Page 43

utvandrare.nu

år 2010 enligt Statistiska Centralbyråns, SCB:s, årliga befolkningsstatistik.

USA populäraste utvandrarlandet Idag bor det uppskattningsvis 80 000 svenskar i Norge. Landet ligger därmed på 3:e plats över de mest populära länderna för svenskar att bo i. USA är i särklass mest populärt där omkring 100 000 svenskar bedöms vara bosatta. Storbritannien och Spanien ligger på delad 2:a plats med 90 000 utlandssvenskar i vartdera landet. USA populäraste utvandrarlandet

Land USA Spanien Storbritannien Norge Frankrike Tyskland Schweiz Finland Danmark Belgien Italien Thailand Australien Kanada Nederländerna Irland Grekland Kina Nya Zeeland Övriga länder TOTALT Källa: Svenskar i Världen, 2011

42

Antal svenskar 100 000   90 000   90 000   80 000   30 000   17 099   17 000   13 009   12 933   10 000   10 000   10 000    8 000    7 000    5 500    3 500    3 000    3 000    3 000   21 504 546 595

Profile for Swedes Worldwide SVENSKAR I VÄRLDEN

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Advertisement