Page 106

Den globala svensken

plats. Då ingick betydligt färre länder och färre tillfrågades. Att hamna på tionde plats av femtio är därför inte fy skam med tanke på landets storlek och vilka de konkurrerande länderna är. Starkast är det svenska varumärket i Tyskland, som placerar Sverige på fjärde plats. Svagast är det i Indien – det land där också kunskapen om Sverige är lägst.

Okunskapen om Sverige ökar med avståndet Kännedomen om Sverige är förhållandevis god i Europa och övriga västvärlden och den bild man har av Sverige här är övervägande positiv enligt rapporten Sverigebilden 2010, utgiven av Svenska Institutet. Men okunskapen ökar med avståndet. I länder som snart är en del av världens köpkraft t.ex Indonesien, Vietnam, Egypten, Turkiet, Sydafrika Mexiko, Nigeria, Filippinerna och Sydkorea är bilden av Sverige i princip obefintlig. Man har mycket liten kunskap om Sverige och associerar inte landet med alla de positiva värden som många i västvärlden gör. I länder som ligger geografiskt och kulturellt långt bort från Sverige är det därför angeläget att öka ansträngningarna att skapa kännedom om Sverige. Sett ur ett Sverigebildsperspektiv är det således olyckligt att lägga ned ambassaderna i länder som Vietnam, Argentina, Malaysia och Angola där Sverigebilden idag inte är så väletablerad. Sedan 1990 har Sverige stängt 54 utlandsmyndigheter och öppnat 40, förutom de fyra som stängs hösten 2011. I vilken mån nedläggningen och öppnandet av utlandsmyndigheter har påverkat Sverigebilden i de närmare etthundra länder som berörts får vara osagt. Att Sverige har trillat ned till tionde plats på listan över 

105

Profile for Swedes Worldwide SVENSKAR I VÄRLDEN

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Boken Utvandrare.nu - från emigrant till global svensk  

En samlat grepp över utvandringen från den stora emigrantvågen på 1800-talet till idag.

Advertisement