Presentatiegids SV Voorwaarts Twello - Seizoen 2020/2021

Page 1

PRESENTATIEGIDS 2020-2021 jaargang 29

“De jeugd heeft de toekomst”


JUMBO BLIJFT DE GOEDKOOPSTE IN DE BUURT

Hoeveel prijzen onze concurrenten ook verlagen, wij passen onze prijzen direct aan. Daar kun je op vertrouwen. En mocht je toch nog ergens anders in de buurt een artikel tegen een lagere vaste prijs vinden? Dan passen wij die prijs aan en krijg je dat arikel gratis. Zo is én blijft Jumbo elke dag Euro’s Goedkoper

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER Kijk voor de spelregels van de Laagsteprijsgarantie op Jumbo.com

Jumbo Binnendijk , Twello, Michiel de Ruyterstraat 101


Colofon

Besmet met het Voorwaarts-virus

Sportvereniging Voorwaarts Opgericht 14 mei 1934

Gek. Dat zou je zijn verklaard als je in het seizoen 1992-1993 had voorspeld dat we 28 jaar later te maken zouden hebben met lockdowns, wedstrijden zonder toeschouwers en een anderhalvemetersamenleving. In 1992 verscheen de 1e gids en je leest nu het voorwoord in de 29e editie. Jaap van Dissel van het RIVM en doventolk Irma Sluis zijn BN-ers en iedereen weet wat het OMT is: Outbreak Management Team. Dit team adviseert onze regering over de aanpak van het coronavirus. En daar ligt het b ­ rugge­tje: COVID-19 is een virus waar je niet mee besmet wilt worden terwijl wij allen het V ­ oorwaarts-virus omarmen. Een oranje-zwartegriep waar je niet ziek van word, maar beter. Juist als je niet bij de club terecht kan word je “­ grieperig”. Dat heeft de afloop van het vorige seizoen ons wel geleerd. Je mist het sporten, het contact met team­genoten, supporters en vrijwilligers. Het bakkie koffie of het biertje in het clubgebouw. Het loopje naar de sporthal of De Laene. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Gelukkig hebben we in de afgelopen maanden wel kunnen werken aan dit magazine, waarin de positieve gevolgen van het Voorwaarts-virus op een ultieme wijze tot uiting komen. Het was soms wat improviseren, om binnen de richtlijnen te kunnen

Kerklaan 2a 7391 AN Twello Telefoon (0571) 27 13 32 Uitgave Studio Response Zwaluwenweg 6 7384 SK Wilp Telefoon (06) 12 14 16 74 Hoofd- en eindredactie Rob Klunder Redactie

werken. Bijvoorbeeld het inrichten van de fotosessies. Maar het leverde uiteindelijk wat fraais op. Mooie foto’s. Interessante interviews. Omnibreed. Sportiviteit en blijheid. O ­ ntspanning en prestatie. Oud en vooral ook jong, want de jeugd krijgt in dit magazine extra aandacht, getuige ook de prachtige ontwapenende cover. We h­ ebben het al vaker gezegd: Voorwaarts is een mooie vereniging die met ruim 2.300 leden, 400 ­vrijwilligers en 200 sponsoren een belangrijke rol in de V ­ oorster samenleving vervult. We hopen dat we dit seizoen weer verantwoord teruggaan naar “­ normaal” en dat deze gids bij aanvang van het seizoen 2020-2021 het gemis aan Voorwaarts-gevoel in de afgelopen maanden weer een beetje compenseert. Sterker nog: hopelijk wakkert de presentatiegids het Voorwaarts-virus extra aan. Dat je er maar lang mee besmet mag blijven.

Paul Diks, Hans Haagen, Eric Klein Swormink, Rob Klunder, Ralph Tip en Jurjen IJsseldijk Teksten Hans Deten, Hans Haagen, Eric Klein Swormink, Rob Klunder, Ralph Tip en Jurjen IJsseldijk Fotografie Evert v.d. Worp Fotografen

Veel leesplezier.

Ontwerp en

De redactie

advertentie exploitatie Studio Response

4

8

55

62

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van uitgever.

22


Ook dit jaar weer een warme douche voor allen die Voorwaarts een warm hart toedragen

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken Centrale Verwarming - Elektra Service en Onderhoud Voor Particulieren en Bedrijven


Tekst: Eric Klein Swormink

Stay healthy, strong, cool and positive... In maart stond de wereld op zijn kop. En op het moment dat je dit leest eigenlijk nog steeds. Als Algemeen Bestuur maken we ons vanzelfsprekend zorgen over dit corona-tijdperk, maar zijn we vooral ook aanhanger van het realisme. Natuurlijk leven we op de eerste plaats mee met de mensen die ziek zijn (geweest) en die dierbaren hebben verloren. En met allen die vanwege de economische gevolgen hun baan of onderneming verliezen. Als dat je overkomt, zal de kop van dit artikel raar overkomen. En toch gunnen we je gezondheid, sterkte, kalmte en positiviteit. In de realiteit van vandaag de dag heb je sommige zaken niet in de hand, kun je het wel of niet eens zijn met de maatregelen die de overheid (op welk gebied dan ook) neemt, maar daar waar je wel invloed op uit kunnen oefenen moet je je rol pakken. Ten aanzien van ons cluppie proberen we dat als Algemeen Bestuur samen met de afdelingsbesturen zo goed mogelijk te doen, in nauw contact met onze leden, vrijwilligers en sponsors. En die leden, vrijwilligers en sponsors zijn allemaal trouwe kanjers. Verenigingstechnisch gezien zijn we daarom eerder blij, trots en positief gestemd in plaats van somber. Er zijn geen noemenswaardige opzeggingen geweest door leden of sponsors. De “corona-regiegroep” heeft snel geacteerd en het sporten voor onze leden binnen de richtlijnen vanaf mei weer zo goed mogelijk vorm gegeven. De communicatie via nieuwsbrieven, app-groepen, website en clubblad vanuit

Oplevering gemoderniseerde keuken door bouwbedrijf Koerkamp, Hakvoort Professional, installatiebedrijven Van Dalen en Van Niel.

de afdelingen en commissies heeft onzes inziens goed gewerkt. De keuken in het clubgebouw is vernieuwd en ook de overkapping tussen kantine en kleedkamers is gerealiseerd. De teams/ groepen zijn ingedeeld en elke afdeling is weer up and running. Daarnaast hebben allerlei andere organisatorische aspecten (steeds meer) vorm gekregen zoals de statuten, huisregels, veranderde organisatiestructuur, etc. Als Algemeen Bestuur kunnen we dus niet anders dan vooral trots zijn. In de afgelopen maanden moesten we vooral andersom(ni) denken op het gebied van grote investeringen c.q. dreigende (forse) tekorten. En dan hebben we het over de geplande verbouwing van ons clubgebouw aan De Laene en de indeling van Handbaldames 1 in de eredivisie. Als je de nieuwsartikelen op onze website over deze onderwerpen terugleest, dan begrijp je de noodzakelijke keuzes. Nee, die keuzes waren niet makkelijk en ook niet leuk. Voorwaarts is een (financieel) gezonde omni-vereniging en dat willen we graag zo houden. Samen met de afdelingsbesturen hebben we de taak en verantwoordelijkheid om aantrekkelijk te blijven voor alle leden en sponsors door voldoende (sport-)faciliteiten te kunnen blijven bieden. Als dat lukt, dan is de continuïteit gewaarborgd. En daar zijn wij verantwoordelijk voor, maar dat kunnen we niet alleen. Sterker nog: de leden, vrijwilligers en sponsors maken

onze club, we doen het samen. En vanuit die samenwerking zullen we in het seizoen 2020-2021 weer die dingen oppakken/initiëren die nodig zijn om als vereniging sterk, aantrekkelijk en gezond te blijven op weg naar het jaar 2034... Dan bestaan we 100 jaar. We zijn gelukkig met de circa 2.300 trouwe leden, vele vrijwilligers en ruim 200 sponsors van onze prachtige vereniging. Een mooie “verbinding” in roerige tijden. Blijf gezond, sterk, kalm en positief. Algemeen Bestuur PS: We danken (ook) de redactie van de 29e presentatiegids in successie.

Beste Sponsors en vrienden van Voorwaarts! Namens alle leden en vrijwilligers willen wij jullie via deze mooie presentatiegids laten weten, dat wij jullie niet zijn vergeten. We willen jullie bedanken voor de financiële bijdrage het afgelopen sportseizoen. We wensen jullie het allerbeste voor de komende maanden en dat het weer snel mogelijk wordt om elkaar te ontmoeten.”

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

5


Tekst: Rob Klunder

Gaaf om iedereen in een zelfde tenue te zien sporten Kledingfonds werpt zijn vruchten af. Bijna tweeduizend sportende leden die wekelijks allemaal in

Grote inventaris

een zelfde (gesponsord) sporttenue kunnen sporten. Het lijkt

Verderop aan tafel, op anderhalve meter

de gewoonste zaak van de wereld, maar wie een kijkje achter

afstand, kijken de dames van de afdeling

de schermen durft te nemen ziet dat het elke keer weer een

volleybal wat verwonderd op. Zij hebben

enorme operatie is. Elk seizoen zijn de kledingcommissies van de

immers een hele andere aanpak wat

verschillende afdelingen druk in de weer om ieder lid van de juiste

betreft de verdeling van teamkleding.

clubkleding te voorzien. En daar komt heel wat bij kijken. Maar als

“De maanden juni, juli en augustus zijn

het dan weer gelukt is, mag het resultaat er wezen. “Het is toch gaaf

voor ons eventjes druk. Dan nemen wij

om iedereen eensgezind strak in tenue over het park te zien lopen?”

alle kleding van de jeugd in, kijken of alles nog goed is en verdelen de kleding weer uit onder de jeugdteams. De senior-

Amper een jaar geleden stond de afdeling

Kledingruilmomenten

enteams houden hun eigen teamtas met

voetbal voor een enorme uitdaging. Het

Nu, twaalf maanden later, heeft zijn

­kleding”, relativeert Belinda Berendsen de

internationale kledingmerk Nike wilde de

kledingcommissie het een stuk rustiger

werkzaamheden nog enigszins. Belinda

afdeling voetbal in het nieuw steken. Het

gekregen. Doordat alle voetballeden voor-

is samen met drie anderen actief binnen

kledingcontract met Hummel verliep en

zien zijn van kleding en toebehoren, maar

haar afdeling. Alle volleyballende leden

dus was er een mogelijkheid om over te

ook door hun constructieve aanpak in de

krijgen vanuit Voorwaarts een shirt en

stappen. Die kans werd aangegrepen, al

maanden erna. “Alle voetbal­leden hebben

een broekje. De selectieteams krijgen

dan niet met de nodige consequenties, zo

de kleding in bruikleen. Dat behoudt elk

daarnaast een trainingspak en tas aan­

blikt Robert Ploeg terug op de zomer-

lid zo lang mogelijk, maar als de kleding

geboden. Daardoor zijn de werkzaam-

maanden van 2019. “Van de duizend

niet meer goed is, kunnen ze op speciale

heden voor de volleybalafdeling nog

voetballende leden moesten we alle kle-

ruilmomenten per maand langs komen en

overzichtelijk. Robert vult aan dat voor

ding innemen, sorteren en moesten we

helpen we hen aan nieuwe kleding.” Die

de voetbalafdeling een totale inname, al

natuurlijk nieuwe kleding bestellen. Het

ruil­momenten bleken een succes en dus

is het alleen maar voor de jeugd, jaarlijks

moest allemaal met sponsoren bedrukt

zullen ook komend jaargang deze dagen

een té grote klus is. “Wij hebben namelijk

worden en daarna uitgegeven worden. Ik

weer gecommuniceerd worden. “Soms

ook nog jacks voor de staf, inloopshirts

ben samen met de andere mannen van

kwamen er meer dan tien personen. Dan

en presentatietenues voor de selectie

de kledingcommissie hele weekenden bij

blijkt na de winterstop ineens een jeugdlid

en uiteraard voor elk lid nog sokken”,

Voorwaarts geweest, maar het resultaat

uit zijn kleding te zijn gegroeid. We kun-

somt Robert de inventaris van de afdeling

dat er nu is, is wel erg mooi”, zegt hij

nen zo heel makkelijk sturen op een goed

voetbal aan. “Ow ja, en dan ook tassen

toch wel met een grote lach.

kledingbeleid.”

en rugzakken voor de jeugdleden.”

6

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


ook andere jaren loopt het eigenlijk best

voor alle kleding. Dit budget komt uit

goed. Alleen als er een kapot shirt is, ben

het kledingfonds dat binnen Voorwaarts

je tijdens het seizoen even druk. Dan

bestaat. Dit fonds wordt opgemaakt uit

moet binnen een week een nieuw shirt

een deel van het contributiegeld dat alle

geleverd worden. Nou komt dit niet zo

leden jaarlijks betalen. Naast het verdelen

vaak voor, al was het afgelopen seizoen

van de kleding zelf, staan de kleding­

wat vaker raak. Bijvoorbeeld doordat

commissies ook nauw in contact met

Dames 1 in de eredivisie met hars ging

andere commissies binnen Voorwaarts

spelen”, geeft ze als voorbeeld.

en met sportwinkel Buitink. De leden­ aantallen moet uiteraard bekend zijn en

Ervaringsdeskundigen

elk team dat gesponsord wordt moet

De betrokken vrijwilligers kunnen

natuurlijk kleding met die betreffende

­langzamerhand met recht ervarings-

sponsor ontvangen. En dat moet soms

deskundigen worden genoemd. “Ik doe

snel geregeld worden. “De korte lijntjes

dit nu een jaar of tien”, zegt Belinda, die

die we hebben zijn prima”, zeggen de

daarmee Robert (vier jaar) en J­acqueline

afdelingen eensgezind. Kleding innemen,

(vijf jaar) nog wat verder achter zich

bestellen, laten bedrukken. Er komen

houdt. Allen hebben ze dezelfde

veel taken als commissielid bij kijken.

­motivatie voor hun vrijwilligerstaken.

Toch zegt Belinda dat ze geen duidelijke taakverdeling hebben. “Een rolverdeling

De collega’s van de afdeling volleybal

Belinda volleybalt zelf en in dat team heb-

hebben we niet, maar we overleggen na

begrijpen inmiddels de alternatieve werk-

ben ze een duidelijke afspraak. “Iedereen

onze eigen wedstrijden vaak even wie

wijze van hun mannelijke ambt­genoten.

moet wat voor de club doen en dan is

wat gaat doen. Net zo gezellig en net zo

Nu de afdelingen bij elkaar aan tafel

dit wel een leuke taak”, zegt ze over haar

makkelijk.”

zitten, wordt er uitvoerig over verschil-

vrijwilligerstaken. Ook Jacqueline is blij dat

lende aanpakken gesproken. Duidelijk is

ze wat voor de vereniging kan b ­ etekenen.

dat elke afdeling het anders aanpakt. Zo

“Destijds ben ik gevraagd om deze rol te

ook weer de handbal.

vervullen. Je rolt er zo in, maar ik vind het

Succesvol Het gesprek tussen de verschillende aanwezigen gaat

Iedereen moet wat voor de club doen en dan is dit wel een leuke taak. “Wij hebben alleen maar shirts, broekjes,

niet erg.” Robert vult aan. “Ja via-via ben

en jackjes voor Dames 1. Aan het eind

ik ook gevraagd. Er worden altijd mensen

van het seizoen leveren teams de spullen

gezocht en ik wilde toch al wat voor

in en leiders komen het aan het begin

Voorwaarts doen. Dan is dit een mooie

van het jaar weer ophalen. Zo druk zijn

oplossing.” Nu ze hun rol bekleden willen

wij er eigenlijk niet mee”, zegt Jacqueline

ze er ook vol voor gaan. “We doen er

Keurntjes namens de handbalcommis-

natuurlijk alles aan dat we een mooie

sie. Hoewel ze benadrukt, zoals ook

uitstraling naar buiten hebben. Als ieder-

de andere afdelingen dat doen, dat ze

een er verzorgt bij loopt, dan is dat toch

extra versterking kan gebruiken bij de

mooi?”, zegt Belinda.

intussen door. Ergens lijkt stiekem een besef neer te dalen bij de kledingverantwoordelijken dat ze wellicht wel een beetje slachtoffer zijn van het Voorwaarts-succes. “Ik ken verhalen van jongeren die speciaal bij Voorwaarts komen voetballen omdat ze heel merkbewust zijn. Dan is Nike wel aantrekkelijk, zegt Robert. Maar we krijgen zelfs van allerlei commissies en teamleden de vraag of ze kleding kunnen aanvragen om er ook allemaal zo strak bij te lopen. Dat is natuurlijk een compliment voor de club dat we het zo goed voor elkaar hebben. Daar ben ik echt trots

werkzaamheden, heeft ze de werkzaam-

op. Het is ook gaaf om te zien

heden afgelopen jaar zelfs alleen kunnen

Kledingfonds

rooien. “De taken waren dankzij de

Jaarlijks hebben de verschillende afde-

coronacrisis behoorlijk te overzien, maar

lingen een bepaald budget te besteden

dat elk Voorwaarts-lid er zo strak bij loopt.”

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

7


Voor een waardig afscheid van huisdieren.

Huisdierencrematorium De Engelenburg

Huisdierencrematorium De Engelenburg bevindt zich aan de rand van Twello, gelegen tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Het huisdierencrematorium is warm en sfeervol ingericht, zodat u in alle rust en intimiteit afscheid kunt nemen van uw geliefde huisdier.

Onze ontvangstruimte

Een

liefdevol

dier

te

afscheid

verwerken.

De

kan

helpen

het

medewerkers

verlies

van

van

uw

huis-

Huisdierencrematori-

um De Engelenburg hebben, net als u, een groot hart voor dieren. Zij zullen er alles aan doen om u te adviseren om de crematie als een waardig afscheid te laten verlopen.

Wij hebben een eigen ophaaldienst U kunt ook rechtstreeks contact opnemen voor een waardig afscheid van uw huisdier.

Engelenburgstraat 42, 7391 AM Twello T 0571-700518 l info@hcde.nl | www.hcde.nl


“Ik creëer soms bewust chaos…, mogen ze het zelf oplossen” “Ik ben 64 en heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Wie wil dat nou niet?!” Jan van Uitert is er blij mee en Voorwaarts is blij met ­volleybaldier Jan van Uitert, een begrip in de oostelijke volleybal­ wereld. Van Uitert neemt Dames 1 en Meisjes A1 onder zijn hoede en zal in de technische commissie het beleid voor de komende jaren

met een breedtesportlijn. Daar zit een groot verschil in benadering. En dat moet je wel heel duidelijk aan ouders uitleggen. Je moet vertellen wat je doet en waarom. Hetzelfde geldt voor de manier waarop ik training geef. Duidelijk zijn. Ik ben fanatiek, ik hou van complexe

mee­bepalen. Het is dan ook de bedoeling dat hij een aantal jaren

oefeningen. Soms creëer ik ook bewust

gaat blijven. “Mijn hobby is om beleid uit te zetten bij verenigingen.

oplossen. Maar daar praat je wel met ze

chaos en laat mijn speelsters dat zelf over. Als coach ben ik rustig, ik ben een

Ik wil samen aan iets bouwen.”

teambuilder, ik wil ook dat speelsters zelf een stuk oppakken. Als dat lukt ben ik

Voorwaarts heeft met Jan van Uitert

Van Uitert loopt sinds het einde van het

een ambitieuze man in huis gehaald.

afgelopen seizoen rond in Twello en

“Voorwaarts is een club met potentie.

heeft al veel teams zien trainen. “Het

Het is weliswaar een dorpsclub, maar wel

was natuurlijk coronatijd en we mochten

eentje die met Dames 1 tweede divisie

de hal niet in. We zijn op gras gaan

moet kunnen spelen. Ik zie speelsters

trainen. Zo konden we door en kon

die gedreven zijn, focus hebben en graag

ik indruk krijgen wat er bij Voorwaarts

willen leren. Dat is de basis om hoger te

allemaal rondloopt. Er zit talent genoeg

kunnen gaan spelen. Ik wil op termijn toe

hoor. Maar ik zie ook wel dat meiden in

naar een opleidingsteam dat uit komt in

de jeugd soms te lief zijn. Als je echt

de eerste klasse. Daar kun je dan talent

selectie wilt spelen moet je altijd

klaarstomen voor Dames 1. In dat team

willen winnen, in alles wat je

zet je enkele ervaren krachten er omheen

doet. En dat betekent dat

waar ze van kunnen leren. Maar ik ga nu al

je elkaar soms, figuurlijk,

1 of 2 jonge speelsters bij Dames halen.”

moet afmaken.”

een blij man! Tekst: Ralph Tip

En zo mogen Noor Jansen en Marlou Huiskamp komend seizoen al ruiken aan

De nieuwe man bij

Dames 1 en het niveau van de derde

Dames 1 en Meisjes

divisie. “Dat moet ook wel, want we

A1 hecht in alles aan

hadden bij Dames 1 negen speelsters met

duidelijke communicatie:

een gemiddelde leeftijd van 27 jaar. Maar

“Bij Voorwaarts gaan we

we willen echt eigen jeugd gaan inpassen.

bouwen aan een prestatie

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello

9


10

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


Hoofdselectie Volleybal Dames | Seizoen 2020-2021

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

11


Badkamers

Keukens

Wand- vloertegels

40 jaar Badkamers, keukens en tegels

2 5000 m showroom

Kom langs of maak online een afspraak op gijsbertsbv.nl Vlijtseweg 190 | 7317 AM Apeldoorn | Tel.: 055 5219175

Our energy Your power Bredenoord brengt de energie om succesvol en krachtig te kunnen ondernemen. Juist daar waar energie niet altijd zeker en vanzelfsprekend is. Bredenoords energie zorgt ervoor dat haar klanten kunnen werken zoals zij dat willen. Gegarandeerd! Overal ter wereld, vandaag en morgen. • • • •

Betrouwbaar 24/7 support Snel en flexibel Duurzame oplossingen

www.bredenoord.com

+31 (0)55 301 85 01 rental@bredenoord.nl

Wellness en meer...


Selectie Volleybal Dames Seizoen 2020-2021

Jan van Uitert Trainer-coach

Floor Deten Midden

Noor Jansen Passer-loper

Angela van Gent Libero/Passer-loper

Esmee Plat Spelverdeelster

Mirthe Reuver Spelverdeelster

Marloes Leusink Passer-loper

Suzanne van Veen Midden

Eva Berends Passer-loper

Malou Huiskamp Midden

Chantal van Gelder Diagonaal

Hanne Reuver Passer-loper

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

13


Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst! Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804 | Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade.

UIT ELKAAR MET RESPECT VOOR ELKAAR! T 085 750 04 74 E info@dijk-ers.nl W dijk-ers.nl

mr. B.P.G. (Barthold) Dijkers

vFAS | Familie- en Erfrechtadvocaat Mfn Registermediator | Coach


Tekst: Ralph Tip

Eigen jeugd in Heren 1; een verademing Na jaren heeft Voorwaarts einde­ lijk weer eigen jeugd in Heren 1, zelf opgeleid kun je zeggen. Bij de mannen is dat opmerkelijker dan bij de vrouwen, omdat Voorwaarts, net als de rest van ­Nederland, weinig volleyballende jongens heeft. In de mini’s trekt het gelukkig

we Mark van Triest verloren met een

nieuwe libero, dat zijn wezenlijke dingen

aan. Daar begon Lars Klunder (19) ook

ernstige blessure. Hij gaat dit seizoen veel

in je team. Maar als ik naar de indivi­duele

ooit bij Voorwaarts, toen hij een jaar of

wedstrijden s­ pelen, daar wordt hij alleen

kwaliteiten in onze spelersgroep kijk

zeven was. En vanaf de mini’s doorliep

maar beter van. Maar het is mooi dat hij

moeten wij derde divisie kunnen spelen.

hij alle jeugdteams. Sinds vorig seizoen

nu al aansluiting vindt bij jongens die al

Het wordt een zwaar seizoen, maar het

zit hij bij Heren 1 en dat was wel even

tien jaar of meer op divisieniveau spelen.

kan echt.”

wennen: “In het begin had ik het echt

Dat belooft wat.”

zwaar. Ik was ook niet echt goed, ik maakte het mezelf ook moeilijk, dom

Lars hoort het aan, ontvangt de com-

lopen bijvoorbeeld. Maar ik kreeg op een

plimenten, maar blijft bescheiden. Hij

goede m ­ anier feedback van de jongens

weet wel waar hij nog moet groeien: “Ik

die al jaren in Heren 1 speelden. Ach

moet mentaal nog wat sterker worden,

in het ­begin van het seizoen hebben ze

­technisch kan ik nog verbeteren, bijvoor-

­misschien wel eens hun hoofd geschud

beeld bij het aansluiten in het blokke-

om mij, maar daarna waren ze echt

ren.” Lars speelt als midden-aanvaller,

positief!”

een positie die hij eigenlijk altijd al heeft gespeeld. “Toen we echt met posities

Trainer Marloes Leusink is blij met de

gingen spelen kwam ik daar een keer te

eigen aanwas. “Je hoort het ook van de

staan. Ach en toen ben ik daar eigenlijk

spelers die er al jaren divisie-ervaring op

altijd gebleven.

hebben zitten. Het is een verademing dat er weer jonge jongens bij de selectie

Met Lars erbij gaat Heren 1 opnieuw

zitten. Is ook goed voor de groeps­

voor handhaving in de derde divisie.

dynamiek. De andere jongens moeten

“En dat moet kunnen hoor met deze

zich dan ook weer opnieuw bewijzen,

groep. Het zal niet makkelijk worden,

ze moeten zich weer meer laten zien

maar dat is niet erg. En we hebben wat

en dat is goed. En wat Lars betreft, ik

posities die we anders in moeten vullen.

vond hem vorig seizoen al goed spelen.

Dat wordt ook wel weer wennen voor

Hij moest er ook meteen staan omdat

sommige jongens. Andere spelverdeler,

Ach in het begin van het seizoen hebben ze misschien wel eens hun hoofd geschud om mij, maar daarna waren ze echt positief!

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

15


16

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


Hoofdselectie Volleybal Heren | Seizoen 2020-2021

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

17


Nieuw bedrijfspand nodig? Kies voor de overtreffende trap van bouwen. Gefundeerd op een bouwproces dat één doortimmerd geheel vormt. Op samenwerking waarbij alle partijen elkaar blindelings vinden. We willen ook úw verwachtingen overtreffen. Uw uitdaging, hoe complexer hoe beter, is welkom.

Referenties AUPING • DEVENTRADE PROMOHOUSE • AMECO P+R ZUTPHEN • MOCCA D’OR KO N . E U RO M A • M E TOS RUYS VLOEREN • SILS S L I G RO • POS T N L • K I WA DAVO • PA N O S TO N • D H L

Alg. ad. 190x135 (halveA4liggend.qxp_Opmaak 1 12-09-18 12:37 Pagina 1 033_Advertentie_190-140 - Presentatiegids Voorwaarts 2020.indd 1

EIGENTIJDS

BETROKKEN

16-7-2020 09:54:00

TOONAANGEVEND

DICHTBIJ

TRANSPARANT

HERKENBAAR

Thuis in de Stedendriehoek Van den Belt makelaars is een deskundig, eigentijds en toonaangevend makelaarskantoor gevestigd in Twello. Wij zijn zeer betrokken bij al onze klanten en zijn door onze centrale ligging in de gemeente Voorst altijd dichtbij. Voor gewoon een kop koffie of vrijblijvend adviesgesprek kunt u te allen tijde bij ons binnen komen lopen. Wij helpen u graag.

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello Telefoon (0571) 27 3377 info@vdbeltmakelaars.nl www.vdbeltmakelaars.nl

18

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


Selectie Volleybal Heren Seizoen 2020-2021

Marloes Leusink Trainer-coach

Jacco Lemmen Libero/Spelverdeler

DaniĂŤl van Ommen Passer-loper

Enno Boersma Spelverdeler

Wilco Kleine Passer-loper

Erik Tijhuis Diagonaal

Thomas Wolters Diagonaal

Lars Klunder Midden

Rutger de Croon Passer-loper/Libero

Joris van Nunen Midden/Diagonaal

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

19


Hietweideweg 4

Een goede adviseur scoort altijd!

7391 XX Twello 0571 27 33 55 info@snpadviseurs.nl

voorheen:

www.snpadviseurs.nl

IETS TE VIEREN? DIT DOE JE BIJ DE DEVENTER BUITENSOCIËTEIT!

Volg ons ook op facebook

www.bowlingdeventer.nl

@bowlingdeworp

info@bowlingdeventer.nl


Tekst: Ralph Tip

Vier Hofsteden Toernooi: een festival voor het hele gezin

Foto: website www.vierhofsteden.nl

Als je lid bent van Voorwaarts weet je niet beter. Eens per

regio rechtstreeks benaderen om teams

jaar wordt er niet gevoetbald op het gras aan De Laene, maar

te laten meedoen. In combinatie met

gevolleybald; het Vier Hofsteden Toernooi, ook wel VHT. En of je

al die recreatieteams zou dat een mooi

het nou kunt of niet, het is en blijft een heerlijk toernooi. “Ik keek

compleet beeld geven.

er vroeger al het hele jaar naar uit, overdag lekker volleyballen en dan daarna met een drankje blijven hangen. Even naar huis en hoppa

En we blijven inzetten op de jeugd

de tent in.” Arnold Voortman, Belinda Berendsen en Kim Horstink

natuurlijk. Eerst op vrijdagmiddag het

hebben er mooie herinneringen aan. Het was mede de reden om in

schoolvolleybaltoernooi dat we samen

de nieuwe VHT-commissie te stappen.

met de gemeente organiseren en verder ook een toernooi voor de mini’s en de

“Dit toernooi mag gewoon nooit

aan een cocktailbar etc. Je volleybalt dan

verloren gaan en toen we hoorden

tot einde van de middag en blijft daarna

dat de leden van de commissie wilden

hangen. We sluiten af met een live band

stoppen hebben we de koppen bij elkaar

en rond 22.00 uur gaat iedereen blij naar

gestoken. We waren er snel uit hoor. En

huis.”

we hebben leuke plannen, al zeggen we het zelf. Kijk zoals vroeger zal het niet

We willen ook veld 2 weer als

meer worden, met 150 teams overal

volleybalveld gaan gebruiken. In de

vandaan, zelfs uit Engeland, Frankrijk,

laatste jaren stonden daar springkussens

Duitsland, noem maar op, grote camping

voor de jeugd. Super leuk, maar we

er bij. Tijden veranderen, mensen doen

gaan daar mobiele netten plaatsen. Zo

andere dingen, maar dat betekent dat

heb je met de twee kunstgrasvelden, de

je moet kijken waar nu behoefte aan

beach en veld 1 het volleybal echt om je

is. Het moet een volleybalfeestje zijn

clubgebouw heen. Het zou geweldig zijn

voor iedereen. Dat betekent dat we toe

als je dan meteen voor het clubgebouw

willen naar een festivalidee. Je kan met

weer de wat hogere teams kunt laten

het hele gezin komen. Voor de kinderen

spelen, net als eerder. Want dat is toch

is er veel te doen, ouders komen lekker

echt ook wel een ambitie; meer teams

volleyballen, er is de hele dag live muziek,

van niveau naar De Laene halen. We

er zijn lekkere hapjes en drankjes, denk

gaan bijvoorbeeld grote clubs uit de

A-, B- en C-jeugd. Zo kan de jeugd nu al kennis maken met het VHT. Dat is toch een beetje opvoeding.

En hoe mooi zou het zijn dat je dan op termijn toch weer naar een tweedaags toernooi kunt..... dromen mag toch?!

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

21


“Samen wer ken aan de mooiste verbouwingen dat is onze passie!”

NIEUWBOUW, AANBOUW,VERBOUW ONDERHOUD & RESTAURATIE De Smederij 3, 7396 DA Terwolde Tel: 0571-841866

BOUWBEDRIJF-GROTERS.NL


Dames 1 vrouwenvoetbal, opnieuw in de competitie Ze komt er drie dagen in de week

Beginnen is het moeilijkste, maar de stap

Dankzij het contact met de omliggende

voor uit Groningen, maar dat vindt ze

is gemaakt. Een prachtig vooruitzicht,

verenigingen is er een Regioselectie ont-

helemaal niet erg. Tessa van de Kamp

vindt ook Tessa. “Bij het team van MO19

staan. Ook daar speelt Voorwaarts een

kan Voorwaarts niet los laten. De student

team van vorig jaar begon het steeds

rol in. Tessa vertelt: “De Regio­selectie

bewegingswetenschappen aan de

meer te leven om toch een nieuwe uit-

is een opzet van verschillende clubs in

Rijksuniversiteit in Groningen verzorgt

daging aan te gaan en een stap hogerop

deze buurt in combinatie met Sport­

meerdere trainingen per week, begeleidt

te gaan. Het was dit jaar mogelijk om een

bedrijf Deventer om het niveau van het

in het weekend meerdere voetbalteams

damesteam te starten, dus waarom niet?

meidenvoetbal in de regio te verhogen.

en is ook nog eens lid van de dames-

Komende jaren is er aanwas vanuit de

Ondertussen is er een nauwe samen­

voetbalcommissie. Die commissie heeft

MO17, MO15 en MO13 dus dit houdt

werking met de KNVB en FC Twente om

er voor gezorgd dat er komend jaar

zeker stand voor de toekomst.”

onderling oefenwedstrijden te spelen. Op

weer een Dames 1 te bewonderen valt

dit moment voetballen zeven meiden van

bij Voorwaarts. En dat is niet alles: “We

Voorwaarts telt nu ruim 70 voetbal-

Voorwaarts bij de Regioselectie, die nu is

hebben niet alleen Dames 1, we hebben

lende meiden. Er zijn speelsters van alle

opgezet voor meiden MO13 tot MO16.

een MO17, een MO15 en een MO13.

leeftijden, vanaf de mini’s tot aan de

We zitten dus voorlopig wel goed bij

We zitten dus voorlopig wel goed bij

Dames 1. Naast het dames seniorenelftal,

Voorwaarts.”

Voorwaarts!”

zijn er twee volledige juniorenelftallen (MO15 en MO17) en er is één volledig

Het vrouwenvoetbal staat bij Voorwaarts

pupillenelftal MO13. De vernieuwde

dus weer op de kaart. Na een lange tijd

damescommissie, waar Tessa dus deel

komt er dit seizoen weer een Dames

van uitmaakt, zet zich fanatiek in voor de

1 team uit in de voetbalcompetitie. Zij

meiden en natuurlijk voor Voorwaarts.

zullen starten in de 5e klasse, de keuze

Een belangrijke taak ligt er voor hen om

is gemaakt voor de zaterdagcompetitie.

ervoor te zorgen dat er voor iedereen

Het is de dag van de week waarop ook

een plek is bij de club is. Tussen de

de andere meidenteams van Voorwaarts

jongens of binnen de eigen meidenteams.

spelen. “Om te wennen aan deze com-

De commissie gaat vooral over het wer-

petitie leek het ons verstandig om eerst

ven en behouden van de meiden binnen

op een lager niveau te beginnen, het

de club, de teamindelingen worden mede

startpunt is dan de 5e klasse. De vorm

bepaald door de technische commissie

van het spel en het tempo verschillen

binnen de voetbalafdeling.

nogal tussen de junioren- en senioren teams in het damesvoetbal. Als het goed gaat promoveren we vanzelf.“ Tekst: Hans Haagen

Regioselectie mooi initiatief voor verdere groei Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

23


Voorwaarts Dames 1 Seizoen 2020-2021

24

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

25


Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis! Expert Twello

Duistervoordseweg 11 (0571) 271346

UNIEK BIJ DETUINENVANBOSCH

MOODBOARD MAKER

Het maken van een moodboard is een goede eerste stap bij het bepalen van de sfeer van uw droomtuin. Beelden zeggen immers vaak meer dan woorden

MAAK UW EIGEN MOODBOARD OP DETUINENVANBOSCH.NL

Koppelstraat 42, Twello | T 0571 27 04 73 | info@detuinenvanbosch.nl

detuinen vanbosch


Selectie Dames Seizoen 2020-2021

Remco Pijnappel Trainer

Tom Overmars Trainer

Tessa van de Kamp Leider

Gerard Albers Leider

Fleur van der Wiel Keeper

Carola Draaisma Verdediger

Jinke Jansen Verdediger

Joelle van Bussel Verdediger

Maike Oosterhoff Verdediger

Donna van der Wiel Middenvelder

Jikke Bowles Middenvelder

Maaike Reuver Middenvelder

Melissa Huisman Middenvelder

Felicia Dito Aanvaller

Fleur van Essen Aanvaller

Madelon Draaisma Aanvaller

Nienke Albers Aanvaller

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

27


Grondwerk & Sierbestrating Schutting & Veranda Beplanting & Gazon Zwemvijver tot beregening Levering materiaal voor de doe-het-zelver

06-10516655 hoveniersbedrijfjutten.nl

Voor alles in en om uw tuin!


Na het voetballen richting een scheidsrechtersloopbaan Voorwaarts levert niet alleen goede voetballers af maar ook goede

Ik kom bij de grootste amateurclubs van

scheidsrechters. Daar zijn Gerard Driessen en Quiten Hafkamp de

Nederland en fluit regelmatig bij BVO's,

perfecte voorbeelden van. De één fluit wekelijks een wedstrijd bij

waaronder Vitesse, PEC Zwolle, Go

een club uit het betaald voetbal, de ander mocht op zijn 15e al de

Ahead Eagles, AZ, FC Utrecht, FC Gronin-

derby tussen Voorwaarts Twello JO17 en SV Twello JO 17 leiden. De

gen. Helaas heb ik nog niet de 'grote drie'

basis leerden ze gewoon op sportpark De Laene. En hoewel ze dan

Ajax, F­ eijenoord en PSV mogen fluiten,

in het weekend overal in Nederland hun wedstrijden fluiten, komen

mis­schien aankomend seizoen.” Dit kost

heel graag terug naar Twello.

veel tijd en energie en meer ambitie hoeft voor hem niet. Hij heeft al aardig wat meegemaakt lezen we.

Gerard en Quinten zijn beiden opge­

op de zondag bij de senioren. Na e­ nkele

Terug naar Quinten. Alhoewel hij nu op

groeid bij Voorwaarts. Gerard begon al op

jaren heb ik, om praktische redenen, de

zijn 18-jarige leeftijd ook al aardig wat

7-jarige leeftijd te voetballen. Voorwaarts

overgang gemaakt naar het junioren­

ervaring heeft, begon hij al op zijn 12e jaar

bevond zich tegenover hun huis waar hij

voetbal. Ik heb inmiddels een aantal extra

met het fluiten binnen Voorwaarts. Ook

woonde aan de Kerklaan, dus de keuze

scheids­rechterscursussen binnen de KNVB

hij vertelt het verloop van de stap van

voor de club was logisch. Hij bleef actief

­gevolgd en ben ook gecertificeerd coach

voetballer naar scheidsrechter. “Het begon

als voetballer tot zijn 18e jaar. Daarna

van beginnende K ­ NVB-scheidsrechters.

allemaal bij mijn maatschappelijke stage in

maakte hij de overstap naar het wielren-

Dat zijn scheidsrechters die deelnemen

de 1e klas havo/vwo. Ik wilde graag iets

nen. “Toen mijn oudste zoon Lars ging

aan de cursus SO3 en die begeleid ik dan

doen wat in connectie stond met mijn

voetballen ben ik gestopt met mijn wieler­

een aantal wedstrijden die ze fluiten.”

interesses, met voetbal. En dan kom je al

carrière en ben ik weer bij Voorwaarts

Gerard heeft er een aardige loopbaan op

snel uit op trainer van een elftal. Ik stond

terecht gekomen. Daar werd ik l­eider

zitten inmiddels. Hij vertelt: “Ik ben begon-

op het punt om dat te gaan doen toen ik

en trainer van mijn zoon Lars en l­ater

nen als pupillenscheidsrechter bij Voor-

hoorde dat een deel van mijn team ging

van mijn zoon Ralf. Ook heb ik d ­ iverse

waarts en heb later de overstap g­ emaakt

fluiten bij Voorwaarts omdat vanuit de

functies binnen de pupillen­commissie

naar de KNVB. Eerst op de zondag bij

club de cursus pupillen­scheidsrechter werd

bekleed waaronder wedstrijdsecretaris en

de lagere seniorenelftallen en vervolgens

gestart. Daarna heb ik in 2017 de cursus

algemeen coördinator.”

heb ik promotie gemaakt naar de hogere

verenigings­scheidsrechter gedaan binnen

­senioren standaardelftallen. Bij de overstap

Voorwaarts. Toen moest ik wel een keuze

Quinten is begonnen in de F’jes en is tot aan de JO17 doorgegaan met voetballen bij Voorwaarts. “Ik ben begonnen met voetballen bij Voorwaarts omdat heel mijn familie Voorwaartsmensen zijn, dus voor mij was er eigenlijk maar één l­ogische keuze.“ Tsja, wie kent niet zijn opa Jo

Ik kom bij de grootste amateurclubs van Nederland en fluit regelmatig bij BVO’s.

Hafkamp en vader John Hafkamp, beide talentvolle keepers. John runt nog steeds

naar het juniorenvoetbal begon ik direct

maken tussen zelf blijven voetballen in de

met veel e­ nthou­siasme zijn k­ eepersschool

op divisieniveau. En dat varieerde van

JO17 of om me volledig te focussen op

op de velden van V ­ oorwaarts.

4e divisie O19 tot 1e d ­ ivisie O15. Vorig

het fluiten en een KNVB-opleiding te gaan

seizoen heb ik promotie gemaakt naar

volgen. Ik heb gekozen om me v­ olledig

Gerard en zijn zoon Lars gingen gezamen-

de landelijke j­eugdgroep B, de één na

te richten op het fluiten en heb toen de

lijk een scheidsrechter cursus bij de

hoogste categorie. Dat zijn wed­strijden

scheids­rechtersopleiding 3 g­ evolgd. Via de

KNVB volgen en hebben deze beide

van 1e divisie O19 tot eredivisie O15. Nu

KNVB ben ik verder gegaan en dan begin

succesvol afgerond. Gerard: “Lars begon

fluit ik dus wed­stijden door het hele land,

je in de startgroep waarin je niveau op dat

als 15-jarige bij de junioren te fluiten en ik

zeg maar van Noord-Holland tot Limburg.

moment wordt gepeild.

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

29


VERKOPEN, AANKOPEN OF EEN HYPOTHEEK AFSLUITEN? Bel of mail voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak! Bieze Makelaars 0571 27 44 94 twello@bieze-makelaars.nl

Makelaars & Hypotheken

WWW.BIEZE-MAKELAARS.NL

Bieze Hypotheken 0571 27 62 02 hypotheken@bieze-makelaars.nl


Vanaf dat punt wordt bepaald in welke

zeker. Hij zit nu wel bij een ‘talentengroep’

Het contact met de scheidsrechters­

groep je na de scheidsrechters­opleiding 3

met grotendeels mensen in dezelfde

commissie is er natuurlijk. Quinten: “Ik fluit

komt. Ik ben toen ingestroomd naar groep

leeftijdsgroep die ook ambitie tonen

nog vaak oefenwedstrijden bij Voorwaarts

E en na vorig seizoen ben ik daarna gelijk

op het gebied van fluiten. “We hebben

op doordeweekse avonden of in de

naar groep D gepromoveerd.”

bijeenkomsten waarin onze kennis wordt

weekenden dat ik zelf vrij ben. Dan sta

bijgewerkt en ook spel­regelwijzigingen

ik er altijd voor open om een wedstrijd

Een hoogtepunt voor Quinten is toch wel

worden doorgenomen, bijzondere

bij Voorwaarts te fluiten. Ook ben ik dit

dat hij op zijn 15e werd gevraagd om de

­situaties worden besproken en de conditie

seizoen begonnen met het begeleiden van

bekerwedstrijd tussen Voorwaarts JO17

wordt bij deze bijeen­komsten ook getest.

jonge scheidsrechters die net de opleiding

en SV Twello JO17 te fluiten omdat de

Deze bijeenkomsten vinden vaak twee

pupillenscheidsrechter hebben afgerond

KNVB-scheidsrechter voor deze wedstrijd

keer per paar jaar plaats en vanuit deze

om ze van feedback te voorzien en hen

de avond ervoor had a­ fgezegd en er geen

bijeenkomsten komen er ook af en toe

te coachen. Je bent door de jaren heen

vervanging kon worden geregeld. Iedereen

nog extra mensen bij jouw wedstrijden

een band gaan opbouwen met de mensen

uit de regio weet hoe deze clubs elkaar

kijken.“

binnen Voorwaarts en de club zelf. Die

liggen en dat is een wedstrijd die hem zeker is bijgebleven.

connectie zal ik ook altijd houden.” Fitheid is dus belangrijk, gezien de jaarlijkse check van de scheidsrechters. Gerard

Ook Gerard is nog steeds actief op de

Iedere week worden scheidsrechters

vult aan: “Er zijn jaarlijks zogenaamde

velden. “Ik voetbal op de vrijdagavond,

beoordeeld vanuit de KNVB. Dit ligt ook

themabijeenkomsten om je kennis en

als het fluitprogramma het toelaat, bij de

aan het soort wedstrijd. Vaak worden er

vaardigheden te testen en op peil te

35/45+. Vanaf de start zo'n kleine tien

ook willekeurige wedstrijden uitgekozen.

houden. Bovendien moet ik, omdat ik op

jaar geleden al weer. Met een hele leuke

Aan de hand van de beoordelingen door

een bepaald niveau fluit, aan de officiële

en gezellige groep. Tevens ben ik nog

het seizoen heen bepaalt de KNVB welke

FIFA-fitheidstest voldoen. Dat is dezelfde

beheerder van Sportlink Club. Dat is een

groep voor de scheidsrechter geschikt is.

test als die de eredivisie-scheidsrechters

applicatie waarin de ledenadministratie

De keuze is dan aan de scheidsrechter

moeten afleggen, alleen de eisen zijn iets

is opgenomen maar ook alle wedstrijd­

of men wel of niet hogerop wil. Quinten

minder streng. Kortom, een hele pittige

zaken en financiën in relatie tot de KNVB

gaat eerst niveau D ervaren en dan verder

test. Om de conditie op peil te houden

worden geregeld.”

kijken wat de ambities zijn, maar die zijn er

train ik drie keer in de week.”

Al met al mooi om te zien dat Voorwaarts ook perspectief biedt voor een scope buiten de club maar de klik blijft!

Er zijn jaarlijks zogenaamde themabijeenkomsten om je kennis

Tekst: Hans Haagen

en vaardigheden te testen

31

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

31


Tekst: Rob Klunder

Teambuilding moet Voorwaarts nog sterker maken Was het eerste seizoen als hoofdtrainer van Voorwaarts al onvergetelijk wegens het behaalde kampioenschap, zijn tweede seizoen aan De Laene zal Jochem de Weerdt ook niet snel vergeten. Het onvoltooide seizoen, dat wegens de coronapandemie abrupt in maart eindigde, zorgde ervoor dat het vlaggenschip van Voorwaarts handhaving op eigen kracht niet hoefde te bewerkstelligen. Al had Jochem er goede hoop op dat dit wel gelukt zou zijn. Dat optimisme neemt hij mee naar komend seizoen, wanneer ­Voorwaarts opnieuw in de eerste klasse uitkomt. En met een verloren zoon die op het oude nest terugkeert: Boy Boeloerditi.

32

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


Een behoorlijke teleurstelling. Zo noemt

aantrekkelijk uitstapje naar Berkum

eerste instantie geen duel aan gaan. Een

Jochem de Weerdt het noodgedwongen

en later Excelsior’31. Nu, een klein

gekke gewaarwording, al was iedereen

einde van vorig seizoen. Hoewel hij

decennium later, acteert Voorwaarts

blij dat de bal wel weer rolde. “Zo’n

bekent dat hij het in eerste instantie

opnieuw in deze klasse. “Dat is nog

eerste training is best apart en je ziet

stiekem wel even lekker vond om een

steeds een heel hoog en goed niveau,

dat de jongens daar ook moeite mee

zondagje vrij te hebben, werd het gemis

dus dat ik de Derde Divisie verlaat voor

hadden. Maar gelukkig konden we al snel

van het voetbal in de weken erop al

de eerste klasse vind ik helemaal niet

steeds meer trainen”, zegt Jochem over

gauw erg groot. “Je mist die gasten dan

erg”, zegt Boy over zijn rentree. Als een

de trainingshervatting. De oefenmeester

toch wel en dan is een paar maand

stap terug ziet hij het dan ook totaal

was al erg blij dat iedereen weer op

vrij ineens wel heel veel”, zegt Jochem

niet, maar hij is wel blij dat er wat meer

het veld stond. Hoewel de groep elkaar

via Skype. Waar we de oefenmeester

regionale wedstrijden op het programma

amper zag, was het contact onderling

normaal aan de rand van het veld

staan. “Het was hartstikke leuk om in

er zeker wel. “In het begin van de

spreken, treffen we hem deze jaargang

de Derde Divisie te voetballen, maar

coronacrisis hebben we veel contact

achter een beeldscherm. Met toch wel

het koste zo veel tijd. Alleen vorig

in onze whatsappgroep onderhouden”

wat trots blikt hij terug op het afgelopen

jaar al hadden we iets van vijfduizend

zegt Jochem. “Er werden verschillende

seizoen. Een seizoen dat hij niet per

kilometer naar uitwedstrijden gereden.

uitdagingen en ‘challenges’ bedacht en

sé als leerjaar wil bestempelen. “We

We moesten bijvoorbeeld helemaal naar

er werd om beurten ‘gevlogd’. Elke dag

hebben hele goede wedstrijden gespeeld

Zeeland. Daar was ik wel klaar mee.” De

was iemand anders aan de beurt om het

en hebben zeker een hoop ervaringen

flirt met Voorwaarts bleef in al die jaren

team mee te nemen hoe zijn dag er uit

opgedaan. Het was dan ook zeker geen

aanwezig. Regelmatig was Boy te vinden

zag tijdens de coronacrisis. Daardoor

verloren jaar.”

op het sportpark om als toeschouwers

ontstond een groepsgevoel. Het trainen

Voorwaarts te supporteren. “Een

zelf moesten de jongens individueel

Extra impuls

paar jaar terug sprak ik al eens met

doen. We hebben ze wel wat schema’s

Al in januari verlengde Jochem zijn

Voorwaarts, maar toen was het eigenlijk

gegeven om maar iedereen moest

contract met wederom een seizoen. De

nog net te vroeg. Nu is er privé het

zelf weten wat ze er mee deden. Het

potentie die hij nog in het team ziet, plus

nodige veranderd en vind ik het mooi om

belangrijkste was dat iedereen veilig en

de teamspirit die aanwezig is in de groep,

terug te keren. Ik ben Voorwaarts altijd

gezond bleef.”

deden hem niet lang nadenken. Dat het

blijven volgen.” Blaffen wel, maar bijten niet

team ook nog eens een kwaliteitsimpuls zou krijgen was bonus, want pas na de

Vloggen en challenges

Na een maandenlange stilte kan er

contractverlening werd duidelijk dat

En dus sloot Boy begin van de zomer aan

nu dus eindelijk weer over voetbal

Jochem komend seizoen de beschikking

bij de eerste trainingen van het nieuwe

gesproken worden. Het voetbaldier in

krijgt over een oude bekende: Boy

seizoen aan. Trainen op afstand van

Jochem werd gedwongen om een paar

Boeloerditi. De 30-jarige Boy komt over

elkaar. Een balletje toespelen, maar in

maand a­ fstand te nemen van zijn geliefde

van Derde Divisionist Excelsior’31 en hoefde er niet lang over na te denken om weer zijn wedstrijden aan De Laene te spelen. “Voorwaarts is mijn club en ik wil weer lekker bij Voorwaarts voetballen. Ik had mijn neefje Nino (Wattimena red.) al eens ingeseind dat ik wel weer bij Voorwaarts wil voetballen en daarna ging het eigenlijk best snel.” Negen jaar en vijfduizend kilometer per jaar later Alsof hij niet weggeweest is. Zo voelt het volgens Boy wel, nu hij na negen jaar terugkeert op het oude nest. En op papier lijkt dat ook zeker zo. Boy

Ook oude bekende bij de leiding

Jochem ondersteunen. “Een rol als

Met ingang van het nieuwe seizoen

assistent klinkt zo stom, daarom

zal Sander Hulshof de technische

noem ik het een sparringspartner.

staf komen versterken. Daarmee

We zijn samen de trainer, alleen

keert hij ook terug bij zijn oude

ik ben eindverantwoordelijk”,

club. In het verleden heeft Sander

zegt Jochem over de rolverdeling.

als speler onder andere het eerste

De oefenmeester kijkt uit naar

gehaald. Na zijn voetbalcarrière is

de samenwerking met zijn

hij als trainer aan de slag gegaan

nieuwe compagnon. “Ik ben een

en vanuit die rol komt hij als

mensenmens en de klik met Sander

hoofdcoach over van Activia.

was er. Ik heb alle vertrouwen in

Sander komt als ‘sparringspartner’

een leuk seizoen.”

liet in 2011 zijn jeugdliefde Voorwaarts in de eerste klasse achter voor een

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

33


ONTWERP & BOUW SAMEN MET ONS JOUW DROOMHUIS Martinusweg 19 Twello I hegemanbouwteam.nl


spelletje. Nu de voorbereidingen weer

Plezier

groot is.” Een concrete doelstelling

gestart zijn, weet Jochem precies waaraan

Na het kampioensjaar, waarin veel

qua prestaties heeft Jochem (nog)

gewerkt kan worden met het oog op

gewonnen werd, lagen de kaarten

niet. “De sportman in mij wil uiteraard

een succesvol nieuw seizoen. “De eerste

afgelopen jaar anders op tafel. Er werden

winnen, maar de groep moet het met

klasse was voor veel spelers nieuw en

immers ineens veel wedstrijden verloren.

elkaar leuk hebben. We moeten plezier

ineens verloren we ook wedstrijden.

Uit die nederlagen wil Jochem het liefst

uitstralen en dan komen de prestaties.

­Verslappen kan namelijk niet in deze

komend seizoen lessen trekken. “Het

Daar ben ik van overtuigd.” Aan Boy

klasse.

kampioensjaar was allemaal leuk en

zal het niet liggen. Hij is al volledig in

aardig, maar nu kwam het voor dat we

het groepsproces betrokken en kijkt

bijvoorbeeld vier keer achter elkaar

uit om weer doelpunten in het oranje

verloren. Dan leer je elkaar pas goed

zwart te maken. “Ik ken een groot deel

kennen. Iedereen bleef echter positief

van de groep en de sfeer is hartstikke

en dat is belangrijk.” Dat optimisme

goed. “Ik had al wat meegekregen van

zal ook komend seizoen als een rode

de teambuilding en de challenges die

draad door de selectie lopen als het

het team heeft uitgevoerd, want ik heb

aan Jochem ligt. Voor de leiding ligt een

voor een van de jongens zijn challenge

enorme uitdaging, want de concurrentie

moeten filmen, dus ik ben helemaal op

in de selectie is groot. “De groep blijft

de hoogte. De concurrentie is groot

bij elkaar en dat is positief. We hebben

in de groep, maar het plezier is er. Ik

daarnaast met de komst van Samuel

heb zin om weer doelpunten voor

Wakana en van Boy extra kwaliteit

Voorwaarts te maken.”

We blaffen wel, maar bijten niet. En dat moet anders. En daar hebben we hopelijk van geleerd.

erbij. Dat betekent dat de concurrentie

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

35


Tekst: Hans Haagen

Tino Broekhof 25 jaar elftalbegeleider van het eerste Wie kent hem niet. De man met trainingsjack en sigaar die ijsberend langs de zijlijn van het veld loopt. Het schreeuwen naar de scheidsrechter is in de loop der jaren een stuk minder geworden, maar fanatiek is hij nog steeds. In alles wat hij doet trouwens. Want Tino Broekhof is niet voor niets begonnen aan zijn 25e jaar als teammanager bij het eerste voetbalelftal. En in die 25 jaar heeft hij hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Op zijn 7e jaar begon hij met voetballen en is dat blijven doen, met een dienst­ plicht tussenstop, tot in de lagere seniorenelftallen. Tino vertelt in vogelvlucht de route naar zijn huidige functie: “Ik ben begonnen als leider van de B2 en A2 in de jaren ‘80’. Henk Massink werd hoofdtrainer van het 1e elftal en zij zochten nog een grensrechter voor het 2e elftal. Henk zei: ‘Je kunt beter gaan vlaggen, want dat voetballen van jou stelt niks meer voor’. Ik heb de wijze woorden van Henk opgevolgd, en ben zo’n 5 jaar grensrechter/leider van het 2e elftal geweest.” Daarna ­volgde het verzoek of hij Jan ­Timmermans op wilde volgen als elftalbegeleider bij het eerste. “De bedoeling was dat het maar voor even zou zijn, maar nu zit ik hier 25 jaar later nog steeds, als leider/ teammanager van het 1e elftal.”

36

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


De eerst 20 jaar deed Tino alles zelf:

jk het kampioenschap in het seizoen

veranderd. De faciliteiten die de jongens

“Ik regelde de bus, de contacten met

2018-2019. “Dit was wederom weer een

krijgen, zijn ten opzichte van vroeger zo

het bestuur van de andere clubs,

kampioenschap wat we in de week van

goed als niet verandert.”

oefenwedstrijden, winterprogramma’s,

het 85-jarig bestaan van de club mochten

Corona heeft zeker impact gehad op het

scheidsrechters en ik hield contact met

vieren. Het was een moeilijke wedstrijd

nauwe contact met de spelersgroep. “Ik

de KNVB. Nu heb ik assistentie van Jan

tegen Achilles’12 uit Hengelo. Voor

moet toegeven dat ik de jongens in deze

Selhorst en Robin Hafkamp. Eerder was

mijzelf was het een week om nooit te

tijd erg heb gemist. Het was dan ook een

ik iedere dinsdag en donderdag aanwezig

vergeten. Op de dag van oprichting van

leuk idee van Jochem de Weerdt om

bij de trainingen van de jongens, zo

Voorwaarts, 14 mei, overleed helaas mijn

een maand lang vlogs te maken over het

hield ik ook contact met iedereen. Maar

vader. Hij overleed op 86 jarige leeftijd

dagelijkse leven in de coronatijd zonder

door verandering in mijn werk, is dat

en had vanaf zijn jeugd ook een aardig

voetbal. Om verplicht op de zondagen

nu niet meer vanzelfsprekend. Alles wat

Voorwaarts verleden.

thuis te zitten was wel even wennen.

wedstrijd gericht is, doet nu Jan Selhorst.

Zowel als spelend lid en als leider.

Het is dan nu toch ook wel fijn om

Wat betreft de kleding en materialen,

De zondag na het overlijden speelden

wat meer tijd met de familie door te

dat regelt Robin nu.” Zijn vrouw

we een fenomenale wedstrijd en wonnen

brengen.”

Monique doet de was en Tino zorgt nu

met 9-0 van Sc. Overwetering. Deze

eigenlijk alleen nog voor de bus inclusief

overwinning zorgde er min of meer voor

Wat is precies de drive geweest om zo

voldoende proviand en ook dat de

dat we voor het kampioenschap konden

lang door te gaan? “Mijn motto is altijd

kleding netjes klaar ligt. Zo maakt Ineke

gaan. Toen we die week erna in Hengelo

geweest, dat als er een nieuwe trainer

Nikkels voor alle wedstrijden de broodjes

de wedstrijd speelden, met al die oranje

komt, dat de leider/teammanager van het

klaar.

fans naast de zijlijn, gaf dat wel kippenvel.“

1e elftal niet stopt.

Op de donderdagavond worden de selecties voor zondag bekend gemaakt tijdens de training. Tino probeert zo veel mogelijk dan aanwezig te zijn. “Het geeft duidelijkheid naar de jongens of ze mee moeten spelen met het 1e of 2e, zo kunnen ze zich er beter op voorbereiden.”

Om met de winst naar huis te gaan, dat was een mooi gebaar. Het moest zo zijn, het was voor pa.

Een dieptepunt was het seizoen van 2005-2006, met degradatie van de 2e naar de 3e klasse. Maar een jaar later

Rondom de begeleiding is de organisatie

Dit omdat er anders een nieuwe trainer

werd dat al weer recht gezet met de pro-

niet veel veranderd. Hij vervolgt: “Het

in het diepe word gegooid binnen een

motiewedstrijd tegen Apeldoornse Boys.

is ook een goed teken dat wij als

nieuwe club. Mijn drive zit er in dat de

Hoogtepunt was zeker het seizoen van

Voorwaarts zijnde niet aan betaalde

jongens het ook waarderen dat ik blijf. En

2008-2009. “We speelden de beslissings­

spelers doen, maar zoveel mogelijk

zij beslissen dan ook een klein beetje mee

wedstrijd op het terrein van WAVV in

in het collectief. Mede doordat de

of ik doorga of niet. Ik bekijk het verder

Wageningen tegen DIO’30 uit Druten.

Technische Commissie ervoor zorgt dat

per seizoen. Ieder seizoen is een nieuwe

Dit was een mooie wedstrijd en de winst

eerste selectie dichter bij elkaar blijft.

uitdaging. Hoe lang ik nog door ga is nog

zorgde ervoor dat we voor het eerst in

Zo is de samenwerking een stuk beter

een groot vraagteken. Echt weg gaan bij

de geschiedenis van Voorwaarts de 1e

geworden. Toen ik erbij kwam, nu dus

de club zal toch niet gebeuren.”

klasse behaalden. Dit kampioenschap was

25 jaar geleden, was de gemiddelde

toevallig ook een week voordat we het

leeftijd hoger dan nu. Als je nu naar het

75-jarig bestaan van de club vierden.” Het

eerste elftal kijkt, zit er veel ambitie in de

meest recente hoogtepunt is natuurli-

jongere jongens. Eromheen is er niet veel

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

37


JOHNWIJNBERGEN.NL KUNSTSTOF BAKKEN EN PALLETS Nieuw en gebruikt


Indeling seizoen 2020-2021 1e klasse E Oost De Bataven Aanvang wedstrijden: 14.30 uur Sportpark Walburgen Nijmeegsestraat 65B 6691 CM Gendt Telefoon: (0481) 42 18 82 Website: www.bataven.nl

Heino Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Kampen Stationsweg 10 8141 SC Heino Telefoon: (0572) 39 20 33 Website: www.vvheino.nl

Tubantia Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Bijenkorf Verlengde Polluxweg 10 7557 XH Hengelo OV Telefoon: (074) 243 61 90 Website: www.hvv-tubantia.nl

Bemmel SC Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Ressen Ressensestraat 30b 6684 DA Bemmel Telefoon: (0481) 46 21 03 Website: sportclubbemmel.nl

MASV Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Malburgen West Dovennetellaan 150 8641 EE Arnhem Telefoon: (026) 321 19 67 Website: www.masv.nl

TVC ‘28 Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Grote Moat Sportlaan 10 7351 LD Tubbergen Telefoon: (0546) 62 18 85 Website: www.tvc28.nl

BVC ‘12 Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark ‘t Groothuis Alde Wetering 1 6573 AZ Beek Telefoon: (024) 684 12 23 Website: www.bvc12.nl

RHODA Raalte Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Tijenraan Zwolsestraat 76 8101 AE Raalte Telefoon: (0572) 35 20 10 Website: www.rodha.nl

Voorwaarts Twello Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Laene Kerklaan 2a 7391 AN Twello Telefoon (0571) 27 13 32 Website: www.voorwaartstwello.nl

Columbia Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Winkewijert Winkewijertlaan 80 7334 CM Apeldoorn Telefoon: (055) 533 49 40 Website: www.avvcolumbia.nl

RKHVV Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Blauwenburcht Blauwenburcht 1 6852 NS Huissen Telefoon: (026) 325 11 34 Website: www.rkhvv.nl

Winterswijk FC Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Jaspers Jaspersweg 5 7103 AV Winterswijk Telefoon: (0543) 51 55 80 Website: fcwinterswijk.nl

FC Dalfsen Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark Gerner Gerner Haersolteweg 8-10 7722 SE Dalfsen Telefoon: (0529) 43 19 71 Website: www.fcdalfsen.nl

STEVO Aanvang wedstrijden: 14.00 uur Sportpark De Peuverweide Vinckenweg 9 7678 TA Geesteren Telefoon: (0546) 63 15 94 Website: www.stevogeesteren.nl

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

39


Woudweg 7, Teuge | Weteringstraat 4, Twello Telefoon: 055-3231210 | info@haverkamp.nl I.v.m. 2 vestigingen graag contact opnemen om een afspraak te maken.


Wedstrijdprogramma 2020-2021 1e klasse E Oost 29 november 2020 SC Bemmel - De Bataven Columbia - RKHVV Heino - Dalfsen MASV - FC Winterswijk Rohda Raalte - TVC ‘28 Tubantia - BVC ‘12 Voorwaarts Twello - Stevo 6 december 2020 BVC '12 - SC Bemmel Dalfsen - MASV FC Winterswijk - Columbia RKHVV - Heino Stevo - Rohda Raalte TVC '28 - Voorwaarts Twello Tubantia - De Bataven

14 maart 2021 Columbia FC Winterswijk Heino MASV Rohda Raalte Tubantia Voorwaarts Twello

- TVC '28 - BVC '12 - Stevo - De Bataven - Dalfsen - SC Bemmel - RKHVV

21 maart 2021 BVC ‘12 De Bataven SC Bemmel Columbia Dalfsen Heino RKHVV

- Rohda Raalte - TVC ‘28 - Stevo - FC Winterswijk - Tubantia - Voorwaarts Twello - MASV

13 december 2020 De Bataven - Stevo SC Bemmel - Tubantia Columbia - Heino MASV - RKHVV Rohda Raalte - BVC ‘12 TVC ‘28 - Dalfsen Voorwaarts Twello - FC Winterswijk

28 maart 2021 SC Bemmel MASV RKHVV Stevo TVC '28 Tubantia Voorwaarts Twello

- Dalfsen - Heino - Columbia - De Bataven - Rohda Raalte - FC Winterswijk - BVC '12

- Rohda Raalte - Voorwaarts Twello - BVC ‘12 - Stevo - SC Bemmel - Tubantia - TVC ‘28

17 januari 2021 BVC '12 FC Winterswijk Heino RKHVV Stevo Tubantia Voorwaarts Twello

- TVC '28 - De Bataven - MASV - Dalfsen - SC Bemmel - Columbia - Rohda Raalte

- Columbia - RKHVV - Dalfsen - SC Bemmel - MASV - Heino - Tubantia

24 januari 2021 De Bataven SC Bemmel Columbia Dalfsen MASV Rohda Raalte TVC ‘28

18 april 2021 SC Bemmel MASV RKHVV Stevo TVC '28 Tubantia Voorwaarts Twello

- Heino - Voorwaarts Twello - BVC ‘12 - FC Winterswijk - Stevo - Tubantia - RKHVV

- MASV - Tubantia - SC Bemmel - TVC ‘28 - Voorwaarts Twello - RKHVV - Stevo

- TVC ‘28 - Stevo - De Bataven - FC Winterswijk - BVC ‘12 - Voorwaarts Twello - Rohda Raalte

31 januari 2021 BVC '12 FC Winterswijk Heino RKHVV Stevo Tubantia Voorwaarts Twello

25 april 2021 BVC ‘12 De Bataven Columbia Dalfsen FC Winterswijk Heino Rohda Raalte

- Dalfsen - SC Bemmel - Rohda Raalte - De Bataven - TVC '28 - MASV - Columbia

9 mei 2021 De Bataven SC Bemmel Heino MASV RKHVV Stevo Voorwaarts Twello

- Dalfsen - BVC '12 - Columbia - Rohda Raalte - Tubantia - FC Winterswijk - TVC '28

11 april 2021 BVC ‘12 De Bataven Columbia Dalfsen FC Winterswijk Heino Rohda Raalte

- RKHVV - SC Bemmel - Tubantia - Stevo - MASV - TVC ‘28 - Voorwaarts Twello

16 mei 2021 BVC ‘12 Columbia Dalfsen FC Winterswijk Rohda Raalte TVC ‘28 Tubantia

- Stevo - MASV - RKHVV - Heino - De Bataven - SC Bemmel - Voorwaarts Twello

20 september 2020 BVC '12 - De Bataven SC Bemmel - MASV Columbia - Dalfsen Rohda Raalte - FC Winterswijk TVC '28 - Stevo Tubantia - RKHVV Voorwaarts Twello - Heino 27 september 2020 De Bataven - Voorwaarts Twello Dalfsen - SC Bemmel FC Winterswijk - TVC ‘28 Heino - Tubantia MASV - Columbia RKHVV - Rohda Raalte Stevo - BVC ‘12 4 oktober 2020 BVC '12 - FC Winterswijk SC Bemmel - Columbia Rohda Raalte - Heino Stevo - RKHVV TVC '28 - De Bataven Tubantia - Dalfsen Voorwaarts Twello - MASV 11 oktober 2020 De Bataven Columbia Dalfsen FC Winterswijk Heino MASV RKHVV 18 oktober 2020 BVC '12 De Bataven FC Winterswijk Rohda Raalte Stevo TVC '28 Voorwaarts Twello 25 oktober 2020 SC Bemmel Columbia Dalfsen Heino MASV RKHVV Tubantia 1 november 2020 BVC '12 De Bataven FC Winterswijk Rohda Raalte Stevo TVC '28 Voorwaarts Twello 8 november 2020 SC Bemmel Columbia Dalfsen Heino MASV RKHVV Tubantia

- Heino - Columbia - RKHVV - MASV - Dalfsen - Tubantia - SC Bemmel - FC Winterswijk - Rohda Raalte - Voorwaarts Twello - De Bataven - TVC ‘28 - BVC ‘12 - Stevo

22 november 2020 BVC '12 - Voorwaarts Twello De Bataven - MASV Dalfsen - Rohda Raalte FC Winterswijk - Tubantia RKHVV - SC Bemmel Stevo - Heino TVC '28 - Columbia

7 februari 2021 De Bataven SC Bemmel Dalfsen MASV Rohda Raalte Stevo TVC ‘28 28 februari 2021 Columbia FC Winterswijk Heino MASV RKHVV Tubantia Voorwaarts Twello 7 maart 2021 BVC ‘12 De Bataven SC Bemmel Dalfsen Rohda Raalte Stevo TVC ‘28

- BVC ‘12 - Heino - Columbia - Voorwaarts Twello - RKHVV - Tubantia - FC Winterswijk - De Bataven - Rohda Raalte - BVC '12 - SC Bemmel - Stevo - TVC '28 - Dalfsen - Tubantia - FC Winterswijk - RKHVV - Heino - Columbia - Voorwaarts Twello - MASV

- Rohda Raalte - Dalfsen - FC Winterswijk - Columbia - BVC '12 - Heino - De Bataven

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

41


Staf Seizoen 2020-2021

Keepers/ verdediging Seizoen 2020-2021

Verdediging/ middenveld Seizoen 2020-2021


Middenveld Seizoen 2020-2021

Aanval Seizoen 2020-2021


Seizoen 2020-2021

Hoofdselectie Voetbal 44

Jochem de Weerdt Hoofdtrainer

Tino Broekhof Teammanager

Robin Hafkamp Teammanager

YoĂŤl Finke Keeper

Kenn Hafkamp Keeper

Mark Mulder Verdediger

Chiel Grieving Verdediger

Ismar Maglajlic Middenvelder

Lars Teunissen Middenvelder

Samuel Wakana Middenvelder

Justus van Gijtenbeek Middenvelder

Bruce Schotman Aanvaller

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


Jan Selhorst Teammanager

Herman Bril Assistent scheidsrechter

Dominic van Hoof Keeperstrainer

Ede Wattimena Verzorger

Marlo de Groot Verdediger

Matthijs Kamphuis Verdediger

Nino Wattimena Verdediger

Pim Havekes Verdediger

Luuk Grieving Middenvelder

Nando Manuputty Middenvelder

Nick Linthorst Middenvelder

Rick Timmermans Middenvelder

Boy Boeloerditi Aanvaller

Joey Teering Aanvaller

Marcus van Geelen Aanvaller

Simon Rutgers Aanvaller

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

45


nden?” a r b r e v n ë ie “Calor ën per uur! 50 calorie Tuinieren - 3

Hoveniersbedrijf Isidorushoeve “Johnny Dijkman” Rijksstraatweg 189 7391 MN Twello T: 0571-274926 / 06-51935827 E: isidorushoeve@gmail.com W: www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl


Hoe een man met een fluitje ons bijna het ­kampioenschap kostte

In dit artikel wordt de eerste selectie van het seizoen 1969/70 doorgelicht. Betrokkenen schetsen het team en het tijdsbeeld waarin het zich bewoog. Tekst: Jurjen IJsseldijk

VOORWAARTS TWELLO Naam: Voorwaarts Twello als Opgericht: 14 mei 1934

Foto: Jan Bouwmeester en Bart Pol

H

et scheelde weinig, of

daar nu zo’n 1.000 spelers,

het voetbalkampioen­

van jong tot oud, nog steeds in

schap van Voorwaarts uit 1970

het prachtige oranje-zwart.

RKSV Voorwaarts an 2a te Twello Terrein De Laene, Kerkla

was er helemaal niet geweest. Vijftig jaar geleden werd het

Dit artikel neemt u mee, 50

Erelijst

feest ons bijna door de neus

jaar terug in de tijd, toen

geboord door een over­ent­

Voorwaarts nog amper 250

housiaste supporter langs de

actieve leden had. We staan

lijn. Is uw interesse gewekt?

op de middenstip van het

We komen er zo op terug.

hoofdveld van toen. Niet zo’n

46/47 GVB 2C, Kampioen in: 1942, 19 /55 GVB 1A, 1951/52 GVB 2A, 1954 /63 GVB 1A, 1961/62 GVB 1A, 1962 /79 GVB 2A, 1969/70 GVB 1A, 1978 /85 Hoofdklasse, 1981/82 GVB 1A, 1984 98/99 KNVB 3B, 1993/94 KNVB 4G, 19 2I, 2018/19 2J. 2006/07 3B, 2008/09 up in 1984, een Winnaar Piet Zoomers-C ilerende clubs in toernooi waaraan 27 jub KNVB deelnamen. het district Oost van de

biljartlaken dat de werkploeg Voor de wat jongere lezer van

tegenwoordig aflevert, maar

dit blad even een korte schets

een wat robuuster veld. Zo

van de situatie toen. Inmiddels

ongeveer op de plek waar nu

kent Voorwaarts zo’n zes

het derde veld ligt, bij de

voetbalvelden aan De Laene.

hoofdingang. Ziet u het al voor

Wekelijks trainen en spelen

zich?

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

47


Het is 1970, u staat netjes met het gezicht naar de Rooms-Katholieke kerk. Voor en achter u de doelpalen, rondom het veld betonnen palen als afrastering, strak in de lak. Op links een houten clubhuis, vrij klein vergeleken met dat van nu. Allemaal gemaakt door vrijwilligers. “Toen al dreef Voorwaarts vooral op het werk van vrijwilligers. Als er iets gedaan moest worden, stond er direct een hele groep paraat”, zegt Gert Sparreboom, die in 1970 net een paar jaar Voorwaarts-lid was. De IJssel (en de Wetering) overgestoken naar Duistervoorde, de liefde achterna. “Ik ben altijd van Voorwaarts blijven houden. Een prachtige club waar iedereen de handen voor elkaar uit de mouwen stak en steekt.” “Dat ik als niet Roomse bij Voorwaarts kwam en ook nog eens een meisje uit Duistervoorde kwam inpikken, werd al gauw vergeten toen ze zagen dat ik op het veld aardig uit de voeten kon.” ­Sparreboom kwam dan ook al snel na zijn komst in het eerste terecht. “Het team waarmee wij in het seizoen 1969-1970 kampioen werden, is een van de betere teams waarin ik heb gespeeld.” Het kampioensteam Dat team uit 1969-1970 was dan wel een geoliede machine, “maar nog lang niet zo professioneel als het eerste nu”, zegt Henk (Arra) Hulsebos. Wellicht ­herkent u hem, derde van rechts op de foto. Om u een idee te geven van het team van toen, ging Arra op zoek naar

Scholten’. In die flauwe bocht tussen de rotonde bij Bieze en waar nu het Tinq-pompstation staat, ging het mis: een lading kozijnen schoof van een vrachtwagen op zijn auto.

g­ elijkenissen tussen spelers van toen en meer recente eerste elftalspelers. In sommige gevallen gepaard met een bijzondere herinnering. Over trainer Jan Weenink zegt Arra: “Nog nooit heb ik zo veel gelopen als toen hij trainer was. Als het op de trainingsdag regende, wist je genoeg: loopschoenen mee. Op een keer kwamen we met het team uit bij de Zonnebergstraat, riep hij dat we moesten sprinten tot de volgende lantaarnpaal. Wisten wij veel dat in die straat amper lantaarnpalen stonden.” Rechts van de trainer, Jan Bouwmeester. Maar weinigen zijn al zo lang lid van Voorwaarts als hij. En bovenal: hij speelde jarenlang in het eerste. Een flink scorende spits. “Jan was de oudste, een vaderfiguur voor de jongens die uit de l­agere elftallen kwamen. Soms vond hij me wat onrustig, dus gaf hij me een tip: drink een borreltje voor de wedstrijd, word je kalm. Jan zou je het type Joey Teering kunnen noemen, een harde werker met een neus voor de goal.” Dan: Gerben Branderhorst. Hij maakte het kampioenschap van 1970 nog mee, latere helaas niet meer. Op zijn negentiende kwam hij om het leven bij een auto-ongeluk in de beruchte ‘bocht van

Arra: “Gerben was een supermiddenvelder, kon totaal opgaan in het voetbal. Tijdens een soloactie was hij eens allang over de zijlijn gedribbeld, maar hij hoorde de scheids helemaal niet. Gerben had de bal aan een touwtje, zoals Ismar Maglajlic nu. En hij was een dragende speler met een goeie pass, zoals Luuk Grieving de afgelopen jaren heeft laten zien. Het verdedigingsduo van toen, Bart Pol en Frans Jongbloets. “Stond als een huis. Bart was een dijk van een verdediger, veel duelkracht, zoals Matthijs Straatman had. En Frans ernaast. Rustig, een ­tactische speler met een lange trap zoals Matthijs Kamphuis.” Wat ook opvalt: Paul Koers in de goal, Martin Hafkamp in het veld. “Je kon echt wel wat als je in die tijd een Hafkamp uit de goal kreeg. Paul was een sterke lijnkeeper, zoals Silvan Tijhuis.” En geen Hafkamp onder de lat dus, maar op het middenveld. “Martin was een goede voetballer, een beetje het type Nick Linthorst van nu. Iemand die zijn loopacties zorgvuldig uitkiest, technisch en slim. En vooral: hij had een fantastische rechterpoot.” “Trouwens, wie je niet op de foto ziet staan, zijn Joost de Haan en Joop Pol. Die eerste is een van de beste voetballers van Voorwaarts uit die tijd. Stond áltijd op de


goede plek en speelde sterk in dienst van het elftal. Het type Luuk ­Grieving. En Joop was een harde werker in de aanval van ons team toen, zoals Joey Teering nu.” Hoe Voorwaarts (bijna geen) ­kampioen werd Goed, nu u enkele spelers wat beter kent, terug naar dat seizoen. Voorwaarts had het de jaren ervoor zwaar in de regionale GVB-competitie - maar nu gloorde er een sprankje hoop aan De Laene. Voorwaarts kon kampioen worden als concurrent ­Lettele maar verloor. Moet u eens opletten. “Café de Zon (waar nu het Chinese restaurant Dynasty zit) was in die tijd onze thuishaven”, zegt Jan Bouwmeester. “Het was zo’n beetje de kantine en voor elke uitwedstrijd verzamelden we daar.” Zo ook nu, maar niet ter voorbereiding op een eigen wedstrijd, maar op Wesepe - Lettele. “Op die dag vertrok een hele stoet auto’s en een buslading vol richting Wesepe.” Het kampioenschap ophalen. Jan: “Toeters, vuurwerk, de hele mikmak. Rondom het veld stonden meer dan honderd fans van Voorwaarts. Ook allemaal spelers van het eerste van toen, want wij waren uitgespeeld en hadden het niet meer in eigen hand.” Voorwaarts stond slechts 1 puntje voor op Lettele, maar dat speelde tegen Wesepe. Dat team bungelde onderaan en zou bij verlies degraderen. Het spande erom, maar Wesepe kwam op voorsprong: 1-0. Voorwaarts blij, ­Wesepe blij. Tot dat moment langs de lijn, waarvoor u werd gewaarschuwd aan het begin van dit artikel. Toen de bal in de zestien van Wesepe was, blies een supporter van Voorwaarts van spanning op z’n zelf meegenomen fluitje. Buitenspel, dacht een verdediger van de thuisploeg, waarop hij de bal in zijn handen pakte.

v.l.n.r. staande: Jan Weenink (trainer); Jan Bouwmeester; Gerben Branderhorst; Bart Pol; Martin Hafkamp; Henk (Arra) Hulsebos; Frans Jongbloets; Teunis Klein Swormink (leider). Zittend: Joop de Haan; Paul v.d. Steeg; Paul Koers; Gertie Sparreboom; Tonnie Linthorst.

Hands! Het was alsof de tijd stil stond: zou de scheidsrechter een penalty geven? “Iedereen om die scheidsrechter heen”, herinnert Gert Sparreboom zich. “Die scheidsrechter wist niet zo goed wat hij ermee aan moest.” Spelers van Wesepe waren zich van geen kwaad bewust, terwijl Letelle om een penalty schreeuwde. Maar de scheids besloot anders, liet de aanvoerder degene met het fluitje opsporen en nam het in beslag. Plus een vrije trap. “Net buiten het strafschopgebied, als ik het me goed herinner.” Mis. Het kampioenschap voor Voorwaarts weer binnen handbereik.

En niet veel later, jawel, tikte Wesepe de 2-0 binnen. Jan: “Supporters vlogen het veld op, van Voorwaarts én van Wesepe. Prachtig.” De meegereisde supporters droegen de doelman van Wesepe over het veld, hij had een hele beste pot gekeept. ‘Op een slof en een oude voetbalschoen, wordt Voorwaarts kampioen.’ “En toen in een oranje stoet weer terug naar Twello”, lacht Jan. Maar nog niet voor het officiële kampioensfeest, dat volgde vanwege het onverwachtse ­kampioenschap een kleine week later. De vrijdag nadat het kampioenschap ­officieel werd, puilde Café de Zon uit van de mensen. Toen nog lang niet op 1,5 meter afstand. Jan: “Dat was me een feest man. Niet te geloven. Ik ­herinner me nog dat Bart Pol uit z’n broek scheurde. De gangmaker in die tijd, kun je wel zien op deze foto.” En hoewel het feest nog in volle gang was, was het Voorwaarts-bestuur alweer bezig met het komende seizoen. De blik vooruit. Want met de promotie kwam ook een lastig accommodatieprobleem, de KNVB stelde daar namelijk hogere eisen aan dan de GVB. Voorwaarts-voorzitter Flierman gaf aan dat het geld dat met het kampioenschap binnen was gekomen, het Voorwaarts­ terrein een welverdiende opknapbeurt zou krijgen. En zo geschiedde. Mede door het team uit 1969-1970, zijn we waar we nu zijn. Ondanks die ene supporter met het fluitje. Hij ging stil op in het feest en we zullen nooit weten wie het was. Of toch?

Eindstand seizoen 1969/1970 GVB 1A RKSV Voorwaarts Lettele Alexandria Brink en Orden Emst Olst Deventer

22 22

31 30

22 23 23 22 22 23 22 22 22 22 21 22

Wesepe 20 22 Boskamp 19 Dipenveen 22 22 19 Activia 11 22 Nieuw Heeten

Jan Weenink, trainer. Jan Bouw­ meester, Spits, type: Bruce Schotman. Gerben Branderhorst, Middenvelder, type: Ismar Maglajlic/Luuk Grieving. Bart Pol, Verdediger. Type Matthijs Straatman. Martin Hafkamp, Middenvelder, type: Nick Linthorst. Arra Hulsebos, Aanvaller, type: Nando Manuputty. Frans Jongbloets, Verdediger, type: Matthijs Kamphuis. Teunis Klein Swormink, leider/grens. Joop de Haan, Middenvelder, type: Lars Teunissen. Paul v.d. Steeg, Verdediger, type: Leon Haarman. Paul Koers, Keeper, type: Silvan Tijhuis. Gert Spar­ reboom, Verdediger, type: Arno van Zandvoort. Tonnie Linthorst, Aanvaller, type: lastig te vergelijken.

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

49


Tekst: Hans Deten

Voetballers uit eigen gelederen leiden de jeugdspelers van Voorwaarts op Jeugdbeleid heeft zijn vruchten afgeworpen. Tien jaar geleden ontstond binnen het bestuur van Voorwaarts de gedachte om veel meer de eigen leden in te zetten bij het opleiden van jeugdspelers. Er was veel kennis in de vereniging, maar nog regelmatig werd de voorkeur gegeven aan trainers van buitenaf. Het doorbreken van dit patroon vraagt om anders denken, namelijk vertrouwen geven aan eigen kader en bovenal investeren

JO15. En binnen de eigen vereniging is

in opleiden. Nu, anno 2020 kunnen we stellen dat het beleid zijn

dat doordat je ambities met elkaar deelt

vruchten heeft afgeworpen. Alle teams, van JO8 tot JO19, worden

goed te plannen. JO15 is voor mij een

inmiddels getraind door eigen kader.

nieuwe uitdaging. Deze spelers begrijpen

In dit verhaal brengen we drie trainers voor het voetlicht die

al wat beter de bedoeling van het spel

illustratief zijn voor deze ontwikkeling en inmiddels al hun sporen

en ik kan hierdoor meer van ze vragen.

hebben verdiend met het trainen van jeugd. Want al zijn deze

Momenteel in de voorbereiding zijn we

mannen nog jong en zelf actief als voetballer. Ze hebben bij elkaar al

met de spelopbouw bezig. Bijvoorbeeld

18 jaar trainerservaring bij Voorwaarts.

hoe ga je om met het verdedigend overtal? Welke lijn is dan vrij? Hoe kun je rust bewaren en elkaar helpen. Technisch

In gesprek met deze drie trainers,

de jongens, voor mij al wel zeven jaar.

kunnen ze veel aan, waardoor het op

Nick Linthorst (trainer JO-19), Ismar

En daarbij komen ze telkens dichter

de uitvoering aankomt. Daarnaast moet

Maglajlic (JO15) en Talip Oztürk (JO13)

bij de sportieve doelen. En dat is voor

je zelf ook mentaal klaar zijn voor een

ademt het voetbal. De mannen staan

de meesten het eerste elftal. Je bent

oudere groep. Dat ben ik nu.” Talip gunt

het liefst op het veld en praten maar

als trainer geen passant, maar je werkt

vooral de jeugdspelers dezelfde positieve

wat graag over hun passie voor het

langdurig naar iets toe.” “En daarbij is de

ervaringen als hij heeft gehad in zijn eigen

spelletje. Ze hebben alle drie een ruim

wisselwerking met de spelers ook leuk,

opleiding bij Voorwaarts. “En ik vind het

voetbalverleden bij Voorwaarts. Talip (20

vult Ismar aan. Je voelt dat de spelers wat

prachtig om alleen al de ontwikkeling in

jaar) heeft zijn hele jeugd bij Voorwaarts

aan je kennis hebben en die erkenning

één jaar te zien.”

gespeeld. Ismar (24) en Nick (24) spelen

is weer een impuls om ze verder te

Nick: “Het belangrijkste is dat spelers op

in het eerste elftal.

brengen.”

deze leeftijd (JO19) ervaren dat het team

“Weet je wat het leuke is aan het geven

En vervolgt Ismar, “na drie jaar het JO13

de sleutel tot succes is. Ook de sleutel

van training bij Voorwaarts”, roept Nick.

team te hebben getraind is het weer

tot het eigen succes. Daarvoor moet er

“Je ziet al jaren de ontwikkeling van

mooi een stap te kunnen zetten naar

voldoende concurrentie zijn. Dat is er dit

50

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


jaar weer in voldoende mate. Mentale

jongens, maar hij verheugt zich er op

goed geregeld bij Voorwaarts. We

aspecten spelen steeds meer een rol in

met de groep aan de slag te gaan. “De

hebben een goede accommodatie, de

mijn begeleiding. Technische ontwikkeling

JO13-groep is gretig en we hebben een

materialen zijn op orde en er loopt veel

is nu regelmatig ondergeschikt aan

heel vol programma, omdat we in een

technische knowhow die je gevraagd

tactiek en mentaliteit. Tactisch? Vooral

competitie van 14 teams zijn ingedeeld.”

en ongevraagd helpen. Het is dus niet

leren vooruitdenken. Wat doe ik in mijn

Er is dus werk aan de winkel.

ingewikkeld om daar deelgenoot van te

positie als de bal ogenschijnlijk ver weg

Alhoewel het drietal voldoende ruimte

zijn. Talip: “En zo is het”.

is. Mentaal? Leren incasseren.” Bij Talip

heeft om hun eigen voetbalvisie los te

(JO13) speelt incasseren nog in mindere

laten op de groep, ervaren ze vooral de

mate. De spelers hebben ook zeker in de

toegevoegde waarde van Voorwaarts

discipline wat te leren, maar hij wil vooral

door de korte lijntjes. Naast formeel

een belangrijk spelprincipe overbrengen,

overleg heeft het drietal met Luuk

door ze te leren omgaan met de ruimtes

Berends (TC), Martin Berends (TC) en

op een groot veld. Dat betekent het

de collega-jeugdtrainers (Leon Haarman/

dichthouden van het centrum door zones

Ronnie van de Linde) regelmatig contact

op te pakken en van daaruit druk te

langs de lijn. Het drietal kletst met elkaar

geven op de tegenstander. Zodat zij altijd

over wat ze dan zien op de velden en

gedwongen worden de buitenkanten

ervaren het als zeer waardevol. Zonder

in te spelen, dan kan je kantelen en

dat ze een afspraak hoeven maken

makkelijker vastzetten. Een mond

hebben de trainers van JO13 tot JO19

vol, maar Talip weet dat je dit moet

toch contact met elkaar. Ze vinden het

vertalen naar concrete trainingsvormen.

allen hartstikke leuk, want in het weekend

Kortom, Talip houdt zich vooral bezig

komen ze elkaar steeds tegen en hebben

met het aanleren van basisstructuren

allen dezelfde passie. Nick: “Lullen over

in het voetbal. Een hele kluif voor deze

voetbal”. Ismar: “Daarbij is het allemaal

Je voelt dat de spelers wat aan je kennis hebben en die erkenning is weer een impuls om ze verder te brengen.

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

51


Tekst: Ralph Tip

Familie Bonhof is gelukkig

bij Voorwaarts: “Ik mis alleen de cappuccino.”

“Een warme, gemoedelijke vereniging met een echt familiair karakter, echt een mooie club.” Een prachtige quote over Voorwaarts die elke sportbestuurder likkebaardend in zich opneemt en die het goed zou doen als ­reclame-uiting voor onze club in het oranje zwart. En hij komt nota bene van iemand die 30 jaar lid was van de ‘andere’ club uit Twello.

Aan het woord is Henry Bonhof, sinds een jaar of vijftien lid van Voorwaarts en actief in de pupillencommissie en de organisatie van het familievoetbaltoernooi. Actief zijn bij Voorwaarts is een soort onuitgesproken regel binnen zijn gezin. Zoon Sven voetbalt in de JO13-1, dochter Demi is leidster bij de peuter- en kleutergym en het turnen en echtgenote Marian zat in het bestuur van de afdeling gymnastiek en is sinds afgelopen jaar lid van het algemeen bestuur met communicatie en PR in haar takenpakket. Een echte Voorwaarts-familie dus. “Neem nou de jaarlijkse uitvoering van de afdeling gymnastiek. Elk jaar weer supersfeervol en er komen vaak hele families op af. Dat is echt bijzonder.“ De gang naar Voorwaarts was niet bepaald een logische. Vader Henry

52

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


speelde zelf jarenlang in het eerste van

Omni of niet, Sven en Demi maakt

leer je ook de nieuwe mensen binnen

V en K. “De lol ging er een beetje af

het (nog) niet zo veel uit. Demi (16)

je club kennen en die mensen maken

voor mij daar. Veel vrienden speelden

is al enkele jaren als leidster betrokken

kennis met de club. En we moeten ook

bij Voorwaarts, mijn broer Gerwin

bij de peuter- en kleutergym en het

constant bezig zijn met het betrekken

inmiddels ook en mijn zwager Jeordie.

turnen. “Ik vind het gewoon heel leuk

van jeugd bij alles wat we doen. We

Daardoor kwam ik al wel regelmatig

om met kinderen om te gaan. Ik doe

hebben nu bij de pupillenvoetbal

aan De Laene en na meerdere ‘hints’

ook een opleiding in die richting. Ik ga

bijvoorbeeld acht jongens uit de

heb toen ook maar de laatste stap

naar ROC Aventus in Deventer en doe

junioren die allemaal wat willen gaan

gezet. Nooit spijt van gehad.”

daar de opleiding voor gespecialiseerd

doen voor de club. Dat is geweldig,

pedagogisch medewerker. Dat past

zeker in een tijd waarin vrijwilligers

Marian kwam op een hele andere

mooi bij elkaar.” Moeder Marian vult

schaars zijn. Die jongens moet je goed

manier bij Voorwaarts. “Demi zat bij

aan: “Zij heeft echt engelengeduld met

begeleiden en dan heb je er jaren wat

turnen en ik vond dat de communicatie

kinderen... En dat heeft ze niet van mij.

aan, is toch prachtig?!”

binnen die afdeling wel wat beter kon. Nou als ik het dan zo veel beter wist, dan moest ik maar komen helpen, zo was het antwoord. Dat vond ik ook best logisch en heb ik gedaan. We hebben destijds met een aantal nieuwe mensen vooral de band tussen bestuur en leiding heel erg versterkt. Maar na een jaar of vier á vijf was ik daar wel uitgeorganiseerd. Ik vond

Een warme, gemoedelijke vereniging met een echt familiair karakter, echt een mooie club.

het ook een mooie uitdaging om de afdelingen meer te verbinden en de omnigedachte uit te dragen. Ik vind het

Maar als je dat ziet op zaterdagmorgen

Uitdagingen genoeg dus voor de

mooi als ik daar iets in kan betekenen

bij de gym, die kleine kinderen vliegen

familie Bonhof. We hoeven niet

en ben daarom in het algemeen

op haar af. Heel leuk!”

bang te zijn dat ze vertrekken bij

bestuur gestapt toen ze dat vroegen.”

En zo pakken ze allemaal hun taak

Voorwaarts. “Nee joh”, zegt Sven.

binnen Voorwaarts. Want ook zoon

“Voorwaarts is veel gezelliger dan

Die omnigedachte, het blijft een

Sven (12) ziet het wel zitten om iets

andere clubs, is goed georganiseerd en

terugkerend fenomeen binnen

te gaan doen. “Ik ben daar nu nog iets

heeft een geweldig sportcomplex. En

Voorwaarts. “We zijn op de goede

te jong voor, maar als ik iets ouder

mijn vrienden spelen hier bijna allemaal.

weg”, zegt Marian. “Proberen om de

ben wil ik ook wel trainer of leider

Ik ga niet weg hoor.” Zus Demi ziet

afdelingen meer bij elkaar te trekken,

worden.” Het is geen must binnen het

wel leeftijdsgenoten vertrekken. “Ja er

meer samen doen. Ik weet nog dat

gezin Bonhof, het is meer iets dat er

is qua gym, dansen of turnen voor mijn

ik een tijd geleden aan iemand moest

gewoon bij hoort: “Wij verplichten

leeftijdsgroep, dus meiden van 16, 17,

uitleggen dat omni geen afdeling

ze niet hoor, maar ze krijgen van ons

18 jaar, zeg maar niet heel veel meer.

was, zoals voetbal en handbal, maar

natuurlijk wel mee dat het allemaal niet

Dat is wel iets om aan te werken bij

dat dat over de club als geheel ging.

vanzelf gaat binnen een vereniging”,

Voorwaarts. Mooie taak voor jou, vult

Die tijd is volgens mij wel voorbij.

zegt Marian.

moeder Marian aan. Zelf heeft ze bij

Maar we moeten er wel echt in alle

Voorwaarts nog één grote wens: “Ja, ik

afdelingen mee bezig blijven.” “Heel

Voorwaarts is dus belangrijk aan de

mis de cappuccino in het clubgebouw.

mooi streven”, zegt Henry, “maar

Offenbachstraat, daar waar het gezin

Dat zou het echt helemaal afmaken

eerlijk is eerlijk, zo lang je twee locaties

woont. En Voorwaarts moet volgens

daar!”

hebt merkt je vaak ook weinig van die

vader Henry en moeder Marian blijven

andere afdelingen en dat is ook niet

streven naar vernieuwing. Niet stil

zo erg. De omnigedachte zie je vooral

staan. “We hebben nu bij voetbal

terug bij het Vier Hofsteden Toernooi

voor het tweede opeenvolgende jaar

en het Familievoetbal. Daar zie je alle

de startdag gehad voor de pupillen

afdelingen samen komen. En dat zijn

en hun ouders. Dat is echt een heel

geweldige toernooien toch?”

mooi initiatief en het werkt goed. Zo

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

53


Eigen reparatie atelier voor goud, zilver, horloge’s en klokken

www.juweliers.com

Twello

Eerbeek

Apeldoorn

Van Ghentstraat 13 7391 CR Twello 0571-272417

Stuijvenburchstraat 153 6961 CV Eerbeek 0313-656562

De Eglantier 244 7329 DH Apeldoorn 055-5339843


Afdeling gymnastiek heeft weer jonge talenten aan boord Ze zijn sinds vorig jaar binnen de Voorwaarts-leiding opgenomen,

te houden en was iedereen veel te druk

maar ze voelen zich al helemaal op hun gemak. Floor van der Veer,

met corrigeren.”

Puck Beem en Eva Knol gaan komend seizoen hun tweede seizoen

Zodoende werden de groepen

als leidster in. Het afgelopen jaar was, mede dankzij de corona-

opgedeeld in vier groepen en komend

omstandigheden, een jaar om te wennen en dus kijkt het drietal uit

Voor Eva is dat geen enkel probleem.

naar het nieuwe seizoen waarin ze echt aan de slag kunnen. Floor (14) en Puck (15) zijn echte

naar Twello toe om de danslessen te

Voorwaarts-meiden. Het tweetal turnde

verzorgen op de vrijdagavond. Via-via

zelf al op jonge leeftijd en is altijd bij de

kwam ze vorig seizoen in contact met

club betrokken gebleven. “Ik heb nooit

Voorwaarts en startte in november met

iets met balsporten gehad, dus daarom

de lessen. De coronatijd zorgde voor een

ging ik turnen”, zegt Floor. Jarenlang

behoorlijke uitdaging. “In eerste instantie

volgde ze lessen, maar stiekem vond ze

waren de lessen binnen, maar daarna zijn

het ook leuk om zelf wat te doen voor

we buiten les gegeven, dat is toch wat

de club. “Ik had aangegeven dat ik wel

anders.” Eva merkte direct hoe popu-

wilde helpen bij de gym en toen werd

lair de lessen bij Voorwaarts zijn. “De

ik al snel gevraagd”, blikt Floor terug.

groepen waren mega groot en dus heb-

Ook Puck vond het leuk om iets voor

ben we de groepen gesplitst. Anders was

Voorwaarts te betekenen en dus was het

er bijna geen mogelijkheid om afstand

jaar komt er zelfs een extra groep bij. Het verzorgen van de lessen is namelijk een mooie aansluiting op de dans­ opleiding die ze momenteel bij Aventus volgt. Daarna wil ze ook nog de pabo (lerarenopleiding voor basisonderwijs) gaan volgen. “De combinatie van dansen en kinderen lesgeven kan bij Voorwaarts en dat bevalt erg goed.”

Een extra groep lesgeven is alleen maar leuk! Tekst: Rob Klunder

tweetal afgelopen jaar betrokken bij de peuter- en kleutergym.“ Dat het tweetal op zaterdagochtend al vroeg uit bed moet vinden ze dan ook helemaal niet erg. “Natuurlijk is het wel eens vroeg, maar die kinderen zijn altijd vrolijk en dat is aanstekelijk”, zegt Floor. Dat beaamt Puck. “Het is leuk om met ze te bewegen en met ze te kletsen. Ze zeggen soms de gekste dingen en dat is harstikke leuk.” Al jaren investeert de gymnastiekafdeling in de ontwikkeling van de leidsters en ook Floor en Puck maken gebruik van die mogelijkheid. “We volgen nu de opleiding assistent 1 en hopelijk behalen we het diploma over enkele weken.” Dat diploma is een extra ondersteuning, daar waar Floor naast de peutergym ook actief is als ondersteunende kracht bij het turnen. Eva (20) is de oudste van het trio en komt elke week vanuit Zutphen

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

55


drinks snacks lounge Sup huren 10 euro per uur

Volg ons! W www.strandhuysenk.nl

Lekker naaur ssloo! B

www.facebook.com/strandhuysdeenk


Speciaal aanbod bij gymnastiek blijkt een succes.

Tekst: Rob Klunder

Groepsgevoel haalt het beste in mannen naar boven Mannen opgelet! Wie denkt dat de gymnastiekafdeling alleen een

dat stimuleert enorm. Het blijkt bij elkaar

vrouwelijk lesaanbod heeft, zit er naast. Sinds september 2019

een gouden formule. “De mannen zijn

is Men’s Fitness Bootcamp opgezet voor mannen die graag in

gemotiveerd en komen iedere week

teamverband sportief bezig willen blijven, maar wegens een blessure

trouw naar de training. Tenzij hun werk

andere sporten niet meer kunnen uitvoeren. Uiteraard is deze les ook

het niet toelaat in verband met buiten-

geschikt voor mannen die aan hun conditie en kracht willen werken.

landse reizen of onregelmatige diensten.

Deze opzet blijkt een schot in de roos en komend jaar zal er opnieuw

Maandagavond om 20.00 uur is voor

een volle groep starten.

velen een prima tijdstip en hun wekelijkse aanwezigheid is dan ook een goed teken.”

“Ja, het is het enige echte mannenaanbod

zwaar tot wat lichter). Kan een oefening

Waar de lessen normaliter altijd binnen

binnen de afdeling”, zegt Karin Visser

niet worden gedaan in verband met een

plaatsvonden, bleek de coronatijd ook

over de nieuwe les. Iedere maandag-

blessure, dan wordt uiteraard een alter-

een uitkomst voor wat nieuwe ideeën.

avond gaat zij samen met ongeveer acht

natief aangeboden.

“De wil om door te trainen was best

mannen actief aan de slag op het gebied

Het is net als in een sportschool, alleen

groot, maar dat ging binnen niet. Daarom

van kracht en conditie. Hoewel uiteraard

ben je hier constant met elkaar.” Dat

zijn we buiten op het Voorwaarts terrein

iedereen mee mag doen, richt de gym-

groepsgevoel haalt het beste in de

gaan trainen toen dat weer mocht. Dat

nastiekafdeling zich met de Men’s Fitness

mannen naar boven, zo heeft Karin al wel

bleek een succes en we kijken nu of we

Bootcamp (MFB) vooral op mannen van

gemerkt. “In een sportschool ben je echt

een combinatie kunnen maken tussen

middelbare leeftijd. “We proberen deze

op jezelf gericht. Maar bij MFB stimuleer

buiten en binnen sporten.” En of er nu

doelgroep wat extra’s te bieden. Een aan-

je elkaar en er ontstaan onderling kleine

binnen of buiten gesport wordt, pro-

tal van de deelnemende mannen hebben

competities. Daar vloeien spontane

gressie maken de mannen sowieso. “Als

blessures aan bijvoorbeeld knie of rug.

challenges uit voort, zoals wie het langst

ik kijk naar hoe de mannen zich hebben

Met deze training kunnen ze hun core

kan planken. De mannen willen niet voor

ontwikkeld het afgelopen jaar, dan zie je

versterken en extra kracht en conditie

elkaar onderdoen en halen hierin het

echt verbetering in kracht en conditie.

opbouwen.”

beste in elkaar naar boven.”

Dat is erg mooi om te zien en geeft aan dat deze lessen een mooie toevoeging

Daar waar de oefeningen in groepsver-

Naast het harde trainen is er uiter-

voor de gymafdeling zijn. Ik ben erg trots

band worden uitgevoerd, traint iedereen

aard ruimte voor fun en er wordt

op de mannen en kijk ernaar uit om

wel individueel. “De oefeningen worden

veel ­gelachen. De work-outs worden

in september weer te starten met de

aangeboden in diverse varianten (van

ondersteund door lekkere muziek, ook

training.”

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

57


Wijnholds Optiek brilmode | contactlenzen | oogzorg

Duistervoordseweg 5, 7391 CA Twello Tel: 0571-277066 www.wijnholdsoptiek.nl

wij zijn verhuisd!

SCHOOLSTRAAT 63

Vanaf heden vindt u ons aan de Schoolstraat 63, Twello.


Beachtalenten dromen van Europese Titel Europees kampioen Beachhandball worden met het Nederland U16. Die droom willen Anne Straatman (15) en Lotte Keurntjes (16) volgend jaar waarmaken. Het (wegens corona uitgestelde) Europees Kampioenschap vindt volgend voorjaar plaats in Italië en beide meiden zitten in de voorselectie van de bond. En dus doet het duo er alles aan om er volgend jaar bij te zijn. “Nu willen we ook bij de definitieve groep zitten en kampioen worden.”

terugtrokken besloot de organisatie het toernooi te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. “Er is nog veel onduidelijkheid, maar we hopen dat het gewoon door gaat. Vooralsnog is het de bedoeling dat de selecties van nu door­geschoven worden, dus dat het geen invloed heeft op de leeftijdsgrens”, zegt Anne over de huidige situatie. Tot die tijd blijven ze

Voorwaarts heeft een hele sterke groep

Anne en Lotte handballen al sinds de

hopen op hun droom en zijn ze eens­

beach-handballers. Vorig jaar werden er

F-jeugd bij Voorwaarts. Toen enkele

gezind. “Nu willen we ook naar dat EK

liefst drie teams Nederlands Kampioen,

jaren geleden de beachvelden aan de

en kampioen worden!”

waaronder het team van Anne en Lotte.

Kerklaan gerealiseerd werden, waren de

Die puike prestaties bleven ook bij de

meiden al gauw enthousiast over het

nationale bond niet onopgemerkt. Samen

beachhandball. “Voorwaarts heeft sinds

met meerdere Voorwaarts-meiden werd

het begin de beachafdeling heel serieus

het duo uitgenodigd voor de selectie­

genomen”, zegt Lotte. “Er werden goede

dagen voor het nationale team. Vanaf

trainers aangesteld waar wij veel van kon-

september 2019 zaten de meiden bijna

den leren en daardoor hebben wij ons

elke zaterdag al vroeg in de auto om naar

erg kunnen ontwikkelen.” Hoewel het

Raamsdonksveer, Amsterdam of Borne

tweetal het enorm naar de zin heeft bij

te rijden voor de trainings- en selectie­

Voorwaarts, merken ze dat het t­rainen

dagen. “Onze ouders hebben ons overal

met de nationale selectie wel voor

heen moeten rijden, die moeten we dus

een contrast zorgt. “Iedereen gaat

ook wel een beetje bedanken” zegt Anne

er altijd vol voor en is super gemo-

met een lach. Maar ook voor henzelf

tiveerd. Daardoor wil je zelf ook

waren de selectiedagen een behoorlijke

steeds beter worden”, zegt Lotte

investering. “Je offert veel uren op en de

over de selectietrainingen. Die

trainingen zijn zwaar, maar je leert wel

lijn trekken ze ook zelf door.

super veel”, zegt Lotte over die dagen.

Beide meiden worden door

Nu willen we ook naar dat EK en kampioen worden! Tekst: Rob Klunder

de bond ook gevraagd om Inmiddels is de voorselectie opgemaakt

zelf door te trainen. Anne:

en zijn Anne en Lotte zijn nog in de

“We registeren onze uren in

race voor een definitieve oproep. Anne

een talentvolg­systeem. Als we

is keepster en Lotte is als allrounder

trainen, als we hardlopen of in

­geselecteerd. Het tweetal, dat elkaar al

de sportschool gaan sporten.”

vanaf de jeugd kent, is dus geen concur-

Dat registeren doen ze trouw.

rentie van elkaar voor een plekje in de

“Ja, dat gaat wel op goed vertrou-

selectie. “Ik vind het echt leuk dat ik met

wen, maar wij trainen voor een

Anne ben overgebleven”, zegt Lotte.

doel, dus we maken die uren

“Wij kunnen elkaar de waarheid zeggen

ook echt”, vult Lotte aan.

in het veld en dat accepteren we van elkaar.” Dat beaamt Anne. “Als keepster

Het EK zou eigenlijk in 2020

kijk je van achteren heel anders weer

worden gespeeld, maar door-

tegen het spel aan en kan je tips geven.

dat verschillende landen zich

Dat kunnen we van elkaar hebben.”

­vanwege de coronapandemie

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

59Overweldigende opkomst bij speciale clinics toont potentie beachjeugd. Tekst: Rob Klunder

Voorwaartsjeugd leert veel van échte beachtoppers Beachsporten is zeer populair onder

uur duren, maar al gauw bleek in de

Net als de volleybaltak zet ook de

de jeugd van Voorwaarts. De aanwas

voorbereiding dat die p ­ lanning te krap

beachhandball-tak succesvol in op de

van jeugd bij de beachafdeling was ook

zou zijn. “De aanmeldingen stroomden

jeugd. Samen met het Nederlands

afgelopen jaar weer groot en de georgani­

binnen, waardoor we de clinic over

Handbal Verbond (NHV) werd voor de

seerde activiteiten bleken een schot in de

meerdere uren hebben uitgezet. Het

jeugd van Voorwaarts een eigen clinic

roos. Mirjam Udding, die zich als jeugd

was enorm populair, ook tot groot

op poten gezet. Tientallen jeugdleden

coördinator van de volleybal bezighoudt

enthousiasme van Stefan en Christiaan.”

kwamen naar het sportpark om allerlei

met deze activiteiten, kijkt met plezier

kneepjes van het beachhandball te leren.

terug op het afgelopen jaar én kijkt ook

De jeugdleden kregen eerst een

Het opgebouwde netwerk dat binnen

vooruit naar de toekomst. “Ik ben er wel

professionele warming-up, waarna ze

Voorwaarts reeds is opgebouwd, bleek

trots op wat we hebben neergezet.”

met oefeningen aan de slag gingen.

goed van pas te komen. “Het NHV bleek

Christiaan en Stefan gaven de jeugdleden

enkele problemen met de planning te

Ook de beachafdeling bukte afgelopen

ondertussen tips en trucs. “De jeugd was

hebben en dus hebben wij vanuit ons

jaar onder de coronapandemie.

super enthousiast en gaf na afloop aan

netwerk, naast diverse Voorwaarts-

Verschillende toernooien werden uit de

dat ze er echt veel van geleerd hebben.

trainers, ook 2 speciale trainers geregeld”,

agenda geschrapt, maar een clinic gericht

Deze interactieve les heeft veel positieve

zegt coördinator beachhandball Bas

op de jeugd kon echter wel doorgang

reacties opgeleverd.” Mirjam ziet dat

von Pickartz. International Dani Baijens

vinden. Top beachvolleyballers Stefan

beachvolleybal steeds populairder wordt

en jeugdinternational Nyala Krullaars

Boermans en Christiaan Varenhorst

onder de jeugdleden. Dat motiveert de

bezochten het Twellose sportpark om

bezochten de beachvelden aan De

commissie enorm om nieuwe activiteiten

samen met de jeugd speciale oefeningen

Laene om de V ­ oorwaarts-jeugd allerlei

te organiseren. “Het is fijn om iets te

uit te voeren. “Het enthousiasme van

kneepjes van het beachvolleybal te

kunnen betekenen voor de jeugd. Ik

de kinderen was zeer groot. Er waren

leren. “Uiteraard hielden we rekening

ben heel blij dat het zo’n succes was en

niet alleen leden, maar ook vriendjes en

met de richtlijnen, maar een activiteit

ben er heel trots op dat iedereen op

vriendinnetjes kwamen op de clinic af.

met kinderen maakte het wel wat

deze clinic af kwam. Volgend jaar gaan

Veel kinderen hebben meegemaakt hoe

makkelijker”, kijkt Mirjam terug op

we zoiets zeker weer organiseren. Voor

leuk beachhandball is!”

de populaire clinic. De clinic zou een

honderd procent zeker!”

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

61


Tekst: Ralph Tip

“Dit mag dan een dorpsclub zijn, maar wel eentje die kan handballen!” Wie dacht dat Voorwaarts met Dames 1 een stap terug doet om lekker rustig in de marge aan te treden komt bedrogen uit. En dat is maar goed ook! De technische leiding van het vlaggenschip bij de handbal bestaat uit twee jonge mensen die ondanks hun leeftijd al een schat aan ervaring meebrengen op landelijk topniveau.

Kira Overmars speelde in de eredivisie

hier verder kan helpen. Het is echt de

met Kwiek uit haar geboorteplaats Raalte,

bedoeling dat ik de club in de breedte

is 34, was drie jaar trainer geweest bij

kom helpen om een top jeugdopleiding

Heeten en wilde het eigenlijk rustiger

neer te zetten in het midden van het

aan gaan doen qua handbal. Totdat

land.”

Voorwaarts Twello met het idee kwam om haar bij Dames 1 te koppelen aan

En zo heeft Voorwaarts twee namen

Ricardo Clarijs. “Dat idee sprak me wel

in huis gehaald, twee jonge trainers die

aan.” En daarmee is de tweede nieuwe

gek zijn van het spelletje. Voor beide

naam genoemd. Rotterdammer Clarijs

nieuwelingen was Voorwaarts zeker geen

is 30 jaar oud, maar toch al jaren trainer.

onbekende: Overmars kent Voorwaarts

Met VOC uit Amsterdam pakte hij 3

heel direct: “Met jeugdteams van Kwiek

keer de landstitel en tegenwoordig is hij

en Heeten speelden we altijd tegen

trainer bij de nationale handbalacademie

Voorwaarts. Daarnaast houd je als

op nationaal sportcentrum Papendal.

‘handbaldier’ alles wel een beetje in de

Overmars heeft dus als trainer-coach

Ook hij wilde rustig aan doen dit jaar.

gaten van de clubs in de buurt.“ Clarijs

de schone taak om de teleurstelling van

“Ja ik had een sabbatical genomen.

kwam Voorwaarts tegen als trainer

een vrijwillige stap omlaag om te keren

Toen belde Edwin van der Poel me

van Foreholte en VOC: “Wij wonnen

in nieuw elan. Ze ziet de stap terug

op en vroeg me mee te helpen in zijn

hier met VOC omdat we een bredere

niet als een verkeerde stap: “Doordat

zoektocht naar een nieuwe trainer. Om

selectie hadden. Maar ik was elke keer

Voorwaarts een stap terug doet is een

een lang verhaal kort te maken. Wij

onder de indruk van het snelle spel van

aantal speelsters vertrokken. Dat is

zijn Rotterdammers onder elkaar en

Voorwaarts. Ik hou daar van. Bovendien

logisch, maar we houden wel een aantal

ik wilde hem helpen. Toen ben ik zelf

leeft het handbal hier. Ze hebben hier

speelsters over met ervaring. Toch zullen

maar komen helpen. Kira is de trainer-

een goede visie en het publiek staat er

er nog speelsters uit Dames 2 en de

coach en ik ga haar helpen waar ik kan”,

altijd achter, dat is mooi! Dit mag dan een

A-jeugd toegevoegd moeten worden

aldus Clarijs. Ik ga ook veel met trainers

dorpsclub zijn, maar wel eentje die kan

om tot een volwaardig team te komen.

aan de slag, ik ga kijken hoe ik de club

handballen!”

Dit is voor mij een mooi moment

62

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


ze mogen ook feedback geven op mijn training en daar doe ik ook iets mee. Ze moeten weten dat ze dingen kwijt kunnen” Bij Overmars is dat niet anders. Om daarna weer de focus te kunnen pakken. Ik ben een fanatieke trainer en coach. Ik vind het belangrijk dat speelsters weten wat ze in bepaalde standaard situaties moeten doen. Daarop zal getraind moeten worden. Maar ik vind eigen initiatief ook zeer belangrijk. Laat maar zien dat je er voor wil gaan. Ik kan genieten van doelpunten, maar ook van een mooie pass. De meiden moeten zich vooral ook blijven ontwikkelen.”

Tijdens de training vind ik het belangrijk dat de meiden hard trainen, maar er moet ook tijd zijn voor een lolletje. Overmars en Clarijs zijn nog maar kort bezig, maar hebben beiden enorm veel zin in het nieuwe avontuur. “Ik vind het prettig dat ik de verantwoordelijkheid om in te stappen en om samen met

zou zorgen, was het tegengestelde bijna

kan dragen met iemand anders. En dat

de verschillende trainers deze keuzes

waar. Speelsters als Lisa Oosterwijk,

dit Ricardo is, daar heb ik geluk mee.

te maken. We kunnen gaan bouwen.

Alineke Ros, Demi van Dommelen en

Daardoor kan ik mijzelf ook blijven

De speelsters die al eredivisie hebben

Laura Deijk waren in het geruchtencircuit

ontwikkelen als trainer en coach. Ik heb

gespeeld zullen hierin ook een rol krijgen.

allemaal al vertrokken, maar bleven!

natuurlijk wel een eigen manier van

Het is belangrijk dat zij de nieuwe meiden

training geven, maar ik weet niet alles

tips meegeven, zodat zij er sneller

Wie Clarijs bezig ziet tijdens een training,

en samen kom je een stuk verder. En

staan. We moeten dit samen doen, als

ziet een fanatiek druk baasje aan het

qua selectie: Ik heb de meiden nu enkele

collectief.” Overmars gaf het al even

werk. “Ik ben inderdaad megafanatiek.

keren gezien. Een aantal meiden ken ik

aan, door de stap terug is een aantal

Toen ik zeven jaar oud was verloor ik

ook al van Kwiek bijvoorbeeld, dat maakt

speelsters vertrokken. Toch zijn er dat

met scrabble en heb ik de stenen in de

het wel wat makkelijker. Het is in elk

opvallend weinig. Waar verwacht werd

wc gegooid. Ik wil dat speelsters een

geval heerlijk om weer voor een groep

dat die stap terug voor een leegloop

training vol in gaan. Dat doe ik ook. Maar

te staan.”

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

63


64

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello


Hoofdselectie Handbal Dames | Seizoen 2020-2021

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

65


bedrijfskleding relatiegeschenken kerstpakketten iets anders?

www.promohouse.nl

RIJKSSTRAATWEG 88 | 7391 MT TWELLO | TELEFOON (0571) 27 46 68 INFO@SLAGHEKKENOTARIAAT.NL | WWW.SLAGHEKKENOTARIAAT.NL


Hoofdselectie Handbal Seizoen 2020-2021

Kira Overmars

Liduine Ebbers

Kristel Poll

Brigitte Huis in ‘t Veld

Trainer-coach

Teammanager

Teammanager

Keepster

Alijn Setz

Jill Kloppenberg

Zoë Huiskamp

Laura Deijk

Keepster

Hoek

Hoek

Opbouw

Alineke Ros

Lisa Oosterwijk

Lieke Havekes

Keyara Peters

Hoek

Opbouw

Opbouw

Hoek

Aniek Koers

Merle Driessen

Romy ten Cate

Daimy van Dommelen

Opbouw

Cirkel

Opbouw/Cirkel

Opbouw

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

67Malou opent de BSO Sport ook op vrijdag Malou Verhoef is al jaren het vaste gezicht van BSO Sport aan de Kerklaan in Twello. Al bijna zes jaar maakt zij met BSO Sport dankbaar gebruik van de kantine, het trainings- en handbalveld van

“Natuurlijk is het elke week een uitdaging om een uniek en leuk programma voor iedereen te maken. Ik probeer er voor te zorgen dat alle kinderen een

Voorwaarts Twello. Tot grote tevredenheid van Malou, die vanaf dit

leuke dag hebben. Als kinderen aan het

schooljaar samen met haar team ook op vrijdag de opvang opent aan

willen, dan weet ik zeker dat we het als

de Kerklaan en daarmee vier dagen per week kinderen opvangt. BSO Sport is duidelijk populair! Tijdens

organiseren sportinstuif middagen,

de openingsdagen van de BSO Sport

verschillende clinics of gaan met de

(maandag, dinsdag en donderdag)

kinderen lasergamen of midgetgolven.”

worden gemiddeld veertig kinderen

eind van de dag niet meer naar huis team weer goed gedaan hebben!” Interesse Ben jij tussen de vier en twaalf jaar oud, gek op sporten en hou je ervan om lekker veel buiten te zijn? Kom dan eens kijken bij de leukste BSO van

per dag opgevangen. Maar tijdens

Voldoening

de coronaperiode werd duidelijk

Het enthousiasme van de kinderen

dat de vraag groter was. “Vanwege

geeft Malou veel voldoening. Zo ving

de wisselende schooldagen van de

ze onlangs een gesprek tussen twee

kinderen zijn we de ouders tegemoet

kinderen op die samen over de BSO

gekomen door een extra dag de

praatten. ‘BSO Sport was veel leuker

opvang te openen. Dit werd echter

dan een normale BSO’, hoorde ze hen

zo enthousiast ontvangen door de

zeggen.

Twello. Neem contact op met Malou en zij zorgt ervoor dat er iedere dag weer andere activiteiten voor jou georganiseerd worden! Meer informatie vind je op onze website www.bsosport.nl

ouders dat we vragen kregen of dit niet standaard kon. Daarom starten wij hier komend schooljaar mee”, verklaart Malou de beslissing voor de extra opvangdag. Speciale uitjes tijdens de vakantieperiode Iedere dag organiseert de BSO Sport verschillende sport gerelateerde activiteiten. Terwijl de kinderen op de achtergrond starten met een

Als je dat hoort geeft dat zoveel energie en plezier, dat je zeker wel een stapje extra wil zetten voor de kinderen.

potje slagbal vertelt Malou: “Aan het enthousiasme van de kinderen merken wij dat zij de activiteiten leuk vinden. We spelen bijna altijd buiten, alleen in de winter gaan we de zaal in.” Maar ook als de scholen dicht zijn, is de BSO Sport open. Bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties. “Tijdens de schoolvakanties organiseren we altijd leuke uitjes voor de kinderen. Deze uitjes variëren behoorlijk. We

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

69Tekst: Ralph Tip

‘We zijn nog steeds een dorpsclub met ambitie’ Het kon de laatste jaren niet op bij

Er ligt wel een jeugdplan, maar

de club rondkijken waar behoefte aan

de handbaldames van Voorwaarts.

daar moeten we met z’n allen wat

is en ons daar helpen en adviseren. Hij

Hoofdklasse, tweede divisie, promotie

veranderingen in aanbrengen en het

zal ook meekijken met Kira Overmars,

naar de eerste divisie en uiteindelijk

moet weer door iedereen binnen de

de nieuwe trainster van Dames 1. We

zelfs de stap omhoog naar het

club gedragen worden. Dat is ook

hebben daarmee twee toppers in huis

handbalwalhalla: de eredivisie. Afgelopen

de grootste ambitie voor dit seizoen,

met heel veel handbalervaring. Dat is

seizoen werd zelfs de halve finale

overal aansluiting creëren. Er komen

echt bijzonder!”

gehaald van de nationale beker. En

clinics, trainers worden getraind, trainers

toen ineens….Het verhaal is bekend,

gaan meer samen overleggen, er moet

Waar de focus dus de afgelopen jaren

Voorwaarts doet bewust een stap

aan opleiding gesleuteld worden.

misschien wel te veel op Dames 1 lag, is

terug om de afdeling handbal financieel

We moeten ons kader beter zien te

dat nu anders. “We gaan terug naar de

gezond te houden en speelt weer

bereiken en ze ook opleiden waar dat

fundering. Er gaat meer energie naar de

‘gewoon’ in de Tweede divisie. “En dat

nodig is.”

andere teams. Dames 1 is een prachtig

is prima hoor, we zijn nog steeds een

onderdeel van de club, maar het

dorpsclub met ambitie, er is bijna niets

Een van de mensen die daar een rol

begint bij de jeugd. Daar hebben wel

veranderd, de ambitie is alleen niet

in gaat spelen is Ricardo Clarijs. Clarijs

al geweldige trainers, maar we zoeken

meer per definitie de eredivisie.” Aan

werd drie keer landskampioen met

ook nog wel naar kader daar. De spelers

het woord zijn Bianca Alferink en Edwin

de dames van VOC en is ook trainer

van nu zijn het kader van straks. En

van der Poel, voortrekkers in het huidige

bij de handbalacademie van de bond

dat is een ander punt, we willen ook

beleid van de club.

op nationaal sportcentrum Papendal.

proberen de meiden van Dames 1 en

“Met Ricardo hebben we natuurlijk

2 te betrekken bij de jongste jeugd. Ze

“Dames 1 is eigenlijk de afgelopen jaren

een topper in huis. We willen heel

hebben een voorbeeldfunctie! Weet je,

harder geroeid dan de jeugdopleiding.

graag dat hij een rol gaat spelen in het

handbal is leuk voor iedereen. Dat is

Aan ons nu de taak om dat weer te

opleiden van talenten, maar ook in het

wat we moeten uitstralen. Daar begint

veranderen, gelijkwaardig te maken.

opleiden van trainers. Hij zal breed in

het mee!”

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

71


Twello

Raccordement 8b, 7391 BT Twello

Medisch Centrum Terwolde ‘het Groene Hart’ Leliestraat 6, 7396 AN Terwolde

Huisartsenpraktijk Roessingh Voorst Schoolstraat 11, 7383 CC Voorst

Huisartsenpraktijk F.Y. Kuypers Wilp

Rijksstraatweg 55, 7384 AC Wilp

Praktijk voor fysio- en manuele therapie Sportfysiotherapie, fysiofit Arbeids- en bedrijfsfysiotherapie

www.nikkels.nl

TRAFFIC Luchtfotografie • Video • 3D mapping • Workshops

Mozartstraat 118, Twello Tel: 06 4201 3506

www.dronetraffic.nl info@dronetraffic.nl

Zorg en revalidatie na een sportblessure is een onderdeel van ons zorgaanbod. Kijk op www.deboombosch.nl voor meer informatie.

Tel: 0571 -275871 Fax: 0571 -274622


Tekst: Eric Klein Swormink

De Bussiness Vrienden van Voorwaarts In oktober 2019 vierden de Business Vrienden van Voorwaarts haar

En de leden hebben elkaar leren ken-

10 jarig bestaan. Dit fenomeen is niet meer weg te denken binnen

nen, gunnen elkaar handel en hebben

onze vereniging. We vierden het in Amsterdam, daar waar 10 jaar

vooral ook plezier bij rally’s, borrels,

geleden ook onze eerste activiteit plaatsvond. In de afgelopen 10

grachtenpuzzeltochten, karten, BBQ’s,

jaren hebben we heel veel gedaan.

­eten­tjes, speeddaten, nieuwjaarsrecepties, ­catamaran-varen, wedstrijden van Go Ahead Eagles, Barcelona en Swansea,

Zoals je weet gaat 60% van de

• financiering kunstgrasveld (2),

stedenfietstochten, kroegenpuzzel­

“contributie” van de Business Vrienden

beachvelden, multifunctioneel

tochten, rijden in Trabantjes, stedentrips

naar de vereniging en 40% is bestemd

handbalveld (omni)

naar Maastricht, Barcelona, Krakau,

voor de activiteiten van de Business Vrienden “zelf”. Die 60% en die 40% zijn

• aanschaf polo-shirts kantinepersoneel (algemeen)

Berlijn, Valencia, Swansea, Amsterdam en... Belgrado.

uitermate goed besteed en dat zal ook

• opleidingskosten (afdeling Volleybal)

Oef, die laatste stad is niet waar. Deze

zo blijven. De vereniging en de leden

• zwem-activiteit alle jeugdleden (omni)

gids verschijnt in september 2020. In

varen er wel bij. Voor de club betekent

• kosten beleidsplan (afdeling Voetbal)

oktober 2020 zouden we eigenlijk

het immers jaarlijks een bijdrage van

• drukkosten (afdeling Toneel)

met de Vrienden naar Belgrado gaan,

circa Euro 35.000. Een zeer belangrijke

• shirts begeleiding Volleybal

maar vanwege Corona hebben we dat

bijdrage voor onze omni-vereniging.

• bijdrage in kosten jeugd-voetbaldagen

uitgesteld. Van uitstel komt geen afstel.

Elke afdeling plukt namelijk zijn vruchten. Bekijk het volgende beknopte overzichtje maar eens: • kosten scheidsrechterscursus (afdeling Volleybal) • reiskosten (afdeling Handbal) • trainingsweekend 1e en 2e elftal (afdeling Voetbal) • dag van Voorwaarts (afdeling Volleybal) • Klompenfeest (omni) • trainingsstage (afdeling Handbal) • materiaal afdeling (Gymnastiek, Voetbal en Handbal)

(thema Go Ahead Eagles) • bijdrage actie Go Ahead Eagles against ALS (algemeen)

De leden zijn trouw en dat geldt ook voor het 7-koppige bestuur. Als het ­Corona-technisch weer kan, dan gaan we

• bijdrage activiteit afdeling Gymnastiek (thema Valentijn)

weer voortvarend aan de slag met het verbinden van de leden in en voor de

• bijdrage schoolhandbaltoernooi (afdeling Handbal)

club. De naam is immers niet voor niets Business VRIENDEN van Voorwaarts.

• Wim Kieft bij s.v. Voorwaarts, voor alle vrijwilligers (algemeen)

Misschien moet achter het woordje “van” wel een toevoeging komen “en voor” ...

• Bjorn Kuipers bij s.v. Voorwaarts, voor alle vrijwilligers (algemeen) • bijdrage in “Dag van Voorwaarts”

PS: zie op pagina 72, logo’s van de Business Vrienden

diverse seizoenen (algemeen) • bijdrage in begroting (omni)

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaarts Twello

73


Business Vrienden van Voorwaarts Seizoen 2020-2021

Rowlin Beheer BV

Houtwal Beheer BV

HORSTINK

Arbeidsrecht & Coaching

KICK

SCHOLTEN

JOHNWIJNBERGEN.NL KUNSTSTOF BAKKEN EN PALLETS Nieuw en gebruikt

Elizen Consultancy

74

Presentatiegids | 2020-2021 | SV Voorwaar ts Twello

interieurarchitecten

Difference Together BVBij Waterman krijg je

altijd de beste hypotheek en...

...verzekering! www.watermanadvies.nl | info@watermanadvies.nl

H Y P OTH E K E N & V E R Z E K E R I N G E N & EC H T S C H E I D I N G E N Apeldoorn Deventerstraat 180 7321 CG Apeldoorn Tel. (055) 301 01 01

Almelo Wierdensestraat 112 7604 BK Almelo Tel. (0546) 81 55 55

Klarenbeek Hoofdweg 24 7382 BH Klarenbeek Tel. (055) 301 01 01