Page 1

Bloudruk Desember 2008 Posbus 203

oraniacvo@telkomsa.net

Eerste Uitgawe Orania, 8752

Passop Ratetouille – Danè is oppad.

Een van ons matrikulante, Danè Olivier, het op 22 Augustus deelgeneem aan ʼn streek- “Sjef van die Jaar” kompetisie. Sy was die enigste deelnemer van ʼn C.V.O –skool en was ook die enigste deelnemer van die platteland. Sy het ons skool baie trots gemaak met die 4de plek wat sy behaal het. Die Hoofsjef het haar gekomplimenteer vir die insig wat sy teenoor haar vak toon. Met hierdie prestasie het Danè R5 000 studiegeld ontvang. Mev. Rika Kirsten, Dané se Gasvryheid-onderwyseres, het haar vergesel na Bloemfontein waar die kompetisie gehou is. Juf. Rika sê die beoordelaars was baie beïndruk met Dané se nagereg. Dané se nagereg was meer oorspronklik en het heeltemal anders gesmaak. Deelname aan so ʼn kompetisie verg baie voorbereiding. Daar moes apparaaten bestandeellyste opgestel word. Al die bestanddele moes gekoop word. Dit het ʼn groot bedrag gekos. “Vir my was die beste deel, toe ons moes begin kook en almal verward rond gestaan het. Ek het presies geweet wat van my verwag word”; sê Dané. “Ek sien baie daarna uit om te gaan studeer en as Sjef te kwalifiseer. Ek geniet dit om met geure te eksperimenteer.” Daar is geen keer aan haar toekomsplanne nie. Sy wil op ʼn boot gaan werk en ondervinding as kok opdoen en dan wil sy haarself in Botswana gaan vestig. Dané se laaste boodskappie: “Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir tannie Rika baie dankie te sê, sonder haar sou ek dit nie kon doen nie.” Shaine Viljoen gr 10

CVO-onderwysers lewer bydrae by Orania Beweging-konferensie

Elke jaar word daar deur die Orania Beweging ʼn konferensie gehou waar kwessies, relevant tot die ontwikkeling en groei van Orania bespreek word. Vanjaar se konferensie het veral daaroor gegaan om Orania nuut aan te bied en mens kon dit al aan die tema, ‘Nuwe Antwoorde vir Nuwe Tye’, aflei. By hierdie konferensie, wat plaasgevind het op 9Augustus 2008 was vier van die ses sprekers Oraniërs. Meneer Ebert Terblanche, Ouditeur en rekeningkunde-onderwyser by die CVO, se referaat met die tema ‘Gemeenskapsinstellingsen instrumente: Die boustene van ʼn selfstandige gemeenskap’, was gemik op die gebruik van gemeenskapsinstellings. Meneer Terblanche skryf dat, volgens Amartya Sen, die vermoë om te funksioneer die onderskeidende faktor tussen ryk en arm is. Die rede waarom gemeenskapsinstellings belangrik is, beskryf meneer Terblanche: “Wanneer ʼn gemeenskap nie self oor die nodige instellings en instrumente beskik nie, is hy afhanklik van die inisiatief van buitepartye en is hy ontmagtig.” Hierdie referaat was ʼn groot sukses. Meneer Hannes du Preez, Batebestuurder en ekonoom en ook onderwyser vir Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe en Lewensoriëntering, se baie treffende referaat is in verskeie koerante aangehaal. Hierdie referaat, wat ʼn meer praktiese aanslag as die ander gehad het, se tema was ‘Strategiese Oorwegings vir die Ekonomiese Ontwikkeling van Orania’. Meneer du Preez fokus veral op maniere om nuwe inwoners en beleggers te lok. Hy sê ook dat jong kinders wat dit oorweeg om na Europa te gaan, geteiken moet word en mededingende salarisse, opleiding en ander voordele aangebied moet word. Meneer du Preez se afsluitgedagte was veral baie treffend: “Die bereidwilligheid om probleme in geleenthede te omskep en oplossings te vind deur kreatiewe denke sal aan die einde van die dag bepaal of Orania een van die suksesvolle dorpies in ʼn Afrikanervolkstaat gaan wees.” Meneer de Klerk, wat ook ʼn stigterslid van ‘Vriende van CVO’ is, het veral gepraat oor die armoedekwessie van Afrikaners in die algemeen maar ook Orania. ‘Om te belê in dit wat nie ʼn monetêre opbrengs lewer nie’ was dié referaat se tema. Meneer de Klerk sê onder andere dat daar in ʼn selfwerksame gemeenskap plek is vir almal en dat dit nie liefdadigheid is om vir armes om te gee nie, maar ʼn Christelike plig, want almal het die reg om ordentlik te lewe. Hy sê egter ook dat mense se afhanklikheid nie verhoog moet word nie, maar hulle selfstandigheid versterk moet word. Die vraag wat in die tema van dié konferensie gevra word, is beslis nie ʼn maklike vraag nie en ons is trots om te kan sê dat die antwoorde help verskaf is deur hierdie drie, suksesvolle referate wat gelewer is. Estella Boshoff 1

Orania CVO Bloudruk Des 2008  

Amptelike nuusblad van Orania CVO-skool

Orania CVO Bloudruk Des 2008  

Amptelike nuusblad van Orania CVO-skool

Advertisement