Page 1

Infobulletin belangenorganisatie amateur voetbalverenigingen

samen tegen geweld ‘Er gaat ook veel wél goed’ EN VERDER: DUURZAAM BOUWEN || LAAKKWARTIER || BESTUREN MET een VISIE

Foto: Stefanie Fleur Bakker

BAV info

01

onmisbaar voor voetbalbestuurders


WIJ REGISSEREN UW ACCOMMODATIE IN TOP CONDITIE

ADVIES

GROEN RECREATIE SPORT

ONTWERPT, ADVISEERT, BEGELEIDT EN BEHEERT

UW BUITENRUIMTE

• Inventarisatie en nulmeting van sportaccommodaties. • Onderzoeken voor kwaliteitsverbetering van kunst- en natuurgras sportvelden. • Opstellen van Programma van eisen, bestekken, werkomschrijvingen, EMVI’s met bijbehorende ontwerptekeningen. • Directievoering en toezicht op realisatie, renovatie, beheer en onderhoud. • Opstellen van onderhoudscontracten en onderhoudsplannen. GRAS Advies BV is de onafhankelijke speler in de markt die op geen enkele manier is gelieerd aan een aannemer en/of leverancier. GRAS ADVIES IS ONDERDEEL VAN

DAGNL.

de adviesgroep nederland

Tel. 074 2020 258 www.grasadvies.nl DAGnl is gevestigd in: Hengelo - Huissen - Olst - Steenwijk


Van de voorzitter Voor u ligt het eerste infobulletin van de BAV, uw “nieuwe” belangenorganisatie. Met een nieuw format en een omvang van dit keer maar liefst 32 pagina’s zetten we definitief een punt achter het BZV en LBA tijdperk. Het is nu tijd om de energie die een geruime periode is besteed aan de samenvoeging van genoemde partijen te besteden aan de opbouw van onze nieuwe organisatie en – vooral – aan het behartigen van uw belangen. Dit blad poogt daaraan door een aantal lezenswaardige artikelen ook een bijdrage te leveren. De websites van de gefuseerden zullen voorlopig nog in de lucht blijven. Inmiddels heeft uw bestuur mediabureau DDDKA, dat eveneens dit blad verzorgt, opdracht gegeven een nieuwe website te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat deze in de maand oktober de lucht in gaat en dan zullen de oude sites gaan verdwijnen. Tot dan zullen ze nog worden voorzien van voor u (mogelijk) relevante informatie. Iets wat blijft, althans voor de uit de BZV afkomstige lidverenigingen, is de daar sinds een aantal jaren met succes georganiseerde verkiezing van de presentatiegids van het jaar. Voor ex-LBA verenigingen is het een nieuw fenomeen, maar we hopen dat uit die kring ook een fors aantal gidsen zal worden ingezonden om mee te dingen naar de hoofdprijs. De prijsuitreiking zal op een nog nader te bepalen moment en wijze plaatsvinden in het voorjaar van 2014. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gehouden. Uw gids kan worden gezonden naar Kees van Kesteren, Komodovaraan 17, 1704 VH te Heerhugowaard. Meedoen!! Ja, de opbouw van de BAV, ik had het er al even over. Om te kijken wie er in de districten precies wat wil gaan doen is er vanuit het bestuur actie ondernomen. Er zijn voor alle districten contactpersonen vanuit het bestuur aangewezen en gecoördineerd door vice-voorzitter Jaap Bisschop gaan zij met onze districtsmensen bezien hoe de organisatie daar kan worden ingericht. In de tussenliggende periode blijven voor u als lidvereniging de bekende contactadressen gewoon bestaan en daarmee ook onze dienstverlening. Op dit gebied is het goed te vermelden dat de BZV-instromers vanaf nu ook gebruik kunnen maken van onze juridische dienstverlening. Zo is er voor iedereen wat nieuws! 400 Woorden zijn mij toegedacht; te weinig moet ik concluderen. Daar moet ik het met Henk Wageman van DDDKA nog eens over hebben. We gaan dus maar aan het werk. Succes in de competitie!

Theo Piederiet Voorzitter BAV 3


INHOUD Van de voorzitter Theo Piederiet onder meer over de start van de BAV, de organisatie in de districten en de verkiezing van presentatiegids van het jaar.

6

Duurzaam bouwen F.C. Oldemarkt heeft een landelijke primeur.

Taakverdeling Bestuur bav Nu de BAV een feit is, is ook het takenpakket voor het bestuur van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen vastgesteld.

4

3

10

16

besturen met een visie Daniel Klijn trok al langs meer dan 1000 verenigingsbestuurders met zijn gedachtegoed Besturen met een Visie. Volgens hem zullen er de komende tien jaar revolutionaire veranderingen plaatshebben.


18 HVV LAAKKWARTIER Uitgeroepen tot Amateurclub van het Jaar.

Coverstory Toen Stefanie Fleur Bakker de naschokken van de dood van Richard Nieuwenhuizen had verwerkt, besloot ze een serie portretten te maken van jeugdspelers. ‘Om te laten zien dat er ook veel wél goed gaat op de amateurvelden.’

22

Juridische bijstand De BAV heeft een stappenplan opgesteld om haar leden wegwijs te maken in de procedures voor juridische en/of administratieve hulp.

25

nieuws Al het laatste nieuws vanuit het amateurvoetbal dat van belang is voor de leden van de 2.000 verenigingen die zijn aangesloten bij de BAV.

26

5


F.C. OLDEMARKT

duurzaam bouwen

Foto: Vredenburg Installatietechniek

F.C. Oldemarkt heeft als eerste voetbalvereniging in Nederland een energieneutrale en duurzame accommodatie gebouwd. De weg ernaartoe duurde vijf jaar en kende vele hobbels, maar het eindresultaat is verbluffend.

6

A

ndré Bus en Hendrik Jan Gorter zitten in de oude kantine van F.C. Oldemarkt te praten over de nieuwe accommodatie die een paar dagen verwijderd is van de officiële opening. Als eerste club in Nederland heeft de derdeklasser een compleet energieneutraal gebouw (zes kleedkamers en een kantinedeel met keuken) weten te realiseren, vervaardigd vanuit een visie van duurzaamheid. Er staat nu een clubgebouw met een energiebesparend systeem dat bestaat uit vloerverwarming, een warmtepomp met open bron, zonnecollectoren en een geïsoleerde schil met energiezuinige verlichting. Het contrast met het oude onderkomen is groot. Daar hebben de deuren van het toilet amper de strijd tegen de tijd overleefd. Enkel glas, enkel steen, een schuin-


aflopend dak bedekt met teer en daardoor allemaal slecht geïsoleerd. Wie naar buiten kijkt, ziet honderd meter verder de nieuwe behuizing glinsteren in de zon. De rekening van de energiekosten in het oude clubgebouw - zo’n tienduizend euro per jaar - was de basis voor het investeringsplan voor de nieuwe accommodatie, vertelt voorzitter Bus, in het dagelijks leven hoofddocent Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Saxion Hogescholen. Want als je dertig jaar lang tienduizend euro kan besparen, heb je de investering eruit. Het moment dat de eerste bouwplannen als hersenspinsels binnendrongen was ook meteen het startsein voor een hobbelige route die na vijf jaar uiteindelijk het gewenste eindresultaat heeft opgeleverd. ‘In het begin gingen we op zoek naar

zondag én nog een keer met pieken van 17.00 uur tot 22.00 uur. Dat waren allemaal variabelen die het uiterste vroegen van alle betrokkenen.’ Het project eiste veel van iedereen die er deel van uitmaakte. Installateurs, architecten, de overheden, de leden van F.C. Oldemarkt; iedereen vond de puzzel op de doos rond duurzaamheid van een ongekende schoonheid, maar niemand wist van tevoren óf het eindresultaat haalbaar was en zo ja hóé dat mogelijk zou worden tegen zo min mogelijk kosten. ‘Want er was in het begin van de planvormingsfase nog geen geld in kas en we wilden wel een gedegen begroting, zegt Bus. Liefst drie jaar is er onderzoek gedaan naar de

‘De veerkracht van de leden om iedere keer weer door te gaan met het project, is de basis van dit succes geweest. niemand heeft afgehaakt.’

Voorzitter André Bus en stichtingsvoorzitter Hendrik Jan Gorter voor het bord met sponsors.

voorbeelden, maar die konden we niet vinden. We waren de eerste in Nederland die dit gingen doen’, weet Bus. Gorter valt hem bij. Hij is de voorzitter van de onafhankelijke stichting die het bestuur heeft opgericht en die de accommodatie onder haar beheer heeft. Dat was ook een van de wensen van de lokale overheden om subsidie te verstrekken. ‘Het bouwen van een duurzame woning is nog redelijk overzichtelijk’, zegt Gorter. ‘Daar ben je vrijwel continu in aanwezig. Bij een voetbalvereniging heb je te maken met pieken en dalen. In de zomerperiode, als er de meeste zon aanwezig is, ligt het sportpark bijna stil. Het seizoen loopt van september tot mei, en dan ook nog met een grote mate van activiteiten op zaterdag en

mogelijkheden. ‘Uiteindelijk kregen we het vertrouwen met elkaar dat het kon en zijn we begonnen met het maken van een schets. Je krijgt dan een beeld wat de gemeente aan normbedragen wil vrijgeven en kunt een investeringsplaatje maken. Daarna zijn we naar de leden toegegaan. Het bestuur, de stichting en de door ons opgerichte bouwcommissie hebben alle argumenten verzameld om de leden te overtuigen van onze plannen. Zijn jullie als verenging bereid een lening aan te gaan? Zijn jullie bereid ons te helpen met de bouw? Gelukkig was iedereen enthousiast. Een heel grote groep leden gaf zich op voor het 7


KOSTENPLAATJE NIEUWBOUW FC OLDEMARKT Kleedkamers (inclusief duurzame installaties) Kantine (inclusief duurzame installaties) Overige plankosten (architect, constructeur, leges, toegangsweg, riolering, bodemonderzoek, sloop oude gebouwen en dergelijke) Onvoorziene kosten en rente en aflossing (2 jaar bouwen)

Eur 441.000 Eur 237.000

Totale investering zes kleedkamers en kantine en aankleding

Eur 830.000

Eur 105.000 Eur 47.000

Gefinancierd door middel van eigen middelen (acties) Eur 70.000 Lening Rabobank Eur 200.000 Subsidie gemeente Steenwijkerland Eur 436.000 Subsidie Provincie Overijssel Eur 40.000 Zelfwerkzaamheid door leden van FC Oldemarkt (manuren) Eur 84.000 Totaal Eur 830.000 Aanvullend: Aankleding, interieur en afwerking (bar, keuken, terras etc.)

Eur 40.000

Gerealiseerd door: Sponsoring in materialen en inzet van vrijwilligers.

Eur 40.000

SportStroom

SportStroom


project. Door die zelfredzaamheid hebben we ongeveer 84.000 duizend euro op bouw en installatiekosten kunnen besparen. Voor aankleding, interieurinrichting en afwerking komt daar nog eens 40.000 aan zelfwerkzaamheid en sponsoring in natura bij waardoor we 124.000 euro hebben kunnen besparen in totaal. Saamhorigheid Gorter vult hem aan: ‘Als je nu terugblikt is dat het mooiste geweest. De leden hebben ontzettend geholpen. En een woord was een woord. Als het water hoog stond, waren ze er óók. Dat is goud waard. De veerkracht van de leden om met elkaar iedere keer door te gaan is de basis van dit succes geweest. Niemand is in het proces afgehaakt.’ Bus: ‘Er was ook heel veel emotionele betrokkenheid. Als er gewerkt werd, zag je ereleden van zeventig jaar knapen van 18 vertellen wat ze moesten doen. En andersom ook. Soms waren er vier generaties tegelijk aan het werk op de bouwplaats. Dat houdt de sfeer vast. Na afloop aten we een broodje en dronken we een biertje. We wilden het niet té gezellig maken, want de mensen waren de volgende keer ook nodig. Als ze lam naar huis gaan, zeggen de vrouwen een week later: bekijk het nu maar.’ Waar de saamhorigheid en sfeer op de vereniging goed waren, hadden de lokale overheden zichtbaar moeite om een constructieve weg te vinden in het unieke nieuwbouwproject. Als de ene ambtenaar iets beloofde, was een andere ambtenaar er niet van op de hoogte. En toen de normbedragen waren vastgesteld, bleken die later weer te worden veranderd. Op momenten dat F.C. Oldemarkt graag steun had willen hebben van gemeente en provincie, bleek ze veelvuldig tegen een muur van starheid aan te lopen. Bus: ‘Ik wil niet al te veel mijn gal spuwen, maar het was vaak frustrerend. De overheid denkt meer in problemen dan in oplossingen.’ Gorter: ‘Het leek er soms op dat we een wedstrijd aan het spelen waren en tijdens het duel de spelregels constant werden veranderd. Als vereniging van vrijwilligers hebben we dan ook helaas letterlijk leergeld moeten betalen.’ Niettemin volhardden de club en haar leden in de bouw van een unieke accommodatie die toekomstbestendig is. Bovendien zal F.C. Oldemarkt méér energie overhouden dan het verbruikt. ‘Het geld dat we daarmee besparen, willen we investeren in de jeugdopleiding. Ook op die manier willen we werken aan een mooie toekomst.’

5 TIPS Vijf tips van André Bus en Hendrik Jan Gorter voor andere verenigingen die ook duurzaam en energieneutraal willen bouwen: 1. Vorm een visie. Weet waar je het over hebt en wat je wilt. Definieer heel goed wat voor jouw club duurzaamheid betekent. Op die definitie kun je later in alle discussies terugvallen.

2. Tekenen en rekenen. En dat moet je altijd in het gemeenschappelijke belang doen. De stichting heeft bijvoorbeeld steeds de BTW moeten voorschieten. Dat is alleen al op het kleedkamerdeel 92.610,-Euro. Een fors bedrag waar de stichting rente over moest betalen. 3. Zorg dat je afspraken goed vastlegt. Als wij het over zouden mogen doen, waren we met een opnameapparaat en een jurist naar de gesprekken met de overheid gegaan om beter grip te krijgen op de verschillende manieren van denken en werken tussen vrijwilligers uit het verenigingsleven en de ambtelijke manier van werken vanuit overheden. 4. Kijk verder dan de korte termijn. Wij hebben bijvoorbeeld de aanbesteding gedaan onder regionale bedrijven. Die zijn vaak bereidwilliger als er iets fout gaat of als er in de toekomst iets moet worden veranderd. 5. Beter goed jatten dan slecht bedenken. Wij hebben drie jaar onderzoek gedaan en daar vijftigduizend euro aan uitgegeven. Mochten andere verenigingen dezelfde kant op willen gaan als wij, kunnen ze bij ons voor tien procent van dat bedrag het kant-en-klare plaatje overnemen. Dan heb je een geweldige voorsprong en bespaar je veel tijd en geld. En verdienen wij een deel van de investering weer terug.

9


NIEUWS

TAAKVERDELING BAV Met de komst van de BAV heeft het nieuwe bestuur een taakverdeling vastgesteld. Die ziet er in de meest recente versie van 14 augustus als volgt uit.

10

VOORZITTER Theo Piederiet - leiden algemene vergaderingen - leiden bestuursvergaderingen - collega bestuursleden motiveren en zonodig activeren - vertegenwoordiging vereniging in rechte - contactpersoon redactie en bestuursverantwoordelijk voor inhoud infobulletin en website - officiĂŤle woordvoerder - contacten KNVB, VVON, FBO, COVS, CVT en COH - contacten bestuur KNVB AV algemeen en portefeuillehouder belangenorganisaties


SECRETARIS Wim Tamboer - convocatie en verslaglegging algemene vergaderingen - convocatie en verslaglegging bestuursvergaderingen - voeren correspondentie - bijhouden archief - uitbrengen jaarverslag - handhaving statuten en huishoudelijk reglement PENNINGMEESTER George Stuivenvolt - beheer geldmiddelen - opstellen begroting - opstellen balans en verlies- en winstrekening - inning contributies - verzorgen uitgaven binnen statutaire bevoegdheid - administreren van inkomsten en uitgaven - relevante financiĂŤle informatie naar de districten - contacten met de administratiekantoren van Jos Koning en Harry Otter 2e VOORZITTER EN PORTEFEUILLEHOUDER DISTRICTEN Jaap Bisschop - contactpersoon en aansturing binnen bestuur van de drie bestuursleden die de districten ondersteuning verlenen - leidt twee keer per seizoen het district voorzittersoverleg - is algemeen contactpersoon voor de districten - handhaving districtsreglement

- profilering BAV/PR - vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid 2e SECRETARIS, PORTEFEUILLEHOUDER JURIDISCHE ONDERSTEUNING (CLUB ONDERSTEUNING EN SPORTIVITEIT EN RESPECT) Peter Langkemper - verantwoordelijk voor juridische ondersteuning lidverenigingen - voorzitter overleggroep juridische ondersteuning - contactpersoon met onze jurist en administratief adviseur - contactpersoon bestuur KNVB AV portefeuillehouders clubondersteuning en sportiviteit & respect - steunt de districten West I en West II van de BAV om districtsbesturen te vormen en rekruteren van districtsafgevaardigden - vervangt de secretaris bij diens afwezigheid LID EN PORTEFEUILLEHOUDER VOETBALZAKEN ( WEDSTRIJDZAKEN EN VOETBAL TECHNISCHE ZAKEN). Henk van der Pol - verantwoordelijk voor kennis en informatievoorziening van wedstrijdzaken - verantwoordelijk voor kennis en informatievoorziening van voetbaltechnische zaken - contactpersoon met de CVT, COH, VVCS en ProProf en bestuur KNVB AV portefeuillehouder, belast met facilitering om te komen tot een CAO - contactpersoon VVON (o.a). om te

komen tot een CAO voor trainers/ coaches/oefenmeesters en het upto-date houden hiervan - opzetten overleggroep voetbalzaken - contactpersoon bestuur KNVB AV portefeuillehouders VTZ en wedstrijdzaken (veldvoetbal) LID EN PORTEFEUILLEHOUDER COMMUNICATIE Henk Feitsma - opzetten communicatieplan - contactpersoon plaatselijk en/of lokale belangenorganisaties/verenigingen - steunt districten Noord en Oost om districtsbesturen te vormen en rekruteren van afgevaardigden LID EN PORTEFEUILLEHOUDER LEDENBESTAND Bernard Jansen - bijhouden ledenbestand incl. gedecoreerden en relaties - zorg dragen voor een up-to-date e-mailbestand van bovenstaande - digitalisering ledenbestand - verzorgt up to date ledenbestanden voor de 6 districten van de BAV - verzorgt mailings naar lid verenigingen - steunt de districten Zuid I en Zuid II van de BAV om districtsbesturen te vormen en rekruteren van districtsafgevaardigden PS. De ondersteuning districten geldt voor twee seizoenen. In het voorjaar van 2015 zal er vooralsnog een evaluatie plaatshebben. 11


INTERVIEW

D

aniel Klijn (1980) is grondlegger van Besturen met een Visie, een gedachtegoed voor verenigingsbestuurders uitgewerkt in een boek en training. Het nieuwe denken was nodig, want het takenpakket van 12

het besturen van een vereniging is heel complex

de moderne bestuurder wordt almaar groter en ingewikkelder. ‘De komende vijf jaar zijn cruciaal.’ In zijn vorige baan bij Rotterdam Sportsupport werd Daniel Klijn twee à drie avonden in de week naar verenigingen gestuurd om problemen in kaart te brengen en daar hulp aan te bieden. Na een aantal bezoeken merkte hij op dat er vrijwel altijd een gemeenschappelijke oorzaak was voor de ontstane moeilijkheden. ‘Ik zag dat veel vraagstukken waarmee deze verenigingen


worstelden eerder hadden kunnen worden aangepakt, mits ze tijdig gesignaleerd waren. Vaak gebeurde dat niet doordat bestuurders - allemaal welwillende mensen - niet aan besturen toekwamen, omdat ze zich vooral bezig hielden met managen en het uitvoeren van taken.’ Dat inzicht was een van de beginpunten voor het ontwikkelen van Besturen met een Visie, waarmee Klijn al langs meer dan duizend verenigingsbestuurders trok om te adviseren, coachen en helpen.

Wat viel je op bij al die gesprekken met verenigingsbestuurders? ‘Dat ze bijna allemaal met veel inzet en passie aan het werk zijn, maar dat er onvoldoende gekeken wordt naar de lange termijn. Vragen als: waar wil ik naartoe bewegen met mijn vereniging en wat zijn daar de risico’s van, werden nauwelijks gesteld doordat veel bestuurders niet aan het besturen waren maar aan het uitvoeren. Ik heb vaak bij bestuursvergaderingen gezeten die helemaal geen bestuursvergaderingen waren, maar gewoon

managementoverleg. Jij gaat dit doen, jij gaat dat doen... Dat geeft helemaal niets, maar noem het dan ook managementoverleg, want dan kun je een ander moment kiezen voor bestuursoverleg. Dáárin moet je als bestuur de toekomst uitstippelen en écht gaan besturen. Een voorbeeld: we weten nu al wel ongeveer hoe de wereld er over drie jaar zal uitzien. Neem de plannen van de overheid voor de kostendekkende huren. Dan moet je als vereniging weten dat er problemen aan zitten te komen én je moet daarop

anticiperen. Ook weet je nu al dat bij veel verenigingen de ledenaantallen zullen teruglopen door de werkloosheid. Probeer daar nu rekening mee te houden, zodat je over drie jaar niet twee keer zoveel tijd kwijt bent om het probleem op te lossen. Een ander mooi voorbeeld: ik vraag vaak aan verenigingsbestuurders of ze 19 maart 2014 al in de agenda hebben staan. Gemeenteraadsverkiezingen! We weten al heel lang dat het eraan zit te komen, maar is er echt gewerkt aan een lobby of zijn er al afspraken met lokale politici 13


gemaakt? Meestal niet. ‘ Hoe komt dat? ‘Het is zeker geen onwelwillendheid, maar meer een gebrek aan organisatie in de vereniging. Daar hebben wij heel handige tools voor en onze cursussen bleken een gat in de markt. Ik merkte vrij snel dat ik een gevoelige snaar raakte, maar had niet verwacht dat Besturen met een Visie op landelijk niveau zo’n effect zou hebben.’ Het coachen en opleiden van goede bestuurders is dus hard nodig in deze moderne tijd? ‘Ik ben erachter gekomen dat het vak

meer te doen is. ‘We praten heel veel over de complexiteit aan de ene kant en het gebrek aan tijd aan de andere kant. Dat is een van de belangrijkste oorzaken van de problemen die er ontstaan. Maar je zult als bestuurder wel móéten meebewegen. Je kunt niet opeens zeggen: we gaan géén tijd en energie schenken aan de agressie op en rond de velden, een nieuwe taak die er is bijgekomen. Wat wij doen is proberen om de problemen eerder te signaleren, waardoor je ze met minIn het besturen van een vereniging der tijd kunt oplossen. Doordat de gaat steeds meer tijd zitten, zoveel complexiteit is toegenomen, merk ik dat het voor vrijwilligers soms niet overigens óók dat mensen het steeds leuker gaan vinden een vereniging te besturen. Je ziet dat je andere type bestuurders krijgt. Dat moet ook wel om weerstand te bieden tegen de toekomst.’ van verenigingsbestuurder ongelooflijk complex en divers is geworden. Veel mensen hebben dat niet in de gaten en kijken een beetje minderwaardig naar deze functie. Dat is niet terecht, want het is in de huidige tijd erg knap om een vitale vereniging te hebben als bestuurder. Het was aanvankelijk ook best lastig om goede adviseurs te vinden voor Besturen met een Visie, veel adviseurs werken liever voor de grote namen zoals KLM en Ahold.’

Welke bewegingen zien jij nu al aankomen? ‘Ik verwacht dat er de komende tien jaar revolutionaire dingen zullen ontstaan. Op de traditionele wijze de vereniging voortzetten zal niet overal meer kunnen. Grote generatieverschillen, digitalisering en plannen van de rijksoverheid zullen verenigingen dwingen om te vernieuwen. Mensen van 18 jaar en 35 jaar verschillen al enorm, het gat tussen de ouderwetse bestuurder en zijn nieuwe, toekomstige lid is nog véél groter. De babyboom-generatie is opgegroeid met de traditionele vereniging. Met z’n allen de schouders eronder en dan zorgen we voor het collectief. De nieuwe generatie denkt totaal anders. Die willen veel meer flexibiliteit en zullen zich afvragen waarom ze 150 euro moeten betalen en dan alleen op maandag mogen trainen en op zaterdag of zondag móéten voetballen, Daniel Klijn: ‘We praten heel veel over de complexiteit van het besturen van een vereniging terwijl ze zelf liever op vrijdag een competitiewedstrijd willen spelen. aan de ene kant en het gebrek aan tijd aan de andere kant.’ 14


Daniel Klijn: ‘Je zult als bestuurder wel móéten meebewegen. Je kunt niet opeens zeggen: we gaan géén tijd meer steken in de problematiek van agressie op en rond de velden.’

Dát soort discussies ga je krijgen. Ik zie nu al dat er in steden wedstrijden buiten de bond om worden georganiseerd. De nieuwe generatie wil het zelf bepalen en de digitalisering zal daar een steeds grotere rol in spelen. Ik zit te wachten op het eerste voetbalveld dat is gelinkt aan een app en waar je zelf kunt bepalen wanneer en met wie je kunt voetballen. Wil je deze doelgroep aan je vereniging binden, dan moet je inspelen op hun wensen.’ Hoe kunnen besturen dat nu al gaan doen? ‘Door bijvoorbeeld iemand van 18 jaar in het bestuur te zetten en die de discussie aan te laten gaan met de traditionele bestuurder. En ik denk dat de babyboomer er voorzichtig aan moet denken ruimte te bieden aan de nieuwe generatie. Laat hen het wiel opnieuw uitvinden en probeer zelf alleen te faciliteren. De babyboomer moet niet verdwijnen, maar zijn rol moet anders worden, hij moet meer een coachende rol krijgen. De jonge bestuurder moet dan de strijd aangaan als er bijvoorbeeld plannen

nieuwe generatie ook daadwerkelijk gesproken? Dat is meestal niet zo. Ga het gesprek met ze aan en vertel ze dat je de tent wel kunt sluiten als je als vereniging alleen maar moet luisteren naar de wensen van leden en er Daar is geen tijd mee te verliezen? zelf amper iets voor terugkrijgt. Dán ‘Ik verwacht dat de komende vijf jaar heb je een goede discussie. En laat cruciaal zullen worden voor sportver- het dan aan de jonge generatie over enigingen. Als je de enige club in een om met een oplossing te komen.’ dorp bent, zal het wel meevallen, maar wie nu in de grote stad zit, moet echt Hoe ziet de vereniging van de toeinspelen op de toekomst en vooral in- komst er globaal uit? spelen op de wensen van de leden. Ik ‘Dat is moeilijk te zeggen, omdat denk ook dat de sportaccommodatie het wel context-gebonden is. Maar van de toekomst wordt ingesteld op in het algemeen verwacht ik dat er de wensen van de leden. Daar zal een moderne vormen van lidmaatschap huisarts inzitten, een kinderopvang, komen. Misschien gaan de voetbalmisschien wel een school, en nog en tennisvereniging wel gezamenlijk meer voorzieningen die het de leden een pakket aanbieden. Verder zullen digitale platforms een veel grotere gemakkelijker maakt. rol spelen. Wij zitten nu met elkaar Die nieuwe generatie wil dus van in de middag te praten en we weten alles, maar weigert om vrijwilligers- nog niet dat we vanavond met elkaar werk te doen. Hoe gaan we dát dan gaan voetballen. Ook zal de verenifinancieren, zullen veel bestuurders ging bedrijfsmatiger worden en zal de koppeling met het onderwijs grozeggen. ‘Dat is precies waar Besturen met een ter worden. Dan zal de trainer van de Visie over gaat. Je schetst een uitste- club naar de school komen, dat zie je kende analyse, maar hebben jullie die nu al in Rotterdam gebeuren.’ worden gemaakt voor een nieuw terras. Die moet de oudere bestuurder erop wijzen dat investeren in bijvoorbeeld ict voor zijn generatie en de generaties na hem belangrijker zijn.’

15


DE FOTO

16

Foto: Flickr (Robert Moud)


Soms is het een lust voor het oog om een van de meer dan 2.500 amateurverenigingen in Nederland te bezoeken. Daarom in elke uitgave van BAV Info twee pagina’s als ode aan een prachtig complex. In deel 1: Koninklijke HVV uit Den Haag.

17


LAAKKWARTIER

AMATEURCLUB

VAN HET JAAR H.V.V. Laakkwartier is uitgeroepen tot amateurclub van het jaar. De Haagse volskclub is een voorbeeld voor veel verenigingen die een sterkere sociale functie in de wijk willen hebben. ‘We zijn onbewust therapeutisch bezig.’ Samen met HWD Overschie uit Rotterdam en RKSV Mulo uit Helmond was H.V.V. Laakkwartier dit jaar genomineerd voor de ‘Meer dan voetbal-Award’, een prijs die ze uiteindelijk ook in de wacht sleepten. Het juryrapport zegt over de Haagse voetbalclub: ‘Voetbalvereniging Laakkwartier heeft sinds de ingebruikname van het huidige complex (1937) een centrale sportieve en sociale rol 18

vervuld in de gelijknamige wijk. Om dit nog meer te versterken, zijn er samenwerkingen aangegaan met diverse organisaties om de sociale wijkfunctie te benadrukken. H.V.V. Laakkwartier is ‘het buurthuis van de toekomst’. Met dit concept voor ogen zetten wijkberaad en voetbalvereniging zich in om met veel organisaties in de wijk contacten te leggen en te verdiepen om zo elkaar te kunnen versterken.’ Hoe verguld de bestuursleden Ron Jansen, Frans de Canne en Bram Poons ook zijn met de uiteindelijke titel, (‘Het is toch een bekroning voor het werk dat we doen’) ze hebben zich niet extra ingespannen om voor deze Award in aanmerking te komen.


Met het concept ‘Buurthuis voor de Toekomst’ zetten wijkberaad en HVV Laakkwartier zich in om met veel organisaties in de wijk contacten te leggen. 19


Bram Poons: ‘We zijn al zeventig jaar bezig onze maatschappelijke functie als voetbalclub binnen deze wijk uit te voeren. En daar zullen we de komende jaren ook mee doorgaan.’

Toekomst te worden krijgen bij H.V.V. Laakkwartier steeds meer gestalte. Ook al doordat gemeenten bezuinigen op de wijkcentra. Binnenkort wordt de huidige accommodatie van de voetbalvereniging flink Polen en Bulgaren verbouwd. Over een jaar beschikt H.V.V. Laakkwartier (700 leden) is de club over meer ruimtes, waarin sinds het in 1937 aan de Janssoniwijkactiviteiten worden uitgebreid of usstraat neerstreek meerdere malen nieuw worden aangeboden. Frans de onderscheiden voor zijn sociaal-maat- Canne: ‘Nu al wordt op ons sportpark schappelijke activiteiten die er voor van alles georganiseerd. Een advo-

voorlichting. Het liefst groeien we uit tot het centrale punt voor Laakkwartierders. Maar we organiseren niet alle activiteiten zelf. We faciliteren.’ Ron Jansen: ‘We zijn onbewust therapeutisch bezig. Dat helpt bij het binnenhalen van sponsors. Die trek je eerder over de streepje als je je sociaal-maatschappelijke paspoort kan overleggen.’ Na de verbouwing komen er ruimte voor fitness, vergaderingen en er

“We krijgen ook verzoeken voor uitvaarten bij de club. Veel

oud-leden brengen bij de voetbalvereniging een groot deel van hun leven door.” bewoners van deze achterstandswijk worden ontplooid. Niet voor niets dat aan de ingang van het kleine sportpark, dat omgeven is door woningbouw en dus Engels aandoet, een bord prijkt met: Buurthuis van de toekomst. Wie zich wil vergewissen van de sociale functie van de club moet op zaterdag- en zondagmiddag even wachten tot de wedstrijden van de club zijn afgelopen. Het laatste fluitsignaal heeft nog niet geklonken of zo’n vijftig buurtgenoten van Oost-Europese origine (veelal Polen en Bulgaren) bestormen de velden om er hun eigen wedstrijden te spelen. Jansen, die samen met Frans de Canne de functie van voorzitter/penningmeester vervult, ziet het met een licht genoegen aan. ‘We laten ze hun gang gaan. Het gaat om bewoners uit deze wijk, die zich even kunnen uitleven. Beter dat ze op ons veld lopen, dan andere, verkeerde dingen doen.’ Poons lachend: ‘Ze houden zelfs interlands.’ De ambities om Buurthuis van de 20

caat houdt er wekelijks spreekuur. Bewoners, die problemen hebben met de gemeente of andere instanties, kunnen er terecht. Stichting Florence, dat thuiszorg, verpleeghuiszorg en jeugdgezondheidszorg biedt, is eveneens elke week beschikbaar voor de wijkbewoners. Er is zelfs mediation voor buurtgeschillen. De wijkagent en de brandweer geven er

ligt zelfs een draaiboek klaar voor clubuitvaarten. ‘Vroeger was de kerk de plek van samenkomst voor een uitvaart. Nu er een enorme leegloop in de kerken valt te constateren kunnen clubaccommodaties die rol overnemen. We krijgen daartoe ook verzoeken. Veel oud-leden brengen bij de voetbalvereniging een groot deel van hun leven door. Zij geven

Bestuursleden Bram Poons (links), Frans de Canne (midden) en Ron Jansen.


aan hun uitvaart het liefst vanaf het sportcomplex te houden.’ ‘Maar’, waarschuwt Frans de Canne, ‘we moeten niet vergeten dat we in eerste instantie een voetbalclub zijn. Onlangs hadden we oud-volleybalcoach Joop Alberda op bezoek. “Verlies je eigen roots niet”, waarschuwde hij ons. Hij heeft gelijk. We spreken ook niet van een wijkgebouw, maar van een clubgebouw. Voetbal blijft op de eerste plaats staan.’ Veldwachters Als bewijs hangt in de kantine een prachtige foto van het oefenduel dat Premier League-club Swansea met nieuwe aanwinst Wilfried Bony (ex-Vitesse) deze zomer op het sportpark van Laakkwartier speelde. Rijen dik stonden de toeschouwers om het veld. ‘En weet je wat het allerleukste was’, gniffelt Bram Poons. ‘Zo’n tien jaar geleden hadden we voor deze wedstrijd enkele pelotons ME nodig. Nu stonden er, bij wijze van spreken, twee veldwachters. Met de handen op de rug.’ Jaarlijks speelt ADO Den Haag er in zijn voorbereiding voor het nieuwe voetbalseizoen oefenduels. Laakkwartier herbergt al jarenlang veel fanatieke ADO-fans. Iconen Aad Mansveld en Lex Schoenmaker waren ooit trainer bij de club. De clubleden lijken een weerspiegeling van de bewoners samenstelling van Laakkwartier. Tachtig procent van de jeugdleden van de Haagse zondag derdeklasser is allochtoon. Voor de senioren geldt het omgekeerde: twintig procent heeft een buitenlands paspoort. Problemen om vrijwilligers te vinden levert het niet op. De Canne: ‘Natuurlijk kom je altijd tekort, maar we mogen niet klagen. Wil je als vereniging overleven moet je zorgen dat de kwaliteit van het bestuur op orde is. Tegen-

H.V.V. Laakkwartier ligt midden in de Haagse volkswijk.

woordig komen zoveel zaken op een club af, dat je voldoende expertise nodig hebt.’ Poons: ‘Een voetbalclub is vandaag de dag een bedrijf, dat als zodanig moet worden geleid. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de onze tot de

“Ging een bekende

met de vut, dan stonden we de volgende ochtend bij hem op de stoep.”

best geleide uit de regio behoort.’ Waar de club zich wel zorgen over maakt is hoe ze medewerkers en bestuursleden in de toekomst moeten aantrekken. Jansen: ‘Ging de afgelopen jaren een bekende met de VUT, stonden we de volgende dag op de stoep. Of we even mochten praten. Tegenwoordig krijgen we een seintje als iemand is ontslagen. We bieden de getroffene ondersteuning, maar in ruil hoop je dan toch dat ze wat voor de vereniging gaan doen. Straks houdt het arbeidsproces op je 70e pas op. Heb je daarna nog wel zin als medewerker of bestuurslid aan de slag te gaan? Ik voorzie dat dit een van de grote uitdagingen wordt voor de verenigingen.’ 21


STAPPENPLAN

BAV BIEDT JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Nu de fusie tussen LBA en BZV een feit is en de BAV is geboren is het, zeker voor de “oude� BZV-leden, van belang nog even de juridische of administratieve ondersteuning, die bij de LBA al sinds jaar en dag de verenigingen met problemen de mogelijkheid tot hulp biedt, tegen het licht te houden. Daarom is er een stappenplan gemaakt met daarin de stappen om tot ondersteuning te komen. Onder het stappenplan vindt u de namen van onze mensen, per district, die u daarvoor kunt benaderen. Voorkomen juridische conflicten De juridische ondersteuning is geen rechtsbijstandsverzekering, maar een service van de BAV. Een dienstverlening die er juist op is gericht om problemen op te lossen en op het 22

voorkomen van juridische geschillen en procedures. Dit omdat rechtszaken in de regel veel geld kosten, of ze nu worden verloren of gewonnen. De BAV beschikt over een aantal personen met kennis van zaken die de, door haar leden aangedragen, verzoeken voor juridische ondersteuning screenen en zo nodig de hulp inroepen van een specialist. Voorts kan door een lidvereniging, indien dit nodig wordt geacht, tegen een gesubsidieerd/gereduceerd tarief, een beroep worden gedaan op een door de BAV aangezochte jurist of administratief adviseur. Wat te doen bij een dreigend (juridisch) conflict?

lid is van de BAV en vraagt bij de penningmeester van de BAV of hij zijn contributie heeft voldaan. Indien dat in orde is dan stuurt hij de hulpvraag door naar de portefeuillehouder JO in het districtsbestuur, die aansluitend de hulpvraag van de vereniging beoordeelt en zo nodig een dossier samenstelt. Stap 3: Indien de portefeuillehouder JO van het districtsbestuur het probleem niet zelf kan oplossen neemt hij contact op met de landelijk portefeuillehouder Juridische Ondersteuning en zendt hij deze zo nodig het dossier toe. De vereniging wordt hierover ingelicht.

Stap 4: De landelijk portefeuillehouStap 1: Neem contact op met uw BAV der Juridische Ondersteuning beoordistrictsbestuur / secretaris. deelt het dossier en neemt contact op met de portefeuillehouder JO Stap 2: De secretaris van het district- van het betrokken districtsbestuur en deze adviseert de vereniging hoe bestuur controleert of de aanvrager


verder te handelen. Stap 5: Zo nodig wordt een afspraak gemaakt met de vereniging en eventueel andere betrokkenen om het probleem te bespreken. Tevens worden dan met de vereniging de financiële consequenties besproken en zal/kan er een Overeenkomst betreffende Juridische Ondersteuning worden ingevuld en ondertekend, door zowel de lidvereniging als de landelijk portefeuillehouder van de BAV. Betreft het een fiscaal of administratief probleem dan kan een aparte overeenkomst administratieve ondersteuning worden ingevuld en ondertekend. Stap 6: Indien de zaak zo complex is dat het wenselijk is een jurist of administratief adviseur in te schakelen zal dit aan de vereniging worden geadviseerd. Inschakeling door een jurist of administratief adviseur geschiedt, i.v.m. de BAV-reductie, enkel door toedoen van de BAV. Stap 7: Bij het inschakelen van een jurist of administratief adviseur neemt de BAV een (groot) deel van het honorarium van de jurist of administratief adviseur voor haar rekening. De kosten voor het eerste advies door de jurist of administratief adviseur van de BAV is tot een bedrag van € 250,- voor rekening van de BAV. Hoe wordt het bereiken van deze limiet bepaald? Indien onze jurist adviseert de onderhavige zaak in behandeling te nemen, dan betaalt de aanvrager (het BAV-lid) een door de BAV voor haar leden sterk gereduceerd en gesubsidieerd tarief van nu € 150 per uur.

Indien onze administratief adviseur adviseert de onderhavige zaak in behandeling te nemen, dan betaalt de aanvrager (het BAV-lid) een door de BAV voor haar leden sterk gereduceerd en gesubsidieerd tarief van nu € 55 per uur. Eén en ander tot maximaal 10 uren per geval. Het uurtarief is exclusief de door de jurist of administratief adviseur eventueel te maken extra kosten. Deze extra kosten zullen aan de aanvrager (het BAV-lid) netto worden doorbelast. Stap 8: Indien partijen het noodzakelijk achten de jurist of administratief adviseur meer dan de hiervoor genoemde 10 uren in te schakelen komen de honorariumkosten en de bijkomende extra kosten geheel voor rekening van de aanvrager en zullen rechtstreeks door de jurist of administratief adviseur aan de aanvrager (het BAV-lid) in rekening worden gebracht. Het uurtarief voor een jurist is dan een bedrag van ca. €245,- p. uur, resp. bij een of administratief adviseur € 90,75 p. uur. Het hierboven vermelde tarief voor juridische of administratieve bijstand is alleen van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening door een door de BAV ingeschakelde jurist of administratief adviseur. Wordt echter rechtstreeks – dus buiten de BAV om – contact opgenomen met een andere jurist of administratief adviseur, dan vervalt de aanspraak op het gereduceerde BAV tarief. Ook al is de vereniging lid van de BAV. Bij de in het groene kader genoemde, zeer ervaren, BAV ‘ers kunt u zich melden bij problemen en/ of conflicten.

1. District Noord: Gerhard Mebius e-mail gmebius.lba.noord@hcc net.nl tel. 058-2883451. 2. District Oost Anton van Gurp e-mail abvangurp@kpnmail.nl tel. 0572-381485. 3. District West I Harrie Bos e-mail a.bos@euphony.nl tel. 030-2710157. 4. District West II Cok van der Weck e-mail cvdweck@hotmail.nl tel. 0180-753297. 5. District Zuid I Frans Tuytelaars e-mail frans-tuytelaars@xs4all tel. 013-5079390. 6. District Zuid II Frank Poulis e-mail fpoulis@planet.nl tel. 045-5411019. Krijgt u, door welke oorzaak dan ook, geen reactie, meldt u zich dan bij ons bestuurslid Peter Langkemper e-mail: p.langkemper@upcmail.nl tel. 075-6845185 of 0620418857. 23


indruk met kleur

L.J. Costerstraat 11 Postbus 10 8140 AA Heino t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl

sonodruk.nl

Leven gaat voor. De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten zoals Willem in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl


NIEUWS AGENDA VOOR NAJAARSVERGADERING Hierbij de agenda van de Ledenraad van de BAV, die gehouden wordt op zaterdag 19 oktober 2013 in het van der Valk Hotel Leusden te Leusden. De vergadering begint om 10.00 uur. Deze vergadering is bestemd voor BAV districtsbestuursleden of kandidaten daarvoor, districtsafgevaardigden of kandidaten daarvoor, Ereleden, Leden van Verdienste, dragers van de Waarderingsspeld van de organisatie en genodigden. De lid verenigingen worden vertegenwoordigd door hun districtsafgevaardigden. 1. Opening door de voorzitter. 2a Vaststelling van de agenda; 2b Voorstellen en benoeming van de (nieuwe) districtsafgevaardigden, vormend de ledenraad. 2c: (onder voorbehoud) Voorstellen van/benoeming districtsbestuursleden. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4a Vaststellen van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van de LBA d.d. 25 mei 2013 4b Vaststellen van het verslag van de Buitengewone Leden Vergadering van de BZV d.d. 25 mei 2013 5. Vaststellen jaarverslag van het bestuur. 6. Financiële verslagen LBA en BZV 2012/2013 ( 1 juli 2012 – 30 juni 2013); a. Presentatie en bespreking van de balansen en de staten van baten en lasten van LBA en BZV; b. Verslag van de kascommissies van LBA en BZV;

c. Vaststelling en het verlenen van decharge van het bestuur van de Financiële Verslagen 2012 – 2013 van zowel LBA als BZV. 7. Benoeming leden van de kascommissie BAV. 8. BAV taak en portefeuilleverdeling bestuursleden. 9. Rooster van aftreden bestuur BAV. 10. Meerjarenbeleidsplan BAV 20132017 en goedkeuring daarvan. 11. Voorstel reglement onderscheidingen BAV en goedkeuring daarvan. 12. Voorstel (tijdelijk) landelijk cadeaustelsel BAV en goedkeuring daarvan. 13. Wat verder ter tafel komt. 14. Rondvraag. 15. Sluiting.

KNVB: AANTAL EXCESSEN op AMATEURvelden DAALT Het aantal geregistreerde excessen in het amateurvoetbal is volgens de KNVB het afgelopen seizoen met 15 procent gedaald. Volgens de bond is dat het gevolg van de nieuwe aanpak. De dood van Richard Nieuwenhuizen zorgde voor een halvering van het aantal incidenten. Onder een exces verstaat de KNVB ‘excessief verbaal of fysiek geweld’. In het afgelopen seizoen noteerde de bond 412 excessen in 274 wedstrijden. In totaal werden er ruim 752.000 wedstrijden gespeeld. Elke seizoenhelft sinds de introductie van de nieuwe aanpak, die in het seizoen 2011-2012 geïntroduceerd werd, liet een daling zien van 5 tot 11 procent.

Stichting Halt volgt probleemclubs Voetbalverenigingen die kampen met problemen als agressiviteit op het veld, onbeschoft gedrag en pesterijen worden de komende tijd intensief gevolgd door Stichting Halt. In Arnhem, Amsterdam en Waalwijk begint een proeftraject dat per club moeilijkheden in kaart moet brengen en moet oplossen. Om incidenten tegen te gaan nemen medewerkers van Halt om te beginnen drie clubs onder de loep: ESA in Arnhem, SDZ in Amsterdam en RWB in Waalwijk.

Barcelona legt 11-jarige speler van GVAV vast De 11-jarige Fodé Fofana heeft een vijfjarig contract getekend bij Barcelona. De jeugdspeler van GVAV/ Rapiditas was in Spanje om een toernooi te spelen. Daar is de overgang afgerond. Eerder was Fofana al een aantal dagen op stage in Spanje. Hij gaat het eerste jaar wonen bij een gastgezin. Daarna is het de bedoeling dat zijn ouders ook in Barcelona gaan wonen om dicht bij hun zoontje te kunnen zijn. Barcelona was de eerste keus van het supertalent. Ook Ajax en enkele Franse en Engelse topclubs wilden hem graag contracteren. Volgens zijn vader Abdoul heeft Fodé Fofana een contract afgedwongen op basis van zijn mentaliteit en spelinzicht. 25


PORTRETTEN

FOTOSERIE ALS FRAAI EERBETOON Soms zegt een sympathieke geste van een individu meer dan een oekaze van ‘bovenaf’. Neem nou Stefanie Fleur Bakker. Een 28-jarige Amsterdamse stedebouwkundige, die spontaan in het geweer kwam na de dood van de toen 41-jarige grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De laatste werd op december van het vorige jaar tijdens een wedstrijd tussen Buitenboys en Nieuw Sloten door een aantal jeugdvoetballers mishandeld, waarna hij overleed. Hoe afschuwelijk ze het bericht ook vond, het schoot wel door haar hoofd dat hiermee het totale jeugdvoetbal in ons land in een negatief daglicht kwam te staan. Bakker: ‘Vijf jongens gaven in één klap tienduizenden andere jonge voetballers, die wekelijks met heel veel plezier op de velden staan, een negatief gezicht. Dat vond ik buiten proporties.’ De Amsterdamse bedacht zich niet en startte een fotoproject. ‘Ik wilde in eerste instantie alle aanvoerders van C1-voetbalteams uit Amsterdam portretteren. Dat bleken te veel teams te zijn. Uiteindelijk ben ik op een aantal van 26

16 uitgekomen.’ Inmiddels is op 30 augustus j.l. op het sportpark van ASV Arsenal een heuse foto-expositie van Bakker geweest. Ajacied Siem de Jong verrichtte de aftrap bij een wedstrijd tussen alle zestien aanvoerders. De fascinatie van Stefanie Fleur Bakker voor het voetbal vindt zijn oorsprong in de favela’s van Rio de Janeiro. Voor haar studie bouwkunde verbleef ze een jaar in deze Braziliaanse metropool. Bakker: ‘Ik heb er met eigen ogen gezien hoe belangrijk voetbal daar voor de mensen is. Woonwijken zijn gebouwd om een voetbalveld heen. Voetbal betekent alles voor ze. Het is de sociale katalysator van een gemeenschap, van de samenleving in zo’n wijk. Voetbal geeft de arme mensen hoop en zorgt voor een onderlinge verbintenis.’ Eenmaal terug in Nederland bleef haar interesse voor het voetbal onverminderd. Ook omdat haar vriend een gepassioneerde jeugdtrainer is bij voetbalvereniging Swift. ‘Ik begreep nu beter wat voetbal voor mensen betekent. Ben zelf altijd wel sportief geweest. Heb op hoog niveau gezeild, heb gehockeyd, ben skileraar geweest en heb onlangs de marathon van Amsterdam gelopen. Als kind vond ik voetbal al wel leuk, maar dat is met de jaren weggezakt,


27

Foto: Stefanie Fleur Bakker


“Vijf jongens gaven in één klap tienduizenden andere jonge voetballers, die wekelijks met veel plezier op het veld staan, een negatief gezicht. Dat vond ik buiten proporties.” omdat er altijd wel gedoe en rumoer rondom het voetbal hing.’ In Brazilië zag ze met eigen ogen de essentie en de functie van het voetbal in een maatschappij. Na de brute aanslag op Nieuwenhuizen vond ze het tijd om iets te doen.

gebeurt er ook elke week op de velden, wil ze ermee zeggen. De foto’s zijn ‘s avonds in het donker genomen met de spotlights van de eigen lichtmasten gericht op de aanvoerder. ‘Ik wilde de trots van de spelers benadrukken. Niet de trots van het individu, maar van het voetbal, van de saamhorigheid, de kameraadschap.’ Het is haar eerste ‘werkstuk’ als fotografe. En dat heeft ze geweten. Meer dan 400 uur in een tijdsbestek van acht maanden heeft ze inmiddels in dit TEAM-project gestopt. ‘Het viel niet altijd mee’, lacht ze nu. ‘In

Foto: Stefanie Fleur Bakker

Indrukwekkend Het werd een fotogalerij van jonge spelertjes in de leeftijd van 15 en 16 jaar. Jongens en meisjes. Ook de aanvoerder van C1 van Nieuw Sloten behoort tot de selectie. Bakker: ‘Mijn idee werd er goed ontvangen. Bestuur

en de ouders moesten er eerst wel even over nadenken. Maar het bleek geen probleem de foto te maken.’ Ze was erbij toen de verguisde vereniging na de gebeurtenis in Almere met de jeugdspelers samenkwam. ‘Heel indrukwekkend. Alle jeugdleden werd gevraagd hoe ze zich voelden, hoe het thuis en op school was gegaan. En vervolgens draafden ze wel vol plezier over het trainingsveld.’ Met portretten van de jeugdige spelers wilde Bakker het positieve gezicht van het jeugdvoetbal teruggeven aan de maatschappij. Kijk, dit

De zestien aanvoerders die meewerkten aan het TEAM-fotoproject.

28


Foto: Hester den Boer

Foto: Stefanie Fleur Bakker

Stefanie Fleur Bakker (linksboven) wilde na de dood van Richard Nieuwenhuizen laten zien dat er ook veel wél goed gaat bij het juniorenvoetbal. Ze besloot zestien aanvoerders van Amsterdamse voetbalclubs te portretteren. ‘Het viel niet altijd mee, maar de reacties waren hartverwarmend.

Foto: Stefanie Fleur Bakker

Foto: Stefanie Fleur Bakker

de vrieskou op je fiets naar de andere kant van Amsterdam trappen om een fotootje te maken, die in principe in tien minuten is geschoten. Maar de reacties van alle deelnemers en omstanders waren hartverwarmend. Heeft me ook op de been gehouden en gestimuleerd om door te gaan.’

het zakenleven leek niet geïnteresseerd. Daarom diende ze aanvragen in bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) en Sportservice Amsterdam, een onderdeel van de hoofdstedelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Die waren direct enthousiast. Ook de KNVB district West 1 heeft haar flink ondersteund met het aanwijzen van een scheidsrechter voor de wedstrijd van 30 augustus en met de marketing en communicatie van het project.

Om het project te bekostigen benaderde ze partijen voor sponsoring. Die gang bleek een teleurstelling. Wellicht speelde de recessie een rol, maar

Op die dag heeft ze een klassieke teamfoto van alle deelnemende jongens en meisjes gemaakt. Stadsdeel Zuid, ook enthousiast over het project, heeft toegezegd deze foto in alle openbare sportaccommodaties te zullen hangen. Met daarnaast een wit vlak, waarin mensen hun eigen foto, die over het onderwerp gaat, kunnen hangen. Het is bovendien de bedoeling dat andere stadsdelen van Amsterdam het initiatief overnemen. 29


Colofon BAV Info is een uitgave van de Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen (BAV) en verschijnt minimaal vier keer per jaar in een oplage van 2.150. Bankrekeningnummer 1022.66.301 t.n.v. Bestuur BAV Wolvega Secretariaat BAV Wim Tamboer 1e Wormenseweg 85 7331 DC Apeldoorn Hoofdredactie: Henk Wageman Schelpkreek 20 8032 JG Zwolle tel.: 038-4539205 06-53370096 E-mail: info@dddka.nl Vormgeving: DDDKA Mediabureau Druk: Sonodruk Heino BESTUUR BAV Voorzitter J.T.M. Piederiet Zilverschoon 52 8265 HB Kampen tel.: 038-3321211 E-mail: tpiederiet@home.nl Secretaris Wim Tamboer 1e Wormenseweg 85 7331 DC Apeldoorn tel.: 055-5421340 E-mail: w.tamboer1@chello.nl Penningmeester G.H. Stuivenvolt Paulus Potterstraat 31 8471 VM Wolvega tel.: 0561-613178 30

E-mail: george007@versatel.nl Tweede voorzitter Jaap Bisschop Caro van Eyckstraat 23 7558 NJ Hengelo tel.: 074-2774372 E-mail: jaap.bisschop@zonnet.nl. Tweede secretaris Peter Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: p.langkemper@upcmail.nl Portefeuillehouder voetbalzaken Henk van der Pol Albert Hahnweg 25 3762 VD Soest tel.: 035-5422812 E-mail: i.koelstra@casema.nl Portefeuillehouder communicatie Henk Feitsma Flintstraat 18 7815 RG Emmen tel.: 0591-643355 E-mail: h.r.feitsma@hotmail.com Portefeuillehouder ledenbestand B.J. Jansen Westdorplaan 79 8101 BC Raalte tel.: 0572-353536 E-mail: bernard-jansen@home.nl Aanmelden als lid van de BAV kan uitsluitend geschieden via het secretariaat. Ook afmelding door lidverenigingen moet geschieden bij de secretaris en wel schriftelijk en uiterlijk 1 juni, een maand voor afloop van het lopende lidmaatschapsjaar. Secretaris: Wim Tamboer 1e Wormenseweg 85 7331 DC Apeldoorn

Voor vragen, verzoeken voor mogelijke juridische ondersteuning, enz. dient de secretaris van de vereniging zich bij voorkeur te wenden tot de coรถrdinator-secretaris van het district, waaronder de vereniging valt. Voorlopige Contactpersonen districten District Noord: Gerhard Mebius e-mail gmebius.lba.noord@hcc net.nl tel. 058-2883451. District Oost Anton van Gurp e-mail abvangurp@kpnmail.nl tel. 0572-381485. District West I Harrie Bos e-mail a.bos@euphony.nl tel. 030-2710157. District West II Cok van der Weck e-mail cvdweck@hotmail.nl tel. 0180-753297. District Zuid I Frans Tuytelaars e-mail frans-tuytelaars@xs4all tel. 013-5079390. District Zuid II Frank Poulis e-mail fpoulis@planet.nl tel. 045-5411019.

Krijgt u, door welke oorzaak dan ook, geen reactie, meldt u zich dan bij ons bestuurslid Peter Langkemper e-mail: p.langkemper@upcmail.nl tel. 075-6845185 of 06-20418857.


ALLES IN CIJFERS

van alle amateurwedstrijden in Frankrijk kent een ernstig misdrijf

22

amateurvoetballers maken deel uit van de 23-koppige nationale selectie van Tahiti.

522

voetbalverenigingen (veld) in het district Oost, het grootste aantal in Nederland.

1.209.403 1,6

procent van alle amateurwedstrijden in Frankrijk kent een ernstig misdrijf

8 4 206

65

meldingen van geweld bij alarmlijn van de KNVB.

actieve spelers en speelsters in Nederland.

procent van de totale Nederlandse bevolking is aangesloten bij een voetbalvereniging

procent van de totale Engelse bevolking is aangesloten bij een voetbalvereniging

zaalvoetbalverenigingen in het district West I, het grootste aantal in Nederland

31


Uw partner voor sport, zorg, wonen, werken en recreatie!

Thialf Heerenveen

Theater De Meenthe Steenwijk

Poppodium Hedon Zwolle

Theater Sneek

Centrumgebouw Hof van Saksen Nooitgedacht

www.frisobouwgroep.nl Adres Pieter Zeemanstraat 9, Postbus 49, 8600 AA Sneek, T. 0515 - 42 99 99

Sneek

Leeuwarden

Heerenveen

Groningen

Almere

Eibergen

BAV Info  

Het oktober-nummer van BAV Info, het tijdschrift voor alle Nederlandse voetbalbestuurders.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you