Page 26

Det fysiska mötet

- det socialaste av sociala medier I den ständiga uppkopplade miljön vi lever i idag, är det fysiska mötet allt mer viktigt. De virtuella mötena, online, kan ersätta en del av våra möten men kan aldrig ersätta den energi som uppstår när människor möts ”på riktigt”. Jag är övertygad om att ju fler online-möten vi har, desto större är behovet utav fysiska möten. Själva mötesmiljön är otroligt betydelsefull något som många gånger glöms bort när konferensen bokas. Ofta är det priset eller personliga värderingar som styr valet av anläggning. Fundera istället på innehållet som ska förmedlas och välj en anläggning som förstärker budskapet. Aktivera sinnena. Vi lär oss mer ju fler sinnen som aktiveras i en inlärningsprocess. I vår globala värld är det människorna som gör skillnad vilket innebär att framgångarna ligger i kundbemötande, serviceanda, innovationskraft och samarbetsförmåga. Vill vi utveckla och förändra attityder och synsett, vilket bör vara det faktiska syftet i alla möten och konferenser, finns det ingen kommunikationskanal som kan överträffa de krafter som människor kan ge varandra när de verkligen möts. Dock kan vi inte blunda för utvecklingen. Att mötas virtuellt kan vara både effektivt och miljövänligt och fungera väl för många typer av möten. Men vi bör se dem som ett komplement snarare än en ersättning till de fysiska mötena. Mänsklig interaktion tror jag är viktigare, både idag och i framtiden. Dessutom blir eftersnacket över en öl, aldrig detsamma online... Liza Nydén, Meeting in Mind

MEETING IN MIND

Identify objectives

Assess the results

MAP

TM

Design the meeting

Ägare och grundare till Meeting in Mind är Liza Nydén. Liza är även Verksamhetschef för mötes- & konferensverksamheten på IDEON Science Park i Lund. Liza är certifierad rådgivare i Event ROI och har utbildning i MAP™ (Meeting Architecture Process). liza.nyden@meetinginmind.se www.meetinginmind.se

Execute

26—SWEDEN HOTELS MAGAZINE #3—2014

Illustration till höger: Meeting Architecture Process

De personliga hotellen

Sweden hotels magazine #3 2014  

Tips, reportage och besöksmål runt om i Sverige med hotellguide.

Sweden hotels magazine #3 2014  

Tips, reportage och besöksmål runt om i Sverige med hotellguide.

Advertisement