Page 1

/ DANE TECHNICZNE Opis krzy×y Podane w tabeli wymiary i parametry dotyczà dystansu 100 m. Dla innych odległoÊci nale×y stosować odpowiednià proporcje, tzn. wymiar 70 cm/100 m odpowiada wymiarowi 140 cm/200 m lub 210 cm/ 300 m (➀ pozostałe wymiary krycia – patrz instrukcja obsługi krzy×y celowniczych).

A

B

C

D

1-6x24

8-1.3

35.6-5.9

719.2-118.7

359.6-59.3

1-6x24 EE

7-1.1

31.3-5.1

633.3-103.4

316.7-51.7

1.7-10x42

4.8-0.8

21.4-3.5

431.7-70

215.8-35

Przykład: wymiar A cm/100m (1x)

wymiar A cm/100m (6x)

8-1.3

1-6x24

A

35.6-5.9

B

C

D

a

C

D

E

H

5.9-1

7.9-1.3

47.4-7.8

47.4-7.8

24.7-4.1

197.6-32.6

1-6x24 EE

5.2-0.9

7-1.1

41.8-6.8

41.8-6.8

21.7-3.5

174-28.4

1.7-10x42

3.6-0.6

4.7-0.8

28.5-4.6

28.5-4.6

14.8-2.4

118.6-19.2

2.5-15x56P

2.4-0.4

3.1-0.5

18.9-3.1

18.9-3.1

9.8-1.6

78.6-12.9

E

F

G

1-6x24

4 LD-I 2-12x50

4-0.7

17.8-3

359.4-60.1

179.7-30.1

4.8-0.8

21.4-3.5

863.3-140

431.7-70

4-0.7

17.8-3

718.7-120.3

359.4-60.1

2.5-15x56P

3.2-0.5

14.2-2.3

572.5-94.1

286.3-47.1

1.7-10x42

4.8-0.8

21.4-3.5

863.3-140

863.3-140

4-0.7

17.8-3

3.2-0.5

14.2-2.3

1.7-10x42 4A

2-12x50

CD-I

7A

2-12x50 2.5-15x56P

1-6x24

4.7-0.8

47.4-7.8

24.7-4.1

316.1-52.2

11.9-2

1-6x24 EE

4.2-0.7

41.8-6.8

21.7-3.5

278.4-45.4

10.5-1.7

1.7-10x42

2.8-0.5

28.5-4.6

14.8-2.4

189.7-30.8

7.2-1.2

718.7-120.3 718.7-120.3 572.5-94.1

572.5-94.1 E

1.7-10x42

2.6-0.4

6.9-1.1

143.3-23.2

1-6x24

143.3-23.2

3-0.5

29.6-4.9

173.9-28.7

86.9-14.3

24.7-4.1

2.6-0.4

26.1-4.3

153.1-25

76.6-12.5

21.7-3.5

4-I Plex

2-12x50

2.2-0.4

5.8-1

119.3-20

119.3-20

2.5-15x56P

1.8-0.3

4.6-0.8

95-15.6

95-15.6

1-6x24 EE

E E

F

G

1-6x24

4.6-0.8

39.8-6.6

24.7-4.1

303.6-50.1

10.5-1.7

1-6x24 EE

4.1-0.7

35-5.7

21.7-3.5

267.3-43.6

9.2-1.5

4A-I

1.7-10x42

1.8-0.3

17.8-2.9

417.2-67.6

208.6-33.8

14.8-2.4

2-12x50

1.5-0.2

14.8-2.5

347.3-58.1

173.7-29.1

12.3-2.1

2.5-15x56P

1.2-0.2

11.8-1.9

276.7-45.5

138.3-22.7

9.8-1.6

CD


Dane techniczne Wolne od pralaksy na 100 m · Siatki: 4A-300, 4A-300-I, BR, BR-I: 200 m (wyjàtek: modele z pokr∏tłem paralaksy)

PL Body

Powi∏kszenie

1-6x24

1-6x24EE

/ 1.7-10x42

2-12x50

2.5-15x56P

1-6x

1-6x

1.7-10x

2-12x

2.5-15x

Ârednica soczewek obiektywu

(mm)

9.6 - 24

10.9 - 24

16.0 - 42

19.3 - 50

24.0 - 56

Ârednica êrenicy wyjÊciowej

(mm)

9.6 - 4.0

10.8 - 4.0

9.6 - 4.2

9.6 - 4.2

9.5 - 3.8

Dystans êrenicy wyjÊciowej

(mm)

95

120

95

95

95

(m/100m)

42.5 - 6.8

33.5 - 5.4

25.2 - 4.2

21.0 - 3.5

16.5 - 2.7

Pole widzenia rzeczywiste w stopniach

(°)

23.8 - 3.9

18.9 - 3.1

14.3 - 2.4

11.8 - 1.95

9.4 - 1.5

Pole widzenia, pozorne (w stopniach)

(°)

23.4

18.8

23.7

23.4

23.2

(dpt)

-3 – +2

-2.8 – +1.8

-3 – +2

-3 – +2

-3 – +2

(%)

90

91

90

90

91

2.8 - 12

2.8 - 12

4.7 - 20.5

5.7 - 24.6

7.1 - 29

(cm/100m)

1.5

1.5

1

1

1

(m/100m)

2

2.1

1.5

1.5

1.8 / 1

Wyrównanie paralaksy

(m)

45 – ∞

Zakres temperatur działania

(°C)

-20 / +55

-20 / +55

-20 / +55

-20 / +55

-20 / +55

Temperatura przechowywania

(°C)

-30 / +70

-30 / +70

-30 / +70

-30 / +70

-30 / +70

0.4 bar

0.4 bar

0.4 bar

0.4 bar

0.4 bar

(g)

420

410

470

520

635

L – podÊwietlana

(g)

460

450

510

560

675

SR – niepodÊwietlana

(g)

440

430

480

530

645

SR – podÊwietlana

(g)

480

470

520

570

685

3V, CR 2032

3V, CR 2032

3V, CR 2032

3V, CR 2032

3V, CR 2032

Pole widzenia rzeczywiste

Zakres regulacji dioptrii Transmisja Êwiatła Liczba zmierzchowa wg DIN 58388 Korekta punktu ra×enia celu o 1 klik Maksymalna korekta w pionie i w poziomie

WodoodpornoÊć Masa L – niepodÊwietlana

Baterià Czas pracy ok

O zmierzchu przy Êredniej jasnoÊci

(h)

450

450

450

450

450

W dzieƒ przy Êredniej jasnoÊci

(h)

120

120

120

120

120

L: wykonane z lekkich stopów SR: wykonane z lekkich stopów z szynà Swarovski Optik Rail BT: pokr∏tło balistyczne

Wszystkie dane sà typowymi wartoÊciami. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wykonania i akcesoriów.

BA-670/2, 05/2008


Wymiary

/ 1-6x24 EE

1.7-10x42

2-12x50

2.5-15x56P

A1 A2 B C D E F G H (SR) I J K (SR) L L1 (BT) M N (Z6i)

293 296 95 120 – 15 183 32 15.5 30 30 20.5 29 – 45.5 33.5

312 315 120 130 – 15 192 32 15.5 30 30 20.5 29 – 45.5 33.5

321 324 95 148 39 86 139 32 15.5 48 30 20 29 – 45.5 33.5

340 343 95 168 38 105 140 32 15.5 56 30 20 29 – 45.5 33.5

364 367 95 184 43.5 120 142 32 15.5 62 30 20 29 37.5 45.5 33.5

Gwint filtru obiektywu

M 27x0.75

M 27x0.75

M 44x0.75

M 52x0.75

M 58x0.75

mm

1-6x24

Krzy× celowniczy Z PODÂWIETLENIEM

4A-300-I ➀

BR-I ➀

LD-I

CD-I

4-I

4A-I

BR ➀➁

4

4A

7A➁

PLEX

BEZ PODÂWIETLENIEM

4A-300 ➀

➀ Patrz odpowiednie instrukcje obsługi.

➁ Modele dost∏pne obecnie tylko w USA

CD

SWAROVSKI OPTIK KG 6067 Absam Austria Tel. +43/5223/511- 0 Fax +43/5223/41 860 info@swarovskioptik.at WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM BA-670/2, 05/2008

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/td_z6_pl%5B424%5D  

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/td_z6_pl%5B424%5D.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you