Page 1

Atbalsts Latvijas Peldēšanas federācijai Sadarbības piedāvājums

Latvijas Peldēšanas federācija 2011


Latvijas Peldēšanas federācija Saturs 1. LPF - Vīzija, misija un mērķi 2. LPF - Esošās situācijas apskats 3. Sadarbības piedāvājums – atbalsts Latvijas peldēšanas izlasei 2012. Londonas Olimpiskajām spēlēm 4. Sadarbības piedāvājums – atbalstītāja priekšrocības


Latvijas Peldēšanas federācija Vīzija, misija un mērķi Misija – nodrošināt peldēšanas un peldēšanas sporta popularizēšanu un izaugsmi visā Latvijā, tādejādi veicinot gan augstas klases sportistu sagatavošanu, gan fiziski attīstītu un veselīgu sabiedrību kopumā

Vīzija – kļūt par populārāko tautas sporta veidu, kas kalpotu par pamatu Latvijas peldētāju nostiprināšanai starp labākajiem Eiropas un pasaules peldētājiem

Mērķi – Sagatavot augstas klases peldētājus un pārstāvēt Latviju starptautiskajos pasākumos , kurus rīko LOK, FINA, LEN un to biedri; – Attīstīt un popularizēt peldēšanas sportu; – Attīstīt un veicināt peldēšanas apmācību visās vecuma grupās, preventīvi rūpējoties par bērnu un jauniešu drošību uz ūdens; – Sekmēt tautas veselības nostiprināšanu ar peldēšanas līdzekļiem


Latvijas Peldēšanas federācija Esošās situācijas apskats – LPF biedri

Latvijas Peldēšanas federācija (LPF) ir viena no lielākajām sporta federācijām Latvijā, kuras sastāvā ietilpst: – 21 biedru organizācija, kas vada un uztur peldēšanas dzīvi visā Latvijā; – 10 000 ūdens sporta cienītāji, sākot no sākuma sagatavošanas grupām vispārējās izglītības iestādēs, līdz pat augstas klases sportistiem profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs un peldēšanas klubos; – 2100 licencēti sportisti, kuri ik gadu piedalās LPF un tās biedru rīkotajās sporta sacensībās; – Vairāk kā 100 licencēti peldēšanas treneri


Latvijas Peldēšanas federācija Mums ir sasniegumi, ar kuriem varam lepoties Šobrīd peldēšanas sports Latvijā ir uzņēmis strauju sportisko rezultātu izaugsmi – ar vien vairāk mūsu sportistu izpilda kvalifikācijas normatīvus un, piedaloties starptautiska mēroga sacensībās, tuvinās pasaules līmeņa rezultātiem. Kā nozīmīgākie pēdējo gadu sasniegumi ir minami: – Bronzas medaļa 2011.gada Eiropas Junioru čempionātā Belgradā (Uvis Kalniņš);

– Divas sudraba medaļas 2011.gada Eiropas Jaunatnes olimpiādē Trabzonā (Jānis Šaltāns); – Kvalificēšanās pusfināla un fināla peldējumiem 2011.gada Pasaules Junioru čempionātā Limā (Uvis Kalniņš, Gabriela Ņikitina); – Kvalificēšanās fināla peldējumiem 2010.gada Eiropas Junioru čempionātā Helsinkos (Pāvels Gribovskis, Gabriela Ņikitina);

– Kvalificēšanās pusfināla peldējumiem I Jauniešu Olimpiskajās spēlēs Singapūrā (Pāvels Gribovskis, Gabriela Ņikitina); – Kopš 2011.gada sākuma laboti 26 nacionālie rekordi. Laika posmā no 2007.gada – 100 LR rekordi! – Kopumā LPF saimē aktīvi trenējas seši Starptautiskās klases sporta meistari un vairāk nekā 50 LR sporta meistari


Latvijas Peldト毒。anas federト…ija Mums ir sasniegumi, ar kuriem varam lepoties


Latvijas Peldēšanas federācija LR rekordu pieauguma dinamika laika posmā no 2007. – 2011.gadam 30

26 25

23

22 19

20

15 14

15

13 10

10

12 11

9

6

10

6

5

4 0

2007.gads

2008.gads

2009.gads

25m baseins

50m baseins

2010.gads

Kopā

2011.gads* * Līdz 2011.g. 20.novembrim


Sadarbības piedāvājums Atbalsts Latvijas peldēšanas izlasei un tās dalībniekiem

Gatavojot Latvijas peldēšanas izlases dalībniekus 2012.gada Vasaras Olimpiskajām spēlēm Londonā (OS), Latvijas Peldēšanas federācija aicina Jūs atbalstīt Latvijas peldēšanas izlasi un kļūt par LPF sadarbības partneriem, nodrošinot: – Finansiālu atbalstu mācību treniņu nometņu organizēšanai LPF izlases dalībniekiem/OS kandidātiem; – Finansiālu atbalstu LPF izlases dalībnieku/OS kandidātu dalībai starptautiska mēroga kvalifikācijas sacensībās; – Finansiālu atbalstu sacensību ekipējuma un treniņu inventāra iegādei; – Finansiālu atbalstu labāko sportistu un to treneru prēmēšanai par izciliem sasniegumiem peldēšanas sportā; – Jebkāda veida nefinansiālu atbalstu.


Sadarbības piedāvājums Atbalsts Latvijas peldēšanas izlasei un tās dalībniekiem Peldēšana ir harmonisks un absolūti dabīgs sporta veids, kas ir piemērots ikvienam - gan jauniem un atraktīviem, gan vecākiem un nedaudz prātīgākiem. Peldēšana ir pilnvērtīgas dzīves avots. Tas ir intelektuāls un godināms sporta veids, jo kā savulaik ir teicis sengrieķu filozofs Platons “cilvēks ir neizglītots kamēr viņš nav iemācījies rakstīt, lasīt un peldēt”. Atbalstot LPF un peldēšanas sportu kopumā, Jūs sevi pozicionējat kā universālu sportistu, kurš iemieso ūdens neapturamo varenību un spēku, gara skaidrību un miesas veselību.


Sadarbības piedāvājums Iespējamās sadarbības formas

Ziedojumi atbilstoši LR likumdošanai Uzņēmumu un citu Juridisku personu ziedojums Privātpersonu ziedojums

Sponsorēšana


Sadarbības piedāvājums Ziedojums

LPF saskaņā ar FM lēmumu Nr.438 ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājam ļauj saņemt nodokļu atlaides atbilstoši: – Uzņēmumiem un citām juridiskām personām saskaņā ar likumu "Par uzņēmēju ienākuma nodokli“, – Privātpersonām saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli“.


Sadarbības piedāvājums Ziedotāja tiesības • Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību; • Būt informētam par ziedojuma saņēmējas organizācijas misiju, mērķiem un nolūkam, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi’; • Būt pārliecinātam, ka viņa līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti; • Būt informētam par to, kādi cilvēki ir organizācijas valdē un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu; • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem; • Būt pārliecinātam, ka pret viņa ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana; • Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju organizāciju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.


Sadarbības piedāvājums Sponsorēšana –atbalstītāja priekšrocības

LPF atbalstītājs iegūst: • LPF un Latvijas peldēšanas izlases sponsora statusu; • Sadarbības partnera logo un nosaukumu uz Latvijas peldēšanas izlases dalībnieku un treneru formas tērpiem (atbilstoši LEN un FINA noteikumiem par pieļaujamajiem reklāmas izmēriem sacensību laikā); • Tiesības iekļaut atbalstītāja kausa izcīņu vienā no Latvijas čempionātiem vai LR meistarsacīkstēm; • Atsauci uz sadarbības partneri, sadarbības partnera logo un saiti uz atbalstītāja norādīto web vietni (vai citu informāciju) LPF oficiālajā mājas lapā, kā arī visos LPF radītajos izdales materiālos, tai skaitā preses relīzēs. *Piedāvātās sadarbības iespējas nosaka savstarpējā vienošanās


Sadarbības piedāvājums Sponsorēšana – atbalstītāja priekšrocības (2)

LPF atbalstītājs iegūst: • Sadarbības partnera iesniegto reklāmas un/vai cita veida publicitātes materiālu izvietošanu visos LPF rīkotajos čempionātos, meistarsacīkstēs un citos pasākumos; • Regulāru publicitāti ar atsauci uz sadarbības partneri LPF piederošajos sociālajos medijos (facebook, twitter, youtube); • Tiesības izmantot LPF resursus un atpazīstamību savās mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātēs (atsevišķu sportistu piesaiste pārrunājama individuāli kopā ar sportistu).


Sadarbības piedāvājums Atbalstītāja priekšrocības – publicitāte LPF mājas lapā


Sadarbトォbas piedト」ト)ums LPF mト)as lapas statistika


Sadarbības piedāvājums Atbalstītāja priekšrocības – partnera logo uz izlases formas tērpiem


Sadarbības piedāvājums Atbalstītāja priekšrocības – partnera logo uz izlases formas tērpiem


Sadarbības piedāvājums Atbalstītāja priekšrocības – publicitātes iespējas LPF rīkoto sacensību laikā


Sadarbības piedāvājums Atbalstītāja priekšrocības – publicitātes (piedāvājumi, konkursi, utt.) iespējas LPF facebook lapā


Sadarbトォbas piedト」ト)ums LPF facebook lapas statistika


Sadarbības piedāvājums Atbalstītāja priekšrocības – publicitātes iespējas (piedāvājumi, konkursi, utt.) LPF twitter lapā


Sadarbトォbas piedト」ト)ums LPF twitter lapas statistika


Sadarbības piedāvājums Atbalstītāja priekšrocības – publicitātes iespējas LPF youtube kanālā


Sadarbības piedāvājums LPF youtube kanāla statistika


Kopīgi atbalstot Latvijas labākos peldētājus un sniedzot viņiem iespēju sasniegt augstākās sportiskās virsotnes, mums paveras iespēja iedvesmot jaunas uzvaras, un motivēt ikvienu sabiedrības pārstāvi apzināties sava ķermeņa fiziskās un garīgās spējas un to potenciāla realizācijas lomu veselīgas un intelektuālas sabiedrības veidošanā Uz veiksmīgu sadarbību,

Latvijas Peldēšanas federācija +371 28624498 aivars@swimming.lv

LPF Sadarbības piedāvājums  

Gatavojoties 2012.gada olimpiskajai sezonai, Latvijas Peldēšanas federācija meklē aktīvus un atraktīvus sadarbības partnerus, kas sniegtu at...