Page 1

-MAGASINET SAN

WWW.SWEA.ORG/SANFRANCISCO

FRANCISCO NR 1 SUMMER 2017

35 ÅR

AN EA S

SW

O

CISC

FRAN

FEL ELLER RÄTT

profilen

DRICKS?

SWEASOFIA GESTBLOM

Återtåget till Sverige

VILDA Yosemite

MIDSOMMAR

på svenska I BAY AREA!


2

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017


redaktörensrader

Vi är alla en del av historien innehåll

18

ORDFÖRANDENS ORD / BARBROS SIDA 4-5 ÅRSMÖTET – ny ordförande & styrelse 6 FLER SEDLAR OCH MYNT BYTS UT – sista rundan att tömma sparbössan

7

RUMSFÖRMEDLING GER NYA VÄNNER 10 – välkomna Sweor från världens hörn ATT DRICKSA – vad är rätt och fel?

12

VOLONTÄRJOBB – var finns de?

14

SWEOR KAN: BIRGITTA DURRETT – möt vår nya ordförande

16

UTFLYKTSTIPSET: YOSEMITE – i år vildare vatten än någonsin!

18

SWEA PROFILEN: SOFIA GESTBLOM – att återvända till Sverige

22

VÄRLDSMÖTE I AUSTRALIEN

25

MÖT VÅRA NYA MEDLEMMAR

26

SMÅTT & GOTT – recept för sommarens picknick

32

MIDSOMMAR – full aktivitet i Bayen

33

HÄNG MED PÅ SWEA:S AKTIVITETER! 34 Omslagsfoto: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

SWEA-MAGASINET

D

et känns faktiskt lite andäktigt att arbeta med detta nummer som firar SWEA San Franciscos 35-årsjubileum. Att jag, precis som ni, är med och fortsätter att skriva historia och fortsätter bidra till att vår förening lever vidare i allsköns välmåga. För det är ju på intet sätt givet. Föreningar som bygger på välgörenhet är aldrig starkare än dess medlemmars engagemang och sällan har jag skådat en förening med så stort utbud och engagemang. Titta själv på sidan 34-35 och häpnas över alla aktiviteter som anordnas och där medlemmar deltar varje vecka. Ibland är aktiviteterna bara skönt sociala och ibland är de förkovrande. För oss som deltog i minnesträningen med Chester Santos, "The International Man of Memory", har det även varit effektiviserande. Läs mer på sidan 32 om hur vi kan spetsa till vårt minne med hjälp av olika tekniker. På sidan 4 är det Barbro Osher som drar sig till minnes hur det var vid SWEA-starten 1982 och hur SWEA:s resa började. Men det är ju inte bara aktiviteterna som gör oss gladare och klokare. Målsättningen med SWEA:s tidning är också att sprida kunskap och glädje. I det här numret, som för övrigt är

redaktionen

ANSVARIG UTGIVARE Birgitta Hilleberg-Durrett Tfn: (415) 203-1456 president@sweasanfrancisco.org

BITRÄDANDE REDAKTÖR Helen Piper Tfn: (669) 234-0489 editorialassistent@sweasanfrancisco.org

REDAKTÖR / GRAFISK FORMGIVARE Louise Ling-Vannerus Tfn: (408) 477-0896 editor@sweasanfrancisco.org

KORREKTUR Ulla Wikander Reilly contributor@sweasanfrancisco.org

TRYCK Metro DISC 2 utgåvor per år

ANNONSANSVARIG Michaela Taylor Tfn: (415) 691-7191 advertising@sweasanfrancisco.org

helt i färg, har vi gett oss i kast med att försöka reda ut det här med dricks. Jag tror inte att jag är ensam om att ibland känna osäkerhet och skam över huruvida jag gett för mycket eller för lite i olika situationer. En mycket tänkvärd och instruktiv artikel av Helen Piper finner du på sidan 12-13, och på sidorna 24 och 31 bjuder vi som vanligt på praktiska tips för oss svenskor i Kalifornien. Sommaren är i antågande och många är vi som packar våra väskor för att resa ”hem” till Sverige. Då finns det en del att tänka på, som att lösa in utgående pengar, värna om din ID-säkerhet och eventuellt förnya ditt pass – läs mer på sidan 7. Ska du däremot stanna kvar i vår ”Bay” så kan du se fram emot ett stort utbud av härligt midsommarfirande (sid 33). För visst vill vi vara tillsammans när det är dags att hedra en av Sveriges största helgdagar? Packar du picknick-korgen bidrar Pim med härligt recept, och Mimmi med tips på hur du gör en fin duk – se sidorna 21 och 32. Så plocka med dig tidningen till hängmattan, koppla av och njut av en härlig sommar!

Louise Ling-Vannerus Redaktör/grafisk formgivare

ANNONSERING Pris per tidning: 10% rabatt vid helårsannonsering (2 utgåvor). 1/8 sida (3.5”x 2.25”) Sv/v $20 Färg $50 1/4 sida (3.5”x 5”) Sv/v $40 Färg $120 1/2 sida (8.2”x 5.25”) Sv/v $75 Färg $240 Helsida (8.5”x 11”) Sv/v $125 Färg $325 Vi kan också utforma förmånliga annonspaket anpassade för dig och ditt företag. Kontakta Michaela Taylor Tfn: (415) 691-7191 advertising@sweasanfrancisco.org

BIDRA GÄRNA MED ARTIKLAR & BILDER Vill du skriva en artikel för tidningen? Hör av dig till redaktionen i planeringsstadiet av nästa nummer; senast den 10 september för vinternumret 2017. Bidrag till vår bildkavalkad/program eller familjesidan måste vara redaktionen tillhanda senast 15 oktober. Tack! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texter.

Boka din annons i vinterrnumret senast den 15 oktober.

SAN FR ANCISCO


ordförandensord

Kära Sweor,

F

örst och främst ett stort TACK för att ni har givit mig det stora förtroendet att bli er ordförande, en roll jag tar på fullaste ansvar! Vi har alla våra skäl varför vi gått med i SWEA och jag minns att jag mer eller mindre halkade in. Det var min dotter Anna, då årets lucia, som var skälet. Lisa Wiborg, nu hedersmedlem, viskade till mig att det skulle vara mycket passande om lucians mamma tillhörde SWEA. Nu 15 år senare, efter sammanlagt sex år som styrelsemedlem, kan jag med största förtroende säga att det var ett av mina bättre beslut i livet. SWEA:s internationella nätverk och ”non-profit”organisation är unik, och som svensktalande kvinnor med varierande bakgrund, men med kunskap om svensk kultur, har vi mycket att dela med oss av till omvärl-

den. Som en av de största avdelningarna i världen, vill jag och styrelsen göra vårt bästa för att föra SWEA:s uppdrag vidare – att sprida svensk kultur på ett modernt sätt som känns relevant för alla våra medlemmar. Som ni vet är vi nästan 400 medlemmar spridda i Bay Area. Med den ökande trafiken kan vi inte realistiskt förvänta oss att ett program i till exempel South Bay, en vardagskväll, lockar medlemmar från North Bay. Nu, med en styrelse som representerar hela vår organisation, geografiskt, åldersmässigt och intressemässigt, hoppas vi kunna arrangera ett varierat program runt om i ”Bayen”. Vi har numera tre mötesplatser för filmkvällarna; i Berkeley, i Palo Alto och i San Francisco. SWEA Professional arrangerar program både i South Bay och i San Francisco men även bokklubbarna och IKEA-träffarna finns på flera orter. Som sagt, vi vill att alla ska kunna delta. Våren har bjudit på ett rikt smör-

gåsbord med aktiviteter. Vi som lyssnade på minnesmästaren Chester Santos minns hans värdefulla föreläsning om hur vi slipar just vårt minne. SWEA Professionals träffar gav oss också kunskaper – dels om företag i området men även om verktyg att använda i vårt yrkesliv. Vi välkomnade våra nya medlemmar i Inger Vidas vackra hem och i maj samlades vi till den årliga vårbrunchen. På kultursidan träffade vi författaren Lo Dagerman och avdelningen BOST bjöd som vanligt på en mängd härliga evenemang. Vi minglade och vi umgicks – allt med den gemensamma nämnaren att ha kul tillsammans! Vi som har tillhört SWEA i många år vet att ett av de största skälen är just vår gemenskap. Som den partiska SWEAordförande som jag är, tycker jag att vi svensktalande kvinnor är unika. Har man dessutom ett uppdrag som vi i SWEA har, då borde vi ju vara oövervinnliga, eller hur?

Birgitta Hilleberg-Durett Ordförande

SWEA-SAN FRANCISCOS styrelse 2016

ORDFÖRANDE Birgitta Hilleberg-Durett sanfrancisco@swea.org

REDAKTÖR HEMSIDAN Jenny Folkesson/Camilla Podowski webmaster@sweasanfrancisco.org

VICE ORDFÖRANDE Jenny Folkesson vicepresident@sweasanfrancisco.org

PROGRAM Gunilla Andersson Camilla Ekenheim Annette Eldredge Josefin Jansson Gunilla Lehmkuhl Helena McCombie Helen Piper Susanne Wisén program@sweasanfrancisco.org

KASSÖR Siv Hood treasurer@sweasanfrancisco.org SEKRETERARE Gun Bolin secretary@sweasanfrancisco.org

4

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

Siv Hood, Josefin Jansson, Susanne Wisén, Camilla Eken� heim, Gun Bolin, Gunilla Andersson, Jenny Folkesson, Annette Eldredge, Helena McCombie, Birgitta Durrett, Gunilla Lehmkull och Helen Piper. Foto: Camilla Ekenheim

MEDLEMSSKAP, E-POST & UTSKICK Anita Benson Tfn: (925) 945-6582 Siv Richards office@sweasanfrancisco.org membership@sweasanfrancisco.org


hundra

barbrossida

1982 – för Ungefär så löd rubriken på en mindre kria som skrevs till SWEA San Franciscos 25-årsjubileum. Nu har tio år runnit iväg i den storm, som drabbar almanacksbladen, när man uppnått så kallad mogen ålder. Låt mig citera ur texten från fordom:

I

nte var jag så kaxig, när jag landade som ny immigrant strax utanför San Francisco cirka 1980. Hemmavid var jag ensamstående mor, yrkesverksam och självförsörjande med egen identitet. Här blev jag både arbetslös och barnlös, men försörjd. Identiteten skulle gå via maken!? Hemma hade jag familj, vänner och kollegor. Här kände jag ingen mer än den nyblivne mannen och hans hushållerska. En gyllene men mycket enslig bur! Ur buren

Men jag hittade några glada svenskor, som räddade mig ur buren! Vi hittade fram till SWEA Los Angeles och Agneta Nilsson, en gammal bekant från 60-talets Stockholm. Via djungeltelegrafen ordnades ett sonderingsmöte i Norska sjömanskyrkan och minsann: Ett 70-tal svenskor fann sig kal�lade. Agneta talade entusiasmerande och snart var SWEA San Francisco ett faktum. Vi fick ihop både styrelse och program samt åkte med jättepackning till SWEA LA:s julmarknad. Näst-

år sedan...

kommande år hade vi vår egen! Pionjäranda och roligt nästan hela tiden!

på Butterfield’s på Sutter Street senare i mars (se nästa sida).

Med SWEA fick jag mark under fötterna, ny hemhörighet, en uppgift att bita i och en helt ny familj: en mängd kapabla Sweor.

Skrivmaskin

SWEA SF framstår fortsättningsvis som en av de största och bästa (lokalpatriotiskt?) bland de numera otaliga SWEA-föreningarna runt jorden. Jag är glad och tacksam över att ha fått vara med i SWEA:s barndom och nu kan stå för ett historiskt bakåt. Med många glada minnen kan man till och med få åldras med visst behag!”

Jag minns mina år som mötesordförande i SWEA International anno 1984-87. Den posten och därmed mig själv avskaffade jag nästan enväldigt vid ett möte i Kingsburg. Också hur dåtidens SWEA-blad kom till med sagda skrivmaskin och stencil! Och

"Vilken fantastisk resa SWEA gjort genom alla dessa 35 år!"

Nutidens skyttegravar

Kära Sweor, det här är bara ett decennium sedan. Men hur mycket mer har inte alla ni hunnit med i nutidens “skyttegravar”? Tio julmarknader är bara början! Nya geografiska grupperingar, nya intressegrupper, nya friska initiativ av en ny och yngre generation. Tillväxt och frånfälle – precis som i naturliga generationsskiften! Vi är superdigitaliserade, kör med PayPal och nätverk. Umgås globalt via desamma! Annat var det i begynnelsen – jag hittar listan på dem som kom i februari 1982, skriven på en Olivetti Lettera från forntiden. Jag hittar foton på första styrelsen vid sammanträdet

första medlemsmötet med idel hemmalagade Janssons och semlor! Första julmarknaden i Hall of Flowers i Golden Gate Park, eländesväder och för trång lokal! Vilken fantastisk resa SWEA San Francisco gjort genom alla dessa 35 år! Vi är djupt respekterade i hela den stora SWEA-världen! Men viktigast av allt är sammanhållningen, systerskapet, vårt språk och känslan av hemhörighet på lokalplanet och på den globala arenan. Hur många kompetenta Sweor har inte börjat sin professionella bana genom träget arbete i styrelser och arbetsgrupper? Det gav kraft och mod i barm! En vital 35-åring firar vi i år! Barbro Osher

Barbro Osher Svensk generalkonsul i San Francisco Grundare av SWEA-avdelningen SWEA San Francisco 1982 Ordförande för Bernard Osher Foundation och Barbro Osher Pro Suecia Foundation. www.osherfoundation.org Foto: Kerstin Alm

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

5


Stor uppslutning på SWEA:s

ÅRSMÖTE

Super Bowl hindrade inte 104 sweor att sluta upp till årsmöte den 5:e februari. Och Sweorna blev inte besvikna – mötet bjöd på härlig, historisk miljö i Swedish American Hall, fantastiska smörgåstårtor och semlor samt inte minst ny ordförande och nya styrelsemedlemmar!

T

råkigt nog hade avgående ordförande Camilla Podowski hastigt fått avresa till Sverige, så avtackandet av henne fick denna gång bli utan hennes närvaro, men helt säkert svävade hennes ande över Sweorna ändå. Homo sapiens

När sedan Birgitta Hilleberg-Durrett, tidigare vice ordförande, säkert tog över rodret och presenterade sin nya styrelse, kände alla att verksamheten även fortsättningsvis är i trygga händer. – Men kom ihåg att jag bara är en vanlig homo sapiens, varnade hon med en blinkning till Camillas ande.

och årsredovisningen visar på ökande medlemsantal (450) och goda försäljningsresultat från SWEA:s julmarknad, som 2016 hade rekordmånga besökare (3 130 betalande). Julmarknaden drog in över 33 650 dollar vilket är det största tillskottet till SWEA:s tillgångar, som nu överstiger 300 000 dollar. Aktivt år

Året präglades av en mängd aktiviteter spridda runt ”Bay Area” såsom teater, konst, musik, friluftsliv, professionell utveckling, matlagning, pyssel, välgörenhet, lek och umgänge.

En underbar kreation Ekonomin för SWEA är mycket stark

Även 2017 har dragit igång med många spännande programpunkter

SWEA 35 år

Som den uppmärksamme läsaren lagt märke till, så finns en ny vinjett på detta tidningshuvud. SWEA San Francisco firar nämligen 35 år i år. I grundaren Barbro Oshers gömmor fanns denna fina bild från det första styrelsemötet den 22 mars 1982. Det blev inledningen på SWEA:s spännande resa som vi bara sett början på ännu. Grattis SWEA San Francisco!

6

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

Sittande från vänster: Agneta Turner, Margareta Gottreich, Marianne Ahlström, Lisa Wiborg, Bridget Brink, Solveig Willenhag, Barbro Greene. Stående fr v: Maud Hallin, Barbro Osher, Nina Webber och Lena Sivik.

och det var med stor entusiasm vår nya ordförande såg fram emot en aktiv och rolig vår och inte minst ”lite party!” Röda rosor

Årsmötet innebär som alltid att avtacka de avgående styrelsemedlemmarna med gåvor och de medlemmar som gjort extrainsatser under året belönades med var sin ros. Till traditionen hör också Anita Bensons roliga statistik om oss själva, där Sweorna fick sig många goda skratt. Glädje, värme och vänskap är nämligen alltid det som står högst upp på SWEA:s agenda. Louise Ling-Vannerus


Sista påminnelsen:

Så skyddar du dig från

ID-KAPNINGAR

TÖM DINA SPARBÖSSOR – sedlar och mynt blir ogiltiga

Nu gäller det att göra sig av med 100och 500-kronorssedlarna samt 1-, 2- och 5-kronorna som alla blir ogiltiga efter den 30 juni 2017.

Nu är det dags att återigen vittja sina pengagömmor för snart går fler svenska sedlar och mynt ur tiden. Efter den 30 juni 2017 går det inte längre att betala med de gamla 100-, och 500-kronorssedlarna samt 1-, 2- och 5-kronorna. Men tänk på att vara ute i god tid – det kan finnas begränsningar för bank och handel när det gäller att ta emot sedlar.

S

om vi skrivit tidigare så är det enklaste sättet att använda sedlarna att betala med eller sätta in dem på ett svenskt bankkonto (sista dag 30 juni 2018). Hör efter med din bank hur du går till väga. Om du ändå har ogiltiga svenska sedlar kvar efter den 30 juni 2018 kan Riksbanken lösa in dessa, så länge det inte finns någon misstanke om att de har koppling till något brott, som till exempel rån eller penningtvätt. Riksbanken löser in ogiltiga sedlar om det totala värdet överstiger 100 kronor (avgiften är 100 kronor). Om önskvärt kan pengarna även sättas in på ett utländskt konto.

I takt med samhällets digitalisering blir det allt vanligare att brottslingar kommer över personnummer, bankuppgifter eller annan information som kan användas för att ta krediter eller handla varor på Internet i en annan persons namn.

G

enom att vidta vissa enkla åtgärder kan du skydda dig från risken att i Sverige råka ut för denna typ av bedrägerier. Ett sätt är att använda Skatteverkets tjänst ”Spärra obehörig adressändring”. Då kan du förhindra att någon flyttar din adress för att sedan beställa varor, skaffa kreditkort i ditt namn och börja handla. I tjänsten väljer du att Skatteverket bara ska godkänna adressändringar som görs med e-legitimation, till exempel Mobilt BankID. Särskild postadress

Skatteverket lanserar även en e-tjänst för att anmäla särskild postadress. Tjänsten vänder sig till dig som behöver ha posten någon annanstans än till din folkbokföringsadress under en period på sex månader. Om du spärrar din adress i e-tjänsten ”Spärra obehörig adressändring” så gäller spärren även för dig som anmält särskild postadress. Här aktiverar du tjänsten som kräver någon form av e-legitimation såsom Mobilt BankID eller BankID: www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c 15312eff6fd123f5.html Kontroll av spärren

Mer information om sedelinlösen: www.riksbank.se/ sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Att-losa-in-ogiltiga-sedlar/

För att kontrollera att du har lagt in en spärr loggar du in i Skatteverkets e-tjänst. Din nuvarande status är markerad. När du anmäler spärr av obehörig adressändring gäller spärren så snart du får en kvittens på e-tjänstens sista sida.

Skriv upp dig på KRIS-listan!

Förnya passet i sommar?

Den så kallade ”Svensklistan”med syfte att kunna få kontakt med de svenskar som finns i landet/regionen vid en eventuell krissituation (t ex jordbävning) som tidigare fanns på konsulatet i San Francisco, har nu digitaliserats. Registrera dig på: www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/ Svensklistan/Service-till-svenska-medborgare/Anmalantill-ambassaden/Anmal-dig-har/

För er som tänkt att förnya passet i sommar vill vi påminna om att tidsbokning är ett krav på de flesta platser i Sverige. För mer information och tidsbokning: https://polisen.se/Service/Passoch-id-kort/ Du behöver ha med dig giltig svensk idhandling och ditt gamla pass om det fortfarande är giltigt. Priset är 350 kronor. SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

7


Kort och gott om nykomlingarna i

STYRELSEN

HELEN PIPER Bor i Cupertino. I Sverige bodde hon i Stockholm men är från Göteborg. Vad hop-

pas du kunna göra i styrelsen? Jag hoppas att kunna bidra till att utveckla vårt programutbud. Det är en utmaning för det är redan så rikt och varierat. Jag hoppas också att jag kan skriva mer om alla våra aktiviteter och fantastiska medlemmar i SWEA-Magasinet. Favoritställe i Bay Area: Berkeley Campus för jag älskade min studietid där.

ANNETTE ELDRIDGE Bor i Willow Glen, San Jose. I Sverige bodde hon i Stockholm men är från

Göteborg. Vad hoppas du kunna göra i styrelsen? Då jag är intresserad av film, teater, konst, konserter och föreläsningar skulle jag gärna se att vi hade något liknande BOST i South Bay. Här finns intressanta föreställningar och Stanford University har många föredrag som är öppna för allmänheten. Jag har tagit över tjejträffarna i South Bay från Helena McCombie och ser fram emot att träffa alla South Bay Sweor. Favoritställe i Bay Area: Big Sur. Dit har jag åkt för att campa och hajka varje år i 20 år.

JOSEFIN JANSSON Bor i Alameda. I Sverige bodde hon i Karlstad men är från Arvika. Vad hoppas du kunna göra i styrelsen? Jag håller på att sätta mig in i styrelsens arbete än så länge. Jag hoppas bidra med mina kunskaper inom det digitala mediet samt sätta min personliga prägel på event och dylikt. Favoritställe i Bay Area: Alameda beach. Här kan man ta underbara promenader i solen eller lite mer ansträngande joggingturer. I kvällningen kan man njuta av solnedgångar och efter mörkrets inbrott kan man se San Francisco lysas upp på andra sidan vattnet.

GUNILLA LEHMKUHL Bor i Walnut Creek. I Sverige bodde hon i Göteborg. Vad hoppas du kunna göra i styrelsen? Tidigare jobbade jag inom restaurang- och cateringbranschen, Jag gillar eventplanering och hoppas kunna dela med mig av mina erfarenheter vid våra SWEA-evenemang. Jag tror de flesta av oss njuter ute i naturen och skulle därför vilja arrangera fler friluftsprogram. Bay Area har ju så mycket att erbjuda! Favoritställe i Bay Area: Wildcat Canyon Regional Park. På San Pablo Ridge trail är utsikten helt underbar!

Representanter för utlandssvenskarna i riksdagen Under senaste Utlandssvenskarnas Parlament beslutade närvarande riksdagsledamöter att i riksdagen bilda en vängrupp för utlandssvenskar. Gruppen blir ett naturligt forum att diskutera olika ämnen som rör svenskar i utlandet, utflyttare och de som ska återvända eller har återvänt. Första mötet ägde rum i mars då representanter från olika riksdagspartier och från Svenskar i

8

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

Världen diskuterade hur man bäst kan samarbeta mot gemensamma mål. Ambitionen från Svenskar i Världen är bland annat att införa elektronisk röstning och en särskild valkrets för utlandssvenskar, rättvisare socialförsäkringar för svenskar utomlands, förenklad passförnyelse i utlandet samt få en representation och strategi för utlandssvenskarna.

I till exempel Irland finns en minister och ett genomarbetat och implementerat program för deras medborgare som är bosatta i utlandet. Även Indien har tagit fram en liknande handlingsplan för sin månghövdade diaspora där många åker ut och studerar eller arbetar utomlands och sedan återvänder till arbetsmarknaden på hemmaplan.


H

elene Karlsson har tilldelats SWEA San Franciscos Silversked 2017 för sina otaliga insatser i SWEA:s verksamhet. Hon har varit ledare för mammagrupperna, startat SWEA SF Facebook med Vänner, tagit initiativ till program och utskick, är alltid välkomnande och hjälpsam och ständigt involverad i julmarknaden. “Helene är en klippa, en pärla, alltid samarbetsvillig, glad, positiv och lätt att arbeta med.” Utnämningen offentliggjordes under varma applåder vid vårbrunchen på WeWork Transbay. SWEA San Franciscos silversked ska tilldelas en Swea som… • under många år varit aktiv medlem i SWEA • gärna erbjuder sina tjänster • har bidragit med nya idéer och initiativ • åtar sig och fullföljer en uppgift • för närvarande inte är styrelsemedlem. Tove Norlander, silversmed och medlem i SWEA San Francisco, har formgivit den vackra silverskeden i form av en kvinna, hållande ordet SWEA högt över huvudet. Tack till alla er som röstade och ett stort tack till Helene, för allt hon gör och har gjort – GRATTIS! Ann Faut, Birgitta Durrett-Hilleberg & Nina Webber i Silverskedskommittén

Helene Karlsson

fick Silverskeden Silverskeden har hittills tilldelats: 2016 Inger Skogström, 2015 Christina Einstein, 2014 Camilla Podowski, 2013 Anita Benson, 2012 Nina Webber, 2011 Ulla Wikander Reilly, 2010 Kerstin Eriksson Splawn, 2009 Ann Faut, 2008 Siv Richards, 2007 Lisa Wiborg, 2006 Gun Johnston, 2005 Margareta Gottreich & Ulla Sabelström, 2004 Barbro Osher.

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

9


RUMSFORMEDLINGEN

– öppna upp för nya SWEA-vänner Som Swea kan du snabbt skapa vänner på din nya plats, i din nya verklighet, när du flyttat utomlands. Men SWEA:s unika nätverk är så mycket mer än så, det sträcker sig över hela världen. Det innebär att du, när du är på resande fot, kan bo hos en Swea-syster nästa gång. Eller varför inte själv erbjuda en sängplats? Få kan matcha den lokala kunskap, värme och gemenskap som kommer med värdinnorna i SWEA:s rumsförmedling.

S

WEA Internationals forum på sociala medier används flitigt, när någon behöver tips, råd eller hjälp, i ett land annat än deras eget. Medlemmar i lokalföreningar på plats är ofta snabba på att svara och stötta. Men hjälpen kan gå bortom ett möte över några textrader på Facebook – du kan till och med få sova över hos en Swea när du är ute och reser! Startade i Kalifornien

Detta tack vare att Ann Faut, medlem i vårt eget SWEA San Francisco, 1992 fick en väldigt bra idé. Hon tyckte mycket om att resa, och tänk”JAG HADE TVÅ EXTRA SOVRUM te på vårt globala nätverk och hur MED EGET BADRUM SÅ DET VAR trevligt det skulle vara om Sweor kunde bo hos varandra när de SJÄLVKLART ATT JAG KUNDE var på resande fot. Hon presenteBJUDA IN EN SWEA DÅ OCH rade idén vid regionsmötet 1992, DÅ.” Nina Webber och förslaget antogs. Verksamheten tog först fart i Kalifornien, men Maud Malmberg från SWEA Zürich anslöt snart och tog hand om de europeiska länderna, och sedan fortsatte värdinneprogrammet att sprida sig över hela globen. God lokalkännedom

Grundidén är att Sweor som har ett extra rum, och lust att träffa andra Sweor, erbjuder sängplats och frukost för cirka 20-80 dollar per natt – beroende på ort och typ av boende som erbjuds. Det ska även finnas möjlighet att tvätta kläder och stryka. Detta, tillsammans med möjligheten att få tips av en värdinna med mycket god lokalkännedom, gör det till ett ypperligt stopp på din resa. Värdinnan bestäm-

10

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

Genom att ansluta dig till rumsförmedlingen öppnar du dörren för nya spännande SWEA-möten. Vill du själv gästa en Swea finns de spridda runt om i världen.

mer naturligtvis själv hur länge gästen kan stanna, och också om hon är villig att ta emot manliga gäster. Värdinnor spridda runt jorden

Idag finns förmedlingsrepresentanter på 66 orter runt om i världen, så nästan oavsett vart du ska åka, är det värt att titta på listan och se om det finns möjlighet att hyra på just den orten. Ann har själv varit gäst hos Sweor i bland annat London, Dublin, Wien, Paris, Seattle, New York, Stockholm, Melbourne och Berlin samt haft Sweor från många av världens hörn som gäster i sitt hem. Nina svarar på frågor

Nina Webber, från vår egen lokalförening, hade i sitt tidigare boende ett rum som hon hyrde ut och hon svarar gärna SWEA-Magasinet på några frågor om sina upplevelser. Hur kom det sig att du bestämde dig för att hyra ut till andra Sweor? – Ann Faut startade denna fantastiska idé och kontaktade dem som hon visste hade extra rum hemma. Eftersom jag själv kunde tänka mig att bo


hos en Swea på resor ställde jag naturligtvis upp. Jag hade två extra sovrum med eget badrum så det var självklart att jag kunde bjuda in en Swea då och då, berättar Nina.

kortafakta

Var det många som visade intresse och hur många gäster tog du emot per år? – Under de kanske tio åren som gick, hade jag säkert 25 olika gäster, konstaterar Nina. Ibland var det mer än en person – mamma och dotter, eller ett par goda vänner. Ibland var det i samband med en resa hit till Kalifornien från Sverige, men nästan lika ofta Sweor från runt om i USA, som kom hit för SWEA-möten.

PÅ FÖLJANDE PLATSER ÖPPNAR SWEAVÄRDINNOR SINA HEM FÖR DIG:

En gång fick jag förfrågan från en ung svenska som skulle vara praktikant vid en välkänd designfirma i San Francisco. Hon var inte Swea, men hade hört talas om vårt värdinneprogram. I ett halvår bodde hon kvar hos mig och någon trevligare inneboende har jag aldrig haft.

EUROPA Aten, Barcelona, Bryssel, Budapest, Cos-

Vad tyckte du var roligast med att vara värdinna? – Jag lärde känna många trevliga Sweor och var glad att kunna hjälpa till med sightseeing och annat, avslutar Nina entusiastiskt. Ledigt rum?

Du kanske har ett rum att hyra ut? Kontakta Ann Faut (annfaut@gmail.com) så berättar hon gärna mer och hjälper dig att komma igång. Hon får många förfrågningar om vårt område, så har du möjlighet, finns det många trevliga Sweor med intressanta erfarenheter från jordens alla hörn som snart kan sitta vid just ditt frukostbord. Emily Bond

AFRIKA Tunisien ASIEN Beijing, Hong Kong, Seoul, Kuala Lumpur AUSTRALIEN Perth MELLANÖSTERN Israel

ta Blanca, Dublin, Genève, Göteborg, Haag, Istanbul, Köln/Bonn, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mallorca, Malmö, Marbella, Milano, Moskva, München, Oslo, Rimini, Rivieran, Rom, Stockholm, Telemark, Västerås, Wien, Salzburg, Zürich, Örestad KANADA Toronto, Vancouver USA Atlanta, Austin, Boston, Chicago,

Dallas, Denver, Florida, Hawaii, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Orange County, Oregon, Philadelphia, Portland, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Tucson. Mer information finner du på: http://swea.org/medlem/rumsformedling-2/

CHILDCARE you can trust

LIKE FAMILY

• It’s childcare you can trust like family. Våra au pairer (bl a från Sverige) är noggrant utvalda och tränade av vår egen personal. Alla är certifierade för CPR och Första hjälpen på barn. • It’s flexible. Du bestämmer själv schemat efter dina behov - kanske behövs hjälp på morgonen, efter skolan, kvällar eller under helger! • It’s affordable. Du får 45 timmar barnpassning varje vecka för en genomsnittlig månadskostnad på $1,579.

Billigaste Priset Till Sverige. 1204 Fifth Avenue San Rafael, CA 94901 415-454-4932 Fax: 415-454-5783

FOR MORE INFORMATION: Kontakta din lokala Childcare Consultant, Lisa Carlsson på tfn (650) 799-9931 (Jag pratar svenska!) email: lisa.carlsson@lcc.culturalcare.com website: lcarlsson.aupairnews.com

THE LE AD I

VER RO FO

PAIR AGENC AU Y NG

www.skytours.com GARANTERAT! SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

11


Foto: imagebynoBacks

DRICKSA RÄTT Även om det inte är reglerat i lag så förväntas man ge dricks till en rad personer med serviceyrken här i USA. Det omfattar allt från taxichaufförer och frisörer till servitörer och spa-terapeuter. – Det är ett socialt kontrakt. Genom att komma hit och godta en viss service från någon, accepterar man obetingat de här villkoren och ska ge dricks på ett sätt som följer våra normer, säger professor Michael Lynn som är expert på konsumentpsykologi vid Cornell University i New York.

E

nligt Michael Lynn ger amerikanerna inte bara dricks för att belöna god service. Det handlar även om en utbredd pliktkänsla och därmed att minska sina skuldkänslor. Hur mycket?

Ibland är det svårt att veta hur mycket man ska ge och till vem. Relationsexperten April Masini, som driver sajten AskApril.com, uppger att nästan en fjärdedel av alla frågor hon får handlar om dricks. För oss svenskar kan det vara svårt att veta hur systemet fungerar, men SWEA-Magasinet ger här några riktlinjer:

VARDAGLIGA SITUATIONER SERVITÖR: minst 15-20% för standard service – mer om det var mycket bra. Tänk dock på att många restauranger lägger till 18% automatiskt om man är ett större sällskap (8 eller fler). BARTENDER: $1-2/drink HUNDTVÄTTARE: $10 BILTVÄTT: $3-5 LEVERANS: av tung möbel $5-10 FLYTTPERSONAL: 5% AAA BÄRGNINGSPERSONAL: $5-10 (mer om det är mitt i natten och i ett avsides område) PIZZABUD: 10-20% TATUERARE: 10-20% PERSONLIG TRÄNARE: dricks ej nödvändigt STÄDERSKA: vid regelbunden städning dricks ej nödvändigt HOVMÄSTARE: dricks ej nödvändigt, såvida hen inte letade upp ett bord i en fullbokad restaurang RÖRMOKARE: dricks ej nödvändigt

PÅ SEMESTERN TAXIFÖRARE: 10-18% av taxan, beroende på bekvämlighet och hur säker du kände dig under färden PICCOLO: $1-2 per väska HOTELLCONCIERGE: $10-20 vid avfärd HOTELLSTÄDERSKA: $2-3 per natt PARKERINGSVALET: $3-5 vid återlämnande av bilen.

12

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017


Var, när och hur mycket? PÅ SKÖNHETSSALONGEN FRISÖR:15-20% (om det är någon annan som tvättar ditt hår rekommenderas att den personen får en andel) MASSÖR: 20% SKÖNHETSTERAPEUT: 15-20%

JULBONUS STÄDERSKA: 20-25% av månadslönen PORTVAKT: 15-20% av månadslönen BREVBÄRARE: $19 (enligt reglerna får de inte ta emot en summa överstigande $20. En flaska vin är inte heller en bra idé då de inte får ha alkohol i sina bilar.) PERSONLIG TRÄNARE: 20-25% av månadslönen En vanlig fråga är om man behöver ge dricks om den som tillhandahåller behandlingen driver sin egen salong. Här finns det ingen norm, utan det är upp till dig. Hos en

Anne Fokstuen JURIDISK RÅDGIVARE FAMILJEADVOKAT

&

A

nne hjälper klienter lösa sina juridiska problem och har många års erfarenhet som försvarsadvokat i the Bay Area. Hon har arbetat inom affärsvärlden i Europa och Hong Kong och har ett unikt internationellt perspektiv på sina klienters problem. Anne erbjuder allmän juridisk rådgivning och har också en specialisering inom familjerätt.

stor salong behöver man inte ge dricks, enligt April.

TIP CHECK

är en app där du får Hon påpekar också att hjälp med att räkna ut hur mycket dricks du bör lägga. bidra till så kallade "tipDu får också hjälp att dela notan ping jars" inte heller är ett med andra. Appen fungerar utan måste. Vid snabb service Internet-access och även med din över disk är dricks trevApple Watch. Se: itunes.apple.com/ ligt, men inget krav. us/app/tip-check-calculator-bill-splitOm det uppstår situaguide-tracker/id430227204?mt=8 tioner där man är osäker På semester med vänner kan det vara svårt att hålla isär kostnaderna. på om man ska ge dricks I appen COST SPLIT får ni hjälp kan man ställa frågor och att automatiskt dela upp gruppens få svar på forumet www. utlägg och splitta dessa mellan itipping.com. gruppdeltagarna. Så slut på det Slutligen, kontrollera att trista räknandet sista dagen tjänsten inte redan är inräkpå resan! www.costsplitapp.com/ Båda apparnad i kostnaden. Var även disna är gratis. w kret när du räcker över pengarna.

Helen Piper

Smycka ditt hem med

nyheter

från

sommarSverige!

Fram till 24 juni bjuder ScandinavianFormAndDesign.com alla Sweor på fri leverans. Ange rabattkod ”Swea17” när du beställer online. Välkommen!

415.745.0427 135 Main Street, San Francisco, CA 94105 af@annefokstuen.com | www.annefokstuen.com

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

13


Volontärjobb:

Utmanande, roligt och bra för din CV Många är vi i Bay Area som lämnat våra jobb i Sverige för att dimpa ned här utan kontakter, arbetstillstånd och kanske lusten att leta efter ett vanligt jobb! Lyckan är då att finna att det i vårt område döljer sig tusentals volontärjobb med olika inriktningar. Här skriver Lena Gustafsson om vad som får henne att leta efter nya spännande uppdrag.

E

fter att ha arbetat på banken SEB i Göteborg, i hela mitt vuxna liv, bor jag sedan tre år här i Silicon Valley. Jag har alltid älskat mitt bankjobb, men är egentligen mycket mer lagd åt spännande äventyr, djur, natur och resor, så redan på banktiden testade jag några olika volontärjobb vid sidan av. Dessa gav mig alibi att ta ut svängarna, rädda världen en stund, och sedan återvända till kontoret och kollegorna. Här i Kalifornien har jag kunnat göra flera volontärjobb parallellt och därmed fått chansen att prova olika typer av jobb. Genom mina uppdrag har jag deltagit i en regnskogsexpedition i Costa Rica, provat på informationsdiskarbete på en flygplats, gjort blomsteruppsättningar, varit värdinna åt en skulptör en hel sommar, hängt upp och tagit ned konstutställningar, assisterat på målarkurser, informerat under idrotts-EM i Göteborg mm. Vanligaste frågorna

Jag får ofta många nyfikna frågor om de olika jobben så här kommer några svar:

Det finns massor av föreningar och företag som är specialiserade på volontärjobb och resor. De återfinns i alla branscher, för folk i olika åldrar, nischer och intressegrupper. Här får man chansen att själv tänka ut vad man verkligen brinner för och sedan förfina sin sökning. Ska man verkligen betala för att arbeta gratis? Många projekt drivs av anmälningsavgifter som vi volontärer bidrar med. Men det är en häftig känsla att till exempel vara med och förhindra tjuvjakt och stöld av utrotningshotade djur – ett projekt som ett fattigt land inte kan betala. Stipendier

Ibland ska man vara medlem där man är volontär och då betala årsavgift. Så är det ju inom SWEA och därför vet vi ju att det brukar infinna sig en stor känsla av samhörighet och gemenskap. Volontärjobb är nästan aldrig avlönade, men ibland kan man få annan ersättning som exempelvis fina kläder, måltider, teaterbiljetter. Som testperson för ett forskningsprojekt på Stanford University fick jag faktiskt betalt i pengar.

Vilket jobb kan jag göra? Ta din “bucket list” och fundera på vilka saker du har kvar att göra och förverkliga. Om man som jag haft samma yrke länge, så har man ju tänkt “om jag ändå hade gjort... i stället” hur skulle det blivit då?

Många arbetsgivare, som till exempel SEB, har fina stipendier att söka. De gillar anställda som tar ställning och vill lägga tid, möda och semesterdagar på att hjälpa andra.

Volontärarbete är ett perfekt sätt att prova på om drömmen om den andra sysslan håller. Det kan visa sig, att vara florist inte är så passande, eftersom man är allergisk mot många av blommorna, till exempel.

Det är klart att det är svårt att omvärdera i kronor och dollar vad jag får tillbaka av att vara volontär. Men för det första så känns det väldigt bra inombords och för det andra, så får jag ovärderliga kunskaper från jobben. Jag brukar välja områden som jag inte jobbat inom tidigare eftersom det ger mig utbildning, utveckling och stimulans.

Kanske klappar hjärtat extra för övergivna djur? Att hjälpa till på barnhem? Trädgårdsarbete, men problemet är att du saknar trädgård?

14

Hur hittar jag då mitt volontärjobb? Om du googlar på “volonteer” så får du 313 000 000 träffar. Därför är det svårt att sålla!

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

Känns bra inombords


Hur länge måste jag förbinda mig? Till skillnad från vanliga anställningar, så är volontärjobb ofta projekt, resor och evenemang med ett slutdatum. Ibland visar det sig att åtagandet inte riktigt passar – då är det bara att artigt tacka för tiden som varit och gå vidare och tänka att “nu har jag i allafall testat det”. Så ge dig ut och prova, det är berikande på många sätt!

Lena Gustafsson Lena Gustafsson har provat på många olika typer av volontärarbete. Bland annat har hon tagit emot Air Chinas passagerare på flygplatsen i San Jose såväl som deltagit i en "Rainforest Expedition i Costa Rica. Foton: Privata

Kortafakta VOLONTÄRJOBB – NÅGRA EXEMPEL Skolor, nationalparker, muséer, handelskamrar, läxhjälp, arbeta med seniorer, leda styrelsearbete, erbjuda juridiska kunskaper till ideella organisationer, hjälpa polisen, hjälpa till i lokalsamhället, hjälpa till på flygplatser, ta hand om övergivna djur, delta i medicinska forskningsprojekt... VOLONTÄRJOBB HEMIFRÅN Har du internetuppkoppling och en telefon finns många möjligheter att utföra volontärarbete från hemmet. Som lärare kan du t ex använda dig av Skype för att förmedla kunskap. EN GOD LYSSNARE Ibland räcker det med att vara en god lyssnare. Många volontärer gör stor nytta genom att ta emot telefonsamtal från människor i kris. Svenska kyrkan i San Francisco undersöker nu möjligheten att starta upp en vänskapsring där man skapar ett nätverk för att stödja varandra. POLITISKA PARTIER Även de politiska partierna är intresserade av ta emot volontärer för att driva kampanjer, knacka dörr och ringa upp tveksamma väljare. Man kan även ordna en middag och be gästerna donera till partiet istället för att ta med sig en blomma eller en flaska vin. SWEA SWEA International och SWEA SF behöver hjälp till olika

funktioner inklusive vår egen julmarknadskommitté. Dessutom vill vi gärna ha volontärer som bidrar med material till SWEA-Magasinet. MER INFORMATION PÅ WEBBEN: •

volunteermatch.org – över 100 000 ideella organisationer över hela Bay Area finns representerade.

interconnection.org – möjlighet att arbeta med projekt hemifrån via dator och telefon.

idealist.org

dosomething.org/us

serve.gov

www.svenskakyrkan.se/sanfrancisco

swea.org

democrats.org/page/volunteer-for-democrats

www.cagop.org/volunteer

OBS! Många arbetsgivare anser att volontärarbete räknas lika mycket som avlönat. Det är erfarenheten som är viktigast, inte att man har fått betalt, enligt en Linked In undersökning. •

fortune.com/2011/10/20/should-you-includevolunteer-work-on-a-resume/

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

15


sweorkan

MÖT VÅR NYA ORDFÖRANDE Vinjetten ”Sweor kan” vill ���������������������������������������������������� inspirera och visa på Sweors drivkraft och kom� petens bakom konst, hantverk och företagsamhet, såväl som berätta om kvinnan bakom. Birgitta Hilleberg-Durrett är vår nya ordförande i Bay Area som till vardags arbetar inom sjukvården. Läs mer om kvinnan som tagit över rodret och nu styr SWEA mot nya mål.

H

ur såg din väg ut mot ordförandeposten, Birgitta? Jag blev medlem i SWEA 2001 och kort därefter tackade jag ja till att bli styrelsemedlem. Efter fyra år i programkommittén, där jag jobbade speciellt med filmkvällarna, men också med alla event, tog jag en paus från styrelsen. Fortsatte dock mitt mångåriga arbete i julmarknadskommittén tillsammans med Camilla Podowski, Gun Bolin och Siv Hood – alla mycket aktiva inom SWEA. Någon vecka efter att jag blivit änka 2014 tillfrågades jag om jag ville återkomma till styrelsen som vice-ordförande. En mycket bra idé för mig just då, då jag behövde tänka på annat efter min förlust. Ska erkänna att jag först tvekade inför erbjudandet att bli ordförande, för jag vet att det innebär ett stort ansvar. Men när jag väl bestämt mig för att ta på mig denna stora roll, känner jag mig hedrad, och samtidigt mycket ödmjuk inför allt som måste göras för att leda den här fantastiska organisationen. Vad tror du kvinnor som vill flytta till Bay Area lockas mest av? Bay Area är ett spännande och stimulerande område på vår planet där Silicon Valley utgör en magnet for många av våra medlemmar. I varje medlemskap ser vi en fantastisk bredd på yrken och intressen, som reflekterar den energi och kreativitet som Bay Area är känd for. Klimatet är oslagbart och närheten till hav och berg gör detta område mycket

16

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

attraktivt. Icke att förglömma maten, vinet och faktiskt ett imponerande kulturellt utbud såsom symfoni, opera, balett och museum, konstaterar Birgitta

Birgitta Vad tror du är den största utmaningen och oron? Det är ofta svårt att navigera i ett utländskt system i början. Yrkesbakgrunder, utbildningar” in the old

DURRETT kortafakta

NAMN: BIRGITTA HILLEBERG-DURRETT

BOR: I San Francisco, Russian Hill. Ursprungligen från Stockholm, men kom till USA år 1982.

YRKE: Folkhälsosjuksköterska för San Francisco landsting. Jobbar med äldre och sjuka, speciellt de på Medicaid som bor i sina hem, typ som en äldrevårdsnämnd. Ska pensionera mig till sommaren, men hoppas kunna jobba som frilans senare. SWEA: Sedan 2001 FAMILJ: Två vuxna barn; en dotter med pojkvän och ett barnbarn på väg i New York samt en son i Austin, Texas. Blev änka 2014. FRITIDSINTRESSEN: Yoga, matlagning, böcker, film, vandra i naturen och att resa.


sweorkan country” är oftast inte giltiga i USA, och det kan vara mycket svårt att hitta jobb. Att prata för sig och ta egna initiativ är en amerikansk stil som i början kan kännas ovan – speciellt för oss som är födda och uppväxta i Sverige. I USA handlar det mycket om initiativförmåga, och har man det, hjälper det ofantligt. Sverige har ju ett trygghetsnät som USA saknar. Efter alla år här – har kvinnorna som kommer hit förändrats? Vad är annorlunda i deras Amerika-situation mot tidigare? Generellt sätt ser jag att våra ”äldre” Sweor, precis som de yngre, har en viss nivå av äventyrlighet i sig. Annars lämnar man inte sitt trygga hemland. Vissa yrken dominerar bland de ”äldre” Sweorna som varit flygvärdinnor på PanAm, sjuksköterskor och sekreterare. Bland de yngre, ser jag en mycket större variation, för nu ser vi läkare, advokater, mäklare och mycket, mycket mera.

Hur har arbetet startat upp i den internationella styrelsen? Jag vet att ni har möten över Internet en gång i månaden. Jag ser förvånansvärt mycket fram emot dessa möten. Det är intressant att höra hur andra avdelningar har det, vilka barriärer och utmaningar som vi alla har. Hur ska vi fortsätta att göra SWEA intressant och relevant för våra medlemmar? Ska tillägga att SWEA San Francisco är en mycket imponerande avdelning för vi har sådana kapabla och kreativa medlemmar. Det syns och märks! Nästa Världsmöte hålls i Perth – vad ser du fram emot från eventet? Jag deltog i världsmötet i Arizona förra året och vet hur inspirerande det känns att träffa Sweor från hela världen! Men våra möten handlar ju framförallt om hur vår organisation kan fortsätta att förbättras. Vad har du för nya tankar om hur vi tar SWEA SF framåt? Vi har ju en

jättebra organisation, men en poäng med nytt styre är ju att det sker lite förändringar. Min tanke än så länge är att fortsätta stötta de aktiviteter som erbjuds, såsom Professional, mammagrupper, biokvällar, BOST, naturpromenader och allt det vi gör. Det är viktigt att möta våra medlemmar där de finns, i ålder, intressen och behov. Som den gamla folkhälsosjuksköterska jag är, och som pluggade gerontologi och rehabiliteringspsykologi, vill jag också fokusera på hur vi Sweor bättre kan ta hand om varandra. SWEA San Francisco fyller 35 år i år. De fantastiska tjejerna som startade vår förening är alltså 35 år äldre än när vi startade. Hur tar vi hand om varandra när vi blir äldre och behöver mer stöd? Det ligger i mitt intresse!

Louise Ling-Vannerus

Vad tror du skillnaden för kvinnor kommer att kunna blir framöver? Jag tror att rollen för kvinnor kommer att reflekteras av den framtida politiska situationen. Svårt att säga med andra ord. Men det är viktigt att hålla ihop! Tror du att vi ska involvera männen mer eller vill vi ha en organisation som verkligen bara riktar sig till kvinnor? Jag tycker att man ska involvera dem i de stora aktiviteterna, som julmarknaden och på vissa sociala event. Själv tycker jag att SWEA ska vara en förening för svensktalande kvinnor. Som svenska i USA har vi en unik erfarenhet som bara andra svensktalande kvinnor förstår.

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

17


Go Yosemite! wild År 1864 besökte President Theodore Roosevelt Yosemite. Han blev bergtagen av upplevelsen och beslutade sig för att bevara området för framtida generationer. På inrådan av John Muir gav han området status som nationalpark. Nu är Yosemite en av de mest populära turistattraktionerna i världen. Här finns det något att utforska för alla, gamla som unga. Innesittaren Helen Piper tog med sin familj på ett helgäventyr och blev begeistrad.

N

ästan alla mina hobbys kan utövas inomhus. Jag tycker om bekvämlighet. Men som trebarnsmamma kände jag att vi nog borde besöka Yosemite. För barnens skull… Så jag tog med hela familjen på en weekendresa till den världsberömda nationalparken. Parkens skönhet

18

På vägen dit undrade tonåringen om det fanns WiFi.” Tweenien” ville spela Pokemon och femåringen ville bara komma ur bilen. Tålamodet var på bristningsgränsen ochSOMMAR trafiken rörde SWEA-MAGASINET 2017

sig långsamt framåt. Men när vi fick se Yosemite Valley tog parkens skönhet andan ur oss. Ett majestätiskt vattenfall, glänsande granitblock och en glittrande flod som slingrade sig genom en dal av enorma pinjeträd. Barnen tjöt av förtjusning (åtminstone de yngre) och min man, som älskar att klättra, log förtjust. – Det här var en riktigt bra idé, Helen. Vi checkade in på Yosemite Lodge som ligger centralt och har alla bek-

vämligheter (ja, WiFi). Vi promenerade sedan ett kvarter för en underbar utsikt över Yosemite Falls. Det var en kort promenad så femåringen orkade gå hela vägen. Vi skippade dock den en timme långa promenaden till den övre delen av vattenfallet. Vackra vattenfall

I stället tog vi gratisbussen till Mist Trail. Där begav vi oss ut på den cirka tre kilometer långa promenaden till Vernal Fall, som mestadels var uppförsbacke, men väl värt det. Följande dag körde vi till Merced Grove och såg gigantiska Sequoia träd och promenerade till Bridalveil Fall. Fallen på 188 meter är ett av de största och mest kända i Yosemite. Sedan körde vi upp till den vackra utsiktsplatsen Tunnel View.


mittutflyktstips Dagen därpå hyrde vi cyklar och cyklade till Mirror Lake där vi kunde beundra Half Dome på nära håll. Med sin säregna form sticker berget upp 2 694 meter över havet,varav 1 444 meter är en brant klippvägg från botten av dalen. Att bestiga den är populärt och beräknas ta 10-14 timmar, där sista biten går längs vajerräcken upp till toppen. Magi

Vi cyklade längs den vindlande Mercedfloden, bland de vackra träden, och det var en magisk upplevelse. Inte en enda gång var det någon som ville spela Pokemon eller koppla upp sig till WiFi. Det är inte svårt att föreställa sig att Yosemite är den tredje mest besökta nationalparken i USA. Här finns något för alla. Man kan campa, klättra, cykla eller bara promenera runt i dalen. Det är en gudomligt vacker plats med en rik flora och fauna. Ängen Cook Meadow är fylld av fjärilar under sommarsäsongen och vägen mot utsiktplatsen Glacier Point kantas av blomsterfyllda ängar och resliga pinjeträd. Parken är öppen året runt, men vissa vägar är stängda vintertid på grund av snö. Yosemite tar emot nära fyra miljoner besökare varje år med högst frekvens under sommaren. Förra året kom över 80 000 besökare för att fira fjärde juli. Om man vill undvika folkmassorna är det värt att försöka besöka parken under tidig vår eller sen höst. Färgexplosion

Sedan vårt första besök har vi gjort flera familjeutflykter till Yosemite. Parken skiftar från säsong till säsong och det finns alltid något att upptäcka.

Naturen i Yosemite skiftar i takt med årstiderna, något som familjen Piper uppskattar. Här har Diana givit sig ut i den vackra vintersnön. Vissa campingplatser kan inte reserveras utan använder sig av principen "först till kvarn". Camp 4 kostar 16 dollar per natt och är därför mycket populärt bland dem som har en begränsad budget. Foton: Familjen Piper

Under våren är det en färgexplosion längs med floden med alla blommor som slår ut. Djurlivet är rikt, eftersom vintervilan har brutits. Vattenfallen forsar – i synnerhet om det har varit en snörik vinter. Under sommaren kan temperaturerna vara höga, speciellt i slutet då granitblocken värmts upp. Under

september och oktober är höstlöven en fröjd för ögat. I november och december kommer snön, och parken antar ännu en ny skrud. Då finns det möjlighet till både utförs- och längdskidåkning. Tänk dock på att planera resan i god tid. De finns olika boendealternativ beroende på budget, men de mest populära hotellen och campingplatserna är fullbokade månader i förväg och det är bara ett begränsat antal personer som kan bestiga Half Dome varje dag. Men ett besök till Yosemite är värt allt besvär. Till och med för en innesittare. Helen Piper

Utflyktstipset

YOSEMITE Avstånd från SF: Ca 3,5 timmar via CA 120 E

Pris: Inträde per 7-dagar: $30 personbil, $20 motorcykel och $15 cyklister & fotgängare Obs! Biljetter till Half Dome kostar 8 dollar och lottas ut på hemsidan.

Barnvänlighet:

Handikappvänlighet:

Parken vann en Accessability Award år 2010 och har handikappvänliga hotell och utsiktsplatser. Mer information finns i en speciell guide. www.nps.gov/yose/planyour� visit/upload/access.pdf

Mer information: www.yosemite.com Hotell kan bokas på (801) 559 5000 eller www.yosemitepark.com. Camping reserva� tioner görs på (877) 444 6777 eller på www. receation.gov. Hike till Half Dome www.recreation.gov/permits/Cables_On_ Half_Dome/r/wildernessAreaDetails.do? page=detail&contractCode=NRSO&park Id=79064 National Park Service

www.nps.gov/yose/index.htm SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

19


Funderar du på att byta boende? Jag kan hjälpa dig när du ska sälja, köpa eller byta boende oavsett i vilket skede i livet du befinner dig. Min ambition är att du som kund ska vara hundra procent nöjd när du gör ditt livs kanske största affär.

Välkommen att kontakta mig!

GUNILLA LEHMKUHL

Visit Swedish winemakers in California Wine Country x West Cabernet Sauvignon Reserve selected for Nobel Awards Banquet in Stockholm x Vineyard Tours, Wine & Cheese, x Private Tastings x Guest house next to the vineyards x Order wine online www.westwines.com.

Fastighetsmäklare

East Bay & Rossmoor

925.285.3349 gunilla@dudum.com www.GunillaLehmkuhl.com CalBRE 01385401

1000 Dry Creek Rd, Healdsburg, CA Ph: 707 433 2066, info@westwines.com

Brentwood

Danville

Lafayette Walnut Creek

Swedish immersion, parent cooperative preschool. Now enrolling. membership@ lekis.org 20

Lekis_SWEA_ad_8.2x5.25.indd 1SOMMAR 2017 SWEA-MAGASINET

4/19/17 6:20 PM


mimmispyssel

TÄNK ATT... En liten rulle kan bli så mycket!

N

är kvällarna blir längre och semestern breder ut sig skapas tid för pyssel i hem och trädgård – något som inte minst uppskattas av de små. Som vanligt är Mimmis tips både roliga och ekovänliga och här beskriver hon hur du kan göra många kreativa saker med dina tomma toalettoch hushållsrullar.

PRESENTFÖRPACKNING OCH FÖRVARING Vill du göra ett fint paket med papper är det bäst att rulla det runt rullen och vika in pappret i ändarna innan man häftar ihop. Glöm inte att också stoppa in presenten (smycke, fröpåse, liten tvål...). Jag förvarar mina egna frön jag samlar från trädgården, invirade i papper och sen in i rullen precis som den är.

MARACAS Jättelätt och snabbt kan man göra maracas som inte går sönder i ändarna. Många gånger har jag gjort det genom att sätta papper i ändarna som jag limmar fast. Det slits snabbt men ofta pillar någon sönder:) och så har man sand eller småstenar överallt. Men genom att häfta ihop båda ändarna så håller dom bättre. Pynta rullen med fint papper, rita, måla, gör kollage, limma på paljetter, klistermärken, foton. Om du vill att det ska hålla ännu bättre rekommenderar jag att du lackar maracasen. Lacka gärna med “Elmer’s glue” eller “Modge Podge” som när det torkar blir genomskinligt.

Lycka till och glad sommar! Mimmi

TRYCKA PÅ TYG Bara att klippa till en bit och doppa i textilfärg och trycka på en sommarduk, örngott eller tygservetter. Jag har till och med använt akrylfärg på duk och det har fungerat utmärkt.

P Y S S E L

PLANTERINGSKRUKA Klipp en toalettrulle på mitten. Doppa den till hälften ner i en skål vatten. Då blir det lätt att vika in botten. Fyll med jord, frö, lite mera jord, vattna och vänta på resultat. När det är dax att plantera ut kan du sticka alltihop ner i jorden men det går också lätt att ta bort rullen.

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

21


sweaprofilen

SOFIA GESTBLOM att flytta hem till Sverige igen

Sofia Gestblom och hennes familj satsade på äventyret och flyttade till Saratoga år 2011. Efter fyra år är hon och familjen återflyttade till Sverige och via ett Skypesamtal berättar hon om hur det var att komma hem igen.

V

i älskade verkligen vår tid i Saratoga och Kalifornien, inleder Sofia. Det här var första gången vi som familj flyttade utomlands och vi trivdes alla väldigt bra. Hemma i Sverige hade både jag och min man Oscar, jobbat heltid och att få ihop livspusslet var många gånger ganska tufft. Inför flytten sade jag upp mig från mitt jobb som verksamhetschef för Falck Healthcare och kände att det skulle bli så skönt att få tillbringa mer tid med familjen, att få stanna upp och få lite mer harmoni i våra liv. Oscar tyckte det var spännande och kul att få jobba för Ericsson i USA. Bästa med Kalifornien

– Vädret i Kalifornien är ju underbart!, fortsätter Sofia. Det gör ju att

22

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

man aktiverar sig utomhus hela året vilket jag njöt av varje dag, tror jag. Jag tycker också att det kändes så fantastiskt att som vuxen ha tid att etablera så starka och fina, nya vänrelationer. Utomlands, när man har långt till den egna familjen, blir ju de nära vännerna ens extrafamilj. Barnen hade det bra i skolan och med sina vänner och vi hade ett härligt socialt umgänge. Vår son Carl har ett handikapp och behöver extra stöd i skolan. I Saratoga fungerade systemet utmärkt då han både gick i en mindre klass, men även hade möjligheten att gå integrerad i en ”vanlig klass”, där han hade extra vuxenstöd. I Sverige, som ett av få länder, är särskolan en egen skolform, vilket ofta leder till att den är separerad från

undervisningen i den vanliga skolan. Den lösningen tycker jag är så mycket sämre, varför jag i våras höll ett föredrag för lärarna i särskolan i Uppsala kommun och berättade om våra upplevelser från skolan i USA. De var mycket intresserade och kunde också se fördelarna i att skapa en mer inkluderande skola, för det gynnar ju alla.

"Det intressanta är att i Sverige frågar alla direkt var man jobbar..." Min förhoppning är att få en mindre grupp lärare och rektorer från Uppsala kommun att göra ett studiebesök i Kalifornien och kunna ha ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter – det finns mycket att lära och inspireras av i båda riktningarna, tror jag.


sweaprofilen – I USA finns ju också så mycket spännande att utforska och den chansen tog vi verkligen tillvara på. När vi skulle flytta hem kände vi inte för att flytta tillbaka till samma plats där vi bott tidigare (i Sollentuna, reds anmärkn), utan det var viktigt att även här skapa ett nytt äventyr. Oscars familj hade ett gammalt släkthus mitt i Uppsala och vi fick möjlighet att köpa det och såg därför fram emot att börja ett nytt kapitel där. Barnens reaktion på hemflytten

– Barnen såg fram emot att flytta hem, även om de trivdes väldigt bra. Långa härliga somrar i Sverige var nog deras bild av hur det var att bo här, säger Sofia och skrattar. Dessutom hade vi hela tiden pratat om när vi flyttar hem, inte om. Vi visste ju att vi bara bodde tillfälligt i USA. Planen var två år från början, men det förlängdes med ett år och sedan ett år till. Därför var vi alla medvetna om att flytten skulle komma så småningom. Smidig flytt

– Flytten hem tycker jag gick väldigt smidigt. De som packade ner och packade upp var professionella och att flytta hem på försommaren var väldigt bekvämt för oss. Dels är Sverige som vackrast och vi kunde bo på vårt landställe i norra Smålands skärgård i väntan på att flyttlasset skulle anlända efter cirka åtta veckor. Under tiden tömde vi vårt gamla hus och rensade bort en hel del av våra gamla möbler, så lite av en cirkus var det förstås.

Åter i ekorrhjulet

Det nya livet

När Sofia kom hem började hon jobba som konsult och pendlade till Stockholm. – Sedan tog det inte lång tid förrän vi var inne i samma ekorrhjul som vi befann oss i innan vi flyttade till USA, konstaterar hon. Det blev nästan en chock – både för mig och för familjen. När jobbet ganska snart inte utvecklades åt det håll det var tänkt, kändes det därför så rätt för mig att hoppa av. Jag tänkte mycket tillbaka på Silicon Valley, på hur alla vågar satsa på sina drömmar. Nej, varför skulle inte jag också kunna göra det, nu när jag har chansen?

– Vi var alla nyfikna på vårt nya liv och barnen var glada att få vara tillsammans med sina kusiner som också bor i Uppsala. Vad man lägger märke till är ju det klassiska, att människor väldigt kortvarigt är intresserade av världen utanför, som vi levt i, så konversationen kommer snabbt ned till vad som händer runt omkring i närområdet. Det är också stor skillnad på människors öppenhet. I Sverige känns det lite svårare att komma in i nya gemenskaper, men som tur är ligger ju Stockholm nära, där vi har många gamla vänner. När det gäller barnen så kom de igång med sina aktiviteter som basket och tennis och det är ju förstås ett bra sätt att träffa andra föräldrar.

I familjens nya släkthus fanns kvarlevorna av svärmors mer eller mindre vilande inredningsfirma och Sofia kände att hon gärna skulle vilja ta över den. Dessutom hade hon redan i Kalifornien utvecklat en idé om en klädd pall som hon ville sätta i produktion. Sagt och gjort, den 29 april hölls invigningen och nu håller Sofias butik med textilier och andra inredningsdetaljer öppet två dagar i veckan, och övriga dagar jobbar hon med olika inredningsuppdrag. Till hösten är planen att butiken även ska finnas på webben. – Det intressanta är att i Sverige frågar alla direkt var man jobbar, det är en så stark del av ens identitet. Oavsett om du är på en middag eller i något annat sammanhang, konstaterar Sofia.

forts på nästa sida.

kortafakta NAMN: Sofia Gestblom UPPVÄXT: Norrköping BOR: Uppsala, tidigare Saratoga, Kalifornien FAMILJ: Maken Oscar samt barnen Carl, 14 år, och Alice, 11 år. YRKE: Civilngenjör och f d verksamhetschef på Falck Healthcare men numera ägare av inredningsfirman Lördag Interior SWEA: Tidigare medlem i SWEA SF SOFIAS FIRMA: Se mer på www. lordaginterior.se samt www.instagram.com/lordaginterior

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017 Familjen : Oscar, Alice, Carl och Sofia. Foton: Privata.

Sofia bytte spår och öppnade inredningsfirman Lördag Interior

23


sweaprofilen Sommarstället nyttjas nu flitigt.

UTFLYTTARBOKEN

För den som tar steget Är du nyinflyttad eller känner någon som ska flytta utomlands? Då kan vi tipsa om boken ”Utflyttarboken”. Den är full av viktig information om vad man ska tänka på vid en utlandsflytt och ges ut av Svenskar i Världen. Priset är 100 kronor + porto om du inte är medlem och endast 60 kronor + porto för SVIV-medlemmar. Maila namn och leveransadress och önskat antal böcker till svenskar.i.varlden@sviv.se så återkommer de med betalningsinformation och portokostnad.

Avdragsgill medlemsavgift

Sofia gjorde sitt intresse till sitt nya jobb.

Boendet i Sverige

Vi trivs väldigt bra med att bo centralt i en mindre stad. Vi behöver egentligen aldrig köra bil någonstans utan kan cykla överallt. Men det var inte självklart för Alice i början. Vi fick låta henne träna på att först cykla till skolan, sedan till sin närmaste kompis osv. Från livet i USA var hon helt klart inte van vid sådan frihet och att ta eget ansvar. Det gällde även att ha sin egen nyckel och kunna vara ensam hemma som hennes kompisar var. Engelska till frukost

Nu har vi varit hemma i två år och jag tycker att vi börjar landa. Vi har bjudit hem nya bekantskaper som vi gillar och känner gemenskap med, och på så sätt bygger vi upp vårt nya sociala nätverk. Vi känner en enorm tacksamhet över vår tid i Kalifornien och pratar ofta med glädje om den. Oscar har kommit på en jättebra grej – vi talar bara engelska till frukost och kallar det ”English morning”. Men vad är då det bästa med att vara hemma?, frågar jag avslutningsvis. – Det bästa är helt klart att vara nära våra vänner och familjen. Vi njuter också av att ha nära till, och oftare kunna nyttja, vårt sommarhus samt den svenska friheten för barnen som gör livet så enkelt här. Vi uppskattar också att bo i ett eget hus – vi hyrde hus under våra år i USA vilket inte blir samma sak eftersom vi båda gillar att fixa och inreda här hemma. Louise Ling-Vannerus

24

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

Visste du att SWEA:s medlemsavgift är avdragsgill på skattsedeln? SWEA klassificeras nämligen som en nonprofit organisation, enligt Internal Revenue Code 501 c(3), då alla våra intäkter går till donationer och stipendier för främjandet av svensk kultur. Så genom att vara medlem i SWEA stödjer du bland annat Svenska kyrkan i San Francisco, Skandinaviska skolan och många andra svenska organisationer. Obs! För att kunna dra av medlemsavgiften måste man “itemize” dvs använda sig av Schedule A när man gör sin deklaration. Att "itemize" gäller till exempel även vanligtvis för dem som har huslån (mortgage). Mer information på www.irs.gov . Sök på Publ 526.

SWEA i Swedish Press SWEA har inlett ett samarbete och har nu en egen sida i månadsmagasinet Swedish Press (sidan 20 i senaste numret). Swedish Press rapporterar om viktiga nyheter från Sverige på både engelska och svenska. Mer information: www.swedishpress.com

Weddings | Bröllop   Headshots & more

Makeup By Michaela San Francisco | t: 415-691-7191 www.makeupbymichaela.com


Världs Möte

Tag chansen och delta i Världsmötet i spännande Perth som även bjuder på möten med koalor, kängurur och pingviner, spektakulär konst, exotisk kultur och mycket, mycket mer. Foto: Catharina Hansson

Den 19-22 oktober 2017 är det dags för SWEA Internationals världsmöte i Australien. Värd är SWEA Perth som startades 2004 som den första SWEA-avdelningen på denna kontinent.

S

om vanligt bjuds på ett spännande program; Förutom möten blir det till exempel middag på segelklubben South of Perth Yacht Club och festafton i Queen Elizabeths Ballroom i ståtliga Government House. Bland utflykterna kan nämnas en stadsvandring i denna jättestora stad som bjuder på fantastisk shopping, mat och kultur. Du får också chans att besöka Perth Mint där man hanterat guld och mynt sedan guldrushen i slutet av 1800-talet. En annan utflykt går till Fremantle där vi förutom naturupplevelser och historia får en unik presentation av den aboriginska gruppen Noonga. Kängurur och koalor

I Caversham Wildlife Park får vi klappa kängurur och koalor, se dingoer och alla tänkbara och otänkbara australiensiska djur. Turen fortsätter sedan till vingården Sandalford,

för vinprovning, galleribesök och lunch. Gillar du golf ordnas en dag på Araluen Golf Resort – en fantastiskt vackert belägen golfbana med panoramautsikt över Midgegooroo National Park och kusten. För dig som hellre väljer havet och dess invånare lockar nog båtturen till Penguin Island där du får träffa delfiner, sjölejon och världens minsta pingvinart. Det finns det inget särskilt program ordnat för medföljande, men SWEA Perth tipsar på hemsidan om hur program kan ordnas. Efterresa

Efterresan går till den fantastiska Margaret River-regionen med berömda vingårdar, god mat, stränder och vågor i absolut världsklass. Om du vill veta mer om världsmötet gå in på: vm2017. swea.org/2016/valkommen-till-vm-2017/ Hör även gärna av dig via e-post till: vm2017@swea.org Louise Ling-Vannerus SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

25


Familj? Min man Magnus Hyttsten och vårt marsvin Robin Bor nu? Mountain View, California. Luleå, men flyttade till Stockholm 1998.

nya medlemmar

Hemort i Sverige? Jag är uppväxt i

Eva Maret

Lotta Book

SWEA har drygt 7 000 medlemmar och finns i 33 länder. SWEA San Francisco är SWEAs näst största lokalavdelning med cirka 400 medlemmar. Här välkomnar vi sju nya Sweor.

berätta för alla Sweor i San Francisco?  

Hemort i Sverige: Jag är född i Göteborg. Bor nu? Bor nu i Menlo Park Familj: Jag har varit gift i 26 år med Mike och har 3 barn; Jack 24 Charlie 23 och Duke 22 år gamla. Sysselsättning: Jobbade ���������������������� som mentalsköterska i Sverige och sedan som frisör i USA. Efter att ha varit hemmafru i 20 år med pojkarna jobbar jag nu i en klädesbutik i Menlo Park som heter Kicks.  Hur länge har du bott i USA/Bay Area? Jag bodde på Hawaii dom  första två åren men nu har jag bott i Menlo Park i 28 år. Hur hamnade du här? Min mamma kom hit först. Sedan följde jag efter. Var har du bott tidigare? I Norge, Sverige och USA Bäst med Kalifornien? Vädret  Saknar? Vädret, mina 4 syskon i Göteborg och mina 50 kusiner i Norge samt de skandinaviska skaldjuren.  Intressen? Skidåkning, sticka, simma, springa, gå långpromenader, resa – ja, det mesta. 

Saknar? Familj, släkt och vänner samt lakrits och semlor. Intressen? Skidåkning, hiking, campa, cykla, trädgård och keramik.

Barbro Moran

Hemort i Sverige: Södermalm, Stockholm Bor nu? Palo Alto Familj? Två söner, Martin, 27 år, och John, 26 år. De är i Sverige men hälsar gärna på! Sysselsättning? Har en forskartjänst vid Department of Radiology på Stanford University. Den handlar om att använda skiktröntgen av hjärtat, hjärtCT, på nya sätt vid kranskärlssjukdom och inför operation av hjärtklaffar. I Sverige arbetar jag som överläkare och sektionschef vid Karolinska Universitetssjukhuset samt forskar och undervisar jag vid Karolinska Institutet. Hur länge har du bott i USA/Bay Area? Några månader. Hur hamnade du här? Jag har alltid drömt om att forska på heltid, gärna utomlands. Nu, med vuxna söner, kunde drömmen förverkligas! Var har du bott tidigare? Är uppvuxen i Göteborg. Som nykläckt student bodde jag ett år i Israel där jag läste språk. Efter läkarexamen flyttade vi till Värnamo och sedan Jönköping, medan jag även forskade i Linköping. För fem år sedan flyttade jag till Stockholm, en stad jag älskar! Bäst med Kalifornien? Vädret och naturen! Att kunna cykla i Palo Alto och en kort tripp med bil tar en till havet, bergen, Redwoodskogar eller San Francisco! Och alla kreativa människor - här är verkligen ett nav dit många spännande människor söker sig! Saknar? Förstås min familj, vänner och arbetskamrater i Sverige. Kanske den svenska logistiken i administrativa ärenden, något jag aldrig trodde att jag skulle säga, men vi är bortskämda! Intressen? Är konstintresserad och går gärna på opera, teater och museer, men jag tycker även om att ta en långtur i naturen. Älskar hundar och är hundfarmor till sonens staffe, Harley. Har du något speciellt som du vill berätta för alla Sweor i San Francisco? Det är så roligt att få träffa alla kloka, glada och erfarna kvinnor i SWEA, vilka livsberättelser! SWEA är ett jättebra nätverk för att få nya vänner! Det är viktigt att kvinnor stödjer varandra - kanske särskilt professionellt. SWEA är ett viktigt forum i det avseendet och det har jag redan sett fina exempel på.

Har du något speciellt som du vill

Närbilder av

Bäst me Kalifor ien? Na turen

Philadelphia, Boston, Malmö, Växjö, Katrineholm, Visby. Har även spenderat sammanlagt tre år i Australien, Tyskland och New Jersey i yngre dar. 17 år i USA och sedan årsskiftet i Dublin, East Bay Hur hamnade du här? Min man fick nytt jobb och jag har velat bo här ganska länge! Var har du bott tidigare?

Hemort i Sverige? Katrineholm Bor nu? Dublin Familj? Gift med Andrew från England.  Olivia, 7. Sysselsättning? Lite av varje. Företagsutveckling. Kundutbildning. Schemaläggning. Allt hemifrån för tillfället. Hur länge har du bott i USA/ Bay Area?  Anna Napper

Lotta Book Kim Johnsson

Indet

tressen? Skidåkning, sticka, simma, springa, gå long promenader, mesta. 

Hemort i Sverige? Jag är uppväxt i Luleå, men flyttade till Stockholm 1998. Bor nu? Mountain View Familj? Min man Magnus Hyttsten och vårt marsvin Robin Hur länge har du bott i USA/ Bay Area? Flyttade till Atlanta 2011 och Bay Area 2013. Hur hamnade du här? "Stalking" min man... Var har du bott tidigare? Lund, Luleå, Visingsö, Stockholm och Atlanta Bäst med Kalifornien? Vädret, naturen, djurlivet (trots skallerormar, mountain lions och coyotes), mångkulturen, maten, osv. Saknar? Min och min mans familjer & vänner hemma i Sverige. Intressen? Hiking, matlagning, djur & natur, träffa nya människor, engelska språket och ett ganska nyfunnet intresse för folkdräktskulturen i Dalarna. Jag tycker om att röra på mig och har just nu träningsvärk från yoga! Har du något speciellt som du vill berätta för alla Sweor i San Francisco? Det har varit spännande att få uppleva både öst- och västkusten här i USA med alla skillnader som finns inom ett och samma land.

Hemort i Sverige? Linköping Bor nu? Redwood City Familj? Maken Mihai och 2 katter Sysselsättning? Sjuksköterska Hur länge har du bott i USA/ Bay Area? Sedan november 2011 i USA och sedan slutet av januari här i Bay Area. Hur hamnade du här? Genom att min man fick jobb på ett företag här i USA efter sin examen. Var har du bott tidigare? Los Angeles Bäst med Kalifornien? Den fina naturen, mångkulturen och självklart vädret. Saknar? Svensk husmanskost och de långa ljusa nätterna på sommaren. Intressen? Vara ute i naturen, läsning och att upptäcka nya ställen. Har du något speciellt som du vill berätta för alla Sweor i San Francisco? Jag var medlem i SWEA Los Angeles 2013-2016 där jag var med i styrelsen som redaktör för SWEA-Brevet.

Saknar? Vädret, mina 4 syskon i Göteborg och mina 50 kusiner i Norge de skandinaviska skaldjuren 

samt

med Kalifornien? Vädret 

Bäst

Var har du bott tidigare? Norge+Sverige+USA

Hur hamnade du här? Min mamma kom hit först. Så kom jag.

resa - ja

Hur länge har du bott i USA/ Bay Area? Jag bodde på Hawaii dom  första  2 åren, nu har jag bott i Menlo Park i 28 år.

Jobbade som mentalsköterska i Sverige. Sedan som frisör i USA. Var hemma fru i 20 år med pojkarna. Jobbar nu i en klädesbutik i Menlo Park som heter Kicks. Sysselsättning? 

Familj? Jag har varit gift i 26 år med Mike och har 3 barn Jack 24 Charlie 23 och Duke 22 år gamla Hemort i Sverige? Jag är född i Göteborg. 

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

Bor nu? Bor nu i Menlo Park

26


Maria Inglesson

Caroline Dahllöf

Hemort i Sverige: ? Född och uppvuxen i Uppsala. Rötter i Västerbotten. Bor nu: Menlo Park Familj: Maken Erik, sonen Hugo, 13 år och dottern Alice, 11 år. Sysselsättning: Svensk jurist (fd advokat) med licens att praktisera som advokat i Kalifornien. Bolagsjurist på svenskägda IT-bolaget Hansoft samt styrelseledamot i bl a Rusta AB och SH Bygg AB. Hur länge har du bott i USA/ Bay Area? Sedan juni 2015. Jag bodde också i Boston 2006/07 (då jag ansvarade för våffelstugan på SWEA Christmas Fair!). Hur hamnade du här? Min man fick jobb på Stanford och vi tyckte det vore kul att testa att bo i Kalifornien. Var har du bott tidigare? Uppsala, Oslo och Boston Bäst med Kalifornien? Vädret, vännerna och den höga energinivån. Saknar? Svenska vänner och familj. Intressen? Träning och olika ideella engagemang. Har du något speciellt som du vill berätta för alla Sweor i San Francisco? Jag har märkt att det ibland är svårt för svenska bolag att veta vart man ska vända sig med juridiska frågor. Att anlita amerikansk advokat kostar en förmögenhet. Efter två år som bolagsjurist här, har jag lärt mig en hel del och också skapat ett bra nätverk med prisvärda rådgivare. Hör gärna av er om ni vill ta en kaffe och diskutera någon fråga!

Hemort i Sverige? Född i Göteborg och uppvuxen där och i Malaga, Spanien. Bor nu? Palo Alto Familj? Maken Steven och sonen Magnus, 2 1/2 år Sysselsättning? Arbetar med software product development, management och som designer. Hur länge har du bott i USA/ Bay Area? Jag kom till USA 1992 för att studera på Brown University. Jag har också studerat på Wharton. I Bay Area har jag har bort i 4 år. Var har du bott tidigare? San Francisco, Los Angeles, New York, Philadelphia, Providence, Oslo, Marbella och Estepona. Bäst med Kalifornien? Människorna, vädret och maten Saknar? Strömming och blodpudding. Intressen? Matlagning, yoga, kvinnofrågor, och design. Har du något speciellt som du vill berätta för alla Sweor i San Francisco? Jag har designat en t-shirt for att hjälpa Planned Parenthood. For mer information se www.crowdwell.co.

Anna Napper Hemort i Sverige? Katrineholm Bor nu? Dublin Familj? Gift med Andrew från England. Dotter Olivia, 7 år. Sysselsättning? Lite av varje såsom, företagsutveckling, kundutbildning, schemaläggning. Allt hemifrån för tillfället. Hur länge har du bott i USA/ Bay Area? 17 år i USA och sedan årsskiftet i Dublin, East Bay Hur hamnade du här? Min man fick nytt jobb och jag har velat bo här ganska länge! Var har du bott tidigare? Philadelphia, Boston, Malmö, Växjö, Katrineholm, Visby. Har även spenderat sammanlagt tre år i Australien, Tyskland och New Jersey i yngre dar. Bäst med Kalifornien? Naturen Saknar? Familj, släkt och vänner samt lakrits och semlor. Intressen? Skidåkning, hiking, campa, cykla, trädgård och keramik.

Har du tips till nyinflyttade Sweor? Maila redaktionen på editor@sweasanfrancisco.org och tipsa oss om allt från godaste osten och bästa restaurangen till billigaste resrutten till Sverige. Det mesta är okänt när man är ny!

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

27


MINNESMÄSTARE fick

Sweor att minnas bättre Många är vi som vimlar på fester och inte lyckas lägga gästernas namn på minnet. Det problemet har inte minnesmästaren Chester Santos som inför två fulla SWEA-hus imponerade och inspirerade oss att med hjälp av olika tekniker bättre utnyttja vår minneskapacitet.

F

örsta eventet med Chester inleddes med vin, tilltugg och mingel. När alla sedan satt sig, bad Chester, som snabbt gått runt och sagt hej ett par minuter innan, de han hälsat på att ställa sig upp. När hälften (cirka ett 20-tal) gjorde så, kunde han minnas deras namn – trots att de bara skakat hand. Vi som brukar kämpa med att minnas något enstaka namn under ett nätverksevenemang eller cocktailparty blev väldigt imponerade och ville förstås lära oss mer! 100 siffror på fem minuter

Chester, som vann det amerikanska minnesmästerskapet 2008, kan memorera över hundra siffror på fem minuter. Han har synts i New York Times, Wall Street Journal och på CNN och reser jorden runt som motivationsföreläsare och håller workshops där han lär ut sina tekniker för minnesförbättring. Men först gäller det att förstå hur min-

net fungerar. Lättast blir det till exempel att memorera om man kombinerar egenskaper från den ordningsamma vänstra hjärnhalvan med fantasin från den högra. Som exempel fick vi föreställa oss att vi balanserade ett äpple på vänster fot och en klocka på höger fot och vidare upp till huvudet, och på så sätt kunde alla i publiken med enkelhet memorera en mängd olika ord framlänges och baklänges. Deltagarna blev så imponerade av hur mycket de kunde lära sig att minnas under en kväll att många direkt anmälde sig till en ny SWEA-workshop. Vid detta heldagsevent fick deltagarna lära sig ännu fler minnestekniker som tillämpades genom att hålla ett kort föredrag utan anteckningar. Vi är alla ense om att detta var inspirerande och utvecklande varför minneslappar och listor nu torde vara ett minne blott!

Vårsalongen:

FÄRGSPRAKANDE UTSTÄLLNING

SWEA:s Vårsalong bjöd i år på färgsprakande oljemålningar, tusch och collage men även vackra smycken och fotografier. – Jag kallar min konst för Imagination art eller torn paper collage, säger Illona Montin. Jag har inte ens funderat på att ställa ut förut, men nu tog jag chansen. Det var väldigt intressant att höra besökarnas olika kommentarer och jag känner mig både inspirerad och bekräftad efter det här. Inte minst från andra konstnärinnor i gruppen. Övriga utställare i Tiburon var Tove Norlander, Erika Honig, Ann Marie Stoehr, Cecilia Mases, Anki Gelb och Catarina Danielsson. Stort tack till Inger Skogström som var vår värdinna och tog hand om den goda maten. Om ett år är det säkerligen dags igen, så börja skapa redan nu och var med och ställ ut 2018!

Cecilia Mases

Ilona Montin

Jenny Folkesson

Ann Marie med sina tuschtavlor

Det var roligt och inspirerande att träna minnet med ”The International Man of Memory”, Chester Santos. Sweorna lämnade föreläsningen med nya minnestekniker för både karriären och privatlivet. Foton: Jenny Folkesson och Louise Ling-Vannerus

28

SWEA-MAGASINET VINTER 201

Ann Marie med sina tuschtavlor Tove visade sina smycken.


familjenytt

Välkomna alla nya SWEA-bebisar! Vilken bebisyra! Vi hälsar fyra nya bebisar välkomna till världen; Marina Emstedts dotter Anna Cathrine Jast föddes den 3:e januari. Den 8 januari fick även Helena Simon en dotter som heter Linnea Juliette och den 11 februari födde Jessica Armstrong sin dotter Quinn. Slutligen föddes Vesna Petterson Faras lilla son den 19 mars.

Linnea

Vi minns...

Anna

Quinn

Swean Anita Douglas som hastigt lämnat oss. Anita, som älskade konst, att laga mat och att resa, hann leva i och besöka över ett hundra länder. Till USA kom hon med båt redan som 22-åring och var med när SWEA startades 1982. Foto: Lena Samzelius Swean Hjördis Pred som varit med länge i SWEA San Francisco och inte minst är mamma till Swean Michele Pred. Swean Birgit Chase som avled den 10 april efter en kort tids sjukdom. Birgit blev 75 år och var även hon en av orginalmedlemmarna från 1982. En verkligt god vän till många av oss. Birgit gjorde mycket för SWEA i tysthet, saknaden kommer att bli stor. Vi som kände Birgit känner en stor tomhet. Anita Benson Tack Anita, Hjördis och Birgit för all glädje ni spridit i SWEA!

Inger Skogström har tagit över ansvaret för hospitality och SWEA-hjälpen. Hon har tidigare haft många olika uppdrag inom SWEA, inklusive ordförandeskapet. Denna erfarenhet – i kombination med hennes sympatiska personlighet – gör Inger unikt kvalificerad att ta hand om det otroligt viktiga och sociala ompysslande som SWEA San Francisco står för.

I glädje & sorg Kontakta Inger Skogström, på webbadressen nedan, om du vet någon Swea som behöver uppmuntras eller grattas med ett kort.

ingerskogstrom@comcast.net

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

29


sweapåsk

Påskkärringen Stina Wisén

Arrangörerna Helene Karlsson och Sussi Wisén – glada trots regn!

Påskfirande i Ortega Park

En minst sagt regnig dag kunde inte hålla SWEA:s påskkärringar och påskgubbar från det traditionsenliga påskfirandet i Ortega Park. Det blev en blöt tillställning, men SWEA-klanen höll den svenska fanan högt. Det avnjöts picknick, gott kaffe och avslutades med sedvanlig, spännande äggjakt. Foto: Johan Piper

Anna Åkerwall och Marina Elmstedt med barn.

ScandiaTravelSfo.com 55 New Montgomery Street, suite 322 San Francisco, ca 94105 phone: 415-552-5300 fax: 415-243-0234

30

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

Personal Travel Service


smått&gott

Ska du resa till Sverige i sommar? Med stigande parkeringspriser kan det vara en bra idé att titta på alternativa resvägar till de olika flygplatserna. SWEA-Magasinet guidar dig dit.

SFO

OAKLAND

SAN JOSE

$25 /dag

$16 /dag

$15 /dag

Upp till $8.95

Upp till $9.45

Upp till $8.95*

Uber Lyft Wingz

Uber Lyft Wingz

Uber Lyft Wingz

Supershuttle Supershuttle Caltrain

Caltrain*

Långtidsparkering BART-tåg / enkel resa Godkända taxibolag på flygplatsen Andra transportmedel *Ta VTA till BART eller Caltrain

Om bilen fortfarande är det bästa alternativet så kan man få upp till 70% rabatt om man bokar i förväg via Internet. Gå in på: www.airportparkingreservations.com www.way.com www.airportparkingconnection.com

TILL FlygplatseN TÅG TAXI BUSS

Föra över pengar Saknar du en amerikansk SWISH? Nu finns det flera möjligheter att föra över pengar till sina vänner – kostnadsfritt! Appen Venmo låter dig skicka pengar till familj och vänner. Om du för över från ditt bankkonto eller debit card är tjänsten gratis. För överföringar som inkluderar kreditkort tillkommer en kostnad på tre procent. Appen anses vara lika säker som internetbanken enligt tidningen Digital Trends. Andra appar som man kan använda är Paypal och Xoom.

Teaterbiljett, bostad, au pair..? Du har väl inte missat chansen att hyra ut din bostad, få galleribiljetter, hitta en aupairplats eller ett jobb via SWEA:s anslagstavla? Här finner du en mängd spännande erbjudande från Sweor till Sweor och du kan själv, helt gratis lägga ut din sommarstuga till uthyrning eller varför inte sälja din båt? För att se närmare på SWEA:s marknadsplats gå in på: anslagstavlan. swea.org SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

31


smått&gott TÅRTBOTTEN 8-10 bitar – GÖR SÅ HÄR:

otten

Pims tårtb

1. Vispa ägg, äggvitor och honung pösigt med elvisp.

or 2. Rör i den smälta kokosoljan och kokos+ 3 äggvit mjölken. 5 hela ägg ung n o h p u c 1 lja 3. Sikta ner de torra ingredienserna och ält kokoso m s p rör tills smeten tjocknar. Det tar bara u c 2 / 1 lk någon minut. jö m s o k o 1 cup k 4. Häll smeten i en 9 inch bakform med smjöl 1 cup koko löstagbar botten smord med kokosolja. r e ulv 2 tsk bakp For en högre tårta, använd två mindre soda g in formar. k a b k 1 ts 5. Grädda i 350F/175C i 50 minuter 1 tsk salt eller tills en sticka kommer ut ren. i fr n te OBS! Glu 6. Låt kallna helt innan du skär och fyller tårtan med citronkräm.

CITRONKRÄM & GARNERING – GÖR SÅ HÄR: 1. Vispa äggulor, potatismjöl och salt till en jämn smet. 2. Värm mjölk, grädde och honung i en kastrull på mediumvärme och rör tills det börjar bubbla. 3. Häll försiktigt ner hälften av den varma mjölken i äggsmeten och häll sedan tillbaka allt i resten av den heta mjölken. 4. Fortsätt vispa hela tiden tills krämen tjocknar utan att den börjar koka. 5. Tag bort kastrullen från värmen och rör i smör och citron. 6. Låt krämen svalna, täck sedan med plastfolie och förvara i kylen. 7. Skär den kylda kakan i tre eller fyra lager. 8. Skär jordgubbarna i tjocka skivor. 9.

Pims c

itronkr äm p mjölk

1/2 cu

1/2 cup grädde 3 äggu lor 2 msk potatis mjöl 3 msk honun g 2 tsk s mör 6 msk färsk c itronju ice

Garne

rin

g 1-2 ko rgar fä rska blå 1-2 kor bär gar fär s ka jord 3 cups gubba vispgrä r dde

Vispa grädden.

10. Börja med att täcka bottenlagret med citronkräm, lägg sedan på skivade jordgubbar och sist ett lager vispad grädde. Fortsätt likadant med alla lager och toppa med tårtlocket.

Smaklig spis! Pim Pauline Overgaard Fler recept hittar du på: www.scandelicious.com

32

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017 Foto: Philip Blankenship

Vi äter tårta i SOMMAR

11. Täck hela tårtan, sidor och topp, med vispad grädde. Häll de färska blåbären på toppen och dekorera med ätbara prästkragar och blåklintsblad.


Midsommarfirande i Bay Area SWEAS MIDSOMMARFIRANDE I LAFAYETTE Ett traditionellt midsommarfirande på själva midsommarafton, lördagen den 24:e juni klockan 10:30, vid Lafayette Reservoir. Vi börjar med att klä midsommarstången och binda fina kransar, och där finns Anna Bent på plats för att hjälpa till. Tim Rued och hans nyckelharpa spelar upp till den traditionsenliga dansen och sedan tar Svante Rödegård vid och sätter fart på lekarna. Slutligen avnjuter vi vår medhavda picknick. Det finns gott om plats så ta gärna med amerikanska vänner så att de kan få uppleva denna fina, svenska tradition. Kostnad 7 dollar per person – gratis för barn! För information och anmälan: sanfrancisco.swea.org/events/midsommar2017/

SWEDISH AMERICAN PATRIOTIC LEAGUE I SARATOGA SPRINGS I år firas midsommar i Saratoga Springs lördagen den 24 juni. På grund av vattenskador på Croy Road hålls inte firandet på Sveadal. Klockan 10:30 klär vi stången och binder kransar. Lunch med vin eller läsk serveras klockan 11:30. Därefter vid 13:30 börjar dansen kring midsommarstången. Hela dagen erbjuds olika aktiviteter såsom hoppslott, ansiktsmålning, Jenga, basket och hinderbanan. Vuxna $40, barn (4-12 år) $15, små barn (1-3 år) $10. Obs! Sista dag för biljetter den 10 juni, begränsat antal platser. För information se annons på sidan 2. Mer information och biljetter på: www.sveadal.org/midsummer LINNEA LODGE I PETALUMA Den 24 juni arrangeras traditionellt midsommarfirande i Petaluma. Festligheterna börjar klockan 11 med dekoration av midsommarstången. Mellan klockan 12 och 1 blir det knytkalas och försäljning av lotter. Alla deltagare medtar en maträtt för 8 till 10 personer samt ett pris till lotteriet. Inträde för vuxna är 5 dollar medan barn under 14 går in gratis. Det finns ett begränsat antal platser så gå in och köp biljetter från och med den 1 maj på: linnealodge.wixsite.com/linnealodge/events

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

33

Foto: Clive Tompsett/imagebank.sweden.se


SWEA San Franciscos utbud för dig! SWEA San Francisco har ett stort utbud med aktiviteter för medlemmarna. Aktiviteterna annonseras på webben och via e-post och är öppna för alla våra Sweor. Är du extra intresserad av att hjälpa till eller gå med i någon av våra undergrupper, kontakta respektive samordnare. Välkommen!

BOST ‑ Balett, Opera, Symfoni, Teater

BOST arrangerar balett-, opera-, symfoni- och teaterträffar dit alla Sweor med vänner är välkomna! Ju fler som anmäler sig desto större chans att få gruppbiljetter till reducerat pris! Vi är öppna för förslag på program och eventuellt restaurangbesök i samband med en aktivitet. Slå en signal eller skicka ett e-postmeddelande till Ulla. Välkommen! Ulla Wikander Reilly, ullawreilly@gmail.com

SWEA Art

SWEA Art vill inspirera Sweor till att måla, teckna, fotografera, prova på nya uttryckssätt och utvecklas tillsammans. Är du intresserad av att hjälpa till med att arrangera en utställning med SWEA Art eller har du idéer för en intressant workshop eller utflykt? Kontakta sweaart@sweasanfrancisco.org!

SWEA

professional

SWEA San Franciscos grupp “SWEA Professional” arrangerar inspirerande aktiviteter med inriktning på kunskapsöverföring i syfte att utveckla deltagarnas professionella sida, bygga kontaktnät och stödja Sweors personliga utveckling. Alla sweor är välkomna! Kontakta SWEA Professional via email professional@sweasanfrancisco.org eller gå in på www.facebook.com/groups/sweaprofessionalsf/

SWEAs mammagrupper Kom och umgås med andra SWEA-mammor medan barnen leker. Mer information finns på swea.org/mammagrupp eller via e-post: mammagrupp@sweasanfrancisco.org. Peninsula torsdagsträff – Parkträff varannan torsdag kl 10.00. Kontakta Camilla Arvidsson, camilla@ ljungsstrom.nu. Marin – Kontakta Helena Juhlin Pink, helena.juhlin@ gmail.com. Hjärtligt välkommen! Lekis i Walnut Creek Vi ses varannan söndag och alla familjer kan stanna på fika. Kontakta Ida Mitchell på idasama_@hotmail.com Peninsulas sånggrupp Kontakta Madelene Eifrem, madelene@eifrem.com eller gå med i gruppen Peninsulas lek- och sånggrupp på Facebook – där får man alla uppdateringar.

SWEAbiblioteket

Välkommen att låna svenska böcker! Biblioteket har öppet andra söndagen varje månad mellan kl 14 och 15.30, med sommaruppehåll juniaugusti. Adress: The Swedish American Hall, 2174 Market Street, våning 3 (hiss finns), SF. För mer info kontakta gebolin@aol.com, annabarbro42@gmail.com eller capricat56@yahoo.com. En uppdaterad lista med 2016 års nya böcker för vuxna finns på vår hemsida sanfrancisco.swea.org

Fikaträffar

Fikaträffarna arrangeras en gång i månaden (ej dec). Vi träffas på något museum och fikar innan vi ser en utställning. Flera av oss är medlemmar i olika �������������������������������������������������������� museer och har ��������������������������������������� då ibland tillgång till gästbiljetter, som vi ger till någon av deltagarna som inte är medlem. Fikaträffarna annonseras via e-mail, SWEA:s digitala kalenderutskick och i kalendern på vår hemsida. Välkommen att följa med oss nästa gång! Britta Rosenthal

SAN FRANCISCOS bokklubb... Bokklubben träffas första torsdagen i månaden kl 12.00. Kontakta Camilla Jäderholm, capricat56@yahoo.com så får du veta mer. Välkommen!

...och bokklubben i SOUTH BAY Klubben har just nu medlemmar som bor i Palo Alto, Los Altos, Sunnyvale, San Jose och Campbell. För mer information kontakta Monika Vi söker nya Evensen, monica@evensens.com. medlemmar 34 SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017 Välkommen!

Filmtajm

Varje månad visas bio antingen i San Francisco, South Bay, East Bay eller Peninsula. Se utskick och SWEA Facebook för mer information.

SWEA på IKEA

LUNCHträff på IKEA, East Palo Alto – första onsdagen i månaden kl 12.00. Kontakta Helene Karlsson, khkarlsson@gmail.com 11-KAFFE på IKEA, Emeryville – Första måndagen i månaden kl 11.00. Frukost för $2 serveras till kl 11 så kom lite tidigare om du är intresserad av att dra nytta av detta förmånliga erbjudande.
 Kontakta Anita Benson, bensonan@earthlink.net

Tjejkvällar med SWEA Sweor i alla åldrar träffas en kväll i månaden på ett café eller restaurang/ bar i olika delar av San Francisco, East Bay, South Bay, Marin County, Sonoma County och Peninsula. Håll utkik i SWEA:s kalender som skickas ut varje månad; där hittar du tid och plats för månadens träff! För mer information kontakta oss på program@sweasanfrancisco.org

Bokklubben i EAST BAY Vi träffas en gång i månaden hemma hos en medlem och lånar böcker ur våra boklådor. Om du är intresserad hör av dig till Barbro Johannesson, annabarbro42@gmail.com


vinter&vår Hike på Mt Tam 25-27 april Ett helt gäng tuffa Sweor botaniserade vilda blommor och hajkade hela vägen upp på Mt Tamalpais. Kvällarna bjöd på goda middagar och vackra solnedgångar. Foto: Elisabeth Coats

Biokväll i Eastbay 9 augusti Många slöt upp hos Carin Bergman Hayashida för att se den underbara, varma, svenska filmen "En enkel till Antibes" med bland annat Sven-Bertil Taube i en av huvudrollerna. Foto: Carin Bergman Hayashida

F R Å N Professional januari, mars och april Många spännande och intressanta möten utvecklade och knöt samman Professionalgruppen än mer. Under vårens programpunkter fick vi veta mer om Facebook, juristyrket som svensk i USA, höghastighetståg, Ericssons syn på framtidens teknik och mycket, mycket mer. Foto: Louise Ling-Vannerus

Nya medlemslunchen 29 april Så roligt att få välkomna våra nya medlemmar i Inger Vidas fantastiska hem. Gunilla Jacobson och Anna Kristiansson var två av våra gulliga nya Sweor som bjöds på vårlunch och SWEA-tårta. Foto: Camilla Ekenheim

P R O G R A M M E T

Tjejträffar januari till maj I Peninsula blev det fullt runt borden och det var många glada skratt när tjejerna hade träff på Café Borromeo i Menlo Park. Gruppen startade i oktober och har gått från en liten grupp till 15 tjejer. Foto: Katarina Köster

South Bay En av vårens första tjejträffar i South Bay ägde rum på 20-twenty i Willow Glen. Även här var stämningen härlig och som vanligt avhandlades många olika ämnen. För den som är ny i SWEA är tjejträffarna ett jättebra sätt att snabbt finna nya vänner, så tveka inte – häng bara på! Foto: Helena McCombie

Mammaträff i Peninsula April Vad kan vara mer spännande än att samlas ute kring en öppen brasa? Får man dessutom grilla mashmallows är livet toppen! Tur att SWEAmammorna hittar på så mycket kul. Foto: Sussi Wisén

SWEA-MAGASINET SOMMAR 2017

35


FIRST CLASS

SAN FR ANCISCO

RETURN ADDRESS: SWEA SF Medlemskap 2060 Strand Road Walnut Creek, CA 94596

SWEA-Magasinet San Francisco Nr 1, 2017  

Hur dricksar jag rätt? Var hittar jag ett volontärjobb och vad innebär det? Det är några av ämnena i detta nummer. Du kan även läsa om Yosem...

SWEA-Magasinet San Francisco Nr 1, 2017  

Hur dricksar jag rätt? Var hittar jag ett volontärjobb och vad innebär det? Det är några av ämnena i detta nummer. Du kan även läsa om Yosem...

Advertisement