Page 1

Bloudruk Junie 2009 Posbus 203

oraniacvo@telkomsa.net

Tweede Uitgawe Orania, 8752

Orania CVO teken ʼn 100-tal aan! Orania CVO het in meer as ʼn dekade die eerste skool in Orania geword om ‘n

leerlingtal van 100 verby te steek. Die afgelope 2 jaar het die skool met ongeveer 50% per jaar gegroei. Nadat die skool in Desember 2008 gesluit het met 67 leerlinge het die 100-tal vir 2009 onbereikbaar gelyk. Orania-CVO het egter in 2009 heropen met 92 skoolpligtige leerlinge. Gedurende die eerste en tweede kwartaal het nog 8 leerlinge by Orania CVO aangesluit. Saam met CVO-Kleuters bring dit die totale aantal kinders op 109 te staan. “Hierdie is ‘n prestasie waarop ons almal by Orania-CVO baie trots is,” het mnr. Frans Pretorius, die hoof, gesê. Hy het ook genoem dat dit ʼn bewys is dat Orania CVO se kwaliteit-opvoeding vertroue wek by ouers en kinders. Hierdie drastiese toename in leerlinge het egter ‘n groot probleem veroorsaak, nl. ‘n tekort aan klaskamers. Hierdie probleem is egter gou opgelos deur sowel die saal as die personeelkamer te omskep in klaskamers. Nogsteeds was daar nie genoeg spasie nie. Vier nuwe klaskamers is vir die junior primêre fase voltooi en siedaar, voorlopig genoeg spasie vir al die kinders. Tydens die skrywe van hierdie berig was die Bestuur hard aan die beplan vir die daarstelling van die nodige fasiliteite om ten minste 150 leerlinge te akkommodeer. ʼn Ervare argitek word tans ingespan om ruimte en spasie optimaal te benut. Orania CVO hoop om die groei van die afgelope 2 jaar voort te sit. So kan ʼn spog-skool vir Afrikanerkinders in Orania gevestig word. ‘n Skool waarheen ouers hulle kinders met gemoedsrus kan stuur, trots Afrikaans en geanker in die Christelike tradisie. Estella Boshoff

Nuwe Junior Primêre Fase open met ’n hoë standaard

“Die Junior Primêre Fase (JPF) is die hoeksteen van ‘n skool, aangesien die grondslag van enige leerling se skoolloopbaan hier begin.” So het Mnr Hannes du Preez op 9 Maart die JPF geopen. Hy het verder in sy toespraak die nodigheid van ‘n goeie aanvangsfase met remediërende vaardighede beklemtoon. Mev. Riëtte Roux, oud-onderwyseres van Oranje Meisies-skool in Bloemfontein, het die voordele wat Orania CVO vir ‘n kind het, uitgelig. Uit haar ervaring by ʼn stadskool kon sy die kinders van Orania CVO positief onderskei van stadskinders. Mev. Roux het haar kollegas voorgestel nl. Nicolene Eloff wat verantwoordelik is vir CVOkleuters. Nicolene is tans ʼn ingeskrewe student en werk aan haar onderwysgraad. Sy het die kleuters met sponsies vergelyk wat alle inligting opsuig. Haar primêre taak is om hul persoonlike ruimte te vergroot, higiëne, konstruksiewerk en vorms te leer. Mev. Marie van der Westhuizen is die afgelope paar jaar al verantwoordelik vir die Graad R-klas. Sy fokus op fynspierontwikkeling, getallebegrip, skrif, kommunikasie en omgewingsleer. Mev. Retha Swiegers is verantwoordelik vir die Graad 1-klas. In Mev. Swiegers se eie woorde: “Die kwaliteit van ʼn leerling se toekoms hou verband met die kwaliteit van sy skoolloopbaan. Die onderwyser se aandeel hierin is onvervangbaar.” Mev. Martie van der Merwe hanteer die Graad-3 klas. Haar primêre taak is om leerlinge gereed te kry vir die Senior Primêre Fase. Alle agterstande moet tydens die jaar ingehaal word en elke leerling se individuele vermoëns moet so ontwikkel dat die oorgang na die volgende fase sonder probleme geskied. Die Graad 2-klas is in mev. Riëtte Roux se hande. Liefdevolle en streng dissipline in ʼn ontspanne atmosfeer maak kinders selfversekerd en gelukkig. Sy fokus op stimulasie met begrip sodat kinders ontdek en leer uit alledaagse ervarings. Roetine word gekweek wat vir die kind ʼn veiligheidsgevoel gee. Redenasievermoë, kommunikasie, korrekte taalstruktuur, lees en basiese wiskundige berekeninge word verder verbeter en verfyn. Dit is vir Orania CVO krities dat elke graad se klasse afsonderlik deur ‘n ervare onderwyser hanteer moet word. Die skool is trots om in hierdie doel te kon slaag. Estella Boshoff

1

Orania CVO Bloudruk Junie 2009  

Amptelike nuusblad van Orania CVO-skool

Orania CVO Bloudruk Junie 2009  

Amptelike nuusblad van Orania CVO-skool

Advertisement