Page 119

utvandrarE.nu

student, reseledare och yrkesverksam inom Ericsson och numera Sony Ericsson – har han en god uppfattning om hur andra länder ser på Sverige och svenskarna. – Vi har generellt sett ett bra rykte. Vår lite mer informella, raka ledarskapsstil uppskattas ofta, liksom vår respekt för andra människor, säger han. Sverige betraktas fortfarande som en stark industri­ nation. Stora, välkända företag som SKF, Volvo, ABB, Astra Zeneca, H&M, Ikea och Tetra Pak har hjälpt till att skapa bilden av Sverige som världsledande inom flera områden. – På sikt krävs dock att vi fortsätter att investera i framför allt utbildning och vårt skolväsende, annars riskerar vi att hamna i bakvattnet internationellt, varnar Magnus Anseklev. Med nya stora spelare på plan, som Brasilien och inte minst Kina, är inte Europas och USA:s historiska position längre given. Utvecklingen inom Sony Ericsson är ett tydligt exempel. Magnus Anseklev började sin bana inom Ericsson, ett helsvenskt bolag. Sony Ericsson, där han arbetar i dag, är ett svensk-japanskt företag, med säte i London. – Den svenska bakgrunden är inte oviktig men företaget blir allt mindre svenskt och alltmer internationellt, säger Magnus Anseklev. Koncernspråket är förstås engelska och när nya bolag startas i andra länder blir det allt vanligare att ledningen söks lokalt än att den hämtas från Sverige. – Andra delar av världen vinner allt mera mark. Europa är fortfarande en viktig marknad för Sony Ericsson men på sikt kommer länder som Kina, Ryssland och Brasilien att vara viktigare. 118

Profile for Swedes Worldwide SVENSKAR I VÄRLDEN

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Advertisement