Page 9

Johan Staël von Holstein ...ger inte upp. TEXT: MARIE SVENSSON

HAN HAR VIGT SITT LIV ÅT ENTREPRENÖRSKAP OCH VILL RÄDDA VÄRLDEN GENOM FÖRÄNDRING. JOHAN STAËL VON HOLSTEIN ÄR VISIONÄREN SOM PROVOCERAR OCH ENGAGERAR GENOM KOMPROMISSLÖSHET, STARKT DRIV OCH GLÖDHET PASSION. DET ÄR MED EFTERTRYCK JOHAN STAËL VON HOLSTEIN beskriver

MEN FRAMGÅNG OCH LYCKA KAN BARA MÄTAS utifrån var och

entreprenörskapets fantastiska värld och den ilska som följde

ens egna referenspunkter. Om du blir framgångsrik eller misslyckas

när han insåg att många aldrig ens kommer i närheten av den upp

är upp till dig. Livet är orättvist, men det är bara att vänja sig, menar

levelsen.

han. Lyckan och framgången kan faktiskt hittas överallt.

– När jag upptäckte hur kul och häftigt det är att vara entreprenör

– Du måste förstå att du är din egen lyckas smed. Oavsett om du

blev jag vansinnigt arg på socialdemokratin som berövat människor

är fattig eller rik bör du ta ansvar för dina handlingar. Är du en god

möjligheten att få uppleva detta, säger han. Det var under 90-talet när

människa som vill väl, då blir du lyckligare och ju lyckligare du är

Johan Staël von Holstein jobbade hos näringslivsledaren och medie-

desto mer framgångsrik är du.

pionjären Jan Stenbeck som han bestämde sig för att ägna sin tid åt att föra fram entreprenörskapets budskap.

SJÄLV SER HAN SIG SOM EN ENORMT LYCKOSAM MÄNNISKA

– Jag vill hjälpa människor att komma igång med företag. Jag är

där familj och glädje kommer på första plats.

verkligen entreprenörernas bästa vän, säger han.

– Jag har en fantastisk fru och underbara barn. Det är en tusendels promille i världshistorien som har levt ett så roligt och innehållsrikt

BAKOM SIG HAR HAN EN HÄNDELSERIK KARRIÄR där han bland

liv som jag. Jag skulle kunnat vara mer framgångsrik och tjänat mer

annat har grundat företag som Icon Medialab, Letsbuyit.com

pengar, men det riktigt viktiga i livet är kärleken till de som står mig

och företagsinkubatorn Iqube. Sedan en tid tillbaka har han även

närmast. Ytterst är vi bara människor som älskar, säger Johan.

missionerat om att Google och Facebook håller på att ta över våra liv, vilket enligt honom kan få enorma konsekvenser. – Vi talar dagligen om att storebror ser dig, men samtidigt vill vi ha servicen från dem och inser inte problematiken. Nu letar Johan efter företag inom olika segment som vill skydda människors personliga säkerhet och integritet. – Din identitet, dina åsikter och kunskaper har tidigare varit skyddade i din hjärna, oåtkomligt för andra. Nu håller du på att tanka över allt detta i digitala format som du inte har kontroll över och som ägs av kommersiella företag som har för avsikt att kapitalisera maximalt på det de stjäl från dig. Det är slutet på vår civilisation om vi inte bryter det här, menar Johan. HALMSTADBÖRDIGE JOHAN HAR ÅTERVÄNT till hemstaden efter fem år i Singapore. Han arbetar idag med att hjälpa entreprenörer att starta bolag och drivkraften är densamma, nu som då, stor passion och nyfikenhet. – Det är allt som behövs. Om du har passion för någonting, då blir du bra på det. Och om du är bra på någonting, då kommer du att lyckas, säger han. NÄR KÄRLEKEN FINNS DÄR ÄR OCKSÅ RISKTAGANDE, självförtroende och hårt jobb något som du gärna står ut med. – Tro på er själva, var inte rädda för att misslyckas och ge aldrig upp. Jobba två timmar hårdare än alla andra, det är jätteenkelt för de flesta är lata. Då kommer du garanterat att lyckas. Och framför allt, gör bara det du vill göra, säger Johan.

De personliga hotellen

9

SWEDEN HOTELS MAGAZINE #3 2014 —

Sweden hotels magazine #3 2014  

Tips, reportage och besöksmål runt om i Sverige med hotellguide.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you