Catalogus Hoger Onderwijs 2022-2023

Page 1

2022-2023

CATALOGUS

HOGER

ONDERWIJS

www.swpbook.com

Sociale Studies & GGZ

3

Psychologie

7

Wijkgericht Werken

9

Onderzoeksmethodiek

10

Pedagogiek

10

Pabo

12

Lerarenopleiding

15

Communicatie, Management & Organisatie

17

Digitaal toegang

19

Vakbladen

20


SOCIALE STUDIES DOCENTENSERVICE & GEZONDHEIDSZORG Uitgeverij SWP Contactpersonen

Samenwerken

Paul Roosenstein | directeur/uitgever

Wij komen graag in contact met docenten die interesse hebben om onderwijsmateriaal samen met ons te ontwikkelen. Belangstelling? Neem contact met ons op via docent@mailswp.com

Management/HR, Maatschappelijke Ontwikkeling e.a. proosenstein@mailswp.com

Volg ons op sociale media

Ingrid de Jong | uitgever

GGZ, Psychologie & Criminologie idjong@mailswp.com Coby Faber | uitgever

Jeugdzorg, Pedagogiek & Onderwijs c.faber@mailswp.com Rob van der Poel | accountmanager

Opleidingscontacten rob@mailswp.com

Uitgeverij SWP

Distributie Belgie

Postbus 12010 1100 AA Amsterdam-Zuidoost t. 020 - 330 72 00 e. docent@mailswp.com www.swpbook.com

Uitgeverij EPO

Lange Pastoorstraat 25-27 t. +32 (0)3 239 68 74

Docentregeling Als docent wilt u een uitgave kunnen beoordelen voordat u tot invoering of plaatsing op de boekenlijst besluit. Uitgeverij SWP biedt u de mogelijkheid docentexemplaren te bestellen tegen een vergoeding van € 8,- per exemplaar. Aanmelden en bestellen kan via www.swpbook.com/docenten

Opleidingen Logavak Opleidingsgroep verzorgt na-en bijscholing voor professionals in Onderwijs, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Psychologie, GGZ en Zorg en Welzijn. www.logavak.nl

Congresidee Heeft u een goed idee voor een congres of symposium? Logacom staat open voor suggesties en samenwerking. Stuur uw idee of voorstel aan: planning@logacom.nl www.logacom.nl

2

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

bestel online via www.swpbook.com


SOCIALE STUDIES & GGZ Straathoekwerk Een basismethodiek van het sociaal werk

Evelien Rauwerdink-Nijland & Judith Metz

VE RW AC HT : ZOM ER 202 2

Leefklimaat! Voor jeugd en volwassenen

Peer van der Helm

ISBN 9789085601951 | ca. 300 pag.

ISBN 9789085601395 | 378 pag. | 2e herz.druk

www.swpbook.com/2445

www.swpbook.com/2362

Dit is het eerste handboek Straathoekwerk, een outreachende basismethodiek binnen het sociaal werk. Het beschrijft de eigen professionaliteit en de methodiek van het straathoekwerk op handelingsniveau. De doelgroep, de doelen, het methodisch handelen en de randvoorwaarden komen aan de orde. De methodiek wordt wetenschappelijke onderbouwd. Verder bevat het boek handige tools, praktijkvoorbeelden, portretten en casuïstiek.

Leefklimaat! biedt alle (aanstaande) professionals die de zorg willen verbeteren voor kinderen en volwassenen met zeer ernstige problematiek die in instellingen, scholen en gezinshuizen terecht zijn gekomen, belangrijke kennis en tools. De tweede druk van dit boek kent enkele nieuwe hoofdstukken die dieper ingaan op trauma, met name de gevolgen van microtrauma. Verder volgen we de ontwikkelingen als het gaat over het verminderen van repressie in de zorg.

Streetcare Eén methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeenten

Uithuisgeplaatste jeugdigen

Kim Jolink-Verkuijlen

Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs

ISBN 9789085600985 | 160 pag.

Annemiek Harder, e.a

www.swpbook.com/2299

ISBN 9789088509322 | 264 pag. www.swpbook.com/2198

Hoe jongerenwerkers werken aan preventie 22 keer 1 jaar jongerenwerk in praktijk

Jeugdrecht in de praktijk

Judith Metz, Jolanda Sonneveld & Jeremy Rijnders

Ido Weijers & Joost Huijer

ISBN 9789088509858 | 152 pag.

ISBN 9789085601838 | 132 pag. | 4e herz. druk

www.swpbook.com/2261

www.swpbook.com/2430

Sociaal werk doordacht Judith Metz, Marja Jager-Vreugdenhil, Jean Pierre Wilken & Toby Witte

Dit boek biedt een inleiding tot het brede gebied van het jeugdrecht. Het geeft een beknopt overzicht van de meest relevante juridische kwesties voor professionals die werken met kinderen en hun ouders.

ISBN 9789085600848 | 96 pag. www.swpbook.com/2319

Werken in gedwongen kader Een initiatief van het landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk. Het platform levert hiermee een bijdrage aan het denken over de professionaliteit van het sociaal werk.

Methodiek voor het forensisch sociaal werk

Anneke Menger, Lous Krechtig & Jacqueline Bosker ISBN 9789088506581 | 496 pag. | hardcover | 5e druk www.swpbook.com/1893

bestel online via www.swpbook.com

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

3


SOCIALE STUDIES & GEZONDHEIDSZORG

SOCIALE STUDIES & GGZ

Focus op jeugdcriminaliteit

Praktijkboek herstelondersteunende zorg

Inleiding voor de beroepspraktijk

Joyce Langedijk

Henk Ferwerda & Anton van Wijk

ISBN 9789088507625 | 192 pag. | 3e druk

ISBN 9789088505089 | 120 pag. | 8e druk

www.swpbook.com/1995

www.swpbook.com/1739

Door de afwisseling van theorie en casuïstiek is Focus op jeugdcriminaliteit een zeer geschikte inleiding voor de beroepspraktijk. Het is bedoeld voor MBO- en HBO-studenten aan sociale, pedagogische, juridische en politieopleidingen en voor alle professionals die in de praktijk in aanraking komen met het fenomeen jeugdcriminaliteit.

Dit praktijkboek is voor (aankomende) professionals die herstelondersteunende zorg willen leveren. Het geeft antwoorden op vragen gericht op het eigen handelen en de omgang met mensen met uiteenlopende problematiek van verslavingen, lvb, (ernstige) psychiatrische kwetsbaarheden tot mensen (w.o. ouderen) met psychische of psychosociale problemen. Zowel in instellingen als in de wijk geeft dit boek houvast om het herstelproces te optimaliseren.

Door stil te staan kom je verder Een andere kijk op ‘probleemgedrag’

Geert Bettinger

Herstel als leerproces

ISBN 9789085601623 | 208 pag. | 5e druk

Jaap van der Stel

www.swpbook.com/2410

ISBN 9789088508950 | 208 pag. www.swpbook.com/2160

Werken in verbinding Praktijkboek Steunend relationeel handelen

Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken ISBN 9789088509520 | 232 pag. | 2e druk www.swpbook.com/2224

Werken in Verbinding beschrijft hoe – op een methodische wijze – goede herstelgerichte zorg geboden kan worden. Het is een praktisch boek met veel voorbeelden en hulpmiddelen.

4

Dit boek legt uit dat herstel een leerproces is, en dat we kennis kunnen benutten over hoe mensen leren. Het geeft een overzicht van belangrijke principes van menselijke leerprocessen. Het gaat over geheugen, motivatie, ervaring, kennis en vaardigheden. Welke rol speelt stress daarbij? Hoe creëer je een geschikte leeromgeving? Hoe krijgen mensen meer vertrouwen in hun eigen mogelijkheden? Psychische aandoeningen kunnen het leren hinderen, maar het is niet onoverkomelijk.

Handboek Steunend Relationeel Handelen

Wetenschap en praktijk

Werken aan herstel en kwaliteit van leven

Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werk

Jean Pierre Wilken & Dirk den Hollander

Jaap van der Stel

ISBN 9789088508189 | 656 pag. | hardcover

ISBN 9789088509025 | 184 pag.

www.swpbook.com/2066

www.swpbook.com/2166

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

bestel online via www.swpbook.com


SOCIALE STUDIES & GEZONDHEIDSZORG

SOCIALE STUDIES & GGZ

Zorg voor afstemming

Het IQ en de intelligentie

Optimale samenwerking in sociaal domein en ggz

De illusie van meten

Pim Peeters & Koen Westen

Martine F. Delfos

ISBN 9789085601692 | 144 pag. | 3e herziene druk

ISBN 9789085600770 | 144 pag.

www.swpbook.com/2414

www.swpbook.com/2278

Zorg voor afstemming geeft concrete handvatten voor de samenwerking in het netwerk rondom de cliënt en voor de samenwerking tussen teams. Zoals het samenwerkingsmodel en de ZAG-werkwijze met bijbehorende observatieschaal. Het theoretisch fundament, praktijkvoorbeelden, concrete aanbevelingen voor het voeren en kritisch reflecteren op samenwerking en zorgafstemming maken het boek uitermate geschikt voor professionals in het sociaal domein en de specialistische ggz.

Behandelen met eigen ervaring Onbewust bekwaam!?

Pim Peeters & Koen Westen

Autisme als atypische ontwikkeling nieuw

De kenmerken in de mens als geheel

Martine F. Delfos ISBN 9789085601500 | 304 pag. www.swpbook.com/2378

In Autisme als atypische ontwikkeling beschrijft Martine Delfos voor het eerst de kenmerken van autisme zoals die voortspruiten uit de Theorie van het Socioschema met de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person), de regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon. Helder wordt beschreven hoe deze met elkaar samenhangen en ook hoe ze logisch uit elkaar volgen.

ISBN 9789088509704 | 128 pag. www.swpbook.com/2247

Een wondere wereld Tijd voor reflectie

Autisme als leven vanuit jezelf

Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie

Martine F. Delfos

Dorine Bauduin & Mariël Kanne

ISBN 9789085601449

IN VO OR BE RE IDI NG

ISBN 9789066659889 | 160 pag. | 6e druk

De opvolger van het succesvolle boek ‘Een vreemde wereld’.

www.swpbook.com/1142

www.swpbook.com/boek/2373

Praktijkboek triple problematiek

Trauma en veerkracht

Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking

Hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen

Neomi van Duijvenbode, Joanneke van der Nagel & Robert Didden

Luuc Smit

ISBN 9789088508226 | 184 pag. | 2e druk

ISBN 9789088509865 | 160 pag. | 3e herz. druk

www.swpbook.com/2071

www.swpbook.com/2262

bestel online via www.swpbook.com

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

5


SOCIALE STUDIES & GEZONDHEIDSZORG

SOCIALE STUDIES & GGZ

Vitaal door kunst

Taal der waarden

Sociaal-kunstzinnige dagbehandeling in zorg en welzijn

Over barbarij en bildung

Thea Giesen & Marijke de Mare

Jacques Soonius

ISBN 9789085601050 | 240 pag. | hardcover

ISBN 9789085601807 | 344 pag.

www.swpbook.com/2311

www.swpbook.com/2426

De methodiek ‘kracht in contact met kunst’ (KICK) biedt een kunstzinnig-sociaal jaar programma. Het bestaat uit verhalen, biografische gesprekken, kunstzinnige opdrachten en volgt de vier seizoenen. Het sluit aan op de leefwereld en de ontwikkelingsvraag van de deelnemers. Door met KICK te werken wordt de focus op zorg verbreed naar aandacht voor welzijn.

In dit sociaalfilosofisch werk over levenskunst (ars vitae) veel aandacht voor klassieke wijsheden, een betere verhouding tussen het cognitieve en het emotieve, psychologische experimenten, modern geluksonderzoek en een breed scala aan intrapsychische en psychosociale vaardigheden die het welzijn en de weerbaarheid tegen misstanden vergroten. Jacques Soonius kijkt in Taal der waarden terug op zijn ervaring als psycholoog (polikliniek van het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest) en docent/trainer van studenten en professionals (o.a. LUMC en Inholland).

Herstel van eetproblemen (anorexia) Op weg naar verantwoorde ambulante zorg: ‘zoveel thuis als mogelijk’

Peer van der Helm, e.a. ISBN 9789085601890 | ca. 128 pag. www.swpbook.com/2439

nieuw

VE RW AC HT : ZOM ER 202 2

Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg Methodisch werken aan een positief groepsklimaat

In dit boek wordt gepleit voor een aanpak, waarbij motiverende basisbehoeften van de zgn. Zelfdeterminatietheorie voorop staan, dat wil zeggen: verbondenheid (met familie en vrienden), competentie (naar school of opleiding) en autonomie. Vanwege de complexe ontstaanswijze heeft transdiagnostische (integrale) therapie de voorkeur. Zo blijkt uit onderzoek dat veel cliënten last hebben van (micro-)trauma en vaak ook hooggevoeligheid. Andere copingsvaardigheden kunnen daarom behulpzaam zijn. Dat kan in veel gevallen ook thuis, ambulant, of in ieder geval ‘zo thuis als mogelijk’.

6

Aswintha Mandemaker ISBN 9789088508967 | 208 pag. | 2e druk www.swpbook.com/2155

De giraf en de jakhals in ons Over geweldloos communiceren

Justine Mol ISBN 9789088503870 | 128 pag. | 13e druk www.swpbook.com/1625

Handboek Sociotherapie

Gespreksvaardig in social work

Theorie en praktijk voor hulpverleners in het sociaal-agogisch werkveld

Speelvelden voor communicatie

Denise de Weerd, Suzanne Slaa & Eelco Muste

Sonja Ehlers & Alfred Volkers

ISBN 9789088502736 | 344 pag. | 4e druk

ISBN 9789085602057 | 150 pag.

www.swpbook.com/1508

www.swpbook.com/2458

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

VE RW AC HT : NA JA AR 202 2

bestel online via www.swpbook.com


PSYCHOLOGIE Diagnostiek bij kinderen en jeugdigen

VE RW AC HT :

In praktijk en opleiding. Hoe schrijf ik het diagnostiek verslag?

ZOM ER 202 2

Ruth Willems

Zelfwaardering Snelle methode voor stressreductie en gedragsverandering

Gertjan van Zessen

ISBN 9789085601197 | 116 pag.

ISBN 9789088507175 | 200 pag. | 3e druk

www.swpbook.com/2335

www.swpbook.com/1949

Een diagnostiekverslag vertelt het verhaal van de cliënt, geïnterpreteerd door een ander. Diagnostiek is meer dan een diagnose stellen. Het vertelt een geïntegreerd verhaal met een begin, een ontwikkeling, obstakels, een omgeving en een vooruitblik naar de toekomst. Maar het opstellen hiervan is geen sinecure. Dit boek is een praktische leidraad dat je stap voor stap meeneemt voor het maken van een goed diagnostiekverslag van een kind of jeugdige.

Spiritueel zakboekje voor professionals Vincent Duindam

nieuw

ISBN 9789085601371 | 176 pag. www.swpbook.com/2359

In dit zakboekje wordt kennis uit de psychologie, vooral de positieve psychologie toegepast. De Perennial Philosophy (Eeuwige Filosofie) richt zich op het mooiste en meest gemeenschappelijke van álle religies en wereldbeschouwingen. Met of zonder God. En dit draagt bij aan onze spirituele ontwikkeling. De verschillende hoofdstukken maken dit concreet met voorbeelden en tips.

In gesprek met het Kaasmonster Voice Dialogue in de ggz Voor therapeuten, psychologen en coaches

Robert Stamboliev, e.a. ISBN 9789085600763 | 236 pag.

Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden

www.swpbook.com/2277 nieuw

Hoe kunnen we de menselijke maat weer terugbrengen in de behandelkamer? Of het nu gaat om burn-out, verslaving, stemmen horen, SOLK, angst, depressie, trauma, slaapstoornissen of rouw, Voice Dialogue biedt hier handvatten voor. Het boek behandelt per thema zeer levendig beschreven, leerzame en inspirerende praktijkvoorbeelden –zoals die van het kaasmonster. Het biedt de lezer inzicht en schetst de grenzeloze mogelijkheden én effectiviteit in deze counselings- en therapiemethode. Ook geeft het de inspiratie zelf met deze elegante methode aan de slag te gaan.

bestel online via www.swpbook.com

Prikkelverwerking, lichaamsgevoel, dyspraxie en executieve functies bij ASS, AD(H)D, DCD

Anneke Groot ISBN 9789085600978 | 208 pag. | 2e druk www.swpbook.com/2295

Neurospeciale kinderen leren en reageren anders, omdat hun hersenen zich anders ontwikkelen, zoals bij ASS, AD(H)D, DCD en soms ook bij VB, TOS en dyslexie. Ze aanspreken op hun gedrag werkt dan ook vaak niet. Dit boek geeft nieuwe inzichten in hoe hun gedrag een weerspiegeling is van onderliggende problemen.

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

7


SOCIALE STUDIES & GEZONDHEIDSZORG Herstel van eetproblemen (anorexia) Op weg naar verantwoorde ambulante zorg: ‘zoveel thuis als mogelijk’

Peer van der Helm, e.a.

PSYCHOLOGIE

VE RW AC HT : ZOM ER 202 2

Positieve leefstijlverandering Wat elke professional moet weten over leefstijl- en gedragsverandering

Ingrid Steenhuis & Wil Overtoom

ISBN 9789085601890 | ca. 128 pag.

ISBN 9789088507489 | 168 pag. | 3e druk

www.swpbook.com/2439

www.swpbook.com/1999

In dit boek wordt gepleit voor een aanpak, waarbij motiverende basisbehoeften van de zgn. Zelfdeterminatietheorie voorop staan, dat wil zeggen: verbondenheid (met familie en vrienden), competentie (naar school of opleiding) en autonomie. Vanwege de complexe ontstaanswijze heeft transdiagnostische (integrale) therapie de voorkeur. Zo blijkt uit onderzoek dat veel cliënten last hebben van (micro-)trauma en vaak ook hooggevoeligheid. Andere copingsvaardigheden kunnen daarom behulpzaam zijn. Dat kan in veel gevallen ook thuis, ambulant, of in ieder geval ‘zo thuis als mogelijk’.

Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging. Dit boek biedt alle inzichten en handvatten om een leefstijlverandering uit te lokken en mensen te ondersteunen en te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.

Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten Quo Vadis?

De psychologie van demoniseren

Richting vinden als je je verloren voelt

Nahi Alon & Haim Omer

Manfred F.R. Kets de Vries ISBN 9789085601241 | 128 pag. | hardcover

ISBN 9789088509926 | 208 pag. nieuw

www.swpbook.com/2266

www.swpbook.com/2341

Quo Vadis? laat ons kijken naar de dingen die we liever niet zien. Het is een boek dat geen blad voor de mond neemt, maar verre van somber is. In plaats daarvan laat Kets de Vries zien dat ons leven wordt verrijkt, en ons vermogen om betekenis te geven en geluk te vinden wordt vergroot, wanneer we de onvermijdelijke prijs erkennen die we moeten betalen voor het kennen van onze eigen geest en het begrijpen van ons onvermijdelijke einde.

8

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

Mindset Verander je manier van denken om je doelen te behalen

Carol S. Dweck ISBN 9789088508097 | 328 pag. | 11e druk www.swpbook.com/2056

bestel online via www.swpbook.com


SOCIALE STUDIES & GEZONDHEIDSZORG

WIJKGERICHT WERKEN

Handboek Werken in de Wijk

1Gezin1Plan

Jean Pierre Wilken & Anne-Marie van Bergen

Handboek voor de praktijk

ISBN 9789088506246 | 320 pagina’s | 2e druk

Arjan Bolt & Quirien van der Zijden

www.swpbook.com/1854

ISBN 9789088506376 | 216 pag. | 5e druk www.swpbook.com/1866

Handboek werken in de wijk gaat over de gevolgen van de stelselherziening voor het werk van de sociale professional. De auteurs beschrijven vanuit diverse invalshoeken, geïllustreerd met veel voorbeelden, de elementen van het werken op het niveau van een wijk, buurt of dorp. Het gaat om kennis die voor iedere allround werker van belang is. Om kennis van de omgeving, maar ook van de problematiek die je tegenkomt, zoals schulden, huiselijk geweld of psychiatrische aandoeningen. Speciale docentenwebsite www.handboekwerkenindewijk.nl/1854 met oefenvragen, reflectievragen en toetsvragen per hoofdstuk.

Het gezin centraal en LVB Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking

Arjan Bolt, e.a. ISBN 9789088508479 | 256 pag. www.swpbook.com/2100

Het gezin centraal

Flexibel werken met gezinnen

Handboek voor ambulante hulpverleners

Methodiek PPG/IAG

Arjan Bolt

Sonja Ehlers & Alfred Volkers

ISBN 9789088506598 | 592 pag. | 13e druk

ISBN 9789088508301 | 240 pag.

www.swpbook.com/1894

www.swpbook.com/2083

Een presentatie van een systeem- en oplossingsgerichte methodiek van ambulante gezinshulpverlening. Het is een praktische gids op de weg die elke gezinshulpverlener met zijn gezinnen aflegt. Een gids die niet voorschrijft maar suggesties aandraagt en inspireert. Het beschrijft de visie en theorie achter gezinshulpverlening, en geeft bruikbare richtlijnen voor de praktijk. Aanvullend lesmateriaal is te vinden op de docentenwebsite www.gezincentraal.online.

Een praktisch boek met veel voorbeelden uit de praktijk dat de professional en de beginnende begeleider kan ondersteunen in zijn/haar dagelijks werk met ouders, jeugdigen en hun netwerk.

bestel online via www.swpbook.com

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

9


SOCIALEONDERZOEKSMETHODIEK STUDIES & GEZONDHEIDSZORG

PEDAGOGIEK

Handboek Participatief Actieonderzoek

Diagnostiek bij kinderen en jeugdigen

Samen bouwen aan een betere wereld

In praktijk en opleiding.

Madelon Eelderink

Hoe schrijf ik het diagnostiek verslag?

ISBN 9789085601517 | 240 pag. | hardcover | 2e herz. druk

Ruth Willems

www.swpbook.com/2381

ISBN 9789085601197 | 116 pag.

VE RW AC HT : ZOM ER 202 2

www.swpbook.com/2335

Dit handboek biedt praktische handvatten voor het uitvoeren van PAO, of dat nu is op het gebied van gezondheidszorg, natuurbescherming, sociale problematiek of een ander domein. Het is gebaseerd op de nieuwste inzichten en ervaringen uit de praktijk. Diverse PAO-methoden worden stap voor stap toegelicht en het is aan de lezer om er een combinatie van methoden uit te halen, die het best aansluit bij de lokale context.

Handboek praktijkgericht onderzoek zorg, welzijn, wonen en werken

Een diagnostiekverslag vertelt het verhaal van de cliënt, geïnterpreteerd door een ander. Diagnostiek is meer dan een diagnose stellen. Het vertelt een geïntegreerd verhaal met een begin, een ontwikkeling, obstakels, een omgeving en een vooruitblik naar de toekomst. Maar het opstellen hiervan is geen sinecure. Dit boek is een praktische leidraad dat je stap voor stap meeneemt voor het maken van een goed diagnostiekverslag van een kind of jeugdige.

Ferdie Migchelbrink ISBN 9789088506864 | 416 pag. | hardcover | 4e druk www.swpbook.com/1917

Op de ondersteunende website www.onderzoekzorgenwelzijn.nl staan extra handreikingen en handvatten om met het boek aan de de slag te gaan, zoals vragen en opdrachten, aanvullende verdiepende informatie en onderwijsmateriaal voor docenten.

Methodiek Oudergericht Pedagogisch Adviseren Sonja Ehlers & Meta Kuipers ISBN 9789088506970 | 248 pag. | 5e druk

De kern van participatief actieonderzoek

www.swpbook.com/1928

Ferdie Migchelbrink ISBN 9789088506123 | 336 pag. | hardcover | 4e druk www.swpbook.com/1843

Op www.actie-onderzoek.nl staan voorbeelden, extra handreikingen, opdrachten, formats, en hulpmiddelen voor de gebruikers van dit boek.

Naar een psychologie van ouderschap Handboek Methodische Ouderbegeleiding

Projectmatig werken en onderzoek

Alice van der Pas

Een handleiding voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en wonen

ISBN 9789066657816 | 238 pag. | 13e druk

Ferdie Migchelbrink

www.swpbook.com/642

ISBN 9789088502149 | 384 pag. | hardcover www.swpbook.com/1450

Kijk ook op www.werkenmetprojecten.com voor een aanvulling op het boek.

10

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

bestel online via www.swpbook.com


SOCIALE STUDIES & GEZONDHEIDSZORG

PEDAGOGIEK

Over opvoeden gesproken

Ontwikkeling in vogelvlucht

Methodiekboek pedagogisch adviseren

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Geraldien Blokland

Martine F. Delfos

ISBN 9789085600480 | 328 pag. | 12e druk

ISBN 9789088509674 | 424 pag. | 7e druk

www.swpbook.com/599

www.swpbook.com/2244

Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Martine F. Delfos

Martine Delfos schetst een gedegen beeld van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Zij beschrijft alle leeftijdsfasen met hun belangrijke aandachtspunten. Daarnaast is er een hoofdstuk over de geheel nieuwe wereld waar kinderen zich vaak urenlang in begeven: het virtuele milieu, met internet als spil. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de nieuwste onderzoeken en inzichten.

ISBN 9789085600992 | 224 pag. | 21e druk www.swpbook.com/2303

Ontwikkelingspsychopathologie Martine Delfos schreef een boek waarin het meest recente onderzoek verwerkt is tot een model van leeftijdsgewijze vormen van gespreksvoering. Het is geschikt als leerboek voor mensen die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut. Het blijkt ook in de dagelijkse praktijk van de opvoeding een handvat te geven aan ouders hoe met hun kind te communiceren.

Stoornissen en belemmeringen

Martine F. Delfos ISBN 9789088509452 | 416 pag. | 8e herz. druk www.swpbook.com/2213

Kinderen en gedragsproblemen Aanleg, rijping of omgeving?

Martine F. Delfos ISBN 9789026522529 | 392 pag. | 9e druk

Ik heb ook wat te vertellen!

www.swpbook.com/1989

Communiceren met pubers en adolescenten

Martine F. Delfos ISBN 9789085601012 | 292 pag. | 12e druk www.swpbook.com/2307

Een helder geschreven boek, dat met vele voorbeelden de wereld van de puber op indringende wijze ontsluit. Het geeft handvatten in communicatie met, en opvoeding van pubers en adolescenten. Ook is het een uitstekend hulpmiddel om hun leefwereld te leren begrijpen. De logische opbouw en de vele oefeningen maken het boek geschikt als leerboek in opleidingen voor mensen die met jongeren werken.

bestel online via www.swpbook.com

Dit boek is helemaal gewijd aan het ontstaan van gedragsproblematiek. Daarbij worden angst, agressie, ADHD en depressie uitvoerig behandeld. Delfos biedt een helder beschreven, inzichtelijk biopsychologisch model voor gedrag. Dit gedragsmodel omvat biologische en psychologische verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen en de betekenis daarvan voor de problematiek bij kinderen en jeugdigen. Met het angstmodel en het psychosomatiekmodel die in het boek uitvoerig worden beschreven, geeft Delfos inzicht in de oorzaak van angst- en agressiestoornissen en depressie en de gevolgen die dat heeft voor het lichamelijk welzijn.

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

11


PEDAGOGIEK

PABO

Pubers en adolescenten

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Biologisch, psychologisch en pedagogisch

Een praktisch handboek voor het basisonderwijs

Martine F. Delfos

Leony Coppens, Carina van Kregten & Marthe Schneijderberg

ISBN 9789088507571 | 384 pag. | 2e herz. druk

ISBN 9789085601098 | 336 pag. | 8e herz. druk

www.swpbook.com/2002

www.swpbook.com/2318

Kijk voor aanvullend studiemateriaal op www.xtra.swpbook.com

Pubers zijn de thermometer van de maatschappij. Door hen in beeld te brengen, krijg je inzicht in de mens en de maatschappij. In dit boek komt de normale psychologische ontwikkeling tijdens de prepuberteit, puberteit en adolescentie aan de orde, maar er is ook aandacht voor scheiding, verslaving en pathologische stoornissen. Daarnaast wordt de veranderende wereld van adolescenten onder de loep genomen, waarin de computer, internet en de multiculturele samenleving een heel andere en belangrijkere rol spelen dan voorheen.

De laatste jaren is er in Nederland veel ervaring opgedaan met traumasensitief onderwijs. Steeds duidelijker wordt dat traumasensitief onderwijs goed is voor álle leerlingen en leerkrachten, in het regulier én in het speciaal onderwijs. In dit praktische handboek worden de te zetten stappen beschreven op weg naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat. Bij het boek zijn gratis downloads beschikbaar in de vorm van werkbladen, praatplaten, werk- en reflectiekaarten en ideeën voor activiteiten in de klas.

Een intense reis Meertalig opvoeden

nieuw

Reis mee door de wereld van hoogbegaafdheid, intensiteit en schooltrauma

Marinella Orioni

Marije Hofland

ISBN 9789088509889 | 240 pag.

ISBN 9789085601289 | 160 pag.

www.swpbook.com/2268

www.swpbook.com/2349

Een handboek vol informatie, anekdotes en wetenschappelijke weetjes over meertalig opvoeden. Een must voor iedereen die meertalige kinderen opvoedt.

nieuw

Samenleren op een superdiverse school Ria Goedhart ISBN 9789088508141 | 176 pag. www.swpbook.com/2062

‘De focus ligt steeds op de benodigde competenties van de leerkrachten. Een echt en verantwoord studieboek met veel citaten en verwijzingen naar andere auteurs. (...) Voor professionals in het onderwijs een boek dat de zaken rond diversiteit goed op een rijtje zet’. Uit een recensie van NBD Biblion

12

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

bestel online via www.swpbook.com


PABO Inspiratieboek creatief communiceren met kinderen en jongeren Ben Baarda ISBN 9789088509292 | 88 pag. www.swpbook.com/2195

De kracht van spel VE RW AC HT : ZOM ER 202 2

Pistoia, een cultuur van het jonge kind Anna Lia Galardini e.a. Nederlandse vertaling door Ed Hoekstra, Ine van Liempd & Jan Peeters ISBN 9789085600879 | 160 pag. www.swpbook.com/2286

Hoe slaagt de Toscaanse stad Pistoia erin om zo’n rijke cultuur van het jonge kind te ontwikkelen? De vele bezoekers uit Nederland en Vlaanderen die de uitstekende voorzieningen voor jonge kinderen in Pistoia bezoeken vragen zich dat telkens weer af. Dit boek beschrijft hoe de intense samenwerking tussen pedagogen, onderzoekers en beleidsmensen heeft geleid tot een klimaat waarin deze cultuur vorm kreeg. Het laat aan de hand van voorbeelden en foto’s zien hoe deze cultuur zich via experimenten en projecten ontwikkelde: door een stimulerende visie op de ruimte te construeren, een unieke band met de ouders op te bouwen, de link te leggen tussen de kinderen en de stad Pistoia.

Liefde voor letters en lezen Handboek stimulering geletterdheid - 0 tot 7 jaar

Hetty van den Berg, Irma Land & Iris Meijsing

nieuw

Waar leerkrachten en jonge kinderen elkaar ontmoeten

VE RW AC HT :

Annerieke Boland, e.a.

ZOM ER 202 2

ISBN 9789085600930 | 120 pag. www.swpbook.com/2292

Dit boek biedt achtergrond, inspireert met mooie praktijkvoorbeelden en laat je groeien in spel. Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, begeleiders, opleiders, vormingswerkers, studenten, opvoeders en iedereen met een passie voor het jonge kind. De kracht van spel is gebaseerd op onderzoeken waarin leerkrachten en andere begeleiders van peuters en kleuters samen met experts de kracht van spel in hun eigen praktijk hebben onderzocht.

Visual Thinking Strategies Met kunst het leren op school verdiepen

Philip Yenawine ISBN 9789088509759 | 208 pag. www.swpbook.com/2235 nieuw

Visual Thinking Strategies is een leermethode die bestaat uit geleide groepsgesprekken over kunstwerken. Aan de hand van open vragen vergroten leerlingen hun vaardigheden, zoals waarnemen, luisteren, kritisch denken en (beeld)geletterdheid. De gespreksleider draagt geen kennis over, maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon. Het initiatief ligt bij de leerlingen, terwijl de leraar de regie heeft.

ISBN 9789088500008 | 372 pagina’s | hardcover www.swpbook.com/2013 Met een aanvullende website voor meer verdieping en verbreding.

bestel online via www.swpbook.com

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

13


PABO Het meertalige kind

Reisgids zelfregulerend leren

Marinella Orioni

Handleiding voor begeleiders

ISBN 9789088509872 | 240 pag.

Mirjam Zwaan

www.swpbook.com/2267

ISBN 9789088509827 | 168 pag. www.swpbook.com/2258 Voor leerlingen is het bijbehorende werkboek Ga op reis en ontdek hoe je leert beschikbaar.

Psychologische flexibiliteit in het onderwijs Doen wat werkt met hart en ziel

Beter presteren op school

Maaike Steeman & Femke Klomp

Wat werkt wel! Wat werkt niet!

ISBN 9789088509384 | 336 pag.

Paul Delnooz, Stéphane Cépèro & Eti de Vries

www.swpbook.com/2204

ISBN 9789088509131 | 80 pag. www.swpbook.com/2178

Een andere kijk op scholen Mariken Althuizen, e.a. ISBN 9789088509841 | 144 pag. www.swpbook.com/2260

‘Rijke uitgave die enerzijds de kern van CAM [Creatieve Actie Methodologie] laat zien (door middel van tools) en anderzijds de voorspellende waarde van CAM schematisch zichtbaar maakt. Met uitgebreide bronvermelding en notenapparaat. Niet te missen oproep aan leerkrachten om hun vak ‘terug te pakken’ en aan directie en bestuur om dit te faciliteren. Aanschaffen en DOEN!’ Uit een recensie van NBD Biblion

Omgaan met ADHD op school Evidence based methoden voor leerkrachten

Russell Barkley

Het slimme ontspanningsboek

ISBN 9789088508257 | 144 pag.

Help leerlingen om stress te verminderen

www.swpbook.com/2076

Francine Jellesma ISBN 9789085600909 | 176 pag.

Omgaan met ADHD op school is samengesteld om kinderen en jongeren met ADHD te ondersteunen bij problemen op school. Het biedt niet alleen inzicht in wat de meeste effectieve strategieën zijn om hen te ondersteunen, maar ook waarom kinderen en jongeren met ADHD bepaalde problemen ervaren. Zodat een leerkracht met meer inzicht en begrip de beste methoden kan inzetten. De in deze gids beschreven evidence based methoden helpen leerkrachten en hulpverleners om kinderen en jongeren met ADHD te begeleiden naar een succesvolle schoolloopbaan.

14

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

www.swpbook.com/2289

‘Ontspanning is een breed begrip, maar een gemeenschappelijk kenmerk van alle vormen van ontspanning is dat er stress wordt weggenomen of verminderd. De auteur beschrijft wat je allemaal kunt doen in je klas om kinderen tot ontspanning te laten komen. En dat is breder dan de meditatie- en yoga-oefeningen die meestal voorbijkomen. Denk ook eens aan het werken met bepaalde geuren, spelen van gezelschapsspelletjes en vertellen van fantasieverhalen. (..) In elk hoofdstuk wordt een thema beschreven, gevolgd door een hoofdstuk met concrete oefeningen die meteen toepasbaar zijn in de praktijk.’ Uit een recensie van HJK

bestel online via www.swpbook.com


SOCIALE STUDIESPABO & GEZONDHEIDSZORG

LERARENOPLEIDING

Vertrouwen in je klas

Motiveren is te leren

Emotionele veiligheid op de basisschool met TA

Direct toepasbare voorbeelden | Wetenschappelijk onderbouwd

Theo van der Heijden, Danielle van der Heijden & Tamar Kopmels

Dirk van der Wulp

ISBN 9789088506666 | 200 pag. | 2e druk

ISBN 9789088508080 | 96 pag. | 2e druk

www.swpbook.com/1900

www.swpbook.com/2055

Een vertrouwensrelatie tussen kinderen en leerkrachten is de basis voor een veilig leerklimaat. Dit is het uitgangspunt van het boek Vertrouwen in je klas.

Op basis van 38 jaar ervaring in onderwijs en leerlingbegeleiding en 15 jaren bestudering van de wetenschappelijke literatuur over motivatie biedt de schrijver van dit boek antwoorden op de vraag: ‘Hoe help je leerlingen hun motivatie (terug) te vinden?’ Het aanvullende werkboek is in ontwikkeling en zal naar verwachting eind 2022 verschijnen.

Sociaal emotioneel functioneren op de basisschool Francine Jellesma ISBN 9789088509070 | 200 pag. www.swpbook.com/2172

Voorlezen gaat zó kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang

Inspiratieboek creatief communiceren met kinderen en jongeren

Margriet Chorus & Irma van Welzen

Ben Baarda

ISBN 9789088509230 | 112 pag. | 6e herz. druk

ISBN 9789088509292 | 88 pag.

www.swpbook.com/2187

www.swpbook.com/2195

Tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen,

Regie versterken in het onderwijs

De achterkant van het onderwijs

Worden wie je bent

Marjon Velsink & Melanie Philips

Elena Carmona van Loon

ISBN 9789088509698 | 120 pag.

ISBN 9789088506512 | 176 pag.

www.swpbook.com/2246

VE RW AC HT : ZOM ER 202 2

GENOMINEERD VOOR HET BESTE ONDERWIJSBOEK VAN 2021

www.swpbook.com/1885

In dit boek worden praktische handvatten gegeven om doelgericht met zogenaamde Regiefuncties van leerlingen aan de slag te gaan. Regiefuncties zorgen ervoor dat leerlingen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag en leerproces. Hierdoor leren leerlingen zichzelf kennen, ervaren ze dat ze keuzes hebben en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ook biedt het boek een model voor een onderwijskundig zinvolle relatie die passend en goed onderwijs voor alle leerlingen mogelijk maakt en de basishouding van de leraar versterkt.

bestel online via www.swpbook.com

In De achterkant van het onderwijs wordt de thuiszittersproblematiek in kaart gebracht en vervolgens van verschillende kanten belicht. Zorgcoördinatoren en onderwijsinspectie komen aan het woord, en vooral ook jongeren die zelf deze moeilijke route hebben afgelegd, met vaak een positieve uitkomst. Hoe hebben zíj het thuiszitten en de hulpverlening daaromheen ervaren? Uit deze interviews wordt duidelijk wat werkt en wat niet. nieuw

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

15


SOCIALE STUDIES & GEZONDHEIDSZORG

LERARENOPLEIDING

Een andere kijk op scholen

Beelddenker in het voortgezet onderwijs

Mariken Althuizen, Esther de Boer & Nathalie van Kordelaar

Tineke Verdoes

ISBN 9789088509841 | 144 pag.

ISBN 9789088507007 | 112 pag.

www.swpbook.com/2260

www.swpbook.com/1931

Aan de slag met positieve psychologie Meer veerkracht en zelfvertrouwen

Omgaan met ADHD op school

Voor leerlingen van 10 tot 15 jaar

Evidence based methoden voor leerkrachten

Ilona Boniwell & Lucy Ryan

Russell Barkley

ISBN 9789088506659 | 248 pag.

ISBN 9789088508257 | 144 pag.

www.swpbook.com/1899

www.swpbook.com/2076

Het boek Aan de slag met positieve psychologie bevat 34 lessen in welbevinden, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, die leerkrachten een stevig, flexibel instrument bieden om hun leerlingen te inspireren.

DyslexieSleutels Psycho-educatie en leerstrategieën voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

Marzenka Rolak

Regie versterken in het onderwijs

ISBN 9789088509445 | 120 pag.

Worden wie je bent

www.swpbook.com/2212

Elena Carmona van Loon ISBN 9789088506512 | 176 pag. | 3e druk

Deze dyslexietraining is ontstaan vanuit jarenlange individuele begeleiding van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs en is als pilot op diverse scholen uitgeprobeerd en aangepast. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee lesuren waarmee leerlingen zichzelf beter leren kennen en snappen wat dyslexie voor hen betekent. De toegepaste leerstrategieën zorgen ervoor dat het lezen en leren makkelijker gaat. Naast deze handleiding voor begeleiders zijn er werkboeken beschikbaar voor de leerlingen.

16

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

www.swpbook.com/1885

In dit boek worden praktische handvatten gegeven om doelgericht met zogenaamde Regiefuncties van leerlingen aan de slag te gaan. Regiefuncties zorgen ervoor dat leerlingen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag en leerproces. Hierdoor leren leerlingen zichzelf kennen, ervaren ze dat ze keuzes hebben en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ook biedt het boek een model voor een onderwijskundig zinvolle relatie die passend en goed onderwijs voor alle leerlingen mogelijk maakt en de basishouding van de leraar versterkt.

bestel online via www.swpbook.com


SOCIALE STUDIES & GEZONDHEIDSZORG COMMUNICATIE, MANAGEMENT & ORGANISATIE Weetnietkunde Ontspannen omgaan met onzekerheid en ongemak

Zie je Big Picture nieuw

Transformeer succesvol!

(voor leiders en andere vakmensen)

Harry Woldendorp, e.a.

Marian Timmermans & Willem de Vos

ISBN 9789085601609 | 140 pag.

ISBN 9789085601173 | 184 pag.

www.swpbook.com/2389

www.swpbook.com/2330

‘Een boeiend boek over het constructief omgaan met complexiteit. Big Picture biedt tools en overzicht om je koers te kunnen houden. En de troost dat dit voor iedereen een spannende struggle is.‘ Freek Peters, hoogleraar Contextueel Leiderschap, Tilburg University.

‘Een bemoedigend boek. De auteurs bieden een kader en opties om ongemak te begrijpen en te verdragen. In mijn optiek zijn dit belangrijke vaardigheden voor eigentijds leiderschap. Het boek geeft handvatten voor eenieder die met groepen werkt en het even niet weet’. Alice Timmermans MEd. P-TSTA, algemeen directeur van de TA academie.

nieuw

De kern van leiderschap Verklaringen en verzinsels

Marketing in de nieuwe economie

Jo Caris

Handleiding voor het creëren van échte waarde

ISBN 9789085601135 | 256 pag.

Marco Kuijten

www.swpbook.com/2325

ISBN 9789085601142 | 224 pag.

Werken aan amplitie

www.swpbook.com/2326 nieuw

De toepassing van positieve organisatiepsychologie

Yrenee Koen & Seline van Keulen ISBN 9789088509599 | 216 pag.

De CEO fluisteraar

www.swpbook.com/2236

Reflecties op leiderschap, leven en verandering

Manfred F.R. Kets de Vries ISBN 9789085601111 | 256 pag. | hardcover www.swpbook.com/2323

nieuw

De 7 Pijlers van succesvolle teamontwikkeling Hogere teameffectiviteit en verbeterde teamperformance

nieuw

Cor van Geffen

‘De schrijver combineert kennis en ervaring op het gebied van organisatiekunde en - verandering, leiderschap en psychoanalyse. Dat maakt hem bijzonder in de wereld van organisatiekunde omdat hij verder kijkt dan structuren en modellen en graaft naar wat mensen beweegt. (...) Tot slot gaat hij in op ouder worden en het einde van een carrière. Met name door de korte en redelijk van elkaar losstaande hoofdstukken leest het boek gemakkelijk en kan het inspireren voor leiders en professionals die met leiders werken’. - Uit een recensie van NBD Biblion

bestel online via www.swpbook.com

ISBN 9789085601326 | hardcover www.swpbook.com/2354

Een boek voor veranderaars, teamcoaches, managers en teamleiders en iedereen die geïnteresseerd is in mogelijkheden om een team- of groepsproces te stimuleren of goed te begeleiden.

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

17


SOCIALE STUDIES & GEZONDHEIDSZORG COMMUNICATIE, MANAGEMENT & ORGANISATIE Transactionele Analyse

We lossen het samen wel op

Het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik

Transactionele Analyse op de werkvloer

Ian Stewart & Vann Joines

Julie Hay

ISBN 9789066659360 | 320 pag. | hardcover | 12e druk

ISBN 9789066656086 | 192 pag. | 7e druk

www.swpbook.com/49

www.swpbook.com/525

De Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. Het model werd oorspronkelijk ontwikkeld door Eric Berne (1910-1970). Berne was van mening dat de begrippen van de psychotherapie voor de cliënt net zo toegankelijk moeten zijn als voor professioneel werkers. Vanuit deze gedachte schreven Ian Stewart en Vann Joines dit boek. Hierin geven zij de begrippen en concepten van de Transactionele Analyse op een heldere en toegankelijk wijze weer.

Aan de hand van psychologische theorieën laat Julie Hay in begrijpelijke taal zien wat er op de werkvloer gebeurt. In heldere voorbeelden lees je hoe je keuzes kunt maken in jouw reacties op verschillende situaties. Door middel van bewustzijnsoefeningen leer je hoe je je oude gedragingen kunt veranderen in nieuwe gedragingen in kunt zetten. De auteur laat zien hoe je de concepten uit het boek kunt gebruiken om de dynamiek tussen mensen te begrijpen en hoe je betere keuzes kunt maken als het gaat om jouw reacties. Door je zelf en voor jou kenmerkende reactiepatronen te leren kennen, kun je niet effectieve patronen vervangen door nieuwe manieren van denken, voelen en doen.

Basisboek Mediation Pauline Schonewille ISBN 9789085601647 | 256 pag. www.swpbook.com/2408

nieuw

Het constructieve gesprek Waarom kiezen voor Mediation? • het enige studieboek dat uitgebreid aandacht besteedt aan het juridische aspect van mediation; • leert je goed onderbouwde adviezen te geven; • met herkenbare praktijkvoorbeelden.

18

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

Manfred Guhrs en Claus Nowak ISBN 9789066653306 | 240 pag. | 4e druk www.swpbook.com/259

‘Sterk is de manier waarop de basis van de transactionele analyse wordt behandeld. Ook de gespreksleiding in groepen is voor de opleiding zeer relevant. Sterk is ook de manier waarop het boek is geschreven: heel helder, goed te begrijpen met duidelijke praktijkvoorbeelden.’ Beoordeling hogeschooldocent.

bestel online via www.swpbook.com


DIGITAAL TOEGANG

Andere kennisbanken:

GGZ

d i g i t a a l GGZDIGITAAL.NL

Houd je kennis paraat

WAARDENWERKDIGITAAL.NL

Een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vaktijdschriften, diverse boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige

VOORDELIG ABONNEMENT VOOR HOGESCHOLEN!

zoekfunctie razendsnel beschikbaar. PEDAGOGIEKDIGITAAL.NL

Hét digitaal naslagwerk voor het sociaal domein SOCIAALDIGITAAL.NL

bestel online via www.swpbook.com

AUTISMEKENNISBANK.NL

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

19


VAKBLADEN Sozio Vakblad voor professionals

PIP

Waardenwerk

Pedagogiek in Praktijk

Kiddo

Journal of Humanistic Studies

Hét vakblad voor pedagogisch professionals

www.waardenwerk.nl

www.kiddo.net

in het sociaal domein

www.sozio.nl

www.pedagogiek.nu

VOORDELIG ABONNEMENT VOOR

Participatie en Herstel Van mensen met psychische aandoeningen

WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

en psychosociale beperkingen

www.participatieenherstel.nl

20

Catalogus Hoger Onderwijs 2022 | 2023

STUDENTEN!

Kindcentrum BBMP Beleid, Bestuur, Management

Kidstuf Voor kinderopvang en onderbouw basisscholen

& Pedagogiek in de Kinderopvang

www.wta.nu

www.bbmp.nl

www.kidstuf.nl

bestel online via www.swpbook.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.