Page 15

Serbia

Bjelica Jelena

1

3

2

1 |

Santorini IV

2 |

Santorini III

3 |

Santorini I

Ugljen, tuš, kreda | 31 x 23 cm | 2010 Ugljen, tuš, kreda | 25 x 18 cm | 2010 Ugljen, tuš, kreda | 50 x 35 cm | 2010

Vizualizujete li vaš rad pre njegovog stvaranja ? Vidim sebe kao svako drugo ljudsko biće koje ima potencijale da kaže, objasni, kreira svoju težnju, a svoj rad kao jedan čist, prazan prostor, gde postoji mogućnost da ta težnja postane umetnost. Koliko dugo radite svoj crtež ? Dešava se da uradim rad za veoma kratko vreme, da ne zahteva nikakve naknadne dorade, a ponekad se dešava da uopšte ne mogu da završim rad, tada ga pustim da “sačeka” svoje vreme, što može da bude i više od par godina ili možda nikad… ?

Drawing ‘12 | 13

Drawing 2012  

Exhibition Catalog of Drawing 2012

Drawing 2012  

Exhibition Catalog of Drawing 2012

Advertisement