Page 1

Een overzicht van uitgaven voor: ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf

Uitgeverij SWP voor educatie, vak en wetenschap Bestel deze uitgaven online: www.swpbook.com


Asperger in meervoud Asperger en haar randgebieden Dr. Martine F. Delfos ISBN 9789066654822 | 248 pagina’s | 2e druk 2009 | € 24,90 Mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) vertonen een combinatie van een aantal kenmerken. Hun contact met mensen en hun gerichtheid op de omgeving is niet of onvoldoende ontwikkeld. Daarnaast is hun communicatie en hun taalontwikkeling afwijkend, evenals hun gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Hun interesses en bezigheden blijken beperkt. In het bijzonder voor Asperger geldt dat mensen met dit syndroom normaal tot hoogbegaafd zijn en geen stoornis in de taalontwikkeling hebben. In Asperger in meervoud wordt autisme vanuit verschillende en vooral de nieuwste theorieën verkend. Behalve over Asperger gaat het boek over de randgebieden (PDD-NOS), en over aangrenzende gebieden (NLD en McDD). Behalve voor de wetenschappelijke kant is er ook aandacht voor de praktijk en voor de mensen die direct in hun leven of hun omgeving met autisme te maken hebben. Asperger in meervoud is geschikt voor professionals die met autisme te maken hebben en de stand van zaken willen weten. Er is voor gezorgd dit boek zo leesbaar mogelijk te maken, zodat het geschikt is voor een breed publiek. Met een voorwoord en bijdragen van Dr. Martine Delfos en bijdragen van onder andere Prof. dr. Jan Buitelaar, Dr. Peter Vermeulen, Dr. Pim Steerneman en Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag. Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/406

Autisme in mij Een interactief informatieboek Nathalie van Kordelaar & Mirjam Zwaan ISBN 9789085605942 | 84 pagina’s | € 13,90 Na Ik en autisme, gericht op kinderen op het basisonderwijs, bleek er veel vraag te zijn naar een boek voor jongeren met autisme op het voortgezet onderwijs. De opzet van dit nieuwe boek is gelijk gebleven, maar de voorbeelden en opdrachten zijn aangepast aan de doelgroep. In dit interactieve boek kunnen deze jongeren meer over ‘hun’ autisme te weten komen, door aan te geven welke informatie bij hen past. De opdrachten, tips en voorbeelden zijn bedoeld om hen meer inzicht te verschaffen in de manier waarop autisme bij hen tot uiting komt. En op welke manier zij er het beste mee kunnen omgaan. Daarnaast is Autisme in mij uitstekend geschikt om ouders, familieleden, studenten en professionals kennis te laten maken met autisme bij jongeren. Bestel deze uitgave online: www.autismeinmij.swpbook.com


Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief PICOWO reeks Dr. Martine F. Delfos & Norbert Groot ISBN 9789088500466 | ca. 300 pagina’s | € 29,50 Autisme is een veel voorkomend verschijnsel. Het is niettemin ook het meest onbegrijpelijke verschijnsel op het gebied van menselijk gedrag. Er wordt veel onderzoek naar autisme gedaan. Het is geen ziekte, zo wijst recent onderzoek uit, ook geen defect. Het is een genenpatroon dat leidt tot een vertraagde ontwikkeling. Dit is in overeenstemming met de theorie van het socioschema van Martine Delfos. Volgens deze theorie is het een vertraging op specifieke gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden. Het gevolg is een reeks uiteenlopende ‘mentale leeftijden’ binnen één persoon, de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person. Deze visie biedt een geheel ander perspectief voor diagnose, behandeling en vooral ook opvoeding. Dit boek laat zien wat dit betekent voor het gedrag van mensen met autisme, de interpretatie daarvan, en de manier waarop mensen met autisme opgevoed of behandeld zouden kunnen worden. Praktijk en theorie rond autisme worden in dit boek sterk verweven. Daarbij wordt ingegaan op directe, concrete vragen uit de dagelijkse praktijk. Geprobeerd wordt de ervaringen van ouders te interpreteren, in een kader te plaatsen en te verdiepen. De aanleiding voor het boek was een onderzoek naar de betekenis van autisme in de opvoeding in Ecuador. Al snel bleek de universaliteit van de problematiek. Het boek omvat ervaringen uit drie landen: Ecuador, Nederland en Bosnië-Herzegovina. Indrukwekkend daarbij is dat autisme als het ware cultuuroverstijgend is. De puzzels waar ouders voor staan in de dagelijkse omgang met hun kind komen sterk overeen. Het boek biedt inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme. In overzichtelijke kaders staat de gebruikelijke ontwikkeling met betrekking tot onderwerpen als hechting of seksualiteit. Hieruit wordt geput om aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind, de adolescent en zelfs de volwassene met autisme. Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/1207


Duidelijk koken met Sandra Fotografie en vormgeving door Esther van Waalwijk beeld omslag Froukje Dierckx Sandra Cornelissen ISBN 978 90 8850 238 5 | 120 pagina’s full colour & gebonden uitgave | € 24,50 Dit kookboek is ontwikkeld voor jongeren en volwassenen met ASS of een andere beperking die graag willen koken en wel wat extra hulp kunnen gebruiken. De gerechten in dit kookboek zijn gemakkelijk zelf te maken, bereid met verse ingrediënten en op een toegankelijke manier met foto’s uitgelegd. Iedere handeling is in beeld gebracht zodat nauwelijks tekst nodig is. Het kan een geweldig kookhulpmiddel zijn voor zowel jongeren met een autistische stoornis als mensen die begeleid wonen. Het biedt de mogelijkheid om het plezier en de voldoening te ervaren van een zelfstandig bereide maaltijd, de zelfredzaamheid te verhogen en om sociale contacten te kunnen vergroten. Want lekker eten is natuurlijk fijn voor jezelf, maar het is ook een geweldige manier om je vrienden en familie te verwennen. En Sandra? Sandra is een hele goede kok en ze verzint heerlijke recepten. Ze is de extra hulp in de keuken, legt alles goed uit, geeft goede tips én straalt vertrouwen uit. Sandra heeft jarenlange ervaring in de hulpverlening en geeft kookles aan jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. Met de reacties van haar leerlingen heeft zij de bereiding tot in de kleinste details kunnen aanpassen. Bestel deze uitgave online: www.kokenmetsandra.swpbook.com Reacties van lezers Beste Sandra, Ik heb uw boek van mijn moeder gekregen op het Autismecongres. Elke donderdag kook ik nu samen met mijn tweelingzus uit uw boek en het is werkelijk fantastisch! Ik ben van plan vaker te gaan koken. Met vriendelijke groet, Anne

Hallo Sandra, Ik wilde je even laten weten dat mijn autistische zoon van 11 vandaag helemaal zelf (heb alleen geholpen met de oven aanzetten) de aardappel prei schotel heeft gemaakt voor ons twee. Het was helemaal gelukt. Hij heeft stralend in de keuken gestaan en alles was duidelijk. Vanaf volgend schooljaar krijgt hij ook een vaste avond in de week waarin hij mag koken :) Hartstikke bedankt voor dit boek in ieder geval. Groeten, Manon en Bas

Hoi Sandra, Ik wil je graag laten weten dat wij (ik en mijn zoon met het syndroom van Asperger en ADHD) het een geweldig kookboek vinden! Wij hebben niet eerder zo‘n duidelijk kookboek gezien.... Het draagt bij aan de zelfstandigheid van mijn zoon en zijn gevoel van eigen waarde! Dank je wel! Met vriendelijke groeten, Brigitte & Wouter


Een vreemde wereld Over autismespectrumstoornissen (ASS) Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf Dr. Martine F. Delfos ISBN 9789088502187 | 448 pagina’s 9e herziene druk | € 39,50 In Een vreemde wereld beschrijft Martine F. Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassenen met een autistismespectrumstoornis, ass, die een normale of bovengemiddelde intelligentie hebben. Martine Delfos schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten van autismespectrumstoornissen in één verklarend model ondergebracht zijn, van het ‘niet begrijpen van grapjes’, gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de ‘behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren’. Zij introduceert als basisbegrip het socioschema. Dit socioschema behelst de bewuste en onbewuste kennis van zichzelf, hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen staat. De wijze waarop zich dat bij mensen met autismespectrumstoornissen ontwikkelt, heeft de MAS1P tot gevolg, de regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon. Dit wordt uitvoerig behandeld. Een vreemde wereld biedt tegelijk een stand van zaken van de wetenschap, omdat het wetenschappelijk onderzoek erin verwerkt is en in iedere druk recent onderzoek opgenomen wordt. Met zijn dimensionele model loopt het vanaf de eerste editie in 2001 reeds vooruit op de dsm-v die in 2012/2013 verwacht wordt, waarin autisme onder neurodevelopmental disorders zal worden opgenomen. In deze negende druk wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de dsm-v autismespectrumstoornissen zal beschrijven. Een vreemde wereld biedt inzicht in autisme en handvatten voor de behandeling van de verschillende aspecten van autisme, zodat de kwaliteit van leven voor mensen met een autistische stoornis verbeterd kan worden. Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/1454

Een gat waar je hart zit Eenzaamheid bij mensen met autisme Baukje van Kesteren ISBN 9789066656642 | 176 pagina’s | 2e druk | € 18,90 Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/677


Ik en autisme Thuis en op school Nathalie van Kordelaar & Mirjam Zwaan Met illustraties van Hiky Helmantel ISBN 9789085605300 | 100 pagina’s | 2e druk, 2009 | € 14,50 Ieder kind is uniek en dus ook ieder kind met een autisme spectrum stoornis. In dit interactieve boek kunnen kinderen en jongeren met autisme meer over ‘hun’ autisme vertellen door aan te geven welke informatie bij hen past. De opdrachten, tips en spelletjes kunnen samen met een meelezer uitgevoerd worden. Autisme uit zich bij iedereen op een andere manier, dat komt in dit boek duidelijk naar voren. Uitgangspunt van dit boek is dat kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis aan anderen kunnen duidelijk maken wat hun autisme inhoudt, waardoor meer begrip ontstaat. Door het maken van dit boek leren de kinderen ook zichzelf beter kennen en ze komen meer te weten over autisme. Ook voor ouders, familieleden, studenten en professionals die meer willen weten is dit boek een goede kennismaking met autisme spectrum stoornissen. Het boek is opgezet in samenwerking met dr. Martine F. Delfos. Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/1017

Ik wil mijn ouders niet verliezen Over de angst van opgroeiende mensen met een autismestoornis om ouders te moeten missen Dr. Martine F. Delfos ISBN 9789088501005 | 24 pagina’s | € 7,50 Elsa is erg gesteld op haar ouders. Omdat ze autisme heeft is het lastig voor haar om de mensen om haar heen te begrijpen. Ze heeft het niet altijd makkelijk en is dolblij met de hulp van haar ouders. Elsa groeit op en gaat op zichzelf wonen. Maar dan, op een dag… schiet er een heel vervelende gedachte door haar hoofd: wat als haar ouders ziek worden? En erger nog: wat als ze doodgaan? Elsa is helemaal van slag bij die gedachte en kan hem maar niet uit haar hoofd krijgen. Hoe moet dat nu opgelost worden? Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/1285


De wereld van Luuk Over autisme Dr. Martine F. Delfos Met illustraties van Sjeng Schupp ISBN 9789085605133 | van 6 tot 10 jaar 40 pagina’s | 5e druk, 2011 | € 12,50 Luuk heeft hele mooie verzamelingen, maar hij wil ook wel eens met een vriendje spelen. Hij weet niet hoe dat moet. Als hij zich aan moet kleden vergeet hij altijd weer waar hij mee bezig is. Zijn vader en moeder begrijpen hem gelukkig wel. Luuk is autistisch en daar moet je rekening mee houden. De wereld van Luuk is een therapeutisch verhaal voor kinderen van ongeveer 6 tot 10 jaar. Het is bedoeld voor kinderen die autistisch zijn. Het kan ook als voorlichtingsboek gebruikt worden om kinderen duidelijk te maken wat autisme is en hoe je ermee om kunt gaan. Dit boek is een hulpmiddel om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken. Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/867

Diagnostiek en behandeling in het speciaal onderwijs Onderzoek naar autisme en samenwerken met ouders (Horizon-reeks) Inge Korfker, Letta Willemsen & Evert Scholte ISBN 9789088501364 | 96 pagina’s | € 13,90 Het boek is van belang voor iedereen die betrokken is bij de speciale onderwijszorg voor leerlingen met sociaal emotionele problemen. Dat betreft niet alleen professionals die met deze kinderen werken, zoals leerkrachten in het gewoon en cluster 4 speciaal onderwijs, intern - en ambulant begeleiders, en gedragswetenschappers van scholen en schoolbegeleidingsdiensten, maar ook directeuren en managers van reguliere en speciale scholen en beleidsmedewerkers onderwijs van gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden. Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/1324


Krokodillen in het gras Over verhuizen, verdwalen en anderszijn Ingrid Bilardie-de Boer ISBN 978 90 8560 599 7 | 128 pagina’s | gebonden uitgave | € 12,90 Silke voelt zich verantwoordelijk voor haar broertje Ander. Staat ze er alleen voor? Net verhuisd en een huis vol rommel. Pap en mam worden er helemaal gestrest van. Om haar ouders een plezier te doen neemt Silke haar jongere broertje Ander mee uit wandelen om de buurt te verkennen. Dan kunnen zij rustig de dozen uitpakken en de telefoon aansluiten. Silke is van plan om met Ander naar de school te lopen en daarna weer naar huis. Alleen, was die school nu links af bij die boom, of rechtsaf bij die andere boom. Alle straten lijken op elkaar. Als ze ineens op een lang en verlaten fietspad lopen, met de hete zon op hun hoofd, weet Silke het zeker. Ze zijn verdwaald. En om het allemaal nog erger te maken loopt Ander tegen een fiets aan! Gelukkig ziet het ernaar uit dat de jongen op de fiets hen wil helpen. Maar Ander heeft pdd nos, een vorm van autisme, en dat maakt de tocht naar huis extra moeilijk. Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/1420

Van opstaan tot slapen gaan Dagelijkse handelingen uitgelegd voor jonge kinderen Carol Gray & Abbie Leigh White ISBN 9789077455197 | vanaf 2 jaar | 96 pagina’s | € 19,50 In korte overzichtelijke verhaaltjes neemt de auteur jonge kinderen stap voor stap mee in het uitvoeren van basishandelingen als tandenpoetsen, in bad gaan, nagels knippen. Ook proberen de verhalen kinderen vertrouwd te maken met ervaringen als naar school gaan, winkelen, uit eten, naar de dokter. Dit boek is vooral gericht op kinderen met een stoornis in het autisme spectrum. Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/872


Studeren met autisme Hoe werkt dat? Renske Castricum & Katja Stil ISBN 9789088501586 | 224 pagina’s | € 14,90 De overgang van de middelbare school naar een nieuwe opleiding is een periode vol veranderingen. In deze hulpgids is alle informatie over (gaan) studeren verzameld, zodat je stap voor stap wordt meegenomen in alles wat geregeld moet worden. Over alle onderwerpen waarmee je te maken krijgt als (aankomend) student vind je in deze gids praktische informatie en handige tips. Er zijn veel zaken waaraan je van tevoren moet denken, zoals je keuze voor een opleiding en school, maar ook hoe je studiefinanciering aanvraagt en begeleiding regelt. Daarnaast komen er verschillende onderwerpen aan bod die tijdens het studeren van belang zijn. Deze onderwerpen variëren van het leren van een tentamen, het schrijven van een verslag en het zoeken van een stageplaats tot de introductieweek en de aanschaf van studieboeken. De tekst in het boek wordt afgewisseld met ervaringsverhalen van studenten met autisme. Deze praktische hulpgids is in eerste instantie bedoeld voor (aankomend) studenten met autisme. Maar ook aan jongeren met bijvoorbeeld AD(H)D en NLD die (gaan) studeren kan deze gids veel overzicht en informatie bieden. Voor ouders en begeleiders is het een handige leiddraad in het begeleiden van de (aankomend) student. Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/1360

Zelfstandig wonen met autisme Hoe werkt dat? Renske Castricum & Katja Stil ISBN 9789088502835 | 156 pagina’s | 2e herziene druk | € 14,50 Voor veel jonge mensen is zelfstandig gaan wonen een grote stap. Vooral voor jongeren en (jong) volwasssenen met autisme kan het veel vragen oproepen. In deze gids komen veel praktische onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op zelfstandig wonen zoals woonruimte zoeken, verhuizen, geldzaken, schoonmaken, voeding en koken, boodschappen doen etc. Stap voor stap nemen de auteurs de nog onervaren zelfstandige mee langs de valkuilen en maken hem en haar op een prettige manier wegwijs in het huishouden en alles wat geregeld moet worden op administratief gebied. De onderwerpen varieren van het drogen van de was, je inschrijven bij de gemeente, het beheren van je bankzaken tot strijkinstructies. Bestel deze uitgave online: www.swpbook.com/1120

Autisme  

Een overzicht van uitgaven voor: ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf