Page 56

Den moderne utvandraren

återvandrarna ligger sjuksköterskorna allra högst. I gruppen forskarutbildade har en stor andel av de utvandrare som är födda i Sverige återvänt. Slopandet av förmögenhetsskatten 2007 och det faktum att det har blivit svårare att undanhålla kapital från beskattning i OECD-länderna har gjort att återinvandringen av kapitalstarka svenskar ökade på 2000-talet. Enligt uppgifter från SCB ökade återinvandringen från de fyra mest attraktiva skatteplaneringsländerna i Europa med 35 procent mellan 2003 och 2008. Mest ökade nettoåterinvandringen från Storbritannien, 37 procent. Från Schweiz ökade den med 32 procent, från Österrike var ökningen 28 procent och svenskarna som flyttade från Luxemburg 2003–2008 ökade netto med 13 procent.

Hemvändare största invandrargruppen Idag är svenskar som återvänder till Sverige den största invandrargruppen. 2010 var det närmare 20 000 svenskar som återvände vilket motsvarar 20 procent av samtliga invandrare. Den genomsnittliga utlandsvistelsen varar i fyra år. Att så många flyttar tillbaka efter så kort tid utomlands illustrerar hur tillfällig flytten ofta är. Malin och Tobias Byfeldt återvände till Sverige våren 2010 efter drygt tre år i Kina. Tobias Byfeldt var utsänd för att bygga upp en supportorganisation i en ny fabrik som hans arbetsgivare byggde i Hangzhou. När kontraktstiden gick ut fick han erbjudande om att förlänga sitt kontrakt i Kina: – Jag tackade nej men jag kan mycket väl tänka mig att flytta utomlands igen. För Tobias och Malin Byfeldt innebar återkomsten till Sverige att allt återgick till det ”normala” igen. Malin, som 

55

Profile for Swedes Worldwide SVENSKAR I VÄRLDEN

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Advertisement