Page 1

Bloudruk April 2010 Posbus 203

oraniacvo@telkomsa.net

Derde Uitgawe Orania, 8752

Volhoubare groei vir Orania CVO-skool

In ‘n onlangse onderhoud met mnr. Frans Pretorius, op Radio Orania, het mnr. Pretorius vertel dat die volgehoue groei in leerlinggetalle verrassend is. Aan die einde van 2008 het Orania CVO-skool gesluit met ‘n leerlingtal van 67 leerlinge. In die eerste kwartaal van 2009 het die skool vir die eerste keer sy honderdtal verbygesteek. Orania CVO-skool het een van die vinnigste groeiende skole in die Noord-Kaap geword toe dit einde 2009 afgesluit het met 114 leerlinge. Mnr. Pretorius het verder gesê dat daar verwag is dat die getal leerlinge konstant sou bly, aangesien die vorige jaar se matrieks die skool verlaat het en omdat daar gesinne was wat Orania verlaat het. Die verbasing was dus groot toe die leerlingtal in die eerste kwartaal gegroei het tot 140 leerlinge. Waaraan word hierdie groei toegeskryf? Mnr. Pretorius het dit soos volg verduidelik: “My personeelkorps bestaan uit 20 onderwysers en ander bykomende personeel. Hierdie bekwame onderwysspan en personeellede beskou ek as ‘n hulp tot die doel, naamlik ‘n skool met dissipline, Christelike waardes en ‘n hoë onderwysstandaard. Ons het positiewe ouers wat ‘n toekomsvisie het om te help bou aan ‘n skool wat ook vir die toekoms staande sal bly en omdat Orania se veiligheid ideaal is vir ‘n kind, het ons positiewe leerlinge. Met dié positiewe ingesteldheid van ouers, onderwysers en leerlinge, kan die skool nie anders as om te groei nie...” Orania CVO-skool akkommodeer reeds leerlinge van die omgewing. Vanuit Vanderkloof en Petrusville is daar daagliks bussies wat ry. ‘n Familie uit die De Aaromgewing, het saamgespan om ‘n tuishuis te skep vir hulle kinders. Leerlinge, selfs so ver as van Pretoria af, word gehuisves in die koshuis. In die direkte omgewing om Orania, word leerlinge daagliks aangery. Daar is ook vervoer vir leerlinge vanuit Hopetown. Te midde van hierdie groei word daar steeds individuele aandag aan elke leerling gegee. Die leuse van die BCVO is immers “Ter wille van ons kinders”.

So bou ons ‘n toekoms

‘n Hele nuwe terreinbeplanning is gedoen om die groei van Orania CVOskool te kan hanteer. Mnr. Willie Nel, ‘n opvoedingsraadslid van die CVO-skool, sê dat daar ‘n behoefte ontstaan het om die fasiliteite uit te brei. ‘n Argitek en ‘n landskapsargitek se hulp is ingeroep en na ‘n paar beplanningsessies is ‘n geskikte voorlegging gedoen. Hy sê dat die skool se klassikale stelsel van onderrig vereis dat elke graad in sy eie klaskamer onderrig moet word. Die aanvraag vir spesialiteitsvakke, soos met tegniese vakke, het begin toeneem en daar word ‘n reuse poging aangewend om teen 2011 ‘n tegniese afdeling staan te maak. In die eerste kwartaal is die volgende reeds afgehandel: - Elektrisiteitstelsel van die skool is hersien. - Verbetering van koshuise vir die toenemende behoefte. - Junior Primêre Fase se nuwe gebou en ablusieblok is dakhoogte gebou. - ‘n Nuwe speelgrond is aangelê. - Randstene is gelê en grasperke is gevestig. - ‘n Administrasiegebou, wat in Desember begin is, is byna voltooi. Mnr. Nel sê dat die ontwikkeling slegs moontlik is met ouerhulp, aangesien die skool se begroting nie van so ‘n aard is om onbepaald te spandeer nie. Sonder die positiewe ingesteldheid van die ouers, sou ons nie alles kon bereik het wat ons reeds bereik het nie. Party ouers en Vriende van die CVO (ondersteunersklub) is ook bereid om hulle hande diep in die sak te steek. Dit maak dat ons vinniger ons doelwitte kan bereik. “Ons doel is om ‘n skool te vestig en te bou wat ook vir ‘n volgende geslag nuttig kan wees.” 1

‘n Ou parkeerdak is gesloop om plek te maak vir ‘n nuwe administrasiegebou.

Die administratiewe gebou skoolklerewinkel huisves.

wat

ook

‘n

Orania CVO Bloudruk April 2010  

Amptelike nuusblad van Orania CVO-skool

Advertisement