Page 1

/ TECHNICKÉ ÚDAJE Rozmûry zámûrných osnov v cm / 100 m Níže uvedené rozmûry zámûrných osnov jsou pfiepoãtené na vzdálenost 100 m. Vpfiípadû jiných vzdáleností je nutno tyto hodnoty pfiepoãítat podle pfiíslušného pomûru, napfi. 70 cm/ 100 m pfiepoãteme na: 140 cm/200 m; 210 cm/300 m (➀ další rozmûry viz manuál zámûrných osnov).

A

B

C

D

1-6x24

8-1.3

35.6-5.9

719.2-118.7

359.6-59.3

1-6x24 EE

7-1.1

31.3-5.1

633.3-103.4

316.7-51.7

1.7-10x42

4.8-0.8

21.4-3.5

431.7-70

215.8-35

Pfiíklad: Rozmûr A cm/100m (1x)

Rozmûr A cm/100m (6x)

8-1.3

1-6x24

A

35.6-5.9

B

C

D

a

C

D

E

H

5.9-1

7.9-1.3

47.4-7.8

47.4-7.8

24.7-4.1

197.6-32.6

1-6x24 EE

5.2-0.9

7-1.1

41.8-6.8

41.8-6.8

21.7-3.5

174-28.4

1.7-10x42

3.6-0.6

4.7-0.8

28.5-4.6

28.5-4.6

14.8-2.4

118.6-19.2

2.5-15x56P

2.4-0.4

3.1-0.5

18.9-3.1

18.9-3.1

9.8-1.6

78.6-12.9

E

F

G

1-6x24

4 LD-I 2-12x50

4-0.7

17.8-3

359.4-60.1

179.7-30.1

4.8-0.8

21.4-3.5

863.3-140

431.7-70

4-0.7

17.8-3

718.7-120.3

359.4-60.1

2.5-15x56P

3.2-0.5

14.2-2.3

572.5-94.1

286.3-47.1

1.7-10x42

4.8-0.8

21.4-3.5

863.3-140

863.3-140

4-0.7

17.8-3

3.2-0.5

14.2-2.3

1.7-10x42 4A

2-12x50

CD-I

7A

2-12x50 2.5-15x56P

1-6x24

4.7-0.8

47.4-7.8

24.7-4.1

316.1-52.2

11.9-2

1-6x24 EE

4.2-0.7

41.8-6.8

21.7-3.5

278.4-45.4

10.5-1.7

1.7-10x42

2.8-0.5

28.5-4.6

14.8-2.4

189.7-30.8

7.2-1.2

718.7-120.3 718.7-120.3 572.5-94.1

572.5-94.1 E

1.7-10x42

2.6-0.4

6.9-1.1

143.3-23.2

1-6x24

143.3-23.2

3-0.5

29.6-4.9

173.9-28.7

86.9-14.3

24.7-4.1

2.6-0.4

26.1-4.3

153.1-25

76.6-12.5

21.7-3.5

4-I Plex

2-12x50

2.2-0.4

5.8-1

119.3-20

119.3-20

2.5-15x56P

1.8-0.3

4.6-0.8

95-15.6

95-15.6

1-6x24 EE

E E

F

G

1-6x24

4.6-0.8

39.8-6.6

24.7-4.1

303.6-50.1

10.5-1.7

1-6x24 EE

4.1-0.7

35-5.7

21.7-3.5

267.3-43.6

9.2-1.5

4A-I

1.7-10x42

1.8-0.3

17.8-2.9

417.2-67.6

208.6-33.8

14.8-2.4

2-12x50

1.5-0.2

14.8-2.5

347.3-58.1

173.7-29.1

12.3-2.1

2.5-15x56P

1.2-0.2

11.8-1.9

276.7-45.5

138.3-22.7

9.8-1.6

CD


Technické údaje Nastavení bez vlivu paralaxy na 100 m · Osnovy: 4A-300, 4A-300-I, BR, BR-I: 200 m (vyjímka: modely s vûží paralaxi)

CZ Model

Zvûtšení

1-6x24

1-6x24EE

/ 1.7-10x42

2-12x50

2.5-15x56P

1-6x

1-6x

1.7-10x

2-12x

2.5-15x

PrÛmûr objektivu

(mm)

9.6 - 24

10.9 - 24

16.0 - 42

19.3 - 50

24.0 - 56

PrÛmûr výstupních pupil

(mm)

9.6 - 4.0

10.8 - 4.0

9.6 - 4.2

9.6 - 4.2

9.5 - 3.8

Vzdálenost výstupní pupily

(mm)

95

120

95

95

95

(m/100m)

42.5 - 6.8

33.5 - 5.4

25.2 - 4.2

21.0 - 3.5

16.5 - 2.7

Zorné pole (ve stupních)

(°)

23.8 - 3.9

18.9 - 3.1

14.3 - 2.4

11.8 - 1.95

9.4 - 1.5

Zorné pole oka (ve stupních)

(°)

23.4

18.8

23.7

23.4

23.2

(dpt)

-3 – +2

-2.8 – +1.8

-3 – +2

-3 – +2

-3 – +2

(%)

90

91

90

90

91

2.8 - 12

2.8 - 12

4.7 - 20.5

5.7 - 24.6

7.1 - 29

(cm/100m)

1.5

1.5

1

1

1

(m/100m)

2

2.1

1.5

1.5

1.8 / 1

Korekce paralaxy

(m)

45 – ∞

Teplotní rozsah – funkce

(°C)

-20 / +55

-20 / +55

-20 / +55

-20 / +55

-20 / +55

Teplotní rozsah – skladování

(°C)

-30 / +70

-30 / +70

-30 / +70

-30 / +70

-30 / +70

0.4 bar

0.4 bar

0.4 bar

0.4 bar

0.4 bar

(g)

420

410

470

520

635

L – osvûtlené

(g)

460

450

510

560

675

SR – neosvûtlené

(g)

440

430

480

530

645

SR – osvûtlené

(g)

480

470

520

570

685

3V, CR 2032

3V, CR 2032

3V, CR 2032

3V, CR 2032

3V, CR 2032

Zorné pole

Dioptrická korekce Transmise Stmívací faktor (DIN 58388) Korekce bodu dopadu stfiely na jedno cvaknutí Maximální nastavení výškové/stranové korekce

Vodotûsnost Hmotnost L – neosvûtlené

Baterie Provozní doba baterie ca. (h)

Provoz za šera stfiední jas

(h)

450

450

450

450

450

Provoz ve dne stfiední jas

(h)

120

120

120

120

120

L: lehká slitina SR: lehká slitina se šínou SR BT: balistická vûž

Veškeré podrobné ùdaje jsou podložené bûžnými hodnotami. Vyhrazujeme si právo na zmûny konstrukce i dodávek.

BA-670/2, 05/2008


Rozmûry

/ 1-6x24 EE

1.7-10x42

2-12x50

2.5-15x56P

A1 A2 B C D E F G H (SR) I J K (SR) L L1 (BT) M N (Z6i)

293 296 95 120 – 15 183 32 15.5 30 30 20.5 29 – 45.5 33.5

312 315 120 130 – 15 192 32 15.5 30 30 20.5 29 – 45.5 33.5

321 324 95 148 39 86 139 32 15.5 48 30 20 29 – 45.5 33.5

340 343 95 168 38 105 140 32 15.5 56 30 20 29 – 45.5 33.5

364 367 95 184 43.5 120 142 32 15.5 62 30 20 29 37.5 45.5 33.5

Závit pro filtry objektivu

M 27x0.75

M 27x0.75

M 44x0.75

M 52x0.75

M 58x0.75

mm

1-6x24

Zámûrné osnovy OSVùTLENÉ

4A-300-I ➀

BR-I ➀

LD-I

CD-I

4-I

4A-I

BR ➀➁

4

4A

7A➁

PLEX

NEOSVùTLENÉ

4A-300 ➀ ➀ Viz samostatný návod k použití.

➁ Tyto modely jsou nyní v prodeji pouze v USA.

CD

SWAROVSKI OPTIK KG 6067 Absam Austria Tel. +43/5223/511- 0 Fax +43/5223/41 860 info@swarovskioptik.at WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM BA-670/2, 05/2008

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/td_z6_cz%5B422%5D  

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/td_z6_cz%5B422%5D.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you