Presentatiegids Voorwaarts Twello - seizoen 2021-2022

Page 1

PRESENTATIEGIDS 2021-2022 jaargang 30


Voor t ieder w!a wils

ETEN, DRINKEN, FEESTEN, BOWLEN ÉN SPELEN DOE JE BIJ DE DEVENTER BUITENSOCIËTEIT!

Blijf op de hoogte! @deventerbuitensocieteit

www.deventerbuitensocieteit.nl info@deventerbuitensocieteit.nl Bowlen

Eten & Drinken

Vergaderen

Feesten


Colofon

Back to normal (?!)

Sportvereniging Voorwaarts

Vorig jaar schreven we in ons voorwoord dat we hoopten snel weer terug te gaan naar ‘normaal’. Knuffelen, evenementen, vakanties, op het werk werken, welvaart,

Opgericht 14 mei 1934

gezondheid, sporten en samen zijn bij Voorwaarts? Dit soort zaken leken normaal,

Kerklaan 2a

maar zijn eigenlijk heel bijzonder. Soms beseffen we dat niet, maar gelukkig is daar

7391 AN Twello

de redactie van dit magazine om u daar eventjes fijntjes op te wijzen. We zijn blij

Telefoon (0571) 27 13 32

dat we dat kunnen en mogen doen. Met een dikke vette glimlach, want voor u ligt de 30e (!!!) editie in successie. We hebben ook deze presentatiegids weer met veel

Uitgave

plezier gemaakt. Samen met de afdelingsbestuurders en andere vrijwilligers. Het lijkt

Studio Response

ons normaal om die mensen hier even speciaal te bedanken, dat dan weer wel.

Zwaluwenweg 6 7384 SK Wilp

Ook deze uitgave staat weer boordevol lezenswaardige artikelen. Van elke afdeling,

Telefoon (06) 12 14 16 74

waardoor de omni-vereniging in zijn volle glorie gepresenteerd wordt. Het is tenslotte niet voor niets een presentatiegids.

Hoofd- en eindredactie Rob Klunder

Onze club heeft het best wel wat lastig gehad. We kregen mee dat veel leden het sporten, de gezelligheid in de zaal en het plezier aan De Laene vanwege de

Redactie

coronamaatregelen hebben gemist. Maar wat ook duidelijk is geworden is dat we

Paul Diks, Hans Haagen,

veel trouwe leden, vrijwilligers en sponsors hebben, waardoor we wel een gezonde

Eric Klein Swormink

vereniging zijn. In pandemietijd heel gezond: een beetje paradoxaal dus.

Rob Klunder, Ralph Tip,

Wij spreken de wens uit dat deze gids u wat extra energie geeft, uw Voorwaarts-

Jurjen IJsseldijk

hart een gezond sprongetje laat maken en dat we weer een beetje terugkeren naar normaal. Maar wat is normaal?

Teksten Hans Haagen, Eric Klein Swormink,

Veel leesplezier.

Rob Klunder, Ralph Tip, Jurjen IJsseldijk

De redactie

Fotografie Evert v.d. Worp Fotografen Ontwerp en advertentie exploitatie Studio Response

06

30

56

62

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van uitgever.

44


Het Algemeen Bestuur, domeinen… hoe zit (heurt) het eigenlijk? Eric Klein Swormink

Het is eigenlijk wel goed dat niet iedereen weet hoe de vereniging precies werkt. Als het maar werkt zodat een ieder die dat wil haar of zijn sport op een leuke en betaalbare manier kan beoefenen op haar of zijn niveau. Toch bereikt ons soms de vraag: ‘Wie zitten er in het Algemeen Bestuur en wat doen ze eigenlijk?’. De sportende leden hebben veelal alleen

Het Algemeen Bestuur ‘zweeft’ een

Circa drie jaar geleden is het Dagelijks

te maken met hun eigen kader (leider,

beetje boven de afdelingen. Het liefst wat

en Centraal Bestuur ‘omgetoverd’ naar

trainer, commissie of afdelingsbestuur).

anoniem, maar ook initiërend, controlerend

een Algemeen Bestuur met een aantal

En toch moet de ‘grote lijn ook bewaakt

en wellicht voor een enkeling soms ook

domeinen. Vanuit die domeinen proberen

of afgestemd worden’. We zijn immers

irriterend. Maar altijd met het algemeen en

we wat minder vanuit hokjes te denken en

een grote omni-vereniging met meer

faciliterende belang als uitgangspunt. We zijn

meer vanuit synergie. Zo kunnen we ons

dan 2200 leden, 400 vrijwilligers en

een gezonde vereniging en dat moet vooral

inziens beter het belang van de leden, de

ruim 200 sponsors met bijna altijd

zo blijven. Daar is het ons om te doen.

vrijwilligers en de sponsors dienen.

gemeenschappelijke belangen, maar soms

In dit artikel tref je de leden van het

ook wat tegenstrijdige, zowel in- als extern.

Algemeen Bestuur en hun functies aan.

Kick Scholten, voorzitter Algemeen Bestuur “We hebben veel bereikt in de afgelopen 10 jaar, maar zijn nog niet klaar. Samen met alle vrijwilligers, sponsors en leden zijn we een fijne en gezonde vereniging. In het seizoen 2021-2022 ligt mijn prioriteit bij met name de accommodatie (aan de Laene en de zaalcapaciteit). Blijven we op deze plek en kunnen we daarbij ook de zaalcapaciteit voor onze leden en andere inwoners van Voorst aan De Laene of elders binnen de gemeente verbeteren? Een boeiende uitdaging samen met onze leden, collega-verenigingen en “de politiek”. Daarnaast zal ik wat meer werk gaan maken van mogelijke opvolging van mezelf en/of medebestuursleden in het Algemeen Bestuur... In het belang van de club en mezelf.” Eric Klein Swormink, vice voorzitter Algemeen Bestuur+ voorzitter Business Vrienden “Het aankomende seizoen zal ik mij vooral richten op ondersteuning/bijdrage in de aandachtspunten zoals de voorzitter die heeft aangegeven. Daarnaast is en blijft mijn rol binnen het bestuur van de Business Vrienden een belangrijke uitdaging vanwege het wederzijdse belang (die van Voorwaarts en die van de Vrienden).” Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

4

Sacha Tournier, secretaris Algemeen Bestuur “Ik beheer de mailbox van Voorwaarts Algemeen, zorg dat informatie bij de juiste afdelingen terecht komt en in het Algemeen Bestuur notuleer ik en zorg ik dat de administratie op orde is. Samen met Eric en Kick ben ik ook lid van de denktank voor nieuwe (binnen)sportfaciliteiten in de gemeente Voorst. We vertegenwoordigen hierin de belangen van Voorwaarts. Komend jaar zal hier mijn focus op liggen.” Jos Oosterwegel, penningmeester “Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Mede dankzij onze eigen leden en de regelingen vanuit de overheid zijn we de afgelopen ‘coronatijd’ redelijk doorgekomen en zijn we nog steeds financieel gezond. Na de ‘coronatijd’ hopen we weer voorzichtig vooruit te mogen kijken naar toekomstige investeringen op onze accommodatie.”


Dick Laverman, voorzitter domein Ondersteuning “Zoals de domeinnaam al aangeeft: ik ondersteun de afdelingen en het Algemeen Bestuur. De ene keer wat meer omni en de andere keer wat meer afdelingsgebonden. Dat kan met van alles zijn. Denk aan het uitzoeken en/of invoeren van het kassasysteem in het clubgebouw, de camerabewaking, AVG (privacy-regels), huisregels accommodatie, aanleg LED-verlichting, accommodatiezaken/contact ‘werkploeg’, vertrouwenspersoon, etc., etc. In het afgelopen seizoen heb ik me vooral ook bezig gehouden met het initiëren en afstemmen van het kunnen sporten op De Laene door alle afdelingen binnen de corona-regels.”

Marike Smit, voorzitter domein Markt “Naast het sporten, het ontspannen en het besturen is het ook nodig om de club aantrekkelijk en in de markt te hebben/houden. De businessvrienden, de sponsoren en vrijwilligers zijn erg belangrijk voor Voorwaarts. Daarnaast zijn de opbrengsten vanuit acties ook met name voor de sportafdelingen erg belangrijk. Het komende jaar zal ik mij richten op de coördinatie van acties vanuit de OMNI-bril.”

Wilco Huisman, voorzitter Sportdomein “Binnen de sportafdelingen gaan plezier, recreatie en prestatie hand in hand. Iedereen kan sporten en bewegen op zijn eigen niveau. Samen met de afdelingsvoorzitters zal ik het sportbeleid binnen s.v. Voorwaarts verder vorm en inhoud gaan geven. Vanwege Covid-19 is ledenbehoud en ledenwerving komend seizoen een belangrijk speerpunt.”

Jan Timmermans, inkoop “Vanuit mijn rol zal ik proberen een bijdrage te leveren aan de inkoop bij onze partners in het wederzijdse belang. Er staan namelijk nog een aantal investeringen op de planning. Daarnaast zal ik Marike ondersteunen op het gebied van sponsoring en ben ik ook lid van het Bestuur van de Business Vrienden.”

“Voorwaarts is een club met mooie verhalen. Dit seizoen willen we deze verhalen meer in beeld brengen, hiervoor gaan we video inzetten. En natuurlijk blijven we als communicatiecommissie actief in het informeren van onze leden via website, social media, clubblad etc.”

Vacant, voorzitter domein Horeca & Events Onder het domein Horeca & Events vallen de onderdelen kantinecommissie, de ontspanningscommissie, evenementen en de toneelafdeling. Deze onderdelen zorgen voor de combinatie sport en ontspanning binnen de omni-vereniging. Als het coronatechnisch weer kan en mag, hopen wij dit sportjaar weer veel activiteiten en evenementen te organiseren en dat de

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Marian Bonhof, Communicatie en PR

sportkantine vooral gezelligheid biedt met daarbij een belangrijke bijdrage in de inkomsten van onze club.

5


‘Eindelijk weer volle tribunes, daar verheug ik me op!’ Ralph Tip

Met een grote glimlach op haar gezicht kijkt ze naar een oefenpotje van ‘haar’ ploeg. Kira Overmars is meer dan blij dat de handbaldames van Voorwaarts weer ‘gewoon’ in de zaal mogen spelen.Want zo normaal was dat niet de laatste maanden. “Een verademing dit, heerlijk!” De trainster geniet met volle teugen van de hernieuwde kennismaking met sporthal Jachtlust. Precies 3 wedstrijden duurde het vorig seizoen. Dat moet anders, dat wordt ook anders, zo hopen de dames van Voorwaarts. Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

6

“Wij hebben vanaf maart de training weer

seizoen in de Tweede Divisie. “Ik ken

en zocht een handbalclub in de buurt.

opgepakt, maar dat was nog wel buiten en

nu iedereen goed, ik heb nu echt een

Nou ja dan weet je het wel...”

je mocht in het begin ook nog niet veel,

goed beeld van de selectie. We gaan

1 tegen 1, 2 tegen 2, geen contact, dat is

met 13 speelsters het nieuwe seizoen in.

De selectie voor dit seizoen herbergt

toch anders dan je wilt. We speelden toen

Er zijn wat dames gestopt, Laura Deijk

veel jonge meiden. Alineke Ros, Ali voor

op het kunstgras, dat was vaak spekglad.

bijvoorbeeld, die heeft natuurlijk jaren

de meiden van Dames 1, is met haar

Je wijkt dan uit naar de parkeerplaats,

in Dames 1 gespeeld. Maar er zijn ook

26 jaar de oudste. “Klopt, maar dit zijn

een beetje bootcamp-achtige oefeningen

nieuwe meiden bijgekomen uit eigen jeugd

geen broekies meer hoor deze meiden.

doen, veel kracht, veel voetenwerk, maar

die nu echt definitief zijn aangehaakt bij

Ze hebben al best veel ervaring. En het

dat weegt allemaal niet op tegen het weer

Dames 1; Silke Schoenaker, Jill Kloppenberg

is ook een mooie groep. Meiden willen

binnen handballen.”

en Chantal Deijk. En we hebben er een

daar bij horen. Daimy van Dommelen

nieuwe speelster bij die eerder bij DSVD

bijvoorbeeld, die had eerder aanbiedingen

Kira Overmars kon dus een fatsoenlijke

in de Eredivisie heeft gespeeld, Jorien

uit de Eredivisie maar wilde hier blijven. Jill

voorbereiding draaien op een nieuw

Scholten. Ze is in Deventer komen wonen

Kloppenberg is ook een mooi voorbeeld,


vanuit het bestuur. Maar laat duidelijk zijn, we hebben wel ambitie en we gaan echt wel meedoen in de Top 5. Er komen ook mooie potjes aan tegen ploegen uit de regio. We spelen bijvoorbeeld tegen Lettele en tegen Wijhe.” Vooral die laatste wedstrijd wordt een bijzondere omdat oud Voorwaarts-trainer Laurens Beld daar tegenwoordig aan het roer staat. “En dan zitten eindelijk die tribunes hier weer eens een keer vol!”

En het is ook een mooie groep. Meiden willen daar bij horen. Meer dan ooit is het contact tussen Dames 1 en Dames 2 aangehaald. “Ben Bulten, de trainer van Dames 2 en ik hebben veel contact met elkaar, we trainen ook veel samen. Zo krijg je een veel betere aansluiting tussen Dames 1 en Dames 2. Meiden weten wat er qua systeem gespeeld wordt.” En wie de handbalsters van Voorwaarts een beetje kent en volgt weet dat de ploeg lekker offensief speelt. Dat zal dit seizoen niet anders zijn. “We gaan lekker offensief buit: 3 keer gespeeld, 3 keer gewonnen.

Dames 1 Eredivisie speelde. Ze heeft

“Dat was toen, de tweede divisie is qua

toen weinig minuten gemaakt. Dat kan ten

ploegen wel wat anders geworden, maar

koste gaan van motivatie. Niet dus, ze gaat

qua niveau ongeveer gelijk aan vorig jaar.

er vol voor.”

Vorig seizoen gaven de meiden aan dat ze voor het kampioenschap wilden gaan.

Toen het vorige seizoen al snel beëindigd

Voor mij is dat geen prioriteit, ik heb

moest worden, had Voorwaarts de volle

die doelstelling ook niet meegekregen

“We hebben ambitie en we gaan echt wel meedoen in de de Top 5.”

spelen ja, dat deed Voorwaarts natuurlijk al langer, maar dat was vaak gebaseerd op 1 of 2 speelsters. We zijn nu breder in onze selectie.” En Overmars heeft ook nog een luxeprobleem: de keepers. “Ja we hebben gewoon 3 goede keepers met Brigitte Huis in’t Veld, Marloes Deijk en Alijn Setz. Die keuze maken we dus pas op het allerlaatste moment. “

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

ze zat bij de selectie in het jaar dat

7


Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

8

Selectie Handbal Dames Seizoen 2021-2022


Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

9


Stationsstraat 7, 7391 EG Twello 0571-270365 | info@rtstoffenboetiek.nl

www.rtstoffenboetiek.nl

Het gemak van ELEKTRISCH BEDIENBARE gordijnen Al bijna 30 jaar bedenken wij vanuit Deventer gordijnrailoplossingen. Van handbediende rails tot en met elektrisch bedienbare rails die met een app of zelfs stem te bedienen zijn . Wij wensen SV Voorwaarts Twello een sportief seizoen toe!

Kijk op gordijncomfort.nl voor meer informatie.

www.gordijncomfort.nl


Selectie Handbal Dames Seizoen 2021-2022

Liduine Ebbers Begeleider

Kristel Poll Begeleider

Brigitte Huis in ‘t veld

Keepster

Marloes Deijk Keepster

Alijn Setz Keepster

Jill Kloppenberg Hoek

Silke Schoenaker Hoek

Jorien Scholten Opbouw

Chantal Deijk Cirkel

Alineke Ros Hoek

Lisa Oosterwijk Opbouw

Lieke Havekes Opbouw

Keyara Peters Hoek

Aniek Koers Opbouw

Romy ten Cate Opbouw/cirkel

Daimy van Dommelen

Opbouw

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Kira Overmars Trainer/coach

11Wedstrijdprogramma 2021-2022 Landelijk 2e Divisie A - Handbal

2/3 oktober 2021 Foreholte 2 - U.S. Havas - Lettele Bentelo - D.S.V.D. 2 Wijhe ‘92 - Quintes/VVW S.V. Zeeburg - Voorwaarts Navique/SVBO - ZVBB ‘21

4 december 2021 Foreholte 2 U.S. ZVBB ‘21 S.V. Zeeburg Voorwaarts D.S.V.D. 2 -

9/10 oktober 2021 ZVBB ‘21 - Bentelo Lettele - Navique/SVBO U.S. - Wijhe ‘92 Voorwaarts - Foreholte 2 D.S.V.D. 2 - S.V. Zeeburg Quintes/VVW - Havas

11/12 december 2021 Havas - D.S.V.D. 2 Bentelo - Foreholte 2 Wijhe ‘92 - ZVBB ‘21 1S.V. Zeeburg - U.S. Quintes/VVW - Lettele Navique/SVBO - Voorwaarts

5/6 maart 2022 Havas Lettele Wijhe ‘92 Quintes/VVW Navique/SVBO U.S.

-

S.V. Zeeburg D.S.V.D. 2 Foreholte 2 Voorwaarts Bentelo ZVBB ‘21

16/17 en 23/24 oktober 2021 Bentelo - Lettele Voorwaarts - U.S. Navique/SVBO - Quintes/VVW Havas - Wijhe ‘92 Foreholte 2 - D.S.V.D. 2 S.V. Zeeburg - ZVBB ‘21

18/19 december 2021 D.S.V.D. 2 - Navique/SVBO Foreholte 2 - S.V. Zeeburg ZVBB ‘21 - Havas Lettele - Wijhe ‘92 Voorwaarts - Bentelo U.S. - Quintes/VVW

12 maart 2022 D.S.V.D. 2 Foreholte 2 ZVBB ‘21 Voorwaarts U.S. S.V. Zeeburg

-

Quintes/VVW Havas Lettele Wijhe ‘92 Bentelo Navique/SVBO

30/31 oktober 2021 ZVBB ‘21 - Foreholte 2 Lettele - S.V. Zeeburg Wijhe ‘92 - Navique/SVBO U.S. - Havas D.S.V.D. 2 - Voorwaarts Quintes/VVW - Bentelo

8/9 januari 2022 ZVBB ‘21 Lettele Voorwaarts U.S. D.S.V.D. 2 Quintes/VVW -

19/20 maart 2022 Havas - Voorwaarts Lettele - U.S. Bentelo - S.V. Zeeburg Wijhe ‘92 - D.S.V.D. 2 Quintes/VVW - ZVBB ‘21 Navique/SVBO - Foreholte 2

6/7 november 2021 Foreholte 2 - Lettele S.V. Zeeburg - Quintes/VVW Bentelo - Wijhe ‘92 Voorwaarts - ZVBB ‘21 D.S.V.D. 2 - U.S. Navique/SVBO - Havas

15/16 januari 2022 Foreholte 2 - Voorwaarts Havas - Quintes/VVW Bentelo - ZVBB ‘21 Wijhe ‘92 - U.S. S.V. Zeeburg - D.S.V.D. 2 Navique/SVBO - Lettele

2 april 2022 D.S.V.D. 2 Foreholte 2 ZVBB ‘21 Lettele Voorwaarts U.S.

-

Havas Bentelo Wijhe ‘92 Quintes/VVW Navique/SVBO S.V. Zeeburg

13/14 november 2021 U.S. - Navique/SVBO ZVBB ‘21 - D.S.V.D. 2 Lettele - Voorwaarts Wijhe ‘92 - S.V. Zeeburg Havas - Bentelo Quintes/VVW - Foreholte 2

22/23 januari 2022 ZVBB ‘21 - S.V. Zeeburg Lettele - Bentelo Wijhe ‘92 - Havas D.S.V.D. 2 - Foreholte 2 Quintes/VVW - Navique/SVBO U.S. - Voorwaarts

9/10 april 2022 Havas Bentelo S.V. Zeeburg Wijhe ‘92 Quintes/VVW Navique/SVBO

-

ZVBB ‘21 Voorwaarts Foreholte 2 Lettele U.S. D.S.V.D. 2

20/21 november 2021 Foreholte 2 - Wijhe ‘92 ZVBB ‘21 - U.S. Bentelo - Navique/SVBO Voorwaarts - Quintes/VVW D.S.V.D. 2 - Lettele S.V. Zeeburg - Havas

29/30 januari 2022 Havas - U.S. Bentelo - Quintes/VVW Voorwaarts - D.S.V.D. 2 Foreholte 2 - ZVBB ‘21 S.V. Zeeburg - Lettele Navique/SVBO - Wijhe ‘92

27/28 november 2021 Havas - Foreholte 2 Lettele - ZVBB ‘21 Bentelo - U.S. Wijhe ‘92 - Voorwaarts Quintes/VVW - D.S.V.D. 2 Navique/SVBO - S.V. Zeeburg

5/6 februari 2022 Havas U.S. ZVBB ‘21 Lettele Wijhe ‘92 Quintes/VVW -

Navique/SVBO Lettele Quintes/VVW Bentelo Havas Wijhe ‘92

Navique/SVBO Havas S.V. Zeeburg Foreholte 2 Bentelo Wijhe ‘92

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Navique/SVBO D.S.V.D. 2 Voorwaarts Foreholte 2 Bentelo S.V. Zeeburg

12/13 februari 2022 Foreholte 2 - Quintes/VVW Bentelo - Havas Voorwaarts - Lettele D.S.V.D. 2 - ZVBB ‘21 S.V. Zeeburg - Wijhe ‘92 Navique/SVBO - U.S.

13


BSOsport heeft een breed aanbod voor uw kind. Onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs worden de kinderen uitgedaagd om te kijken waar hun grenzen liggen of om hun grenzen op te zoeken. Samenwerkend of juist individueel die prestatie leveren die ze voor ogen hebben. Door een diversiteit aan- en een continue wisseling van sport- en spel activiteiten zowel binnen als buiten is er steeds een afwisselend attractief aanbod.

We streven ernaar als kinderopvang organisatie kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen in sportief en motorisch opzicht. Presteren mag, maar het kennismaken met sporten en bewegen; het plezier hierin krijgen, het kunnen groeien in je sociale omgang horen daar ook bij.

BSO Sport Kinderopvang Twello Veel binnen maar vooral buitenruimte Op jonge leeftijd voldoen aan norm gezondbewegen (NNGB) Kennismaken met alle sporten Ruimte tot ontdekken Ontwikkeling uithoudingsvermogen Ontwikkeling samenwerken

Bewegen geeft je energie!

Leuke uitjes in schoolvakanties Gekwalificeerd (sport)personeel

www.bsosport.nl

BSO Sport Kinderopvang Twello

Kerklaan 2, 7391 AN Twello hoofd.twello@bsosport.nl

06-15595566

Nieuw bedrijfspand nodig? Kies voor de overtreffende trap van bouwen. Gefundeerd op een bouwproces dat één doortimmerd geheel vormt. Op samenwerking waarbij alle partijen elkaar blindelings vinden. We willen ook úw verwachtingen overtreffen. Uw uitdaging, hoe complexer hoe beter, is welkom.

Enkele referenties KON. AUPING • KIWA DEVENTRADE • AMECO P RO M O H O U S E • DAVO PORSCHE CENTRUM TWENTE • MOCCA D’OR KON. EUROMA • METOS DHL • SLIGRO • POSTNL


In dit artikel wordt de Handbalselectie van het seizoen 2008/2009 doorgelicht. Betrokkenen schetsen het team en het tijdsbeeld waarin het zich bewoog. Tekst: Jurjen IJsseldijk Actiefoto: Gerard Vrakking energie. “Echt álles ging lekker

alles op zijn plek valt. Waarin

dat seizoen”, zegt Piëtte van

één ding ervoor zorgt dat je

Hoorn over het handbalseizoen

wint van alles en iedereen: de

2008/2009 van Dames 1, waarin

chemie in een team. Met

de beker en de titel werden

bijbehorende scheikundige

gepakt. In deze Anno een

formule: mix een nieuwe trainer

terugblik op het team dat een

met frisse spelinzichten en voeg

periode van ongekende succes-

daar talent, ervaring en spelple-

sen voor de afdeling Handbal

zier aan toe. Zo ontstaat een

inluidde.

wervelstorm aan nieuwe

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Er zijn van die seizoenen waarin

15


“De speelsters in het team van toen konden allemaal al heel goed handballen”, zegt Ludia ten Cate. Zij was in het seizoen 2008/2009 de nieuwe trainer waarmee ‘de dubbel’ werd gepakt: de districtsbeker van de afdeling Oost en het kampioenschap in de tweede klasse A. Jarenlang trainde Ten Cate al jeugdelftallen en toen ze de juiste papieren op zak had, was het tijd voor een stapje hogerop. “En dat werd Voorwaarts, waar ik zelf ook jaren heb gehandbald. Zo kon ik gelijk iets terugdoen voor de club.” “In mijn zoektocht naar een club om aan de slag te gaan, zag ik een wedstrijd waarin Voorwaarts verloor van Heeten. Ik dacht: hoe kan dít team die wedstrijd verliezen? Ik zag zo veel potentie die er niet uitkwam en ik wilde die eruit halen.” Het handbalbestuur zag wel wat in de ambitie van de trainster en ging met haar in zee. “Ik begon bij Voorwaarts met heel veel aandacht voor wat de speelsters zelf wilden. Kort na mijn komst heb ik in individuele gesprekken met iedereen vijf pijlers besproken: technisch, tactisch, sociaal, mentaal en fysiek. We bespraken wat speelsters voor zichzelf en

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

16

als team wilden leren. En samen met team­begeleider Antoinet van Bussel bewaakte ik dat door het seizoen heen. Iedereen wist zo waar ze aan toe waren.”

zich steeds stuk op dat verrekte team vol oud-Eredivisiespeelsters. “Zij werden telkens kampioen, maar promoveerden niet, omdat in de eerste klasse Dalfsen 2 al speelde.” Maar: de oud-Eredivisiespeelsters van Dalfsen werden ouder en Voorwaarts werd beter. Van Hoorn: “Ludia voerde vernieuwingen door, zowel technisch als tactisch. En die gaven ons vertrouwen: wij kunnen dit, we zijn goed genoeg om eindelijk Dalfsen 3 te verslaan.” En inderdaad, dat lukte. Maar niet zonder slag of stoot.

Een belangrijke rol in het kampioensteam dat Ten Cate smeedde was weggelegd voor Piëtte van Hoorn. Het kanon. “Ik weet nog goed dat door de komst van Ludia dat seizoen echt anders was dan de seizoenen daarvoor. Toen was het vooral altijd erg gezellig en handbalden we prima. We wonnen veel, maar bleven tot dusver steken in de tweede klasse.”

Heel lang, tot in de allerlaatste seconden, stond Voorwaarts, uit tegen Dalfsen, achter. Even leek het erop dat ze daar de eerste verliespunten van het seizoen zouden pakken. Maar nee. Routinier Karin Linthorst benutte, met nog maar een paar seconden op de klok, een strafworp. De stand werd gelijk. Voorwaarts zou dat seizoen ongeslagen blijven.

Boosdoener, en het is niet voor het laatst deze Anno dat dat woord zal vallen: Dalfsen. Al jaren was Dalfsen 3 de angstgegner van Voorwaarts Dames 1. In de seizoenen daarvoor beten de dames

Met het goede spel kwam ook de aandacht van buitenaf. Naast Van Hoorn, die na dit seizoen naar Olympia zou vertrekken, was er ook de interesse in Ellen Schutte. De interesse kwam van, jawel, Dalfsen.


Schutte, 17 jaar nog maar, was een groot handbaltalent binnen Voorwaarts en een van de drijvende krachten achter de vele doelpunten dat seizoen. Ook zij blikt terug.

En toch zou ook Schutte na dat seizoen vertrekken. Zij handbalde vijf seizoenen in de Eredivisie voor Dalfsen. Van Hoorn vertrok voor een seizoen naar Olympia. Zij keerde daarna een paar maanden terug bij Voorwaarts, om vervolgens óók naar Dalfsen te vertrekken. Ten Cate: “Uiteraard was het jammer om beide dames te

Maar tot het zover was, speelden Schutte en Van Hoorn in de systemen die Ten Cate uitdacht. “Ik denk dat het de kracht van dat team was dat ik als trainer af en toe een stapje naar achteren deed en het ze zelf liet oplossen. Die rol werd goed opgepakt door bijvoorbeeld Karin Linthorst, de meest ervaren speelster van allemaal, zij was echt de leider in het veld. Met Monika van Niel als de wat diplomatiekere, rustige aanvoerder binnen en buiten de lijnen.” In maart 2009 was er het langverwachte kampioenschap. Voor niemand echt een verrassing, want veel wedstrijden werden met grote verschillen gewonnen. Zo ook de kampioenswedstrijd. In Vaassen werd CVO met 16-39 verslagen. Tegen een verslaggever van De Stentor zei aanvoerder Van Niel destijds: “Ik denk dat we in een klasse hoger goed mee kunnen draaien en dat de wedstrijden iets spannender zullen verlopen.” Schutte: “We scoorden dat seizoen heel veel, vooral ook doordat we zo snel handbalden. Dat paste goed bij mijn spel,

maar vooral ook andere speelsters waren daarin belangrijk. Manon, Anneloes, AnneMarie, Aniek, Mariska, we hadden zo veel snelheid in het team, waardoor dat spel ook zo goed uitpakte.” En Ten Cate vult aan: “Het was niet alleen dat snelle spel, het was vooral ook de snelle omschakeling. Meteen de focus op de verdediging, gezicht naar de bal na een afgeslagen aanval. Met bikkelharde verdedigers zoals Monika en Marloes en daarachter de keepers Suzanne en Iris stond ook de verdediging als een huis.” Terug naar dat woord dat deze Anno al zo vaak is gevallen. Nadat het team dus het kampioenschap in de tweede klasse had gepakt, won het ook de districtsbeker van de afdeling Oost. Van wie? Van Dalfsen. Nadat in de competitie Dalfsen 3 al op achterstand was gezet, werd ook nog eens gewonnen van Dalfsen 2. Met 33-26 pakte Voorwaarts, in wat ook de laatste échte wedstrijd van Schutte en Van Hoorn was, de dubbel. En zo zetten zij, samen met al die andere toppers uit Dames 1, met trainer Ten Cate de weg omhoog in. Want wat niemand toen nog wist, is dat dik tien jaar later Voorwaarts zelfs het allerhoogste niveau zou aantikken: de Eredivisie. Het einde van een reeks successen waar het team uit 2008/2009 al de formule voor vond.

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Van links naar rechts staand: Lynnet Kolkman, Monica van Niel, Anneloes Bosgoed, Piëtte van Hoorn, Cynthia Leerkes, Annemarie Hendriksen, Mariska de Krosse, Karin Linthorst. Zittend: Antoinette van Bussel, Marloes van Bussel, Cees van Niel, Masja Maathuis, Willemien van Niel, Manon Groot Koerkamp, Ludia ten Cate. Niet op de foto: Aniek Bijsterveldt, Ellen Schutte, Iris Kolkman en Suzanne Groenen.

“Ik was me er tot dat seizoen, toen de eerste berichten vanuit Dalfsen kwamen, eigenlijk niet zo van bewust dat ik goed kon handballen. Überhaupt had ik er dat jaar nog nooit aan gedacht om weg te gaan bij Voorwaarts. Ik had het zo naar mijn zin, ook in dit team. Het verschil tussen jong en oud was groot, maar iedereen kon hartstikke goed met elkaar opschieten. Ook al ging het in de kleedkamer over dingen waar ik totaal geen weet van had.”

zien vertrekken na dat topseizoen, maar aan de andere kant was ik ook juist degene die tegen ze zei: als je dit wil, moet je het echt doen!” Bovendien zag de trainster ook al wel wat potentiële opvolgers in de jeugdelftallen. “Als zulke toppers vertrekken, biedt dat daarna ook de kans voor anderen om beter te worden en een belangrijkere rol op te eisen, of voor talenten om hun kansen te pakken.”

17


IK WIL EEN BEUGEL Eten, praten en natuurlijk lachen gaan beter met een gezond en recht gebit. Voor orthodontie kunt u ook in Twello terecht. Ronald Bijl, onze tandarts voor orthodontie, heeft meer dan 20 jaar ervaring in beugelbehandelingen. Er is (nog) geen wachtlijst. Bent u benieuwd wat een beugel voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak met onze tandarts voor orthodontie.


Handbaljeugd profiteert van ervaring Karin Linthorst Ralph Tip

Ze is geboren en getogen in Lemelerveld, maar wie in Twello haar naam noemt zal meteen de woorden handbal en Voorwaarts terug krijgen. Karin Linthorst maakte de opkomst mee van de handbaldames en is ook al weer jaren trainster bij de jeugd. “Ik was 33 toen ik naar Twello kwam en

Met een handbalhistorie zoals die van

Inmiddels speelt Karin Linthorst zelf ook

had met LHC in Lemelerveld hele mooi

Karin Linthorst was het logisch dat

weer, bij de recreanten. “Dat was in het

jaren gehad waarin we meerdere keren

dochters Bo en Evy ook voor die sport

begin wel lastig. Je speelt met een totaal

waren gepromoveerd. Ik vond het qua

gingen kiezen. “Zeker, al moet ik eerlijk

andere instelling, maar ik vind het vooral

handbal wel even mooi en had me al

zeggen dat ik bij onze oudste dochter

leuk. En eerlijk is eerlijk, we zijn wel

aangemeld om te gaan volleyballen bij

Bo wel een klein beetje in de goede

fanatiek. Ik kom ook allemaal meiden tegen

Voorwaarts. Het handballen zou toch

richting heb geduwd... Ze was een keer bij

waar ik vroeger ook mee of tegen heb

nooit ergens meer zo leuk zou kunnen

zaalhockey aan het kijken en ze vond dat

gespeeld. We zijn allemaal

zijn als bij LHC. Het heeft voor mij ook

heel erg leuk. Toen ben ik de week erna

nog fanatiek, maar

lang geduurd dat wanneer ik het over ‘ons’

toch maar snel met haar naar handbal

we zijn ook

had, ik niet meer LHC bedoelde. Maar

gegaan. Maar verder nooit gepusht hoor...”

allemaal wat

bij Voorwaarts hadden ze doorgekregen

ouder

dat ik in Twello was komen wonen. Ze

Linthorst werd natuurlijk gevraagd te

belden me of ik een keer wilde komen

trainen. “Bij die jongsten vond ik dat

meetrainen en toen was ik eigenlijk heel

eigenlijk niks voor mij. Ik wilde geen training

snel weer om.”

geven waar je alleen maar spelletjes doet,

geworden...”

ik moest toen echt even schakelen. Eigenlijk Voorwaarts speelde toen bescheiden in de

was het ook beleid dat ze geen ouders bij

Tweede Klasse en Linthorst werd meteen

teams van hun eigen kinderen wilden. Maar

de routinier van Dames 1: “Ik hoorde dat

ja, ik wilde mijn eigen kinderen zien spelen.

één van de speelsters had gezegd dat er

Bo en Evy hebben daar ook nooit moeite

een vrouw van 33 bij hun in het team

mee gehad. Ze kunnen van mij kritiek

kwam…het klonk alsof ik hoog bejaard

ook beter hebben dan van hun vader...”

was. Maar het was inderdaad een jong De handbaljeugd van Voorwaarts kon

kracht, talent en voor elkaar willen gaan.“

en kan dus zo optimaal profiteren

Tot haar 40e speelde ze in Dames 1,

van de ervaring die Karin Linthorst

maakte verschillende trainers mee en nam

meebrengt. “Komend seizoen ga ik

afscheid toen Voorwaarts naar de Tweede

de B2 training geven waar Evy in

Divisie was gepromoveerd.

speelt. Leuk om te doen, het voelt ook totaal niet als verplichting. “

“We zijn allemaal nog fanatiek, maar we zijn ook allemaal wat ouder geworden.”

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

team, een hele mooie mix van snelheid,

19


Familie Hurenkamp is niet weg te slaan bij Voorwaarts Sla een willekeurige dag in de agenda van de familie Hurenkamp open en de kans is groot dat er een Voorwaarts-afspraak genoteerd staat. Het vierkoppige gezin zet zich zowel binnen als buiten de lijnen fanatiek in voor de club en daar gaat veel vrije tijd in zitten. En hebben ze even niets te doen, dan gaan ze gewoon naar het sportpark of de sporthal om te kijken bij andere teams. De lockdown tijdens de coronaperiode maakte volgens vader Rob Hurenkamp dan ook meer dan duidelijk hoeveel tijd er door het gezin in Voorwaarts gestoken wordt. Rob Klunder

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

20

“Je bedoelt eigenlijk hoeveel tijd je nu

op vrijdagavond bij de 35+ een balletje

seizoenen actief als hun trainer. “Als echte

in de week overhoudt”, reageert Sem

voor de gezelligheid. Daarnaast is hij één

voetbalvader stond ik aan de zijlijn te

Hurenkamp (15) gevat op zijn vader. Sem

keer per week actief als trainer van een

kijken naar Sem en Milan, tot ik gevraagd

is de oudste zoon in het Twellose gezin

jeugdteam. De liefde bracht echtgenote

werd om ook trainer te worden. Het is

van vader Rob (45), moeder Mariska (42)

Mariska naar Voorwaarts. Zij groeide op

natuurlijk leuk om de club te helpen, dus

en broertje Milan (12) en stipt subtiel

in Terwolde, volleybalde daar vele jaren,

daar heb ik niet over hoeven nadenken.”

aan hoeveel tijd het gezin bij Voorwaarts

maar maakte zo’n twintig jaar terug toch

Nu de jongens wat ouder zijn groeien zij

doorbrengt. Al jarenlang staat de hele

de overstap naar Twello. “Die overstap

door naar andere teams, terwijl Rob de

weekindeling in het teken van Voorwaarts.

was destijds nog wel een dingetje”, weet

JO-09 blijft trainen. “Ik vind het gewoon

Moeder Mariska kan er dan ook een

ze nog goed. “Ik kan me nog herinneren

leuk om wat te blijven doen voor de

boek over schrijven. “Bijna elke dag stond

dat ik het een hele stap vond. Maar ik

club. En het is ook wel goed dat een

wel in het teken van Voorwaarts en

heb er nooit spijt van gehad”, zegt ze er

keer iemand anders trainer van Sem en

soms hebben we onze werkagenda er

direct achteraan. Inmiddels heeft Mariska

Milan is.” Die lezing bevestigt Milan. “Mijn

op moeten aanpassen. Iedere dag moest

haar draai ook helemaal gevonden

vader was altijd veel te streng voor ons”,

er wel iemand trainen of een wedstrijd

binnen Voorwaarts. Ze volleybalt nog

zegt hij met een knipoog. Toch heeft

spelen. Dan moesten we weer vroeg eten

actief in Dames 3 en bekleedt meerdere

het trainerswerk indruk op de jongens

omdat we het anders niet redden. Vooral

vrijwilligersfuncties in o.a. de sponsor- en

gemaakt, want beide zoons zijn inmiddels

toen we enkele jaren terug tijdelijk in

communicatiecommissie.

voorzichtig in de voetsporen van hun

Terwolde woonden, waren we echt even

vader getreden.

taxibedrijf Hurenkamp. Daar is nu wel

Het stel verhuisde naar de planetenbuurt

even rust in gekomen.”

in Twello. Eerst naar de Saturnus en

“Vorig jaar moest ik stage lopen en toen

inmiddels naar de Neptunus. In die

ben ik begonnen met training geven aan

De exacte tel is hij even kwijt, maar

periode verwelkomden ze hun beide

een team. Daar wil ik komend jaar mee

ongeveer veertig jaar terug kwam

zoons. Ook voor hen was de keuze om

doorgaan,” zegt Sem. Afgelopen jaar

Rob voor het eerst in aanraking met

bij Voorwaarts te sporten snel gemaakt.

overlapten de trainingen van Sem en Rob

Voorwaarts. Vanuit het ouderlijk huis aan

“Alle vriendjes van school voetballen

elkaar meerdere malen en stonden ze

de Duistervoordseweg was de keuze om

ook bij Voorwaarts, dus ik zou ook zeker

naast elkaar op het trainingsveld een team

bij Voorwaarts te voetballen natuurlijk

niet bij een andere club willen spelen.”,

te trainen. “Dan hoorde ik papa weer met

snel gemaakt. Hij speelde enkele jaren

zegt Milan goudeerlijk. Net als bij broer

z’n fluitje”, zegt Sem. Ook Milan heeft al

in de selectie en trapt tegenwoordig

Sem was Rob in de beginjaren meerdere

voorzichtig aan het trainingswerk geroken.


“Soms ga ik met mijn vader mee om te helpen bij een training”, zegt Milan. “Dan kan hem helpen met pionnen klaarzetten of voor een oefening te keepen. Ik vind het gewoon lekker om buiten te zijn. Later wil ik net als Sem ook zelf een team trainen.”   Hoewel beide zoons nog jong zijn, is duidelijk dat het vrijwilligerswerk het tweetal met de paplepel wordt ingegoten. Het gezin heeft gezamenlijk de rol als clubbladbezorger in de wijk, al is er wat discussie wie het vaakst een rondje loopt. Toch is het vrijwilligerswerk geen opgedragen verplichting van de ouders, genoeg om zelf op te pakken. “Ik vind

met publiek. “Dan kan ik er weer een dagvullend zaterdagprogramma ‘aan de Laene’ van maken”. De liefde voor Voorwaarts zal altijd blijven, zo beseft het hele gezin. Want hoewel de mannen in het gezin voetballen en Mariska volleybalt, is de omni-gedachte volledig aanwezig in huize Hurenkamp. Naast het sportpark aan De Laene wordt sporthal de Jachtlust dan ook goed bezocht. “Als ik niets te doen heb vind ik het ook leuk om bij de handbal te kijken”, zegt Rob. “Voorwaarts is belangrijk voor de sociale contacten. De club wordt steeds meer een omni-vereniging en dat is een prachtige ontwikkeling”, zegt Mariska. In haar ideaalbeeld komt er ooit een sporthal bij

dat iedereen zijn steentje moet bijdragen

heb ik Voorwaarts echt gemist. Toen er

het sportpark. “Dat zou het Voorwaarts-

aan de club en dan is vrijwilligerswerk

ineens weer gesport mocht worden

plaatje helemaal afmaken.” En als het hele

zeker belangrijk. Ik voel me daar ook

werden er toezichthouders gevraagd. Ik

sportpark dan aan De Laene zou blijven,

verantwoordelijk voor en ik denk dat Sem

heb mij direct aangemeld! Zodoende kon

zou het plaatje stiekem helemaal compleet

en Milan ook beseffen hoe belangrijk het

ik weer even rondlopen op het park”,

zijn. Het sportcomplex van Voorwaarts

is als iemand iets voor de club kan doen,”

moet hij bekennen. De hunkering naar

ligt naast de Duistervoordse Martinuskerk

zegt moeder Mariska.

het sportpark was het afgelopen jaar dan

en die kerk speelt al jaren een rol in

ook groot. “Tijdens de coronaperiode

huize Hurenkamp. Rob: “We hebben altijd

De appel valt duidelijk niet ver van

gingen we veel wandelen. Liepen we

gezegd dat wij uitzicht op de kerk houden.

de boom. Want als er ook maar een

even langs Voorwaarts. Gewoon, omdat

Dat was aan de Duistervoordseweg

vrijwilligersrol vervuld kan worden,

het kan en omdat we de club mistten.”

zo, dat hadden we aan de Saturnus en

dan is de kans groot dat Rob zich wel

Rob hoopt dat er komend seizoen weer

hebben we nu vanaf de Neptunus. Dat

aanmeldt. “Tijdens de coronaperiode

volop wedstrijden gespeeld gaan worden

moet altijd blijven.”

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

maar de jongens vinden het blijkbaar leuk

“Ze hoeven het nu nog niet natuurlijk, daar zijn ze jong voor, maar ze doen het uit zichzelf en dat vind ik erg mooi.”

21


Ook dit jaar weer een warme douche voor allen die Voorwaarts een warm hart toedragen

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken Centrale Verwarming - Elektra Service en Onderhoud Voor Particulieren en Bedrijven


Roel Westenberg en Herman Bloo. Rinus Voois was helaas afwezig.

Voorwaarts als erkend leerbedrijf Club biedt legio mogelijkheden aan stage- en (afstudeer)plekken Rob Klunder

stagecoördinatoren de schakel

ook het organiseren van evenementen

een sportvereniging. Al jaren

tussen stagiairs en de juiste

en/of ondersteuning op het gebied

is de club bekroond met de

afdelingen en proberen juist die

van management kan bij Voorwaarts.

titel Erkend Leerbedrijf en

boodschap goed over de bühne

Er zijn dus legio mogelijkheden binnen

dus vervult de club, naast

te brengen.

Voorwaarts en dat aanbod groeit alleen

de sportieve manier, ook op

maar”, geeft Bloo aan.

een andere manier een grote

Toevallig op zoek naar een stageplek, maar

maatschappelijke rol. Scholieren

kun je de juiste plek nog niet vinden?

Bloo heeft voor veel Twellonaren

en studenten kunnen velerlei

Grote kans dat Voorwaarts de passende

waarschijnlijk geen introductie nodig. Met

(afstudeer)stages bij Voorwaarts

oplossing heeft. “Voorwaarts kan voor alles

meer dan veertig jaar dienstverband op

uitvoeren. En de keuze in

én iedereen het juiste stagebedrijf zijn.

Basisschool Martinus Twello heeft hij menig

stageaanbod is wellicht breder

Naast het volbrengen van een verplichte

Voorwaarts-lid in de klas gehad.

dan menigeen vooraf denkt.

maatschappelijke stage kan de club ook

Toch is er geen directe link vanuit zijn

Herman Bloo, Roel Westenberg

afstudeerstages aanbieden. Bijvoorbeeld bij

leerkrachtachtergrond naar de rol

en Rinus Voois zijn als

het begeleiden van een sportelftal, maar

als stagecoördinator te maken. “Mijn

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Voorwaarts is meer dan alleen

23


Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst! Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804 | Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade.

“Samen wer ken aan de mooiste ver bouwingen dat is onze passie!”

NIEUWBOUW, AANBOUW,VERBOUW ONDERHOUD & RESTAURATIE De Smederij 3, 7396 DA Terwolde Tel: 0571-841866

BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL


onderwijservaring maakt het natuurlijk

scholen uit de regio zijn voorhanden en

beoordeling doet. “Wij zijn puur de

allemaal wel wat makkelijker om contacten

ook aanmeldformulieren voor stages

verbinding tussen de afdelingen van

te leggen, maar het heeft verder niets te

staan al volledig in de steigers. Hoewel het

Voorwaarts en de scholen”, benadrukt

maken met deze rol bij Voorwaarts.”, zegt

trio vorig jaar enthousiast van start ging,

Bloo. “Vanuit de afdelingen verzamelen

Bloo, die inmiddels gepensioneerd is. “Ik

gooide de coronapandemie volop zand in

wij waar behoefte en/of ruimte voor

vind het gewoon leuk om iets op te zetten

de motor. “Er zijn al veel documenten en

stagiaires is en dat leggen we bij de

en iets te regelen voor de club.”

visies uitgewerkt, maar vanwege corona

onderwijsinstellingen neer. Wij coördineren

De klus alleen oppakken zag hij echter niet

is alles stil komen te liggen. Er konden

de stages en zorgen dat ze over de juiste

zitten en dus vroeg hij Roel Westenberg

natuurlijk helemaal geen stages worden

papieren beschikken. We zijn het eerste

en Rinus Voois om hem te vergezellen.

uitgevoerd”, zegt Westenberg. En dus

aanspreekpunt, maar de beoordeling

“Ik ken Herman al van vroeger en we

gaan de heren komend seizoen opnieuw

zal door iemand anders binnen de

spelen tegenwoordig ook samen Walking

fanatiek aan de slag. “Stagiaires kunnen zich

betreffende afdeling worden gedaan. Daar

Football”, zegt Westenberg, die sinds begin

zelf bij Voorwaarts melden, maar vanuit

hebben wij natuurlijk geen verstand van.”

2020 Bloo met de taken ondersteunt.

de club kunnen we ook zelf op zoek gaan.

“Ik kom zelf uit de offshore wereld, dus

Dat vraagt verschillende aanpakken”, wijst

Geven en nemen

het onderwijs is helemaal nieuw voor

Bloo naar één van de uitdagingen die voor

Het trio beseft dat er soms wat moeilijk

mij. Maar ik vind het ontzettend leuk

hen liggen. “De verschillende afdelingen

gedacht kan worden over het aanbieden

om te doen en nu willen we ook mooie

kunnen bij ons aangeven wat ze zoeken en

van een stageplaats. Vrijwilligers vinden

resultaten gaan halen voor de club.”

dan zetten wij dat uit bij de scholen.”

is regelmatig al een uitdaging en als deze

Uitgewerkte visie

De rol van stagecoördinator

kan dat wellicht voor een obstakel

Midden op tafel ligt een snelhechter

Mochten geïnteresseerden hun stage

zorgen. Toch zijn er volgens de heren juist

met een reeds uitgewerkte visie van de

bij Voorwaarts volbrengen, dan is het

voordelen aan deze insteek. “Mensen

heren. Contactgegevens van verschillende

niet zo dat één van de drie heren hun

moeten zien wat de mogelijkheden en de

vrijwilligers stagiaires moeten begeleiden,

voordelen van stagiaires zijn. Het hebben van stagiaires is belangrijk voor de club. Ze kunnen namelijk zeer vernieuwend zijn voor de club”, zegt Westenberg, die door Bloo wordt aangevuld met meerdere voordelen.

“Vaak komen stagiaires met nieuwe ideeën waar anderen nog niet aan gedacht hebben. Of kunnen zij juist taken oppakken waar vrijwilligers wel mee bezig willen, maar door tijdgebrek gewoon niet aan toekomen. Ze kunnen iets onderzoeken waar de club dan later weer mee verder kan. Het is een kwestie van geven en nemen.”

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

“Het hebben van stagiairs is belangrijk: ze kunnen zeer vernieuwend zijn voor de club.”

25


Nieuwe hoofdtrainer komt fluitend naar Voorwaarts toe Berthil ter Avest staat komend seizoen aan het roer bij Voorwaarts 1. Daarmee heeft de Twellose ploeg na drie jaar een nieuwe oefenmeester voor de groep staan.Ter Avest wordt de opvolger van Jochem de Weerdt, die eind 2020 in overleg met Voorwaarts besloot de samenwerking niet te verlengen. De nieuwe trainer heeft zin in zijn nieuwe avontuur en vindt het dan ook niet erg om drie keer in de week vanuit zijn woonplaats Enschede naar Twello te rijden. “Dat is niet erg, dat rijd ik fluitend.” Rob Klunder

Het is een zomeravond eind augustus

hoor. Op vakantie ben ik er ook niet zo

Eerste kennismaking om niet te

wanneer Berthil ter Avest het trainingsveld

mee bezig. Dat kwam vanaf de eerste

vergeten

afloopt. De verlichting op sportpark dooft

training weer.” Inmiddels heeft Ter Avest

Berthil ter Avest is geen onbekende in de

langzaam als de nieuwe oefenmeester van

met zijn groep er al een enkele trainingen

voetbalwereld. De geboren Wierdenaar

Voorwaarts zich verontschuldigt omdat

en wedstrijden opzitten en zijn spelers

debuteerde in 1989 in het betaald voetbal

hij zich iets later dan afgesproken meldt.

en trainer aan elkaar gewend geraakt. De

bij Twente. Daar speelde hij het gros van

Hij beschikt echter over een goede reden.

eerste ervaringen zijn positief. “Het is een

zijn wedstrijden. Na wat uitstapjes bij o.a. Roda JC en Borussia Mönchengladbach

“De selectie heeft een enorme drive en dat zie je overal in terug. Ik vind dat wel mooi.”

moest hij wegens een achillespeesblessure noodgedwongen zijn loopbaan vroegtijdig beëindigen. “Ik had nog wel langer willen doorspelen, maar dat was helaas niet meer mogelijk”, kijkt Ter Avest nog even terug op zijn loopbaan. Hij speelde vervolgens nog wel bij de amateurs van De Tubanters. Enkele jaren later startte hij zijn trainersloopbaan bij jeugdliefde SVZW

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

26

Even daarvoor heeft hij als scheidsrechter

groep jongens die graag wil winnen en

in Wierden. Een stap die hij ook niet direct

moeten fungeren bij een afsluitend potje

er alles voor over heeft. Ze zijn bereid

voorzag. “Na mijn carrière wilde ik eigenlijk

voetvolley op de training van zijn ploeg.

om ervoor te gaan en zo sta ik er ook

niet direct wat met voetbal gaan doen. De

Een belangrijke taak, want het fanatisme

in.” Ter Avest gaat proberen het team op

verplichtingen, verantwoordelijkheden. Dat

bij zijn spelers was groot. Regelmatig werd

een attractieve manier te laten voetbal-

vond ik wel even mooi geweest. Maar ik

de blik naar de leiding geworpen voor een

len, waarin een gedurfde bal naar voren

werd gevraagd om als assistent te helpen

beslissing, waardoor de volledige training

eerder regelmaat dan uitzondering moet

en toen begon het wel weer te kriebel-

wat uitliep. “De selectie heeft een enorme

zijn. Supporters van Voorwaarts krijgen

en.” Ter Avest nam de taken als assistent

drive en dat zie je overal in terug. Ik vind

dan hopelijk ook een attractief team te

op zich, behaalde diploma’s en ging als

dat wel mooi”, zegt Ter Avest over zijn

zien. “Het doel is om met initiatief en op

hoofdtrainer aan de slag bij Bon Boys in

nieuwe groep spelers.

een agressieve manier te spelen. Ik wil dat

Haaksbergen. Direct werd hij kampioen en

we met z’n allen vooruit verdedigingen

twee seizoen later liep hij het kampioen-

Initiatief en agressief

en niet te veel naar achteren lopen. Dat

schap op doelsaldo mis aan... Voorwaarts.

Na een prettige zomervakantie in de

klinkt mooi en dat vraagt veel van elke

Het was de eerste kennismaking met zijn,

Franse zon, waarin Ter Avest even het

linie, maar daar werken we hard aan. Een

inmiddels, nieuwe club.

voetbal ontsnapte, is hij vol energie

risicobal geven mag zeker, maar als het

begonnen aan het nieuwe seizoen. “Ik vind

mislukt moeten we het samen vanaf het

“Het viel me destijds al op dat Voorwaarts

voetbal hartstikke leuk, maar er is meer

middenveld direct oplossen.”

de boel goed voor elkaar heeft en dat


“Na mijn carrière wilde ik eigenlijk niet direct met voetbal wat gaan doen.” beeld van de club en het team is mij altijd bijgebleven. De sfeer was goed, de faciliteiten waren goed en het veld lag er fantastisch bij. Er heerst hier een cultuur van willen winnen en wat willen bereiken. Dat spreekt mij erg aan.” Ter Avest werd begin dit jaar gepolst om als hoofdtrainer in Twello de vertrekkende Jochem de Weerdt op te volgen. Hoewel hij niet over één nacht ijs ging, was het gevoel al snel goed. “Uiteraard heb ik wat gesprekken gevoerd met de leiding van Voorwaarts, maar ook met enkele spelers. Ik wilde de clubcultuur kennen maar wilde ook weten wat de spelers van mijn gewenste speelwijze vonden. Dat sprak iedereen ontzettend aan en het was duidelijk dat we het wel met elkaar kunnen vinden.” Ook een FC Twente/Heracles Academie, waar hij

Het gesprek loopt z’n einde en de

heb het vijf jaar ontzettend naar mijn zin

de oudere jeugdteams het laatste zetje

wandeling naar de auto is ingezet. Het

gehad bij Bon Boys, maar iets nieuws zag

richting het profvoetbal wil geven. Ook

sportpark is inmiddels volledig verlaten

ik ook wel zitten. Een goede ploeg uit de

heeft hij samen met zijn schoonfamilie

en de oefenmeester is de laatste die het

2e klasse, waarin ook Bon Boys uitkwam,

een onderneming in het ontwerpen van

hekwerk passeert. Ongetwijfeld gaat hij

was ook goed geweest maar de 1e klasse,

bloemenkaartjes. Alle werkzaamheden

fluitend over de A1 weer naar huis, met

waarin Voorwaarts speelt, is extra leuk.”

combineren vraagt om een nauwkeurige

weer genoeg stof om over na te denken

planning, maar daar voorziet Ter Avest

voor een volgende training. “De afstand

Verdelen van aandacht

geen enkel probleem in. “Ik weet waaraan

is nog wel te overzien en het is ook

Zodoende zette de Tukker zijn

ik begonnen ben en mijn vrouw was toch

vaak even een momentje voor jezelf. De

handtekening onder een éénjarig contract.

al gewend dat ik veel van huis was. Als

heen- en terugweg zijn mooie momenten

Goedkeuring van zijn vrouw en dochter

ik thuis ben krijgen zij alle aandacht, dus

waarin je de training kan overdenken en

had hij ook, ondanks de volle agenda die

dat komt helemaal goed. En daarnaast

waarin je een training in gedachten al kan

hij inmiddels heeft. Het hoofdtrainerschap

is het een mooie win-win-situatie voor

voorbereiden. De reisafstand is dan ook

bij Voorwaarts combineert hij komend

Voorwaarts. Alle ervaring die ik bij FC

zeker geen nadeel.”

seizoen namelijk met zijn taken bij de

Twente op doe kan ik weer meenemen.”

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

stapje hogerop zag Ter Avest wel zitten. “Ik

27


Hietweideweg 4

Een goede adviseur scoort altijd!

7391 XX Twello 0571 27 33 55 info@snpadviseurs.nl

voorheen:

www.snpadviseurs.nl

UNIEK BIJ DETUINENVANBOSCH

MOODBOARD MAKER

Het maken van een moodboard is een goede eerste stap bij het bepalen van de sfeer van uw droomtuin. Beelden zeggen immers vaak meer dan woorden

MAAK UW EIGEN MOODBOARD OP DETUINENVANBOSCH.NL

Koppelstraat 42, Twello | T 0571 27 04 73 | info@detuinenvanbosch.nl

detuinen vanbosch


Indeling seizoen 2021-2022 1e klasse E Oost

Heino Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Kampen Stationsweg 10 8141 SC Heino Telefoon: (0572) 39 20 33 Website: www.vvheino.nl

Tubantia Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Bijenkorf Verlengde Polluxweg 10 7557 XH Hengelo OV Telefoon: (074) 243 61 90 Website: www.hvv-tubantia.nl

Bemmel SC Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Ressen Ressensestraat 30b 6684 DA Bemmel Telefoon: (0481) 46 21 03 Website: www.sportclubbemmel.nl

MASV Aanvang wedstrijden: 14.30 uur Sportpark Malburgen West Dovennetellaan 150 8641 EE Arnhem Telefoon: (026) 321 19 67 Website: www.masv.nl

TVC ‘28 Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Grote Moat Sportlaan 10 7351 LD Tubbergen Telefoon: (0546) 62 18 85 Website: www.tvc28.nl

BVC ‘12 Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark ‘t Groothuis Alde Wetering 1 6573 AZ Beek Telefoon: (024) 684 12 23 Website: www.bvc12.nl

RHODA Raalte Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Tijenraan Zwolsestraat 76 8101 AE Raalte Telefoon: (0572) 35 20 10 Website: www.rodha.nl

Voorwaarts Twello Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Laene Kerklaan 2a 7391 AN Twello Telefoon (0571) 27 13 32 Website: www.voorwaartstwello.nl

Columbia Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Winkewijert Winkewijertlaan 80 7334 CM Apeldoorn Telefoon: (055) 533 49 40 Website: www.avvcolumbia.nl

RKHVV Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Blauwenburcht Blauwenburcht 1 6852 NS Huissen Telefoon: (026) 325 11 34 Website: www.rkhvv.nl

Winterswijk FC Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Jaspers Jaspersweg 5 7103 AV Winterswijk Telefoon: (0543) 51 55 80 Website: fcwinterswijk.nl

FC Dalfsen Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Gerner Gerner Haersolteweg 8-10 7722 SE Dalfsen Telefoon: (0529) 43 19 71 Website: www.fcdalfsen.nl

STEVO Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Peuverweide Vinckenweg 9 7678 TA Geesteren Telefoon: (0546) 63 15 94 Website: www.stevogeesteren.nl

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

De Bataven Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Walburgen Nijmeegsestraat 65B 6691 CM Gendt Telefoon: (0481) 42 18 82 Website: www.debataven.nl

29


Our energy Your power Bredenoord brengt de energie om succesvol en krachtig te kunnen ondernemen. Juist daar waar energie niet altijd zeker en vanzelfsprekend is. Bredenoords energie zorgt ervoor dat haar klanten kunnen werken zoals zij dat willen. Gegarandeerd! Overal ter wereld, vandaag en morgen. • • • •

Betrouwbaar 24/7 support Snel en flexibel Duurzame oplossingen

www.bredenoord.com

+31 (0)55 301 85 01 rental@bredenoord.nl


Wedstrijdprogramma 2021-2022 1e Klasse E Oost

26 september 2021 Dalfsen - Bemmel SC FC Winterswijk - De Bataven Rohda Raalte - MASV Stevo - BVC ‘12 TVC ‘28 - Heino Tubantia - RKHVV Voorwaarts Twello - Columbia

5 december 2021 Columbia - RKHVV Dalfsen - Heino FC Winterswijk - Stevo MASV - TVC ‘28 Rohda Raalte - Bemmel SC Tubantia - BVC ‘12 Voorwaarts Twello - De Bataven

3 oktober 2021 BVC ‘12 De Bataven Bemmel SC Columbia Heino MASV RKHVV

- TVC ‘28 - Dalfsen - Stevo - FC Winterswijk - Tubantia - Voorwaarts Twello - Rohda Raalte

12 december 2021 BVC ‘12 - Dalfsen Bemmel SC - Voorwaarts Twello Heino - Columbia RKHVV - FC Winterswijk Stevo - MASV TVC ‘28 - De Bataven Tubantia - Rohda Raalte

10 oktober 2021 BVC ‘12 Dalfsen FC Winterswijk Heino Stevo TVC ‘28 Tubantia

- Bemmel SC - Columbia - Voorwaarts Twello - De Bataven - RKHVV - Rohda Raalte - MASV

23 januari 2022 De Bataven Columbia Dalfsen FC Winterswijk Heino MASV Voorwaarts Twello

17 oktober 2021 De Bataven Bemmel SC Columbia MASV RKHVV Rohda Raalte Voorwaarts Twello

- Stevo - Heino - BVC ‘12 - FC Winterswijk - TVC ‘28 - Dalfsen - Tubantia

24 oktober 2021 BVC ‘12 Bemmel SC Dalfsen Heino Stevo TVC ‘28 Tubantia 31 oktober 2021 De Bataven FC Winterswijk MASV RKHVV Rohda Raalte Stevo Voorwaarts Twello

- Heino - Columbia - RKHVV - BVC ‘12 - Tubantia - TVC ‘28 - FC Winterswijk

3 april 2022 BVC ‘12 Columbia FC Winterswijk Heino RKHVV TVC ‘28 Tubantia

- De Bataven - Dalfsen - Rohda Raalte - Bemmel SC - Stevo - MASV - Voorwaarts Twello

- Tubantia - TVC ‘28 - Stevo - Bemmel SC - BVC ‘12 - RKHVV - Rohda Raalte

30 januari 2022 Bemmel SC MASV RKHVV Rohda Raalte Stevo Tubantia Voorwaarts Twello

10 april 2022 De Bataven Bemmel SC Dalfsen Rohda Raalte Stevo TVC ‘28 Voorwaarts Twello

- RKHVV - BVC ‘12 - Tubantia - Heino - FC Winterswijk - Columbia - MASV

- TVC ‘28 - Columbia - De Bataven - FC Winterswijk - Heino - Dalfsen - BVC ‘12

- Heino - De Bataven - TVC ‘28 - RKHVV - Stevo - Voorwaarts Twello - Bemmel SC

- RKHVV - De Bataven - MASV - Rohda Raalte - Columbia - Voorwaarts Twello - FC Winterswijk

6 februari 2022 BVC ‘12 De Bataven Columbia Dalfsen FC Winterswijk Heino TVC ‘28

24 april 2022 BVC ‘12 Columbia Dalfsen FC Winterswijk MASV Rohda Raalte Tubantia

- Stevo - Bemmel SC - Voorwaarts Twello - Rohda Raalte - Tubantia - MASV - RKHVV

- Columbia - TVC ‘28 - FC Winterswijk - Dalfsen - Rohda Raalte - Tubantia - Voorwaarts Twello

- BVC ‘12 - TVC ‘28 - Bemmel SC - Heino - Columbia - Tubantia - Dalfsen

13 februari 2022 FC Winterswijk MASV RKHVV Rohda Raalte Stevo Tubantia Voorwaarts Twello

1 mei 2022 BVC ‘12 De Bataven Bemmel SC Heino MASV RKHVV Stevo

- Dalfsen - De Bataven - BVC ‘12 - TVC ‘28 - Bemmel SC - Columbia - Heino

7 november 2021 BVC ‘12 - Rohda Raalte De Bataven - MASV Bemmel SC - RKHVV Columbia - Tubantia Dalfsen - FC Winterswijk Heino - Voorwaarts Twello TVC ‘28 - Stevo

6 maart 2022 BVC ‘12 De Bataven Bemmel SC Columbia Dalfsen Heino TVC ‘28

15 mei 2022 Columbia Dalfsen FC Winterswijk Rohda Raalte TVC ‘28 Tubantia Voorwaarts Twello

- Heino - BVC ‘12 - MASV - Stevo - Bemmel SC - De Bataven - RKHVV

- FC Winterswijk - Rohda Raalte - MASV - Stevo - Voorwaarts Twello - RKHVV - Tubantia

21 november 2021 Columbia - Bemmel SC FC Winterswijk - BVC ‘12 MASV - Heino RKHVV - Dalfsen Rohda Raalte - De Bataven Tubantia - TVC ‘28 Voorwaarts Twello - Stevo

13 maart 2022 FC Winterswijk MASV RKHVV Rohda Raalte Stevo Tubantia Voorwaarts Twello

22 mei 2022 BVC ‘12 De Bataven Bemmel SC Heino MASV RKHVV Stevo

- Voorwaarts Twello - FC Winterswijk - Rohda Raalte - TVC ‘28 - Tubantia - Columbia - Dalfsen

- Columbia - Dalfsen - Bemmel SC - BVC ‘12 - De Bataven - Heino - TVC ‘28

28 november 2021 BVC ‘12 - MASV De Bataven - Columbia Bemmel SC - Tubantia Heino - FC Winterswijk RKHVV - Voorwaarts Twello Stevo - Rohda Raalte TVC ‘28 - Dalfsen

20 maart 2022 BVC ‘12 De Bataven Bemmel SC Columbia Heino RKHVV TVC ‘28

29 mei 2022 Columbia Dalfsen FC Winterswijk Rohda Raalte TVC ‘28 Tubantia Voorwaarts Twello

- MASV - De Bataven - Heino - RKHVV - BVC ‘12 - Stevo - Bemmel SC

- Tubantia - Voorwaarts Twello - Dalfsen - Rohda Raalte - Stevo - MASV - FC Winterswijk

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

27 maart 2022 De Bataven Bemmel SC Dalfsen MASV Rohda Raalte Stevo Voorwaarts Twello

31


Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Hoofdselectie voetbal

Seizoen 2021-2022

32


Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

33


Seizoen 2021-2022

Hoofdselectie Voetbal

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

34

Berthil ter Avest Hoofdtrainer

Sander Hulshof Assistent trainer

Tino Broekhof Teammanager

Michiel Selhorst Keeper

Kenn Hafkamp Keeper

Mark Mulder Verdediger

Nero Paais Verdediger

Diëgo Paais Verdediger

Ivo Spanjers Middenvelder

Nick Linthorst Middenvelder

Ismar Maglajlic Aanvaller

Bruce Schotman Aanvaller


Hans ten Napel Assitent scheidsrechter

Ede Wattimena Verzorger

Matthijs Kamphuis Verdediger

Nino Wattimena Verdediger

Pim Havekes Verdediger

Bastiaan Lubberts Verdediger

Lars Teunissen Middenvelder

Rick Timmermans Middenvelder

Luuk Grieving Middenvelder

Nando Manuputty Middenvelder

Niyi Scholten Aanvaller

Joey Teering Aanvaller

Marcus van Geelen Aanvaller

Simon Rutgers Aanvaller

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Jan Selhorst Teammanager

35Familievoetbal, traditie die nooit verloren gaat bij Voorwaarts Ralph Tip

Als je bij Voorwaarts de kleine zweefmolen ziet staan, honderden

het treintje. “We hebben ook wel verdeeld

mensen ziet voetballen of met een drankje langs de kant ziet zitten,

wie qua organisatie wat gaat doen, dat

als je het treintje met kleine kinderen door de Kerklaan ziet rijden

komt wel goed, we hebben ook best een

dan weet je wat er te doen is; Familievoetbal. Het is een traditie

grote groep.” Die groep ontstond jaren

die niet weg te denken is, ook niet als de commissie die het jaren

geleden. “Het zijn eigenlijk twee vrienden-

organiseerde stopt. “Dit moet door, dit is zo mooi!” En dus is er een

groepen die zijn samengegaan. En dat is

nieuwe commissie die dit Voorwaartsfeestje heeft opgepakt.

zo gebleven. Het is een mooie club en bij dit soort evenementen trekken we altijd samen op.”

Toch is nieuw eigenlijk niet het goede

of dat niet iets voor ons was. Het zou

woord. “We zijn allemaal al jaren bij Voor-

doodzonde zijn als dit stopt, vonden wij en

waarts, we deden met ons clubje zelf ook

het leek ons redelijk makkelijk te organ-

Als je het bij Voorwaarts over het Vierhof-

altijd mee aan het Vierhofstedentoernooi

iseren. Bovendien was onze voetballende

stedentoernooi(VHT) en het Familievoet-

en het Familievoetbal. Het is voor ons ook

inbreng ook niet meer zo groot, aldus

bal hebt, komt ook altijd de grote feesttent

echt een feestje die toernooien. We ne-

Henry Bonhof. “Daar ben ik het niet mee

weer ter sprake. “Ja dat was geweldig,

men een tentje mee, vrouwen en kinderen

eens”, reageert Clemens Groot Koerkamp.

alleen al die prijsuitreiking in die tent en

zijn er ook altijd bij, ja dat zijn superweek-

“Maar we zijn wel over ons hoogtepunt

dan daarna het Blarenbal, heerlijk. Je moest

enden.” Aan het woord zijn Henry Bonhof

heen, dat klopt.”

gewoon om acht uur binnen zijn anders

en Clemens Groot Koerkamp. “Sinds we

Een nieuwe commissie betekent vaak

kwam je er niet meer in! Of dat er ooit

15 of 16 zijn doen we mee. Het is elk jaar

ook nieuwe plannen. ”Die zijn er wel,

nog in zit? Waarom niet, het is een uitdag-

weer een soort van reünie. Ook mensen

maar we hebben besloten eerst maar

ing om naar de mogelijkheden te zoeken,

die minder vaak bij de club komen spreek

eens de goede lijn van de vorige groep te

misschien wel samen met de mensen van

je dan weer. Echt gezellig!

volgen. Succesnummers moet je ook niet

het VHT...”

weggooien.” We kunnen dus tijdens de Toen de oude commissie aangaf te stop-

komende editie gewoon weer genieten

pen werden wij benaderd met de vraag

van een DJ, een BBQ, de zweefmolen en

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

37


VERKOPEN, AANKOPEN OF EEN HYPOTHEEK AFSLUITEN? Bel of mail voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak! Bieze Makelaars 0571 27 44 94 twello@bieze-makelaars.nl

Makelaars & Hypotheken

Bieze Hypotheken 0571 27 62 02 hypotheken@bieze-makelaars.nl

WWW.BIEZE-MAKELAARS.NL

Uw Familieén Erfrechtspecialist T 085 750 04 74 E info@dijk-ers.nl W dijk-ers.nl

mr. B.P.G. (Barthold) Dijkers

vFAS | Familie- en Erfrechtadvocaat Mfn Registermediator | Coach


Veteranen 1 vriendschap voor het leven “Humor en kameraadschap is de rode draad.” Hans Haagen

Dat ging echter niet zonder slag of

Linde werd de coach, alom gewaardeerd

seniorenelftallen van Voorwaarts. Veel

stoot. Het was immers uit den boze dat

door zijn imponerende speeches in de

niet-selectie elftallen voetballen nu met

er zomaar een elftal werd gelanceerd

rust en anekdotes na de wedstrijd.

hun ‘eigen samengestelde’ teams. Een

waarbij men zelf bepaalde wie bij elkaar

prachtig voorbeeld is wel het vernieuwde

wilden voetballen. De toenmalige

Zelfs spelers uit het westen van

Voorwaarts 1 Veteranen team. Het team

seniorencommissie had er een hard hoofd

Nederland

bestaat al bijna dertig jaar. Waar komen

in. Voorwaarts moest presteren, er was

Nu, dertig jaar later, zijn de anekdotes niet

zij vandaan en wat is hun drive om na zo

geen ruimte voor gezelligheid. Het was

aan te slepen. Vele mannen uit het team

veel jaar door te gaan met elkaar?

praten als Brugman, veel spelers hadden

kennen we als Puck, Potje, Henne. En

er al een imposante carrière op zitten in

ook Lekker Balletje, zoals Jos Ganzevles

Het Veteranenteam is een vriendenteam

de 1e of 2e selectie. Maar de leeftijd en de

steevast genoemd wordt, is bekend binnen

met veel gevoel voor humor en kent

pijntjes gingen bij hen een rol spelen en

het team. Sommige oud-spelers voetballen

een rijke historie. Bijna dertig jaar

dus vonden ze het tijd voor vernieuwing.

niet meer, maar zijn nog steeds van de

geleden werd er voor het eerst binnen

Diverse spelers werden bij elkaar

partij om in ieder geval de ‘stamtafel’ in

Voorwaarts, speciaal voor hen, een echt

opgetrommeld, zelfs al spelers die gestopt

de kantine bezet te kunnen houden. Dan

vriendenteam in de competitie gezet.

waren met voetballen. Geert van der

kan de rest ondertussen rustig douchen

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Verbondenheid is er volop binnen de

39en elkaar scherp houden met of zonder

zich ging vermaken in de nabij gelegen

Playbackshows, fietspuzzeltochten en

insmeermiddel. Het team heeft gedurende

speeltuin. Tegen Turkse Kracht werd er

andere festiviteiten. Wat op één van de

alle seizoenen aardig wat wijzigingen

zelfs shoarma verzorgd in de rust, en

avonden de dienstdoende Sinterklaas wel

ondergaan. Ze begonnen als VW 10, dan

voor de kampioenswedstrijd in 2009,

of niet onder zijn rok had, blijft gissen,

weer VW 13, VW 7. Kampioenschappen

uit tegen ABS, waren de doelpalen en

daar wordt nog steeds over gespeculeerd

en degradaties gingen hand in hand.

de middenstip oranje geverfd. Een mooi

binnen het team.

Spelers kwamen en gingen. Om het elftal

gebaar van ABS, of zat er meer achter? Of

‘Natuurlijk, lekker voetballen is belangrijk,

op de been te houden werd gekozen

die keer dat een oud-speler, die nog nooit

maar de mooiste momenten zijn voor de

voor een mix van bestaand talent en veel

een kampioenschap had mee gemaakt,

wedstrijd, in de rust en natuurlijk na de

jeugdspelers die vaak ‘de zonen van’ waren.

uitgerekend die dag op vakantie was. Hij

wedstrijd”, zegt Freddie Koers, die ook wel

Regelmatig was de nood hoog om genoeg

werd later alsnog en alleen met zijn vrouw

‘Fredihno’ wordt genoemd. Maar ook naast

spelers op de been te krijgen. Daarom

door het dorp rond gereden op een

de humor is er ieder jaar aandacht voor

werd de laatste jaren ook een beroep

aanhanger.

andere zaken. Elk jaar wordt stil gestaan

gedaan op de ‘5 wedstrijden-leden’. Dat

bij de te vroeg overleden oud speler/

was én is een mooie oplossing om het

Deze groep was ook wel vooruitstrevend

coach Mario Timmermans. En ook de veel

eventuele spelerstekort op de zondag op

en zij pasten jaren terug al de VAR toe.

te vroeg overleden kinderen van (oud)

te lossen. Martin Blanken, die een rollator

Theo Timmermans, nog steeds actief als

teamspelers krijgen iedere sterfdag bezoek

kreeg aangeboden toen hij 60 jaar werd,

speler, had samen met Marchell Hoogeslag

op het kerkhof met bloemen van een

is inmiddels een bekend 5 wedstrijden

al een kleine Hawkeye TV naast het veld

delegatie van dit elftal. Zoals gezegd, niet

lid wanneer de nood hoog is binnen het

staan die ook echt aangaf dat er in die

alleen lief, maar ook leed wordt gedeeld.

team. Maar zelfs vanuit het westen van het

wedstrijd geen buitenspel was… De

land komen de spelers nog steeds. Oud

scheidsrechter van dienst, Ronnie van

De spelers uit het team hebben veel

eerste elftal speler Alphons Oosterwegel

de Linde, paste dit ook keurig toe. Laat

raakvlakken met elkaar. Van hoog tot

rijdt speciaal vanuit het westen van

dit nu toevallig ook een medespeler zijn

laag werd er door de huidige toppers

het land naar Voorwaarts. Hoezo

geweest.. Het is de humor die het team

gestreden, van eerste selectie tot, ja zeg

verbondenheid met het team?

tekent.

het maar. En belangrijk, ieder teamlid heeft

Nu heeft deze groep bewust gekozen voor een nieuwe start binnen de Veteranen-klasse. Vooralsnog gaan ze door op de donderdagavond (trainingsavond) en de zondag. “Dit hoort bij ons en past binnen de groep, vooralsnog spelen we niet op de vrijdagavond” geeft speler en coach Leo Harmsen aan. In deze Veteranen-klasse treffen ze meer leeftijdgenoten. “Anders loop je alleen maar tegen rugnummers motiverend”, aldus Hennie Bongertman over de stap naar de nieuwe klasse. Bongertman is vanaf dag één aanvoerder. Hij bewaakt naast de conditie van de spelers ook het traject dat iedere speler per wedstrijd een verslag maakt van de

“Leider, kantinecommissie, supportersclub, bestuur, trainer. We doen het met z’n allen”, zegt Koers. Voordeelpas Naast alle humor gaat deze groep met een uitgekiend trainingsschema zelfs na de competitie door met trainen. Ze moeten ook wel, immers het is Voorwaarts 1! Wel spelen ze nu in de eerste klasse van het 35+ voetbal. Ze blijven trainen op de donderdagavond. De wedstrijden zijn op de zondag. Het wachten is nu op nog meer aanwas, maar het vertrouwen is groot. En lid zijn van het Veteranenteam heeft ook voordelen. De KNVB biedt een speciale ledenpas met zogenaamde veteranenkorting bij Beter Horen, Hans

resultaten van die zondag. Het resulteerde

Anders, en fysiobehandelingen. Wat kan

al jaren in hun eigen ‘seizoensgids’. De

er nog mis gaan in het komende seizoen?

gids zal vol staan met verhalen. Zo werd

Lief en Leed

Wat de toekomst brengt is ongewis. Deze

ooit een uitwedstrijd tegen Cupa met

Het Veteranenteam deelt lief en

groep blijft sowieso na hun loopbaan met

16-1 gewonnen… Jan Eekhuis vond

leed met elkaar. Ieder jaar zijn er de

elkaar trainen bij Voorwaarts. Clubliefde en

het welletjes na 11 doelpunten, vooral

traditionele uitjes. Legendarisch zijn

vriendschap gaan ook na bijna 30 jaar niet

toen hij zag dat keeper Freddie Koers

de Sinterklaasavonden, Paasontbijten,

verloren.

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

aan te kijken en dat werkt ook niet

“Natuurlijk lekker voetballen is belangrijk, maar de mooiste momenten zijn voor de wedstrijd, in de rust en natuurlijk na de wedstrijd.”

ook wel een nevenfunctie binnen de club.

41Foto: Archief Voorwaarts

Voetbal 35/45 plus, na 10 jaar nog springlevend ‘Mooie uitlaatklep op de vrijdagavond’ Hans Haagen

We zijn aanwezig op een vrijdagavond

door de jaren. Inmiddels zijn er veel

bestaat inmiddels alweer 10 jaar. Destijds

bij Voorwaarts als de heren van 35/45

oud-selectiespelers die er nu toch voor

werd het opgetuigd door de toenmalige

plus trainen. Het waren in het begin

kiezen om lekker een balletje te trappen

voorzitter Hans Deten. Het 35/45 plus

voornamelijk oudere spelers die de

voetbal was een nieuw initiatief vanuit de

competitievelden hadden verlaten en

KNVB en Voorwaarts sprong daar direct

al lang niet meer hadden gespeeld bij

op in. Henk Barmentloo was vanaf het

de club. Ze gingen meetrainen met de

begin betrokken bij de oprichting van

35+. Sommigen van hen bleven daarmee

deze voetbaltak. Hij is nog steeds actief

doorgaan, anderen moesten alweer

als trainer én inspirator voor deze groep.

afhaken na de zoveelste blessure... Maar

Ook John IJsseldijk was er vanaf de eerste

allemaal voetballers van het eerste uur.

op een redelijk rustige vrijdagavond. Zoals

minuut bij. Na een knieblessure pakte hij

Voetballers die op een aardig niveau

zoveel ‘oud-coryfeeën’ die we op deze

een meer administratieve, maar zéker ook

hun strepen hadden verdiend binnen

vrijdagavond voorbij zien komen. Ze willen

bindende rol in de groep op.

Voorwaarts. En het bleef leden trekken

nog net niet ‘shirtje ruilen’.

“Ze willen nog net niet shirtje ruilen.”

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

De 35/45 plus binnen de afdeling voetbal

43Zo gaat dat, vrienden zoeken elkaar op en

Nederlandse taal te leren maar ook om

Daarvan zijn er iedere vrijdagavond

dan is voetballen op de vrijdagavond een

hem wegwijs te maken binnen deze club.

minimaal 20 leden die afwisselend op

mooie optie. Maar ze zijn natuurlijk ook

Hij heeft het erg naar zijn zin en wil ook

komen draven. De altijd gezellige derde

gewoon voetballiefhebber en ze willen

best nog hogerop. Ambitie is ook welkom

helft wordt als vanouds vanachter de

nog lekker bezig zijn binnen hun favoriete

binnen Voorwaarts.” Aan Barmentloo zal

bar verzorgd door Jan Teunissen, met

sport en club. Niet meer verplicht op de

het vast niet liggen om hem op het juiste

regelmaat bijgestaan door ´good old´ Jan

zondag maar op de vrijdagavond lekker

traject binnen de club te zetten.

Hulsebos. Naast de standaard contributie

trainen met elkaar. Maar ook het mooie

voor de KNVB leveren de leden ook

kunstgrasveld van veld 2, waar eigenlijk

Competitie

een extra vrijwillige bijdrage voor hun

altijd getraind kan worden, drijft leden

Rustig wordt het niet deze vrijdagavond. Er

eigen shirtsponsor met een goed doel.

naar de vrijdagavond. Het kunstgrasveld

is volop fanatisme, iedereen gaat er voor

Vandaar ook hun eigen shirtsponsor

biedt volgens Barmentloo veel voordelen

deze training. Immers, volgende week is

‘Goed doel’. Wat er in de pot overblijft

voor oudere voetballers. “Blessures

er weer een competitie met omliggende

wordt besteed aan de jaarlijkse uitjes en

worden minder, dat merken we en ook de

clubs. Het is dus niet alleen trainen op

feestelijke bijeenkomsten. Legendarisch

rugklachten nemen af...”

de vrijdagavond, er is wel degelijk een

zijn de uitstapjes naar Terschelling, met de

“Iedereen binnen deze groep pakt zo’n speler beet. Mooi om te zien dat de sociale functie van de groep groot is.”

‘interland’ tegen Terschellingse Boys. Of de trip naar Maastricht. Daar werd een wedstrijd gespeeld tegen het plaatselijke Nijswiller, georganiseerd door Herold van den Belt. Hij is mede-eigenaar van WASCO Nijswiller, en ook nog lid van de 35/45 plus bij Voorwaarts. Dus er moest zeker gevoetbald worden. Ook de stadswandeling in Deventer richting DAVO staat nog steeds hoog op de

­competitiebelang. In de regio wordt mini-

lijst. Nee, niet richting de voetbalclub...

De 35/45 plus heeft een bijzondere band

maal vier keer per jaar de strijd aangegaan

De laatste trainingsavond in juli wordt

met het veteranenteam. Er is namelijk de

met omliggende verenigingen die ook

afgesloten met de traditionele bbq. Het

mogelijkheid om als lid van deze groep

met deze 35/45 plus vorm invulling geven

sociale aspect is dus ook erg belangrijk bij

in te stappen bij een veteranenelftal

binnen hun club. Die organisatie wordt

de leden.

als ‘5 wedstrijden-lid’. Zo is er een

onderling geregeld met onder meer SC

combinatie mogelijk om te trainen op

Teuge, CCW’16, SC Klarenbeek en de

Henk Barmentloo heeft er wederom

vrijdagavond en eventueel ook af en toe

eerdergenoemde Politiebond. Hiervoor is

zin in dit seizoen. Hij staat gedreven

mee te spelen met het veteranenteam op

oud-speler en huidig ´kootsj´ John IJsseldijk

voor de groep en de trainingen worden

zondagochtend. Ook de Politiebond uit de

beschikbaar om dit in goede banen te lei-

professioneel voorbereid en uitgevoerd.

regio heeft ontdekt dat Voorwaarts een

den. Tsja, toneel (de afdeling waar IJsseldijk

Dat we binnen Voorwaarts er met

prachtig trainingscomplex heeft. Zij trainen

ook een belangrijke rol vervult) en voetbal

Barmentloo ook nog een echt Lid in de

met een team ook op de vrijdagavond aan

zijn blijkbaar goed te combineren. De

orde van Oranje-Nassau bij hebben is

De Laene en wellicht wordt er binnenkort

theaterkunsten van de vermaarde toneel-

voor hem mooi, maar hij blijft bescheiden.

aansluiting bij Voorwaarts gevonden. De

groep Voorwaarts hebben ook een zekere

Het was een totale verrassing die dag

eerste agenten staan intussen al op het

verwantschap met het voetbalspelletje.

dat hij zijn lintje kreeg opgespeld. De

veld bij Barmentloo klaar om te mogen trainen.

activiteiten binnen Voorwaarts speelden Emotie speelt bij beide een grote rol.

mee, maar ook buiten onze vereniging

Wanneer er wedstrijden plaatsvinden

heeft hij zijn sporen verdiend. Met name

Het moge duidelijk zijn dat de 35/45

is het dringen geblazen qua animo. Vaak

bij de Daniel de Brouwerschool in Wilp

plus-tak mensen verbindt. Zo speelt er

speelt Voorwaarts dan zelfs met twee

waar hij lang actief was als Sinterklaas.

een jongen uit Soedan mee die vanuit

teams.

Deze trainingsavond speelt hij zeker niet

Vluchtelingenwerk bij Voorwaarts terecht

voor deze Sint.

kwam. Barmentloo legt uit: “Iedereen

Sociale karakter

binnen deze groep pakt zo’n speler beet.

Dat Voorwaarts twee teams op de been

Mooi om te zien dat de sociale functie van

kan brengen is niet gek. De 35/45 plus-tak

de groep groot is. Niet alleen om hem de

telt bijna 55 leden.

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Vrijdagavond is voor iedereen

45


Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

46


Hoofdselectie Voetbal Dames

Seizoen 2021-2022

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

47Selectie Voetbal Dames Seizoen 2021-2022

Jacco Visarius Trainer

Gerard Albers Teammanager

Robert van Laar Trainer/leider

John Visarius Trainer/leider

Fleur van der Wiel Keeper

Heike Jansen Verdediger

Caitlin Kok Verdediger

Ilse Clappers Verdediger

Tessa Berends Verdediger

Nina Mulder Verdediger

Shannon Kok Verdediger

Abby van der Wiel Middenvelder

Lotte Strunk Middenvelder

Donna van der Wiel Middenvelder

Jikke Bowles Middenvelder

Maaike Reuver Middenvelder

Nienke Albers Aanvaller

Fleur van Essen Aanvaller

Noa Linthorst Aanvaller

Roos Berends Aanvaller

Melissa Rutenfrans Aanvaller

Jet Tolkamp Middenvelder

Carola Draaisma Aanvaller

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Tom Overmars Trainer

49


Regioselectie helpt het damesvoetbal naar een hoger niveau ‘Voorwaarts is goed vertegenwoordigd in de regio’ Hans Haagen

De regioselectie is een verzameling van talenten uit de omgeving die vanuit hun passie voor het meidenvoetbal verder hun kwaliteiten kunnen uitbreiden. Voorwaarts doet daar graag aan mee. Niet onlogisch want binnen onze club spelen er veel goede jeugdige talenten. En het was zelfs destijds een initiatief van het team wat furore maakte met het toenmalige dames voetbal binnen Voorwaarts. Toen nieuw, opbouwend en op zoek naar erkenning? Nu is het damesvoetbal onmisbaar binnen de club en de regio en het groeit door. Laat deze regioselectie niet het doel zijn. Binnen Voorwaarts geldt zoals altijd, ambitie is mooi maar plezier en beleving gaan hand in hand. En natuurlijk speelt het mee dat de meiden worden geïnspireerd door onze nationale voetbalheldinnen.

Net als vorig seizoen is er voor seizoen

selecteert al na enkele activiteiten door

2021-2020 weer een MO-14 en een

naar de Oost-selecties of zelfs Noord-

MO-16 team geformeerd. Hierin spelen

Oost selecties. De KNVB juicht daarom nu

meiden die vanuit twee selectiedagen zijn

deze regioselectie (en die van bijvoorbeeld

geselecteerd. Iedere twee weken vinden

Twente, Reggestreek en Achterhoek)

er trainingen of wedstrijden plaats. Ook

enorm toe en faciliteert het ook met

wordt er in toernooivorm gespeeld tegen

kennis en materialen.

andere Regioteams in Nederland. Daarnaast is het het een kans voor de

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

50

Beide selecties zullen bestaan uit 15

meiden om een podium te bereiken. Er

speelsters en 2 of 3 keepsters. De meest

wordt gespeeld op hoog niveau, noem

talentvolle meisjes spelen bij hun club óf

maar de oefenwedstrijden en toernooien

als enige of één van de weinigen tussen de

bij bijvoorbeeld PEC Zwolle en FC Twente,

jongens, of ze steken qua niveau uit boven

waarbij de meiden zich in de kijker kunnen

hun teamgenoten in een meidenteam.

spelen. Indien mogelijk, spelen zij ook

Voorwaarts geeft die kans en is daarom

tegen jeugd meidenteams van profclubs en

een belangrijke motor binnen het

andere regioselecties.

damesvoetbal in de regio. De organisatie en clubs worden gedekt De regioselectie wil extra kansen bieden.

door sponsoring en eigen vermogen. De

De KNVB heeft de laatste jaren een

regioselectie is een organisatie, ontstaan

kleine terugtrekkende beweging gemaakt

in aanloop naar het EK 2017. Alleen de

en nodigde nog maar een kwart van

trainers krijgen een vrijwilligersvergoeding.

de aantallen uit in vergelijking met 5

De eigen bijdrage wordt geheel besteed

jaar geleden. Terwijl er juist ruim een

aan materialen en trainers. Per groep

verdubbeling van het aantal voetballende

zijn er twee veldtrainers en voor de

meisjes heeft plaatsgevonden. Dat is op

keepsters twee keeperstrainers. Tot nu

dit moment wel veranderd. De KNVB

toe zijn er clubs in Salland, Voorst en in het


zuiden tot en met Lochem uitgenodigd. Komend seizoen zullen ze de gehele Stedendriehoek vragen om speelsters op te geven voor de selectierondes. De meiden die gemengd spelen en het aan kunnen om daarin 2e klasse of hoger te spelen en dus de meiden in de teams die qua niveau boven hun leeftijdsgenoten uitsteken. Zij rouleren in de trainingen over de deelnemende clubs, ook om de betrokkenheid te vergroten. In juni worden er al de selectie­ activiteiten voor de aangemelde meiden georganiseerd. Op basis van de oefeningen tijdens die activiteiten, plus de performance in kleinere en grote partijen worden er keuzes gemaakt. Zo zullen de beoordelaars een rapport opmaken. Dat geeft voldoende input om tot twee selecties te komen, waarbij

“Het is van belang dat de meiden de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen op het juiste niveau.” er wordt gekeken naar de posities van de meiden én de leeftijdsjaren evenwichtig te verdelen. De regioselectie is vanuit Voorwaarts uitstekend vertegenwoordigd. Dat is wel te zien op bijgaande foto. Mooi dat Voorwaarts veel talenten heeft rondlopen binnen de verschillende teams. Het is van

te blijven ontwikkelen op het juiste niveau. In het best passende team met veel voetbalplezier. Men blijft deze meiden volgen en we hopen dat dit een stimulans is voor meer meiden om hun weg naar Voorwaarts te vinden en lekker komen voetballen.

belang dat de meiden de kans krijgen zich

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

51


den?” n a r b r e v n ë “Calorie n per uur! 50 calorieë Tuinieren - 3

Hoveniersbedrijf Isidorushoeve “Johnny Dijkman” Rijksstraatweg 189 7391 MN Twello T: 0571-274926 / 06-51935827 E: isidorushoeve@gmail.com W: www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl

www.petsenco.com

DÉ DI ER & HENGELSPORT SPECIALIST Marktplein 30 Twello | 0571 - 27 08 22


Inzet op gymnastiekleiding is essentieel voor de afdeling Rob Klunder

voorzitter Marike Smit. Toch ziet ze al

uren. Verschillende leidsters verzorgen

moeten kunnen buigen op

vaak vrouwelijke leidsters zich aanmelden.

meerdere lessen. Ze zijn daarvoor

een goede en kwalitatief

“We krijgen wel steeds meer mannelijke

gekwalificeerd en vinden het leuk om wat

hoogwaardige begeleiding

gymnastiekleden, o.a door ons Mens

voor de club te doen.”

bij hun sport. Daarom zet

Fitness aanbod, maar nu zijn we natuurlijk

het gymnastiekbestuur al

ook op zoek naar mannelijke leiders! We

Sommige meiden sporten zelf nog,

meerdere jaren in op een goede

hebben momenteel een grote groep

wanneer ze inzien dat het werk als leiding

ondersteuning van hun leiding.

meiden die zich als leiding inzet voor de

leuk is. Al gauw rollen ze in de functie van

Jaarlijks wordt een deel van het

club en dat is fantastisch om te zien. Daar

begeleiding. “Er zijn genoeg voorbeelden

beschikbare budget structureel

zijn we uiteraard erg trots op”, zegt Smit.

van leden die als hulpje bij de kleutergym

door de afdeling gereserveerd

beginnen en uiteindelijk, met diploma’s

om de leidsters (nog beter) op te

Inmiddels kent de afdeling al een

op zak, zelf lessen verzorgen. Dat is toch

leiden. “Volwaardige begeleiding

aanbod van twaalf verschillende

mooi?” glundert Smit. Ook in de hogere

stuwt het niveau immers

gymnastiekonderdelen. Van peuter- en

leeftijden is de aanwas aanwezig, al moet

omhoog en dat hoort bij de

kleutergym tot ouderengym. Het is ieder

er af en toe ook goed gezocht worden

ambitie van de club.”

jaar weer een kleine puzzel voor het

naar de juiste persoon voor het juiste

gymnastiekbestuur om alle uren en alle

aanbod. “Ook mensen van buitenaf komen

Al jarenlang kan de gymnastiekafdeling

leidsters goed in te plannen, maar dankzij

regelmatig naar Voorwaarts toe. Ze zien

buigen op een grote aanwas

de multi-inzetbare leiding wordt elk

hoe de afdeling georganiseerd is en vinden

(voornamelijk) vrouwelijke leiding.

jaar de puzzel weer moeiteloos gelegd.

het leuk om deel te zijn van Voorwaarts.

“Jongens en mannen zijn uiteraard zeer

“Verschillende lessen verzorgen we

Daar zijn erg blij mee en dat stimuleren

welkom als leiding”, benadrukt gymnastiek

vanwege de populariteit ook op meerdere

we!”

Presentatiegids | 2021-2022 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

Gymnatiekleden van Voorwaarts

53


JOHNWIJNBERGEN.NL KUNSTSTOF BAKKEN EN PALLETS Nieuw en gebruikt


Oudste en jongste actieve lid van de club zijn actief bij de gymnastiek Rob Klunder

Een leven lang bewegen. Het is de slogan die Voorwaarts al langere

deelnemen. Drie kwartier lang spelen ze

tijd hanteert en bij de afdeling gym komt deze misschien wel het

in de sporthal. Samen met leeftijds­genoten

beste tot uitdrukking. De afdeling heeft namelijk het jongste én

kan Hidde zich uitleven met ballen,

oudste sportende lid van de vereniging in huis. Hidde Kamphuis is

hoepels en andere speeltuigen. Favoriete

met 3 jaar de jongste, Bep van Dijk staat met haar respectabele 86

bezigheden heeft hij ook. “Klimmen op het

jaar helemaal aan de andere kant van de ledenlijst. “Een bijzondere

klimrek en op de trampoline springen vind

gedachte, maar ik had dat nooit verwacht dat ik het oudste

ik het leukste”, is hij uitgesproken. Maar

sportende lid zou zijn”, zegt Van Dijk enigszins verwonderd.

wanneer er een bal bij komt kijken is de driejarige peuter toch het meest blij. Met

Stilzetten. Dat is niets voor haar. Ze

“Je zag elkaar in die anderhalf jaar toch

het balgevoel zit het immers al wel goed,

tuiniert, ze schildert, wandelt en sinds een

veel minder. Gelukkig is dat nu voorbij en

iets dat hij waarschijnlijk van zijn vader

kleine twee jaar heeft Bep van Dijk zich

spreek je elkaar weer meer. Daarom is

Matthijs heeft meekregen. “Hij vraagt nu al

ook aan de gymnastiektak van Voor-

de ouderengym ook zo leuk. De sociale

vaak of ik met hem met de bal wil voetbal-

waarts verbonden. Al twintig jaar woont

contacten zijn heel belangrijk. Ik ben heel

len”, zegt zijn trotse vader, die zelf al meer

ze in Twello, haar achtertuin grenst aan

blij met deze ouderengym.”

dan 250 wedstrijden in het eerste elftal van Voorwaarts gespeeld heeft. Of Hidde

Voorwaarts, maar lid van de vereniging was ze niet. “Tot een buurvrouw mij vroeg

Over ouderengym denkt Hidde Kamphuis

dat ook gaat bereiken, dat zal de toekomst

of ik het een keer gezellig vond om mee

nog niet na. Eind augustus werd hij drie

uitwijzen. Voorlopig is het klimrek en de

te gaan naar de ouderengym. Nou en of

jaar oud en sinds een paar maand is hij

trampoline nog zijn domein, maar dat hij

het gezellig was! Daarom ben ik ook lid

elke zaterdag actief bij de peutergym.

zijn leven lang kan sporten bij Voorwaarts

geworden.“ Prompt blijkt ze het oudste

Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen daaraan

moge duidelijk zijn.

actiefste lid te zijn binnen de club. “Dat had ik echt niet verwacht. Er zijn wel meerdere oudere vrouwen actief, maar dat ik het dan ben... Ik vind het ook wel weer grappig.” Op woensdagochtend sport mevrouw Van Dijk bij de ouderengym. Een groep vrouwen voert onder leiding van Ria bewegingsoefeningen op muziek uit. Maar voor het zover is, praten de aanwezige dames uitvoerig over van alles met elkaar. “Als we binnenkomen beginnen we eerst met elkaar te kletsen. Als je op leeftijd bent, ken je veel mensen. In het begin kende ik nog niet zoveel mensen, maar nu zegt het mij allemaal veel meer.” Eenmaal uitgekletst gaan de vrouwen met speciale oefeningen actief aan de slag. Toen bekend werd dat de lessen, na de coronaonderbreking, weer van start gingen, werd deze boodschap met blijdschap ontvangen.

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Bonekamp een uur lang verschillende

55


• Grafverzorging van

• Steigerhout

begin tot eind

• Bestrating

• Vijvers en bloembakken • Beeldentuin

• Beton- en ballastblokken

Zutphenseweg 4B (De Kar) Tel: 055 - 301 08 61 E-mail: dekouswijken@gmail.com www.dekouswijken.nl

bedrijfskleding relatiegeschenken themapakketten iets anders?

www.promohouse.nl

Wijnholds Optiek brilmode | contactlenzen | oogzorg

Duistervoordseweg 5, 7391 CA Twello Tel: 0571-277066 www.wijnholdsoptiek.nl


Gretige volleybalheren klaar voor nieuw seizoen Ralph Tip

Bijna twee seizoenen zat een gewone volleybalcompetitie er niet in. De volleybalmannen van Voorwaarts moesten het in die periode doen met wat contact via Teams om toch een beetje feeling met elkaar te houden. Maar toen er eenmaal weer in de zaal getraind mocht worden konden ze er geen genoeg van krijgen. “We hebben tot half juli doorgetraind terwijl we normaal half mei ongeveer stoppen. Dat zegt wel wat over de gretigheid van deze groep!” Marloes Leusink is dus een tevreden

Bijna twee seizoenen zonder volwaardige

de kerst beginnen de eerste lijnen meestal

coach, voor zover je dat kunt zijn als je zo

competitie brengen ook met zich mee

zichtbaar te worden, vraag het me dan

lang geen wedstrijden hebt mogen spelen.

dat Marloes Leusink het lastig vindt om

nog maar eens. En wat ons team betreft,

“Gevoelsmatig denk ik dat we er als team

aan te geven waar het team staat en

doelstelling zal vooral zijn om elke week

misschien nog wel sterker uitkomen. Het

wat er voor komend seizoen verwacht

weer als team een goede wedstrijd neer

feit dat nagenoeg iedereen toch de drang

mag worden in de Derde Divisie: “We

te willen zetten en de aanknopingspunten

had om de periode voorafgaand aan de

zijn bij een paar studentenverenigingen

of leerpunten die we daaruit meenemen

zomer nog samen de zaal in te willen,

ingedeeld. Die hebben elk seizoen weer

tijdens de trainingen te finetunen.

zegt iets over de teamsfeer en de drive

compleet verschillende teams binnen

Volleyballen kunnen deze mannen allemaal

binnen de ploeg. Ik vertrouw erop dat

de lijnen staan. Die kunnen zomaar voor

wel, het zit hem met name in hoe we

we het komende seizoen dan ook weer

een verrassing zorgen. Daarnaast krijgen

als team optimaal kunnen presteren.

gretig willen beginnen. De zomerstop zal

we ook te maken met teams die al jaren

Als we een heel constant niveau kunnen

dit jaar aanzienlijk korter zijn door het

samenspelen en daardoor zo solide zijn

neerzetten elke week weer, dan ben ik een

langer doortrainen. De voorbereiding is

dat ze moeilijk te kloppen zijn. Zo rond

tevreden trainster.”

alweer goed gevuld dus daar kan het niet aan liggen.” De selectie kent ten opzichte van afgelopen seizoen nauwelijks wijzigingen: “We hebben helaas afscheid moeten nemen van Thomas Wolters. Hij gaat studeren in Groningen en gaat zijn volleybalgeluk beproeven bij Donitas. Jammer voor Voorwaarts en Heren 1, juist afgelopen seizoen steeds meer liet zien wat hij in huis had. Nieuwkomer binnen het team is Alex Albers. Hij is een zeer ervaren speler die in zijn jongere jaren nog in verschillende divisies heeft gespeeld. Met die achtergrond past hij dus prima binnen dit team.”

“Als we een heel constant niveau kunnen neerzetten elke week weer, dan ben ik een tevreden trainster.”

Presentatiegids | 2021-2022 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

want Thomas was een jeugdig talent dat

57


Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

58

Selectie Volleybal Heren Seizoen 2021-2022


Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

59Selectie Volleybal Heren Seizoen 2021-2022

Marloes Leusink Trainer/coach

Bart van Diepen Midden

Daniël van Ommen Passer/loper-diagonaal

Enno Boersma Spelverdeler

Wilco Kleine Passer/loper

Erik Tijhuis Diagonaal

Alex Alberts Passer/loper

Joris van Nunen Midden

Rutger de Croon Passer/loper

Jacco Lemmen Libero-spelverdeler

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Lars Klunder Midden

61


Voorwaarts bouwt met ­opleidingsteam aan volledig zelf opgeleid Dames 1 Vanaf de allerjongste mini’s speelt ze al bij Voorwaarts. En in het gekke, korte vorig seizoen maakte ze de stap naar Dames 1; Marlou Huiskamp doet wat je als vereniging hoopt, de hele jeugdlijn doorlopen en dan aansluiten bij het vlaggenschip. En ze is niet de enige speelster uit eigen jeugd die is doorgestroomd naar het hoogste damesteam. Daphne Spanjers zit er nu ook bij en Noor Jansen was net als Marlou vorig jaar al aangesloten. Met Suzanne van Veen, Eva Berends en Floor Deten vormen ze de helft van Dames 1, eigen kweek zoals dat zo mooi heet. Ralph Tip

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

62

“Het is de kant die de vereniging al jaren

Marlou Huiskamp, Noor Jansen en

zwaar. De bal ging ook veel sneller. En

op wil. En we hebben er het talent voor

Daphne Spanjers hebben die eerste stap

je zit ineens bij oudere vrouwen in het

binnen Voorwaarts”, zegt de trainer van

naar de senioren niet kunnen zetten.

team. Sommigen konden mijn moeder

Dames 1, Jan van Uitert. “We hebben

Zij werden en worden meteen voor

zijn. Dat was ook wel wennen want je

vanaf dit seizoen een opleidingsteam

de leeuwen gegooid in Dames 1 in de

kon niet meer zoals in de A alles zeggen.

in het leven geroepen. Meiden die het

Derde Divisie. “Het ging ineens heel snel

Met de meiden van de A speelden we

in zich hebben om op termijn door te

vorig seizoen. Het niveauverschil vanuit

jaren samen, we waren vriendinnen en nu

stromen naar Dames 1. Dat team is

de A naar Dames 1 was ook echt groot.

praat je toch anders.”

Dames 5. Daar zitten meiden in die nog

Maar ik vond het wel meteen heel leuk

in de jeugd mogen spelen. Maar we willen

en het aanpassen ging best snel”, zegt

Het heeft ook voordelen, vindt Daphne

ze al laten wennen aan het volleybal in

Noor Jansen. ZIj maakte vorig seizoen

Spanjers: “Ze geven je allerlei tips en dat

de senioren. Dan komen ze echt al meer

al indruk in Dames 1. Ook voor Marlou

is fijn. Ze zeggen dat je soms beter iets

tegenstand en routine tegen. Dat is goed

Huiskamp was het even aanpoten: “Ja

anders kunt gaan staan, de spelverdeling

om weerstand op te bouwen.”

ik vond het in het begin echt behoorlijk

gaat anders, je weet precies waar je de ballen kunt krijgen.” Toch hebben ze alle drie ook wel even getwijfeld toen de

“We hebben vanaf dit seizoen een opleidingsteam in het leven geroepen. Meiden die het in zich hebben om op termijn door te stromen naar Dames 1. Dat team is Dames 5.”

vraag kwam om over te stappen naar Dames 1: “Ja je wil niet hele wedstrijden op de bank zitten, je wilt wel spelen. En je geeft er een vriendinnenteam voor op. We gingen met de A meiden ook samen de stad in en zo, dat doen we nu niet zo snel. We weten dat we kansen krijgen, we hopen dat dat dit jaar ook zo zal zijn, anders zijn we snel klaar...” De 3 meiden beginnen te lachen en kijken ondeugend naar trainer Jan van Uitert. Die lacht en bevestigt: “Die kansen krijgen ze hoor. Ik hoop ook dat we er een echt team


“Met deze club en het aantal leden zou je Tweede Divisie moeten kunnen spelen.”

van kunnen maken. En als iedereen er bij is kunnen we het niveau van de Derde Divisie wel aan.” Een nieuwe ‘doorlopende leerlijn’ dus, ingezet door Jan van Uitert en de technische commissie van de afdeling volleybal. Het betekent dat meiden die dat aankunnen snel doorstromen naar een wat oudere leeftijdsgroep. En misschien zelfs wel vanuit de B-jeugd al naar het opleidingsteam. Het kan bij een club als Voorwaarts zegt Van Uitert: “Met deze club en het aantal leden spelen. Ik zeg dat ook op grond van wat ik gezien heb. In mijn eerste jaar heb ik veel rondgekeken, ook bij de jeugd. Maar je moet de leden er wel in meenemen. We hebben dus ook gesproken met de ouders van meiden die nu zijn aangesloten bij Dames 1.” Van Uitert wil met Dames 1 bovenin de Derde Divisie meedraaien. “We willen bouwen met dit team. Er zijn enkele

zijn. Eigenlijk willen we ook nog met krachttraining beginnen, dat zou goed zijn voor deze meiden. Maar dat kost geld. Laten we eerst maar eens een echt team smeden, dat is een mooie uitdaging, verschillende culturen, verschillende leeftijden. Van Uitert heeft er zin in. En hij heeft de luxe van een nieuwe coach; Chantal Jansen, moeder van Noor en oud speelster van Dames 1. “Dit wordt een mooi jaar!”

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

zou je Tweede Divisie moeten kunnen

speelsters van buitenaf bijgekomen. Dat komt ook omdat er gepraat wordt over Voorwaarts, ze weten wat onze plannen

63


16

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

64

Selectie Volleybal Dames Seizoen 2021-2022


Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

65


www.nikkels.nl


Selectie Volleybal Dames Seizoen 2021-2022

Jan van Uitert Trainer/coach

Daphne Spanjers Diagonaal

Noor Jansen Passer/loper

Rosalie Bijsterbosch Passer/loper

Mirjam Modderman Spelverdeler

Chaira Sapulette Midden

Suzanne van Veen Midden

Eva Berends Passer/loper Op de foto ontbreken:

Mirthe Reuver Spelverdeelster

Chantal van Gelder Diagonaal

Malou Huiskamp Midden

Merel Bijsterbosch Libero

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

Esmee Plat Spelverdeelster

67Tien jaar Beach bij Voorwaarts:

‘Op naar nog veel meer!’ Jurjen IJsseldijk

Sardinië is er klaar mee. Omdat toeristen zó veel zand van het eiland als souvenirtje meenemen naar huis, kun je voor ‘zandsmokkel’ sinds een paar jaar een boete van € 1.000,- euro krijgen. Maar wat als wij u vertellen dat u helemaal niet zo ver hoeft te reizen om bijzonder zand te zien? Dat wat op een specifiek stuk van sportpark De Laene ligt, is minstens zo bijzonder als op Sardinië. Boetes uitdelen doet Wilco Kleine nog niet, maar het zand van de afdeling Beach, waar hij voorzitter van is, zorgde er mede voor dat Voorwaarts al sinds 2011 één van de beste beachsport-accommodaties van Nederland heeft. En na tien jaar is het tijd voor verandering, legt hij uit. “Op de beachvelden van Voorwaarts wordt vooral veel gebeachhandbald en gebeachvolleybald. En omdat in de beginjaren veel sporters van buiten Voorwaarts naar onze beachaccommodatie

kwamen, is ervoor gekozen de afdelingen Beach, Volleybal en Handbal niet al te veel aan elkaar te koppelen. Zo kon het bijvoorbeeld zijn dat Voorwaartsleden twee keer contributie betaalden: één bedrag voor het seizoen binnen én een bedrag om na dat seizoen te kunnen ‘beachen.” “Nu er meer beachaccommodaties in de regio zijn ontstaan, zien we minder leden van buiten onze vereniging. Dus hebben we ervoor gekozen om de organisatie van beachvolleybal en beachhandbal vanaf komend jaar meer in te bedden in die afdelingen”, legt Kleine uit. “Bij handbal was dat al zo, bij volleybal gaan we dat ook meer doen. Dat is logischer voor de leden en maakt het mogelijk om de binnen- en buitenseizoenen meer op elkaar te laten aansluiten.” Ondanks de terugloop van externe leden, is er allerminst een teruggang in het aantal beachleden te zien. Kleine: “Ons ledenaantal ligt rond de 300. Twello heeft het beachvolleybal ontdekt. We zien steeds

meer Voorwaartsleden op het beachveld. Met name de groei van jeugdleden is explosief. En dat is super, want als we jeugdleden al vroeg laten kennismaken met het beachvolleybal, wordt het niveau van beachvolleybal in Twello ook steeds hoger.” Graag zou de afdeling Beach de groei in leden doorzetten, maar loopt daar tegen de grenzen van de huidige accommodatie aan. “Helaas kunnen we al sinds 2015 niet echt meer verder groeien, omdat er met drie velden slechts beperkt plek is. Dat merken we ook aan de toernooien en evenementen die we organiseren. We moeten niet te veel PR maken, want dan zit het al snel vol.” Maar de drie velden díe er liggen, zorgen naast enorm veel plezier, vooral ook voor flinke sportprestaties. Wilco Kleine: “In de afgelopen tien jaar hebben beachhandbalsters enorme successen behaald en is er veel aandacht ontstaan voor de mogelijkheden bij Voorwaarts vanuit de hoogste regionen van het beachvolleybal. Op naar nog veel meer!”

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

69

Foto: Archief Voorwaarts


Twello

Raccordement 8b, 7391 BT Twello

Medisch Centrum Terwolde ‘het Groene Hart’ Leliestraat 6, 7396 AN Terwolde

Huisartsenpraktijk Roessingh Voorst Schoolstraat 11, 7383 CC Voorst

Huisartsenpraktijk F.Y. Kuypers Wilp

Rijksstraatweg 55, 7384 AC Wilp

Praktijk voor fysio- en manuele therapie Sportfysiotherapie, fysiofit Arbeids- en bedrijfsfysiotherapie

TRAFFIC Luchtfotografie • Video • 3D mapping • Workshops

Mozartstraat 118, Twello Tel: 06 4201 3506

www.dronetraffic.nl info@dronetraffic.nl

Zorg en revalidatie na een sportblessure is een onderdeel van ons zorgaanbod. Kijk op www.deboombosch.nl voor meer informatie.

Tel: 0571 -275871 Fax: 0571 -274622


Toneel is een teamsport Alleen douchen we niet samen Jurjen IJsseldijk

Foto: Archief Voorwaarts

Als corona het toelaat, voert

genre waar Toneelgroep Voorwaarts zich

aan De Laene. “En anders dan bij andere

de Toneelgroep Voorwaarts

bevindt vooral belangrijk dat het geen

sporten beginnen wij vaak al met de derde

komende winter de 36e editie

onderbroekenlol wordt.

helft. Dat lachen en die gezelligheid is

van een voorstelling uit. De

enorm belangrijk, want zo weet je vaak al

laatste uitvoering, inmiddels

wel of een stuk wel of niet aanslaat.”

alweer uit begin 2020, trok destijds vier keer een uitverkochte zaal. “In totaal kwamen er toen 600 mensen bij elkaar, verspreid over vier avonden”, zegt voorzitter John IJsseldijk. “Je kunt het je bijna niet meer voorstellen.” De toneelspelers gaan er dit jaar weer

“Wij proberen onze ‘toneellat’ telkens zo hoog mogelijk te leggen.”

Vanaf december gaat de concentratie ­omhoog. “Af en toe wordt dan op het scherpst van de snede gerepeteerd. Spelers die wat minder tekstvast zijn worden daar soms op aangesproken, want je doet het met z’n allen. Als jouw tegenspeler op het podium zijn tekst kwijt is, heb jíj ook een probleem. Toneelspelen is dus echt een teamsport. Alleen douchen we niet samen.”

voor. “Zodra een toneelstuk erop zit, gaat vraagt een aantal stukken op bij toneeluitgeverijen en toetst die onder meer op humor en diversiteit in rollen. “Er moet natuurlijk wel een beetje tempo in zo’n stuk zitten. Een grote verscheidenheid aan rollen helpt daarbij”, zegt IJsseldijk. Nog een belangrijke voorwaarde aan een nieuwe voorstelling: het stuk moet passen bij wat de zaal op basis van voorgaande jaren verwacht van de toneelgroep, legt IJsseldijk uit. “Het publiek komt, zeker na alle corona-ellende, voor een avondje onbezorgd lachen.” En daarbij is in het

De bekende toneelschrijver John van Eerd, verwoordde het volgens IJsseldijk al een keer goed: ‘een klucht is meer dan een paar deuren en seks’. “Natuurlijk is het leuk om een keer iemand in een gênante situatie op het podium te zien, maar het moet meer zijn dan dat. Er moet ook een leuk verhaal te spelen zijn.” Het helpt daarom ook dat de laatste jaren ook meer jonge toneelspelers zich bij de groep hebben aangesloten. “Zo blijven het ook

Over dat team gesproken: een stuk is niets zonder een passend decor. “De toneelbouwers van het eerste uur vragen soms al aan het einde van de zomer of er al een nieuw stuk is gekozen. Zo veel zin hebben ze om te beginnen aan de bouw van het decor. Dat iedereen er ieder jaar weer zo vol voor gaat, zie je vervolgens keer op keer terug op de planken.” Toneelgroep Voorwaarts ziet u dan ook

stukken van deze tijd.”

graag bij Brasserie-Restaurant Korderijnk.

Vanaf september tot aan februari wordt

voorstelling te zien is 4, 5, 11 en 12 februari.

wekelijks gerepeteerd in het clubgebouw

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

de blik alweer vooruit.” De leescommissie

In 2022 zijn de avonden waarop de

71


Business Vrienden van Voorwaarts Seizoen 2021-2022

Rowlin

Beheer BV

Houtwal Beheer BV

VASTGOEDONTWIKKELING

KICK

SCHOLTEN Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

JOHNWIJNBERGEN.NL KUNSTSTOF BAKKEN EN PALLETS Nieuw en gebruikt

72

Difference Together BV

Elizen interieurarchitecten

Consultancy


Business Vrienden van Voorwaarts Eric Klein Swormink

Ja, natuurlijk baalden wij als bestuur dat

ons potje is, vanwege minder activiteiten

we niet datgene konden brengen zoals

in Corona-tijd, goed gespekt. Want onze

we dat in niet-corona-tijden konden

Business Vrienden zijn trouwe leden

doen. Maar we hadden in augustus wel

waardoor we veel kunnen doen met het

een gezellige BBQ bij Titus op Bussloo

“lidmaatschapsgeld” (Euro 750, waarvan

en in april een hele leuke corona-proof

60% voor de club en 40% voor activiteiten).

“Chateau-challenge” voor de Business

Daar zijn we blij mee en trots op. Daarom

Vrienden en Vriendinnen, hun partners en

hebben we ook weer zin in een nieuw

hun kinderen. En we hebben wat extra

seizoen. En dat komt vooral vanwege de

uitgepakt met een zomergeschenk: een

spontane, leuke en gezellige betrokkenheid

mooi handbagagekoffertje met daarin

van de leden waardoor we ook een

een hele grote oranje badhanddoek,

belangrijke rol voor zowel de vereniging als

een luidsprekertje, badslippers en een

“De Vrienden” kunnen vervullen.

flaconnetje zonnebrandolie. Deze is door de leden met veel enthousiasme ontvangen.

Fijn seizoen en blijf gezond!

Mede ook vanwege het feit dat we onze leden hebben aangegeven dat we in juni

Het bestuur van de Business Vrienden

2022 waarschijnlijk met 60 of 70 van die

Edwin Huis in ’t Veld, Hans Groot

opvallende oranje koffertjes op Schiphol

Koerkamp, Arthur Kistemaker, Eric Klein

Leon Jutten heeft het unieke

staan. We gaan namelijk, als het dan weer

Swormink, Kick Scholten, Jan Timmermans

BVvV-koffertje in ontvangst genomen

kan, op reis. Elk nadeel heb zijn voordeel:

en Hans de Vroome

van Hans de Vroome.

Het mes snijdt aan 3 zijden. De Vrienden hebben leuke activiteiten, steunen de club en weten elkaar veelal te vinden. Ze spelen elkaar veelvuldig de bal toe. Op onderstaande foto staan Norbert Van Niel namens Van Niel Installatie BV en o.i. Ingo Klieverik van Pouw. Van Niel heeft het installatiewerk bij de verbouwing van Pouw uitgevoerd.

Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

73


Kleding- en tassensponsors Afdeling Voetbal

ADAS

Groep.nl

Kleding- en tassensponsors Afdeling Handbal

Jeroen Jutten Dienstverlening

Kleding- en tassensponsors Afdeling Volleybal Presentatiegids | 2021-2022 | SV Voorwaarts Twello

74

Kleedkamersponsors Sportpark de Laene

GOED DOEL 35+ & 45+


sPaAr nU VoOr dE lEuKsTe eXtRa’s

gRaTiS BoOdScHaPpEn, dE HoOgStE KoRtInG Op dAgJeS uIt eN NoG VeEl mEeR ExTrA’s jOuW BoOdScHaPpEn, JoUw eXtRa’s


FIN AN CIEEL ADV IES

Altijd de beste hypotheek en verzekering!

HYPOTHEKEN & VER ZE K E RI N GE N & EC HT S C HE I DI N GE N Apeldoorn Deventerstraat 180 7321 CG Apeldoorn Tel. (055) 301 01 01

Almelo Wierdensestraat 112 7604 BK Almelo Tel. (0546) 81 55 55

Klarenbeek Hoofdweg 24 7382 BH Klarenbeek Tel. (055) 301 01 01

www.watermanadvies.nl | info@watermanadvies.nl

Huissen Karstraat 59d 6851 DG Huissen Tel. (026) 327 58 88