Page 1

DE NL

DE SV

Afdekmaten:

BR riktmedel

De afdekmaten gelden voor alle modellen met BR / BR-I dradenkruis.

Swarovski Optik har utvecklat detta riktmedel för skott på långa håll. Här har du möjlighet att ”träffa mitt i prick” på olika avstånd, utan att du måste göra några korrigeringar på kikarsiktet.

BR / BR-I Vi rekommenderar att använda en avståndsmätare för att kunna göra en säker avståndsmätning. På så vis hittar du snabbt motsvarande hållpunkt i riktmedlet. Precis som på alla andra riktmedel, måste skytten ha en god skjutteknik och en hel del vana.

Fastställande av de personliga riktpunkterna:

cm/100 m Lichtpunt

Balk

Draad

1,4

2,5

0,4

Afstand van de draden tot het centrale richtpunt

Opening horizontaal verticaal 70,0

55

90,0

1e balk

2e balk

3e balk

4e balk

5e balk

5

15

25

35

45

22

Draadlengte

Afstand van de draden tot het centrale richtpunt

Afstand centraal richtpunt tot verticale balk

På WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM hittar du ett speciellt utvecklat program som räknar ut dina personliga hållpunkter. Bruksanvisningen för ballistikprogrammet leder dig steg för steg genom hela programmet. Du kan självfallet även ta fram respektive hållpunkter genom att skjuta in geväret.

1e punt

2e punt

3e punt

4e punt

5e punt

2,5

10

20

30

40

1,4

Diameter

Alle gegevens zijn typische waarden. Wijzigingen in uitvoering en levering voorbehouden.

BA-670/7, 06/2008

26

27


DE SV

DE SV

Riktmedlets uppbyggnad:

I vårt exempel skjuts vapnet in på 200 m.

BR-riktmedel bygger på de kända riktmedlen 4 resp. 7A (basriktmedel med central riktpunkt), som även kan användas på traditionellt sätt. Linjerna som ligger under är, beroende av kaliber och projektiltyp, tänkta för respektive avstånd, precis som punkterna som befinner sig där emellan. Avstånden mellan de enskilda linjerna halveras genom punkterna och ger dig på så sätt möjlighet till dubbelt så många avståndpunkter.

Med de inmatade värdena från detta exempel får du fram följande avståndsuppgifter för BR-riktmedlet:

Nödvändiga värden för ballistikprogrammet: projektilens vikt: projektiltyp BC: siktets höjd: Vo:

BR

10,0g 0,338 5,0cm 850m/s

Om möjligt även temperatur samt höjd över havet och vinkelangivelser.

central riktpunkt punkt 1 linje 1 · · ·

Notera:

· ·

Då riktmedlet befinner sig i det andra bildplanet, gäller de framtagna uppgifterna enbart med den högsta förstoringen! Du har emellertid möjlighet att ta fram respektive hållpunkt med motsvarande förstoringsinställning med hjälp av ballistikprogrammet. Det grundavstånd som du bestämt dig för (central riktpunkt) berörs inte av detta, den förblir densamma oavsett förstoringsinställning.

Exempel: Kaliber 7x64 med 10,0 g DK-projektil Mynningshastighet: här rekommenderas att ta fram den faktiska hastigheten från det egna vapnet. I det aktuella exemplet mättes 850 m/s.

Praktiska tips:

Önskat inskjutningsavstånd för grundriktmedlet (central riktpunkt) kan väljas fritt. Alla andra avståndsuppgifter för respektive linjer och punkter rättar sig efter denna grundinställning.

I bruksanvisningen hittar du fem klisterremsor. Du kan märka dessa med dina personliga hållpunkter som du fått fram och sedan klistra fast remsorna på vapnet eller kikarsiktet. Tillsammans med en avståndsmätare ”når du snabbt ditt mål”.

28

29


DE SV

DE FI

Täckmått:

BR-tähtäinristikko

Täckmåtten gäller för alla modeller med BR / BR-I riktmedel.

Swarovski Optik on kehittänyt tämän tähtäinkuvion kaukolaukauksia varten. Sen avulla on mahdollista pitää maali tähtäimessä eri etäisyyksillä tekemättä muutoksia tähtäinkiikarin säätöihin.

BR / BR-I Tarkan etäisyyden määrittämiseksi suosittelemme etäisyysmittarin käyttöä. Sen avulla löytyy nopeasti tähtäinkuvion vastaava tähtäyspiste. Sen lisäksi edellytetään ampujalta hyvää ampumistekniikkaa ja kokemusta, niin kuin kaikkien tähtäysvälineiden kanssa.

Henkilökohtaisen tähtäyspisteen määrittäminen:

cm/100 m Ljuspunkt

Linje

Hår

1,4

2,5

0,4

Linjens avstånd till centrala riktpunkten

Öppning horisontalt vertikalt 70,0

Avstånd central riktpunkt till vertikal linje 55

90,0

1:a linjen

2:a linjen

3:a linjen

4:a linjen

5:a linjen

5

15

25

35

45

Osoitteesta WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM löytyy erityinen ballistiikkasovellus henkilökohtaisten tähtäyspisteiden määrittämiseksi. Ballistiikkasovelluksen käyttöohjeet opastavat askel askeleelta sovelluksen käytössä. Tietenkin on mahdollista määrittää tähtäyspisteet koeammunnallakin.

22

Linjens längd

1:a punkten 2:a punkten 3:a punkten 4:a punkten 5:a punkten Linjens avstånd till centrala riktpunkten

2,5

10

20

30

40

1,4

Diameter

Alla uppgifter är ca värden. Vi förbehåller oss rätten till förändringar gällande design och leverans.

30

BA-670/7, 06/2008

31

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/ba_br_sv%5B446%5D  
http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/ba_br_sv%5B446%5D  

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/ba_br_sv%5B446%5D.pdf