Page 1

N O W E W Y Z WA N I A D L A M E D I Ó W I D R U K U

112016 listopad > zeszyt 34 cena 24 zł issn 2353-3811 WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

KONFERENCJA: LED UV, H-UV ORAZ NOWE TECHNOLOGIE WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNEJ DRUKARNI

Drukarnia Know How po raz czwarty inwestuje w maszynę firmy KBA

10

Druk a przyszłość opakowań

26

Kondycja przedsiębiorstw poligraficznych

34


Prepress, CtP: Flexo, Offset

Oprogramowanie

Urządzenia introligatorskie Urządzenia LFP

Etykiety Systemy MIS

Media LFP

Kontrola barwy Maszyny offsetowe

Reprograf - kompleksowy dostawca w branży poligraficznej w Polsce od 25 lat. Integrator najwyższej jakości nowoczesnych rozwiązań.

reprograf.com.pl info@reprograf.com.pl tel. (22) 539 40 00


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

editorial Za nami kolejna edycja konferencji LED UV, H-UV oraz nowe technologie. Tym razem skupiliśmy się na obszarach, których nie poruszaliśmy w pierwszej edycji. Technologia LED to temat, który coraz bardziej interesuje drukarnie. Chociażby dlatego, że tanieją między innymi farby. A to był koronny argument drukarń, że jest za drogo. Jak się okazało podczas konferencji i producentów farb przybyło na rynku i ceny nieco zmalały. Oprócz farb podczas konferencji przedstawiliśmy temat lamp ledowych oraz technologii drukowania. Całość uzupełniły tematy finansowania zakupu technologii ze środków unijnych oraz finansowanie promocji eksportu. W tej edycji konferencji nasza redakcja przyznała trzy statuetki: dla Artura Chęsego z drukarni Pozkal, Edwarda Dreszera z Lotos Poligrafia oraz Jacka Kuśmierczyka z PolskieW bieżącym wydaniu oprócz relacji

N O W E W Y Z WA N I A D L A M E D I Ó W I D R U K U

ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

go Bractwa Kawalerów Gutenberga.

112016 listopad > zeszyt 34 cena 24 zł issn 2353-3811 WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

zdjęciowej dotyczącej konferencji przedstawiamy pierwsze prezentacje, między innymi Marka Stephensona z firmy Fujifilm, dotyczącej nowych rozwiązań w druku cyfrowym, które miały swoje premiery podczas targów drupa.

KONFERENCJA LED UV, H-UV ORAZ NOWE TECHNOLOGIE WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNEJ DRUKARNI

Drukarnia Know How po raz czwarty inwestuje w maszynę firmy KBA

10

Druk a przyszłość opakowań

26

Kondycja przedsiębiorstw poligraficznych

34

Na kolejnych stronach próbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego druk jest ważny w erze chmury? Piszemy

/ Wydawca SUNNY MEDIA

również o kolejnej instalacji KBA. Tym razem zainstalowana maszyna jest bogato wyposażona. Czy to przypadek? Oczy wszystkich drukarń skierowane są na obszar, który aktualnie jest najbardziej dochodową częścią poligrafii. Mowa oczywiście o opakowaniach. Czy jest możliwe na szeroką skalę, wręcz przemysłową, produkować opakowania zindywidualizowane? Przykłady z innych rynków wskazują, że tak. Tymczasem w Polsce… W tym wydaniu poświęciliśmy również trochę miejsca na dane z raportu o polskim rynku poligraficznym i opakowaniowym. Wybrana przez nas część powinna naszym zdaniem zainteresować Państwa, w kontekście trendów i przyszłych inwestycji. W kolejnym wydaniu podsumowujemy rok 2016 i tam przedstawimy naj-

/ Redakcja Świat Poligrafii Professional ul. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa tel. +48 (22) 424 47 57 e-mail: info@swiatpoligrafiipro.pl www.swiatpoligrafiipro.pl / Zespół redakcyjny Mirosław Pawliński (redaktor naczelny) Piotr Głowacki Renata Pawlińska Karolina Hamlet Rafał Fiks / Reklama Mirosław Pawliński, tel. 503 112 573

ciekawsze, naszym zdaniem tematy, które pojawiły się w bieżącym roku. Życzę miłej lektury i do zobaczenia za miesiąc.

redaktor naczelny Mirosław Pawliński mirek@swiatpoligrafiipro.pl

/ Druk i oprawa: SUNNY MEDIA

Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania materiałów dostarczonych. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

/WYDARZENIA /KONFERENCJA 4

LED UV, H-UV oraz nowe technologie

20

W trosce o jakość

Bogate wyposażenie to nie przypadek

Pod znakiem „chmury”

/INTROLIGATORNIA

43

Seminarium FOCA

Foliowanie jednostronne

44

Pierwsza w Polsce instalacja

46

„Fiery Platinum Partner”

22

Zindywidualizowane opakowania

24

Strategiczne partnerstwo

/DRUK 10

Trzecie spotkanie klubu VSOP

40

/MATERIAŁY

/PREPRESS 8

38

/OPAKOWANIA 26

Druk a przyszłość opakowań

48

Prestiżowe nagrody

49

„Pełny zakres H-UV”

50

Docufield na Hunkeler Innovationdays 2017

52

Akademia Opakowań i Etykiet Fleso III

54

Drukkerij de Bij zwycięzcą

40 14

28

/DRUK CYFROWY

/RYNEK

12

Managed Print Services

28

Czy Internet wyprze papier?

14

Dla wymagających więcej

30

Kolejne udane miesiące

16

Dlaczego druk jest ważny w erze chmury

32

The Google Zoo

34

Kondycja przedsiębiorstw poligraficznych

/DRUK WIELKOFORMATOWY 18

Mutoh ValueJet 1604X


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

KONFERENCJA

6


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WARSZAWA, 14.11.2016

LED UV, H-UV oraz nowe technologie 14 LISTOPADA W WARSZAWIE ODBYŁA SIĘ

2. edycja konferencji

poświęconej w dużej mierze technologii UV. Tym razem tematy, które zostały zaprezentowane poruszały różne obszary. Nie tylko technologiczne. Paweł Szarubka z firmy ISP (Integrator Systemów Poligraficznych) – nasz ekspert w dziedzinie finansowania z wykorzystaniem środków unijnych, skupił się tym razem na temacie, który w kuluarach wzbudził dość dużą dyskusję. A tytuł prezentacji brzmiał: „Miliard w rozumie – skuteczne dotacje EU”. Z kolei Andrzej Płatek z firmy Reprograf wprowadził słuchaczy dokładniej w to, co było głównym tematem konferencji. Porównanie technologii tradycyjnej UV z H-UV i LED-UV. Wiele informacji, wykresy i na końcu cyfry. Częścią bloku przygotowanego przez firmę Reprograf była krótka prezentacja drukarni PAW DRUK poprowadzoną przez Andrzeja Saengera. Drukarnia, która zainstalowała maszynę drukująca Komori z H-UV. Po przerwie rozpoczął się najdłuższy blok prezentacji. Piotr Gabrylewicz z firmy Derya i Carlsten Barlebo z firmy AMS przedstawili zalety druku LED-UV. Derya jest od kilku tygodni jednym z dwóch przedstawicieli AMS w Polsce (drugim jest firma MPaj). Następnie Konrad Lewandowski z firmy ABC Allied Pressroom Products Europe poprowadził bardzo krótką prezentację o chemii dla drukarni, jaką w swojej ofercie dzisiaj posiada firma Avargraf. Prezentacja była przygotowana dla drukarń, które są zainteresowane wdrożeniem nie tylko technologii LED UV, ale także wejścia w inny świat chemii do druku. Ten blok zakończył Mark Stephenson z firmy FUJIFILM, którego prezentacja dotyczyła druku cyfrowego będącą w ofercie koncernu. Prelegent zaprezentował korzyści i możliwości wynikające z zastosowania tych technologii. Ostatnim prelegentem był Robert Wieczorek, który przedstawił podejście firmy Heidelberg do zagadnienia druku z wykorzystaniem technologii LED UV.

7

/


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

8


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

9


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

PREPRESS

BEZPROCESOWE PŁYTY KODAK SONORA XP

W trosce o jakość Niemiecka drukarnia Steidl wykorzystuje bezprocesowe płyty Kodak Sonora XP do reprodukcji ekskluzywnych fotografii, dzieł literatury oraz różnych publikacji, zamawianych przez uznane marki, związane ze światem sztuki. Jak podkreśla Gerhard Steidl, dyrektor zarządzający tej firmy, Sonora XP okazały się najlepszym rozwiązaniem zarówno pod względem precyzji jak i powtarzalności drukowania, a ich wdrożenie zwiększyło wydajność drukarni o 25%. używa głównie

przypominam sobie ani jednej sytuacji na przestrzeni ostatnich

techniki offsetowej. Obecnie niemal cała realizowana tu produk-

dwóch lat, byśmy mieli do czynienia ze złą formą drukową. Nie

cja drukowana jest w 6-kolorowej maszynie Roland 706 pracują-

ma przy tym znaczenia czy mówimy tu o pierwszym, drugim czy

cej całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. Z myślą o okładkach

trzecim nakładzie tego samego zamówienia – rezultaty zawsze

książek i zleceniach małoformatowych w firmie pracuje półfor-

są równie doskonałe.

matowa maszyna Roland 200. – Zawsze postrzegałem maszyny

Fakt ten ma ogromne znaczenie dla profilu działalności tej dru-

offsetowe jako narzędzia umożliwiające materializowanie pomy-

karni. Steidl wydaje rocznie ok. 160-170 książek, głównie bogato

słów artystycznych poprzez proces reprodukcji. Jestem zafascy-

ilustrowanych fotografiami albumów, a w mniejszym stopniu –

nowany opcjami, jakie dają one w obszarze interpretacji obrazu

pozycji poświęconych architekturze czy sztukom pięknym. Ich

oraz możliwościami, jakie oferuje druk wspierając artystę w jego

uzupełnienie stanowi ok. 50 tytułów literackich. Wszystkie są

działaniach – mówi Gerhard Steidl. Jednak właściciel drukarni

drukowane w zakładzie poligraficznym, wchodzącym w skład

nie pozostaje obojętny wobec przygotowalni, która w procesie

przedsiębiorstwa. Jednak poza książkami wydawanymi we wła-

produkcji odgrywa nie mniej kluczowe znaczenie. – Główną prze-

snym zakresie, Steidl drukuje także pozycje zamawiane przez

słanką do wdrożenia płyt Kodak Sonora XP było wyeliminowanie

fotografów, artystów oraz firmy związane z rynkiem dzieł sztuki.

w naszej drukarni procesów chemicznych oraz związanych

Realizowane są tu również katalogi na zlecenie międzynaro-

z nimi zmiennych, które towarzyszyły mi przez całe lata w kon-

dowych domów mody oraz publikacje specjalne dla globalnych

wencjonalnej produkcji offsetowej – podkreśla.

korporacji. Zamówienia docierają tu z całego świata – jest ich

Gdy zaczęliśmy ich używać, odkrywając przy tym ich niesamo-

tyle, że znacząco przekraczają moce przerobowe firmy, dlatego

witą precyzję w całym procesie naświetlania i obróbki – mówi

fakt zwiększenia wydajności o około 25% dzięki zastosowanym

Gerhard Steidl – stało się dla nas jasne, że nie musimy już maga-

tu płytom Kodak Sonora XP ma dla firmy niemałe znaczenie.

zynować i archiwizować form drukowych. Zamiast tego, z myślą

Steidl współpracuje z czołowymi międzynarodowymi artystami

o nowym zleceniu, wykonujemy je na bieżąco. Jeśli wziąć pod

od dekad. Rozpoczynał w 1968 roku od Klausa Staecka, później-

uwagę wysoką prędkość, oferowaną przez naświetlarkę CtP,

szego prezesa Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych, który był

przejście na płyty Kodak Sonora XP umożliwiło zwiększenie wy-

też autorem pierwszej książki, jaką wydała firma. Przez niemal

dajności naszej drukarni co najmniej o 25%”.

30 lat współpracował z Günterem Grassem, a od ponad 15 lat

Gerhard Steidl od dawna oczekiwał pojawienia się na rynku płyt

– z Karlem Lagerfeldem, projektantem mody i fotografem, które-

bezprocesowych. Przyznaje, że początkowo był dość sceptyczny

go albumy są jednocześnie przez Steidla wydawane. Do stałych

w odniesieniu do nowej technologii jednak – jak mówi: – Obecnie

zleceniodawców należy również m.in. dom mody Chanel, a także

na rynku płyty Kodak Sonora XP nie mają konkurencji. Cenię

wiele znanych osobowości ze świata szeroko pojętej sztuki.

je szczególnie za precyzję i stabilność, jakie zapewniają. Nie

OPRACOWAŁA KAROLINA HAMLET

W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI DRUKARNIA STEIDL

10

/


CERTYFIKATY

CHEMIA POLIGRAFICZNA

ABC ALLIED PRESSROOM PRODUCTS DRUK ARKUSZOWY, LED UV, H-UV, COLDSET, HEATSET

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I REGENERUJĄCE DO ZESPOŁU WODNEGO

BUFORY DO DRUKU KONWENCJONALNEGO

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I REGENERUJĄCE DO ZESPOŁU FARBOWEGO

PUDRY DRUKARSKIE I ŚRODKI POMOCNICZE

BUFORY DO DRUKU BEZ IPA

MLECZKA DO PŁYT

w ofercie firmy

Dostawca urządzeń do przygotowalni, maszyn offsetowych, urządzeń do introligatorni, materiałów poligraficznych, doradztwo, serwis, kompleksowa obsługa inwestycji Avargraf sp. z o.o. ul. G awota 2D, 02-830 Warszawa, tel.: (22) 331 33 33, faks: (22) 331 33 34 w w w.avargraf.pl, avargraf@avargraf.pl


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

DRUK

DRUKARNIA KNOW HOW PO RAZ KOLEJNY INWESTUJE W KOENIG & BAUER

Bogate wyposażenie to nie przypadek Krakowska drukarnia offsetowa Know How to wieloletni użytkownik arkuszowych maszyn Koenig & Bauer. Współpraca obu firm trwa nieprzerwanie od dziesięciu lat, a mijający rok przyniósł tu kolejną inwestycję w rozwiązanie niemieckiego producenta – 5-kolorową maszynę z wieżą lakierującą KBA Rapida 75-5+L SAPC ALV3. Umożliwia ona drukowanie w innowacyjnej technologii HR-UV, która z jednej strony pozwala na zastosowanie nietypowych, „trudnych” w obsłudze podłoży, z drugiej zaś – na natychmiastowe przekazywanie zadrukowanych i wysuszonych arkuszy do dalszej obróbki. nale-

kowania i etykiety. Obsługuje zlecenio-

przedłużonego wykładania. Pomiędzy

żącej do Piotra Kaczmarczyka sięgają

dawców z Polski oraz z zagranicy (głów-

agregatami znajdują się przygotowane

1995 roku. Jako agencja poligraficzna

nie z Niemiec, Holandii, Francji, Danii

miejsca na promienniki HR-UV, co czyni

zajmowała się ona wówczas obsługą zle-

oraz Austrii) – udział eksportu stanowi

ją jedynym tego rodzaju rozwiązaniem

ceń na druk, z czasem inwestując we

tu ok. 30%. Firma od zawsze stawiała

marki Koenig & Bauer w tej klasie forma-

własne maszyny i urządzenia. – Urucho-

na najwyższą jakość; by ją uzyskać – nie-

towej w Krakowie i okolicach. Maszyna

mienie drukarni było naturalnym kro-

zbędne są tu wysokiej klasy rozwiązania

jest wyposażona m.in. w: systemy my-

kiem w naszym rozwoju – mówi Piotr

zaawansowane technologicznie. Stąd

cia CleanTronic Multi i CleanTronic UV

Kaczmarczyk. – Powód był prosty: nie

podjęta przed dziesięciu laty decyzja

(stworzone z myślą o zamiennym stoso-

byliśmy zadowoleni z jakości i termino-

o inwestycji w pierwszą arkuszową ma-

waniu farb konwencjonalnych i UV); sys-

wości podzlecanych w imieniu klientów

szynę Koenig & Bauer, po której suk-

temy suszenia KBA VariDry Blue IR/TL/

prac, więc postanowiliśmy wziąć spra-

cesywnie następowały kolejne zakupy

UV; stanowisko kierowania Ergotronic

wy w swoje ręce. W firmie pojawiła się

rozwiązań tego producenta. Obecnie

z systemem Ergotronic ColorDrive, ba-

pierwsza maszyna drukująca, a z cza-

w skład parku sprzętowego Know How

zującym na technice kontrolno-pomiaro-

sem – także sprzęt prepress i postpress.

wchodzą dwie maszyny KBA Rapida 75,

wej uwzględniającej pomiar i sterowanie

Klientów zaczęło przybywać i tak to się

obie 5-kolorowe z wieżami lakierują-

nafarbienia według wartości Lab; system

kręci aż do dzisiaj.

cymi. Najnowszy nabytek tego zakładu

do kontroli i regulacji nafarbienia inline

Obecnie drukarnia Know How wykonuje

poligraficznego to KBA Rapida 75-5+L

QualiTronic CC; system QualiTronic Li-

prace z zakresu szeroko pojętego ak-

SAPC ALV3 z pakietami podwyższonej

veView umożliwiający wyświetlanie każ-

cydensu (katalogi, foldery, kalendarze,

prędkości (HS) i zadrukowywania sztyw-

dego wydrukowanego arkusza w czasie

materiały reklamowe, papiery firmowe

nych surowców (CX), przygotowana do

rzeczywistym; system Qualitronic PSO

itd.), jak również w nieco mniejszym

produkcji hybrydowej (druk UV/konwen-

Match (sterujący nafarbieniem według

stopniu – wydawnictwa książkowe, opa-

cjonalny), wyposażona w trzy segmenty

wytycznych normy PSO) oraz system

POCZĄTKI DRUKARNI KNOW HOW,

12


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

Piotr Kaczmarczyk: – Wszystkie maszyny KBA, jakie użytkowaliśmy do tej pory, sprawdzały się – były trwałe i realizujące produkcję zgodnie z naszymi potrzebami. Podobnie jest w przypadku najnowszego nabytku, o zakupie którego zdecydowały pozytywne doświadczenia z rozwiązaniami KBA".

generowania protokołów z produkcji Qu-

ne: szybszy czas schnięcia, eliminacja

aliTronic QualityPass.

problemów związanych ze ścieraniem

– Tak bogate wyposażenie maszyny to

się farby, natychmiastowa dalsza obrób-

nie przypadek – podkreśla Piotr Kacz-

ka, możliwość zadrukowywania szerszej

marczyk. – Zaawansowaną technikę

gamy podłoży.

kontrolno-pomiarową wykorzystujemy

– Wszystkie maszyny KBA, jakie użyt-

praktycznie przy każdym zleceniu w niej

kowaliśmy do tej pory, sprawdzały się –

realizowanym. Zwiększa ona jakość, wy-

były trwałe i realizujące produkcję zgod-

dajność i pewność produkcji. Maszyna

nie z naszymi potrzebami. Podobnie

wykonuje obecnie gros naszych zle-

jest w przypadku najnowszego nabytku,

ceń, przy czym ok. 20% z nich stano-

o zakupie którego zdecydowały pozy-

wią zamówienia na podłożach trudnych

tywne doświadczenia z rozwiązaniami

w obróbce. Tu zaś znajduje zastosowanie

technologicznymi Koenig & Bauer, wie-

technologia HR-UV, która pozwoliła nam

loletnia ich znajomość, a co za tym idzie

drukować prace do tej pory nieosiągal-

– krótszy czas wdrożenia. Bardzo duże

ne. Mam tu na myśli zarówno materiały

znaczenie – co warte podkreślenia – miał

reklamowe, do których produkcji wyko-

też niezwykle profesjonalny serwis.

rzystujemy podłoża o grubości do 0,8

Ten zapewniany jest przez firmę Lubicz

mm, jak też specjalnie uszlachetnione

z Krakowa – lokalnego, autoryzowanego

opakowania, po które coraz śmielej się-

przez KBA CEE dostawcę usług serwiso-

gamy. W jednym i drugim przypadku za-

wych. – Na jej temat mogę wypowiadać

lety technologii HR-UV są niepodważal-

się wyłącznie w superlatywach – podkreśla Piotr Kaczmarczyk. – Czas reakcji w przypadku jakichkolwiek problemów jest bardzo szybki. To bardzo ważne w kontekście zachowania ciągłości produkcji i gwarancji wykonania zleceń zgodnie z terminem. Mówi Jan Korenc – prezes KBA CEE: – Jest nam niezmiernie miło, że firma o wieloletnim stażu na rynku poligraficznym, jaką jest Know How, po raz kolejny zdecydowała się na zakup maszyny Koenig & Bauer. To już nasze czwarte rozwiązanie pracujące w tej drukarni, a zarazem pierwsze wyposażone w innowacyjną i przyszłościową technologię HR-UV. Dzięki niej ten krakowski zakład poligraficzny może zaproponować swoim obecnym i przyszłym klientom zupełnie nowe możliwości zarówno w obszarze zadrukowywania, jak i uszlachetniania różnorodnych podłoży, także tych nietypowych, z którymi konwencjonalne maszyny offsetowe sobie nie radzą. Mamy nadzieję, że nowa KBA Rapida 75-5+L SAPC ALV3 znacząco przyczyni się do rozwoju firmy Know How, pozwoli jej wejść na nowe rynki i pozyskać kolejnych, zadowolonych klientów z Polski

Od lewej: Jan Korenc - prezes KBA CEE, Piotr Kaczmarczyk - właściciel drukarni Know How oraz

i z zagranicy.

Sven Strzelczyk - wiceprezes ds. sprzedaży maszyn arkuszowych KBA-Sheetfed Solutions

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

13

/


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

DRUK CYFROWY

SHARP

Managed Print Services Firma Sharp Electronics CEE wprowadziła na rynek nową ofertę z zakresu zarządzania usługami wydruku (Managed Print Services – MPS), która pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom kontrolować i zoptymalizować środowisko druku. Sharp opracował spersona-

wania rozwiązania, przez zmianę polityki drukowania, po bieżące

lizowany pakiet usług, obejmujący odpowiednie urządzenia,

zarządzanie i nieustanną optymalizację. Ta metodologia stanowi

oprogramowanie, usługi przechowywania dokumentów w chmu-

strategiczne ramy, stworzone dla zapewnienia elastyczności

rze, konsultacje w zakresie bezpieczeństwa dokumentów oraz

i możliwości dopasowania usług.

bieżące zarządzanie. Komponenty i poziomy usług, oferowane

W ramach proponowanego rozwiązania Sharp może zaoferować

w ramach elastycznego kontraktu, będą mogły być zmienione

wiele: optymalizację floty drukującej, wdrożenie systemu zarzą-

w dowolnym momencie.

dzania drukiem i skanowaniem, opracowanie chmurowego obie-

WE WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI,

gu dokumentów, stworzenie przeszukiwalnego repozytorium dokumentów, wdrożenie systemu synchronizacji plików i dokumentów i wiele innych. Firma Gartner szacuje, że proaktywne podejście do zarządzania środowiskiem druku może obniżyć koszty druku biurowego od 10 do 30% . Urządzenia wielofunkcyjne Sharp posiadają szeroki zakres zaawansowanych zabezpieczeń, które chronią informacje podczas ich tworzenia, udostępniania i przechowywania. Zabezpieczenia obejmują szyfrowanie danych na dysku twardym urządzenia, automatyczne usuwanie danych po określonym czasie, druk poufny z dysku, możliwość ustawiania haseł do plików, wielokrotne nadpisywanie danych, komunikacja SSL, czy zabezpieczenie dokumentów przed kopiowaniem. W ramach usług MPS, Sharp oferuje również: zabezpieczenie dostępu do chmur publicznych, oprogramowanie do druku podążającego czy bezpieczne współdzielenie plików i dokumentów w modelu BYOD (Bring Your Own – Niemal każda mała i średnia firma potrzebuje drukować lub

Device).

skanować dokumenty. Niestety rzeczywistość pokazuje, że

Sharp posiada również usługi zarządzania treścią (Managed

większość nie ma ani czasu ani specjalistycznej wiedzy aby

Content Services), które mogą być świadczone wspólnie z MPS.

robić to w sposób optymalny. Największym problemem są tu-

Przedsiębiorstwa mogą na przykład wykorzystać system za-

taj niepotrzebne koszty administracyjne, o których nie każdy

rządzania dokumentami Cloud Portal Office firmy Sharp oraz

pamięta. Dzięki usługom Sharp MPS możemy zaoferować MŚP

zintegrowane oprogramowanie do automatyzacji workflow do-

odpowiednie rozwiązania stosowane dotychczas wśród klientów

kumentów. Istotnym elementem MCS jest również zarządzanie

Enterprise – mówi Maciej Tomaszewski, Country Sales Manager,

komunikacją – tutaj Sharp może pochwalić się bogatym portfolio

Sharp Electronics CEE

monitorów profesjonalnych, interaktywnych oraz oprogramowa-

Usługi Sharp MPS opierają się na metodologii, którą możemy

niem do Digital Signage.

opisać w pięciu etapach: od oceny potrzeb klienta i zapropono-

OPRACOWAŁA KAROLINA HAMLET

14

/


www.derya.pl

Zadzwoń po szczegółowe informacje: +48 531 55 77 55


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

DRUK CYFROWY

FUJIFILM EUROPE NA 2. KONFERENCJI ”LED UV, H-UV I NOWE TECHNOLOGIE”

Dla wymagających więcej Firma Fujifilm Europe – producent zaawansowanych rozwiązań dla prepressu, druku offsetowego i cyfrowego – zaprezentowała korzyści wynikające z zastosowania oferowanych przez siebie produktów podczas konferencji zorganizowanej przez redakcję czasopisma „Świat Poligrafii Professional”. KONFERENCJA ODBYWAŁA SIĘ 14 LISTOPADA

w hotelu Mercure

Warszawa Centrum i poświęcona była innowacyjnym rozwiązaniom w zastosowaniu technologii drukowania LED UV, H-UV oraz przemysłowego druku cyfrowego. Wzięło w niej udział 140 przedstawicieli drukarń oraz dostawców rozwiązań dla branży poligraficznej. Nowoczesne technologie drukowania coraz bardziej interesują drukarzy w Polsce. Można było się o tym przekonać już w zeszłym roku, podczas pierwszej odsłony konferencji LED UV. W tegorocznej edycji najbardziej oczekiwanym tematem w zakresie nowych technologii podczas konferencji był przemysłowy druk cyfrowy, o którym bardzo głośno było podczas ostatnich targów drupa. Tam też Fujifilm zaprezentował istotne nowości, a zarazem podejście do zagadnienia drukowania. Lista nawyków wysoce efektywnych drukarń to tytuł tej prezentacji jaką przedstawił Mark Stephenson. I jak się okazało, zamiast skupiać się na technologii, prelegent zaprezentował korzyści i możliwości wynikające z zastosowania tych technologii. Mark Stephenson w prezentacji nawiązał do tematu konferencji, jakimi były innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania technologii LED UV, wskazując, że są to rozwiązania dla poszukujących usprawnień w swojej produkcji, ale porównał je także do rozwiązań inkjetowych, które – zdaniem prelegenta – mogą zapewnić użytkownikom jeszcze więcej korzyści. Prelegent przedstawił m.in. ciesząca się coraz większą popularnością na całym świecie półformatową maszynę inkjetową – Jet Press 720S. Znalazła już ona, jak podkreślał Mark Stephenson, ponad 70 użytkowników na całym świecie. Warto wspomnieć, że rozwiązanie to uzyskało w ostatnim czasie dwa prestiżowe

Mark Stephenson, Fujifilm

16


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

certyfikaty branżowe – FOGRA i GRA-

i prawie żadnych materiałów eksploata-

szerszym zakresem kolorystycznym niż

Col. Pierwszy z nich przyznawany jest

cyjnych, co jest korzystne dla środowi-

przy standardowym druku offsetowym.

przez cieszące się dużym autorytetem

ska naturalnego. Ten aspekt dla naszej

Barwy zgodne z kolorystyką Pantone. Dla

w przemyśle poligraficznym niemieckie

firmy jest również niezmiernie ważny,

urządzeń drukujących w tej technologii

stowarzyszenie branżowe.

podobnie jak dla coraz większej grupy

to podstawa, by barwa miała najlepsze

GRACol z kolei jest przyznawany przez

Waszych klientów.

z możliwych parametrów. W dodatku,

północnoamerykańską organizację, zaj-

W swoim wystąpieniu Mark Stephenson

trzeba naprawdę użyć lupki by przekonać

mującą się standardami funkcjonujący-

wymienił wiele dodatkowych korzyści

się na końcu, że punkt na który w danym

mi w branży poligraficznej. Oba certy-

wynikających z zastosowania technologii

momencie patrzymy nie posiada rastra.

fikaty są potwierdzeniem tego, czego

inkjetowej, m.in. możliwość zatrzymania

Mark Stephenson podkreślał też rzetel-

na co dzień doświadczają użytkownicy,

produkcji w dowolnej chwili.

ność firmy Fujifilm Europe i jej bogate,

a o czym mówił Mark Stephenson – za-

– Nie ma nic lepszego, jak przerwanie

wieloletnie doświadczenie. Swoje wystą-

pewnia ono realizację prac z wysoką ja-

produkcji w dowolnej chwili. Często zda-

pienie zakończył następującą wskazów-

kością, precyzją i co chyba jest jednym

rza się, że pojawia się klient potrzebują-

ką: – Poszukujesz rozwiązania UV LED,

z najważniejszych czynników – stabilno-

cy wręcz natychmiastowego działania.

aby usprawnić swoją produkcję – mówił.

ścią. Jet Press 720S to 4-kolorowa, cyfro-

W technologii tradycyjnej należałoby

– Jeśli jednak myślisz o zakupie nowego

wa, arkuszowa maszyna drukująca w for-

czekać na zakończenie dotychczasowej

rozwiązania, które zrewolucjonizuje two-

macie B2 z prędkością do 2700 ark. B2/h.

produkcji i dopiero rozpoczynanie nowej.

ją produkcję, pomyśl również o rozwiąza-

Ze względu na swoją dużą niezawodność

W tej, oferowanej dzięki Jet Press można

niu Fujifilm Europe. Zyskasz dzięki niemu

i bezawaryjne działanie Jet Press 720S,

taką zmianę zrealizować w dowolnym

oszczędności ekonomiczne, czasowe, ale

co podkreślał prelegent, wyznacza nowe

momencie produkcji. I to w dodatku bez

przede wszystkim zaproponujesz swoim

standardy cyfrowego druku.

ponoszenia dodatkowych strat finanso-

klientom nową jakość usług i wyróżnisz

Tradycyjny proces drukowania wymaga

wych, czy materiałowych. Należy pamię-

się na tle konkurencji. Rozwiązanie Fuji-

poruszania się w wielu obszarach jedno-

tać, że już pierwsza odbitka, która opusz-

film Europe to z pewnością produkt dla

cześnie. Znajomości przygotowalni, pro-

cza maszynę drukującą jest zgodna

tych, którzy wymagają więcej.

cesów chemicznych, płyt, naświetlarki,

z właściwym projektem lub oryginałem.

Fujifilm Europe od wielu lat dostarcza dla

wywoływarką, farb, chemii i wielu innych

Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie

sektora poligraficznego zaawansowane

czynników, by na końcu otrzymać prawi-

nieprawdopodobnych oszczędności. Nie

rozwiązania, stosowane na wielu etapach

dłowy wydruk, zgodny z oczekiwaniami

chodzi tutaj tylko o materiały, ale przede

procesu druku offsetowego, jak również

konkretnego klienta.

wszystkim o czas, który jest jednym

druku cyfrowego i wielkoformatowego.

Tymczasem druk cyfrowy z użyciem Jet

z głównych wyznaczników przy realizacji

Wśród rozwiązań są m.in. oprogramowa-

Pressa zmniejsza nasz obszar wiedzy do

zleceń – mówił Mark Stephenson.

nie do zarządzania drukarnią, produkty

tylko czterech głównych tematów: ma-

Nowe maszyny Jet Press pozwalają rów-

znajdujące zastosowanie w produkcji

szyny drukującej, farb, primera i płynu

nież na poszerzenie oferty o produkty,

płyt offsetowych w formatach B2, B1

do czyszczenia głowic. – Wystarczy wy-

których wykonanie nie byłoby wcześniej

oraz VLF, w oparciu o technologie foto-

słać PDF do urządzenia i wydrukować go.

możliwe bez tego rodzaju maszyny, czy

polimerową i termiczną. W swojej ofer-

Nie potrzebne są tu wszystkie elemen-

wyróżnienie się na tle konkurencji. Wszy-

cie Fujifilm posiada także szeroką gamę

ty występujące w tradycyjnej metodzie

scy mówią o personalizacji produkcji. Te-

naświetlarek, wywoływarek i powiązanej

drukowania, ani też próbki wydruków

raz jest to faktycznie możliwe w 100%.

z nimi chemii do przygotowalni i dla dru-

przy pasowaniu barw. Co więcej – w pro-

Jedną z najistotniejszych cech omawiane-

ku offsetowego.

cesie druku cyfrowego nie ma odpadu

go urządzenia jest możliwość drukowania

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

/


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

DRUK CYFROWY

INNOWACYJNOŚĆ WEDŁUG EPSONA

Dlaczego druk jest ważny w erze chmury Mogłoby się wydawać, że w erze chmury, komunikacji elektronicznej i serwisów społecznościowych druk powinien tracić na ważności i popularności – praktyka pokazuje jednak, że jest zupełnie inaczej, że dokumenty, grafiki i fotografie pozostają krytycznym elementem naszego życia zawodowego i prywatnego. Nowe trendy w znaczący sposób wpływają jednak na sytuację na rynku sprzętu drukującego i wymagają od jego producentów dostosowania się do nowych realiów. Doskonałym przykładem może tu być firma Epson, której od lat z powodzeniem udaje się trafnie przewidywać tendencje rynkowe i z wyprzedzeniem realizować potrzeby użytkowników. EPSON JUŻ OD DZIESIĘCIOLECI

pozostaje w awangardzie zmian

mnieć w tym miejscu, że to właśnie ona zaprezentowała w 1969

segmentu „drukarkowego” – firma właściwie od początku swo-

r. pierwszą drukarkę komputerową).

jego istnienia dyktuje trendy i wprowadza wszelkie innowacje

Od tego czasu wiele się jednak zmieniło – dziś użytkownicy biz-

związane z technologią druku komputerowego (warto przypo-

nesowi i domowi mają zupełnie inne oczekiwania wobec sprzętu drukującego. Jednymi z najważniejszych zagadnień stały się kwestia kosztów oraz ekologii. W tym segmencie rynku obowiązywał bowiem przez lata dość specyficzny układ: jeśli ktoś zamierzał generować dużą liczbę wydruków przy zachowaniu niskiej ceny pojedynczego wydruku, kupował drukarkę laserową (która jednak miała istotne wady – była droga w zakupie i mało przyjazna dla środowiska – zarówno w czasie działania, jak i fazie utylizacji). Jeśli z kolei priorytetem była wysoka jakość wydruku, rozsądnym wyjściem było kupienie drukarki atramentowej (która jednakowoż była wyraźnie droższa w eksploatacji). /NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DRUKU W BEZKONKURENCYJNEJ CENIE I to właśnie Epsonowi jako pierwszemu udało się połączyć te dwa światy – dzięki zaprezentowaniu przed kilku laty rodziny drukarek atramentowych wyposażonych w system stałego zasilania atramentem ITS. To przełomowe rozwiązanie, polegające na wbudowaniu do drukarki pojemników na atrament, które użyt18


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

kownik w miarę potrzeby uzupełnia, dolewając atrament z bute-

łatwy dostęp do usług itp.), Document Capture Pro (do zarządza-

lek (zamiast wymieniania drogich kartridży). Jest to niezmiernie

nia usługami skanowania i dystrybucji dokumentów w chmurze)

wygodne w obsłudze, przyjazne dla środowiska i przede wszyst-

czy Epson Device Admin, czyli rozwiązanie do zarządzania flotą

kim tanie – dzięki ITS drukarki atramentowe Epson oferują wy-

drukarek w firmie – zdalnej konfiguracji, kontrolowania stanu

druki równie tanie (a w wielu przypadkach tańsze) niż „laserów-

materiałów eksploatacyjnych.

ki”, jednocześnie bijąc je na głowę pod względem jakości. Warto tu podkreślić, że drukarki z ITS pozwalają na osiągnięcie ceny

/SKANER W CHMURZE

pojedynczego wydruku nawet o 90% niższej niż w przypadku

Dodajmy, że w świetle statystyk dotyczących sprzedaży dru-

konkurencyjnych urządzeń!

karek wyraźnie widać, iż rosnąca popularność chmury oraz

Technologia ta jest wciąż rozwijana; w nowych modelach – np.

wszelkich „bezpapierowych” metod przekazywania i utrwalania

Epson L605 czy L1455 – znajdziemy unowocześnioną wersję

informacji/zdjęć absolutnie nie wpływa negatywnie na sprzedaż

ITS, w której wykorzystywane są tusze pigmentowe – czarne

urządzeń drukujących – bo ta z kwartału na kwartał również suk-

i wodne – kolorowe. Rozwiązanie to gwarantuje użytkownikom

cesywnie rośnie. Nowe trendy są więc dla producentów drukarek

najwyższą trwałość drukowanych dokumentów, przy jednocze-

nie problemem, lecz wielką szansą – a Epson doskonale wręcz

snym zachowaniu niskiej ceny oraz doskonałej jakości wydruków

pokazuje, jak z takiej szansy należy korzystać.

kolorowych, np. zdjęć.

Urządzenia firmy doskonale łączą ów nowy cyfrowy świat ze

Potwierdzeniem znaczenia ITS niech będzie zresztą fakt, iż co-

sferą druku, np. oferując tak pożądaną przez współczesnych

raz więcej konkurencyjnych firm również wprowadza do swojej

użytkowników funkcję przesyłania skanowanych dokumentów

oferty drukarki zbudowane na podobnej zasadzie zasilania

prosto ze skanera do chmury (prywatnej lub publicznej – np.

w atrament – Epson ma jednak nad nimi naturalną przewagę

Dropbox czy Google Drive), czy pełną obsługę urządzeń dru-

doświadczenia zespołów R&D, lata praktyki oraz wsparcia ze

kujących i skanujących ze sprzętu mobilnego (smartfony/

strony zadowolonych użytkowników. Wystarczy wspomnieć, że

tablety).

firma zdążyła wprowadzić już blisko 20 zróżnicowanych modeli,

OPRACOWAŁA KAROLINA HAMLET

dedykowanych dla określonych zastosowań (np. dom, fotografia, małe biuro, pracownia projektowa, etc.), podczas gdy w przypadku konkurencji są to wciąż pojedyncze urządzenia. /CENTRUM ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI Atutem oferty Epson jest również fakt, iż wchodzące w jej skład urządzenia są projektowane z uwzględnieniem realnych scenariuszy użytkowania takiego sprzętu, w szczególności w środowisku biznesowym. Inżynierowie firmy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak pracują współczesne firmy – jak ważna stała się dla nich koordynowana przez sieć praca zespołowa, jak kluczowe dla ich funkcjonowania są systemy obiegu informacji i dokumentów czy też jak ważną rolę pełni praca zdalna oraz wykorzystywanie do pracy prywatnego sprzętu. Biznesowe urządzenia wielofunkcyjne Epsona – np. sprzęt z serii WorkForce Pro – są więc od podstaw projektowane tak, by spełniać wyśrubowane oczekiwania nowoczesnych firm. Są one czymś znacznie więcej niż tylko „połączeniem drukarki ze skanerem/faxem” – to raczej zintegrowane centra zarządzania dokumentami (zarówno w sferze analogowej, jak i cyfrowej), będące precyzyjnie zestrojonym połączeniem najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny sprzętu, jak i oprogramowania. Doskonałym przykładem wspomnianych innowacji sprzętowych są np. ultranowoczesne, zapewniające doskonałe, trwałe wydruki głowice Micro Piezo, system wymiennych zasobników z atramentem RIPS (o bezkonkurencyjnej wydajności 75 tys. stron na jednym zasileniu), zaś do drugiej np. oprogramowanie Epson Print Admin (pozwalające na kompleksowe zarządzanie usługami wydruku – kontrolowanie kosztów, autoryzację wydruków, 19

/


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

DRUK WIELKOFORMATOWY

MARKOWY PLOTER W ATRAKCYJNEJ CENIE

Mutoh ValueJet 1604X Wielkoformatowa drukarka Mutoh ValueJet 1604X swoją premierę miała podczas targów Fespa 2016. Z nowym urządzeniem japoński producent celuje w klienta wymagającego stabilności pracy, nieskazitelnej jakości druku, innowacyjnych technologii ułatwiających obsługę, dobrej produktywności i szybkiego zwrotu inwestycji. MUTOH ZASTOSOWAŁ W MODELU VJ-1604X

najnowszej generacji głowicę,

drukującą w rozdzielczości do 1440 x 1440 dpi. Umożliwi ona wydruk szerokiej gamy produktów: naklejek, etykiet, plakatów, grafik reklamowych, rollupów, grafik podświetlanych, grafik samochodowych, fototapet, banerów reklamowych, reprodukcji obrazów i wielu innych. Pod głowicą znajduje się stół wygrzewający wyposażony w 3 grzałki: przed głowicą, pod i za głowicą. Strefy grzejne pracują niezależnie w zakresie temperatur od 30 do 50 stopni. Wydajność w rozdzielczości 360 x 1080 dpi (3 pasy) sięga 15 m2/h. W typowej jakości produkcyjnej (720 x 720 dpi, 4–8

– Warto wspomnieć, że wszystkie plotery

kropli tuszu, a co za tym idzie niepre-

pasów) możemy drukować sprzedawal-

ValueJet produkowane są w Japonii.

cyzyjny druk.

ne, komercyjne wydruki z wydajnością

Przekłada się to na najwyższą jakość

Technologia Mutoh Drop Master w spo-

na poziomie 7-11,5 m2/h.

wykonania – mówi Michał Pytel, Product

sób automatyczny dostosowuje sposób

Mutoh ValueJet 1604X został w stan-

Manager z firmy Atrium, która jest wy-

wystrzeliwania poszczególnych kropli

dardzie wyposażony w system rolowy

łącznym, polskim dystrybutorem druka-

atramentu. Za jej pomocą trafiają do-

o udźwigu do 30 kg. Na ploter można

rek Mutoh.

kładnie w miejsce przeznaczenia, zarów-

założyć materiał o szerokości do 1625

Pierwsza z technologii – Mutoh Drop-

no podczas druku jedno – i dwu-kierun-

mm i zadrukować je do 1615 mm. Długość

Master – eliminuje potrzebę ręcznej

kowego. DropMaster działa niezależnie

wydruku ograniczona jest długością no-

kalibracji w momencie zmiany mate-

od rodzaju materiału, rozdzielczości lub

śnika.

riału na nośnik o innej grubości. Ob-

prędkości druku. Finalnie zawsze mamy

Mutoh wyposażył ploter 1604X w te

razując. W momencie gdy druk odby-

precyzyjny i ostry wydruk.

same technologie, które są w obecne

wa się na cienkim papierze, odległość

Drugą z technologii zaimplementowa-

w topowych drukarkach serii „X”. Są to

od materiału do głowicy jest inna niż

nych w 1604X jest opatentowany tzw.

Mutoh Intelligent Interweaving, Mutoh

w przypadku druku na grubym bane-

druk falą. Mutoh Intelligent Interweaving

Drop Master, Variable Dot.

rze. Efektem tego może być rozrzut

(inteligentne przeplatanie) ma za zada-

20


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

nie wyeliminować defekt druku zwany

Mutoh ValueJet 1604X tak jak cała rodzi-

paskowaniem.

na drukarek „ValueJet X” może korzy-

Atramentowy druk wielkoformatowy

stać z dowolnych atramentów na przy-

polega na nakładaniu z każdym prze-

kład certyfikowanych, ekologicznych

biegiem karetki kolejnych równole-

Mutoh UMS lub też ekosolwentowych

głych pasów. To rozwiązanie ma wadę.

Ikonos. Brak chipów zabezpieczających

W momencie gdy ploter pozbawiony In-

przekłada się na obniżenie kosztów dru-

telligent Interweaving jest niedokładnie

ku.

skalibrowany, często uzyskujemy efekt

Mutoh UMS to 4-generacji tusze do wiel-

paskowania – pasy nachodzą na siebie

koformatowych ploterów drukujących

lub są rozsunięte tworząc przerwy. Do-

której bazą są żywice, które dają opty-

datkowo gra rolę kolorystyka związana

malną przyczepność pigmentu do pod-

z procesem schnięcia atramentu w kolej-

łoża. Atramenty te są praktycznie bez-

nych przelotach.

zapachowe i nie wymagają stosowania

Intelligent Interweaving eliminuje ten

systemów.

problem, gdyż rolę równych pasów przej-

Niekwestionowaną zaletą jest także

muje rozmyty, zanikający na brzegach

zgodność z normami ekologicznymi po-

raster w kształcie np. fali lub mgły. Na-

parte certyfikatem Indoor Air Comfort

chodzi on na kolejny eliminując widocz-

wydanym przez Eurofins. Atramenty te

ną granicę. Dzięki temu ploter może dru-

posiadają oznaczenie Xi zamiast szko-

kować szybciej gdyż ryzyko pojawiania

dliwego Xn. Można je stosować w warun-

paskowania jest ograniczone do mini-

kach biurowych. Nowe atramenty gwa-

mum.

rantują żywą i nasyconą kolorystykę oraz

Trzecią technologią jest Variable Dot

szeroki gamut barw pokrywający 83%

(druk zmienną kroplą). Głowica drukują-

palety PANTONE C. Dają one możliwość

ca ma możliwość generowania (wystrze-

druku wielu „korporacyjnych” kolorów.

liwania na drukowane podłoże) kropel

Atramenty Mutoh UMS zdobyły kilka

o różnej wielkości: 3,5; 7; 12,4; 14 i 21

międzynarodowych i polskich nagród,

pl. Oprogramowanie dobiera w sposób

m.in. EDP, The Prize for Innovations 2016

automatyczny wielkości kropel wycho-

i Złoty Medal Festiwalu Druku 2015.

dzących z poszczególnych dysz. Są one

Mutoh ValueJet 1604 X to łatwość użyt-

zmieniane w zależności od drukowanej

kowania przez początkujących użyt-

grafiki. Przykładowo inna jest kombi-

kowników i zaawansowanych drukarzy.

nacja rozmiarów kropel dla jednolitych

Cechuje się także brakiem potrzeby sta-

obszarów, inna dla detali i przejść tonal-

łej konserwacji oraz niskim zużyciem

nych. Finalnie, operator otrzymuje naj-

atramentu. W połączeniu z najnowo-

lepszą możliwą jakość w danym trybie druku.

cześniejszymi technologiami na rynku i niskiej cenie, plo-

Nowością, którą wprowadził w tym roku

ter daje gwarancję

Mutoh jest opakowanie w jakich dostar-

szybkiego zwrotu

czany jest atrament. Rolę kaset przeję-

inwestycji.

ły szczelne, hermetyczne worki, które

Wyłącznym dystry-

umiejscawiane są w adapterze z tyłu

butorem na terenie

plotera w pozycji pionowej. Taka pozycja

Polski ploterów Mu-

pozwala praktycznie do zera zużyć za-

toh jest Atrium Cen-

wartość worka z atramentem.

trum Ploterowe.

Innymi zaletami atramentów w workach

OPRACOWAŁA

jest: czystość i szczelność systemu, brak

KAROLINA HAMLET

/

kontaktu odgazowanych tuszy z powietrzem, ekonomiczna objętość 1000 ml czy choćby mniejsza powierzchnia wymagana za ploterem. 21

news

XEROX POLSKA: NOWY DYREKTOR DZIAŁU SPRZEDAŻY ORAZ USŁUG Maciej Nuckowski objął stanowisko dyrektora nowo utworzonego Działu Sprzedaży oraz Usług w Xerox Polska. Będzie odpowiedzialny za dostarczanie najwyższej jakości systemów dla strategicznych klientów firmy oraz rozwój biznesu usług w zakresie ich projektowania, wdrażania oraz utrzymania. Rozwój działu usług jest kluczowym obszarem wzrostu biznesu Xerox – jednej z największych firm technologicznych na świecie. Stąd decyzja o połączeniu działu z sekcją obsługi kluczowych partnerów firmy, by w bardzie efektywny sposób odpowiadać na zapotrzebowanie biznesowe rynku. – W ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania usługami zarządzania dokumentami, digitalizacji i cyfrowej transformacji obiegu dokumentów. Rynek staje się coraz bardziej wymagający a klienci świadomi swoich oczekiwań wobec wdrażanych rozwiązań technologicznych.

Jako jeden z liderów tego rynku kładziemy duży nacisk na sposób, w jaki pracujemy z naszymi klientami. Chcąc się ciągle rozwijać podjęliśmy decyzję o połączeniu obu działów i oddaniu ich w ręce jednego z naszych najlepszych menedżerów – komentuje Alex Remez, prezes zarządu Xerox Polska. Maciej Nuckowski dotychczas był dyrektorem Działu Usług Global Document Outsourcing, gdzie odpowiadał za jego strategię i rozwój na polskim rynku. Jest ekspertem dziedzinie outsourcingu oraz zarządzania dokumentami. Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia sprzedaży pośredniej i bezpośredniej. Obecnie będzie stał na czele ponad 120-osobowego zespołu, w którego skład wchodzą m.in. handlowcy, konsultanci, kierownicy projektów, opiekunowie kontraktów oraz deweloperzy rozwiązań. Maciej Nuckowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Czas wolny spędza aktywnie – jego pasją są bieganie, triathlon oraz żeglarstwo.


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

INTROLIGATORNIA

URZĄDZENIE FOLIANT

Foliowanie jednostronne Urządzenia FOLIANT do foliowania jednostronnego zostały zaprojektowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku poligraficznego na maszynę szeroko dostępną i łatwą w obsłudze. Dzięki nieskomplikowanej obsłudze, produkty FOLIANT pozwalają na redukcję kosztów roboczych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktów. PRODUCENT FORMICA

spełnia te oczekiwania, od 1999 roku

sprzedaje swoje produkty na rynku graficznym. Urządzenia nazwano powszechnie rozumianym łacińskim wyrażeniem związanym z drukiem „FOLIANT”. Współczesne foliarki i akcesoria FOLIANT opracowane zostały na podstawie prowadzonych przez firmę badań rozwojowych, długoterminowych testów oraz wiedzy praktycznej nabytej dzięki współpracy z użytkownikami. Ogólnoświatowa tendencja do redukcji czasu realizacji zamówień (druk na indywidualne zamówienia), w połączeniu z dążeniem zakładów graficznych do samowystarczalności, przyczyniły się do wzrostu ilości drukarń zapewniających pełną obsługę bez konieczności korzystania z podwykonawców. Foliarki FOLIANT zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu wymagań zakła-

Foliarki wyposażone są w regulowany układ zapobiegający

dów drukarskich świadczących kompleksowe usługi. Całkowicie

zwijaniu, dzięki czemu po foliowaniu arkusze pozostają całkowi-

zaspokajają potrzeby małych i średnich zakładów drukarskich

cie płaskie. Arkusze bezpośrednio po foliowaniu są gotowe do

w zakresie jednostronnego foliowania, począwszy od krótkich

dalszego przetwarzania. W procesie foliowania folią pokrywa-

serii, po partie liczące dziesiątki tysięcy egzemplarzy. Maszyny

na jest tylko jedna krawędź arkusza (trzy pozostałe pozostają

idealnie nadają się do foliowania prac drukowanych offsetowo

nienaruszone). Jest to szczególnie istotne w trakcie utrząsania

lub cyfrowo.

i pobierania arkuszy przed cięciem i wyrównywaniem krawędzi

Wszystkie maszyny przystosowane są do jednostronnego fo-

na gilotynie.

liowania arkuszy o gramaturze od 115 do 350 g/m (FOLIANT

Wszystkie foliarki, wyposażone są w układ ciągłego sterowania

720HP: 135–350 g/m2) lub kartonu, przy użyciu powszechnie

temperaturą, urządzenie pomiarowe z wyświetlaczem cyfrowym

dostępnej folii polipropylenowej o grubości od 24 do 31 mikro-

oraz system regulacji prędkości. Procesor sterujący umożliwia

nów. Stosowana folia jest materiałem wykorzystywanym przez

także rejestrowanie całkowitej ilości zużytej folii oraz ilości zafo-

w pełni zautomatyzowane zakłady foliujące na całym świecie.

liowanych arkuszy, pozwala również na automatyczną kontrolę

W porównaniu z innymi wysokowydajnymi maszynami, FOLIANT

prędkości oraz temperatury. Umożliwia także przełączenie do try-

oferuje taką samą jakość przy znacznie niższych kosztach.

bu oczekiwania, w trakcie którego maszyna pozostaje bezczynna.

Folia polipropylenowa (BOPP) nakładana jest w temperaturze

Standardowe modele wyposażone są w układ pozwalający na

ok. 100°C. Wysoka jakość laminatów uzyskiwana jest dzięki wał-

szybkie i łatwe przycinanie folii laminującej do szerokości od-

kom foliującym o precyzyjnej kontroli temperatury i docisku. Do-

powiadającej rzeczywistym wymiarom foliowanych arkuszy np.

cisk uzyskiwany jest za pomocą sprężyn lub w wyniku działania

przez przycinanie brzegów folii zgodnie z potrzebami foliowania./

systemu hydraulicznego oraz pneumatycznego.

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

2

22


ODKRYJ NOWĄ GENERACJĘ DRUKU UV Unikatowa technologia Océ VariaDot™ – Najwyższa jakość druku i niskie zużycie atramentu Prawdziwy podciśnieniowy stół płaski na ciężkie materiały – Wszechstronność produkcyjnych zastosowań Druk lakierem i białym atramentem – Bezproblemowa realizacja kreatywnych pomysłów Mnogość konfiguracji plotera – Łatwe dostosowanie do produkcyjnych potrzeb Ploter Océ Arizona 2280 XT

Największa własna organizacja serwisowa w branży z certyfikatem ISO 9001 – Bezpieczeństwo produkcji

Odkryj nieograniczone możliwości druku z wykorzystaniem ploterów płaskich UV w ofercie Canon Seria Océ Arizona otwiera przed użytkownikami drzwi do świata specjalistycznych zastosowań produkcyjnych, które pozwalają na uzyskanie wyższej marży. W przeciwieństwie do konwencjonalnych drukarek obsługujących sztywne nośniki, urządzenia z serii Océ Arizona mogą drukować niemal na wszystkim – m.in. na szkle, drewnie, metalu, tworzywach sztucznych, tekturach. Zamów bezpłatną próbkę wydruku lub umów się na prezentację. Wyślij zgłoszenie na adres: wielkoformatowe@canon.pl

canon.pl


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

MATERIAŁY

HENKEL

Zindywidualizowane opakowania Trend do personalizacji jest również widoczny w segmencie opakowań elastycznych. W rezultacie branża wykazuje zainteresowanie technologiami druku cyfrowego umożliwiającymi produkcję opakowań zindywidualizowanych oraz drukowanie niskich nakładów. We współpracy ze swoim partnerem – firmą HP Indigo – Henkel oferuje klientom specjalne kleje o właściwościach szybkoschnących oraz specjalistyczną wiedzę branżową. ROSNĄCA TENDENCJA DO INDYWIDUALI-

zowanych projektów etykiet, na przy-

ga nowego podejścia do elastyczności

posiada daleko idące konsekwen-

kład do butelek do picia lub całkowicie

w procesie produkcji opakowań, którą

cje dla produkcji opakowań elastycznych.

spersonalizowanych, unikalnych etykiet

zapewnia jedynie druk cyfrowy.

Kilka wiodących marek przeprowadziło

do produktów do smarowania pieczywa.

W porównaniu do druku rotograwiurowe-

już kampanie w zakresie zindywiduali-

Tego rodzaju indywidualizacja wyma-

go lub fleksograficznego druk cyfrowy

ZACJI

wciąż stanowi niszę na rynku opakowań elastycznych. Jednak nisza ta wyraźnie się poszerza: Zgodnie z raportem Smithers Pira z 2013 toku wykazuje ona dwucyfrowy wzrost. Druk cyfrowy umożliwia nie tylko prostą i szybką modyfikację obrazu, ale również pozwala na druk na żądanie (dokładnie na czas). Przestoje pomiędzy poszczególnymi zadaniami drukowania zostają zminimalizowane. Proces ten wymaga nowych, specjalnie do tego celu opracowanych klejów. /KLEJE FIRMY HENKEL DO DRUKU CYFROWEGO Krótkie czasy produkcji wymagają zastosowania szybkoschnących klejów o specyficznych właściwościach, które są dostosowane do zmieniającego się składu farb do druku cyfrowego. Henkel oferuje w tym względzie specjalnie 24


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

zaprojektowane rozwiązania w zakresie

system na bazie rozpuszczalników do

farb drukarskich z najnowocześniejszymi

klejów dostosowane do potrzeb klienta:

bardziej wymagających zastosowań

systemami klejów. Ponadto firma Henkel

kleje na bazie rozpuszczalników, kleje

w segmencie produktów spożywczych

dodatkowo zainwestuje w rozwój klejów

wolne od rozpuszczalników oraz kleje na

i niespożywczych. System ten gwaran-

dla stworzenia rozwiązań, które będą

bazie wody.

tuje aplikację przy dużej zawartości

zoptymalizowane do specyfiki maszyn

Loctite Liofol LA 7764/LA 6164 to bez-

cząstek stałych, krótkie czasy sieciowa-

do druku cyfrowego HP Indigo i HP Indi-

rozpuszczalnikowy klej do laminowania

nia i szybki rozkład pierwszorzędowych

go ElectroInks.

opakowań do żywności (m. in. przeką-

amin aromatycznych (PAA).

– Wyrażamy ogromną radość ze współ-

sek). Charakteryzuje się on długim cza-

Systemy te zostały opracowane do kon-

pracy z HP Indigo – silnym i wiodącym

sem żywotności podczas powlekania do

taktu z żywnością. Są one również kom-

dostawcą z branży druku cyfrowego –

45 minut, niską temperaturą aplikacji

patybilne z farbami do druku cyfrowego

powiedział Dirk Vianden, dyrektor han-

40 °C oraz wspaniałym wyglądem lami-

HP Indigo Digital i posiadają walidację

dlowy na Europę ds. laminatów elastycz-

natu dzięki szczególnym właściwościom

HP.

nych w firmie Henkel. Z tej współpracy

zwilżającym. Klej ten jest specjalnie zaprojektowany do cyfrowego druku od-

/PARTNERSTWO MIĘDZY HENKEL

korzyści osiągną klienci zajmujący się produkcją i obróbką opakowań: – Dla na-

wrotnego.

I HP INDIGO

Klej kryjący na bazie wody LA 29-208/

Aby zapewnić doskonałe rezultaty pod-

wzrostem efektywności i skróceniem

LA 5804 znajduje zastosowanie w su-

czas laminacji opakowań elastycznych,

czasu wejścia na rynek.

chej laminacji opakowań do żywności.

kleje i farby drukarskie muszą być kom-

OPRACOWAŁA KAROLINA HAMLET

Klej charakteryzuje długi czas żywotno-

patybilne. Zarówno Henkel jak i HP do-

ści podczas powlekania i umożliwia on

strzegają we wzajemnej współpracy

bardzo szybki proces dalszej obróbki.

możliwości wzmocnienia swojego zaan-

Ponadto w ofercie firmy Henkel znajduje

gażowania na rzecz optymalnych roz-

się Loctite Liofol LA 2760/LA 5028 –

wiązań łączących doskonałą technologię

szych klientów współpraca ta zaowocuje /

re k l a m a

Anapurna LED BIERZEMY TO NA CHŁODNO

EXTREMELY VIVID PRINTING

Do Twojej dyspozycji stawiamy maszyny Anapurna LED: hybrydowe, roll-to-roll lub z płaskim stołem. Oferują one najwyższą jakość prac drukowanych na materiałach z roli lub w arkuszach, do zastosowań wewnętrznych lub na zewnątrz. Są to rozwiązania wydajne i ekonomiczne. Ԏ

Zalety utrwalania LED Szeroka gama materiałów (również wrażliwych na ciepło) z Niskie zużycie energii z Długa żywotność promienników LED z Natychmiastowy start z Brak kosztów utylizacji lamp Do 3,2 m szerokości – do 127 m2/h Własne atramenty Agfa – 6 kolorów + biel Konstrukcja hybrydowa, z roli na rolę lub płaski stół z

Ԏ Ԏ Ԏ

www.agfagraphics.com


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

MATERIAŁY

AVARGRAF I ABC/ALLIED PRESSROOM PRODUCTS EUROPE

Strategiczne partnerstwo Firma Avargraf, od wielu lat będąca m.in. autoryzowanym dystrybutorem chemii poligraficznej produkowanej przez ABC/ Allied Pressroom Products Europe, została jej strategicznym partnerem w zakresie sprzedaży, wdrażania i popularyzowania środków chemicznych tej marki na terenie całej Polski. Rozszerzona formuła współpracy obu firm zakłada m.in. wspólne wizyty u klientów, szkolenia oraz różnego rodzaju kampanie informacyjne. OFERTA PRODUKTOWA FIRMY

ABC/Allied Pressroom Products

Europe, którą swoim klientom oferuje również Avargraf, jest kompleksowa i obejmuje wszystkie niezbędne do produkcji poligraficznej środki chemiczne w tym bufory do roztworów nawilżających, środki czyszczące i regenerujące, pudry drukarskie, suszki, mleczka do płyt offsetowych i inne środki pomocnicze. Zdaniem obu dostawców na szczególną uwagę zasługują środki umożliwiające całkowite wyeliminowanie alkoholu z produkcji (m.in. znane na rynku od lat All Star Fount czy Titan Elite). To produkty rekomendowane i certyfikowane przez stowarzyszenie Fogra, a ich wdrożenie przynosi użytkownikom szereg korzyści – zarówno ekonomicznych (redukują bowiem koszty produkcyjne, wynikające z mniejszej ilości dozowanej farby i szybszego schnięcia wydruków) jak i proekologicznych (zapewniają podniesienie standardów pracy, która staje się bezpieczniejsza i mniej szkodliwa dla zdrowia). Proekologiczny aspekt chemikaliów znalazł uznanie w oczach prestiżowych instytucji, przyznających przemysłowe certyfikaty produktom przyjaznym dla środowiska. Wybrane rozwiązania marki ABC/Allied wyróżnione zostały cer-

Ponadto Avargraf oferuje swoim klientom środki czyszczące i re-

tyfikatami Blue Angel i Nordic Swan.

generujące ABC/Allied Presroom Products Europe, niezmiernie

Szeroka oferta firmy Avargraf uwzględnia również rozwiązania

popularne na terenie całego kraju. To m.in.: regenerator do wał-

dla drukarń, które nadal wykorzystują w produkcji alkohol izo-

ków farbowych i obciągów offsetowych Blast; zmywacz i rege-

propylowy. Mają one do wyboru szeroką gamę buforów z oferty

nerator do duktorów wodnych MRC-88, emulsja do regeneracji

ABC/Allied Presroom Products Europe – m.in. stosowany w wielu

i gruntownego czyszczenia wałków farbowych Dynakleen czy

drukarniach Combisol EW, czy produkty z serii Green Fount.

Solvex – pasta do dogłębnego czyszczenia wałków farbowych 26


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

news

i obciągów offsetowych. Dużą popularnością wśród klientów, jak podaje firma, cieszy się również dwuskładnikowy preparat do mycia układu nawilżania maszyny drukującej ABC System

REORGANIZACJA ZARZĄDU FIRMY HEIDELBERG Rada Nadzorcza firmy Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) zmieniła skład zarządu firmy powołując Rainera Hundsdörfera (59 l.) na stanowisko prezesa zarządu oraz Ulricha Hermanna (49 l.) na członka zarządu. 14 listopada Rainer Hundsdörfer będący międzynarodowym ekspertem w branży zastąpi Gerolda Linzbacha, który jak wcześniej informowano opuszcza firmę na własną prośbę. Rainer Hundsdörfer zarządzał wieloma firmami będącymi liderami technologicznymi w przemyśle, ostatnio jako prezes zarządu firmy ebm-papst będącej wiodącym światowym producentem wentylatorów i silników. Wcześniej był szefem działu przemysłowego oraz członkiem zarządu w firmie Schaeffler. Po ukończeniu studiów w zakresie zarządzania Hundsdörfer rozpoczął pracę w firmie Trumpf z siedzibą w Ditzingen, w której piastował wiele stanowisk kierowniczych zagranicą. Następnie powołany został na stanowisko prezesa zarządu

Cleaner A+B, a także mleczka do płyt offsetowych. Tu – zdaniem dostawcy – na szczególną uwagę zasługują Everyday Plate Cleaner Extra i Fastakleen, które są bestsellerami od lat na rynku polskim, podobnie jak silikonowy puder drukarski ABC Spray Powder. Nowością w portfolio ABC/Allied Pressroom Products Europe, a co za tym idzie w ofercie firmy Avargraf, jest preparat Hydrolube o bardzo szerokim zastosowaniu. Ten dodatek do roztworu nawilżającego stosowany w zwojowych maszynach heatsetowych i coldsetowych oraz w druku arkuszowym (niezależnie od pracy z IPA czy też z bez) redukuje ilość nadawanej wody i farby, a także pozwala na szybsze osiągnięcie równowagi farba – woda. Jego użytkownicy zwracają uwagę na szereg korzyści, jakie wynikają ze stosowania Hydrolube. Są wśród nich: zmniejszenie osadzania się pyłu papierowego na obciągach gumowych oraz ochrona emulsji na płytach offsetowych przed nadmiernym wytarciem; zmniejszenie częstotliwości przestojów maszyny, spowodowanych myciem obciągów kompresyjnych, a także ilości makulatury i zmywacza oraz obniżenie ryzyka zrywów wstęgi papierniczej w druku rolowym, a przede wszystkim – zapewnienie szybszego startu na zimnej maszynie. Jak podkreśla producent Hydrolube nie ma wpływu na układ nawilżania (ph

Rainer Hundsdörfer

Ulrich Hermann

i elektroprzewodność) oraz nie zawiera VOC (lotnych związków organicznych).

w firmie Weinig AG w Tauberbischofsheim, Badenia-Württembergia, która jest producentem maszyn i systemów do obróbki drewna. Z myślą o rozszerzaniu modeli biznesowych wykorzystujących cyfryzację przez Heidelberga z dniem 14 listopada dr Ulrich Hermann zostanie członkiem zarządu firmy. Jako ekspert z zakresu cyfryzacji ma on kwalifikacje, aby pokierować dalszą cyfrową transformacją firmy. Ostatnio dr Hermann był prezesem zarządu w wydawnictwie Wolters Kluwer w Niemczech i dyrektorem zarządzającym w Wolters Kluwer regionu Europy Środkowej. Wcześniej był członkiem zarządu w wydawnictwie Süddeutscher Verlag Hüthig Fachinformation. Po ukończeniu studiów inżynierskich w 1996 roku uzyskał tytuł doktora ekonomii w St. Gallen. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 piastując wiele kierowniczych stanowisk w wydawnictwie Bertelsmann AG. Obecny członek zarządu odpowiedzialny za Dział Usług, Harald Weimer, ustąpił ze stanowiska na własną prośbę 13 listopada 2016 i będzie czuwał aby wszystko przebiegało w sposób zorganizowany w okresie przejściowym do końca marca 2017. Stephan Plenz pozostaje na stanowisku członka zarządu na kolejne trzy lata.

Od dłuższego czasu wśród drukarń arkuszowych, także w Polsce, rośnie zainteresowanie technologią suszenia UV. Znana pod różnymi nazwami i występująca w różnych wariantach promowanych przez poszczególnych producentów maszyn drukujących (m.in. H-UV, HR-UV, LED-UV, LE UV), wnosi ona szereg zalet do produkcji realizowanej w technice offsetowej. Wśród kluczowych warto wymienić: błyskawiczne schnięcie zadrukowanych arkuszy, możliwość wydajnego realizowania krótkich cykli produkcyjnych i niemal natychmiastowej dalszej obróbki zlecenia, zastosowanie podłoży trudnych do obsługi w druku konwencjonalnym oraz wysoką odporność mechaniczną. Wśród korzyści z jej zastosowania – podobnie jak z rozwiązań typu EB (suszenie wiązką elektronów) czy produkcji hybrydowej (druk konwencjonalny + UV) – są energooszczędność i proekologiczność. Wychodząc naprzeciw rynkowym trendom, ABC/Allied Pressroom wprowadziło do oferty kolejne produkty kompatybilne z technologiami UV

SUN CHEMICAL I DIC CORPORATION PRZEJMUJĄ FIRMĘ GWENT ELECTRONIC MATERIALS Sun Chemical i jej spółka macierzysta – DIC Corporation – poinformowały o przejęciu Gwent Electronic Materials Ltd. – czołowego producenta farb, past oraz proszków przewodzących prąd, znajdujących zastosowanie na rynku elektroniki drukowanej. Zakup tej brytyjskiej firmy spowoduje, że Sun Chemical umocni swoją pozycję w tym perspektywicznym i wciąż rozwijającym się obszarze branży poligraficznej. Połączenie wszechstronnej oferty Gwent z portfolio Sun Chemical pozwoli klientom na znalezienie wielu innowacyjnych rozwiązań, dedykowanych na rynek zaawansowanej elektroniki drukowanej.

i EB oraz dostosowane do produkcji „hybrydowej”. Są wśród nich bufory wykorzystywane do druku z IPA, ze zredukowaną jego ilością bądź całkowicie wolne od alkoholu (np. proekologiczny All Star Fount lub konwencjonalny Green Fount); produkty do utrzymania i konserwacji wałków farbowych oraz wodnych (np. DynaClean, Blast oraz MRC 88) oraz preparaty do mycia i konserwacji form drukowych, kompatybilnych z farbami dostosowanymi do druku UV.

/

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

27


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

OPAKOWANIA

CANON: THINK PACKAGING

Druk a przyszłość opakowań Bez względu na to, czy kupujemy nowego smartfona, parę butów czy paczkę płatków śniadaniowych, opakowanie produktu nierzadko wpływa na zakup. Atrakcyjne opakowanie jest jednym z kluczowych elementów strategii marketingowej – podtrzymuje lojalność wobec marki i może zachęcać do zakupu rzeczy, których nie planowaliśmy. Szczególnie widać to w okresie świątecznego szału zakupowego, kiedy producenci notują nawet 20-procentowe1 wzrosty sprzedaży. Dlatego dobrze zaprojektowane opakowania pełnią też coraz ważniejszą rolę w różnicowaniu produktów i mogą mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na realne zyski. ma osiągnąć

ale również jednym z kluczowych elementów wpływających

wartość 61 mld dol. w 2020 r.2 , a rynek cyfrowego druku opa-

na decyzje klientów w sklepie. Słowem – opakowania potrafią

kowań i etykiet ma utrzymywać 20-procentową średnią roczną

sprzedawać. Z drugiej strony atrakcyjne opakowanie może

stopę wzrostu (CAGR) w latach 2014-20243. Tym samym branża

przyciągać uwagę niezdecydowanych klientów. Przywiązanie

opakowań nie ustępuje pod względem innowacyjności oraz tem-

konsumentów do marek FMCG w Polsce jest wciąż bardzo ni-

pa wzrostu wielu innym sektorom, takim jak handel detaliczny

skie. Aż 68%4 z nas deklaruje zakup produktu konkurencyjnego

czy przemysł. I wszystko wskazuje na to, że tempa zwalniać nie

producenta, jeśli podczas pobytu w sklepie nie trafi na produkt,

zamierza.

którego akurat szuka. Dlatego atrakcyjna prezentacja produktu,

GLOBALNY RYNEK OPAKOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

która przekłada się na wyniki sprzedaży, jest tak istotna dla pro-

/DROGOWSKAZ KONSUMENTA

ducentów czy marketerów. Ale zarówno branża opakowań, jak

W porównaniu z innymi obszarami druku, druk opakowań jest

i wspierający ją dostawcy usług druku muszą być innowacyjni,

najmocniej powiązany z bezpośrednimi zachowaniami konsu-

aby nie tylko zaspokajać popyt konsumentów, ale również go

mentów. Jest nie tylko nośnikiem ogólnego przekazu marki,

stymulować. Przykładem takiej technologii mogą być plotery płaskie UV serii Océ Arizona 22xx, które pozwalają obsługiwać elastyczne media o szerokości powyżej 2 metrów, a moduł podawania mediów z roli umożliwia drukowanie niemal na wszystkich elastycznych mediach, w tym na winylowych bannerach, samoprzylepnym winylu czy materiałach tekstylnych. 28


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

/WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Cyfrowe technologie druku będą nadal umożliwiać realizację

Przy obecnym etapie rozwoju opakowań i technologii nietrudno

pomysłowych koncepcji, zwłaszcza w zakresie dostosowywania

wyobrazić sobie przyszłość, w której podczas zakupów niektóre

i personalizacji opakowań, a w miarę dalszego rozwoju – będą

opakowania nagle zaświecą się, aby przypomnieć nam, że w na-

znajdować coraz więcej zastosowań, takich jak druk składanych

szej lodówce kończą się ulubione produkty. Tzw. inteligentne

kartonów, rękawów termokurczliwych i tubek z laminatu. Rozwój

opakowania to przyszłość branży. Globalny rynek inteligentnych

cyfrowych technologii druku jest tak szybki, iż wydaje się, jedy-

opakowań do 2020 r. ma osiągnąć wartość 39,7 mld dolarów,

nym ograniczeniem w realizacji nowych koncepcji jest jedynie

rosnąc średnio o 4,8% rocznie. Stwarza to nieograniczone moż-

nasza wyobraźnia.

liwości dla producentów i dostawców usług druku.

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

/

Na przyszłym rozwoju branży skorzystają jednak nie tylko detaliści. Rosnąca popularność koncepcji Internet of Things – InDane GUS. Sprzedaż detaliczna produktów FMCG (listopad-gru-

ternetu Rzeczy, jako łączności sieciowej między przedmiotami

1

codziennego użytku – oraz postępy w dziedzinie mobilnego prze-

dzień 2015).

twarzania danych czy rzeczywistości rozszerzonej sprawiają, że

2

Smithers PIRA

opakowanie staje się nie tylko warstwą ochronną produktu, ale

3

PIRA The Future of Digital Printing to 2024

tworzy prawdziwą więź z konsumentem. Nawet takie dziedziny

4

Dane TNS. Shopper DNA 2015.

jak wzornictwo czy przemysł mogą czerpać z koncepcji innowacyjnych opakowań – wyobraźmy sobie np., że skanując kod kreskowy na opakowaniu widzimy złożony produkt w wersji 3D. To

Opracowany przez firmę Canon raport

wspaniałe i przecież nie tak odległe wizje przyszłości. Jaki może

Think Packaging to aktualne kompendium

to mieć wpływ na klienta i markę, a jaki na możliwości biznesowe

wiedzy i trendów rynkowych dotyczących

drukarni? To pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w ma-

branży opakowań i etykiet. Prezentowane

gazynie „THINK Creative” od Canon.

w nim dane i prognozy na temat rozwoju usług opartych na druku cyfrowym mogą

/CYFROWE DZIEŁA SZTUKI

być inspiracją i bodźcem do poszerzenia

Marki zmierzają w kierunku nowych kształtów, nowych mate-

portfolio o nowe usługi, takie jak wydruki

riałów, szerszej gamy barw oraz bardziej charakterystycznych

próbne, produkcję prototypów czy dru-

i krótszych serii, aby odróżnić się od konkurencji i przyciągnąć

kowanie spersonalizowanych elementów

klientów, więc popyt na bardziej urozmaicone warianty opako-

w małych nakładach. Think Packaging skupia

wań oraz bardziej wszechstronne techniki pakowania z pewno-

się na roli druku we współczesnym świecie,

ścią wzrośnie. Dostawcy druku, którzy skupiają się na czynnikach

a także wskazuje potencjalne korzyści oraz

stymulujących popyt konsumencki, będą dobrze przygotowani,

możliwości dla drukarzy w tym dynamicznie

aby wesprzeć rozwój tego sektora. W przyszłości opakowanie

rozwijającym się segmencie.

może stać się nawet ważniejsze niż sam produkt. 29


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

RYNEK

Z papierem jesteśmy zaznajomieni od dawna, jednak z roku na rok czytelnictwo w Polsce spada. Nie oznacza to, że Polacy przenoszą się z czytaniem do Internetu, zwłaszcza, że 1/4 mieszkańców naszego kraju nie ma dostępu do globalnej sieci. Co więc wygra – papier czy Internet? A może ten konflikt będzie mógł mieć polubowne rozwiązanie?

Czy Internet wyprze papier? pomiędzy papierem a innymi środkami

w wersji elektronicznej. Urząd Skarbowy przewiduje, że w kolej-

przekazu ciągnie się już od dziesiątek lat. Po raz pierwszy śmierć

nym roku liczba wniosków składanych elektronicznie wzrośnie

papierowych gazet ogłaszano, kiedy popularne stało się kino,

do ponad 50%.

TEMAT KONKURENCJI

a chwilę później – radio. Koniec papieru zapowiadano też w momencie upowszechnienia się telewizji oraz parę dekad później,

/… I W PRACY

gdy do naszych domów zawitał Internet. Pomimo tego, nadal

Firmy także zaczynają dostrzegać wady obecnego systemu

wydawane są tradycyjne gazety, książki papierowe sprzedają

obrotu papierowymi dokumentami w biznesie, wśród których

się lepiej niż e-booki, a dokumentacja firmowa to wciąż częściej

najważniejszą są koszty wspomnianego obrotu, uwzględniające

sterta dokumentów niż folder na pulpicie. Czy papier jest więc

zarówno papier, tusz, jak i zakup oraz serwisowanie drukarek.

nie do pobicia?

Dlatego przedsiębiorstwa, poza powolnym wprowadzaniem dokumentacji do elektronicznego obiegu, coraz częściej sięga-

/PAPIER W DOMU…

ją po rozwiązania pozwalające na kontrolę środowiska druku

Mimo że papier utrzymuje się na rynku najdłużej, jeżeli chodzi

oraz jego optymalizację pod kątem oszczędności. – Przykłady

o medium wymiany informacji, to statystyki pokazują, że jego

największych spółek pokazują, że w ciągu pięciu lat, dzięki po-

popularność w obecnej formie drastycznie spada. Z badań

prawnemu zarządzaniu środowiskiem druku, można oszczędzić

Biblioteki Narodowej wynika, że w zeszłym roku ponad połowa

nawet 100 tys. zł – mówi Alan Pajek, pomysłodawca aplikacji

z nas nie przeczytała tekstu dłuższego niż 3 strony maszynopi-

MPS Satellite, która audytuje i monitoruje środowisko druku

su, a ponad 60% nie zajrzało nawet do książki, nie mówiąc o jej

w firmach. Najczęstsze przyczyny nadmiernych wydatków to

przeczytaniu – Jest to pośrednio spowodowane przez rozwój

drukowanie w formatach niższych niż nominalne dla drukarki

Internetu, który nie tyle dał ludziom nowy sposób komunikacji,

(druk A4 na drukarce wielkoformatowej), co przyspiesza się

co przede wszystkim zmienił ich nawyki. Nie chcemy już czytać

zużycie podzespołów oraz koszty energii elektrycznej zużytej

długich tekstów lub czekać na informację o bieżących wydarze-

do pozostawienia urządzeń w trybie czuwania. Do tego docho-

niach do dnia następnego – wolimy komunikaty krótkie, zwięzłe,

dzi wiele innych czynników, które sumarycznie sprawiają, że

serwowane tu i teraz – komentuje Łukasz Laskowski z firmy

koszty korporacyjnego druku w Polsce oscylują w okolicach 8%

Ediko, specjalizującej się w temacie zarządzania informacją

obrotów danej firmy. – Pod tym względem mocno odstajemy od

w biznesie. Życie wielu Polaków toczy się coraz częściej w sieci,

światowej średniej, która waha się w granicach 3-5%. Polscy

w rzeczywistości wirtualnej, dlatego zarówno firmy, jak i urzędy

przedsiębiorcy często nie zdają sobie po prostu sprawy z faktu,

starają się powoli do tego dostosować. Wyraźnym przykładem

że umiejętne zarządzanie obiegiem informacji w firmie może

tej tendencji było rozliczenie PIT-37 za 2015 r. – aż 7 milionów

skutecznie ograniczyć niepotrzebne wydatki – dodaje Alan

obywateli naszego kraju wybrało składanie tego dokumentu

Pajek. 30


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

news

/INNE WYJŚCIE Z SYTUACJI? Dotychczas większość analiz stawiała Internet w opozycji do pa-

ONLINEPRINTERS: ETYKIETY NA ROLCE – PRODUKCJA DZISIAJ, DOSTAWA JUTRO Przed kilku laty samoprzylepne etykiety w niskich nakładach były prawie niedostępne, a produkcja jeszcze w tym samym dniu możliwa tylko sporadycznie. Dzięki inwestycjom w nowe technologie druku oraz zakup nowego wycinaka laserowego Onlineprinters może skrócić czasy produkcji i obniżyć ceny etykiet na rolce. Z opcją „Druku błyskawicznego” produkcja jest możliwa nawet w tym samym dniu roboczym. – Dzięki naszej nowej linii produkcyjnej etykiety są teraz dostępne dla każdego. Małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa, takie jak: butiki, kwiaciarnie oraz agencje kreatywne mogą zabłysnąć także dzięki profesjonalnym etykietom. Wraz z wyższą wydajnością możemy zaoferować ceny niższe do 20% – wyjaśnia Heiko Wiederer, który jako menedżer produkcji odpowiedzialny był za wprowadzenie nowej oferty. Etykiety dostarczane są gotowe do użycia na rolce. W zależności od żądanego formatu zamówić można nakłady od 100 do 10 tys. sztuk, pozostałe naklejki dostępne są nawet w jeszcze niższych nakładach. – Klasycznymi odbiorcami etykietek na rolce są klienci, którzy swoje produkty do tej pory opisywali manualnie i którym nie opłaca się etykietowanie maszynowe – objaśnia Wiederer. – Nasze etykiety nadają się szczególnie do opisania butelek lub szklanych pojemników na produkty spożywcze, takie jak dżemy czy sosy. W okresie przedświątecznym stosowane są także w przesyłkach masowych i przy wysyłce prezentów bożonarodzeniowych. W Onlineprinters etykiety na rolce dostępne są w 20 formatach i na dwóch rodzajach materiału. Ponadto ta drukarnia internetowa oferuje również inne naklejki, począwszy od naklejek neonowych poprzez naklejki z ładunkiem statycznym i etykiety adresowe aż do samoprzylepnych plakatów w wielkim formacie i naklejek na posadzki. Produkcja odbywa się całkowicie we własnym zakładzie, co gwarantuje jej wysoką jakość. Dzięki nowej technologii skrócono także standardowe czasy produkcji bez podnoszenia cen. Zamiast dziewięciu dni roboczych czas produkcji wynosi od pięciu do sześciu. Korzystając z opcji wysyłki ekspresowej, dodatkowo można także skrócić czas dostawy. Transparentna polityka cenowa gwarantuje, że klienci podczas składania zamówienia od razu zapoznają się z kosztami dodatkowymi, które powiązane są z usługami specjalnymi lub przyspieszeniem czasu produkcji. Nowe etykiety na rolce drukowane są w technologii druku cyfrowego. Stosowana przez Onlineprinters technologia InkJet umożliwia druk o rozdzielczości do 1.440 dpi. Tym samym udaje się uzyskać wynik, który odpowiada drukowi offsetowemu. W zależności od nakładu i rodzaju materiału Onlineprinters produkuje inne naklejki, stosując także inne technologie druku, na przykład offset, druk cyfrowy farbami lateksowymi lub w technologii suchego tonera.

pieru, jako naturalne remedium na wszystkie jego wady. Obecny kierunek rozwoju technologii pokazał, że te dwa media mogą ze sobą współdziałać. Zaletami papieru jest uniwersalność, łatwość dystrybucji na niewielkie odległości i szybki dostęp do informacji. Wielu pracowników ciągle przykleja sobie kolorowe karteczki na brzegu monitora, zamiast ustawiać powiadomienia w elektronicznym kalendarzu. Internet natomiast pozwala szybko wysłać duże ilości danych na dowolne odległości. Dlatego też, dobrym rozwiązaniem byłoby połączenie zalet obu technologii. W jaki sposób? Ciekawym pomysłem może być tu wykorzystanie technologii tzw. rozszerzonej rzeczywistości, w której dokument, nad którym aktualnie pracujemy, bez względu na to, czy będzie

to umowa kupna-sprzedaży, czy rozdział książki, mógłby być na bieżąco skanowany. Taki skan w ułamku sekundy można by było wysłać w dowolne miejsce na świecie, albo wydrukować i przechowywać w formie kodu QR – zawsze gotowego do wyświetlenia. Innym pomysłem jest zmiana celulozowego papieru na tzw. „e-papier”. – Takie rozwiązanie byłoby uosobieniem technologii „flexible display”. Dzięki niej możliwe byłoby wyświetlenie dowolnego obrazu, np. kolejnych stron umów na zwykłej kartce, po czym moglibyśmy złożyć podpis elektroniczny i zapisać dokumenty w pamięci urządzenia bądź przesłać je do kontrahenta – komentuje Alan Pajek. Pomimo iż wydaje się, że ze względu na skok technologiczny papier niedługo odejdzie do przysłowiowego „lamusa”, to wciąż istnieją dziedziny, w których jest on zwyczajnie niezastąpiony. Dlatego też, szanse na całkowite zniknięcie papieru są niewielkie, a tam, gdzie traci on w stosunku do Internetu, czeka go raczej powolna ewolucja, niż raptowne wyparcie.

/

OPRACOWAŁA KAROLINA HAMLET

31


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

RYNEK

WYNIKI FINANSOWE STORA ENSO ZA 3. KWARTAŁ 2016

Kolejne udane miesiące Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał br. Były to kolejne udane miesiące tej skandynawskiej firmy; odnotowała ona w omawianym okresie zysk operacyjny EBIT na poziomie 219 mln euro i marżę zysku EBIT w wysokości 9,2%. Kontynuowała tym czasie szereg działań o charakterze inwestycyjnym, związanych m.in. z jej zakładami produkcyjnymi w Beihai (Chiny) i Varkaus (Finlandia). Z aktywów firmy wydzielone zostały finalnie fabryki w Kabel (Niemcy) i Suzhou (Chiny). PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY STORA ENSO

wyniosły w omawia-

nym okresie 2 393 mln euro, co oznacza spadek o 4,3% w porównaniu z 3. kwartałem 2015. Jednak wyłączając przeżywające strukturalne spadki: dział papierów graficznych oraz sprzedane w ostatnim czasie zakłady w Barcelonie, wzrosły one o 1,8%. Wpływ na taki stan rzeczy miały zwiększające się dostawy realizowane przez zakłady produkujące tekturę w Beihai oraz tekturę typu kraft w Varkaus. Rozruch pierwszej z wymienionych fabryk miał wpływ na wysokość zysku operacyjnego EBIT, który był w efekcie nieco niższy od ubiegłorocznego. Trzeci kwartał 2016 był kolejnym, w którym Stora Enso odnotowała satysfakcjonujący poziom przepływów gotówkowych z działalności bieżącej. Wyniósł on 390 mln euro, m.in. dzięki redukcji kapitału obrotowego i wpływów z wydzielonych fabryk. – Proces przekształcania Stora Enso w ukierunkowaną na klienta firmę, bazującą na surowcach odnawialnych, przebiega zgodnie z planem – pisze Karl-Henrik Sundström, CEO firmy Stora Enso w specjalnym komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy. – Jestem szczególnie zadowolony z faktu, że rozruch zakładów Beihai odbywa się wręcz ponadplanowo. Obecnie mają tam miejsce testy klienckie w zakresie kartonów do produktów płynnych i innych jego gatunków. Zakończyliśmy też z powodzeniem pierwsze testy produkcyjne CKB – kartonu niezwykle konkurencyjnego pod względem wytrzymałości, sztywności, czystości oraz parametrów związanych z zadrukowywaniem i dalszą obróbką. Dedykowany na rynek opakowań spożywczych, zapewnia produktom żywnościowym właściwą ochronę, co niezwykle cenią sobie konsumenci z Chin. Ostatni kwartał przyniósł też premierę 32


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

zupełnie nowego produktu z rodziny CKB – niepowlekanego

ono podstawę głównych elementów strukturalnych tego 6-pię-

kartonu CKB Nude. Jest on skierowany do odbiorców oczekują-

trowego gmachu. W sumie podczas realizacji całego projektu zu-

cych odnawialnego materiału opakowaniowego, zapewniającego

żytych zostanie ponad 2 tys. m3 CLT. Budynek ma zostać oddany

naturalny wygląd i odczucia dotykowe. Warto dodać, że jeszcze

do użytku w 2017 roku, co stanowi potwierdzenie, że CLT jest nie

w tym roku w ramach zakładów Beihai ma zostać oddana do

tylko surowcem odnawialnym i proekologicznym, ale pomaga

użytku celulozownia produkująca bieloną masę chemotermome-

też w przyspieszeniu samego procesu budowy.

chaniczną (BCTMP).

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na materiały budow-

CEO firmy Stora Enso podkreślił też fakt, że zgodnie z planem

lane Stora Enso podjęła decyzję o modernizacji tartaku w Muro-

przebiega rozruch niedawno zmodernizowanej maszyny do

wie (Polska). W efekcie jego roczne moce produkcyjne wzrosną

produkcji tektury typu kraft w zakładach Varkaus w Finlandii. –

z 70 do 400 tys. m3. Oficjalna inauguracja zmodernizowanej

W 3. kwartale – mówi – jednostka ta osiągnęła zakładany poziom

fabryki miała miejsce we wrześniu br. w obecności 200 klientów

zysku EBITDA. Oczekujemy, że pełna produkcja realizowanej

Stora Enso.

z udziałem włókien pierwotnych tektury stanie się faktem w 2.

W ostatnim czasie raport roczny Stora Enso – już po raz dru-

połowie 2017 roku. Co więcej, sfinalizowaliśmy ostatnio proces

gi z rzędu – został uznany za najlepszą tego typu publikację

wydzielenia ze struktur Stora Enso zakładów w Kabel, wytwa-

w rankingu ReportWatch. Uwzględniał on 1600 firm z 65 krajów.

rzających powlekane papiery magazynowe. Uzyskaliśmy też

Z kolei międzynarodowa organizacja CDP (znana wcześniej jako

pierwszą wpłatę z tytułu sprzedaży zakładów Suzhou w Chinach.

Carbon Disclosure Project) uznała Stora Enso za światowego

O planach wydzielenia ich z naszych aktywów informowaliśmy

lidera w walce z globalnym ociepleniem, uwzględniając firmę

w 2. kwartale br.

w specjalnym rankingu Climate A List za rok 2016.

Karl-Henrik Sundström zapowiedział stworzenie w Lahti (Finlan-

Anonsując prognozy finansowe na ostatni kwartał br. Karl-Hen-

dia) centrum dedykowanego opakowaniom wykonanym z tek-

rik Sundström powiedział: – Zakładamy, że sprzedaż w ostatnich

tury falistej: – Nasz cel jest jasny: zwiększyć konkurencyjność

trzech miesiącach 2016 roku będzie nieznacznie różnić się od

poprzez skonsolidowanie tego typu produkcji wykonywanej

wyniku odnotowanego w 3. kwartale. Z kolei zysk operacyjny

w Finlandii w jednej lokalizacji. Aby go zrealizować, jesteśmy

EBIT, według naszych szacunków, pozostanie na poziomie nie-

skłonni przeznaczyć ok. 19 mln euro na zakup nowego sprzętu

zmienionym bądź też nieco spadnie. Zakładamy, że wydatki

i niezbędnej infrastruktury. Projekt, który jest obecnie poddawa-

związane z doroczną konserwacją maszyn będą o ok. 35 mln

ny dyskusjom, ma zostać sfinalizowany przed końcem 1. kwartału

euro niższe niż w 3. kwartale br. Na zakończenie, tradycyjnie

2018 roku.

już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaanga-

Integralną częścią działalności Stora Enso jest produkcja bazu-

żowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za

jących na drewnie elementów budowlanych. Karl-Henrik Sund-

zaufanie, jakim nas obdarzają.

ström poinformował, że w Sydney powstaje obecnie pierwszy

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

/

na świecie biurowiec, przy budowie którego wykorzystano tego typu materiały: – Jest on budowany przy użyciu produkowanego przez nas drewna typu CLT (Cross Laminated Timber). Stanowi re k l a m a

POLSKA KLEJARKA CNC

NOWY MODEL

FELIX COMBO

ZAPRASZAMY NA TESTY

DWUPOLOWY, CZTEROSTANOWISKOWY

LYNX POLAND Sp. z o.o. ul.Instalatorów 9, 02-237 Warszawa

tel. 22 82561/228259266

mobile: 666 280 419

office@felix-gluer.com

www.felix-gluer.com


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

RYNEK

ALGORYTMY, KTÓRE MOGĄ ZABIĆ TWÓJ BIZNES ONLINE

The Google Zoo Jeśli przedstawiona w filmach serii Terminator wizja SkyNet miałaby się kiedyś urzeczywistnić, to najpewniej w jego rolę wcieli się z pozoru nieszkodliwa przeglądarka Google. Dlaczego? Już dziś Google decyduje o tym jakie informacje są dla nas dostępne w internecie czy jakie treści są dla nas wartościowe. Google codziennie decyduje również o przyszłości milionów biznesów internetowych. Jak algorytmy przekładają się na ruch na Twojej platformie? /CZYM W OGÓLE JEST ALGORYTM? Misją Google jest przedstawić wyszukującemu treści, które możliwie najpełniej i najtrafniej odpowiadają na złożone przez niego zapytanie. Roboty Google „biegają” po stronach analizując ich treści, użyteczność czy linkowanie. Na tej podstawie „poznają” one internet, by być w stanie uszeregować trafność prezentowanych wyników dla zadanego zapytania. W tym „bieganiu” i ocenie niewiele jest przypadkowości, ponie-

szych smartfonów korzystając z wyszukiwania głosowego, przez

waż odbywa się ona na podstawie obszernego zbioru przeróż-

co zmieniają się frazy jakich wyszukujemy. Koliber, który swoją

nych formuł, które zbierane są w postaci tzw. algorytmu. To więc

nazwę otrzymał dzięki szybkości i precyzji, redefiniuje proces wy-

koniec końców algorytmy decydują o pozycji prezentacji strony

szukiwania. Inaczej szukamy bowiem bazując na wyszukiwarce,

w wynikach wyszukiwania. Problem jednak w tym, że wcześniej

np. Salon Opel Poznań, a inaczej zwrócilibyśmy się z pytaniem do

raczej proste do interpretacji formuły zaczęły ewoluować wraz

innej osoby, którą mijamy na ulicach Poznania np. przepraszam,

z rozwojem wyszukiwarki. Dziś to więc zespół nie do końca przej-

gdzie w pobliżu znajdę salon sprzedaży Opla? Co za tym idzie,

rzystych kryteriów, w których trudno jest zachować jasność,

Koliber wyczulony jest na kwestie semantyki, uwzględnia historię

i które co gorsza upgrade’owane (wielkość zmian jest naprawdę

naszych dotychczasowych wyszukiwań (upodobania), a także

różna) są przeciętnie sześćset razy w ciągu roku. Google, by za-

lokalizację, w której obecnie się znajdujemy.

łagodzić szok wywołany wprowadzeniem kolejnych najważniej-

Aby proces wyszukiwania się powiódł, robot Google musi więc

szych i najbardziej rozległych zmian, nadaje im nazwy pochodzą-

przeanalizować naszą stronę i nie znaleźć na niej wyłączenie

ce od zwierząt. Ma to nadać im nieco łagodniejszego charakteru,

stosowanych dotychczas słów kluczowych w odpowiednim nasy-

jednak finalnie na niewiele się zdaje, ponieważ algorytmy sieką

ceniu, a treści, które odpowiadają na konkretne zapytanie. Two-

niemiłosiernie, dotkliwie i bez krzty skrupułów karcąc każdego,

rząc – udoskonalając serwis musimy więc starać się odpowie-

kto nie uszanuje reprezentowanych przez nich reguł. To właśnie

dzieć na pytania, jakie potencjalnie będą zadawali nasi klienci.

Google Zoo. Obecnie jego składowymi są:

Musimy wyobrazić sobie, z jakimi problemami spotykają się nasi odbiorcy i postarać się im z góry zaradzić.

/KOLIBER (HUMMINGBIRD) Ten wprowadzony we wrześniu 2013 roku algorytm Google jest

/PANDA

odpowiedzią na ewolucję, jaka zachodzi w procesie wyszukiwa-

To dodatek do istniejącego algorytmu, który wprowadzony zo-

nia. Między innymi poprzez fakt, że coraz częściej mówimy do na-

stał w lutym 2011 roku. Zadaniem Pandy jest analiza wartości 34


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

news

stron dla użytkownika i promowanie w wynikach wyszukiwania stron o realnej wartości, a także karcenie wszystkich tych, którzy owej wartości nie oferują. Panda ocenia więc m.in. poprawność

SENDYS – INTELIGENTNY OBIEG DOKUMENTÓW W FIRMIE Czasami spotykamy się ze stwierdzeniem, że: „Jesteś tak dobry, jak dobre są twoje narzędzia”. Jeśli chodzi o zarządzanie obiegiem drukowanych, kopiowanych i skanowanych dokumentów w firmie, sukces opiera się w równym stopniu na posiadanych urządzeniach wielofunkcyjnych oraz drukarkach, jak i na stosowanym oprogramowaniu. OKI dostrzegając potrzebę inteligentnych rozwiązań w każdej firmie, do wszystkich swoich urządzeń dołączył bezpłatne oprogramowanie Sendys Explorer. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom konwertowanie dokumentów, ich dystrybucję oraz przesyłanie do wybranej lokalizacji. Zapewnia większą elastyczność w zakresie edycji, dostępu, drukowania, pozyskiwania i udostępniania plików. Przechodząc do konkretów: • przechwytywanie dokumentów: dokumenty można przechwycić z różnych źródeł, w tym z urządzenia wielofunkcyjnego (MFP), aparatu wbudowanego w smartfon/tablet (z systemem Android lub iOS), z e-maila lub po prostu z sieci komputerowej; • konwersja dokumentów: zeskanowane dokumenty można przekonwertować do wielu formatów plików, w tym: TXT, TIFF, PNG, JPEG, PDF oraz PDF/A. Wszystkie wersje oprogramowania posiadają funkcjonalność OCR (optycznego rozpoznawania znaków) – w zależności od wersji jest to oprogramowanie ABBYY lub Google; • centralne repozytorium dokumentów: zeskanowane dokumenty można przesłać na pocztę e-mail, do folderu sieciowego, serwera e-mail/ fax lub do systemu zarządzania dokumentami; • wtyczki do aplikacji (opcjonalne): aplikacja umożliwia skanowanie bezpośrednio do dowolnej chmury przechowującej dokumenty. Przesyłanie zeskanowanych dokumentów z urządzenia wielofunkcyjnego lub smartfona bezpośrednio do takich aplikacji jak: Dropbox, OneDrive, Google Drive czy Microsoft Share Point; • drukowanie: bezpośrednio z panelu urządzenia wielofunkcyjnego, łącząc się bezprzewodowo za pomocą smartfona, tabletu lub wysyłając plik z komputera, można z łatwością wydrukować dowolny dokument, który został zeskanowany lub pobrany z chmury. – Sendys Explorer udostępnia użytkownikom możliwość bezpośredniej pracy na dokumentach z czterech popularnych systemów: MS SharePoint, OneDrive, Google Drive i Dropbox. Złącza do tych rozwiązań są opcjonalne, to znaczy, że trzeba je dokupić oddzielnie do samej aplikacji. Ta modułowość stanowi zaletę, ponieważ firma może dopasować aplikację do swojego środowiska i nie płaci za opcje/ funkcje, z których nie korzysta – mówi Krzysztof Nakielski z OKI Systems Polska. Ile dzięki temu można zaoszczędzić? To zależy od skali drukowania i skanowania przez pracowników firmy. Jeśli przyjmiemy, że czas poświęcany przez pracowników związany z obsługą dokumentów, to około 10-20% czasu pracy, możemy wyobrazić sobie, o jakiej skali efektywnego wykorzystania możliwości pracowników mówimy. Oczywiście, utrzymanie prawidłowej dokumentacji jest ważne, ale jest to również dobry obszar do optymalizacji. Tym bardziej że nie powinien występować naturalny opór przed zmianą – naprawdę mało kto lubi godzinami przedzierać się przez labirynt plików i katalogów, żeby znaleźć jedną potrzebną informację.

gramatyczną, unikalność prezentowanych treści, a także ich wiarygodność, przydatność, ewentualne duplikowanie treści czy rzetelność. Ważne jednak, że Panda nie tylko nie pozwala wysoko pozycjonować się wątpliwym jakościowo podstronom serwisu, a nakłada niejako ban na całość strony, przez co drastycznie obniżany jest ruch, nawet gdy część serwisu oferuje unikalną i dobrą jakościowo treść. Plusem jest to, że spełnienie jakościowych wymogów Pandy nie jest wcale specjalnie trudne. Wystarczy skontrolować czy strona nie jest przeoptymalizowana, nie zawiera powtarzających się treści, a te nie są powtarzającą się w sieci kalką. Ewentualnie warto również oczywiście przepracować wszystkie prezentowane na stronie treści i zadbać o ich unikalność (napisać, a jeszcze lepiej zlecić to specjalistom), a także długość czy dostosowanie do standardów contentu prezentowanego online. Jednym słowem: Panda stawia nie na ilość a jakość. /PINGWIN Dosłownie 14 miesięcy po Pandzie narodziła się nowa aktualizacja algorytmu – Pingwin. Ten zabrał się za przeoptymalizowana strony, ale przede wszystkim nienaturalne linkowanie, które wcześniej podwyższało pozycjonowanie platform w organicznych wynikach wyszukiwania. Pingwin nie tylko więc kosi za „złe” linki pochodzące z farm, ale także waży linkowanie. Co to znaczy? Nielot zaufa linkowi pochodzącemu np. z Onet.pl czy WP.pl i oceni go dobrze, podczas gdy tej samej wagi linkowania nie uzyska odnośnik ze strony www.mocnonieznanytytulwatpliwejjakosci.pl. Mało tego, Pingwin wykryje i ukarze również nienaturalność czasową publikacji linków, tj. nie uwierzy, że po 5 latach spokoju, nagle w ciągu 3 dni strona zdobyła 3 tysiące odnośników. Algorytm szybko uzna je za pozyskane nieetycznie i z pierwszej strony organicznych wyników wyszukiwania serwis spadnie na stronę np. 137, która co do zasady różni się wyłącznie jednym – nikt jej nie odwiedza. Co więc zrobić, gdy dopadnie nas złość Pingwina? Przede wszystkim należy wyśledzić i usunąć nienaturalne linki, a także wyrazić skruchę w wiadomości do Google, w której podamy przykłady usuniętych linków, a także poprosimy o nie branie pod uwagę linków w procesie kwalifikacji strony (tu jednak Google wyciąć może w pień całe dotychczasowe linkowanie do serwisu). Nałożonego na stronę filtru, niezależnie od źródeł jego pochodzenia, nie sposób nie zauważyć – klikalność strony w momencie leci na łeb, na szyję. Nie tak proste jest już wychodzenie z filtra, ponieważ prace nad ulepszeniem oraz zmiana nastawienia Google do wartości naszej platformy potrwać może nawet kilka(naście) miesięcy.

/

AUTOR PIOTR GŁOWACKI

35


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

RYNEK

POLSKA POLIGRAFIA

Kondycja przedsiębiorstw poligraficznych Według raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”, edycja 2016, po dwóch latach, w których liczba firm deklarujących zwiększenie sprzedaży rosła, tym razem obserwujemy odwrócenie tego trendu. Jedynym odstępstwem od tej reguły są firmy mikro, które zanotowały nieznaczny wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem. zadeklarowa-

głorocznego raportu widoczne jest dość wyraźne pogorszenie

ło wzrost przychodów w 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego,

ich poziomu sprzedaży; wzrost zadeklarowało 58% firm dru-

21% oceniło swoją sprzedaż jako niższą, a 27% nie odnotowało

kujących opakowania (w 2014 r. – 64%), a spadki aż 19% (12%

zmian. Dla porównania w 2014 r. satysfakcję ze wzrostu sprzedaży

w roku ubiegłym).

deklarowało 58% firm, 19% odnotowało spadki, natomiast 23%

W grupie firm z sektora poligraficznego niezajmujących się

oceniało, że w porównaniu z 2013 r. nic się nie zmieniło.

drukiem opakowań wzrosty deklaruje w najnowszym badaniu

Podczas gdy w badaniach z lat ubiegłych najlepsze wyniki noto-

niespełna połowa firm (49%, w 2014 r. – 54%), za to nieznacznie

wały firmy średnie i duże, tym razem w tej grupie przedsiębiorstw

zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw informujących o spad-

nastąpił regres; porównanie wyników badań z lat 2015 i 2014

kach sprzedaży (22%, w 2014 r. – 23%). W porównaniu z zeszłym

wskazuje na nieznaczny spadek (72%; w 2014 r. – 74%) udziału

rokiem udział firm, które odczuły duże wzrosty i spadki sprzeda-

firm, które zanotowały wzrosty sprzedaży, a także wzrost dekla-

ży (odpowiednio powyżej lub poniżej 10%), utrzymał się na zbli-

rowanych spadków sprzedaży (11%; w ubiegłorocznym raporcie

żonym poziomie; wzrosty deklaruje 28% firm (w 2014 – 30%),

– 8%). Jeszcze mniej zadowoleni są właściciele firm małych

a spadki 10% (w 2014 r. – 11%).

(zatrudniających co najmniej 10 osób); tutaj odsetek deklaracji

Średni stopień wykorzystania mocy produkcyjnych dla wszyst-

o wzroście sprzedaży spadł najwyraźniej (53%; w 2014 r. – 62%),

kich badanych firm wynosi 63%. W porównaniu z 2014 r. oznacza

zwiększyła się również liczba firm deklarujących spadki (20%,

to spadek o 2 punkty procentowe i świadczy o tym, że badane

w ubiegłorocznym badaniu – 17%). Jedyną grupą firm (pod wzglę-

przedsiębiorstwa nie tylko nadal nie wykorzystują w pełni swo-

dem wielkości), która nie zanotowała regresu, są mikroprzed-

jego potencjału, ale w dodatku notują na tym polu nieznaczny

siębiorstwa (do 9 osób); 46% zadeklarowało w badaniu wzrosty

regres. Na tym tle pozytywnie wyróżniają się tylko firmy śred-

sprzedaży (w 2014 r. – 44%), zmniejszył się również odsetek bada-

nie i duże (74% wykorzystania mocy produkcyjnych; wzrost

nych podmiotów, które zanotowały spadki (24%; w 2014 r. – 28%).

o 1 punkt procentowy względem 2014 r.), a także firmy druku-

W badaniu firm poligraficznych podzielonych według kryterium

jące opakowania (69%; w 2014 r. – 68%); dla porównania firmy

rodzaju działalności, a nie wielkości (czyli na przedsiębiorstwa

z sektora poligraficznego nieświadczące usług druku opakowań

drukujące opakowania oraz pozostałe), te pierwsze nadal notują

zanotowały spadek na poziomie 3 punktów procentowych (59%

lepsze wyniki jako całość, jednak w porównaniu z wynikami ubie-

wykorzystania mocy produkcyjnych; w 2014 r. – 62%).

W SEKTORZE POLIGRAFICZNYM OGÓŁEM 52% FIRM

36

»


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

» Spośród respondentów pytanych o prognozowaną zmia-

rocznym badaniu 8 krajów zostało wymienionych jako kierunek

nę stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w firmach

eksportu przez co najmniej 10% respondentów (Niemcy, Francja,

poligraficznych w 2016 r., 44% przewiduje ich zwiększenie (spa-

Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, Czechy, Dania, Rosja), w tym

dek o 2 punkty procentowe w stosunku do 2014 r.), 8% spadek

roku tylko 5 krajów uzyskało wynik 10% lub więcej.

(w 2014 r. – 10%), zaś 48% nie przewiduje żadnych zmian (w ze-

W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem znacząco wzrosła

szłorocznym badaniu – 44%).

liczba firm, które w 2015 r. nie zdecydowały się na eksport

Ciekawych wyników dostarczają odpowiedzi na pytanie dotyczą-

swoich towarów i usług i skupiły się wyłącznie na krajowym

ce sprzedaży produktów i usług na rynkach zagranicznych przez

rynku (57%; rok temu – 45%). Pytani o powody, dla których

rodzime firmy poligraficzne. W żadnej z dotychczasowych pięciu

firmy poligraficzne nie eksportują swoich towarów lub usług,

edycji niniejszego raportu poziom eksportu nie był równie niski

większość uczestników badania wskazała zbyt małą skalę dzia-

jak obecnie, co wskazuje na gwałtowne wytracanie jego dyna-

łalności własnej firmy i/lub nastawienie na działania o lokal-

miki. Ta opinia wydaje się o tyle uzasadniona – choćby w ujęciu

nych charakterze (80%; przed rokiem – 76%). Taką przyczynę

krótkoterminowym – że nie sprowadza się do nieznacznych, kil-

najczęściej wymieniają – co oczywiste – mikroprzedsiębiorstwa

kuprocentowych spadków, jakie były dotychczas typowe dla tego

(86%), ale także połowa firm średnich i dużych. Brak znajomo-

sektora. Działalność eksportową zadeklarowało 43% firm, czyli

ści rynków zagranicznych, a także trudności ze znalezieniem

o 12 punktów procentowych mniej niż w roku ubiegłym (55%). Ten spadek najsilniej odczuły małe firmy (43% przedsiębiorstw; w poprzednim badaniu – 58%), w mniejszym stopniu mikroprzedsiębiorstwa (31%; przed rokiem – 37%). Z tego trendu wyłamują się średnie i duże firmy, które zwiększyły swoją obecność na zagranicznych rynkach (wśród nich odsetek badanych podmiotów sprzedających swoje produkty i usługi poza Polską wzrósł o 4 punkty procentowe – z 81% w zeszłorocznym badaniu do 85% w 2015 r.). W badaniu uwzględniono również eksport firm w zależności od profilu ich działalności. Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej klientów zagranicznych pozyskały drukarnie fleksograficzne (63%), wyprzedzając drukarnie offsetowe (54%) oraz sitodrukowe (28%). Uwagę zwraca jednak spadek skali eksportu we wszystkich typach przedsiębiorstw (fleksograficznych o 10%, offsetowych o 7% oraz sitodrukowych aż o 30%). Na rynkach

odpowiednich partnerów biznesowych to powody najczęściej

zagranicznych lepiej radzą sobie firmy drukujące opakowania

wymieniane przez firmy średnie i duże (po 50% wskazań w tej

(2/3 z nich deklaruje produkcję na eksport, co oznacza niewielki

kategorii przedsiębiorstw). W porównaniu z ubiegłorocznym

(3%) spadek względem zeszłorocznych wyników); w przypadku

badaniem znacznie wzrosła liczba firm zadowolonych z poziomu

pozostałych firm poligraficznych odsetek ten wynosi 33% (przed

przychodów uzyskiwanych w kraju i z tego powodu nie angażują

rokiem – 46%). Przedsiębiorstwa poligraficzne eksportują sze-

się w sprzedaż zagraniczną (44%; w ubiegłorocznym badaniu –

roką gamę produktów i usług poligraficznych. Pytani o zakres

35%). Tegoroczne wyniki pokazują jednocześnie, że przez ostat-

oferty eksportowej przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw (do 9

nie 12 miesięcy nie udało się rozwiązać bolączki, jaką jest brak

pracowników) najczęściej wymieniali druk offsetowy, druk ulo-

aktywnego wspierania przemysłu poligraficznego przez agencje

tek i katalogów; małych firm (powyżej 10 zatrudnionych) – druk

rządowe. Brak wsparcia publicznego jako przyczynę rezygnacji

katalogów, książek oraz opakowań, natomiast średnich i dużych

z eksportu towarów i usług deklaruje obecnie większa liczba an-

firm (powyżej 50 pracowników) – opakowań, katalogów, książek,

kietowanych niż poprzednio (32%; rok temu – 30%).

folii, etykiet i ulotek.

Jedną z form wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw

Firmy poligraficzne eksportujące swoje towary lub usługi zosta-

poligraficznych są środki pozyskiwane w ramach funduszy

ły poproszone o wskazanie maksymalnie 3 krajów, do których

rozwojowych. Badanie wskazuje na spadek liczby firm, które

sprzedają swoją ofertę. Najczęściej wymienianym przez re-

skorzystały z tej formy pomocy w ostatnich 2-3 latach (21%;

spondentów kierunkiem eksportu pozostały – wzorem ubiegło-

przed rokiem – 24%) i które deklarują chęć sięgnięcia po unijne

rocznego badania – Niemcy. Współpracę eksportową z naszym

fundusze w kolejnych 2-3 latach (44%; o 5 punktów procento-

zachodnim sąsiadem zadeklarowało

wych mniej niż wyniosły ubiegłoroczne wyniki ankiety). Badanie

52% ankietowanych (rok temu – 59%). Wyniki potwierdzają

potwierdziło również niewielkie znaczenie funduszy rządowych

wspomniany wcześniej w tym rozdziale spadek poziomu eks-

i samorządowych jako źródła dofinansowania do działalności

portu polskich firm poligraficznych. Co więcej, o ile w ubiegło-

przedsiębiorstw poligraficznych. W porównaniu z poprzednim 38


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

badaniem nieznacznie, bo o 1 punkt procentowy, wzrosła liczba

kilkuprocentowe spadki pozytywnych ocen. Większy optymizm

deklaracji, że firma nie korzystała z żadnej formy publicznych

wykazują pod tym względem firmy produkujące opakowania (we

dotacji w ostatnich 2-3 latach (do 70%); 51% badanych przed-

wzrost sprzedaży wierzy 55%) od tych, które działają w pozosta-

siębiorstw przyznaje, że nie zamierza z nich skorzystać także

łych sektorach poligrafii (39%).

w najbliższych 2-3 latach (rok temu – 47%).

Jeśli chodzi o wzrost rentowności branży, to stopień optymizmu

Respondenci zostali zapytani o rodzaj prowadzonych działań,

pozostaje na niemal identycznym – niskim – poziomie jak w 2014

które podjęli w ostatnich 2-3 latach z myślą o rozwoju swej firmy.

r. Firmy kolejny rok z rzędu spodziewają się postępującej presji

Ich odpowiedzi rysują obraz generalnego spadku skali działań

cenowej oraz malejących marż. Ponad jedna trzecia (37%) firm

prorozwojowych w ramach przedsiębiorstw; w żadnej z kategorii

prognozuje spadek rentowności, 46% wyraziło neutralną opinię,

wymienionych w ankiecie firmy ogółem nie zwiększyły środków

a 14% liczy na wzrost rentowności.

na inwestycje w rozwiązania, które na dzisiejszym, silnie kon-

Dane za 2014 r. opublikowane przez Główny Urząd Statystycz-

kurencyjnym rynku poligraficznym stają się wartością dodaną

ny wskazują na śladowy wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw

poszukiwaną przez klientów. O ile korzystanie z pomocy firm

w sektorze poligraficznym, niewielki w przypadku małych firm

doradczych nie należało dotychczas do priorytetów polskich

i bardzo wyraźny w odniesieniu do przedsiębiorstw zatrudniają-

przedsiębiorstw (podobnie jak ponoszenie wydatków na bada-

cych nie mniej niż 50 pracowników. Te obserwacje potwierdzają odpowiedzi respondentów. Branża jako całość jest pod tym względem bardziej optymistyczna niż przed rokiem: co piąte badane przedsiębiorstwo jest przekonane, że liczba podmiotów w sektorze wzrośnie w 2016 r. (przed rokiem – 18%), a mniej niż połowa (46%), że spadnie. Jednak poziom optymizmu najbardziej obniżył się wśród firm średnich i dużych; jedynie 13% z nich wierzy w przyrost liczby firm poligraficznych w 2016 r. (w ubiegłorocznym badaniu – 23%), a 55% wyraża przekonanie, że ich liczba spadnie (mniej o 3 punkty procentowe w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami). Zwiększanie potencjału firm na konkurencyjnym rynku poligraficznym zmusza przedsiębiorstwa do planowania krótko i średnioterminowej strategii rozwoju. Analogicznie do ubiegłorocznych wyników badań badane firmy zamierzają przede wszystkim zwiększyć efektywność swych działań (83% re-

nia B&R w warunkach, gdy o sprzedaży decydowały głównie

spondentów; rok temu – 90%), wzbogacić swą ofertę (76%, o 7

niskie koszty pracy), o tyle postępująca redukcja skali inwestycji

punktów procentowych mniej niż przed rokiem) oraz poszukiwać

w strategie zarządzania odpadami (deklarowane przez 37%

nowych dostawców (72%; rok temu – 81%). Najczęściej wska-

przedsiębiorstw; rok temu – 43%) oraz wdrażanie rozwiązań

zywaną inwestycją jest zakup nowych maszyn i urządzeń; jako

prośrodowiskowych (39%; przed rokiem – 46%) stanowi dość

priorytet wskazuje ją co czwarte z badanych przedsiębiorstw

wyraźne odejście od praktyki ostatnich lat. Dotyczy to jednak

(rok temu – 19%).

niemal wyłącznie firm zatrudniających mniej niż 50 pracowni-

Firmy, pytane o prognozowaną zmianę wykorzystania technologii

ków; firmy średnie i duże w 2015 r. zwiększyły swoje inwestycje

w okresie krótkoterminowym, wskazują te same priorytety co

niemal we wszystkich badanych kategoriach (z wyjątkiem wdra-

przed rokiem: największy odsetek przedsiębiorstw chciałby rozwi-

żania istotnych innowacji).

nąć usługi związane z drukiem cyfrowym oraz usługami introliga-

Optymizm polskich przedsiębiorstw działających w sektorze

torskimi. Nieco mniej niż w poprzednim badaniu myśli o zwiększe-

poligraficznym jest mniejszy niż przed rokiem. We wzrost pozio-

niu wykorzystania offsetu, nieznacznie wzrosła natomiast liczba

mu sprzedaży w najbliższej przyszłości obecnie wierzy mniej niż

deklaracji dotyczących inwestycji w przygotowalnię (prepress).

połowa badanych firm (44%); więcej (48%) jest przekonanych,

Bardzo zbliżona do poprzedniego roku liczba firm nie zamierza

że nic się pod tym względem nie zmieni. Do priorytetowych pla-

przeprowadzać żadnych inwestycji przez najbliższe 2-3 lata. Naj-

nów przedsiębiorstw na najbliższe lata należy przede wszystkim

większą skłonność inwestycyjną przejawiają firmy średnie i duże,

zwiększanie efektywności działania i wzbogacenie oferty, m.in.

wśród których tylko jedna na dziesięć deklaruje, że w okresie

poprzez uzupełnienie parków maszynowych o nowe urządzenia.

krótkoterminowym nie zdecyduje się na wydatki usprawniające

Większy niż w 2014 r. optymizm dotyczący możliwego wzrostu

jej działalność. Tę samą deklarację złożyło 22% firm małych

poziomu sprzedaży w najbliższym roku wykazują firmy małe

(o trzy punkty procentowe mniej niż przed rokiem) oraz 38%

(62%; w 2014 r. – 51%), natomiast w przypadku mikroprzed-

mikroprzedsiębiorstw (w zeszłorocznym badaniu – 42%).

siębiorstw (31%) oraz firm średnich i dużych (70%) nastąpiły

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

39

/


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WYDARZENIA

KOENIG & BAUER

Trzecie spotkanie klubu VSOP 13 października br. polscy użytkownicy maszyn KBA Rapida wzięli udział w dorocznym zjeździe członków klubu VSOP (Very Smart Offset Printers) w zakładach produkcyjnych KBA-Sheetfed w Radebeul. W programie spotkania znalazły się przede wszystkim informacje na temat nowych usług serwisowych oferowanych przez firmę Koenig & Bauer. OPRÓCZ STANDARDOWYCH,

służących podniesieniu wydajności,

zwiększeniu sprawności maszyn i polepszeniu jakości drukowania zagadnień, szeroko dyskutowanym tematem były rozwiązania workflow i oparte na danych modele biznesowe takie jak: analiza wydajności oraz usługi proaktywne i prewencyjne (zapobiegawcze), służące optymalizacji procesów. Podczas spotkania Dirk Winkler – dyrektor działu technologii druku w KBA-Sheetfed, zaprezentował maszynę KBA Rapida 105 PRO, wyposażoną m.in. w dwie wieże lakierujące oraz moduł do foliowania na zimno, w której zadrukowano i uszlachetniono wysokogatunkowe kartony opakowaniowe, mapy świata i stronice kalendarza. Uszlachetnione opakowania zostały następnie poddane wykrawaniu przy użyciu sztancy rotacyjnej KBA Rapida RDC 106 oraz bigowaniu. Kolejną, premierową w przypadku tego rozwiązania, funkcją było realizowane w trybie inline usuwanie odpadu. Wszystko odbywało się przy minimalnie krótkich czasach narządzania maszyny i – jak zapewnia KBA – dwukrotnie szybciej niż w przypadku konwencjonalnych sztanc płaskich. Druga prezentacja „na żywo” uwzględniała maszynę KBA Rapida 75 PRO z innowacyjnym systemem suszenia LED-UV. Wykorzystano go przy realizacji części zleceń, bazujących na niepowlekanych papierach offsetowych oraz wysokogatunkowym papierze powlekanym. W tym drugim przypadku zastosowano też uszlachetnianie z udziałem lakieru błyszczącego. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie zakładów produkcyjnych KBA-Sheetfed. Tu drukarze z Polski mieli okazję wziąć udział testach kilku wielozespołowych maszyn, które wkrótce zostaną dostarczone do klientów. Wśród nich znajdowały się m.in. KBA Rapida 145 z czternastoma zespołami drukującymi i lakierującymi oraz maszyny 10- i 12-kolorowe z systemem odwracania.

/

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

40


© Kodak, 2016. Kodak and Sonora are trademarks of Kodak.

POŻEGNAJ SIĘ Z WYWOŁYWANIEM. POWITAJ ZRÓWNOWAŻONĄ PRZYSZŁOŚĆ.

BEZ WYWOŁYWANIA OZNACZA NIŻSZE KOSZTY I MNIEJ ODPADÓW

Bezprocesowa technologia produkcji płyt ma pozytywny

SZYBKIE OBRAZOWANIE TO MAKSYMALIZACJA WYDAJNOŚCI PRODUKCJI

wpływ na środowisko naturalne, środowisko pracy oraz

WYSOKA JAKOŚĆ DRUKU

wynik finansowy. Właśnie dlatego naukowcy w firmie KODAK nie ustają w działaniach na rzecz rozwoju tej technologii. Ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój ma swoje odzwierciedlenie w zaawansowanych parametrach i

WYSOKIE NAKŁADY, WŁĄCZNIE Z DRUKIEM UV PEŁNY ZAKRES GRUBOŚCI I FORMATÓW PŁYTY, WŁĄCZNIE Z VLF

szerszym zastosowaniu bezprocesowych płyt SONORA. Wybierz technologię bezprocesową KODAK SONORA dla osiągania korzyści biznesowych i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko bez utraty jakości druku i wydajności produkcji. Dowiedz się więcej na Kodak.com/Go/Sonora

PRESS ON with

KODAK SONORA Process Free Plates


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WYDARZENIA

SPOTKANIE POLSKICH KLIENTÓW AGFA GRAPHICS

Pod znakiem „chmury” Około 100 osób wzięło udział w dorocznej, 17. już Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemów Apogee i Asanti, zorganizowanej przez firmę Agfa Graphics w łódzkim hotelu Andel’s by Vienna House. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim nowościom wprowadzonym w najnowszych wersjach: Apogee 10.0 – workflow przeznaczonego dla drukarń akcydensowych i Asanti 3.0. Sporo miejsca podczas konferencji przeznaczono na omówienie oprogramowania wykorzystującego technologię „chmury”, m.in. systemu Apogee Cloud, jaki oficjalnie zadebiutował na targach drupa 2016. 17. OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW

Krzysztof Sadziński scharakteryzował system Apogee w jego

oficjalnie otworzył Michał Śliz – dyrektor

obecnej formule, wskazując na trzy kluczowe elementy: moduło-

zarządzający polskiego oddziału Agfa Graphics. Wręczył też

wość, skalowalność i automatyzację. Następnie wskazał najważ-

specjalne wyróżnienia „Ambasadora Apogee” przedstawicielom

niejsze nowe funkcje i ulepszenia, jakie pojawiały się w kolejnych

trzech firm, które od wielu już lat użytkują to oprogramowanie.

wersjach oprogramowania – od ApogeeX 1.0 (wprowadzonego

Otrzymali je: Magdalena Rossa z drukarni Media Magazines,

na rynek w maju 2003) do najnowszej wersji Apogee 10.0, która

Marcin Górka z firmy Drukma oraz Michał Klinger z drukarni

zadebiutowała we wrześniu br.

Zapol.

Tej ostatniej poświęcona była osobna prezentacja, zatytułowana:

Spotkania firmy Agfa Graphics to już wieloletnia tradycja, zapo-

„Co nowego w Apogee?”. Krzysztof Sadziński szczegółowo omó-

czątkowana w roku 2000. Do ich historii, a zarazem do historii

wił nowe funkcjonalności i udoskonalenia wprowadzone w „ju-

rozwoju oprogramowania workflow nawiązał w swojej pierwszej

bileuszowej” wersji nr 10. Wśród nich znalazły się m.in.: edytor

prezentacji Krzysztof Sadziński – Presales Manager w polskim

stołu (dedykowany dla produktów bez oprawy i wymagających

oddziale Agfa Graphics, odpowiedzialny za merytoryczną część

zagnieżdżania, np. opakowań); możliwość obsługi kilku wersji tej

konferencji. Wspomniał o pierwszych na rynku RIP-ach sprzęto-

samej pracy na jednym arkuszu (Versioning) z uwzględnieniem

wych (rok 1982) i programowych (1991), by następnie wymienić

zmian w podglądzie i modułach Versioning, Split for Proof oraz

„milowe kroki” w ewolucji systemu Apogee. Były nimi m.in.:

Apogee Impose; marki grzbietowe dla każdej wersji; udoskonalo-

pojawienie się Apogee Series 3 w roku 1997, debiut ApogeeX na

ny moduł Digital Quick Strip, oferujący większą wydajność i lep-

targach drupa 2004, wprowadzenie na rynek cztery lata później

sze pozycjonowanie stron; opcja numerowania składek książki;

pakietu Apogee Suite (na który składały się Apogee Prepress,

wprowadzanie marek tekstowych na proofach.

Apogee Color i Apogee Portal) oraz coraz powszechniejsze

Kolejna część prezentacji poświęcona była nowościom w syste-

zastosowanie technologii cloud computing. Obecnie w ofercie

mie Asanti 3.0. Tu Krzysztof Sadziński wymienił m.in. funkcje:

Agfa Graphics, skierowanej do drukarń akcydensowych, znajdu-

podziału na bryty (tiling), rozszerzenia płótna, oczkowania oraz

ją się trzy tego typu rozwiązania: StoreFront (oprogramowanie

przycinania. Wskazał też na zwiększenie automatyzacji całego

do tworzenia sklepów internetowych), PrintSphere (oferujące

rozwiązania dzięki wprowadzeniu kolejek oraz edytora stołu.

zintegrowany hosting danych) oraz Apogee Cloud – będące

Podczas konferencji nie zabrakło miejsca na omówienie nowych

pierwszym na rynku systemem workflow działającym w „chmu-

funkcji w module WebApproval, pozwalającym na zdalną komu-

rze”.

nikację między drukarnią/studiem prepress a zleceniodawcą.

APOGEE I ASANTI

42


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

Krzysztof Sadziński wskazał m.in. na nową usługę Production-

jego użytkowników – holenderskiej drukarni Fratelli, której wła-

Center, aktywowaną na poziomie firmy i umożliwiającą obsługę

ściciel uznał wdrożenie technologii cloud computing za optymal-

dwóch rozwiązań – WebApproval i PrintSphere – w ramach tego

ne rozwiązanie. – Mamy tu do czynienia z drukarnią zużywającą

samego interfejsu. Następnie wymienił nowości wprowadzone

rocznie 25 tys. m2 płyt, wyposażoną w naświetlarkę Avalon N16S,

w pierwszym z nich: wsparcie dla modułu Versioning (możliwość

do niedawna sterowaną systemem Apogee 6.0. Kierownictwo

osobnej akceptacji każdej z wersji, poprawiona wizualizacja

firmy uznało, że upgrade do najnowszej wówczas, stacjonarnej

statusu stron); integrację z modułem Apogee Preflight; obsługę

wersji 9.1 byłby zbyt kosztowny, m.in. z uwagi na konieczność

spadów; korektę stron z poziomu listy stron; widok separacji;

zakupu nowego sprzętu i podpisywania kolejnego kontraktu.

usuwanie strony i całego pliku, jak też wymianę zaakceptowa-

W efekcie od czerwca ub.r. drukarnia Fratelli z powodzeniem

nych przez klienta stron; poprawę wizualizacji tekstów; tworze-

korzysta z systemu Apogee Cloud 9.1, a jej właściciel niezwykle

nie opcjonalnych wiadomości prezentowanych klientowi.

chwali sobie to rozwiązanie. Podkreślając przy tym, że „chmu-

Autorem kolejnej prezentacji był gość specjalny konferencji –

ra” to przyszłość, nie tylko eliminująca dotychczasowe koszty

Marc Schellekens, menedżer w dziale badawczo-rozwojowym

związane z własną infrastrukturą, ale też zapewniająca bieżą-

belgijskiej centrali Agfa Graphics, bezpośrednio uczestniczący

ce wsparcie Agfa Graphics w zarządzaniu całą siecią – mówił

w procesach rozwijania i udoskonalania systemu Apogee. Na

Krzysztof Sadziński.

wstępie zaprezentował globalne struktury Agfa Graphics, zaangażowane w prace nad jej rozwiązaniami software’owymi, obejmujące jednostki zlokalizowane w czterech krajach. Przybliżył też uczestnikom spotkania kulisy funkcjonowania zespołu zajmującego się tworzeniem kolejnych modułów, funkcjonalności i udoskonaleń w rozwiązaniach workflow Agfa Graphics. Wiele miejsca poświęcił kwestii współpracy działu R&D z klientami (także w kontekście przekazywanych przez nich na bieżąco informacji zwrotnych, zwłaszcza jeśli chodzi o testy beta), jak również z jednostkami Agfa Graphics zajmującymi się marketingiem, utrzymaniem jakości, wdrożeniami i wsparciem: – Zapraszamy do aktywnego udziału w programie testów beta i dostosowywanie użytkowanego oprogramowania do swoich potrzeb oraz do sugerowania nam niezbędnych udoskonaleń i ulepszeń. Czekamy na informacje od Państwa, a także na podpowiedzi względem nowych funkcjonalności i możliwości biznesowych. Rozwój Apogee nie byłby możliwy bez informacji od jego użytkowników, dlatego m.in. takie konferencje są dla nas bezcennym źródłem wiedzy. Zapraszamy do aktywnej współpracy – zakończył Marc Schellekens. Kolejne wystąpienie, którego autorem był Krzysztof Sadziński,

Druga nowość bazująca na technologii cloud computing, zapre-

zostało poświęcone dwóm rozwiązaniom bazującym na tech-

zentowana przez firmę na targach drupa 2016, to zintegrowana

nologii „chmury”, będącej tematem przewodnim tegorocznej

z Apogee Prepress 10.0 usługa wymiany danych, oferowana

konferencji. Zostały one oficjalnie wprowadzone podczas tar-

pod nazwą PrintSphere. Umożliwia ona łatwy transfer plików do

gów drupa 2016. Pierwsze z nich to Apogee Cloud, anonsowane

i z systemu workflow oraz innych serwisów Agfa Graphics działa-

przez Agfa Graphics jako jedyny obecnie na rynku system work-

jących w „chmurze”. Pozwala na wymianę danych ze znajomymi,

flow działający w „chmurze”. Stanowi on alternatywę dla tych

klientami, studiami prepress i innymi użytkownikami. Podobnie

klientów, którzy z różnych względów nie chcą ponosić kosztów

jak w przypadku Apogee Cloud, jest dostępna jako usługa typu

użytkowania oprogramowania, związanych z jego aktualizacją,

SaaS (Software as a Service).

wsparciem serwisowym w formie kontraktu technologiczne-

Prezentacjom towarzyszyły pokazy demo obu nowych rozwią-

go czy też konieczną od czasu do czasu wymianą serwerów.

zań. Krzysztof Sadziński podał przykładowe koszty związane

W zamian Agfa Graphics proponuje dedykowaną usługę siecio-

z korzystaniem zarówno z systemu Apogee Cloud, jak i usługi

wą, obejmującą: hosting (w zakresie IT, oprogramowania i usług),

PrintSphere.

dostęp do stale poprawianej i aktualizowanej wersji workflow

Rozwiązania działające w „chmurze” to nie jedyne nowości so-

oraz wsparcie serwisowe. Prelegent przedstawił schemat dzia-

ftware’owe Agfa Graphics, prezentowane podczas październiko-

łania tego rodzaju modelu biznesowego i następującej w nim

wej konferencji. Jedno ze swoich wystąpień Krzysztof Sadziński

wymiany danych. Przytoczył też przykład jednego z pierwszych

poświęcił Arziro 2.0 – pakietowi programów przeznaczonych do » 43


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

» zabezpieczania produktów drukowanych przed podrabianiem

rzenia raportów – Reportlog Tool, dostarczające m.in. informacji

i fałszerstwami. Warto przypomnieć, że rozwiązanie to przedsta-

o zużyciu płyt, farb (dzięki modułowi InkSave) czy też atramen-

wiono po raz pierwszy w Polsce na ubiegłorocznym spotkaniu

tów (w przypadku ploterów). Zestaw ten – jak zapewniał prele-

rodzimych klientów Agfa Graphics. Obecnie na rynku dostępna

gent – jest łatwy w użyciu i oferuje wysoki poziom automatyzacji:

jest nowa wersja Arziro Design – oprogramowania do projekto-

– To niewielki program, ułatwiający wydobycie informacji z bazy

wania wysublimowanych i trudnych do skopiowania zabezpie-

danych, niewymagający zaawansowanej wiedzy nt. SQL. Dane są

czeń, jak też towarzyszące jej moduły Arziro Anti-copy, Arziro

eksportowane w formacie TXT lub XML. Narzędzie pozwala na

Authenticate i Arziro Production. To, jak zapewniał prelegent,

tworzenie raportów godzinowych lub dziennych.

odpowiedź Agfa Graphics na problemy, z jakimi borykają się

Z kolei praktyczne wykorzystanie funkcji Apogee Prepress za-

właściciele marek z całego świata. – Wartość rynku podrabianych

demonstrowali wspólnie: Krzysztof Sadziński oraz specjaliści

produktów szacuje się na 500 mld USD, co stanowi 7-10% całe-

ds. oprogramowania w polskim oddziale Agfa Graphics – Adam

go światowego handlu – mówił Krzysztof Sadziński. – Z powodu

Skierkowski i Marcin Rawicki. W tej części omówiono – z wyko-

piractwa i podróbek, tylko w krajach należących do grupy G20

rzystaniem demo – profile Apogee Preflight, a także funkcję

bez pracy pozostaje 2,5 mln ludzi. To realne liczby i problemy,

Versioning i jej zgodność z normą Fogra 51.

którym – jako producent zaawansowanego software’u i odpo-

Kwestię standaryzacji druku, tym razem zgodnie z normą PSO,

wiedniego sprzętu – chcemy choć po części zaradzić.

omówił z kolei Maciej Baur – Product Manager w polskim oddziale Agfa Graphics. Przypomniał standardy obowiązujące w branży poligraficznej, scharakteryzował normę PSO i wskazał najważniejsze korzyści płynące z zainwestowania w nią. – Kontrola procesu przekłada się wprost na kontrolę efektów drukowania i finalnej jakości – mówił. – Do tego dochodzi czynnik ludzki: standaryzacja to większe zaangażowanie pracowników i lepszy podział ról. Jako Agfa Graphics oferujemy przygotowanie, szkolenie i wsparcie techniczne w tym zakresie, pozwalające na przejście audytu i otrzymanie certyfikatu UGRA – zgodnego z normą PSO – na okres dwóch lat. Pierwszy dzień konferencji zakończył Mirosław Opolski – specjalista ds. płyt offsetowych w polskim oddziale Agfa Graphics. Omówił on kwestię procesu przygotowania form drukowych w kontekście standaryzacji i jakości drukowania. Przytoczył m.in. przykłady, z jakimi spotkał się podczas swoich licznych odwiedzin u klientów, borykających się z problemem zachowania stabilności procesu poligraficznego. Drugi dzień konferencji tradycyjnie wypełniły sesje warsztatowe, prowadzone przez specjalistów Agfa Graphics. Stały się one okazją do bezpośrednich rozmów i dyskusji na temat nowych

Najważniejsza część pakietu – Arziro Design – to profesjonalne

opcji i funkcjonalności wprowadzonych w systemach Apogee

i przyjazne w użytkowaniu oprogramowanie do projektowania

10.0 oraz Asanti 3.0.

wzorów uwzględniających odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Mówi Michał Śliz: – Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom

Dedykowane jest dla różnych klientów: drukarń działających

17. Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemów Apogee

w obszarze security printing, projektantów zabezpieczeń oraz

i Asanti. Tegoroczne spotkanie miało nieco bardziej technolo-

właścicieli marek. Działa jako plug-in dla programu Adobe Illu-

giczny charakter, niż jego wcześniejsze edycje, stąd m.in. obec-

strator i pozwala na tworzenie unikalnych i skomplikowanych

ność gościa specjalnego z centrali Agfa Graphics, na co dzień za-

elementów, tła lub wzorów linii, niezwykle trudnych do podrobie-

angażowanego w tworzenie i rozwijanie systemu Apogee. Mamy

nia. Do tworzenia własnych wzorów zabezpieczeń służy z kolei

nadzieję, że przekazane podczas konferencji informacje, zwłasz-

moduł Arziro Anti-copy, zaś za sprawdzanie autentyczności

cza na temat nowych rozwiązań, zaprezentowanych na targach

produktów (poprzez zwykłego smartfona) odpowiada Arziro

drupa 2016, spotkały się z zainteresowaniem naszych klientów.

Authenticate. W skład pakietu wchodzi też Arziro Production

Cieszymy się też, że – jak co roku – stała się ona miejscem licz-

– dedykowany workflow prepress dla rynku produktów z zabez-

nych spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń, a w kuluarach

pieczeniami.

i podczas wieczornej części integracyjnej – także rozmów mniej

W kolejnej części konferencji Marc Schellekens zaprezentował

formalnych.

oferowane w ramach systemu Apogee 10.0 narzędzie do two-

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

44

/


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WYDARZENIA

POMIAR I KONTROLA BARWY W TRÓJMIEŚCIE

Seminarium FOCA Reprograf jako główny dystrybutor firmy X-Rite Pantone w Polsce od lat organizuje konferencje, seminaria oraz warsztaty z zakresu pomiaru i kontroli barwy, które cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku obie firmy wspólnie realizują seminaria pod nazwą „Fundamentals of Color and Appearance. Teoria i praktyka” (w skrócie FOCA). Tym razem w październiku imprezę zorganizowano w Gdańsku. FOCA TO SEMINARIUM

organizowane wg autorskiego programu

firmy X-Rite Pantone, teraz realizowane w nowej niekomercyjnej odsłonie. Tematyka została zawężona do merytorycznego podejścia do kwestii pomiaru i kontroli barwy, tak aby uczestnicy mogli poznać, a w większości przypadków zgłębić zasady percepcji barwy i w prosty sposób uporządkować sobie zdobytą wcześniej, jak i podczas szkolenia wiedzę. Stąd już na początku stawiane są podstawowe pytania: Co to jest barwa? Jakie występują ograniczenia w jej postrzeganiu oraz pomiarach? Kiedy tak naprawdę barwa jest „wystarczająco dobra”? Jaka jest prawidłowa komunikacja o barwie? Wychodząc od tych wydawałoby się prostych, a wręcz banalnych pytań, przedstawiciele firm X-Rite Pantone: Małgorzata Lososova-Ungradova, Lucie Matuskova, Jan Ungrad oraz Reprograf: Daniel Cedzyński, Leszek Bartkowiak, Marek Szczepański, spe-

z firmą X-Rite Pantone obsługuje na terenie Polski klientów

cjaliści z dziedziny pomiaru i kontroli barwy, w bardzo przystęp-

tych wszystkich branży. Wywodząc się z branży poligraficznej,

ny dla uczestników sposób wchodzą stopniowo w coraz trudniej-

jednocześnie coraz aktywniej wdraża rozwiązania w pozostałych

sze aspekty tej wiedzy. Poruszają tematy m.in. systemów barw,

dziedzinach, świadcząc przy tym usługi standaryzacji druku oraz

systemów klasyfikacji barw, przestrzeni barwnych, tolerancji

serwisowe.

i wiele innych, tak aby uczestnik mógł od razu przećwiczyć zdo-

Daniel Cedzyński – Dyrektor Działu Color Solutions w firmie

bytą wiedzę. Ćwiczenia wykonywane są interaktywnie i opierają

Reprograf tak podsumowuje ostatnią edycję seminarium FOCA:

się na praktycznych przykładach.

– Staramy się, aby organizowane przez nas seminarium było

Docelowym założeniem programu jest aby zdobyta podczas se-

nadal w miarę możliwości kameralne. Dlatego z reguły są to

minarium wiedza okazała się przydatna i mogła być wykorzysty-

dwa dni, z czego uczestnik decyduje, który dzień jest dla niego

wana wszędzie tam, gdzie człowiek zajmuje się barwą, czyli tak

dogodny. Mniejsze grupy dają nam możliwość spokojnej roz-

naprawdę w wielu dziedzinach: nie tylko w poligrafii, ale także

mowy z Uczestnikami i udzielenia odpowiedzi na nurtujące ich

w przemyśle opakowań, projektowaniu graficznym, przemyśle

pytania. Klienci szukają ciekawych rozwiązań, ale widzimy też,

farb i lakierów, przetwórstwie tworzyw sztucznych, odzieżowym,

że borykają się z kwestią zapobiegania trudnym reklamacjom

samochodowym, kosmetycznym i innych. Dlatego też uczestni-

i edukacji swojego klienta. Jest nam niezmiernie miło, że nasze

kami seminarium są reprezentanci tych wszystkich branży.

seminarium tym razem zorganizowane w Trójmieście, zostało

Każdy uczestnik na koniec otrzymuje certyfikat udziału w mię-

wysoko ocenione przez uczestników.

dzynarodowym seminarium. Reprograf w ramach współpracy

OPRACOWAŁA KAROLINA HAMLET

45

/


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WYDARZENIA

KRAJARKA PERFECTA 78 ECO LINE

Pierwsza w Polsce instalacja Firma Avargraf odnotowała w ostatnim czasie pierwszą w Polsce instalację innowacyjnej krajarki firmy Perfecta – modelu 78 Eco Line. To urządzenie z nowej serii zaprojektowanych modułowo, wysokowydajnych gilotyn „ECO Line”, które prezentowane było na tegorocznych targach drupa. W odróżnieniu od dotychczasowych krajarek charakteryzuje się ona większą szerokością cięcia – 80 cm, zamiast 76 cm występującej we wcześniejszych modelach tej firmy. oprócz zwiększonej szerokości cięcia,

docisku w programie cięcia, poprzez wizualizację procesu i za

krajarka Perfecta 78 Eco Line posiada nowoczesny wygląd

pomocą grafiki. Dodatkowe zabezpieczenia to programowane

i znacznie sztywniejszą konstrukcję, zwiększającą wytrzyma-

elektronicznie przedłużenie czasu trwania docisku aż do 9,9

łość maszyny oraz ułatwiającą absorbcję wysokich przeciążeń.

sekundy oraz zakładana od przodu blacha pod belkę dociskową.

Urządzenie wzbogacone zostało o nowoczesny panel sterowania

Wszystkie funkcje z zakresu obsługi maszyny zostały zintegro-

z monitorem dotykowym „touch screen 18,5” o wysokiej roz-

wane w panelu dotykowym, co pozwoliło na całkowite wyelimino-

dzielczości oraz sterowanie komputerowe CUTPIT.

wanie dodatkowej, płaskiej klawiatury. Dotyczy to również regu-

Poza wykorzystaniem napędu serwo posuwu siodła o najwyż-

lacji siły docisku tłoka, która może być sterowana automatycznie

szej dokładności (gwarantującego precyzyjne pozycjonowanie

za pomocą programu cięcia (bez stosowania oddzielnego, ze-

docinanego materiału) zastosowano tu dodatkowo dwustronne

wnętrznego pokrętła). Producent zwraca uwagę na przejrzystą,

prowadzenie siodła pod powierzchnią stołu do cięcia z samoha-

przyjazną w obsłudze, intuicyjną strukturę rozmieszczenia ikon

mowną, precyzyjną śrubą pociągową toczną i automatycznym

w panelu.

kasowaniem luzu gwintu. Zapewnia to odporność na zużycie, jak

Zastosowane w urządzeniu sterowanie komputerowe CUTPIT

również dokładne zachowanie ustawionych parametrów cięcia

zapewnia wygodę przy pracy z różnego rodzaju pracami. W za-

podczas długiego okresu użytkowania.

leżności od złożoności zlecenia operator maszyny może wybrać

Nowością w urządzeniu są również: trwały napęd noża dla du-

jeden z trzech trybów pracy komputera. Dzięki temu interfejs

żych sił występujących przy cięciu, dodatkowe zabezpieczenie

użytkownika jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb

przeciwprzeciążeniowe oraz wyposażenie do szybkiej wymiany

operatora, a proste symbole sprawiają, że maszyna jest intuicyj-

noża. Dzięki kombinacji windy i przymiarów do ustawiania poło-

na w obsłudze. Wszystkie procesy wykonywane przed, w trakcie

żenia noża, jego wymiana jest szybka i bezpieczna.

i po cięciu mogą być monitorowane i oceniane w komputerze

Wysoką precyzję cięcia krajarki Perfecta 78 Eco Line uzyskano

CUTPIT.

dzięki dokładnej mechanice napędu serwo posuwu siodła (o do-

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników krajarki Perfecta 78

kładności 1/100 mm) z możliwością swobodnego regulowania

Eco Line zastosowano sprawdzone oraz udoskonalone zabezpie-

szybkości posuwu siodła oraz jej automatycznym dopasowa-

czenia, do których należą m.in.: system komputera zabezpiecza-

niem. Zwiększenie precyzji możliwe jest również przez ręczne

jącego, umożliwiający ciągłą samodiagnozę maszyny za pomocą

pozycjonowanie położenia siodła za pomocą pokrętła. Ponadto

programu rozpoznawania błędów, kurtynę świetlną na podczer-

zastosowany tu został dwukanałowy system zabezpieczający

wień, oburęczne inicjowanie cięcia oraz odchylaną osłonę tylnej

z dużym zakresem regulacji docisku, który ustawiany jest bez-

części stołu.

stopniowo z panelu dotykowego dla każdego cięcia. Rozwiązanie

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

PERFECTA 78 ECO LINE

to daje operatorowi możliwość automatycznego ustawiania siły 46

/


KBA-Sheetfed Solutions

Best in Class Nowa KBA Rapida 105 PRO Wyższy poziom automatyzacji i bogatsze wyposażenie - tak w skrócie prezentuje się nowa KBA Rapida 105 PRO. Możliwość wstępnych ustawień, wyższa produktywność, większy format, wielozespołowe maszyny z systemem odwracania lub z dwiema wieżami lakierującymi, pozycjonują tę arkuszową maszynę offsetową na najwyższym poziomie wydajnościowym. Dodatkowe pakiety umożliwiają wyspecjalizowane zastosowania. Maszyna KBA Rapida 105 PRO jest dostępna również z nowoczesnymi systemami suszenia HR-UV lub LED-UV. Więcej informacji? Nasz Dział Handlowy jest do Państwa dyspozycji.

KBA CEE Sp. z o.o. 02-884 Warszawa, ul. Puławska 456, www.kba.com/pl


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WYDARZENIA

DKS

„Fiery Platinum Partner” DKS, jeden z czołowych polskich dostawców produktów i usług związanych z drukowaniem, kopiowaniem oraz skanowaniem, uzyskał status „Fiery Platinum Partner” EFI – firmy specjalizującej się m.in. w produkcji i wdrażaniu zaawansowanego oprogramowania, sterującego pracą cyfrowych maszyn drukujących. Uroczyste podpisanie umowy z tym związanej miało miejsce 13 października br. w siedzibie DKS. wzięli

za wiarygodnych i z którymi wiążemy

DKS, oferująca m.in. maszyny Konica Mi-

udział: Bryan Hunt – dyrektor programu

duże nadzieje względem przyszłej sprze-

nolta – naszego strategicznego partnera

Partner Alliance, Alfred Mast – menedżer

daży naszych rozwiązań – powiedział

technologicznego. Warto w tym miejscu

programu Partner Alliance odpowie-

Bryan Hunt. – Do takich należy firma

podkreślić, że uzyskała ona status „Fiery

W SPOTKANIU ZE STRONY EFI

dzialny za region EAMER oraz Krzysztof Pawluk – specjalista ds. wsparcia technicznego, zaś ze strony DKS: Marian Stasiewski – prezes zarządu i Andrzej Ćwikliński – dyrektor sprzedaży systemów produkcyjnych. Status „Fiery Platinum Partner” jest przyznawany przez EFI niezależnym dystrybutorom maszyn cyfrowych kompatybilnych z oprogramowaniem Fiery m.in. marki Konica Minolta. DKS jest wieloletnim przedstawicielem handlowym tego producenta. W ramach współpracy z partnerem, EFI dostarcza wiedzę, doświadczenie oraz szerokie wsparcie techniczne przy wdrażaniu swoich rozwiązań i szkoleniu końcowych użytkowników. Obejmuje ona też akcje marketingowe, m.in. w zakresie spotkań z klientami, prezentacji na targach i innych wydarzeniach branżowych oraz działań reklamowych. – „Status „Fiery Platinum Partner” uzy-

Od lewej stoją: Krzysztof Pawluk, Alfred Mast (obaj EFI), Marian Stasiewski (DKS), Bryan Hunt

skują dystrybutorzy, których uznajemy

(EFI) oraz Andrzej Ćwikliński (DKS)

48


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

Platinum Partner” jako pierwszy autory-

wparcie techniczne oraz aktualizację

zowany dystrybutor z Polski.

oprogramowania.

Alfred Mast dodał: – Gratulujemy firmie

Spotkanie, którego głównym celem

DKS statusu „Fiery Platinum Partner”

było podpisanie umowy nadającej DKS

EFI. Mamy nadzieję, że wiążące się z tym

status „Fiery Platinum Partner”, sta-

zacieśnienie naszych relacji i jeszcze

ło się okazją do krótkich prezentacji

szersza niż dotychczas współpraca przy-

obu firm. Bryan Hunt przedstawił m.in.

czyni się do kolejnych, udanych wdro-

wyniki finansowe EFI za 2. kwartał br.,

żeń oprogramowania Fiery w polskich

wskazując na 21% wzrost przychodów

przedsiębiorstwach poligraficznych. Nie

w porównaniu z analogicznym okre-

wykluczamy też rozszerzenia wspólnych

sem 2015. Zwrócił jednocześnie uwagę

działań o inne zaawansowane rozwiąza-

na fakt, że ok. 1/3 obrotów firmy sta-

nia znajdujące się w ofercie EFI.

nowi sprzedaż oprogramowania Fiery:

Trwająca od 2012 roku współpraca firm

– W ciągu pięciu ostatnich lat nasze

DKS i EFI zaowocowała sprzedażą kil-

przychody zwiększyły się o ok. 75%.

kudziesięciu nowych systemów produk-

W przypadku rozwiązań inkjetowych

cyjnych Konica Minolta, sterowanych

oraz oprogramowania wzrost ten był

RIP-em Fiery. M.in. dzięki tym wdroże-

ponad dwukrotny. To czyni nas wiary-

niom ok. 30% wszystkich cyfrowych

godnym partnerem dla drukarń z całe-

maszyn drukujących japońskiego pro-

go świata, producentów maszyn, z któ-

ducenta, pracujących na naszym rynku,

rymi łączą nas alianse strategiczne, jak

jest sterowanych rozwiązaniem EFI. Jak

też dla niezależnych dystrybutorów,

podkreślał podczas spotkania Marian

takich jak DKS.

Stasiewski, świeżo podpisana umowa

Andrzej Ćwikliński, prezentując firmę

i uzyskany status „Fiery Platinum Part-

DKS, podkreślał jej rozbudowane struk-

ner” pozwolą zaktywizować wspólne

tury oraz fakt, że ok. 30% zatrudnionych

działania obu dostawców: – Liczymy

w niej osób stanowią pracownicy działu

na duże wsparcie ze strony firmy EFI,

wsparcia technicznego i serwisu. – Ser-

zarówno od strony merytorycznej, jak

wis urządzeń i usługi świadczone dla

i marketingowej. Wierzymy, że w połą-

klientów to ważna część naszego bizne-

czeniu z naszą rozbudowaną, liczącą 11

su, której udział w obrotach DKS stale

oddziałów, obejmującą swym zasięgiem

rośnie. Obecnie obsługujemy już ponad

cały kraj strukturą sprzedażowo-ser-

3 tys. urządzeń w ramach kontraktów

wisową oraz ponad 150-osobową wy-

serwisowych, z czego gros jest związa-

kwalifikowaną kadrą, będziemy w stanie

nych z urządzeniami biurowymi. Tę for-

zaoferować obecnym oraz potencjalnym

mę współpracy coraz częściej wybierają

klientom zaawansowane rozwiązanie,

też nasi klienci decydujący się na zakup

dopasowane do ich specyficznych po-

rozwiązań produkcyjnych. Warto dodać,

trzeb.

że w ciągu ostatnich 4-5 lat podpisali-

Andrzej Ćwikliński dodał: – Nasza firma

śmy ok. 250 kontraktów serwisowych na

istnieje niemal 25 lat, a więc mniej wię-

maszyny produkcyjne, z czego 70% to

cej tyle ile liczy sobie oprogramowanie

urządzenia do druku kolorowego. Jako

Fiery. W obu przypadkach doczekaliśmy

firma stale się rozwijamy. Przed trzema

się licznej grupy lojalnych użytkowników.

laty przenieśliśmy się do nowej siedziby,

Część z nich to wspólni klienci i mamy

obecnie zaś trwają prace wykończenio-

nadzieję, że uzyskany status „Fiery Pla-

we w nowym magazynie, dzięki czemu

tinum Partner” pomoże nam znacząco zwiększyć ten odsetek. Mam tu na my-

jego globalna powierzchnia w samym Gdańsku zwiększy się do 6000 tys. m2 –

śli zarówno wdrożenia maszyn Konica

podsumował Andrzej Ćwikliński.

Minolta sterowanych RIP-ami Fiery, jak

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

również kontrakty serwisowe, obejmujące bieżącą opiekę posprzedażową, 49

/

news

ERGONOMICZNE MONITORY BIURKOWE NEC Z CERTYFIKATEM TCO NEC Display Solutions wprowadził na rynek 24-calowe monitory: MultiSync EA245WMi i MultiSync EX241UN z wąską ramką ekranu. Urządzenia te sprawdzą się optymalnie na stanowiskach wielomonitorowych w wymagających biurowych środowiskach, takich jak korporacje czy instytucje finansowe. Zaimplementowane w monitorach funkcje ergonomiczne i energooszczędne zapewniają realne korzyści dla firm z różnych sektorów. Dzięki zastosowanej w monitorach technologii „Low Blue Light Plus” oczy użytkowników są chronione nawet podczas długoterminowego korzystania z urządzeń. Technologia ta odfiltrowuje emisję niebezpiecznego niebieskiego światła i ogranicza migotanie, przez co zapewnia bezpieczeństwo oczom bez pogarszania rzeczywistej reprodukcji barw przez monitor, niezależnie od kąta patrzenia.

Biurkowe monitory EA245WMi oraz EX241UN, zaprojektowane pod kątem ekologii i odpowiedzialności społecznej, otrzymały certyfikat TCO Certified Displays 7. Produkty te zostały wykonane z wykorzystaniem minimalnej zawartości szkodliwych substancji. Atrakcyjny wygląd monitorów idzie w parze z przyszłościowymi rozwiązaniami, takimi jak bardzo wąskie ramki ekranu, dzięki którym monitor zajmuje mniejszą przestrzeń bez zmniejszenia rozmiarów ekranu. Urządzenia są doskonale przystosowane do stanowisk wielomonitorowych. Ponadto monitory posiadają funkcje ergonomiczne, takie jak: pochylanie, obracanie i regulacja wysokości ekranu. Czujniki obecności użytkownika przed monitorem i natężenia oświetlenia pozwalają na automatyczne dostosowanie ustawień monitora do otaczających warunków i zdecydowane ograniczenie poboru energii.


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WYDARZENIA

FUJIFILM I REDSTACK

Prestiżowe nagrody W ostatnim czasie zakłady produkcyjne Fujifilm w Tilburgu otrzymały prestiżową nagrodę FedEC Energy Prize, przyznawaną za realizowane przez tę firmę działania zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju, także w kontekście energooszczędności. Z kolei rozwiązanie Blue Energy firmy REDstack, umożliwiające uzyskiwanie energii poprzez zmieszanie słodkiej i słonej wody, bazujące na membranach Fujifilm, zwyciężyło w tegorocznej edycji konkursu „National Icon”, organizowanego przez holenderskie Ministerstwo Gospodarki. stworzono z inicjatywy funk-

Ta ostatnia znalazła niedawno uznanie w oczach holenderskiego

cjonującej w ramach holenderskiego stowarzyszenia FedEC

Ministerstwa Gospodarki – współorganizatora konkursu „Na-

(zrzeszającego doradców, specjalizujących się w tematyce ener-

tional Icon” („Narodowa ikona”). Jego szef Henk Kamp ogłosił,

getycznej) grupy roboczej, zajmującej się rozpowszechnianiem

że wśród laureatów tegorocznej edycji znalazł się projekt firmy

wiedzy i wspieraniem działań ukierunkowanych na energoosz-

REDstack, zakładający uzyskiwanie energii poprzez zmieszanie

czędność. Fujifilm od lat podejmuje liczne kroki w tym kierunku

wody słodkiej i słonej. Rozwiązanie technologiczne pod na-

– zrównoważony rozwój i realizacja polityki zmierzającej do re-

zwą Blue Energy, zasilane membranami Fujifilm, jest unikalne

dukcji zużywanej energii są wpisane w filozofię działania tej firmy.

w kontekście działań prospołecznych. Holenderski rząd aktywnie

Europejskie zakłady produkcyjne w Tilburgu okazały się najlep-

wspiera projekty uznane za „Narodowe ikony”, promując je tak-

szym spośród trzech przedsiębiorstw nominowanych do tego-

że na arenie międzynarodowej.

rocznej edycji FedEC Energy Prize; pozostałymi były firmy Invista

Pilotażowa instalacja Blue Energy znajduje się przy tamie Afslu-

i IAC. Z rąk prezes stowarzyszenia – Isabelle Sternheim, nagrodę

itdijk, a jej uroczystego otwarcia dokonał Wilhelm Aleksander –

odebrał Jef Verboeven – główny technolog ds. energetycznych

król Holandii. Energia jest tu wytwarzana dzięki różnicom w stę-

w holenderskiej fabryce Fujifilm. Uroczystość odbyła się podczas

żeniu soli wód powierzchniowych z obu stron tamy. Technologia

czterodniowego wydarzenia branżowego Industrial Processing

bazuje na tzw. odwrotnej elektrodializie, która funkcjonuje m.in.

w Utrechcie. Tu właśnie eksperci powołani przez FedEC (Martin

dzięki specjalnie zaprojektowanym przez Fujifilm membranom.

Jongstra i Judith Gerretsen z Holenderskiej Agencji Rozwoju

Blue Energy, jak twierdzą jej propagatorzy, ma szereg przewag

Przedsiębiorczości oraz Kornelis Blok z firmy konsultingowej

nad energią wiatrową czy słoneczną, gdyż może być uzyskiwana

Ecofys) dyskutowali na temat zgłoszonych kandydatur w kontek-

w sposób ciągły, bez względu na warunki pogodowe.

ście polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez każdą

„Narodowa ikona” jest przyznawana najlepszym rozwiązaniom

z firm. Do finalnej fazy konkursu nominowano trzy: IAC, Invista

technologicznym, pozwalającym na rozwiązywanie globalnych

i Fujifilm, podkreślając w ten sposób wysiłki każdej z nich zmie-

problemów społecznych. Zgłaszane do konkursu projekty muszą

rzające do coraz większej proekologiczności i energooszczędno-

być innowacyjne, umożliwiać tworzenie nowych miejsc pracy

ści realizowanych działań. Firma Fujifilm okazała się najlepszą

oraz mieć charakter eksportowy. Konkurs jest wspólną inicja-

w kontekście długofalowej wizji tego przedsiębiorstwa. Zakłada

tywą holenderskiego Ministerstwa Gospodarki, Holenderskiej

ona, że cała organizacja Fujifilm ma z założenia realizować

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz fundacji technologicz-

politykę zrównoważonego rozwoju. Podkreślano jednocześnie

nej STW.

zaangażowanie firmy w rozwój specjalistycznych membran, wy-

OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

NAGRODĘ FEDEC ENERGY PRIZE

korzystywanych przy produkcji „zielonej” i „niebieskiej” energii. 50

/


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WYDARZENIA

KOMORI H-UV PRZENOSI DRUK OFFSETOWY NA KOLEJNY POZIOM

„Pełny zakres H-UV” 19-20 października odbyły się Dni Otwarte Komori w europejskiej centrali Komori w Utrechcie (Holandia). Tym razem impreza poświęcona była maszynom offsetowym pełnoformatowym z dodatkowym wyposażeniem w technologię UV, począwszy od rozwiązania klasycznego po H-UV i H-UV L (LED). W imprezie wzięli udział drukarze z 15 krajów, w tym również Polski. zaprezentowała swoje technologie UV, H-UV

sposób systemy UV i H-UV wykorzystują promieniowanie UV

i H-UV L (LED) w praktyce na trzech różnych maszynach peł-

do utwardzania farb o wysokiej czułości poprzez polimeryzację.

noformatowych. Prezentacje, które były prowadzone na żywo,

Klasyczna technologia UV pojawiła się w maszynach Komori

na maszynach GLX-640+C z technologią UV, GL-840P z H UV

w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Ale dopiero

i GL-540+C z H-UV L (LED), natychmiast unaoczniły gościom za-

w roku 2008 firma wprowadziła prawdziwą rewolucję – technolo-

lety przyspieszonego suszenia. Podstawowa korzyść to między

gie H-UV. Jej możliwości zostały w pełni dostrzeżone i wykorzy-

innymi brak zbędnego prószenia. Wszystkie zadrukowane ar-

stane przy zadrukowaniu podłoży wszystkich rodzajów.

kusze opuszczały maszynę całkowicie suche, gotowe do dalszej

Podczas tegorocznych targów drupa firma Komori zaprezento-

obróbki. Jakość druku spełnia najwyższe standardy nawet, przy

wała kolejną generację maszyn drukujących, tym razem z roz-

drukowaniu dwustronnym z bardzo dużą prędkością.

wiązaniem LED. Pod względem wydajności produkcji, jakości

Po prezentacjach drukowania na żywo, goście zostali zaproszeni

i ochrony środowiska, klasyczna technologia UV oraz techno-

do wzięcia udziału w seminarium, gdzie mogli uzyskać bardziej

logie H-UV i H-UV L pozostawiają w tyle konwencjonalne tech-

szczegółowe informacje od zespołu ekspertów Komori i jej part-

niki z wykorzystaniem farb na bazie olejowej, prawie w każdym

nerów, takich jak Baldwin i Siegwerk. Eksperci wyjaśnili, w jaki

aspekcie.

FIRMA KOMORI

Porównanie między sobą trzech systemów przyspieszonego suszenia sprowadza się do dalszego zwiększania wydajności, oszczędności energii i zakresu zastosowań. Podczas, gdy technologia H UV L jest dostępna dla maszyn dwustronnych 4-, 5– i 8-kolorowych do druku na papierze lub kartonie, technologie UV i H-UV są używane w maszynach wielokolorowych z zespołami lakierującymi, z zastosowaniem różnorodnych technik uszlachetniania na podłożach różnego rodzaju. – Komori ewoluuje od producenta specjalistycznych maszyn offsetowych do dostawcy całościowych usług w zakresie technologii druku, sama pozostając niezachwianą w swojej wierze w potęgę i przyszłość papieru oraz silną w swoim dążeniu do przewidywania potrzeb swoich klientów – powiedział Satoshi Mochida, prezes i dyrektor operacyjny Komori. Oferta technologii H-UV jest ważną częścią tej strategii. Podczas targów drupa zapowiedziano rozpoczęcie współpracy z firmą Siegwerk w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na farby H-UV, a także w celu wzmocnienia zarządzania jakością i dalszym rozwojem. / OPRACOWAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

51


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WYDARZENIA

„REACHING THE SUMMIT TOGETHER”

Docufield na Hunkeler Innovationdays 2017 W dniach 20-23 lutego 2017 r. w szwajcarskiej Lucernie odbędzie się 12. edycja targów Hunkeler Innovationdays, dedykowanych technologii zwojowego druku cyfrowego oraz procesom przygotowania i dalszej obróbki podłoży w nim wykorzystywanych. oraz

dzających znajdzie się wiele rozwiązań, które były anonsowane

ponad 80 jej partnerów technologicznych, wśród których znaj-

(część z nich w wersji beta) na targach drupa 2016. Jak zapowia-

dują się dostawcy maszyn drukujących, rozwiązań prepress

da organizator, na wystawie nie zabraknie światowych premier.

i postpress, materiałów eksploatacyjnych, podłoży i oprogramo-

Wśród nich – po raz pierwszy – pokazana zostanie kompletna

wania. W dwóch halach wystawowych zostanie zaprezentowa-

linia do produkcji dziełowej, umożliwiająca zadrukowywanie

nych ponad 40 linii produkcyjnych, dedykowanych m.in. wysoko-

i przetwarzanie wstęgi papieru o szerokości 565 mm (22,5 cala).

IMPREZA ORGANIZOWANA JEST PRZEZ FIRMĘ HUNKELER

Drugim rozwiązaniem, które może zainteresować polskie drukarnie dziełowe, będzie wzbogacona o kolejne opcje automatyzacji linia Modular Book Solution, pozwalająca na produkcję sklejonych bloków książki. – Wśród jej szczególnych zalet warto wymienić możliwość zmiany długości odcięcia „w locie”, jak też zmianę formatu i grubości książki w trakcie procesu produkcji – podkreśla Michał Okurowski z firmy Docufield. – Linia obsługuje z prędkością maksymalną 200 m/min zadrukowaną wstęgę papieru o szerokości do 760 mm, pozwalając na tworzenie wstępnie sklejonych bloków książek ze składek o objętości 4, 6 bądź 8 stron. Na bazie doświadczeń z wcześniejszych edycji Hunkeler Innovationdays, organizatorzy spodziewają się ponad 5 tysięcy gości z całego świata, zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami z zakresu cyfrowego zadrukowywania i przetwarzania papieru w technologii zwojowej. – Mamy nadzieję, że frekwencja (także jeżeli chodzi o zwiedzających z Polski) będzie co najmniej na wydajnej produkcji dziełowej, akcydensowej, gazetowej i direct

takim samym poziomie jak w 2015 roku. Liczymy też na to, że

mail. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele polskich

odwiedzających przyciągną dojrzałe wersje produktów anon-

przedsiębiorstw poligraficznych oraz firm specjalizujących się

sowanych podczas targów drupa 2016. Dotyczy to choćby linii

w obsłudze masowej korespondencji. Z myślą o nich w Lucernie

POPP8 firmy Hunkeler. Zapraszamy zatem do udziału przedsta-

będą obecni przedstawiciele firmy Docufield – wyłącznego dys-

wicieli przedsiębiorstw z Polski, specjalizujących się w produkcji

trybutora marki Hunkeler w naszym kraju.

dziełowej, akcydensowej, jak też w masowym outsourcingu

12. edycja Hunkeler Innovationdays będzie przebiegała pod ha-

wydruków.

słem „Reaching the summit together”, a w centrum uwagi zwie-

OPRACOWAŁA KAROLINA HAMLET

52

/


FIRMA INŻYNIERSKA

25 lat KP-System wspiera klientów w doborze sprzętu i oprogramowania Kompetencja, wiedza, sprawdzone i nowoczesne rozwiązania Wiemy wszystko o optymalizacji środowiska IT w drukarni: • diagnozujemy problem • doradzamy rozwiązania • dobieramy sprzęt i oprogramowanie • dostarczamy produkt Wdrażamy z sukcesami systemy Comarch ERP

GWARANCJA

REKOMENDUJE

KP-System Firma Inżynierska, ul. Chłodna 64 p. 231, 00-872 Warszawa, www.kpsystem.pl, biuro@kpsystem.pl


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WYDARZENIA

3M I ZA­K ŁAD TECH­N O­L O­G II PO­L I­G RA­F ICZ­N YCH PO­L I­T ECH­N I­K I WAR­S ZAW­S KIEJ

Aka­de­mia Opa­ko­wań i Ety­kiet Fle­kso III

54


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

NAZWA DZIAŁU

7 55


ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 112016

WYDARZENIA

KONKURS KODAK SONORA PLATE GREEN LEAF 2016 ROZSTRZYGNIĘTY

Drukkerij de Bij zwycięzcą Holenderska firma Drukkerij de Bij zwyciężyła w pierwszej, globalnej edycji konkursu Kodak Sonora Green Leaf Award za rok 2016. Promuje on przedsiębiorstwa poligraficzne, działające proekologicznie i wdrażające szereg inicjatyw zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju. DRUKKERIJ DE BIJ

korzysta z wielu energooszczędnych roz-

je – także w rozmowach ze swoimi klientami i dostawcami – jako

wiązań sprzętowych, które bazują na odnawialnych źródłach

ważny wyróżnik na tle konkurencji.

energii, monitorując poziom jej zużycia jak również kontrolując

Kwestie związane z ochroną środowiska to od wielu lat jeden

ilość emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych. Firma

z „gorących” tematów w branży poligraficznej. Działające w niej

ściśle kontroluje poziom zużycia wody, a także prowadzi działa-

firmy wykazują coraz większe zapotrzebowanie na produkty i roz-

nia w zakresie recyklingu papieru, kartonu, opakowań, płyt alu-

wiązania, które pomogą im realizować politykę zrównoważonego

miniowych, baterii oraz elementów elektronicznych. Drukarnia

rozwoju. Promujący tego typu postawy konkurs, którego inicja-

stosuje w codziennej produkcji biofarby, bezalkoholowe rozpusz-

torem jest Kodak, m.in. poprzez swoją nazwę zwraca uwagę na

czalniki, jak również pochodzące z odzysku podłoża drukowe

bezprocesowe płyty Kodak Sonora. Jedną z kluczowych korzyści

posiadające certyfikat FSC. Drukkerji de Bij z dumą promuje

związanych z ich użytkowaniem jest – jak podaje firma – całkowite

podejmowane przez siebie działania proekologiczne, traktując

wyeliminowanie etapu wywoływania, niezbędnego w przypadku tradycyjnych płyt termicznych. Korzystające z nich drukarnie odnotowują także znaczącą redukcję zużywanej energii, wody i generowanych podczas procesu produkcyjnego odpadów. Jak zapewniają użytkownicy płyt Kodak Sonora, dzieje się to bez jakiegokolwiek uszczerbku na jakości produkcji czy jej wydajności. Drukkerij de Bij od lat z powodzeniem stosuje w codziennej produkcji płyty Kodak Sonora, których dostawcą jest lokalny dealer firmy Kodak – AteCe Graphic Products. Nagroda Sonora Plate Green Leaf Award została powołana do życia w 2013 roku z myślą o klientach firmy Kodak, podejmujących proekologiczne inicjatywy w swojej działalności. Konkursowe zgłoszenia są oceniane na podstawie całego spektrum kryteriów. Pod uwagę brane są m.in.: praktyki w obszarze zarządzania, mające na celu zwiększyć energooszczędność i obniżyć zużycie wody; aktywność w lokalnych inicjatywach proekologicznych; stosowanie w bieżącej produkcji proekologicznych materiałów eksploatacyjnych i podłoży drukowych. Zwycięzcę – na podstawie specjalnie zdefiniowanej punktacji – wyłania jury, składające się z przedstawicieli firmy Kodak. Laureat tegorocznej, pierwszej

W ramach przyznanej nagrody, na ręce kadry zarządzającej Drukkerij

globalnej edycji konkursu został wyłoniony spośród drukarń,

de Bij przekazana została w formie darowizny kwota 5000 euro. Za-

które zdobyły wcześniej przyznawane, regionalne nagrody So-

siliła ona konto organizacji charytatywnej Suus & Abel Sustainable,

nora Plate Green Leaf Award.

której współzałożycielem jest holenderska drukarnia

OPRACOWAŁA KAROLINA HAMLET

56

/


062014 czerwiec > zeszyt 8 cena 12 zł issn 2353-3811 WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

112013

062014 czerwiec > zeszyt 8 cena 12 zł issn 2353-3811 WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

N O W E W Y Z WA N I A D L A M E D I Ă“ W I D R U K U

ĹšWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 7-82014

maj > zeszyt 7 cena 12 zł

N O W E W Y Z WA N I A D L A M E D I Ă“ W I D R U K U

ĹšWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 062014

052014 issn 2353-3811 EDIĂ“W I DRUKU N O W E W Y Z WA N I A D L A M WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

N O W E W Y Z WA N I A D L A M E D I Ă“ W I D R U K U

ĹšWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 062014

ĹšWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 052014

N O W E W Y Z WA N I A D L A M E D I Ă“ W I D R U K U

7-82014 lipiec-sierpień > zeszyt 9 cena 12 zł issn 2353-3811 WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

>NEWSLETTER

ROFESSIONAL 112013

listopad > zeszyt 1 cena 21 zł issn 1641-57X

Podaj adres e-mail jeœli chcesz otrzymywaÌ OFXTMFUUFSčXJBU1PMJHSBÎJ1SPGFTTJPOBM

WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

ZAPISZ

u cyfrowego

poznaj nasze podłoşa do druku cyfrowego

uku

sowań,

poznaj nasze podłoşa do druku cyfrowego

Europapier-Impap systematycznie poszerza ofertę podłoşy dedykowanych do zadruku

Europapier-Impap systematycznie poszerza ofertę podłoşy dedykowanych do zadruku

na maszynach cyfrowych. Aktualnie oferujemy:

na maszynach cyfrowych. Aktualnie oferujemy:

• papiery ozdobne – do druku wizytówek, zaproszeń i wielu innych kreatywnych zastosowań,

• papiery ozdobne – do druku wizytówek, zaproszeń i wielu innych kreatywnych zastosowań,

białe, kolorowe, gładkie i ze strukturą, metalizowane, syntetyczne, transparentne

białe, kolorowe, gładkie i ze strukturą, metalizowane, syntetyczne, transparentne

• papiery satynowane, powlekane i niepowlekane do druku ksiąşek

• podłoşa do reklamy – folie i papiery samoprzylepne

PACKAGING. COMPETENCE. NETWORK. 2014 • tektury do druku okładek i produkcji opakowań.

egiczny.

WYWIAD Z BARTOSZEM GRZĘDĄ, FUJIFILM EUROPE

Wszystkie podłoşa zostały przetestowane na maszynach Konica Minolta - Partner Strategiczny.

Wszystkie podłoşa zostały przetestowane na maszynach Konica Minolta - Partner Strategiczny. Oferujemy:

• serwis próbkowy wybranych podłoşy

18

www.europapier-impap.pl

Top 10 – • niezawodny serwis logistyczny ďŹ nansowanie maszyn poligraďŹ cznych ZamĂłw wzornik podĹ‚oĹźy do druku cyfrowego: w latachkreatywnych 2011-2013 design@europapier-impap.pl lub tel. 801 989 800.

Podsumowanie targĂłw Interpack 2014

TRZY RAZY „TAK� KOMORI H-UV DLA34 48 W DRUKARNI CHROMA

Skuteczne zarzÄ…dzanie drukiem cyfrowym

25.05.2014 12:20

design@europapier-impap.pl lub tel. 801 989 800.

Wywiad z Bartoszem GrzÄ™dÄ… FujiďŹ lm Europe

32

56

Dotacje 2014-2020: 10 najwaĹźniejszych zmian

16

www.europapier-impap.pl

okładka_06_2014.indd 2

FESPA Digital 2014

KBA: Commercial Printing. Competence. Network. 2014

18.06.2014 12:26

32

38

okładka_07-08_2014.indd 1

12

Wywiad z Piotrem StawiĹ„skim, specjalistÄ… ds. prepressu w ďŹ rmie Chespa Klisze

26

Odwołania po odrzuceniu wniosku dotacyjnego

40

18.06.2014 12:26

01.08.2014 09:50

Rynek druku fotograďŹ cznego w Polsce: prognoza wzrostu

092014 wrzesień > zeszyt 10 cena 12 zł issn 2353-3811 WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

N O W E W Y Z WA N I A D L A M E D I Ă“ W I D R U K U

INNOWACYJNOŚĆ 092014 JEST NASZĄ DOMENĄ wrzesień > zeszyt 10 cena 12 zł issn 2353-3811 WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

N O W E W Y Z WA N I A D L A M E D I Ă“ W I D R U K U

ĹšWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 102014

lipiec-sierpień > zeszyt 9 cena 12 zł issn 2353-3811 WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

N O W E W Y Z WA N I A D L A M E D I Ă“ W I D R U K U

ĹšWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 092014

32 7-8201440

ĹšWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 092014

ZAPISZ

12

www.europapier-impap.pl

Rozmowa Pierwszy w Polsce z Krzysztofem system druku Pindralem, cyfrowego Kodak prezesem zarzÄ…du NexPress SX 2700 Polska N O W E Wdrukarni Y Z WALegra N I A D L A M E D I Ă“ W I D R UHeidelberg KU w

ĹšWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL 7-82014

mywaĂŚ OBM

Meet Kodak Polska 2014

Zamów wzornik podłoşy kreatywnych do druku cyfrowego:

okładka_06_2014.indd 1

12

• usługę cięcia do formatu Dotacje 2014-2020: • niezawodny serwis logistyczny 10 najwaşniejszych zmian

wywiad z Piotrem TarachÄ…, prezesem zarzÄ…du Intrograf Lublin

MirosÂław PawliĂąski red. naczelny

• serwis próbkowy wybranych podłoşy

• usługę cięcia do formatu

KOMPLETNIE INNY STANDARD

MEET KODAK POLSKA WWWSWIATPOLIGRAĂ?IPROPL 2014

• tektury do druku okładek i produkcji opakowań.

Dni OtwarteOferujemy: KBA w Radebeul

Na zasadzie partnerstwa: Kolejna Arizona w ProďŹ Lab

„InnowacyjnoœÌ jest naszš domenš 3PRAWDŇ4OĔATWEn

• papiery satynowane, powlekane i niepowlekane do druku ksiąşek

WYPRACOWANY MODEL

• podłoşa do reklamy – folie i papiery samoprzylepne

102014 październik > zeszyt 11 cena 12 zł issn 2353-3811 WWW.SWIATPOLIGRAFIIPRO.PL

ŚWIAT POLIGRAFII PROFESSIONAL to m.in.: › najnowsze informacje › interesujące wywiady › zestawienia i porównania GWARANCJA

LICZBY MĂ“WIÄ„ SAME ZA SIEBIE

DŠUGOTRWAŠE PARTNERSTWO I LOJALNOŚĆ

POWTARZALNOĹšCI

wywiad z Markiem Szczepańskim, dyrektorem zarządzającym Oki Systems Polska

wywiad z Piotrem Stawińskim, Chespa Klisze

„JESTEĹšMY W POĹ OWIE DROGIâ€? wywiad z Markiem Klinem, dyrektorem operacyjnym w ďŹ rmie Reprograf

wywiad z Robertem i Maciejem Pospiech, Print Extra

rosÂław PawliĂąski red. naczelny Wywiad z Piotrem TarachÄ…, prezesem zarzÄ…du Intrograf Lublin

8

KBA: Commercial Printing. Competence. Network. 2014

12

Odwołania po odrzuceniu wniosku dotacyjnego

Wywiad z Michałem Ślizem, dyrektorem Agfa Graphics NV 0ddział w Polsce

40

okładka_09_2014.indd 1

Wyzwania kształtujące przyszłość opakowań: 10 determinantów

32 01.08.2014 09:50

48

Wywiad z Michałem Ślizem, dyrektorem Agfa Graphics NV 0ddział w Polsce

digital

business

WWW.DIGITALBUSINESS.PL

okładka_09_2014.indd 2

05.09.2014 11:54

32

Wyzwania kształtujące przyszłość opakowań: 10 determinantów

Czy branĹźa poligraďŹ czna dba o bezpieczeĹ„stwo danych?

digital

business

www.digitalbusiness.pl

48

12

WWW.DIGITALBUSINESS.PL

okładka_10_2014.indd 1

05.09.2014 11:54

Rozmowa z Krzysztofem Kuligowskim, Canon Polska

22

digital

business

WWW.DIGITALBUSINESS.PL

17.10.2014 11:12

Zamawiam rocznÄ… prenumeratÄ™ (11 wydaĹ„, w cenie 264 zĹ‚ brutto) czasopisma „Świat PoligraďŹ i Professionalâ€? w iloĹ›ci ........................... egzemplarza(y) od wydania ...................................................

ZamĂłwienie na prenumeratÄ™ czasopisma

(w cenie prenumeraty zawarty jest rĂłwnieĹź dostÄ™p do personalizowanej części serwisu www.swiatpoligraďŹ ipro.pl)

imiÄ™ i nazwisko:

................................................................................................................................................................................................................................................

nazwa ďŹ rmy:

................................................................................................................................................................................................................................................

ulica:

................................................................................................................................................................................................................................................

kod i miejscowość:

................................................................................................................................................................................................................................................

NIP:

................................................................................................................................................................................................................................................

telefon:

................................................................................................................................................................................................................................................

e–mail:

................................................................................................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji (naleşy wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niş podany powyşej) ulica:

................................................................................................................................................................................................................................................

kod i miejscowość:

................................................................................................................................................................................................................................................

Wyraşam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SUNNY MEDIA Renata Bogucka-Pawlińska w celu realizacji prenumeraty zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Wypełnione zamówienie naleşy przesłać mailem na adres renata@swiatpoligrafiipro.pl lub pocztą na adres redakcji: „Świat Poligrafii Professional� ul. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa Na podstawie zamówienia wystawimy dokument Pro forma, po jej opłaceniu wystawimy fakturę VAT i uruchomimy prenumeratę.

...............................................................................................

...............................................................................................

pieczÄ…tka ďŹ rmowa

czytelny podpis zamawiajÄ…cego

ZamĂłwienie on-line: www.swiatpoligrafiipro.pl


Świat kolorów zne c fi a r g farby e w o r e m i ol p o t o f klisze ki i n j o r k wy o i d u t s pro e r a p s he

c

a.eu

hesp c . w w w

FARBY WODOROZCIEŃCZALNE

FARBY NITROCELULOZOWE

Chespa Sp. z o.o. ul. ks. Fr. Duszy 5, 47-303 Krapkowice, Polska tel: +48 77 44 29 700, chespa@chespa.eu

HIGH QUALITY FLEXO


„Świat Poligrafii Professional” 11/2016  
„Świat Poligrafii Professional” 11/2016  
Advertisement