Page 10

INTERVJU

Laget är större än jaget – gemenskap och ansvar är Pia Sundhages filosofi. PIA SUNDHAGE ÄR FOTBOLLSTRÄNAREN SOM

Och ska du göra skillnad, måste du vara modig, säger Pia.

GENOM KÄRLEKEN TILL SPORTEN GÅTT FRÅN

Hennes ledarskap innebär ett ständigt pusslande där individu-

FRAMGÅNGSRIK SPELARE TILL OMTYCKT FÖRBUNDSKAPTEN. I DAMFOTBOLLENS NAMN BYGGER HON BROAR, SKAPAR SAMHÖRIGHET OCH SPELGLÄDJE.

ella prestationer ska matchas ihop till en helhet. Det är hennes fascination för lagsporten som ligger bakom framgångarna. – Efter ett tag faller alla bitar på plats. Jag gör det här i damfotbollens namn och tar del av något som är större än mig själv. Jag har folk runtomkring mig som gör mig bra. Vi förstärker varandras goda sidor. Laget är större än jaget, säger hon.

TEXT: MARIE SVENSSON FOTO: BILDBYRÅN

MEN DET ÄR INTE ALLTID DET LYCKAS.

PIA SUNDHAGE BÄR FANAN HÖGT. Det är med stolthet hon talar om hur hon har gått från att vara spelare till att bli tränare för att sedan komma utomlands och därefter blir svensk förbundskapten för svenska damlandslaget i fotboll. – Det är passionen som har lett mig hit. Med passion för det du gör kan du ta dig förbi vilka hinder som helst, säger hon och är noga med att poängtera att det inte handlar om att lyckas för sin egen vinnings skull. – Passionen skapas tillsammans med andra. Det är det som inspirerar mig, säger hon.

Gruppens sammansättning och förväntningar måste stämma. – Genom att bara vara de vi är bidrar vi alla till hur det blir, menar Pia. För mig som ledare handlar det om att skapa en miljö där man kan prestera. Olikheter är bra, men det måste finnas tydliga ramar, säger Pia och menar att alla har ett gemensamt ansvar. – Hur ramarna, eller stämningen i laget ska vara, bestämmer inte jag. Mitt jobb är att göra spelarna medvetna om det, tillägger hon. PIAS LEDARSKAPSFILOSOFI BYGGER på gemenskap och

KÄRLEKEN TILL DAMFOTBOLLEN är också ett sätt att ”betala

ansvar. Rätt satta krav och förväntningar gör att vi växer och

tillbaka”. Fotbollen har alltid funnits som en stöttepelare i livet.

lyckas med de mål vi satt upp.

Så länge hon kan vill Pia ge andra av det hon själv har fått. Hon

– Även om jag har makten att bestämma väg, så gör jag ingenting

är uppvuxen tillsammans med fem syskon i Marbäck utanför

ensam. Jag frågar: ”Vad gör du för att det ska vara skönt att

Ulricehamn. Såväl familjen som fotbollen betydde mycket och

komma tillbaka till just det här laget?” Utifrån varje spelares

gav henne både en bra grund och en chans att drömma.

förmåga är det ansvaret oerhört viktigt. Vi måste tänka på

– När pappa hade båda fötterna på jorden så stod mamma för

både relation och prestation.

vingarna. Jag som var udda fick vara udda, säger Pia. FÖR ATT SKAPA BRA LAGANDA handlar det om att vara närFÖR PIA SOM HAR MED SIG BÅDE ETT OS-GULD (2008) OCH

varande i stunden.

VM-SILVER (2012) som tränare för amerikanska damlands-

– En ledare måste inte alltid vara tillgänglig, men när du är på

laget, är det just förmåga till reflektion och självinsikt som

plats eller pratar med en person, då ska du verkligen vara där.

karaktäriserar en bra ledare.

Du kan vila i dina framgångar och drömma om det bästa, men

– Jag fick rådet att vara mig själv. Ta reda på dina förtjänster

det är så viktigt att vara här och nu, säger Pia.

och brister. Är du trygg med det, vågar du också vara modig.

FAKTA OM PIA SUNDHAGE Ålder: 53. Bor: Stockholm. Bakgrund: Har spelat i svenska damlandslaget i fotboll. Spelarmeriter: SM-guld, EM-guld, EM-silver, EM-brons och VM-brons. Varit förbundskapten för USA’s damlandslag och är sedan 2012 förbundskapten för de svenska damerna.

10—SWEDEN HOTELS MAGAZINE #3—2014

Blev utnämnd till ”Årets damtränare” 2012 och till hedersdoktor av Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Gav ut boken ”Att spela på bästa fot. Att leda med glädje” tillsammans med Elisabeth Solin 2010. Aktuell: Med att föra svenska damlandslaget till VM 2014 och som gästprofessor på ett college i Kansas.

De personliga hotellen

Sweden hotels magazine #3 2014  

Tips, reportage och besöksmål runt om i Sverige med hotellguide.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you