Page 51

utvandrare.nu

Utlandsstudier attraktivt på arbetsmarknaden Att det är lättare att få jobb i Sverige efter att ha studerat utomlands bekräftas delvis av arbetsgivare. Under hösten 2010 publicerade Internationella programkontoret i samarbete med Svenskt Näringsliv en studie som visar att det mest attraktiva för arbetsgivarna är en svensk examen där delar av utbildningen genomförts utomlands, i form av studier eller i synnerhet praktik. Undersökningen framhåller att svaren tyder på bristande kunskap bland arbetsgivare om utländska examina och att det kan vara en anledning till att så få efterfrågar denna typ av examen när de nyanställer. Myndigheter och större företag visar dock ett större intresse för utlandserfarna medarbetare. Så kallade ”internationella” egenskaper som exempelvis interkulturell kompetens och språkkunskaper ges konsekvent litet utrymme hos både företag och myndigheter, när det gäller egenskaper som de vill ha hos en nyanställd person. Istället efterfrågar de drivna, ansvarsfulla personer med god kommunikativ förmåga. Det är också dessa egenskaper som arbetsgivarna tror att studenter utvecklar vid en utlandsvistelse, ett faktum som indikerar att utlandsstudier och praktik är reellt värdefulla. I studien framgår det att arbetsgivare, både inom offentlig och privat sektor, i en anställningssituation väljer utlandserfarna framför icke utlandserfarna, om allt annat lika. Så är fallet i 99 fall av 100.

Allt fler pensionärer utomlands En annan grupp utlandssvenskar som växer är pensionärer. De lyser i och för sig med sin frånvaro i flyttstatistiken och enligt officiella uppgifter finns det få svenskar 50

Profile for Swedes Worldwide SVENSKAR I VÄRLDEN

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Advertisement