Page 16

18 18

Wanneer de opvoeders documenteren, dringen zij door tot de cognitieve processen van de kinderen. Zij leggen die processen vast en geven ze weer door afbeeldingen, taal en foto’s. Daardoor krijgt iedere ervaring nieuwe betekenissen. De opvoeders ver­ zamelen verschillende betekenisverleningen en formuleren vragen die het kind op weg helpen in zijn onderzoek. Documenteren is ook belangrijk om ouders te informeren over de ontwikkeling die de kinderen in de opvang en op school doormaken. Bovendien is documentatie leerzaam voor de begeleiders en leerkrachten. Documenteren geeft hen de mogelijkheid om hun pedagogische aanpak en functioneren te evalueren. Via documentatie worden ouders, kinderen en opvoeders geïnformeerd over wat er gebeurt in de voorziening. De professionele opvoeders bouwen mee aan de groei- en leerervaringen van de kinderen. Zij ontwikkelen daartoe vaardigheden die hen in staat stellen om reflectieve vragen te stellen en in te spelen op de ervaringen en handelingen van de kinderen. Begeleiders maken ruimte voor het

Documenteren voor jonge kinderen

onverwachte en ongewone. Zij luisteren naar anderen en zichzelf. Zij stellen pedagogische praktijken voortdurend ter discussie. De opvoeders streven niet naar vooraf gestelde doelen, maar laten zich inspireren door reflectieve vragen die leiden naar verdieping van de ervaring van kinderen en van zichzelf. Het gaat hierbij niet zozeer om de vraag wát te doen, maar eerder om de vraag hoe en waarom iets te doen. De opvoeders staan open voor vragen van de betrokken gezinsleden. Zij grijpen die vragen aan om een dialoog of discussie op gang te brengen over opvoeding en sociale en relationele kwesties. Zo creëren zij een uitwisseling die voor beide partijen verrijkend is. De professionals die ons inspireerden voor dit boek werken in voorzieningen die nadrukkelijk gebaseerd zijn op collegialiteit en de uitwisseling van alles wat zich voordoet. Zo vinden regelmatig teamoverleg en uitwisseling plaats om uitdagende omgevingen voor de kinderen te bedenken, te verdiepen en te vernieuwen.

Documenteren voor jonge kinderen  

Laura Malavasi, Barbara Zoccatelli ISBN: 9789088503276 216 pagina's 2e druk, 2016 Prijs: € 29.90 www.pedagogischdocumenteren.swpbook.com

Documenteren voor jonge kinderen  

Laura Malavasi, Barbara Zoccatelli ISBN: 9789088503276 216 pagina's 2e druk, 2016 Prijs: € 29.90 www.pedagogischdocumenteren.swpbook.com