Page 4

Cyfarfod Cychwynnol Cyflwyniad i gynllun Cyn-Ysgol Iach Abertawe Llofnodi’r dystysgrif ymrwymiad

Y Cyfnod Rhagarweiniol

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 3

Adolygu’r ddarpariaeth bresennol

Adolygu’r ddarpariaeth bresennol

Adolygu’r ddarpariaeth bresennol

Datblygu cynllun gweithredu i gyflawni cyfnod 1:

Datblygu cynllun gweithredu i gyflawni cyfnod 2:

Maeth/Iechyd y geg

Diogelwch a Hylendid

Gweithgaredd Corfforol/Chwarae Gweithredol

Iechyd meddyliol ac emosiynol, Lles a Chydberthynas

Iechyd a Lles yn y Gweithle

Hylendid—Rheoli Safonau Gofynnol

Rheoli a Chynnal a Chadw

Rheoli a Chynnal a Chadw

Datblygu cynllun gweithredu i gyflawni cyfnod 3: Yr Amgylchedd

Ymweliadau Cymorth a Hyfforddiant Ymweliad Cyn-Achredu Ymweliad Achredu Tystysgrifau

4

Healthy Preschool booklet - Welsh Version  
Healthy Preschool booklet - Welsh Version  

healthy preschool introduction booklet, welsh version