landskab omkranset af Limfjordens blå kiler overalt. Vi fik købt lidt laks m.v. til aftensmaden og fik omsider afleveret cyklerne til bondemanden, som havde travlt med at få sit korn bjærget. Det blæste mere og mere op og der var kølig bidevind tilbage mod campingpladsen. En lille revne i genoa’en forårsaget af spilerskødets banken blev stadig dybere og mellem Lindholm og Munkholm odde var bunden gået ud af genoaen. Laksen blev serveret og der blev skålet i frisk hvidvin for den faldne genoa, som rig på minder havde tjent os så vel i godt Udsigt over Taborsund Foto: Arne Stahlfest 20 somre ………. Det var en skøn tur mellem små øer og langs det smukke flade landskab, som omkranser Limfjorden. Når det er første gang, man sejler i det område, er det tilrådeligt at have øjnene fikseret i søkortet for ikke at komme ind på for lavt vand eller i en forkert fjord. Det tog et par timer at sejle til Doverodde, nogenlunde det samme at hygge om frokosten, hvorefter vi fulgte kostene hjemad i småregn. Doverodde er et idyllisk sted, som erindrer om en tid, da al handel ved Limfjordskysterne foregik over små ladepladser som Doverodde. Om torsdagen blev det solskin og let vind så vi sejlede ud i Kås Bredning langs Mors’ sydøstlige kyst med det mål at nå den næsten sø-agtige Harre Vig på Salling Sunds østlige side. På grund af manglende vind nåede vi ikke helt derop, men spiste på en strand på vejen og slikkede solskin. Næste dag blev der lovet østlig let til frisk vind, så turen gik til Nees Sund på

12

13


En uke på Oslofjorden juli 2006. Af Heinz Dieter Luetzenkirchen

T

o deltakere,nestor KenW1348 "Maitken“, samt novise og forfatter HD W10390 "NN“. Beretningen er skrevet av HD og bekreftes av meg med små kommentarinnslag(mærket K.:). Heldigvis har *novisen* meget god fysisk styrke, og *nestor* kunne - tross 51 års jolleerfaring - ikke klare å kompensere for slik med *know how*, som dog er god hjelp! En ukes W-turseiling krever rimelig gode krefter når det er soloseilas. Ken 3.7. Fetsund - Sarbuvollen – Nordre Langåra Ken var så snill og hentet W10390 og meg i Fetsund, 30 km øst/utenfor Oslo. Ved ankomst til Sarbuvollen (Kens hjemmehavn i Indre Oslofjord) ble jollen øyeblikkelig sjøsatt og klargjort for seilasen på turens første dag. Alt fikk plass! Det blåste en del på fjorden og jeg valgte å starte med et rev i storseilet og uten forseil. Ken startet først for å prøve den litt vanskelige vindretning, nesten kryss ut av trang havn, og det gikk bra, så jeg forsøkte også å seile fra bryggen, men endte opp i nabobryggen grunnet ustabil vind og ingen styrefart. Frem med årene. Vel ute på fjorden var seilføringen akkurat passe. Nå var det bare å følge Ken på kryss ut mot N. Langåra i til dels sterke kastevinder. Det var gøy å kjenne at alt var under kontroll. Når vi kom gjennom sundet mellom Ostøya og Brønnøya frisket vinden til og på bølgetoppene ble det en del skum. Å komme til vår første nattehavn i le av N. Langåra var

14

bare deilig - og fredelig. Nå var det så å lage middag(Tim-fanget torsk med poteter og gulrøtter), slappe av i kvelds-solen og gjøre seg klar for natten. Mitt medbrakte rødspritkokesett viste seg ikke å holde mål. For å koke potetene måtte jeg etterfylle rødsprit to ganger. Heretter brukte vi kun Kens utmerkete 30 år gamle Optimus-primus. Ken foreslo å forsøke å trekke fordel av en nordlig landbris som pleier å oppstå på natten. Derfor la vi oss tidlig (21:00), vi skulle opp igjen kl 01:00. Klokken 23:30 kom myggen, og det var ikke bare en ! Selvfølgelig hadde jeg ikke lyst å mate en masse mygg og en seig kamp begynte. Kampen endte med at jeg gjemte meg under genoaen og laget en liten åpning hvor jeg kunne kontrollere myggen. Lite søvn og mye strev. Til slutt må jeg har kapitulert for jeg våknet av lyder fra Kens båt kl 02:00. Det var tid å forberede avreisen. 4.7. Nordre Langåra – Son Ken bød på “morgen“-kaffe. Nattens stemning var helt utrolig. Vi startet kl 03:00, vinden var svak, og vi seg ut på Oslofjorden. Jeg rotet litt under starten og plutselig var Ken langt foran meg. Tiden gikk og vinden vekslet mellom stille og svak vind. Det ble mye “filosofisk“ seiling(K.: Sommernatten var helt vidunderlig, stille og stemningsfull over all målbarhet! Kan ikke huske en slik tidligere opplevelse på fjorden her!). Ved femtiden gikk solen opp over Oslo i NØ, et fantastisk syn. Avstanden til Ken øket og minsket vekselvis grunnet lite, meget ustabil vind. Den forventede nordlige

vinden hadde ikke lyst å blåse noe særlig. Når jeg hadde drevet til en posisjon mellom Slemmestad og Steilene gav jeg opp og tok årene fatt for å ta igjen Ken, som hadde kommet frem til nordenden av Søndre Langåra. Vinden glimret med sitt totale fravær og vi besluttet å ty til “jern“-vinden. Ken tok meg på slep sørover gjennom Drøbaksundet, der vi møtte innkommende „danske-båter“(ferger) og ned til Emmerstad-lagunen, hvor vi gikk inn i den sørlige del av bukten for å ta en matpause og en liten hvil. Vi hadde nå vært underveis i ca 12 timer. Etter hvilen hadde vinden endelig innfunnet seg og vi startet på X-seilas i lett vind, som bygget på, sydover og inn mot Son(K.: Her var det absolutt ikke mulig å følge HD som bare dro ifra og ifra!) Grunnet trakt-effekten økte vindstyrken på vei inn Sonbukten. Dette likte jeg ikke noe særlig siden jeg, med pålandsvind, skulle legge til ved en betongbrygge. Jeg føler meg ennå ikke trygg på min evne til å tilpasse og vurdere oppskudd mot vinden, når en skal legge til i markert sjø og vind! Det ble til at jeg seilte sidelengs inn mot bryggen og regulerte farten med skjøtet (jeg følte at jeg hadde alt under kontroll). Like før jeg skulle legge helt inn kom tre barn i en liten jolle med påhengsmotor og la seg mellom bryggen og meg. Tilleggingen måtte selvfølgelig avbrytes. Når barna hadde passert prøvde jeg å fortsette der jeg ble avbrudd, og dette gikk jo selvfølgelig ikke bra. Jeg kom for høyt inn mot bryggen og havnet plutseligen på losiden av denne. At bryggen var av betong gjorde ikke saken bedre. Noen riper i gelcoaten var ikke til å unngå. Ved hjelp

av Kens sønn klarte jeg få båten til lesiden av bryggen og legge ut dreggen. Etter en kopp kaffe var det dags å seile over til Sons gjestehavn, men da Ken skulle dra opp sin dregg satt denne dønn-fast. Med følgende oppskrift klarte vi å få den løs: Hal inn dreggtauet til båten befinner så godt som loddrett over dreggen. Gjør fast tauet rundt masten eller i kryssholten rett foran. Kjør med påhengsmotoren båten over dreggen. (Båtens oppdrift, flere hundre kilo, og vektstangs-prinsippet gjør, at så sant dreggen ikke er hektet fast i en kjetting ell. lign. vil / må den løsne, evt ved å knekke surringen kjede til stokk. Vel, deretter tok Ken meg på slep til Son gjestehavn. Det var så kort avstand dit at det ikke lønnet seg for oss å sette seil. Vi handlet det som trengtes og så var det dags å finne en vik på Jeløya for natten. Den andre viken i Hvittingbukta ble godkjent, djupt vann inn til stranden og fine svaberg. Det hadde vært en lang dag, så etter en fin middag krøp vi til køys - igjen ved 21-tiden.(K.: Og da var jeg sliten, ganske langt ned i sokkene, som jeg ovenikjøpet ikke hadde på!). 5.7.Son – Horten Herlig soloppgang igjen. Etter en god frokost gjorde vi oss klare for seiling over Oslofjorden til Horten. Jeg kom igjen litt sent igang og Ken var plutselig langt foran meg. Vi krysset gjennom sundet mellom Jeløya og Bevøya og startet vårt strekk over til Horten. Etter enda mere sommel hos meg, jeg måtte kle på meg vindtøyet fordi det blåste godt og det gikk en del bølger på fjorden, var Ken enda lengre foran meg. Men med en fin stabil vind og ett “heldig“ bra seiltrim klarte jeg, over

15


halvveis over fjorden, å ta ham igjen(K.: Da hadde han benyttet sjansen til eksperimenter med *flatrev* ell. *minirev* sam div. skjøteposisjoner). Deretter holdt vi følge til Horten. Vi hadde for sikkerhets skyld seilt skarp bidevind, sto høyere mot vinden enn direkte kurs, og kunne når vi nærmet oss innseilingen til Horten Havn falle av til slør mot Vealøs og selve innseilingen. Belønningen blev en del planing på bølgene og effektiv selv-lensjobbing. Etter å ha krysset inn i Solvika til bryggen ved Marinemuseet og ryddet opp i båtene tok vi fatt på kulturlivet. Marinemuseet skulle selvsagt besøkes. For meg var dette en ny og lærerik opplevelse. Museet stengde kl 16:00 og det var da litt for tidlig å spise middag (idag skulle vi spise iland). Derfor gikk vi og utforsket Horten, og havnet etterhvert på torvet, hvor det er satt opp en turist-infotavle med byplan. Restaurantvalget ble gjort og det blev restauranten ved Horten gjestehavn. Kommet dit fant vi ut at det var ganske så fullt og livlig i havnen der, så bryggen ved Marinemuseet var mye bedre og rimeligere, ja faktisk helt gratis. Etter maten gikk vi en tur i havnen. Bland annet så vi en kongesjalupp, som har tjent tre norske konger og ennvidere en seilkutter, „Havbjørn“, i tre . Vi kom i prat med eieren av denne og fikk vite at han hadde gjort alt selv. Til dette brukte han femten år, byggplassen var haven hjemme. 6.7.Horten – Skjeløya Ken foreslo å gå gjennom kanalen mellom Solvika og Horten småbåthavn. Mastene ble lagt ned og jeg var igjen på

16

slep etter W1348, nå på en koselig kanaltur. Atter ute på Oslofjorden reiste vi mastene og håpet på vind. Men den fantes ikke, så slepet fortsatte forbi østsiden av Bastøy. Først sør for Bastøy begynte vinden etterhvert å gjøre seg gjeldende. En lett sørlig bris gjorde seilingen til en avslappende aktivitet. Ken og jeg avtalte å møtes sør for Sletter(sydlige del av øen Store Sletter). Jeg klarte lenge å følge Kens båt, men plutslig ble han borte for meg. Det var godt at vi hadde avtalt møtested. Under min kryssning mot Slettertangen så jeg en større seilbåt som gikk for motor og som tilsynelatende hadde kollisjonskurs mot meg. Den gikk “bak“ mitt storseil og det var vanskelig å følge med. Jeg håpet at den ville forandre kursen, men den kom nærmere og nærmere. Ved siste kontrolltitt var jeg klar til å slå for å gå fri, da den plutslig gjorde en 360-graders tørn og passerte akter om meg (uten å hilse !). Sannsynligvis hadde den gått med autopilot og styrmannen hold ikke hele tiden utkikk. Dette var nære på! Ved Slettertangen la jeg bi for å vente på Ken. Ventetiden ble ganske kort, han kom nesten samtidig med meg(K.: HD seilte til østsiden og mitt valg var bidevind på BB-halse sydover langs fjordens vestside, på samme halse ca. 6 nm til Ringshaug-bukta, der W1348 etter første baut kunne stå rett tversover fjorden mot sydpynten av Skjeløya og på siste del ovenikjøpet med ‘stikk’ på skjøtene. Oppdaget da W10390 ligge bi ca.3-400m nordenfor, gjorde så det samme en kort stund før jeg brukte tåkeluren, men da hadde nok HD sett meg. Et meget avslappet og herlig seildag ble dette).

Fra Slettertangen seilte vi til Skjeløya, hvor la vi til ved bryggen til Elisabeth og Hugh Riley, som eier W-5440 "Outspan“ . Etter en meget hjertelig velkomst og en handletur til Engelsviken var det dags for tre retters middag. En etterfølgende spasertur over Skjeløya resulterte i en ødelagt fot: Jeg gikk barbeint og når jeg skulle hoppe over en skyttergrav (rester etter tyske stillinger) klarte jeg selvføl-gelig å sparke mot en stein og slet av en svær hudflik. Heldigvis hadde Elisabeths fetter hytte like ved, så jeg fikk en masse plaster der. Tilbakeveien gikk det temmelig haltende. Det var bare å håpe at såret ikke ble betent (det gjorde det heller ikke) og å unngå vann i såret. Herlig middag på terrassen med vidunderlig utsikt over Oslofjorden, og så fikk vi et gjestfritt tilbud om å sove i hytten til fam. Riley og sa “ja takk“ til det. Etter tre netters soving ombord var det litt deilig å sove på en vanlig madrass. 7.7. Skjeløya – Son Hugh, Ken og jeg planla å seile i hver sin W. til Kjell Gjære, W4878, Oksrødkilen (syd for Slevik). Like før vi stakk til sjøss sa Ken at det er ikke noen skam å snu. Underforstått hvis vi snur så drar vi nordover mot Oslo og ikke tilbake til Skjeløy. Det blåste ganske godt (10-12 m/s) og vi seilte med bare storseilet og krysset mellom fastlandet og Rauer. Hugh seilte foran og Ken lå et stykke etter meg. Siste gangen jeg så ham lå han utenfor nordenden av Rauer og så ble han borte. Jeg tenkte, han kanskje seiler på vestsiden av Rauer og fortsatte å krysse sørover. Hugh seilte fortere en jeg og hans båt ble bare mindre og

mindre i det fjerne. Ved sørenden av Rauer kom det ingen Ken. I tillegg hadde jeg seilt utenfor mine sjøkart! Jeg hadde tenkt å følge Ken videre sydover. Vel, det var bare en ting å gjøre med Kens ord i mente: Snu! Men hvorhen, vi hadde ikke avtalt noe? Etter noen overveielser fant jeg det sannsynlig at Ken ville dra til Son, så jeg satt kursen dit. Det ble en herlig lens med bare genua. Når jeg kom ut på Oslofjorden etter Larkollen vokste bølgene kraftig og utenfor Gullholmen ble det tildels mye surfing, helt til Bevøysundet. Inn mot Son blåste det enda mere og jeg måtte planlegge en bedre landkjenning enn forrige gang. Løsningen ble å drive med vinden mot bryggen og å kaste dreggen til lo for denne. Deretter å henge på dreggen og å slippe seg sakte mot bryggen. Det gikk ikke helt som planlagt, dreggen tok ikke med en gang, det blåste litt for kraftig. Ved å slippe mere dreggtau i flere omganger klarte jeg å få dreggen til å ta, men da hadde jeg drevet forbi bryggen. Vinden gjorde at båten hang tungt på dreggen og dreggtauet måtte snarest festes i baugen. Kens sønn Kristian tok fanglinen med sin motorjolle til bryggen og festet den. Atter var situasjonen under kontroll, også denne gangen like dramatisk, men uten riper i gelcoaten. Kristian likte ikke at vi ikke visste hvor hans far var og vi forsøkte å kontakte Ken. Vi lyktes etterhvert og det viste seg at Kens bomuthaler hadde røket og hindret ham i å seile videre. Han hadde gått til

17


Engelsviken for å få reparert skaden. Jeg har ingen mobiltelefon og kunne derfor ikke nåes men Ken klarte å få informert Hugh og Kjell, og hadde etter lunsj(K.: Sammenmed Hugh ca. 6 nm fra målet !) og reperasjon av bomuthalet seilt til Evjesund, en vik sør for Moss, for å overnatte der. Via sønn og far på mobil avtaltes møtested nord for Jeløya dagen etter. 8.7.Son – Håøya (Dragsund) Etter en gyngende natt, vinden løyet aldrig, var det dags å kaste los for å seile Ken i møte. Dette krevde nøye planlegging. På fjorden gikk det mange hvite “gjess“ og vindkastene kom i et. Mitt valg ble å seile med “storm“-seilet (Kens modell: Genoaen som W-trysail heist som storseil). Det ble litt av en ilddåp. Jeg klarte å krysse meg fri fra le kyst, en herlig følelse. Vel ankommet til møteplassen var det ingen Ken å se. Når en halv time over møtetidspunktet hadde gått besluttet jeg å seile til Emmerstad litt lengre nord som avtalt ved evt. forsinkelse. Det varte ikke lenge før også Ken kom dit, seilende rundt odden og inn i den sollune lagunen med le for vinden. Uheldigvis hadde han klart å kullseile mellom Jeløya og Gullholmen, noe jeg trodde var umulig for Ken, se også. Den følgende timen var hoved-aktiviteten å tørke klær og utstyr, og om mulig å redde mobilen ved bading i rødsprit(K.: Det lykkedes faktisk - etter isetting av nytt batteri blr den brukbar). For vår videre seilas til Håøya skulle seilkursen gi platt lens og bølgene var ganske høye, det blåste ca 10+ m/s. Tanken på faren for ufrivillige jibber gjorde at jeg prøvde noe nytt: Jeg heiste fokk og genua samtidig. Styrbord skjøte til genoaen og babordskjøte til fokken og inget storseil. Dette

18

var gøy! Jollen seilte som på skinner med gjentatte surf og planinger. Etter Drøbak fortsatte jeg seilasen vestover syd for Oscarsborg festning og opp vestsiden av Håøya til Dragsund, som viste seg å være en meget fin havn. Ken og jeg la oss innerst i viken. Vi kunne ikke ha hatt det bedre ! (K.: Oslofjord smalner nordover fra ca. 1,3 nm ved Emmerstad til ca. 3/4 nm ved Drøbak, og tanken var å seile over, krysse fjorden, til vestsiden, men HD ble ikke med. Litt syd for Drøbak Havn mistet jeg ham av syne, men så da „hans selskap“ en stor kjølbåt - med bare èt forseil - vende om: „Så, nå har HD problemer“ eller er i „ baljen“! Genoaen ble rullet og for W-trysail alene gikk turen østover fjorden til Drøbak Havn. Underveis så jeg, at kjølbåten igjen hadde snudd ! Hver en krok av den smekkfulle havn(der det var STOR havnehygge!) ble avsøkt, og et par mannskaper ble spurt - men nei, ingen HD ! Så tilbake vestover, nord for Småskjæra, som ga bølge-le, og her kunne jeg rulle ut genoaen igjen, og nådde forbausende nok Dragsund kort etter HD. Han hadde ikke sans for brekk-sjøer inn BB-låring, trafikk midtfjords og risikoen for skumle fallvinder - og de forekommer - fra Hurum-landet, og valgte derfor med sin særlige „tradewind“-seilteknikk ruten langs fjordens østside. At jeg ikke så, da han luffet opp og skar vestover, under nå bare èt forseil, overrasket meg, men må skyldes *seil-selv-opptatthet* for å unngå tull med mitt SDM(„Short Memory Deficiency“ )-problem og sjanse for ny kullseiling - èn for dagen var nok !).

WAY FA R E R • WAY FA R E R World - standard aptering og standard rig World S - standard aptering og standard rig MK2 - standard aptering og standard rig Plus S - standard aptering og standard rig

71.410,83.090,74.860,84.760,-

Alle versioner kan fås i speciel pakkeløsning: World Club version - klar til at sejle incl. agterbænke, agterskødning, bailers, bomudhal, 6 x 1 kick, storsejl, genua, pressenning og jollevogn

94.050,-

Mast - Proctor komplet Håndtrailer med næsehjul Combi autotrailer • DK typegodkendt

5.950,3.820,10.800,-

Sejl - racing fra Pinnell & Bax: Storsejl Genua Spiler

7.478,3.620,5.544,-

Kun originale rorblade og sværd: Rorblad lakeret eller i GRP - smalt og dybt Sværd lakeret eller i GRP

1.575,2.470,-

TILBUD Heldækkende presenning i kalechedug: Før 2.975,- / Nu 2.490,Aluminiums rorhoved med alu. rorpind og forlænger incl. rorbolt og monteringsbeslag: Før 2.495,- / Nu 1.995,-

Hundige Havn. Hejren 30. 2670 Greve Strand. Tlf. 43 69 00 60 www.skovgaard-mortensen.dk • ove@skovgaard-mortensen.dk

19


9.7. Håøya – Sarbuvollen Dette skulle bli vår siste dag. Etter en god frokost ventet en herlig slør/lens innover mot Oslo. Ken savnet sitt storseil og hadde begynt å lure på, om han kunne rigge til kryssfokken i tillegg til spilet genoa og W-trysail. Jeg hadde begynt forsiktig med bare storseilet, men når Ken klarte å få kryssfokken på plass under „stormseilet“, W-trysail - det er helt utrolig hva Ken får til - ble jeg nødt til å sette forseil. Langsomt tok jeg inn på Ken og seilte forbi ham. Mens jeg seilte forbi fikk jeg en liten leksjon om hvordan det er å havne i vindskyggen. Min båt kom for nære Kens båt(K.: W1348 ga en hjelpende styrings-hånd akkurat da !) og hans vindskygge

“parkerte“ meg ganske lenge. Ved Snarøya valgte jeg å ta ned storseilet, det er ganske turbulent i sundet mot Grimsøya og med en vind på ca 10+ m/s er en jibb(ufrivillig kuvending) ikke noe man ønsker seg. Ken seilte selvfølgelig igjennom med alle “kluter“ satt. Men så er han også lokalkjent fra mange år. Etter ankomst til Sarbuvollen gjensto transporten til Fetsund, som skjedde dagen derpå. Og snipp snapp snute så er eventyret ute. Jeg fikk oppleve en uke med alt: Lite vind, masse vind, noen dråper regn, mest sol, mange hyggelige mennesker og ikke minst mange nye erfaringer. Dette gav mersmak(K.: Og hver dag kom vi i „havn“ men opplevde også noen RØDE ører et par ganger !).

W1348 mistet storseilet ved kantring dagen før. Ses med spilet genoa om SB, og om BB „W-trysail“, med kryssfokk under, som leseil, på vei inn i hjemligt farvann, vind ca. 10-12 m/sek - liten kuling på Norsk. Foto: Heinz Dieter Luetzenkirchen

20

På pensionisttur til Holland med deltagelse i rally og European Championship. Af Jørgen Vekslund

I

dagene 3/9-10/9-06 havde de holland ske wayfarersejlere arrangeret rally ad Friislands kanaler og søer efterfulgt af European Championship på Heegermere. Da jeg går ind for Jesper Friis‘definition af kapsejllads, nemlig et møde / samling for og med wayfarersejlere, besluttede vi at deltage. Vi, svoger John, søster Lise og viv Inga,ville lave en tur ud af det kombineret med sejllads. Pensionister er jo travle folk, så det kneb med at få øvet samarbejdet i båden, og vi måtte deltage på renommeret. Et par dage gik dog med at se såvel ”Hobittenbotten” W1741, som landevejstraileren efter i sømmene. Af sted gik det lørdag morgen 6,30 med udsigt til 12 timers kørsel mod Friisland. Vi regnede med overnatning omkring Groningen, men havde gjort regning uden vært. Der var utallige arrangementer i området, så alt var optaget. En sidste kraftanstrengelse og vi kørte ind i en lille by, Drachten. Et spisested var åbent og jeg spurgte værten, om der var et par værelser ovenpå restauranten. Ingen væelser, men som en venlighed ringede han rundt . Til sidst fandt han et sted og som en gentjeneste spurgte jeg, om vi kunne komme tilbage og spise selv om det var blevet sent. Da vi kom tilbage, var mange af gæsterne nået til kaffen og der blev til vores store overraskelse røget en del, men det hørte sig åbenbart til. Vi var også overraskede over, at der hverken var vin-

eller menukort, men da den venlige vært/kok efter dels at have set på os, dels spurgt os om vi foretrak rød-eller hvidvin, præsenterede os for en flaske pomerol begyndte vi at forstå, at det nok ikke var en helt almindelig restaurant. Vinen var pragtfuld, og vi anede, at dette kunne blive dyrt, så en hovedret måtte være nok. Vi kunne få, hvad vi ville, kalvekød, oksekød, kalkun, and, fisk osv., og bestemte os for oksekød. Inden hovedretten fik vi på husets regning en appeteiser bestående af 3 forskellige vidunderlige små fiskeretter. Hovedretten bestod af det møreste og bedste stykke kød vi mindes at have spist. Dessert skulle vi ikke have, men alligevel kom han med et fad fyldt med de lækreste hjemmelavede chokolader. Og ja, det var en et stjernet restaurant, men sikken en pragtfuld oplevelse, og den moderate regning klarede vi da også, da begge familier hører til det grå guld. Næste morgen nåede vi i øsende regnvejr Heeg, en lille friisisk by ved søen Heegermeer. Den kan nærmest sammenlignes med Nordsjællands badebyer , smuk og pussenusset. Vores flydende samlingssted ”In dubio”, en ombygget friisisk flodpram, lod vente på sig, men nåede dog frem efter at have ventet ved diverse broer. ”In Dubio”var et perfekt valg med cabiner, soldæk, opholdsrum også kaldet dæksalon og ikke mindst en venlig og imøde-

21


kommende madmor/skipper. ”In ubio”fulgte med rundt i kanalerne og de 10 wayfarerjoller kunne hver aften fortøje til skibssiderne, en genial ide. De fire dages rally gik forrygende med smukt vejr, god og i starten hård vind, kanalsejllads, såvel gennem fladt marskland med græssende køer, som gennem smukke, små byer, der osede af atmosfære. Det hele garneret af wayfarersejlere med ”samme sind” som Joel Bøgh har beskrevet det i Wayfarersangbogen. Efter sejllads hele dagen var der fællessang på dansk, friisisk og engelsk ledsaget af rødvin, Poul og Sue på guitar samt Elof på klarinet . Sejllads på kanaler er ikke det bare pjat. Uventede vindspring, broer, der kun lukker op, hvis der er motorbåde, der skal igennem! Brugerbetaling, der skal erlægges i en træsko, der med stor akkuratesse bliver svunget ned mod båden fra brotårnet. Men alt blev klaret på bedste vis, selv om folkene på nogle af de store, flotte motorsejlere blev noget overraskede over at blive overhalet indenom af planende wayfarerjoller. Interessant var det at se de mange lystyachter der var parkeret i baghaven til hvert eneste hus. Der var gravet ind i haven, så båden ikke stak ud i kanalen. En af de hollandske værter viste sit hus med båd, og som svoger John skarpsindigt bemærkede, så ”sejler man ikke wayfarer, fordi man ikke har råd til andet”. Jeg var så heldig, at have fødselsdag på turen, og ved morgenbordet efter afsyngelse af fødselsdagssang med musikledsagelse, fik jeg en drikkeflaske overrakt af Franzine (der altid så ud, som om hun var kommet direkte ud fra en skønhedssalon).

22

Og så blev det race i frisk til svag vind. 8 veltilrettelagte sejladser, hvor vi fra vores position havde let ved at se, hvordan vi skulle have sejlet. Englænderne er dygtige , men det var opløftende for de danske farver at følge Peter S. Bøje (nr. 3 i alt) samt fam. Ammentorp, der i nogle af sjlladserne lå i spidsen. Det kræver sin pensionist at deltage i et mesterskab. Der var nemlig et par enkelte beslag, der ikke var blevet udskiftede. Ud røg skødeklampen til genuaen, dog kun i den ene side. Jeg har i skrivende stund fået ny hud på håndroden efter at have holdt skødet ned over rælingen på krydsene. Vi fik dog undervejs lavet en omvendt fastgørelse i den klampe, der endnu fungerede. Men et sådant system var jo ikke fremmende for perfekte vendinger. Efter behørig overrækkelse af præmier og megen tak til de hollandske arrangørerer for stor gæstfrihed og muntert samvær gik turen mod København. Vi havde dog bestilt overnatning i Abel Tasmans barndomshjem, et restaureret hus fra slutningen af 15oo tallet. Det var et utroligt smukt, friisisk hus indrettet med galleri og to separate lejligheder. Inden færgen nåede vi også at proviantere i Burg. God rødvin til røverpriser. Hjemme igen kunne Wayfarer 1741 ikke holde på sin sædvanlige plads i Farum Sejlklub, da jollepladsen skulle bruges til overnattende optimistjolleforældre. ”Smykkeskrinet”skulle forvises. Da vi bor i en ejendom med bilelevator og kælderparkering, gjorde jeg omhyggelige opmålinger og med trailer var 5,60 m lige, hvad der kunne rummes i elevatoren, mente jeg. Ekvipagen kom ind, og ned gik det, men ak og ve, de automati-

ske sikkerhedsdøre låstes. Jeg havde ikke taget mig i agt for de infrarøde sikkerhedsstråler. Efter at have bakset en halv time gav jeg op og måtte lade Otis redde mig og wayfareren ud efter i alt halvanden times trængsler. Behøver jeg at fortælle, at Wayfareren blev flyttet fra hvor jeg havde sat den, og ud i sand, så svoger Johns fine Volvo måtte bruge alle hestekræfterne, for at hive den tilbage på

fast grund. Denne personlige beretning er også for at understrege, at hvis der skal flere end 10 wayfarersejlere til race, er det vigtigt, at der også indgår momenter, som kultur f.eks historiske miljøer, gallerier, hyggelige spisesteder, og at man undgår primitiv indkvartering, sovesale osv.

Der var hygge i „In Dubio“ Foto.: Thomas Krogsgaard

Kontingent for 2007 Har du betalt betalt dit kontingent til Wayfarer-klubben for 2007 ? Hvis ikke - er det på høje tid, da betalingsfristen var d. 31. januar 2007.

Wayfarer sælges Veltjent Wayfarer sælge for kr. 15.000 Kan beses Stevnsvej 9, Strøby Eged, Køge. Jens Hauge tlf.: 5626 8681 eller 4 914 2472

23


Wayfarer Trading

SWS DVD oversigt

Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund E - m a i l : t r p @ w t . d k , T e l : + 4 5 6 1 3 0 6 6 1 7 , G i r o : 8 5 8 -5 2 6 1 , B a n k : 4 2 6 0 4 0 0 1 1 6 6 5 4 9 Mast, Proctor,grå 6.300 Mastespor 270 Mastebolt, stål Ø 8mm 240 Svanehals smal/fast 1.040/510 Mastestol 2.100 Sallingshorn, blå, pr. stk 220 - endestykke, justerbart, pr. stk. 145 Vant og stag, 3mm, pr. stk. 290 Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30 Windex 300 Vimpel/ fastgørelse 145/90 Fald Wirefald m. sjækel til storsejl 330 Faldstrammer til storsejl 208 Storsejlsfald, 5 mm wega (reb) 250 Wirefald m. sjækel til forsejl 315 Faldstrammer til forsejl 390 3-slået tovværk som forfang til wirefald 70 Bom Proctor, grå 1.830 Lang slæde til montering af bomnedhal 390 Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 140 Endestykke til bom 320 Centerskødningsblok med kuglelejer 1.070 - træklods til montering 250 Spiler Spiler 4.750 Tapered stage, Ø 38mm/Ø 42mm 700/810 Kile til ophal 65 Fald 120 Skøde i en længde, afstrømpet i enderne,6/4 mm 350 Storsejl & forsejl Storsejl med rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer , trimstriber, sejlmærke W og sejlnr 6.550 Genua med rude og wire i forliget 3.100 Genua triradial med rude og wire 4.550 Fok 2.430 Rulleforstag. (Tromle & topsvirvel) 1.080 Sejlpinde pr. stk 150 Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.200/900 Tov til hurtigreb 55 Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet i enden 280 Forsejlsskøde, 8 mm, i en længde 85 - 2-delt, grøn/rød 110

Pressenning Heldækkende mkI/mk II 2.880 - cockpit 1.900 Skift af velcro, gammel velcro er fjernet 375 - gammel velcro er ikke fjernet 650 Luge Ageterluge mk I/mk II 3.100/3.100 Lugepakning mk II, gummi/silicone 150/410 - mk I, gummi/silicone 100/250 Siliconelim, 310 Kontaktlim, 340 gr 150 Rund forluge med gevind og O-ring 200 - O-ring 40 Jollevogn, varm-galvaniseret, ca. 30 kg 4.150 - aluminium, med næsehjul, ca. 15 kg 5.285 Hjul til jollevogn, pr. stk. 250 Sværd Sværd af plywood, 18/20 mm, 4,5 kg 1.750 Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10 mm 45 Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 105 Bremse/stopklods 200/150 Ror Rorblad, 15/18/20mm plywood 950 Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag 1.900 Rorpind, lakeret træ/aluminium 1950/780 Rorpindsforlænger, 84/103 cm 370 Diverse Dørk, 9 mm ulakeret, plywood 1.400 Bundprop med gevind 40 Overtræk til bådruller 200/350 kg 450/470 Bailer/plastic-bailer til SD 590/800 Hængestrop 180

Tilbud på Storsejl & genua Normalpris Rabat Tilbud

8.250

9.650 1.400 8.250

Tilbuddet gælder til d. 31/3-2007, dog kun så længe lager haves.

Titel Tid DVD type DM 1992 - Wayfarer på Ho Bugt, Esbjerg ................................................ 01:00 Skandinavisk Mesterskab for Wayfarer-joller 1985 .................................. 01:00 W - DS Klassernesterskab 1988, Esbjerg .................................................. 01:00 DM 1990, Egå ............................................................................................ 00:40 Wayfarer DM 1994 Egå ............................................................................. 00:30 Wayfarer National & World Championship 1983, Hayling ...................... Wayfarer Worlds 1998, Egå ....................................................................... 02:37 Rantzausminde 1988 - 89 - 90 - 92 ............................................................ 03:25 Rantzausminde 1993 - 94 - 95 - 96 - 97 .................................................... 02:20 lnternational Wayfarer Rally Rantzausminde 1998 .................................. 00:50 Rantzausminde - Året rundt på campingpladsen ...................................... 00:40 Tunø-tur 1992, Barometersejlads 1993:- Tur ti! Henry 1994 ................... 00:30 Wayfarer the Movie .................................................................................... 01:23 W-trim - McNamara Canada 1990 ............................................................ 04:00 Full Speed Ahead - Bånd 1: Mast- og sejlkontrol ..................................... 02:00 Full Speed Ahead - Bånd 2: Trim sejl ....................................................... 02:00 Full Speed Ahead - Bånd 3: Sejladsteknik rundt på banen ....................... 01:30 Full Speed Ahead - Bånd 4: Let vejr, hårdt vejr ........................................ 01:30 Summer Cruise, Fra Skotland, over Færøerne til Norge ........................... 00:30 Kapsejladsseminar - Farum 2004 .............................................................. 01:00

År 1992 1985 1988 1990 1994 1983 1998 1988 1993 1999 1996 1994 1995 1990 1988 1988 1988 1988 1964 2004

DVD nr + 001 002 003 004 003 004 003 004 003 004 005 006 005 006 007 008 009 010 009 010 017 018 011 012 013 014 015 016 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Bemærk: Kvaliteten er ikke bedre, end den er på videobåndene, der ligger til grund for DVD'erne. Prisen incl. forsendelse er 40,- kr/DVD for SWS medlemmer, 80,- kr/DVD for ikke medlemmer. Bestilling sker på én af følgende måder: Send et brev med en check og angivelse af de ønskede DVD skiver til: Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16, DK 6715 Esbjerg N eller, Send en mail til jenskonge@wayfarer.dk med din bestilling og overfør pengene til: Frøs Herreds Sparekasse, reg. nr. 9736 konto 0001194399 Er du i tvivl, kan du ringe eller maile til mig, tlf. +45 7512 1646 Jens Konge

Alle priser er i DKK incl. 25% moms. Ret til prisændringer forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger er ikke indregnet i priserne. Åbningstid efter aftale. Landevejstrailer udlejes, joller transporteres. Se billeder af varer m.m. på

www.wt.dk 24

25


SWS udvalg Tursejladsudvalg: Tursejladssekretær Bo Christensen, Mosegårdsvej 68 DK-2820 Gentofte, 3968 0330 bcr@wayfarer.dk Anne Vibskov, Svendborgvej 311, Højby DK-5260 Odense S, 6595 9553 anne@vibskov.dk Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, st. Darum DK-6740 Bramming, 7517 9199 ebbe@kildsgaard.dk Ove Nyrnberg, Skovvejen 46, I, 2.th DK 8000 Århus C. 8612 8650 /6126 5761 ove.nyrnberg@hotmail.com

Kapsejladsudvalg: Formand: Steen Schubert, Borups Alle 12, st. th. 2200 København N, 3833 0082 steen.schubert@skolekom.dk Jon Vahl Saxhaug, Fagerborggatan 28 N-0360 Oslo, +47-9507 2936 jvs@bbs.no Ebbe Kildsgaard, se ovenfor. Ernst Henriksen, Gormsgade 17 DK–6700 Esbjerg, 7513 1215 kis.ernst@esenet.dk Stephan Nandrup-Bus, Virum Stationsvej 49 DK-2830 Virum, 4585 4515 snb@post.tele.dk Mogens Just, Multebærvej 4, Ugelbølle, DK-8410 Rønde, 8637 3691

Teknisk udvalg, målere Poul Meldgård, chefmåler, Skovbrinken 30,DK-3450 Allerød, 4826 7890 poul@meldgaard.dk

26

Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16 DK-6715 Esbjerg N, 7512 1646 jenskonge@wayfarer.dk Jørgen Hededal, Vågøgade 7 DK-8200 Århus N, 8616 3310 jorgenhededal@webspeed.dk Jesper A. Friis fra Furesøen, Farum sejlklub, Lillevangsvej 66, 3520 Farum, 4495 4314 jesper@achtonfriis.dk Lars Rich fra Sletten Bådeklub, Boserupvej 229, 3050 Humlebæk, 4919 0170, larsrich@larsrich.dk Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B N-1344 Haslum, +47-6753 8237 e-norrud@online.no Lars Vibskov Kristensen, Fristedet 3, Næsby DK-5270 Odense N, 6618 0142 WIC-repræsentant Poul Ammentorp, se bestyrelse Teknisk samling Jens Konge Rasmussen, 7512 1646 jenskonge@wayfarer.dk Webmaster Jesper Nothlev, se bestyrelse. Thomas Raun-Petersen, se bestyrelse. Lån af bomtelt Bo Christensen Mosegårdsvej 68 DK-2820 Gentofte, 3968 0330 bcr@wayfarer.dk SWS-Service, salg, PR Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15 DK-2920 Charlottenlund, 3964 20 07 trp@wayfarer.dk PR udvalg Göran Skoog, se bestyrelse. W-Nyt redaktion Se side 2. mail: wnyt@wayfarer.dk

Kontaktpersoner

Bestyrelse

Formand: Poul Ammentorp, Rolf Hartvig-Hansen Munkevej 29A,DK-3500 Værløse, 9885 1432 tlf.: 4448 5905 rolf@wayfarer.dk poul.ammentorp@wayfarer.dk Egå Jørgen Hededal 8616 3310, jorgenhededal@webspeed.dk Næstformand: Charlotte Redin Kastanievej 53, 5230 Odense M Esbjerg Jens Konge Rasmussen tlf.: 6619 3035 7512 16 46 charlotte.redin@wayfarer.dk jenskonge@wayfarer.dk Esrum Sø Poul Meldgård Kasserer: Fie Goltermann 4826 7890 Lange-Müllersvej 5 7000 Frederecia poul@meldgaard.dk tlf: 2623 3910 Giro: 3 17 10 86 Furesøen Jesper Friis fie.goltermann@wayfarer.dk 4495 4314 jesper@achtonfriis.dk Sekretær, medlemskartotek: Hellerup Tom Damgaard Thomas Raun-Petersen 4449 0807 Skovgårdsvej 15 wayfarer@webspeed.dk DK-2920 Charlottenlund, 3964 2007 Sydsjælland Jørgen Overgård trp@wayfarer.dk 5599 2338 j.overgaard@postkasse.com Kapsejlads: Steen Schubert, Odense Lars Vibskov Kristensen Borups Alle 12, st. th. 6618 0142 2200 København N, 38330082 Skive Thorkil B. Mogensen steen.schubert@wayfarer.dk 9752 8010 Skipper.Mogensen@post.tele.dk Tursejlads: Jesper Nothlev, Sletten Lars Rich Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten, 4919 0170 tlf.:4089 6609 rich@larsrich.dk jesper.nothlev@wayfarer.dk Skåne Göran Skoog +46(0)4226 33 60 Øvrige medlemmer: goran.skoog@wayfarer.dk Göran Skoog, Tullgatan 15 Norge K.H.Jensen S-25269 Råå, +46(0)4226 3360 +47-6712 1002 goran.skoog@wayfarer.dk W1348@online.no Aså

Kjell Gjære, Hovinlia 3 N-1900 Fetsund, +47-6388 1792 kjell.gjaere@wayfarer.dk

27


SWS co. Thomas Raun-Petersen, SkovgĂĽrdsvej 15, 2920 Charlottenlund. Danmark

28

W nyt 2007 1  
W nyt 2007 1  
Advertisement