Page 48

Den moderne utvandraren

kände vi att det var dags. Längtan till Grekland har funnits länge. Många unga väljer att studera utomlands. Det vanligaste skälet till att studera i ett annat land är, enligt en enkät genomförd av CSN hösten 2010, att byta miljö och testa något nytt. En annan stark bevekelsegrund är att bättra på språkkunskaperna och på tredje plats att förbättra möjligheterna att få ett jobb efter studierna.

Erasmus underlättar utländska studier Tio procent av studenterna som läser utomlands är Erasmusstudenter. Erasmus är ett EU-program som startade 1987. Svenska studenter har haft möjlighet att delta i programmet sedan 1992. Över två miljoner europeiska studenter har deltagit i Erasmus studentutbyte, varav cirka 50 000 är svenskar, vilket motsvarar 2 två procent. Möjligheten att studera utomlands via Erasmus har inte varit lika populärt i Sverige som i andra EU-länder, vilket kan bero på att programmet länge varit relativt okänt. 2008 inledde Internationella Programkontoret, som håller i Erasmusverksamheten, en kampanj för att locka fler studenter till att utnyttja möjligheten. Kampanjen hjälpte till att öka antalet Erasmusstudenter med 13 procent. Gabriel Norburg siktar på en karriär inom arkeologi och är Erasmusstudent i England. Våren 2011 läste han sista året av University of Birminghams bachelor program i arkeologi. Främsta anledningen för honom att studera utomlands är att förbättra sina möjligheter att få ett jobb i övriga Europa efter studierna: – All arkeologisk utbildning har ett tydligt fokus på lokala kulturer för att göra sina studenter attraktiva på den regionala jobb marknaden. Jag valde att lägga mitt tredje 

47

Profile for Swedes Worldwide SVENSKAR I VÄRLDEN

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.