Page 1

Folder_Psychologie_Opmaak 2 15-09-11 16:37 Pagina 1

Uitgaven voor professionals in de psychologie


Folder_Psychologie_Opmaak 2 15-09-11 16:38 Pagina 2

(Nieuwe) Therapie Cognitieve animatietherapie Paul Camp isbn 978 90 8850 155 5 392 pag. | € 55,00 Gebonden www.swpbook.com/1356

Cognitieve animatietherapie is het eerste boek waarin deze vernieuwende vorm van psychotherapie wordt beschreven. Een belangrijk uitgangspunt van de therapie is dat problemen waarmee cliënten te kampen hebben, zich in veel opzichten gedragen alsof ze een eigen leven leiden. Door het probleem met concrete middelen in kaart te brengen, leren cliënten strategieën herkennen en denkfouten verminderen.

Seksverslaving

Handboek Neurofeedback

Begrijpen en veranderen

bij ADHD

Gertjan van Zessen

Martijn Arns (red.)

isbn 978 90 8850 056 5

isbn 978 90 8850 107 4

144 pag. | € 22,90

264 pag. | € 34,95

2e druk, 2010

Gebonden

www.swpbook.com/1222

www.swpbook.com/1290


Folder_Psychologie_Opmaak 2 15-09-11 16:38 Pagina 3

Marieke Nijmanting Handboek kindercounseling Marieke Nijmanting isbn 978 90 6665 804 2 184 pag. | € 23,50 2e druk 2010 www.swpbook.com/914

In Handboek kindercounseling geeft Marieke Nijmanting een zowel breed als diep overzicht van kindertherapie. Zij laat het grootste deel van bestaande therapievormen, gesprekstherapie, gedragstherapie, cognitieve therapie, expressieve en creatieve therapie, de revue passeren en zoekt naar de onderliggende principes van de verschillende therapievormen. Door de vele voorbeelden is het ook een praktisch boek.

Creatieve therapie

Handboek relatietherapie

Zingevingstherapie

Een praktische handleiding

Marieke Nijmanting

Marieke Nijmanting

Marieke Nijmanting

isbn 978 90 8850 012 1

Een praktische handleiding

isbn 978 90 6665 923 0

144 pag. | € 21,90

over melancholie

136 pag. | € 21,50

www.swpbook.com/1175

isbn 978 90 8850 099 2

www.swpbook.com/1072

208 pag. | € 24,90 www.swpbook.com/1261


Folder_Psychologie_Opmaak 2 15-09-11 16:39 Pagina 4

Persoonlijkeid/Communicatie Alle gedrag is communicatie Wat we doen is niet normaal Martijn van Oorschot en Michiel Hogerhuis isbn 978 90 6665 800 4 192 pag.| € 19.90 www.swpbook.com/910

We zijn aan onszelf gewend en vinden onszelf de maatstaf der dingen, maar ons gedrag is niet zo normaal als we onszelf voorhouden. Alle gedrag is communicatie is geschreven voor iedereen die meer wil weten over hoe hij communiceert en wat hij of zij er nog voor invloed op kan hebben. Voor de eerste keer worden in één boek de drie grote revoluties in het denken over communicatie samengebracht. Ze worden met voorbeelden en toepassingen gelardeerd.

Mindset, de weg naar een succesvol leven Ouderschap, bedrijfsleven, sport, school, relaties Carol S. Dweck, Ph.D. isbn 978 90 8850 205 7 308 pag. | € 24,90 www.mindset.swpbook.com

De wereldberoemde psychologe Carol Dweck van Stanford University heeft, na tientallen jaren onderzoek naar prestatie en succes, een baanbrekend begrip ontdekt: de kracht van onze mindset. Ze laat, door middel van een simpel idee over de werking van de hersenen, zien hoe liefde voor leren en veerkracht gecreëerd kan worden, die de basis vormen voor prestaties op elk terrein.


Folder_Psychologie_Opmaak 2 15-09-11 16:39 Pagina 5

De giraf en de jakhals in ons Over geweldloos communiceren Justine Mol isbn 978 90 6665 828 8 128 pag. | € 13,90 4e druk 2009 www.swpbook.com/944

Marshall Rosenberg, de grondlegger van Nonviolent Communication ofwel Geweldloos Communiceren, koos twee dieren met tegengestelde eigenschappen om zijn ideeën krachtig en duidelijk over te brengen: de jakhals en de giraf. Justine Mol wil duidelijk maken dat het mogelijk is de jakhals te accepteren en ruimte te geven, en tegelijkertijd giraf te kunnen zijn. Een inspirerend boek waarin de lezer ervaart wat geweldloos communiceren inhoudt.

Het constructieve gesprek

We lossen het samen wel op

Kijk op karakter

Manfred Guhrs en Claus

Transactionele Analyse op de

Over de samenhang tussen

Nowak

werkvloer

persoonlijkheid en gedrag

isbn 978 90 6665 330 6

Julie Hay

Willem Koops en Maria

320 pag. | € 29,20

isbn 978 90 6665 608 6

Splinter

3e druk, 2009

192 pag. | € 23,90

isbn 978 90 6665 937 7

www.gesprek.swpbook.com

2e druk, 2009

128 pag. | € 16,90

www.swpbook.com/525

www.swpbook.com/1082


Folder_Psychologie_Opmaak 2 15-09-11 16:40 Pagina 6

Jeugd & Jongvolwassenen WRITEjunior Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar (plus instructie dvd) Sacha Lucassen en Saskia van der Oord isbn 978 90 6665 942 1 96 pag. | â‚Ź 19,90 www.writejunior.swpbook.com

Het aantal kinderen en adolescenten dat te maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Soms zijn de klachten zo ernstig en langdurig dat er sprake is van een posttraumatische stressstoornis (ptss). Het is van groot belang om kinderen en adolescenten te behandelen voor deze klachten omdat deze anders tot een langdurige en ernstige verstoring van de ontwikkeling kunnen leiden.

Multisysteemtherapie voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag Scott W. Henggeler e.a. isbn 978 90 8850 125 8 368 pag. | â‚Ź 39,90 Gebonden www.mst.swpbook.com

Multisysteemtherapie (mst) is een intensief behandelprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die op het punt staan om uit huis geplaatst te worden of dat al zijn. Dit handboek beschrijft de negen principes van mst, het behandelingsverloop en technieken om mst als programma uit te voeren.


Folder_Psychologie_Opmaak 2 15-09-11 16:41 Pagina 7

Aanpak van radicalisme Een psychologische analyse Arjan de Wolf en Bertjan Doosje isbn 978 90 6665 992 6 216 pag. | € 19,90 www.swpbook.com/1146

Zowel burgers als professionals krijgen steeds vaker te maken met radicaliserende jongeren. Om goed om te gaan met dit thema is meer duidelijkheid nodig over het proces van radicalisering. Dit boek beschrijft stapsgewijs hoe het proces van radicalisering zich op dit moment in Nederland voltrekt. Dit proces is tevens het uitgangspunt voor de beschreven manieren van aanpak. Daarnaast worden er handvatten en adviezen voor deradicalisering gegeven.

Ontdek wie je bent

Mediageweld en kinderen

Psychologie voor kinderen

Dr. Peter Nikken

Jonni Kincher

isbn 978 90 6665 886 8

isbn 978 90 8560 516 4

240 pag. | € 24,90

180 pag. | € 19,90

www.mediageweld.swpbook.com

www.swpbook.com/924


Folder_Psychologie_Opmaak 2 15-09-11 16:41 Pagina 8

Eerder verschenen

Passie voor psychologie

Kroniek van de Nederlands-

Leeg en bevrijd

Vittorio Busato

talige ontwikkelingspsycho-

Verslag van een mensen-

isbn 978 90 6665 593 5

logie De autobiografieën

leven

150 pag. | € 15,50

van haar hoogleraren

Hein Thijssen

www.passie.swpbook.com

Willem Koops en Jaap Bos

isbn 978 90 6665 554 6

isbn 978 90 8850 071 8

128 pag. | € 17,50

424 pag. | € 69,00

www.swpbook.com/486

www.swpbook.com/1243

Bestelformulier Alle uitgaven van uitgeverij SWP zijn verkrijgbaar in de (internet)boekhandel en te bestellen op onze website www.swpbook.com, daarnaast kunt u onderstaand bestelformulier gebruiken. aantal

titel

Naam Organisatie Straat + huisnr. Postcode en plaats Telefoon

e-mail

Betaalwijze:* 첸 Ik ga akkoord met automatische afschrijving, rekeningnummer is 첸 Ik betaal per acceptgiro (organisaties ontvangen een factuur) Handtekening

Datum

Uitgeverij SWP Antwoordnummer 9090 | 1000 VV Amsterdam | T. 020 - 330 72 00 | F. 020 - 330 80 40 | swp@mailswp.com | www.swpbook.com Distributie België: Uitgeverij EPO | Lange Pastoorstraat 25-27 | 2600 Berchem-Antwerpen | België | T. + 32 (0)3 239 68 74 | www.epo.be Op alle leveringen zijn de leveringsvoorwaarden van Uitgeverij SWP van toepassing, zie www.swpbook.com. Prijzen zijn excl. verzendkosten. Uw gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan onze partners en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat hier aankruisen 첸.

Psychologie  
Psychologie  

Uitgaven voor professionals in de psychologie