Issuu on Google+

SOLARIS

NOWE ŚWIATŁO DLA POLSKIEJ NAUKI

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS buduje w Krakowie pierwszy w Polsce synchrotron, który będzie multidyscyplinarnym urządzeniem badawczym otwierającym nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki. INFORMACJE OGÓLNE - Synchrotron Solaris budowany jest na działce III Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego - Powierzchnia budynku ogółem wynosi blisko 8000 m2. - Powierzchnia hali wraz z pierścieniem to ok. 3000 m2. - Pozostała część to laboratoria, część biurowo-konferencyjna oraz socjalna. **** - Solaris budowany jest w bliskiej współpracy z ośrodkiem MAX IV Laboratory (Szwecja, Lund) - Solaris jest repliką nowego szwedzkiego synchrotronu o energii 1,5 GeV - Zespół Solaris współpracuje również z synchrotronami: Elettra (Włochy), Alba (Hiszpania) oraz PSI (Szwajcaria).

KONTAKT Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

Uniwersytet Jagielloński ul.Gronostajowa 7, P. 1.6 30-387 Kraków tel.: +48 12/ 664 54 62 e-mail: synchrotron@uj.edu.pl www.synchrotron.pl

MAPA

AKCELERATOR LINIOWY Akcelerator liniowy zbudowany jest w oparciu o sześć przyspieszających sekcji prostych, zasilanych przez trzy stacje mocy. Jedna stacja mocy zasila dwie sekcje przyspieszające. Źródłem wiązki elektronowej jest działo elektronowe. Akcelerator będzie przyspieszał wiązkę elektronową do wstępnej energii około 550 MeV. Wiązka elektronowa o takiej energii będzie wprowadzana linią transferową do wyżej położonego pierścienia.

WAWEL

SOLARIS

SYNCHROTRON - SCHEMAT

wnęki RF

magnesy

generatory RF jednostki SHG (chłodzenie)

Parametry: Obwód: 96 m Energia: 1,5GeV Prąd: 500 mA Emitancja: 6 nm rad

szafy kontrolne

szafy kontrolne BM, BPM, PLC, PS,Vac.

PIERŚCIEŃ AKUMULACYJNY Pierścień akumulacyjny jest źródłem światła trzeciej generacji zaprojektowanym w taki sposób, aby uzyskać wiązkę elektronów o małej emitancji przy stosunkowo małych rozmiarach urządzenia. Rezultatem tych założeń jest projekt ultra kompaktowej sieci magnetycznej pierścienia składającej się z dwunastu identycznych „komórek” achromatycznych.

pomieszczenie zasilaczy i transformatorów przejście technologiczne linia transferowa

galeria serwisowa tunel liniaka i technologiczny

Akcelerator liniowy

MAGNES

pierścień akumulacyjny

hala eksperymentalna linie badawcze

2015

Stan prac budowlanych - lipiec/sierpień 2013

Pierwsze badania na synchrotronie

PIERWSZA LINIA BADAWCZA DLA SOLARIS - PEEM/XAS

Widok ogólny

2014

IV kwartał 2013 Część administracyjna budynku

01.2012

Linia ta budowana jest wraz z synchrotronem i będzie zoptymalizowana dla fotonów z zakresu miękkiego promieniowania rentgenowskiego.

Montaż urządzenia

Najczęstsze obszary zastosowań metody XPEEM w najlepszych ośrodkach synchrotronowych na świecie to: fizykochemia materiałów nanomagnetyzm r e a kc j e p o w i e r z c h n i o w e b i o l o g i a g e o l o g i a i w i e l e i n n y c h .

Oddanie budynku

Termin otwarcia planowany jest po sześciomiesięcznym okresie testowym, licząc od momentu dostarczenia wiązki promieniowania synchrotronowego.

Rozpoczęcie prac budowlanych

Tunel liniaka

Hala eksperymentalna wraz z pierścieniem akumulacyjnym

Mikroskop PEEM

03.2011

Podpisanie umowy z firmą budowlaną

09.04 2010

Podpisanie umowy na dofinansowanie

Mikroskop LEEM

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


7__