Page 1

Leegstand beheerplan Totaal Leegstandbeheer op maat Minder risico’s, meer rendement

Leefbaarheid omgeving Onnodig hoge energiekosten

Weer- en Waterschade

Waardevermindering

Inbraak

Vandalisme


We maken eerst een risico analyse.

Vervolgens een plan van aanpak, gericht op het optimaal bewonen, bewaken, beheren, benutten en verzekeren van uw project.

heerpLan e b d n a T s g Lee 480 –

ouw nToorgeb proJeCT: ka te Oppervlak centage Leegstandsper ur du e ht Verwac eente actief ordening gem Leegstandsver r aa er ek verz Meldingsplicht oMgeVIng gebouw en sTaaT Van

uw sCore 2 30.000 m 100% > 1 jaar ja ja

Schoon Heel

Kraak erijen / Hennepkwek Illegale party’s rIsICo’s TeChnIsChe Lekkage / de Waterscha Brandveiligheid ringen Technische sto rhoud de Staat van on l nterrein / Geve ite bu ing uil rv Ve

beVeILIgen bewaken & ak ra tik SOS-An lance iliging/ surveil 24-uurs beve g Bouwbewonin acht Dag&Nachtw systemen Mobiele alarm g Boardin king Hondenbewa

e rIsICo’s eConoMIsCh g rin ke ze er rv Onde ering Waardevermind r ergie en wate Verspilling en Co’s peLIJke rIsI MaaTsChap Leefbaarheid tie - en werk situa Sociale woon

ico

= neutraal ris

VerZekeren ea partners ering via Achm Opstalverzek = laag risico

nvraag)

(offerte op aa

sTen e MaandLa

Ys nCIËLe anaL

FIna

e paY lboards) Make spaC k reclame/ bil te (steigerdoe uim er m cla Re rhuur oot / Locatieve Film- en fotosh huur er iev at loc n Evenemente verhuur Parkeerruimte g sla Op Stalling / den onderhou beheren & e cti pe bilair) Visuele ins er afval, meu leveren (afvo Op / en im l tru On de herste derhoud / Scha Technisch on heer lbe te eu Sl / er Facilitair behe Tuinonderhoud errein gevel / Buitent Schoonhouden n ca ss Brandveiligheid ikscan Energieverbru

rIsICo’s CrIMIneLe jongeren Grafitti / Hang Vandalisme / Diefstal Brandstichting

= hoog risico

opLossIng 50% de CaMeLoT ge vies percenta ad gs Ies ttin ze Be ons MaaTadV werken & en on w TIJdeLIJk r of bruikleen) jdelijk verhuu laats Woonruimte (ti ijven / Broedp dr be tartende) en ing Werkruimte (s nig re Ve / / Ambachten Atelierruimte

ergiekosten Besparing en n wakingskoste be ing ar Besp kosten ds ou rh de on Beheer- en Verzekeringen ndLasTen ToTaaL Maa r uu Tijdelijke verh y ake Space Pa M uit n ste m Inko n Te gs en ToTaaL opbr

aTIe huIdIge sITu € 1.000 € 1.200 € 1.400 € 4.000 € 7.600 €0 €0

rendeMenT eConoMIsCh eMenT peLIJk rend MaaTsChap

€0

€ 7.600

de CaMeLoT

-/-

Een financiele analyse rekent uit hoe Camelot het maatschappelijk en economisch rendement kan verbeteren. :

Yse (T.w.V. € rIsICo anaL

nu graTIs)

opLossIng € 900 €0 € 750 € 1.000 € 2.650 € 350 € 780 € 1.130

€ 1.520

=

€ 6.080

Bel nu 088 226 3568 voor een afspraak met de Camelot Leegstandadviseur in uw regio.


TIJDELIJk wonen

Wat ooit begon als ‘antikraak’, is vandaag uitgegroeid tot een breed pakket van maatwerk oplossingen. Wij leveren tijdelijke bewoners via bruikleenovereenkomsten of middels tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. Voor woningen, wijken, kantoren, kerken, scholen of bouwprojecten.  Erkend Keurmerk Leegstandbeheer  Tijdelijke bewoning via bruikleenovereenkomsten  Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet  Bouwbewoning via wooncontainers op uw bouwplaats  Schoolbewoning, aanwezigheid tijdens vakanties  Wijkbewoning bij renovatie of sloop

TIJDELIJk werken

Een maatschappelijke invulling van uw leegstaand project, als broedplaats voor startende bedrijven, ambachtslieden of kunstenaars. Wij verzorgen de tijdelijke transformatie en leveren gebruikers op basis van bruikleenovereenkomsten of tijdelijke verhuurcontracten. Camelot verzorgt alle contacten, contracten en levert diensten als receptie en onderhoud.  Ateliers, ambachtslieden en kunstenaars  (startende) Bedrijven  Tijdelijke transformatie (tot 10 jaar)  Via bruikleen of tijdelijke verhuur  Alle services geregeld  Zonder subsidies

 eheren & onderhouden b U wilt zich niet bezighouden met tijdrovende inspecties, onderhoud en schoonmaak van uw leegstand. Wij nemen het u graag uit handen. We adviseren u ook over energiebesparing of brandveiligheid.  Energiebesparingscan  Brandveiligheidscan  Ontruimen, hergebruik van inventaris en schoonmaken  Liftkeuringen, dakonderhoud, facilitair beheer  Sleutelbeheer  Tuinonderhoud


BEWAKEN & BEVEILIGEN

Wij zijn een keurmerk erkend beveiligingsbedrijf en leveren een compleet pakket diensten voor korte en langere termijn, direct beschikbaar als het nodig is.  SOS Antikraak, bij acute dreiging van kraak of vandalisme  Dag & Nachtwacht  24-uurs bewaking en surveillance  Boarding  (mobiele) Alarmsystemen  Bouwbewoning via wooncontainers op uw bouwplaats

MAKE SPACE PAY

Wij adviseren u graag over extra inkomsten gedurende de leegstand. Wat dacht u van het benutten als film- en fotolocatie of de verhuur van parkeerplaatsen. Wij realiseren meer rendement door inkomsten uit bijvoorbeeld evenementen.  Reclameruimte  Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet  Evenementen en congressen  Parkeerruimte  Film- en fotolocatie  Opslag en stalling

VERZEKERINGEN I.S.M. ACHMEA

De Achmea partners hebben voor u een unieke opstalverzekering, gekoppeld aan tijdelijk beheer door Camelot. U voorkomt een verhoging van uw financiële risico’s tijdens de periode van leegstand. U behoudt een volledige dekking op uw pand en krijgt geen verhoging van uw eigen risico.  Achmea Risico Reductie Partner  Leegstandrisico’s wel volledig verzekerd  Uitgebreide gevarendekking  Eigen risico niet verhoogd  Camelot beheer geldt als normaal gebruik


KWALITEIT, BETROUWBAARHEID EN TRANSPARANTIE Wij voeren met trots als enige aanbieder op de Nederlandse markt de combinatie van keurmerken Beveiliging, Leegstandbeheer KLB en het certificaat NEN-EN-ISO 9001-2008. De Rijksoverheid heeft aangegeven nog uitsluitend te werken met bedrijven die het KLB Keurmerk Leegstandbeheer voeren. Camelot is verder aangesloten bij de brancheverenigingen VLBN (Vereniging Leegstandbeheerders Nederland) en VPB (Vereniging Particuliere Beveiligers) en is door Achmea geselecteerd als Risico Reductie Partner. Dat alles past in onze keuze voor kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie. Als Europese leegstandbeheerder delen we onze kennis, ervaring en innovaties graag met onze opdrachtgevers.

Den Haag, 31.01.2011

“Ik stel vast dat de Rijksgebouwendienst hier een goed voorbeeld wil geven.

De Rijksgebouwendienst zal uitsluitend in zee gaan met gecertificeerde leegstandbeheerders.” De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. P. H. Donner

Opdrachtgever: Rijksoverheid

Opdrachtgever: Gemeente Heusden

Project:

Project:

Voormalig CBS Kantoorgebouw in Heerlen

Voormalig attractiepark

De Camelot Oplossing:

De Camelot Oplossing:

¡ Tijdelijk Werken

¡ Tijdelijk Wonen

¡ Transformatie van kantoor naar broedplaats

¡ Dag&Nachtwacht

¡ Ruimte voor ca. 30 startende bedrijven, ateliers

¡ Make Space Pay

en ambachtslieden

¡ Bouwbewoning

Resultaat:

Resultaat:

¡ Sociaal maatschappelijke invulling

¡ Vandalisme, diefstal en vernieling nihil

¡ Bijdrage aan groei economie Heerlen

¡ Inkomsten uit evenementen verhuur

¡ Meer info via www.xcbs.nl

¡ Besparing op beveiligingskosten


kantoor eindhoven

kantoor amsterdam

kantoor den haag

kantoor heerlen

Kantoor Rotterdam

Kantoor Zwolle

Meerenakkerplein 5

Gyroscoopweg 4b

Prinses Beatrixlaan 428

Kloosterweg 1

Weipoort 11

Russenweg 8

5652 BJ Eindhoven

1042 AB Amsterdam

2273 XZ Voorburg

6412 CN Heerlen

3075 EW Rotterdam

8041 AL Zwolle

Neem contact op voor een afspraak met onze Leegstandadviseur in uw regio: 088 - 226 3568

cameloteurope.com

info@cameloteurope.com

Alle voordelen op een rij:  Totaal leegstandbeheer op maat  Snelle en flexibele oplossingen  Maatschappelijk verantwoord beheer  Beheer gericht op waardebehoud en kostenbesparing  Erkend met keurmerk Leegstandbeheer en keurmerk Beveiliging  NEN-EN-ISO 9001: 2008 gecertificeerd, dus overal en altijd dezelfde kwaliteit

V11.9

 Minder risico’s, meer rendement

Camelot Corporate borchure NL  

Camelot is de leegstaand vastgeod specialst van Europa.

Camelot Corporate borchure NL  

Camelot is de leegstaand vastgeod specialst van Europa.

Advertisement