Page 1

Verksamhetsplan okt 2011-2012 Swingskeppet r.f.

Swingskeppet r.f. har för avsikt att skapa en levande förening, både för utvecklandet av redan aktiva medlemmar samt skapa möjlighet och intresse för blivande medlemmar. För att uppnå detta bör det finnas en attraktiv verksamhet som t.ex. att arrangera kurser och workshops i olika swingdanser, instruktörsutbildning och inspirationsresor, socialdanser samt festligare danstillfällen tillsammans med åländska orkestrar. Föreningen har även för avsikt fortsätta med tedanser i samarbete med lokala entreprenörer och företag, t.ex. caféer. För att främja swingkulturen har föreningen också som målsättning att ordna workshops kring tidsenliga teman, dvs. 1910 1940-talen. Samarbete med vänorter främjar vår utveckling och Ålands attraktionskraft. Orter i både Finland och Sverige är väl medvetna om att swingdanskulturen fötts på Åland och ett utbyte med dem stöder föreningens syfte. Föreningen kommer på olika sätt att stöda sina medlemmar för att skapa goda kontakter med vänorterna. För att kunna hålla danstillfällen av olika slag behövs musik och vid de tillfällen då orkester eller DJ finns till förfogande behövs en mobil musikanläggning införskaffas. Tillgången till lämpliga danslokaler är begränsad och då behövs även ett mobilt dansgolv. Föreningens målsättning är därför att under verksamhetsåret införskaffa en musikanläggning, i första hand en mobil förstärkare, samt undersöka möjligheterna att köpa eller bygga ett mobilt dansgolv. Swingskeppet kommer även att skapa en hemsida (swingskeppet.ax / swing.ax) för föreningens medlemmar samt trycka upp medlemskort. Till detta behöver föreningen också en grafisk profil och målsättningen är att den tas fram under hösten 2011. Styrelsen

Swingskeppets verksamhetsplan 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you