Page 1

DE FI

DA DE

Peittomitat:

BR-sigte

Nämä mitat koskevat kaikkia malleja, joissa on BR tai BR-I-tähtäinkuvio.

Swarovski Optik har udviklet dette sigte til skud på lang afstand. Du har mulighed for at ramme målet på forskellige afstande uden selv at skulle foretage justeringer på riffelkikkerten.

BR / BR-I Vi anbefaler dig at bruge en afstandsmåler til sikker afstandsbestemmelse. Dermed kan du hurtigt vælge det vedkommende sigtepunkt på sigtet. Som ved ethvert andet sigtemiddel skal skytten dog råde over en god skydeteknik og have øvelse.

Beregning af dine personlige sigtepunkter:

cm/100 m Valopiste

Viiva

Ristikko

1,4

2,5

0,4

Viivojen etäisyys keskeiseen tähtäyspisteeseen

Aukko vaaka pysty 70,0

55

90,0

1. viiva

2. viiva

3. viiva

4. viiva

5. viiva

5

15

25

35

45

22

Viivan pituus

Viivojen etäisyys keskeiseen tähtäyspisteeseen

Keskeisen tähtäyspisteen etäisyys pystyviivasta

På WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM finder du et specialudviklet ballistikprogram, som kan beregne dine personlige sigtepunkter. Betjeningsvejledningen til ballistikprogrammet forklarer dig hurtigt og præcist, hvordan programmet fungerer. Du kan naturligvis også beregne de pågældende sigtepunkter vha. indskydning.

1. piste

2. piste

3. piste

4. piste

5. piste

2,5

10

20

30

40

1,4

Läpimitta

Kaikki tiedot ovat tyyppisiä arvoja. Oikeus mallia ja toimituksia koskeviin muutoksiin pidätetään.

34

BA-670/7, 06/2008

35


DE DA

DA DE

Sigtets opbygning: BR-sigtet baserer på det velkendte 4-sigte og 7Asigte (standardsigte med sigtepunkt i centrum), der også kan bruges på traditionel vis. Bjælkerne samt punkterne under sigtepunktet er, afhængig af kaliber og projektiler, beregnet til diverse afstande. Afstandene mellem de enkelte bjælker halveres vha. punkterne, hvilket gør det nemmere at tilordne den pågældende skudafstand til et sigtepunkt.

bjælker og punkter, der ligger derunder, retter sig efter grundindstillingen. I vores eksempel indskydes våbnet på 200 m afstand. Med værdierne fra dette eksempel får du følgende afstandsangivelser for BR-sigtet: Nødvendige værdier til ballistikprogrammet: Projektilvægt: 10,0g Projektiltype BC: 0,338 Sigtemidlets højde: 5,0cm Hastighed: 850m/s

BR Sigtepunkt i centrum

Efter behov også temperatur, antal meter over havets overflade samt vinkelangivelse.

1. punkt 1. bjælke · · · ·

Bemærk:

·

Eftersom sigtet befinder sig i andet billedplan, er de beregnede data kun gyldige i den højeste forstørrelse! Du har dog mulighed for at beregne de pågældende sigtepunkter vha. ballistikprogrammet ved tilsvarende forstørrelsesindstilling. Grundafstanden, som du fastlægger (sigtepunkt i centrum) berøres ikke af dette; den er altid den samme – uafhængigt af forstørrelsesindstillingen.

Eksempel: Kaliber 7x64 med 10,0 g DK-projektil. Mundingshastighed: det anbefales at beregne den faktiske hastighed fra dit eget våben. I dette eksempel målte vi 850 m/sek.

Praktisk tip:

Den ønskede pletskudsafstand for standardsigtet (sigtepunktet i centrum) kan vælges frit. Alle andre afstandsafgivelser for de pågældende

I betjeningsvejledningen finder du fem klæbefolier. Skriv dine personligt beregnede sigtepunkter på folierne og klæb dem på dit våben eller din riffelkikkert. Sammen med afstandsmåleren er du dermed altid beredt til at ramme plet.

36

37


DE DA

RU DE

Afdækningsmål:

Прицельная марка BR

Afdækningsmålene gælder for alle modeller med BR-/BR-I-sigte.

Компания Swarovski Optik разработала данную модель прицельной марки для стрельбы по далеко расположенным целям. Прицельная марка дает Вам возможность правильно выбрать точку прицеливания на любом удалении от цели без корректировки настройки самого прицела.

BR / BR-I

Для точного определения расстояния рекомендуется использовать дальномер. При этом Вы быстро сможете выбрать точку прицеливания по прицельной марке. Любая другая система прицеливания требует от стрелка высокого уровня технической подготовки, дисциплины и практического опыта.

cm/100 m Lyspunkt Bjælke 1,4

Markør

2,5

Afstand fra bjælke til sigtepunkt i centrum

Åbning Afstand fra sigtepunkt horisontalt vertikalt i centrum til vertikal bjælke

0,4

70,0

1. bjælke

2. bjælke

3. bjælke

4. bjælke

5. bjælke

5

15

25

35

45

22

Bjælkelængde

Afstand fra bjælke til sigtepunkt i centrum

55

90,0

1. punkt

2. punkt

3. punkt

4. punkt

5. punkt

2,5

10

20

30

40

Определение точки прицеливания: На сайте WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM Вы найдете разработанную производителем баллистическую программу для расчета индивидуальной точки прицеливания. Для освоения программы имеется инструкция. Разумеется, точки прицеливания определяются также путем пристрелки оружия.

1,4

Diameter

Alle angivelser er typiske værdier. Ret til ændringer mht. afvikling og levering forbeholdes.

BA-670/7, 06/2008

38

39

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/ba_br_da%5B436%5D  

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/ba_br_da%5B436%5D.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you