Page 7

Cyn-Achredu Ar ddiwedd pob cyfnod bydd ymarferydd y cynllun cyn-ysgol iach yn argymell achredu lleolaidau ar yr amod bod digon o dystiolaeth i ddangos bod pob un o’r camau gweithredu wedi cael eu cyflawni.

Achredu Bydd ymarferydd y cynllun yn trefnu i ymweld â’r lleoliad ar y cyd ag asesydd arall. Yn y cyfarfod hwn bydd angen i’r portffolio o dystiolaeth fod ar gael a by d d c yf le i dr a fo d y ca ma u gweithredu. Ar ôl yr ymweliad achredu, bydd yr ymarferydd yn ysgrifennu adroddiad i amlygu arferion da ac yn ystyried nodau ac amcanion newydd ar gyfer y cyfnod dilynol.

7

Healthy Preschool booklet - Welsh Version  

healthy preschool introduction booklet, welsh version