Page 1

Harde klappen in zeist

Hoe krijg ik mijn

Contributie?

marjan olfers nieuwe JURIDISCH ADVISEUR BAV

Nummer 3, jaargang 1

Maart 2014

www.bav-voetbal.nl

BAV info

INFOBULLETIN belangenorganisatie amateur voetbalverenigingen


Inhoud

Op de cover Prof. dr. mr. Marjan Olfers is de nieuwe juridisch adviseur van de BAV. Ook in die hoedanigheid zal ze trouw zijn aan haar motto. ‘Je mag best eens een conflict uitvechten, maar de rechter is het laatste redmiddel.’

bezuinigen in zeist

9 4

Zorgen over reorganisatie

Interview Marjan Olfers

Marjan Olfers is de nieuwe juridisch adviseur van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. In een vraaggesprek gaat zij dieper in op de kennis van de BAV, haar periode bij Ajax en het belang om op goede voet te blijven leven met je partners.

Alles over (kunst)gras

14

‘Verenigingen zijn aan zet’

12 Achterstallige contributie

Veel voetbalverenigingen geven aan dat het innen van achterstallige contributie nog een fiks probleem is.

14 Voorlichting over (kunst)gras

Ad-interim directeur amateurvoetbal Hans Spierings geeft uitleg over de forse reorganisatie bij de KNVB.

De Nederlander Arjan Knottnerus is directeur bij de grootste kunstgrasproducent ter wereld. Hij ziet dat overheden zich steeds meer terugtrekken en verenigingen daardoor meer en meer aan zet zijn bij beslissingen over hun velden. Maar hebben zij wel voldoende kennis?

10 Onderhandel met de bierbrouwer

15 Buma/Stemra en ARAG

9

Vraagtekens bij financiën KNVB

Bij het afsluiten van een nieuw biercontract, kunnen verenigingen duizenden euro’s besparen, zegt consultant Tom van Erven Dorens.

Het laatste nieuws van de BAV. Onder meer een uitleg over de onderhandelingen met Buma/Stemra en het verschil tussen juridische bijstand van de BAV en ARAG.


VAN DE VOORZITTER Quote

Actueel nieuws eind februari 2014 is dat de KNVB, sectie AV, naast de voorgenomen verhoging van de bondscontributie per lid (zie het artikel op pagina 9) ingrijpend moet en gaat bezuinigen.

‘Sommigen leden vertikken het gewoon om hun contributie te betalen.’ P12

W

Afscheid van Fred Kollen

20

‘Roep tijdig hulp in’

16 Nieuwe innovatieve kassa Steeds meer sportverenigingen willen beter inzicht krijgen in de barexploitatie om daarmee inkomsten en veiligheid te vergroten.

18 AED redt levens op veld

Bij sv Grol was de aanschaf van een AED ‘de beste beslissing ooit’. Kort na de koop redde het apparaat het leven van een speler.

20 Afscheid Fred Kollen Mr. Fred Kollen neemt afscheid van de BAV. Nog eenmaal deelt hij zijn kennis. ‘Het verweer dat een bestuur uit vrijwilligers bestaat, accepteert de rechter niet’

at al een tijdje in de lucht hing wordt nu werkelijkheid: er gaan gedwongen ontslagen vallen en dat zou wel eens kunnen gaan om 50 fte’s! Voorwaar geen kattenpis, maar gezien de omvang van deze bezuiniging en de voorgenomen contributieverhoging blijkbaar bitter noodzakelijk. Reserves kunnen niet langer in de oplopende en soms uit de lucht vallende tekorten voorzien en wil er een gezond toekomstperspectief zijn dan zijn stringente maatregelen blijkbaar nodig. Verder zal franje wel worden weggesneden in de hoop dat basisactiviteiten op adequaat niveau kunnen blijven worden uitgevoerd. In het vorige nummer van dit infobulletin wenste ik de medewerkers van de KNVB op grond van vagere berichtgeving al sterkte toe; na ontvangst van deze actuele informatie kan ik dat alleen nog maar met kracht herhalen. Over het antwoord op de vraag hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen zal nog wel de nodige discussie plaatsvinden, maar de feiten zullen zeer vermoedelijk niet anders uitpakken. Ik ben benieuwd hoe de net gekozen verenigingsraad - uw belangenvertegenwoordigers- met deze situatie zal omgaan. Ga er maar aan staan! Met het Centraal Overleg Hoofdklassers en de CV Topklasse, althans met hun vertegenwoordigers, zijn opnieuw gesprekken gevoerd over o.m. zaken als de verplichte promotie naar de Jupiler League en de amateur voetbal CAO. Gezamenlijk werken we aan uitgangspunten die de toets van onze kritiek kunnen doorstaan, hetgeen nog niet betekent dat we het dan ook zomaar samen eens zullen zijn . Vervolgens moet dan nog discussie worden gevoerd met het bestuur AV en/of het betaalde voetbal. In het kader van informatie- en standpuntuitwisseling zal binnenkort een overigens al eerder toegezegd gezamenlijk gesprek plaatsvinden met een delegatie van het bestuur AV en wellicht brengt ons dat weer iets verder in de richting van een oplossing. We krijgen positieve geluiden te horen met betrekking tot de nieuwe BAV-website en ook het infobulletin valt in de smaak. Redactie en bestuur zullen echter waken voor te veel zelfgenoegzaamheid en trachten beide media verder te verbeteren. Zo wordt er momenteel gedacht aan het met regelmaat publiceren van een column op de site. Uw kritiek, positief of negatief, alsmede suggesties tot verbetering zijn van harte welkom. Schroom dus niet! Vanuit de BAV zelf moet worden gemeld dat er een behoorlijke discussie plaatsvindt over de haalbaarheid van de afgesproken districtsstructuur met besturen en daarnaast afgevaardigden naar de ledenvergadering. U herinnert zich wellicht dat deze functies destijds niet combineerbaar zijn verklaard. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Tot slot wil ik u nog even melden dat we zeker hebben gereageerd op de vele klachten die ons hebben bereikt over de door FOX gehanteerde tarieven na de overname van Eredivisie Live. FOX vertikt het, ondanks wat schijnbewegingen, met ons te praten en verwijst naar de KNVB en de ons daardoor aangewezen gesprekspartner c.q. degene die in de onderhandelingen met FOX ook de belangen van de amateurclubs zou hebben meegewogen bleek dat vervolgens echter niet te zijn. Maar als u dit leest hopen we inmiddels van de KNVB de naam van de juiste persoon te hebben doorgekregen en met hem/haar te hebben gesproken. Vooralsnog stel ik voorzichtig dat we zowel uit de nieuwe tarieven als de gang van zaken hiervoor geschetst nog niet de indruk hebben gekregen dat de belangen van het amateurvoetbal bijzonder zijn meegewogen. Maar misschien worden we verrast; u hoort zeker nader van ons. Theo Piederiet 3


4


MARJAN OLFERS

KNOKKEN VOOR BAV Prof. dr. mr. Marjan Olfers is sinds enkele maanden de juridisch adviseur van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen (BAV). ‘Wat ik kan toevoegen, behalve mijn vrouw-zijn, is een ruime bestuurlijke ervaring. Ik weet uit de praktijk of een doel haalbaar is of niet.’ Ze hecht ook veel waarde aan haar motto. ‘Zorg dat je op goede voet blijft met je partners. Voor de lange termijn levert dat meer op. Je mag best eens een conflict uitvechten en je mag dat ook wel een keer hard spelen, maar de rechter is het allerlaatste redmiddel.’

P

rof. dr. mr. Marjan Olfers is sinds enkele maanden de juridische adviseur van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV). Zij volgt mr. Fred Kollen op. ‘Een paar maanden geleden heeft Fred me benaderd. We kennen elkaar vanuit het juridische domein. Hij stopte bij de BAV en zocht een opvolger. Met ‘Het werk bij de BAV zou goed bij je passen’ probeerde hij me over de streep te halen. Dat is dus gelukt.’ Kollen en Olfers lijken totaal verschillende persoonlijkheden. De Amsterdamse hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit: ‘Fred heeft zijn eigen werkwijze. Ik doe het op mijn manier. Fred is, volgens mij, nog steeds de allerbeste jurist in het verenigingsrecht. Wat ik kan toevoegen, behalve mijn vrouw-zijn, is een ruime bestuurlijke ervaring. Ik weet uit de praktijk of een doel haalbaar is of niet.’ Dat ze bij de BAV met haar juridische ondersteuning de belangen behartigt voor de Nederlandse amateur voetbalvereningen en ook weleens voor de KNVB werk verricht (o.a. Taskforce Agressie rondom en op de velden) hoeft elkaar, zegt ze, niet te bijten. ‘Zolang je maar transparantie biedt. Vertel aan beide partijen waar je mee bezig bent.’ De KNVB maakte onlangs bekend dat amateurclubs via scheidsrechtersponsor ARAG ook juridische ondersteuning kan krijgen. Olfers: ‘Het staat de clubs uiteraard vrij daarvan gebruik te maken. Maar de knowhow van het verenigingsleven zit toch bij de BAV. Die kennen de problemen van hun club. Verzekeraars beschikken amper over die kennis. Bovendien moet je

je afvragen of je alle problemen binnen de club juridisch wilt oplossen. Ik ben daar geen voorstander van. Stel je wint via de rechtbank een conflict met de gemeente. Mooi dat je hebt gewonnen, maar hoe verder? Een winstpuntje voor de korte termijn, maar als club heb je die gemeente in de toekomst weer nodig voor het onderhoud van je velden. Als een conflict enorm is gejuridiseerd ontstaan er vaak persoonlijke conflicten en wordt het lastig later het algemeen belang in de gaten te houden.’ Olfers vervolgt: ‘In veel gevallen krijg je van de rechter ook nooit helemaal gelijk. We leven nu eenmaal in een land van compromissen. En de waarheid is dat beide

amateurclubs die hun bestuursleden uit de corporate-wereld werven. Het zou niet Olfers’ eerste keus zijn. ‘Je dankt Onze Lieve Heer toch op je blote voeten als je vrijwilligers kunt vinden die bestuurslid willen worden. Daar moeten we enorm dankbaar voor zijn. Wat ik zo leuk vind aan het Nederlandse (sport)systeem is dat het gevoed wordt door het vrijwilligerswerk. Verenigingen met een sterk lokaal karakter, waar gezinnen zich al jarenlang inzetten voor de club. Achter de bar staan, ballen oppompen, velden klaar maken. Je kunt wel willen professionaliseren, maar waar vind je de professionals? Ze zijn er niet. En waarvan moet je ze betalen? De contributie

‘De knowhow van het verenigingsleven zit toch bij de BAV. Die kennen de problemen van clubs. Verzekeraars beschikken amper over die kennis.’ partijen altijd een beetje het gelijk aan hun zijde hebben. Is het dan niet wijzer eerst te kijken, of we het probleem onderling kunnen oplossen? En daarbij het ‘hele pakket’ overzien, en je niet op dat ene conflict richt. Mijn motto: Zorg dat je op goede voet blijft met je partners. Voor de lange termijn levert dat meer op. Je mag best eens een conflict uitvechten en je mag dat ook wel een keer hard spelen, maar de rechter is het allerlaatste redmiddel.’ Conflictmanagement vereist van bestuurders ook een zeker niveau. Er zijn

omhoog gooien? Lijkt me geen goed plan. Elk kind, ook die van minder draagkrachtige ouders, heeft recht om te sporten. Ik begrijp de roep om professionalisering wel, maar moeten daarvoor betaalde hoogopgeleide bestuurders worden aangetrokken? Ze beter opleiden is effectiever. Stel ze in staat lastige en ingewikkelde vragen van leden te kunnen beantwoorden. Ik doe veel onderzoek op het terrein van seksuele intimidatie. Als zich zo’n geval bij een club voordoet, is het bestuur meer gebaat bij een simpele handleiding. Zodat hij of zij 5


precies weet wat te doen en te vragen. Dan professionaliseer je op dat punt al. Het gaat toch ook om passie voor je club. Spreek je de taal van de achterban? Als dat ontbreekt ontstaat snel wantrouwen, omdat de mores van de club niet wordt begrepen. Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen de club? Daar zouden de belangenorganisaties, zoals de BAV, een rol in kunnen spelen. We moeten het daar samen nog maar eens over hebben.’ Cafetariamodel Het helpt, volgens Olfers, zware kost in licht verteerbare hapjes aan te bieden. ‘Een stroomschema noem ik dat. Of een matrix, die af te vinken is. Wat betekent zo’n wet in eenvoudige taal voor de clubs. Een vraagen antwoordartikel: welke consequenties heeft deze wet cq maatregel voor mijn club? Bij wie moet ik zijn als ik ergens een vraag over heb?’ Hoe dan ook, verenigingen worden dage-

Curriculum vitae Marjan Harinck-Olfers (Haarlem, 8 april 1969) 1987 Assistant-accountant 1999 Meester in de rechten en werkzaam TMC Asser Instituut 2005 Projectleider Ministerie Economische Zaken 2007 Lid onderzoekscie ontslag Raborenner Michael Rasmussen 2011 Lid RvC Ajax 2012 Partner VMW Taxand 2012 Bijzonder hoogleraar sport en recht Olfers is onder meer: - Lid van de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak. - Bestuurslid van de Vereniging voor Sport en Recht. - Redactielid van het tijdschrift voor sport en recht. - Lid van de arbitragecommissie sportsponsoring. - Lid van de beroepscommissie van Bouwend Nederland. - Lid taskforce voorkoming “Agressie rond op en rond voetbalvelden”.

6

lijks geconfronteerd met een snel veranderende maatschappij, die ook haar eigen normen en waarden meebrengt. ‘Klopt’, zegt de hoogleraar. ‘We krijgen een ander type consument. Fred Kollen sprak ooit van het cafetariamodel: u roept wij draaien. Terwijl een club toch gericht moet zijn op de samenwerkingsgedachte. De maatschappij individualiseert. Tegelijkertijd zie ik ook een tegenbeweging. Terug naar meer gemeenschapszin. In de naaste omgeving, de wijk, de buurt, pakken bewoners steeds vaker zaken op. Het wordt weer fijn gevonden dingen samen te doen. Juist omdat ze de afgelopen tijd zo los van elkaar zijn komen te staan. Scholen en verenigingen zoeken verbinding met elkaar. Hetzelfde geldt voor verzorgingstehuizen en verenigingen. Het neemt niet weg dat er een ander soort consument ontstaat, die de verenigingsgedachte los laat. Hetzelfde zie je bij politieke partijen en vakbonden. Wie is er tegenwoordig nog lid van een vakbond? Terwijl iedereen het werk ervan nuttig vindt. Het ‘nieuwe lid’ wil wel met vrienden voetballen, maar onttrekt zich aan het verenigingsleven. Als bestuur moet je deze groepen toch aan je te binden.’ Geweld En het lijkt erop dat het geweld op de velden almaar toeneemt. Het aantal gevallen van excessief voetbalgeweld ligt hoger dan gedacht, blijkt uit onderzoek van Politie en Wetenschap. Het gaat om 1000 gevallen van extreem fysiek geweld per jaar. Jonge voetballers die zich op en rondom het veld misdragen, worden binnenkort mogelijk naar bureau Halt doorgestuurd. De KNVB wil zo geweld, diefstal en pesten aanpakken. Bij Halt volgen onder meer gesprekken met de sporter en zijn ouders, moeten excuses worden gemaakt aan het slachtoffer, maar kan er bijvoorbeeld ook een schadevergoeding of een taakstraf worden opgelegd. Olfers reageert enthousiast. ‘Ze gaan over de schreef, maar houden er geen strafblad aan over. Er volgt een ‘directe aanpak’, waardoor de overtreders zich heel bewust worden van wat ze verkeerd hebben gedaan. Want straffen helpt, maar wel als het meteen gebeurt. Eenmaal in het strafrechtcircuit via politie en rechter gaat veel tijd verloren. Tussen oorzaak en gevolg zit een te groot gat. Het effect van een straf is daardoor minimaal. Ik ken clubbestuurders die baldadige jeugd de week erop naar de

club laten komen om klusjes in het clubhuis te doen. Kosten van vernieling moesten natuurlijk wel betaald worden.’ Olfers moet hard lachen bij het volgende voorbeeld: ‘Ik sprak onlangs een lange slungel van een jaar of 15, die ook terug moest komen van het bestuur. Ik vraag hem: Wat zit je hier te doen? Een tikkeltje timide antwoordt hij: ‘Ik heb straf en moet nu helpen met klusjes.’ En voegde hij eraan toe: ‘Maar het was wel terecht hoor.’ Zo kan het dus ook. Hoef je ze niet naar Bureau Halt te sturen. We durven mensen ook niet meer op hun gedrag in en om de velden aan te spreken. De verruwing is nog geen halt toegeroepen. Het is een groot maatschappelijk probleem dat op het bordje van de sport is gelegd. Ten onrechte, want als er geen voetbal was geweest, had het probleem zich verplaatst. We moeten wel eerlijk durven zijn. Je zult op en rond het veld altijd geweld houden. Dat is heel erg. Maar een feit. Kijk maar eens wat er allemaal al is opgestart om de verruwing en geweld te tackelen.’ Preventie ‘Steeds strenger straffen is niet mijn oplossing. Laten we niet alleen naar de repressiekant kijken. Maar ook preventie onderzoeken. Tegenwoordig worden ouders juridisch verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van hun kinderen. Heel riskant. Een probleem lost zich niet op door een straf uit te delen. Want wat zijn de gevolgen voor een ouder die zich langs de kant van het veld heeft misdragen en daarvoor tuchtrechterlijk wordt vervolgd? Mag hij of zij nooit meer op de club komen, mag het zijn kind nooit meer zien spelen?’ ‘Ik constateer dat we afgedreven zijn van het normale ‘goede gesprek’. Spreek overtreders aan op wat ze hebben gedaan en zoek naar een oplossing om herhalingen te voorkomen. Te snel wordt terug gegrepen op de regels die we voor wandaden en overtredingen hebben opgesteld. Regels om ons onvermogen crisissituaties met de menselijke maat te beslechten te ca-

‘Ik constateer dat we zijn afgedreven van het normale goede gesprek’


‘Ik heb zeker iets geleerd van mijn ajax-periode, maar ben ook de sprankeling van mijn naïviteit kwijtgeraakt.’ moufleren We weten niet meer hoe we een dergelijk gesprek moeten voeren. Kijk eens binnen je club wie geschikt zou zijn dat wel te kunnen. Voor wie hebben spelertjes respect? Misschien wel een speler van het eerste elftal, of coaches. Laat die het gesprek aangaan. Voorbeeldgedrag is enorm belangrijk. Kijk naar het bedrijfsleven. Als bestuurders corrupt zijn neemt het personeel het ook niet zo nauw met de regels. ‘Beloon goed gedrag. Positief coachen, dat is wetenschappelijk bewezen, helpt. Gedragsverbetering is een kwestie van continu herhalen. Tegen geweld bestaat geen tovermiddel. In onze maatschappij worden regels vaak geformuleerd als een oplossingskader. Direct royeren lost zelden iets op. De gedupeerde krijgt niet de kans zich te verbeteren. Spreek ze eerst op hun gedrag. Bij een volgende overtreding is het einde verhaal. Maar geeft ze eerst een kans. Soms moet je ze vroegtijdig richting hulpverlening sturen. Ik heb vroeger een sportschool gehad. Daar kwamen ook heel jonge jongens. Soms keek ik zevenjarige jongens in hun ogen, waarin totaal geen normbesef viel te lezen. Vaak jongens met een laag IQ uit gezinnen waarvan ik heel lang niet heb geweten dat ze bestonden en ook niet dat er zoveel van zijn. Die moet je een professioneel traject in sturen. Vroegtijdig volgen, want hun broers zijn vaak al crimineel. Het gaat om mannekes die menen dat ze zonder diploma wel 4.000 euro netto per maand kunnen verdienen. Geweld is vaak de norm.’ Heftige tijd Olfers heeft op 44-jarige leeftijd een imposante staat van dienst opgebouwd. Aan ambities geen gebrek. In de glossy Elegance zegt ze: ‘Ik was het kind dat goed kon

leren. De lat lag altijd hoog. Ik ging naar het Barlaeus-gymnasium, een heftige tijd. De krakersrellen. Ik wist niet wat me overkwam. Vader werkte bij een houthandel, moeder was thuis, ze zijn nog steeds bij elkaar. Mijn moeder voedde me op met het idee dat ik niet afhankelijk van een man moest zijn. Zij had graag gestudeerd en gewerkt, maar nooit de kans gehad. Kennis is macht. Het klinkt raar, maar ik heb altijd een enorme ambitie gehad. Ik wilde bij de schoolkrant, kwam op voor de zwakkeren. Stop de zeehondenjacht, stop de neutronenbom. Ik wilde schrijfster worden. Of onderzoeksjournalist. Misstanden bestrijden! Ik neem vrij snel een afwijkende mening in, heb de neiging me af te zetten tegen het gangbare. Mensen huilen zo snel mee met de publieke opinie, zonder de feiten te kennen.’ Johan Cruijff Dat laatste heeft ze aan den lijve ondervonden. In juli 2011 trad ze toe tot de raad van commissarissen van Ajax. Waarmee ze plotsklaps een bekende Nederlander werd. Niet altijd tot haar genoegen, want de ‘fluwelen’ revolutie die Ajax-icoon Johan Cruijff bij de Amsterdamse club preekte, deed menig bestuurslid van zijn geloof vallen dat je een betaalde voetbalclub kunt leiden zonder grote emoties. In april 2012 moest ze - na veel vuilspuiterij - alweer het veld ruimen. Volgens Cruijff-adepten met de staart tussen de benen. Zelf kijkt ze op een andere manier terug op dat bewogen jaar. ‘Dat ik enige bekendheid heb gekregen door in de raad van commissarissen van Ajax te stappen, wordt door mijn omgeving

nog weleens aangehaald. Toch vergeten de mensen snel. Al ik ergens binnenkom is men de eerste drie minuten wel even nieuwsgierig. De een geeft je een knipoog, een ander slaat een arm om je heen en typisch Amsterdams wordt er dan een grapje over gemaakt. En dan is het voorbij. In mijn zakelijk leven merk ik niets meer van mijn Ajax-periode. Mijn professionaliteit heeft ook nooit ter discussie gestaan.’ ‘Tegelijkertijd heeft Ajax me heel veel gebracht. Ik heb in de keuken kunnen kijken van een betaalde topclub. Heb van binnenuit kunnen zien hoe een voetbalbedrijf werkt. Je ontdekt dat zaken soms heel irrationeel worden benaderd. Dat er rook wordt gecreëerd waar nooit vuur is geweest. Ik heb zeker iets geleerd van die periode. Maar ben tevens de sprankeling van mijn naïviteit kwijt geraakt. Mijn grondvertrouwen, waaraan ik zeer hechtte, is aangetast. Ik pas nu veel meer op mijn woorden. Dat verlies van mijn oorspronkelijkheid vind ik jammer. Alles wat ik nu doe ligt onder een vergrootglas. Ik ben weleens benaderd door eredivisieclubs om er aan de slag te gaan. Nee dus. Twee dagen in de week ben hoogleraar sport en rechten aan de VU in Amsterdam. Daar wil ik zo goed mogelijk invulling aangeven. Daarnaast doe ik veel advieswerk en zit ik in veel commissies. Ik wil mijn werk zo onafhankelijk mogelijk doen. Op het moment dat ik me verbind aan een club, wordt alles wat ik zeg in het licht van die ene club geplaatst, terwijl zaken soms los van elkaar staan. Ik hecht aan mijn vrijheid.’ 7


WIJ REGISSEREN UW ACCOMMODATIE IN TOP CONDITIE

ADVIES

GROEN RECREATIE SPORT

ONTWERPT, ADVISEERT, BEGELEIDT EN BEHEERT

UW BUITENRUIMTE

• Inventarisatie en nulmeting van sportaccommodaties. • Onderzoeken voor kwaliteitsverbetering van kunst- en natuurgras sportvelden. • Opstellen van Programma van eisen, bestekken, werkomschrijvingen, EMVI’s met bijbehorende ontwerptekeningen. • Directievoering en toezicht op realisatie, renovatie, beheer en onderhoud. • Opstellen van onderhoudscontracten en onderhoudsplannen. GRAS Advies BV is de onafhankelijke speler in de markt die op geen enkele manier is gelieerd aan een aannemer en/of leverancier.

GRAS ADVIES IS ONDERDEEL VAN

DAGNL.

de adviesgroep nederland

Tel. 074 2020 258 www.grasadvies.nl DAGnl is gevestigd in: Hengelo - Huissen - Olst - Steenwijk

indruk met kleur

L.J. Costerstraat 11 Postbus 10 8140 AA Heino t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl

sonodruk.nl


l

REORGANISATIE

HARDE KLAPPEN IN ZEIST De KNVB gaat haar hoofdkwartier in Zeist voor meer dan 13 miljoen euro verbouwen, maar maakte onlangs ook bekend dat het amateurvoetbal op een miljoenenverlies afstevent. Daardoor komen er zo’n vijftig arbeidsplaatsen te vervallen. Hoe kan dat?

O

p het terrein waar het bondsbureau van de KNVB in Zeist staat komt een nieuw opleidingscentrum, een sporthotel waar een nationale ploeg kan verblijven en een kunstgrasveld voorzien van de nieuwste analyseapparatuur. Bondsvoorzitter Michael van Praag presenteerde deze plannen voor de KNVB Campus, die in 2016 klaar moet zijn. De totale investering (ex. inventaris) bedraagt (incl. BTW) 13.689.929 euro. Volgens de voetbalbond wordt de verbouwing onder meer gefinancierd door een subsidie van de UEFA (6.000.000 euro), het aandeel van Stichting KNVB Events met 3.000.000 euro, een bijdrage uit het eigen vermogen van de KNVB (ruim 2.000.000) en een deel met vreemd vermogen à 2.520.342 euro. Daarnaast zullen (ook) de investering in de inventaris, financieringskosten en het opgelopen achterstallig onderhoud ter waarde van 4.225.393 euro met vreemd vermogen worden gefinancierd. Uitgangspunt voor de KNVB is dat de te contracteren exploitatiepartner de inventaris voor het opleidingscentrum en het teamhotel inbrengt. De KNVB zegt dat de renovatiekosten in Zeist niet ten laste zullen komen van de amateurclubs. Niettemin maken veel amateurverenigingen zich grote zorgen over de aangekondigde contributieverhoging per seniorlid met twee euro. De ad-interim directeur van de amateursectie Hans Spierings legt op de site van de KNVB uit dat de verhoging niets met de inrichting van de Campus te maken heeft, maar met de toekomst van de sectie Amateurvoetbal. Niettemin zullen amateurbestuurders met enige argwaan de cijfers op een rij zetten. De begroting van het lopende seizoen, die

Het hoofdkwartier van de KNVB in Zeist, waar een flinke reorganisatie zal plaatshebben.

was geraamd op 317.200 euro positief zal dit jaar uiteindelijk met een negatief saldo van 4.2 miljoen euro worden afgesloten. Bij navraag in Zeist komt de bond met de volgende verklaring: ‘Gedurende de eerste maanden van het lopende seizoen hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, welke een negatieve impact hebben op de exploitatie. Het gepresenteerde overschot in de begroting werd daardoor na doorvertaling een tekort van 0,8 miljoen euro. Daarnaast zijn de investeringen in ICT, kosten van de organisatieontwikkeling en de afwaardering van de lening KNVB Beach Soccer in het huidige resultaat verantwoord waardoor het tekort oploopt naar 3,9 miljoen euro. Aangezien het tekort over het seizoen 2011/’12 nog moet worden gecorrigeerd (0,3 miljoen euro) bedraagt het totale tekort uiteindelijk 4,2 miljoen euro. Spierings: ‘De extra bijdrage van onze leden hebben we nodig om niet alleen het begrotingsgat te kunnen dichten, maar vooral om het voetbal te kunnen blijven ontwikkelen. Vorig jaar zijn we een organisatieontwikkelingtraject gestart binnen het amateurvoetbal waarbij we het vergrootglas boven al onze activiteiten hebben gelegd. De vraag hierbij was: voldoen al deze activiteiten aan onze kerntaken? En: kunnen we nog effectiever en efficiënter te werk gaan? Naar aanleiding van dit traject is een aantal noodzakelijke veranderingen doorgevoerd. Juist om de service naar de clubs en onze

leden te verbeteren. Dit is helaas niet voldoende gebleken.’ De KNVB-directeur zegt zich bewust te zijn van de impact. ‘Het gaat consequenties hebben voor de medewerkers amateurvoetbal in Zeist en de districten van de KNVB (naar schatting zullen 50 fte’s verdwijnen, red.). We hebben het hier immers over mensen. Over collega’s die al enige tijd in onzekerheid verkeren. En over kundige en loyale krachten. Juist daarom staat zorgvuldigheid op dit moment voorop.’ Verder zegt hij: ‘Naast investeringen worden we geconfronteerd met structureel stijgende lasten. Er wordt als bond tegenwoordig veel meer van ons gevraagd dan voorheen. We organiseren niet alleen competities, maar investeren ook fors in zaken als sportiviteit en respect, accommodaties en ICT. Het mogelijk maken van het Digitale Wedstrijdformulier in het amateurvoetbal is hier een goed voorbeeld van. Hartstikke nodig zal menigeen zeggen, maar natuurlijk niet zonder prijskaartje. We hebben dus te maken met een veranderende realiteit, maar moeten tegelijkertijd anticiperen op de toekomst. De teruglopende inkomsten voor onze sport, bijvoorbeeld vanuit de Lotto, zijn daarbij ook een punt van aandacht.’ Wat de vertegenwoordigers van de clubs annex leden van de nieuw ingestelde verenigingsraad vinden van het tekort en de ingreep in het personeel zal blijken op de eerstvolgende bijeenkomst, in mei. 9


ONDERHANDEL MET DE BIERBROUWER!

10


Verenigingen zoeken massaal naar posten waarop kan worden bezuinigd. Vaak wordt het biercontract over het hoofd gezien. Ten onrechte, zegt Tom van Erven Dorens. ‘Een paar duizend euro is zo verdiend.’

V

an Erven Dorens helpt ondernemers en uitbaters van sportkantines bij het analyseren, onderhandelen en het afsluiten van een biercontract. Hij zat jarenlang aan de andere kant van de tafel, als werknemer van Bavaria. Toen reisde hij het land door om vooral met café-eigenaren te praten over een nieuwe overeenkomst. Vaak merkte hij dat zijn gesprekspartners geen idee hadden hoe de ondoorzichtige wereld van de bierbrouwer eruit zag, en dat zij daardoor vaak veel geld lieten liggen. Al ruim vijf jaar staat Van Erven Dorens de ondernemers nu bij als consultant. Het verbaast hem, dat zijn laatste klanten voornamelijk sportverenigingen zijn. Ook daar ervaart hij vaak onbekendheid met de materie bij de veelal vrijwillige bestuurders die zelf met de bierbrouwer om de tafel gaan zitten. ‘Onverstandig’, zegt hij. ‘Want de markt is zó ondoorzichtig, dat het inhuren van een expert al snel duizenden euro’s kan schelen.’ Europese wetgeving Hij geeft een voorbeeld. ‘Ik heb onlangs een gerenommeerde hockeyclub geholpen. Een mooie, grote vereniging die alles goed voor elkaar heeft. Hun contract met Grolsch liep af en eigenlijk waren ze best tevreden. Ze hadden ook een offerte bij Heineken aangevraagd, maar die zag er nagenoeg hetzelfde uit als die van Grolsch. Ongeveer zelfde bierprijs, zelfde voorwaarden, zelfde looptijd. Maar wat zij echter niet wisten was dat, door Europese wetgeving, de deal met Heineken een veel ‘liberalere’ samenwerking zou betekenen.’ Deze kennis heeft Van Erven Dorens benut om bij Grolsch een scherpere afspraak te krijgen. Dit resulteerde in een verbetering voor de club van ruim 5.000 euro. Dat steeds meer sportverenigingen professionele kennis gaan inhuren, voorspelde hoogleraar Jan Janssens al in een eerder interview met het infobulletin van de LBA, een van de voorgangers van BAV Info. Hij zei: ‘Elke vereniging moet om de zoveel tijd een nieuw contract sluiten met een

bierbrouwer. Net als bij het kopen van een huis, gaat daar veel geld in om en moet je dat slim aanpakken, want anders zit je er een heel lange tijd aan vast. Toch zie je dat er nog heel veel verenigingen zijn die op eigen houtje opereren, met vrijwilligers die niet altijd de juiste kennis hebben.’ Van Erven Dorens kan dit beamen. ‘Sterker nog, het onderhandelen over een biercontract is vaak complexer dan het afsluiten van een hypotheek. Bij de banken zijn er niet of nauwelijks variabelen die op de achtergrond ook een rol spelen.’ En die variabelen, dáár gaat het om. Wie begrijpt met welke intenties de onderhandelaar van de bierbrouwer aan tafel zit, heeft een voorsprong. Van Erven Dorens: ‘Neem de geografische ligging van de voetbalvereniging. Bierbrouwers willen zo min mogelijk witte vlekken op de kaart. Maar in het oosten van Nederland is het voor Amstel veel moeilijker om voet aan de grond te krijgen, omdat die markt wordt beheerst door Grolsch. In het noorden van Noord-Holland is het daarentegen weer veel moeilijker voor Grolsch, omdat daar Heineken en Amstel dominant zijn. Ben je dus een amateurclub in Enschede, dan is het lucratief om met die wetenschap in gesprek te treden met Heineken.’

Trainingsmodule voor sportbestuurders

Tom van Erven Dorens is eigenaar/consultant bij Biercontract. nl. Vanaf het voorjaar 2014 gaat hij een trainingsmodule in de markt zetten die ondernemers en sportbesturen wegwijs kan maken in het woud van onduidelijkheden omtrent biercontracten. Daarmee zullen zij dan in staat zijn om zelfstandig tot een mooi scherp biercontract te komen.

‘HET GAAT NIET OM HET MERK DAT WORDT GESCHONKEN.’ Van Erven Dorens wuift meteen het argument weg, dat bezoekers van horeca of sportverenigingen zich verbonden voelen aan het merk dat wordt geschonken. ‘Is écht niet zo. Toen ik nog voor Bavaria werkte, had ik natuurlijk heel veel te kampen met die vooroordelen. Ja, maar je denkt toch niet dat wij hier Bavaria gaan schenken, dan loopt iedereen weg, vertelden de café-eigenaren me vaak. Is niet zo. Bezoekers komen in een horecazaak, omdat het daar gezellig is, en niet omdat er een bepaald biermerk wordt geschonken. Je moest eens weten hoe vaak ik te horen kreeg dat ze écht alleen maar Heineken wilden aanbieden. Dat is natuurlijk het resultaat van al die miljoenen euro’s aan marketing.’ Een ander heikel punt is de relatie van de account manager met de ondernemer. Ook bij sportverenigingen staat die emotionele band een professionele onderhandeling soms in de weg, merkt Van Erven Dorens op. ‘De account manager is een graag geziene gast in de kantine. Een vriendelijke kerel, die bij de vorige onderhandelingen ook nog een sponsorbord heeft afgenomen en die bij het kampioenschap van het vierde elftal nog even een gratis vaatje regelt. Maar veel mensen begrijpen niet, dat al die ‘gratis’ handreikingen allang zijn verrekend in de bierprijs. Het opstellen van een biercontract is een zakelijke transactie, en een goede relatie mag deze deal niet in de weg staan. Aan de andere kant moeten ondernemers of bestuurders van een sportvereniging niet denken dat ze bij de bierbrouwer onevenredige kortingen kunnen afdwingen. ‘Soms kom ik als consultant van biercontract.nl in een klein café en vertelt de eigenaar me bij binnenkomst dat de brouwerij hem wel even tienduizenden euro’s aan korting zou gaan geven. Zo werkt dat dus niet. Het belangrijkste is dat je weet wat er in de markt speelt, dat je kennis hebt van de kracht van je eigen onderhandelingspositie en dat je er samen met de bierbrouwer probeert uit te komen. Als het goed is kunnen de meeste sportverenigingen dan veel geld besparen.’ 11


INNOVATIE

De poll die de laatste twee maanden op de website van de BAV (bav-voetbal.nl) heeft gestaan, is duidelijk over de problemen die veel clubs nog ondervinden met het innen van contributie. Meer dan de helft (zie afbeelding op pagina hiernaast) van de respondenten geeft aan vaak of zeer vaak moeite te hebben met het binnenhalen van alle lidmaatschapsgelden.

E

dward Putters kwam onlangs in de publiciteit toen hij na een controle van de financiële situatie van sv TOP de noodklok luidde. De interim-voorzitter concludeerde tot zijn verbazing dat liefst 140 van zijn leden (een kwart van het totale aantal) een fikse contributieachterstand hadden.

12

Hoe krijg ik mijn achterstallige

CONTRIBUTIE? Hij rekende voor dat het om bijna twintigduizend euro aan gemiste inkomsten ging. Het bedrag zorgt ervoor dat zijn vereniging steeds moeilijker aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Tom Verdam ként het gevoel van zijn collega. Zo’n anderhalf jaar geleden werd hij voorzitter van vv Altius, ook lid van de BAV. Verdam, zelf ondernemer: ‘De vereniging zat in een groeifase, maar de kwaliteit van het bestuur was niet meegegroeid. Een amateurclub heeft

drie geldstromen: contributie, sponsoring en horeca. Wie op die fronten niet goed bestuurt, knalt keihard achteruit. Ik kwam er al snel achter dat we de drie geldstromen op een bedrijfsmatige manier moesten benaderen.’ Hoofdbrekens De inning van contributie zorgde voor hoofdbrekens bij vv Altius. Verdam: ‘Ik zag dat de ledenadministratie slecht werd beheerd, er zaten allerlei lekkages in en bestanden die niet

klopten. Ook zag ik dat mensen van de club op een goedbedoelde manier enorm veel tijd kwijt waren met het achterna jagen van wanbetalers.’ Die groep was ook bij vv Altius schrikbarend hoog. ‘In december 2012 hadden we 640 leden van wie er 196 als wanbetalers bekend stonden. Dat is méga, want je spreekt over een bedrag van zo’n 35 duizend euro dat je mist als vereniging.’ Voor Verdam werd één zaak heel duidelijk, kort na zijn aantreden. ‘Als we de continuï-


De uitkomsten van de poll op de website van de BAV (bav-voetbal.nl)

teit van de club willen waarborgen en toekomstbestendig willen blijven, dan moeten we de geldstromen professioneel aansturen.’ Niet veel later bezocht Willem van Kralingen hem op de club. Hij doet samen met Adam Posma al jarenlang onderzoek naar de wensen van bestuurders bij sportverenigingen en probeert in kaart te brengen op welke manier innovatieve ideeën een bijdrage kunnen leveren aan een gezondere en veiligere financiële administratie. Van Kralingen: ‘In heel veel van die gesprekken merken we dat het innen van contributie een heikel onderwerp is. Het kost clubs veel geld, maar óók veel tijd. Ik heb lang nagedacht hoe we dat proces voor sportverenigingen én makkelijker kunnen maken

én financieel aantrekkelijk kunnen maken.’ Hij begon samen met Posma het bedrijf NLCollect, dat de complete contributie-inning voor zijn rekening neemt. Verenigingen hoeven geen lastige incasso-trajecten op te starten, hebben gegarandeerd een hoger percentage van geslaagde inningen én een betere cashflow. Het systeem is web-based, zodat de penningmeester van de vereniging altijd en overal inzicht kan krijgen over de stand van zaken en zelf de volledige controle houdt. Van Kralingen: ‘Het enige waar we een beetje spijt van hebben is de naam, omdat het lijkt dat we een incassobureau zijn. Maar dat willen we juíst niet zijn.’ Voor Verdam was het een uitkomst. ‘Het sterkte mij alleen

‘Penningmeester komt steeds vaker uit de financiële hoek’ Talloze gesprekken heeft Willem van Kralingen van NLCollect gehad om samen met de input van sportbestuurders tot een systeem te komen waarbij het innen van contributie gemakkelijker gaat. ‘Je merkt dat veel clubs een bedrijf zijn geworden en ook op bepaalde facetten bedrijfsmatig worden gerund. Dat komt voor een deel ook door de professionalisering die steeds meer zijn intrede doet. Penningmeesters worden jonger en komen ook vaker uit de financiële hoek, waar zij gewend zijn te werken volgens bepaalde kwaliteitseisen. Die kennis nemen zij mee naar de vereniging. Vroeger werd er misschien genoegen genomen als 80 tot 85 procent van de contributie geïnd was, nu weten veel penningmeesters dat er manieren zijn om op een vriendelijke manier toch alle lidmaatschapsgelden binnen te krijgen.’

maar in mijn opvatting dat je dit soort zaken moet uitbesteden aan een professionele derde partij. In zeer korte tijd hebben wij de contributie inkomsten op peil gebracht. Hadden we eerder 35 duizend euro achterstand, dit jaar is het nog maar 3.000 euro. Bovendien kunnen de leden nu ook kiezen voor gespreid betalen, terwijl wij als club van NLCollect meteen het hele bedrag gestort krijgen. Je merkt dat dertig procent van de leden voor de optie van gespreid betalen kiest. Ook dan is het makkelijker om het hele proces uit te besteden, omdat leden zich daar tegenover andere clubmensen niet voor hoeven te schamen. ’ Volgens Verdam is de financiële continuïteit slechts één van de voordelen. ‘Je betaalt er wel een paar centen voor (drie euro per factuur), maar het brengt zoveel rust in je organisatie, de spanning bij de penningmeester is helemaal verdwenen. Want die was er wél hoor. Sommige leden vertikken het om te betalen. Het is echt schrikbarend.’

Mulier Instituut: Contributie gaat omhoog Bezuinigingen bij gemeenten treffen de sport. Het sportbudget bij gemeenten neemt af, overwegend is sprake van een afname van maximaal 9%, onderzocht het Mulier Instituut. Het wordt voor verenigingen vrijwel onvermijdelijk de contributies te verhogen. Hoewel nagenoeg alle gemeenten bezuinigen op sport, mag de sportsector zich gelukkig prijzen dat het ten opzichte van andere sectoren wordt ontzien. Bij burgers staat sport ook onderaan eventuele bezuinigingslijstjes. 7% van de bevolking heeft bezuinigd op sport en aanverwante zaken. Gemeenten leggen in de komende collegeperiode een groter deel van de rekening van sport neer bij de sportvereniging en de sporter door tariefsverhogingen voor sportaccommodaties en een afname van de subsidies voor sportverenigingen. 90% van de gemeenten geeft aan dat sporten voor de burger duurder gaat worden.

LEZERSACTIE Voor de verenigingen die zijn aangesloten bij de BAV heeft NLCollect een actie opgezet. Normaal betalen verenigingen 3 euro per factuur als zij ervoor kiezen de inningen van contributie aan NLCollect uit te besteden. Wie gebruik maakt van onderstaande kortingscode krijgt van die 3 euro, liefst 2 euro retour van NLCollect, in ruil voor sponsor-uitingen. Meer informatie op: www.nlcollect.nl/bav Kortingscode:

BAV032014 13


KUNSTGRAS

GROENE SPRIETEN & BLAUWE OGEN Arjan Knottnerus is directeur van FieldTurf Benelux, ’s werelds grootste kunstgrasproducent. Hij licht de aangesloten voetbalverenigingen van de BAV voor over alles wat met velden te maken heeft.

‘U

houdt van uw leden, u houdt van uw sportcomplex en u houdt (als het goed is) ook zeker van uw velden. Grote kans dat u binnen uw verenging de komende jaren wordt geconfronteerd met ingrijpende maatregelen op uw velden. Steeds meer verenigingen komen hierbij in aanraking met de nieuwaanleg of renovatie van een kunstgras voetbalveld. Gezien de terugtrekkende beweging van de overheid bent u aan zet en is het dus van belang dat u een weloverwogen keuze maakt bij de aanleg van een kunstgras voetbalveld! Kunstgrasvelden worden sinds 15 jaar op de Nederlandse

topproduct dat voldoet aan de FIFA 2 star normen, of toch niet? Binnen het FIFA Quality Concept is een breed pallet aan smaken kunstgras verkrijgbaar. Voor ieder wat wils zou je zeggen. Maar kun je als vereniging ook objectief beoordelen hoe je de gewenste of hoogste kwaliteit krijgt? Uitgebreide duurzaamheidstesten, verouderingstesten en performancetesten zijn geïntegreerd in de productontwikkeling van de industrie, maar ontbreken op dit moment in het beoordelingsmodel conform het FIFA Quality concept. Als u weet dat van uw totale aanneemsom ca. 30% (bij nieuwbouw) en ca. 50% (bij renovatie) ten goede komt aan de productie van de kunstgrasvezel, dan heeft u dus wel degelijk iets te kiezen. De kwaliteit van de kunstgrasvezel wordt bepaald door het PPG principe: Polymeer (hoogwaardige grond-

‘Sinds de aanleg van de eerste hockey-achtige zandvelden is er veel veranderd.’ amateur voetbalvelden aangelegd. Sinds de aanleg van de eerste “hockey-achtige” zandvelden is er veel veranderd. Eind jaren ‘90 waren er diverse kunstgras leveranciers die in ons land goed vertegenwoordigd werden door goedgebekte snelle verkopers. De verkoper trok met een mooi gamma aan kunstgrasstalen door het land, had bij ieder matje wel een verhaal. Aan het einde van het liedje kocht men een kunstgras toplaag op basis van een keer een rondje over een veld (dat vaak nog geen half jaar lag), maar vooral ook de blauwe ogen van de vertegenwoordiger: simpeler kan niet, maar het werkte. Dit landschap van vragen, vergelijken en kiezen is aan het verdwijnen. We begeven ons momenteel in een aanbestedingsmarkt waarbij de hele markt zich heeft vastgeklampt aan het “FIFA Quality Concept”. Prachtige FIFA normen die voorschrijven waar de kwaliteit van een kunstgrasveld aan moet voldoen. Kunstgrassystemen die voldoen aan de FIFA eisen worden vermeld op de Nederlandse Sportvloerenlijst. Pik je bij de aanleg van een kunstgrasveld een systeem van de lijst: dan kan je met een gerust hart slapen: je koopt een 14

stoffen), Proces (efficiency) en Geometrie (vorm). Het is zaak dat u de juiste vezel kiest die past bij uw sportieve ambities nu, maar ook over 8 jaar. De kunstgrasproducenten hebben een schat aan R&D informatie en tools met u te delen die verder gaan dan de normen van FIFA Quality Concept. Kortom, u heeft wat te kiezen: Terug naar de blauwe ogen van de kunstgrasvertegenwoordiger nieuwe stijl!’ Arjan Knottnerus Directeur FieldTurf Benelux arjan@fieldturfbenelux.com


BAV NIEUWS uitleg over overeenkomst met Buma/Stemra Via de KNVB en ook via onze website bent u op de hoogte gesteld van het feit dat de KNVB in nauwe samenwerking met de BAV een overeenkomst heeft bereikt met Buma/ Stemra m.b.t. de BUMA (muziekauteurs). Die tarieven zijn vastgelegd voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016. Daardoor betaalt u beduidend minder dan wat u zou moeten betalen bij rechtstreekse belasting door BUMA/Stemra. De KNVB verrekent de te innen afdrachten voor BUMA/Stemra via de rekening courant van de verenigingen. Tot en met 2016 verloopt dit nu als volgt: - Het jaar 2013 wordt in het lopende seizoen verrekend in de maandelijkse termijnen via de rekening courant. - Het jaar 2014 wordt eind juni verrekend in de eindafrekening over het seizoen 2013/’14. - De jaren 2015 en 2016 worden in de seizoenen 2014/’15 en 2015/’16 weer verrekend in de maandelijkse termijnen via rekening courant. Het bestuur van de BAV heeft hiertegen, aangezien een aantal verenigingen heeft aangegeven dat er in juni een behoorlijk bedrag via rekening courant zal worden verrekend, tijdens een regulier overleg met de KNVB bezwaar aangetekend. Wij hebben gevraagd (want links of rechts zal uw vereniging, indien BUMA-plichtig, toch deze wettelijke afdracht moeten betalen) om het bedrag voor het jaar 2014 vanaf juli in 12 maandelijkse termijnen via rekening courant te incasseren. De reactie was niet direct hoopgevend, dit daar bij de KNVB geen klachten waren binnen gekomen en men de ongeveer 10 klachten die de BAV hebben bereikt te weinig vond. Daarom willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat er dus in juni 2014, afhankelijk van in welke klasse uw 1e elftal uitkomt, een hoog bedrag aan BUMA-rechten zal worden geïncasseerd. Dit gaat om bedragen tussen de € 380/390 (5e klasse en indien

aanwezig 6e klasse) en € 910/920 (Topklasse, Hoofdklasse en 1e klasse). Daar dit, zeker op het eind van het lopende seizoen, een behoorlijk bedrag is ,willen wij u hierop wijzen. Indien u hierdoor problemen voorziet verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de KNVB clubondersteuning van uw district. Graag ontvangen wij daarvan dan een kopie dan wel andere mededeling. (w.tamboer1@chello.nl).

verrschil tussen juridische bijstand BAV en arag Sinds kort kan uw vereniging niet alleen juridische ondersteuning via uw belangenorganisatie krijgen, maar ook via de KNVB. De KNVB heeft met de shirtsponsor van de scheidsrechters betaald voetbal ARAG een partnerovereenkomst afgesloten waardoor voor alle verenigingen de mogelijkheid bestaat juridische bijstand te krijgen. Op zich is dit een uitstekende zaak, zeker daar een ca. 600/700 veldvoetbalverenigingen niet zijn aangesloten bij de BAV. Uw belangenorganisatie de BAV faciliteert al sinds 2004 juridische ondersteuning voor haar leden en heeft in de afgelopen 10 jaar honderden zaken positief kunnen afsluiten. Niet alleen met huurverhogingen, maar ook met andersoortige problemen zoals met trainers, OZB aanslagen (WOZ), huurcontracten, vergoedingen bij (verplichte) verhuizing, fusies en ga zo maar door. Die resultaten zijn mede te danken aan onze voormalige jurist bij de LBA Fred Kollen (zie zijn interview elders in dit magazine), maar ook aan het feit dat in elk district een ter zake kundig persoon als BAV-aanspreekpunt fungeert. Heel spijtig, maar voor hem prettig, is het

dat Fred Kollen per 1 juli 2013 met pensioen is gegaan. Heel fijn is het daarom dat door de BAV in Prof. Dr. Mr. Marjan Olfers een ter zake kundige opvolgster is gevonden, die zich de afgelopen periode al heeft bewezen (zie ook het interview met haar in dit blad). Onze ervaring is dat de meeste zaken die bij ons zijn binnengekomen, mede door de zeer kundige mensen in de districten, zonder tussenkomst van een jurist kunnen worden opgelost. Ook komen deze personen twee keer per seizoen bij elkaar om met elkaar te overleggen, waardoor spreiding van kennis wordt bewerkstelligd. Verder is binnen ons bestuur een bestuurslid belast met de portefeuille juridische ondersteuning (clubondersteuning, sportiviteit & respect). Dit om te benadrukken dat dit voor onze belangenorganisatie prioriteit heeft en blijft houden. Met betrekking tot de kosten is het voor een lidvereniging van de BAV heel aantrekkelijk om een en ander via de BAV te laten lopen. In dat kader verwijzen wij u naar het “Stappenplan Juridische Ondersteuning” op onze website (bav-voetbal.nl/documenten/ juridische-ondersteuning/). Bij keuze voor ARAG moet u er rekening mee houden dat de tarieven excl. 21% BTW zijn. Verder moet u na uw akkoord direct betalen en pas daarna gaat ARAG aan de slag. Bij de BAV krijgt u achteraf een rekening (indien daar kosten van de jurist tegenover staan natuurlijk) en krijgt u 4 weken de gelegenheid om te betalen. Kortom, wij kunnen u nergens toe verplichten en op zich zal de ondersteuning door de ARAG een goede zijn, maar zeker voor onze lidverenigingen is het van belang dat men wel van bovenstaande op de hoogte is. Het is natuurlijk aan u, als vereniging, de keuze.

WEBSITE van BAV in eerste maanden GOED BEZOCHT De website van de BAV (bav-voetbal.nl) is in de eerste twee maanden dat ze in de lucht is meteen goed bezocht. Liefst 3.722 bezoekers zijn geregistreerd die samen 10.119 pagina’s hebben bekeken. De meeste bezoekers kwamen uit Amsterdam, gevolgd door Den Haag, Rotterdam, Almere, Utrecht, Haarlem, Leiden, Bennekom en Katwijk. Gemiddeld werd er 4.31 minuten uitgetrokken om de content op de site te lezen. Ook schreven al zo’n honderd voetbalbestuurders zich in voor de nieuwsbrief. 15


INNOVATIE

KASSA! Steeds meer sportverenigingen willen beter inzicht krijgen in de barexploitatie om daarmee onder meer inkomsten en veiligheid te vergroten. Een van de nieuwste innovaties is een kassasysteem waar vrijwilligers eenvoudig mee kunnen omgaan, de penningmeester betere controle heeft over uitgaven, bewuste en onbewuste fraude afneemt, jeugdleden niet meer met cash rondlopen en er automatisch geen alcohol wordt verkocht aan minderjarigen. ‘Wij garanderen een margeverbetering van 5 procent.’

D

e verhuisdozen staan al klaar bij de entree van het kantoor van Le Credit Sportif. De ontwikkelaar van een nieuw kassasysteem voor sportverenigingen is de laatste jaren zó hard gegroeid dat het pand in Utrecht te klein is geworden. In 2009 wonnen de bedenkers de KPMG Innovatieprijs en sindsdien gebruiken al meer dan vierhonderd sportverenigingen de kassa die vooral bedacht is vanuit de belevingswereld van de vrijwilliger. ‘Want dát heeft bij elke stap in het ontwikkelingsproces altijd in ons achterhoofd gezeten’, vertelt Pieter de Jong, een van de vier compagnons van Le Credit Sportif. Toen een van zijn collega’s werd gevraagd

Nieuwe kassa’s kunnen via een pasjessysteem meteen zien of een clublid oud genoeg is om alcohol te kopen.

de bar-exploitatie bij zijn tennisvereniging te doen, merkte hij op hoe ondoorzichtig sommige geldstromen waren. Het bestuur wilde gratis koffie voor bijeenkomsten, de sponsorcommissies bestelde voor representatie vier cola en op drukke dagen was het moeilijk hoofdrekenen met al die priemende ogen op je gericht. Fouten waren zo gemaakt. Fouten die vrijwel altijd in het nadeel van de vereniging uitpakten. Dat moest toch anders kunnen? Eenvoud En dus ontwikkelde Le Credit Sportif een geheel nieuw kassasysteem dat gericht is op sportverenigingen. De Jong haalt het

prototype uit de kast en zet het in de lunchkamer. Tien minuten later is de eenvoudige werking ervan duidelijk. ‘Ik heb zelf ook weleens achter de bar bij mijn sportclub gestaan. Dan wordt er vier bier, een cola en een broodje kroket besteld. Net als je klaar bent met hoofdrekenen wordt het geen vier bier maar vijf bier en drie cola. Plus nog een koffie. En doe er ook maar een Snickers bij. Dan ben je de tel alweer kwijt en vraag je een bedrag dat ongeveer wel zal kloppen. Met dit systeem zal zoiets nooit meer gebeuren’, zegt De Jong die een margeverbetering van 5 procent garandeert. ‘Maar meestal ligt het tussen de 5 en 10 procent.’ Pasjessysteem De laatste jaren reisden De Jong en zijn collega’s naar honderden verenigingen, ook om feedback te krijgen voor hun ideeën. ‘Bij voetbalclubs horen we vaak dat de niet-betaalde consumpties voor wrevel zorgen. Dan komt de leider van de F5 een koffie halen, daarna gaat de sponsorcommissie vergaderen en willen ze koffie en frisdrank. Het is niet inzichtelijk hoeveel een vereniging nu kwijt is aan deze transacties. Onder meer daarvoor hebben wij een pasjessysteem ontwikkeld dat geïntegreerd is bij onze kassa’s.’ De pasjes zorgen voor uitgave-discipline, veiligheid en gemak. ‘Vóór het seizoen krijgt de sponsorcommissie een eigen pasje met


Erwtensoep bij de Sligro

bijvoorbeeld tweehonderd euro. Daar moeten ze het hele jaar mee doen. De barmedewerker weet nu ook: zonder clubcard geen gratis producten.’ Maar het gaat verder dan dat. Ook leden kunnen met pasjes betalen op hun club. Voor jeugdspelers kunnen ouders, thuis of via hun mobiel, het tegoed opwaarderen, waardoor de kinderen niet meer met cash geld hoeven rond te lopen. Op de persoonlijke clubcard staat ook de leeftijd van het lid. De Jonge: ‘Zo kan de barmedewerker meteen zien of er alcohol geschonken mag worden.’ Het is een oplossing voor het probleem dat minister Edith Schippers van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport onlangs schetste. Zij sprak openlijk haar zorgen uit over de omgang met alcohol op en rond sportverenigingen. Voetbalvereniging De Weide uit Hoogeveen wil zelfs camera’s in de kantine ophangen om te controleren dat er geen alcohol wordt geschonken aan minderjarigen. Ook voor de penningmeester van de vereniging is het nieuwe kassasysteem een uitkomst. Hij of zij kan thuis achter de computer direct inzicht krijgen in uitgaven en inkomsten. Met een druk op de knop is duidelijk hoeveel consumpties er zijn genuttigd, door wie, welke rekeningen nog openstaan en welke producten goed of slecht lopen. Voorraadbeheer wordt gemakkelijker en een uitdraai voor bijvoorbeeld

Steeds minder omzet uit kantine De opbrengsten uit de kantine zijn bij alle sportverenigingen met twee procent gedaald, zegt Stichting Waarborgfonds Sport, die de jaarstukken van 1.200 sportorganisaties bestudeerde. Het is een van de redenen waarom verenigingen er financieel steeds slechter voorstaan. Vier jaar geleden stond nog 63 procent van de sportclubs er financieel goed of uitstekend voor. Inmiddels is dat percentage gedaald naar 50 procent. Sponsors haken af, maar ook inkomsten in de kantines lopen bij veel sportverenigingen terug, zegt Dick Zeegers van SWS. Volgens het waarborgfonds is er gevaar dat sportverenigingen financieel verder afglijden.

Door de vele gesprekken die Le Credit Sportif bij de afnemers van hun kassasysteem heeft gehad, is het bedrijf ook andere innovatieve projecten aan het ontwikkelen die de barexploitatie van sportverenigingen ten goede moet komen. Compagnon Pieter de Jong: ‘We zijn bezig met een digitaal menu. Nu zie je vaak dat bijvoorbeeld de aanbiedingen van de dag op een krijtbord worden gezet. Wij ontwikkelen een scherm dat boven de bar kan worden gehangen, zodat klanten meteen inzicht kunnen krijgen in producten. Dat menu is digitaal te besturen. Stel dat een van de bestuurders in de Sligro loopt en ziet dat de erwtensoep in de aanbiedingen is. Dan koopt hij een aantal blikken, voert de erwtensoep in op het kassasysteem én op het digitale menu en iedereen weet dat er erwtensoep te krijgen is. De prijs en het product staan meteen in de kassa, waardoor de barmedewerker ook op de hoogte is.’

de belastingaangifte is met een muisklik geregeld. ‘Het zorgt voor uitgave-discipline’, zegt De Jong. ‘Nog een voordeel van de clubcard is dat de vereniging meteen over het geld kan beschikken en ook zeker weet dat het tegoed bij de club wordt uitgegeven. Verder blijkt uit de praktijk dat de omzet stijgt door het gebruik van een clubcard.’ Gemeenschap Na alle gesprekken met verenigingen bleek er ook behoefte te bestaan om de band van de amateurclub met lokale ondernemers te versterken. Daarvoor zit er aan de clubcard ook een spaarsysteem vast, waarmee leden korting kunnen krijgen bij lokale winkels én nationale ketens. Een lid verdient spaartegoed bij aankopen dat meteen op zijn clubcard wordt bijgeschreven. ‘Een deel van die korting is voor het lid zelf, een ander gedeelte voor de club’, aldus De Jong. 17


ONMISBAAR

AED REDT STEEDS MEER LEVENS OP VOETBALVELD

R

inus Meulenbeek kan het zich nog goed herinneren. Hij zat ‘s avonds in de auto en was op weg naar de Stichting Vrienden van sv Grol. Er stond een vergadering gepland om nieuwe ideeën te bespreken voor een fancy fair die geld moest opbrengen voor de club uit Groenlo, ook lid van de BAV. Hij hoorde in een radio-uitzending iemand van de hartstichting uitleg geven over de AED (Automatische Externe Defibrillator). Meulenbeek had er nog nooit van gehoord, maar was geïntrigeerd door het verhaal. Hij erkende meteen de noodzaak ervan. Even later opperde hij in de vergadering dat het wellicht een mooi cadeau zou zijn om als stichting aan de club te schenken. De andere bestuursleden waren het erover eens. ‘We hebben ons er destijds in verdiept en besloten zo’n apparaat aan te schaffen, inclusief cursussen voor mensen die veel op de club waren’, zegt Meulenbeek nu. ‘Ik weet nog dat ik bij de overhandiging van de AED in mijn toespraak heb gezegd dat het een beetje een vreemd cadeau was, want wij hoopten met z’n allen dat we het nooit nodig zouden hebben.’ Die hoop was ongegrond, want niet heel veel later was er paniek op een van de velden van sv Grol. Blerim Berisha, een 38-jarige speler van het zesde elftal van DZSV, zakte in elkaar. De voetballer werd

18

meteen gereanimeerd en de beheerder van de kantine, Rob Porskamp, werd gewaarschuwd. Hij was een van de deelnemers aan de AED-cursussen die sv Grol had georganiseerd. Porskamp handelde zoals hem was geleerd en voerde alle protocollen uit die nodig waren. Hij en de aanwezigheid van de AED redden uiteindelijk het leven van

Berisha. Meulenbeek: ‘De Stichting was naderhand, toen bleek dat het weer goed ging met de man, erg trots dat we de AED hadden aangeschaft. We hadden iets geschonken wat een mensenleven heeft gered. Normaal geef je de vereniging geld of goederen, maar nu hadden we een leven gered.’ Dat was in 2008, in de tijd dat de AED net zijn intrede deed en nog slechts sporadisch

op een voetbalvereniging te vinden was. Sindsdien is er veel veranderd, want steeds meer clubs erkennen het belang van een AED. Dat is niet vreemd voor wie naar de statistieken kijkt. Jaarlijks krijgen 16 duizend mensen (bron: hartstichting) een hartstilstand, van wie slechts tien procent het overleeft. Om de overlevingskansen te vergroten is tijd de belangrijkste factor. Onderzoek heeft uitgewezen dat defibrillatie door omstanders een overlevingskans geeft van 50% en dat als dit binnen vijf minuten gebeurt in combinatie met reanimatie, de slagingskans op overleven zelfs circa 70% is. Elke minuut dat het langer duurt voordat de defibrillator wordt gebruikt, daalt de overlevingskans met tien procent. En tóch zijn er nog steeds voetbalverenigingen die géén AED hebben. Volgens onderzoek vormt vooral de prijs het grootste obstakel. Kosten van aanschaf hebben altijd hoog gelegen, servicepakketten moeten apart worden aangeschaft, cursussen moeten worden betaald. Voor een voetbalvereniging die geen stichting zoals sv Grol heeft, is het bedrag voor aanschaf en onderhoud - tussen de duizend en tweeduizend euro - niet op te hoesten. Dat merkte Stijn Langeweg van PreveCo (the Prevention Company) in Etten-Leur ook. Vanuit het idee om maatschappelijk verant-


De AED is steeds vaker aanwezig bij voetbalverenigingen. En dat is maar goed ook, want er zijn de laatste jaren voldoende voorbeelden van gevallen dat hij ook echt nodig was. ‘Het was de beste aankoop die we ooit hebben gedaan.’

woord te ondernemen probeert hij van de AED een consumentenproduct te maken. ‘Wij vinden dat een AED voor iedereen betaalbaar moet zijn, zeker voor verenigingen. Inmiddels zijn we al zover dat we een apparaat kunnen leveren voor bijna de prijs van een iPad. Dát moet de toekomst gaan worden, want ook wij willen dat heel Nederland wordt gedekt met zes-minuten zones.’ Die zones moeten

ervoor zorgen dat iedereen in Nederland binnen zes minuten gereanimeerd kan worden met een AED. Langeweg zelf rijdt met een AED in de kofferbak van zijn auto. ‘Nu ik weet hoe belangrijk het apparaat is, moet ik er niet aan denken dat er bij mij thuis iets gebeurt en ik hem niet voorhanden heb. Misschien geef ik hem wel cadeau aan dierbaren.’ Bij sv Grol kunnen ze alle initiatieven alleen maar toejuichen. Meulenbeek: ‘Het is de beste beslissing uit de geschiedenis van onze stichting geweest.’

Bestuurslid van sv Grol waakt over onderhoud Volgens Stijn Langeweg van PreveCo (the Prevention Company) zijn AED’s bij uitstek producten om te vergeten. ‘Dat is ook niet zo vreemd, want als het goed is, heb je de AED niet of nauwelijks nodig. Wie kijkt er dan naar om als ze zo lang niet worden gebruikt? Ik vind dat het de leverancier moet zijn die zijn afnemers telkens op de hoogte houdt van onder-

houd. Wij doen dat bijvoorbeeld via mail en telefoon. Je moet er toch niet aan denken dat je een schaar uit het pakket mist op het moment dat je een shirt moet openknippen?’ Ook Rinus Meulenbeek van sv Grol, die de AED daadwerkelijk nodig heeft gehad, onderschrijft die mening. ‘Onderhoud is van levensbelang. De AED valt bij ons onder de Medische Groep die wordt aangestuurd door een bestuurslid. Zij zorgen ervoor dat het apparaat niet wordt verwaarloosd.’ Voor meer informatie over aanschaf, onderhoud en preventie: www.preveco.nl

- Tijdens de wedstrijd WIK VE3 tegen RVV Kocatepe VE1 uit Rotterdam op 23 april 2013, kreeg de keeper van het Rotterdamse team een hartstilstand. Dankzij de AED die op het terrein van de Haagse club WIK aanwezig was, kon de man door vrijwilligers van de club snel gereanimeerd worden. - De AED bij SBC heeft 5 juni 2010 het leven gered van een 42-jarige Poolse man. De deelnemer aan het bedrijventoernooi van de Vion Ingredients Group kreeg een hartstilstand tijdens de warming-up. - Op 1 mei 2010 werd een speler van het eerste elftal van vv Berkum onwel. Hij is op het veld gereanimeerd en omstanders gebruikten de AED. Het redde uiteindelijk zijn leven. De club had het apparaat niet zo lang daarvoor aangeschaft. - Volgens ambulancepersoneel hebben leden van Maaskantse Boys uit Maren-Kessel in november 2010 het leven gered van een twintigjarige voetballer door het gebruik van een AED. Hij kreeg tijdens de training een hartinfarct. - Dankzij en AED is in 2009 het leven gered van een deelnemer aan een voetbaltoernooi bij voetbalvereniging DEM in Beverwijk. - Tijdens de voorbereiding op het seizoen kreeg bij EDO een van de spelers een hartstilstand. Clubmensen pasten succesvol de AED toe. 19


Mr. FRED KOLLEN

‘ROEP TIJDIG HULP VAN BAV-JURIST IN’ Voetbalverenigingen moeten sneller juridisch advies inwinnen bij een BAV-jurist, zegt mr. Fred Kollen, voormalig juridisch adviseur van de LBA (nu BAV), in zijn betoog dat hieronder te lezen valt.

‘H

et is één van de doelstellingen van een belangenvereniging om haar leden bij te staan. Ook bij juridische geschillen in een maatschappij die steeds meer wordt gejuridiseerd omdat men meer dan vroeger juridische bijstand inroept. Voetbalverenigingen die lid zijn van de BAV en betrokken raken bij een conflict met een lid of trainer, een gemeente, een sponsor of een leverancier kunnen de hulp van de BAV inroepen. Maar niet alleen bij een conflict, ook wanneer het bestuur vragen heeft over de bestuursaansprakelijkheid, wil fuseren of bij het opstellen van overeenkomsten. De BAV heeft haar leden veel te bieden.

Het is altijd van belang dat verenigingen tijdig een beroep op de juridische ondersteuning van de BAV doen. Vooral bij geschillen. In de praktijk wordt dikwijls te laat een beroep op de BAV gedaan. Men correspondeert dan eerst enige tijd zelf met de wederpartij, die naar het lijkt zelf de correspondentie voert, maar wellicht op de achtergrond wordt bijgestaan door een advocaat of door een jurist van een andere belangenorganisatie. Dit probleem speelt in de praktijk dikwijls bij arbeidsconflicten in het kader van ziekte of ontslag. Die wetgeving is tegenwoordig zo ingewikkeld dat het verstandig is vanaf het eerste moment van een (dreigend) conflict steun te zoeken bij de BAV.

20

Mr. Fred Kollen is al 40 jaar gespecialiseerd in verenigingsrecht en was tot 1 juli 2012 gedurende 38 jaar advocaat. Hij was de juridisch adviseur van de BAV en maakt nu plaats voor mr. Marjan Olfers (zie interview op pagina 4). Fred Kollen is auteur van het boek ‘De vereniging in de praktijk’. Hij is gedurende 30 jaar werkzaam geweest op het gebied van sportrecht.

Te meer waar de voetbalvereniging de werkgever van haar trainers is en dus als werkgever moet handelen, ook wanneer

men als bestuurslid geen ervaring heeft met de rol van werkgever. De positie van werknemer is in Nederland stevig verankerd in de arbeidswetgeving, terwijl er aan de andere kant ook rekening mee moet worden gehouden dat een rechter een verenigingsbestuur voor ‘vol’ aanziet. Het verweer dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat die het allemaal ook naast hun gewone werk doen, wordt niet geaccepteerd. Integendeel: wetgever en rechter gaan er van uit dat wie werkgever is dat ook waarmaakt. Dat geldt ook wanneer vormfouten worden gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst niet tijdig wordt opgezegd, kan dit tot een verlenging van de arbeidsovereenkomst leiden waardoor een werknemer nog een jaar moet worden doorbetaald. Veelal zijn de onderlinge verhoudingen inmiddels dan zo verslechterd dat er geen werkbare relatie meer is. Dan is de keuze om alsnog een jaar lang door te betalen zonder dat er wordt gewerkt dan wel een ontslagprocedure starten. Wanneer het maandelijks aan de werknemer te betalen bedrag gering is, loont het dikwijls niet een ontslagprocedure aanhangig te maken omdat de kosten daarvan meer kunnen belopen dan het aan de – thuis zittende – werknemer te betalen bedrag. Van bestuursaansprakelijkheid is onder andere sprake wanneer het bestuurslid zijn bestuursbevoegdheid te buiten gaat


waardoor de vereniging schade lijdt of wanneer hij geld ontvreemdt, geen boekhouding voert, overeenkomsten namens de vereniging aangaat waarvan hij weet dat de verenging die niet kan nakomen, of in zijn hoedanigheid van bestuurslid een onrechtmatige daad begaat. In alle andere gevallen zal men door de vereniging niet zo snel aansprakelijk worden gesteld. Groter is het gevaar wanneer de vereniging niet tijdig inkomstenbelasting, omzetbelasting, premies sociale verzekeringen of een pensioenpremie aan een bedrijfspensioenfonds afdraagt. Wanneer de vereniging niet tijdig heeft betaald en evenmin tijdig haar betalingonmacht bij de fiscus, het UWV en/of het bedrijfspensioenfonds heeft gemeld, kunnen de bestuursleden aansprakelijk worden gehouden voor het bedrag dat niet tijdig is afgedragen. Hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk, d.w.z. van ieder bestuurslid kan het gehele bedrag worden gevorderd waarna het bestuurslid op zijn beurt zijn medebestuursleden – al dan niet in rechte – kan aanspreken voor hun deel. Wanneer de betalingsonmacht niet tijdig is gemeld, moeten de bestuursleden bewijzen dat hen van die betalingsonmacht geen verwijt is te maken. Wanneer de betalingsonmacht tijdig is gemeld, dan moet de fiscus, het UWV resp. het bedrijfspensioenfonds aantonen dat de bestuursleden wel een verwijt is te maken. Deze regeling is te ingewikkeld om hier in een paar zinnen uit de doeken te doen, maar elke vereniging kan hierover bij de fiscus, het UWV of het bedrijfspensioenfonds informatie krijgen. Daar kan ook het voorgeschreven formulier voor een aanmelding van de betalingsonmacht worden aangevraagd. Fusie Hoezeer leden een vereniging als hun eigen beschouwen, merkt men dikwijls pas bij een fusie. Dan komen de emoties los en wil men de identiteit van de vereniging behouden. Zeker wanneer de fusie niet uit vrije wil geschiedt, maar bijvoorbeeld een gemeente op de fusie aandringt. Een juridische fusie is niet alleen een emotioneel proces, maar ook een juridische aangelegenheid, waarbij tal van wettelijke bepalingen in acht moeten worden genomen. De wettelijke regeling van een juridische fusie houdt in dat door de fusie het vermogen van de fuserende verenigingen

‘Het verweer dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat, wordt niet geaccepteerd door de rechter en wetgever.’ wordt samengevoegd, wat ook geldt voor hun vorderingen en schulden en voor hun rechten en verplichtingen. Voorts worden door de fusie de leden van de fuserende verenigingen samengevoegd. Onroerend goed Daarbij heeft men de keuze uit het gezamenlijk oprichten van een nieuwe vereniging, waarna de fuserende verenigingen verdwijnen dan wel om de ene vereniging in de andere vereniging te laten opgaan. Voor deze laatste variant wordt meestal gekozen wanneer één van de fuserende verenigingen over een eigen clubhuis beschikt en de andere vereniging niet. De vereniging die over een clubhuis beschikt wordt dan in de fusie de verkrijgende vereniging en kan daardoor voorkomen dat er voor de overdracht van het onroerend goed overdrachtsbelasting moet worden betaald. Beschikken de fuserende verenigingen niet over onroerend goed, dan is het gezamenlijk oprichten van een nieuwe vereniging vaak een oplossing om een nieuwe start te maken in een nieuwe omgeving zonder de gewoonten van de oude verenigingen. Bij een juridische fusie is er altijd één verkrijgende vereniging. Dat kan de vereniging zijn waarin de andere vereniging opgaat of de gezamenlijk opgerichte nieuwe vereniging. De verenigingen die verdwijnen worden in de wet de ‘verdwijnende verenigingen’ genoemd. Als gevolg van de fusie houden die verenigingen op te bestaan. Leden, die zich niet met de fusie van hun vereniging kunnen verenigen, kunnen hun lidmaatschap opzeggen binnen een maand nadat hen de mededeling betreffende de fusie is gedaan. Het kan vanwege de emoties bij een fusie gewenst zijn de algemene vergaderingen van de fuserende verenigingen te laten leiden door een onafhankelijk voorzitter die tevens in de gaten houdt of alle wettelijke regels worden nageleefd. Wanneer de fusie op verzoek van een gemeente geschiedt, kan worden getracht de gemeente de kos-

ten van de juridische begeleiding te laten betalen. Mondelinge overeenkomsten zijn ook overeenkomsten, maar bieden soms houvast wanneer bij een conflict bewijs moet worden geleverd of wanneer de rechter moet beoordelen wat partijen feitelijk zijn overeengekomen. Een schriftelijk vastgelegde overeenkomst biedt partijen steun en zal – mits goed opgesteld – minder snel tot een conflict leiden. Partijen kunnen een dergelijke overeenkomst ook zelf opstellen. Vooral wanneer het om overeenkomsten gaat waarin alleen moet worden vastgelegd wat partijen feitelijk zijn overeengekomen en niet meer dan dat. Alsdan kan worden volstaan met een gerubriceerde en logische weergave van wat de ene partij van de andere partij kan verlangen. Soms kan dit in algemene bewoordingen wanneer partijen elkaar goed kennen, soms is het gewenst gedetailleerd te omschrijven wat men wil overeenkomen. Een goed hulpmiddel daarbij is om je, wanneer de overeenkomst is opgesteld, af te vragen of de overeenkomst ook duidelijk is voor een buitenstaander die er eventueel over moet oordelen, zoals bijvoorbeeld een rechter. Soms spreken partijen voor elkaar begrijpelijke taal, die voor een buitenstaander niet altijd zo begrijpelijk is. Wanneer de overeenkomst meer moet inhouden dan alleen datgene wat partijen zelf kunnen opschrijven, zal juridische ondersteuning gewenst zijn om ook wettelijk bepalingen die van toepassing zijn in de overeenkomst op te nemen. De juridische ondersteuning van de BAV kan in de hierboven besproken gevallen uitkomst bieden.De juridische ondersteuning beschikt inmiddels over veel ervaring en ik weet van dichtbij dat haar hulp aan verenigingen in de meeste gevallen zeer effectief is. Ook in gevallen waarin men dit niet zo snel zou verwachten, zoals bij het bemiddelen tussen gemeenten en sportverenigingen bij huurverhogingen of de herindeling van sportcomplexen. ‘ 21


Als de baromzet u kopzorgen geeft, hebben wij een perfecte oplossing.

Bij steeds meer sportverenigingen vormt de barexploitatie een onmisbare bron van inkomsten. Maar hoe verbetert u het redement? De kassa- en betaalsystemen van Le Credit Sportif combineren groot gebruiksgemak met verbeterde controle. Ze zorgen voor optimaal inzicht in verkoop en voorraad, een heldere administratie en per saldo voor een hogere marge. Bovendien zijn de systemen naadloos te koppelen aan pinterminals en aan een uitgekiemd spaarprogramma dat extra inkomsten genereert. Kortom, de droom van elke bestuurder. Kijk op www.lecreditsportif.nl hoe al ruim 450 clubs er hun voordeel mee doen. Bel ons voor een demonstratie: 030 276 77 70 Le Credit Sportif. Kassa voor elke vereniging.

22


Colofon BAV Info is een uitgave van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen (BAV) en verschijnt minimaal vier keer per jaar in een oplage van 2.150. Bankreknr: NL69 RABO 0102266301 t.n.v. Bestuur BAV Wolvega Secretariaat BAV Wim Tamboer 1e Wormenseweg 85 7331 DC Apeldoorn Hoofdredactie: Henk Wageman Schelpkreek 20 8032 JG Zwolle tel.: 06-53370096 E-mail: info@dddka.nl BESTUUR BAV Voorzitter J.T.M. Piederiet Zilverschoon 52 8265 HB Kampen tel.: 038-3321211 E-mail: tpiederiet@home.nl Secretaris Wim Tamboer 1e Wormenseweg 85 7331 DC Apeldoorn tel.: 055-5421340 E-mail: w.tamboer1@chello.nl

Tweede secretaris Peter Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: p.langkemper@upcmail.nl Portefeuillehouder voetbalzaken Henk van der Pol Albert Hahnweg 25 3762 VD Soest tel.: 035-5422812 E-mail: i.koelstra@casema.nl Portefeuillehouder communicatie Henk Feitsma Flintstraat 18 7815 RG Emmen tel.: 0591-643355 E-mail: h.r.feitsma@hotmail.com Portefeuillehouder ledenbestand Bernard Jansen Westdorplaan 79 8101 BC Raalte tel.: 0572-353536 E-mail: bernard-jansen@home.nl

VOORLOPIGE CONTACTPERSONEN DISTRICTEN District Noord: Gerhard Mebius e-mail bavnoord@xs4all.nl tel. 058-2883451. District Oost Anton van Gurp e-mail abvangurp@kpnmail.nl tel. 0572-381485. District West I Han Elleswijk e-mail jgelleswijk@tele2.nl tel. 0297-281164. District West II Dick IJsselstijn e-mail djijsselstijn@planet.nl tel. 0182-520180. District Zuid I Frans Tuytelaars e-mail frans-tuytelaars@xs4all tel. 013-5079390. District Zuid II Frank Poulis e-mail fpoulis@planet.nl tel. 045-5411019.

Penningmeester George Stuivenvolt Paulus Potterstraat 31 8471 VM Wolvega tel.: 0561-613178 E-mail: george007@versatel.nl

Aanmelden als lid kan uitsluitend geschieden via het secretariaat. Ook afmelding moet geschieden bij de Concept en realisatie: secretaris en wel schriftelijk en uiterlijk WX2 Media 1 juni, een maand voor afloop van het lopende lidmaatschapsjaar. Secretaris: Druk: Sonodruk Heino Wim Tamboer 1e Wormenseweg 85 7331 DC Apeldoorn

Tweede voorzitter Jaap Bisschop Caro v. Eyckstraat 23 7558 NJ Hengelo tel.: 074-2774372 E-mail: jaap.bisschop@zonnet.nl.

Voor vragen, verzoeken voor mogelijke juridische ondersteuning, enz. dient de secretaris van de vereniging zich bij voorkeur te wenden tot de coรถrdinator-secretaris van het district, waaronder de vereniging valt.

Krijgt u, door welke oorzaak dan ook, geen reactie, meldt u zich dan bij ons bestuurslid Peter Langkemper e-mail: p.langkemper@upcmail.nl tel. 075-6845185 of 06-20418857. 23


at ur e fe els pl a ay nd sl ik en

s, ok Lo

FieldTurf 速 Coolplay. Het kunstgras voetbalsysteem dat topprestaties en milieuvriendelijkheid combineert. Onder andere VVV-Venlo en SC Cambuur hebben voor FieldTurf 速 Coolplay gekozen en spelen hier hun thuiswedstrijden op. Geen (zwarte) rubber korrels, maar 100% kurk als infill. Kurk is geurloos, milieuvriendelijk, geeft geen warmte af en is 100% recyclebaar. Op het hoogste niveau in eredivisie en Jupiler League wordt gevoetbald op FieldTurf 速 Coolplay. Waarom dan niet bij amateurvoetbalclubs? Looks, feels and plays like nature.

FieldTurf Benelux | Postbus 491, 2800 AL GOUDA | Marconistraat 25, 2809 PH GOUDA | The Netherlands | www.fieldturfbenelux.com

BAV Info  

Het maart-nummer van BAV Info, het tijdschrift voor voetbalbestuurders.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you