Page 38

Vi vill ta ett ansvar! När Maja dök upp hos oss som sommarjobbare för flera år sedan så var det genom ett projekt som kallades Jobb i Sikte. Hon gick på särskolegymnasium och genom projektet betalades hennes lön för sommarjobbet och vi fick sätta henne i arbete. TEXT: Anders Hagström

Hon kom tillbaka ytterligare en sommar innan hennes gymnasieutbildning var slut och då fick vi frågan om hon kunde få fortsätta att jobba hos oss med hjälp av anställningsstöd. Eftersom det fanns en stor ömsesidig uppskattning så valde vi för tre år sedan att ta emot Maja och hon är nu en viktig del av vår personalgrupp. Från början så fanns det hos henne en stor osäkerhet som krävde mycket tydliga instruktioner och enkla arbetsuppgifter. Idag har Maja ett stort driv och hon jobbar självständigt med många olika arbetsuppgifter. För oss är hon en stor tillgång och för Maja så är hennes jobb oändligt värdefullt. Att ta emot människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kan ge lite extrajobb med arbetsledning och kontakter med Arbetsförmedling och andra. Men att se glädjen över att den personen har ett jobb att gå till, och finnas med i en fungerande arbetsgemenskap väger i de flesta fall upp det extraarbetet. Unga människor, utrikesfödda och funktionshindrade är grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och vi känner att det är viktigt att hjälpa till. Att det blir en vinst för individen är uppenbart men även företaget som anställer kan på flera sätt ha nytta av att jobba på det sättet. Med anställningsstöd som är möjligt att få i många fall, så kan verksamheten ha en större personaltäthet och på så vis minska arbetsbelastningen på den ordinarie personalen. Det är också ett sätt att rekrytera ny personal som kan gå vid sidan av den ordinarie personalen under längre tid. Dessutom så visar kalkylerna för arbetsmarknaden att den nuvarande relativt höga arbetslösheten kommer att bytas mot en arbetskraftsbrist inom några få år, så är det läge att vara tidigt ute i rekryteringar. Flera av Sweden Hotels anläggningar jobbar aktivt med CSR (Corporate Social Responsibility). Alltså med att aktivt ta ett ansvar i samhället vad gäller miljöfrågor men också socialt. För Livin´ Hotel i Örebro har det inneburit att vi är Gröna Nyckelncertifierade men framförallt att vi jobbar mycket aktivt med att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Vi finns också med i ett internationellt biståndsprojekt där vi varit med och byggt en skola i Amazonas och bidragit till ett fotbollsprojekt i Medellin i Colombia.

Faktaruta från Wikipedia Företags samhällsansvar (CSR, engelska

Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Historiskt sett har CSR setts som ett sätt att både ta ansvar och minimera risken för att oegentligheter ska förekomma i företag (en syn som återspeglas i bland annat EUkommissionens definition av CSR. Idag ses CSR och hållbarhet i allt högre grad som något som även kan bidra till ökad lönsamhet då det kan ses som ett sätt att minska onödig för-brukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och Arbetsplats samtidigt optimera användningen av de resurser man förfogar över.

CSR Miljö

Anders Hagström Hotellchef Livin´ Hotell, Sweden Hotels i Örebro

38—SWEDEN HOTELS MAGAZINE #1—2013

De personliga hotellen

Samhälle

Sweden Hotels Magazine #1 2013  

Tips, reportage och besöksmål runt om i Sverige med hotellguide.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you