Page 1

Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.Linde Peter v.d.Linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Distibutie clubblad: Jan Greevink Advertenties: Jan Greevink Gezinus Schutten Fotografie: Jean Pierre Bonnet Jan Greevink @fotografiemike @moonworkx Bezorgers aantal 24 Oplage 680 Kopie inleveren: In de kopiebus in het clubhuis donderdag 19 Sept. 2013 voor 20.00 uur of per E-mail: jangreevink@planet.nl

Inhoud opgave… ►

Uitgelicht

Herinnert u zich deze nog

Nieuwsbrief

Pupil van de week

Wederopbouw SVVN

Indeling SVVN 1 en 2 seizoen 2013 - 2014

Medisch centrum volharding

HL Eco Services Mixtoernooi

Leden Mutaties

Afscheid Anand Jurrien SVVN 8

Toppers S.V.V.N.

Eerste editie Popquiz

S.V.V.N. viert teamfeest

Alte Herren

S.V.V.N. 6 Nieuws

Speler passen verlopen

Van de jeugd afdeling

De F-leaque

Jaargang 51 Juni/Juli 2013 Nummer 5 1


Uitgelicht. Nieuwe ronden ….., Tja, als het tegen zit, dan zit het tegen. In 1 minuut kwam een volledig seizoen voorbij, zelfs twee keer voorbij. De laatste seconden van de wedstrijd en wat eigenlijk de laatste penal, vanuit ons gezichtspunt had moeten zijn. Van hero naar zero. Er is niets voor nodig. Een feestvierende menigte van links werd er één van rechts. Van alles wat groen-wit was, naar oranjewit. Goed om bij stil te staan en een goed leermoment, niet alleen voor de spelers. Je kunt de huid pas verkopen als de beer geschoten is. Er is geschiedenis geschreven. Niet die we willen, maar er is nu wel weer een mogelijkheid om er één te gaan schrijven; Één die we wel willen. Wat dat betreft kunnen de bijlen geslepen worden. Hopelijk leest of las niet iedereen het regionaal dagblad. Een leermoment, als je wat laat schrijven, laat je dan wel zien, zodat je de ultieme motivatie niet zomaar weggeeft en jezelf tegen een muur aanloopt. Zelfs Gert-Jan Verbeek kan erover meepraten en als ik me niet vergis Ronald Koeman ook. Tja wie eigenlijk niet! Vele SVVN’ers kennen de clubs, MVV, Daarlerveen, Daarle, ASV, Sportclub Rijssen etc. Namen die veel SVVN’ers de laatste jaren tegenkwamen en nog zullen komen. Stugge ploegen altijd weer, als gezegd wel mogelijkheden, maar zeker niet cadeau en met respect! Opvallend velen met een mooie tribune, dus wat entourage betreft, de basis is er. Verder is het jaar als altijd afgesloten met ons onvergelijkbare mixtoernooi. Een toernooi door een paar handen gedragen. Waarbij het dan toch weer opvalt, ik heb het ongetwijfeld eerder vermeld, het gemak waar veel voor granted genomen wordt en ook het gemak van zomaar wegblijven, het omgaan met de tenues en vervolgens achterlaten van de kantine Is het de tijdsgeest of laten we dit met z’n allen (on)gemerkt toe. Elk jaar weer een uniek moment voor de coryfeeën onder ons, de beste keeper (dankzij het beste team? ), speler (dankzij het beste team?) of topscorer (dankzij het beste team?). Ja, heren en tegenwoordig ook dames, het is en blijft een teamsport. Niet tegenstaande van deze plek hoofdorganisator Jan Greevink, een naam waar je bij deze niet omheen kunt, hartelijk dank, alle ondersteunende mensen natuurlijk ook. Één alleen redt het niet! Dan was er ook de succesvolle muziekavond. Een nieuwe ster aan het firmament. De reacties in ogenschouw genomen, zeker voor herhaling vatbaar, SVVN op een andere swingende manier. De vakantie staat weer voor deur, echter de profclubs zijn alweer begonnen. Het geschuif van spelers, trainers, begeleiders etc. is weer begonnen. Clubliefde (b)lijkt alleen bij de supporters te bestaan. De vraag kan gesteld worden hoelang nog. Wanneer een elftalfoto geen waarde meer heeft, of eigenlijk bij het afdrukken al niet meer de realiteit benaderd. De tijd zal het leren. Kort het Europees kampioenschap voor Jong landen teams aangestipt. 2


In het internationale voetbal gelden een aantal regels. Speelt Nederland in sommige gevallen niet te naïef? Het Italië kon mooi voetballen, maar verkoos, of werd zelfs gedwongen, om anders te spelen voor resultaat. Dat resultaat werd gehaald. Heeft veel niet met mentaliteit te maken? Krijgen we in Nederland niet te veel op een presenteerblaadje en weten we niet meer wat er echt voor komt kijken voor succes? Het heeft er veel de schijn van, een leermomentje voor de vakantie? Dit schrijvende staat de vakantie voor de deur. Tijd voor recuperatie en het opladen van de accu om er weer vol tegenaan te kunnen gaan. Zelfs nu zijn de eerstvolgende stappen gezet, om SVVN als vereniging naar een hoger plan te kunnen krijgen. Dit kan op verschillende manieren, echter alles komt neer op twee enig zalig makende principes, ´Vele handen maken licht werk‘ en ‘Samen de schouders eronder’ Één voor allen en allen voor SVVN, tijd voor …. ….. nieuwe kansen, grijp ze, voor je het weet krijg je die niet meer! De Beschouwer - Het is maar hoe je het beschouwt of wil beschouwen Ps, een prettige vakantie en een behouden thuiskomst.

Langs de lijn Nog duidelijker????????? Sponsor van het winnende team dit jaar op het Mixtoernooi, Ritske Ponsteen, heeft al 1 speler vastgelegd voor het volgende seizoen. n.l. Jurgen de Vos. Zijn reklame op het shirt is dit jaar nog nooit zo breed en duidelijk op camera en op de foto's geweest

3


Herinnert u zich deze nog, nog, nog……. Staande op de drempel van zijn ‘paleis’ ontvangt onze gast samen met zijn vrouw Annie ons hartelijk. Uitkijkend over de winkelstraat aan de Willem Alexanderstraat hebben wij een interview met oud-voorzitter van onze vereniging die in een turbulente tijd aan het roer stond van de Volharding. We gingen ver terug in de tijd en spraken met……..Johan Dekker

De respectabele leeftijd van 77 jaar lijkt geen vat op hem en zijn vrouw Annie te hebben, met wie hij overigens al 53 jaar getrouwd is. Helder sprekend (en ook nog steeds het clubblad lezend…), verhaalt Johan over het feit dat ze beiden reeds 19 jaar op deze fantastische plek midden in het centrum van Nijverdal wonen. Hij heeft echter al meerdere plaatsen in ons land van dichtbij mogen bekijken.

“Nadat ik mijn opleiding bij de politie in Wassenaar had gevolgd, kwam ik te werken bij de politie in Dordrecht. Ik heb hier 3 jaar gewerkt en vanaf 1961 werd mijn standplaats Almelo. Hier heb ik ook een tijd gewoond totdat ik midden jaren ’70 naar Nijverdal kwam. Op een gegeven moment werd ik helaas afgekeurd bij de politie doordat ik veel problemen met mijn knie kreeg. Na diverse malen geopereerd te zijn, bleek dat ik mijn politie-werk niet meer uit kon voeren. Ook mijn voetbalcarrière kwam toen overigens ten einde. Na mijn afkeuring kreeg ik werk op het gemeentehuis van Almelo en hier heb ik een aantal jaren mogen werken.”

politie werkte. Ik speelde altijd linksbuiten met de aantekening dat ik het niet zozeer van mijn snelheid moest hebben, maar meer van mijn techniek. Ik probeerde altijd aanspeelbaar te zijn. Vooral de wedstrijd tegen Achilles Enschede is mij bijgebleven. Achilles deed bovenaan mee en wij hadden het moeilijk. In die wedstrijd scoorde ik de winnende treffer en dit was natuurlijk fantastisch! Met SVVN ben ik kampioen

“Met SVVN was ik al vanaf mijn 12e in aanraking gekomen. Toen mijn werkterrein zich echter verplaatste naar het westen van Nederland, heb ik eigenlijk SVVN ook achter mij gelaten door mij af te melden als lid. De terugkeer naar Almelo destijds vanaf 1961 betekende tevens dat ik mij weer ging melden als lid van SVVN. Ik kwam vrijwel direct in het eerste elftal terecht en ik kan zeggen dat ik in die tijd een hele goede conditie had opgebouwd, mede doordat ik bij de

in de vierde klasse geworden, maar vervolgens degradeerden wij ook weer naar de vierde 4


klasse in het jaar daarop. In het ‘derde-klassejaar’ kreeg ik de vervelende blessure aan mijn knie. Ik ken nog steeds een aantal spelers uit die tijd. Denk hierbij aan Gerrit Tijhuis, Johan Scharphof, Jan van de Schutte en Eef Ehrenhard als verdediger. Met Jan van de Schutte speelde ik veel samen aangezien hij linksback stond en ik zoals gezegd linksbuiten. Overigens kan ik mij tot op de dag van vandaag nog herinneren dat Geert Harbers -destijds leider van het eerste elftal – ooit een straatlantaarn te pakken kreeg en deze meenam naar de club. Hij schreef hier “Nooit meer TVB” op en hij nam bij uitwedstrijden in de bus steevast deze lantaarn mee in de bus. Het stonk erg naar olie en nu er ik aan terugdenk is dit toch wel een hele mooie herinnering uit die tijd.”

kwam het toenmalige bestuur bij mij uit. Of ik voorzitter wilde worden! Nou, ik kan je vertellen dat ik hier absoluut geen zin in had. Ik had veel liever gezien dat een ander het stokje over zou nemen, maar het ging zelfs zo ver dat het bestuur aangaf dat als ik het niet wilde oppakken, de vereniging kapot zou gaan.”

Henk Alberts en midden Johan Dekker.

De betrokkenheid van de leden leidde in die tijd tot vrijwilligerswerkzaamheden bij de vereniging. Ook Johan toonde deze betrokkenheid. Hij vervolgd……

“Met frisse tegenzin heb ik de voorzittersrol opgepakt. Ik merkte dat ik ondanks alle perikelen toch veel plezier had bij SVVN en ik wilde dan ook iets terugdoen. Samen met de andere bestuursleden hebben wij vervolgens keihard gewerkt met twee doelstellingen. Ten eerste moest en zou het eerste team zich handhaven in de vierde klasse en ten tweede moesten wij de problemen met de velden oplossen. Een grote uitdaging kan ik je vertellen. Met betrekking tot de velden had de gemeenteraad reeds het besluit genomen dat de school op onze plek kwam. Aanvullend hadden zij helemaal niets over SVVN gemeld! Een rare gang van zaken. Temeer omdat wij werkelijk in Noetsele genesteld waren en bijna al onze jeugdleden hier vandaan kwamen. Er was sprake van een mogelijk vertrek naar Gagelman, maar dit sportpark was al overvol en wij hadden een slecht gevoel bij het feit dat onze jeugdleden de drukke Grotestraat telkens over moesten. Dit ging niet werken. Ik had destijds een goede kennis, de heer Baars en hij was wethouder in Delft. Ik had hem gevraagd ons

“Ik was in die jaren jeugdleider bij SVVN, maar het ging niet goed met de vereniging. Het eerste elftal draaide slecht en wij hadden grote problemen met de velden. Wij moesten namelijk weg van de gemeente aan de Ericaweg omdat de school College Noetsele daar gebouwd moest worden. Onze accommodatie stond dus eigenlijk letterlijk en figuurlijk in de weg. Het vervelende was dat het toenmalige bestuur niets van de gemeente gehoord had: ze moesten het nieuws uit de krant lezen! Ik vertelde al dat het sportief ook niet goed ging. We stonden namelijk onderaan in de vierde klasse en het gedoe met de velden leverde veel negativiteit op. Laat ik niet vergeten te vertellen dat het financieel ook slecht ging. We moesten het in die tijd alleen maar hebben van de entree-gelden bij de wedstrijden en de contributie van de leden. Als ultiem gevolg zag je dat wij de leden aan het kwijtraken waren. Op een gegeven moment 5


te helpen en hij wist werkelijk van wanten. Samen gingen wij naar het gemeentehuis toe om het besluit van de vestiging van College Noetsele aan een nader onderzoek te onderwerpen. Na enig aandringen ontvingen wij een uittreksel van het genomen besluit en Baars heeft ons geholpen een bezwaarschrift op te stellen tegen dit bewuste besluit. De gemeente was overduidelijk geschrokken. Wie was toch die man die SVVN aan het helpen was? Tegelijkertijd zetten wij een grote handtekeningen-actie op en de respons was overweldigend! De leden stonden unaniem achter ons bezwaarschrift. Let wel: wij waren absoluut niet tegen de komst van de school! Ook wij zagen het belang van een goede school echt wel in. Wij wilden echter geen slachtoffer worden zonder dat wij inspraak konden uitoefenen. Inmiddels hadden wij door laten schemeren dat wij bereid waren het desnoods tot aan de provincie en de Kroon uit wilden procederen en het toenmalige schoolbestuur kreeg hier lucht van. De secretaris van het schoolbestuur heeft mij toen gebeld en samen zijn wij om tafel gaan zitten. Wij hebben hem de

problemen geschetst en de secretaris was hier eigenlijk wel van onder de indruk. Van vijand werd hij tot vriend. Dit leidde tot het gegeven dat ook het schoolbestuur bij de gemeente druk ging uitoefenen of SVVN alsnog niet kon blijven op het sportpark aan de Ericaweg en waarbij de ontwikkeling van sportpark Groot Lochter versneld zou worden uitgevoerd! De gemeente heeft hier tenslotte in toegestemd.” “Deze hele gang van zaken leidde ertoe dat de SVVN-leden een soort ‘wake-up call’ kregen. Eindelijk realiseerden zij zich dat het een dubbeltje op z’n kant was geweest en dit was het startsein van zeg maar een soort wederopstanding. Vele acties werden op touw gezet. Er werd onder meer een grote loten actie gestart met als hoofdprijs een auto van Konijnenbelt. We verkochten werkelijk alle loten en het was dan ook een groot succes! We hebben daarnaast ook bierglazen verkocht en dan wel in hele grote hoeveelheden! De positieve financiële basis werd gelegd en ook het eerste team kreeg de positieve balans terug. Zij gingen beter draaien met veel 6


overwinningen. Samen met bestuursleden en vrijwilligers ongelooflijk veel uren in de club.”

“Ook andere inspanningen staan mij nog helder voor ogen. Bijvoorbeeld de verbouw van onze accommodatie aan de Ericaweg. Je had daar jongens als Hennie Greevink, Geert Harbers, Willem Wijnen, Pe Metscher, Jan Nijenhuis en Johan Hallink. Samen met alle andere vrijwilligers zorgden zij ervoor dat zowel de bouw als de financiën keurig geregeld werden! Werkelijk alles was voorhanden: zowel de metselaars als de loodgieters, je noemt het maar of het was er.”

de overige staken wij

“Ik heb het voorzitterschap ongeveer 4 jaar uitgeoefend en ben vervolgens opgevolgd door Wim ter Avest. Wim Kroesbergen werd de secretaris. Ik vond het prima om na 4 jaren te stoppen. Na mijn knie-problemen had ik inmiddels ander werk op het gemeentehuis van Almelo gekregen en ik had veel tijd nodig om mij in mijn nieuwe baan in werken. Ik had weinig tijd meer over. De rol van jeugdleider ben ik wel blijven uitoefenen. Ik had de A1 onder mijn hoede en dit waren jongens die moeilijk te temmen waren. Ruw met als gevolg veel boetes en schorsingen. Maar wat heb ik met Gerrit Veldhuis een plezier gehad! Later heeft deze groep heel veel voor de vereniging gedaan in het kader van vrijwilligerswerk. Ik herinner mij nog een incident bij een toernooi in Wierden. Wij hadden de jongens gezegd dat ze geen bier mochten drinken en bij wijze van uitdagen, hadden de jongens tijdens het toernooi enkele lege bierglazen voor zich neergezet. Zij hoopten natuurlijk dat wij dit zouden zien en onmiddellijk zouden reageren. Wij hielden ons echter compleet van de domme en deden alsof wij niets zagen. Ik zie nog die beteuterde gezichten van de jongens.”

Clubhuis na de verbouwing. “Het was tijdens mijn voorzitterschap destijds een zware periode in velerlei opzichten. Ook het overlijden van veelal jonge voetballers wil niet onbenoemd laten. Je kende de spelers erg goed en als ze dan plotseling of na een ziekte onverwacht op veel te jonge leeftijd overlijden dan heeft dit een heftig effect op het verenigingsgebeuren. De mensen die mij nog kennen, weten dat ik niet iemand ben die graag op de voorgrond treedt. Ik geef dit interview dan ook omdat ik ook graag de mensen uit die bewuste periode genoemd wil hebben en niet zozeer mijzelf. Ook heb ik veel te danken aan de steun van mijn vrouw Annie. Altijd heeft zij zich in die tijd ingezet om SVVN erbovenop te krijgen! Zonder haar had ik het voorzitterschap destijds niet kunnen uitoefenen. Door fysiek ongemak is het contact met de vereniging minder geworden. Ik volg SVVN echter nog wel steeds! Ook ben ik een fervent lezer van het clubblad. De sportief lastige periode die SVVN nu doormaakt, kun je in een aantal opzichten wel vergelijken met destijds. Ze komen echt wel weer in de benen!”

Clubhuis voor de verbouwing.

7


8


Nieuwsbrief S.V.V.N. Nijverdal, 20-6-2013. Beste leden en ouders van jeugdleden, Zoals u allen weet is op voordracht van het bestuur vorig jaar december een werkgroep gestart om een meerjarenplan te maken voor SVVN. Hierbij gaat het om duidelijkheid te geven over o.a. waar de vereniging voor staat en waar wij naar toe willen in de toekomst. Inmiddels zijn wij zover dat het meerjaren beleidsplan in hoofdlijnen klaar is en besproken is in het bestuur. Dit heeft geleid tot enkele aanvullingen en aanpassingen die inmiddels zijn verwerkt. De volgende stap is dat wij op maandag 1 juli a.s. het voorliggende concept graag willen bespreken met de kaderleden en alle vrijwilligers binnen SVVN om na te gaan of wij voor het meerjarenplan voldoende draagvlak hebben en op de juiste koers daarmee zitten. Mogelijke aanpassingen en toevoegingen neemt de werkgroep mee in het definitieve concept dat naar de ledenvergadering zal gaan voor besluitvorming. Op maandag 2 september a.s. is er een extra interactieve ledenvergadering om het conceptplan te presenteren en daarover besluitvorming te laten plaats vinden. De ALV(algemene ledenvergadering) zal het meerjarenplan moeten goedkeuren om daarmee voortvarend aan de slag te kunnen gaan. In september a.s. zult u allen een informatiepakketje thuisbezorgd krijgen met daarin aangegeven hoe de aangepaste organisatieopzet eruit gaat zien, welke vrijwilligersfuncties er zijn en voor welke functie u zich kunt aanmelden. Eind september gaat een tijdelijke selectiecommissie binnen SVVN bezig met de selectie om de bestuuren overige kaderfuncties te gaan invullen. De benoeming van deze mensen zal voor besluitvorming voorgelegd worden in de ALV van november dit jaar. Hierover wordt u nader ge誰nformeerd op 2 september a.s. Er staat heel veel te gebeuren binnen de club en belangrijk is dat u als lid of ouder van een jeugdlid op de hoogte blijft en betrokken bent bij de verdere gang van zaken bij SVVN. Als werkgroep zien wij graag alle kaderleden en vrijwilligers op 1 juli a.s. om 20.00 uur in de kantine van ons clubgebouw om mee te praten en uw mening te geven over het beleidsplan en de toekomstvisie van onze vereniging. Met vriendelijke groet, De werkgroepleden: Jorn ter Hedde, Erik Vliek, Arno Reijerink, Tim van Kammen, Johan Hallink, Hans Hallink, Janwillem Busschers, Gijs Tiebot en Gerard Klein(Sportservice Overijssel). 9


Pupil van de week‌ Naam Boyd Scharphof Hoe lang ben je al lid van SVVN:4 4 jaar In welk elftal speel jij: F1 Op welke plaats speel jij: Spits Wie is jouw leider: Martin Wijnen. Wie traint jou elke week: Alwin Zigterman Wie vind je e de beste voetballer bij SVVN: Joost Waarom vind je dat: Weet ik niet Wie van Nederland: Wesley Snijde Wie van de wereld: Leonel Messi NATUURLIJK NATUUR Wat zijn je hobby’s: Voetballen,Buiten spelen en Gamen

Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest: Op de dag dat ik pupil van de week was moest m ik eerst voetballen tegen Sdol ol en daarna voor het eerste elftal aan tegen Hellendoorn,helaas ,helaas allebei verloren. Na de wedstrijd tegen Hellendoorn F1 mocht ik gelijk met het eerste warmlopen ,wat ik eerst wel een beetje spannend vond, maar samen met papa ging het wel. Toen ben ik met het hele eerste elftal op de foto gekomen ,en mocht ik het eerste doelpunt scoren ,en daarna de hele wedstrijd in de dug out gezeten naast de wissel spelers. Ik wil SVVN nog bedanken voor de patatjes,het drinken en de bal en uiteraard de leuke spannende dag!

Het leukst heb ik gevonden: Het doelpunt scoren Ik sta alleen op de foto met: Alwin Zigterman Ik heb hem gekozen, omdat: Hij mijn trainer is..

10


Wederopbouw….. Ontwaakt lijkt de vereniging nog nauwelijks. Na het laatste fluitsignaal van de tweede wedstrijd tegen Wilsum was er natuurlijk de teleurstelling, maar door het snel volgen van de diverse toernooien lijkt de impact van de degradatie nog nauwelijks door te dringen in de catacomben van onze vereniging. SVVN is sportief terug bij af en het ingezette beleid van de afgelopen jaren heeft in ieder geval niet tot een hoge(re) klassering geleid! Wie ditmaal in het clubblad het aantal ledenmutaties bekijkt, bekruipt al snel het gevoel dat het een met het ander samenhangt….

gevoel te krijgen dat er aan het einde van de streep iets te halen viel. De selectie zal in het aankomende seizoen hard aan het werk moeten om goede resultaten te halen in de 4e klasse. De vereniging lijkt terug bij af. Maar hoe valt dit te rijmen met de vele leden, activiteiten, afgesloten convenanten, etc? Zorgvuldig kijkend valt al snel op dat de club draait op het enthousiasme van een beperkt aantal vrijwilligers. Beperkt in de zin dat altijd dezelfde namen pronken bij de verschillende activiteiten. Met hart en ziel zetten zij zich in om het voor de leden blijvend aantrekkelijk te maken deel uit te maken van SVVN. Het wordt echter hoog tijd dat deze groep vrijwilligers uitbreiding krijgt van het grote potentieel dat ongetwijfeld aanwezig is. Gebleken is dat de oproep om vrijwilligerswerk te verrichten met als tegenhanger het betalen van een flink bedrag aan euro’s soulaas heeft geboden, maar nog niet in die mate als je als grote vereniging met een geweldig potentieel ‘achterland’ zou wensen. De praktijk blijkt weerbarstig: het hebben van vele nevenactiviteiten vandaag de dag maakt dat leden weinig tot geen tijd over hebben om zich in te zetten voor een vereniging. Het gebruik van allerlei vormen van sociale media leidt er daarnaast toe dat er steeds minder behoefte is elkaar fysiek op te zoeken en dus te ontmoeten. Waarom moeilijk doen als je elkaar ook op (verre) afstand kunt ‘ontmoeten’? Het is hoog tijd voor plan B: een stevig beleidsplan dat houvast gaat bieden voor een stabiele toekomst. Zowel in sportief- als verenigingsopzicht is het een must dat er eensluidende, eensgezinde richting wordt gekozen waarin niet alleen leden, maar ook vrijwilligers en ouders zich herkennen. Een werkgroep heeft zich hier inmiddels over gebogen en de contouren worden in concept zichtbaar. In de maand september zal dit plan aan een breder publiek kenbaar gemaakt worden en vervolgens zal in de maanden daarop het startsein klinken voor de daadwerkelijke implementatie. Het volledig accepteren van deze koers zal de basis zijn voor het (sportief en sociaal) voortbestaan van de club. De wakkere

Waar ging het fout? Een veelgestelde vraag die op verschillende manieren beantwoord kan worden. Achteraf blijkt het ontslag van de hoofdtrainer in dat opzicht niet tot het gewenste resultaat te hebben geleid. Feit is wel dat gedurende de weken na het ontslag duidelijk werd dat een eventuele verdere samenwerking in ieder geval een heilloze weg bleek te zijn. Vergelijk in dat opzicht het genomen besluit maar als het beste van alle slecht denkbare oplossingen. Ook de tussentijds nieuw aangestelde hoofdtrainer heeft in het lopende seizoen het tij niet kunnen keren. De overwinning na de winterstop tegen plaatsgenoot DES was verdiend. Op basis van een enorme werklust in de eerste helft werd er een terechte ruststand op het score-bord gezet. De terugval in de tweede helft gaf op dat moment echter al te denken. Noodzakelijke overwinningen tegen naaste concurrenten - in de onderste regionen – bleven uit en zouden op basis van het vertoonde spel niet verdiend zijn geweest. Het feit dat Hellendoorn vervolgens geen cadeautjes weggaf tegen de plaatsgenoot was vooraf in te calculeren geweest. Zij streden tevens…maar dan wel voor een plaats in de na-competitie! De wedstrijden tegen Wilsum om promotiedegradatie kun je als illustratief beschouwen voor de komende reeks wedstrijden in de 4e klasse. Hard werken, veel lange ballen, weinig technisch vernuft, etc. Gaandeweg de twee beslissingswedstrijden was het moeilijk het 11


leden zullen de nieuwe koers als een must ervaren. De uitslapers zullen op de een of ander wijze toch ruw wakker gemaakt (moeten) worden. Ouders zullen merken dat vrijblijvendheid een historisch begrip lijkt te zijn:

SVVN heeft een ieder nodig om de club weer ‘te laten leven’! Tenslotte zullen wij er sportief gezien alles aan moeten doen om de vierde klasse snel te ontstijgen. Laat de wederopbouw maar beginnen…………..

Indeling SVVN 1 EN 2 SEIZOEN 2013 – 2014. De KNVB heeft de indeling voor de A-Categorie vrijgegeven. Het vlaggenschip van SVVN is ingedeeld in de 4e Klasse D. De 4e Klasse D bestaat uit de volgende clubs: SVVN 2 zal in het seizoen 2013/2014 uitkomen in de Reserve 2de Klasse D. Deze klasse bestaat uit de volgende teams: ASV Avereest vv Bruchterveld sc Daarle vv Daarleveen DKB DRC’12 Sc Lemele MVV’69 Sc Rijssen Rijssen Vooruit SVVN

Aadorp Balkbrug Bruchterveld Daarle Daarleveen De Krim Almelo Lemele Marle Rijssen Rijssen Nijverdal

AZCV 4 Den Ham 2 Drienerlo 2 Enter Vooruit 2 Excelsior 4 Hellendoorn 2 Juliana 2 Lutten 2 ON 2 OZC 3 SVVN 2 SVZW 3

Aalten Den Ham Enschede Enter Rijssen Hellendoorn Hengelo Lutten Almelo Ommen Nijverdal Wierden

Langs de lijn… Iedereen weet dat Bettine het moeilijk heeft met de lijnen op het veld(zie vorige clubblad). Dit zijn de tegenstanders van ons dames team ook ter ore gekomen zodat deze de wedstrijd tegen CSV op een kunstgrasveld lieten spelen waar ook de lijnen voor het handballen en hockyen bij op stonden. Je begrijpt natuurlijk wel dat het even duurde voordat Bettine wist waar hij rekening mee moest houden.

Op een zaterdag morgen toen Ine Jansen een keer niet aanwezig was op, moest iemand anders de frituurpan aansteken. Vele techneuten werden erbij gehaald o.a Gerrit Greevink maar her lukte niet direct ook kwam Jan Westeneng erbij het eerste wat hij deed was die herrie van de afzuiger uit doen, maar ook hij kwam er niet uit en kreeg de pan niet aan het branden. Wat is nu het geval je kunt hem ook niet aan krijgen als de afzuiger niet eerst aan staat. 12


Medisch Centrum Volharding‌ Volharding Sander Middelesch, het ongeduld van een selectiespeler. In deze aflevering van Medisch Centrum Volharding staat Sander Middelesch centraal. Als speler van het 1e is hij voor velen natuurlijk geen onbekende. Op het moment van schrijven heeft zijn elftal de beslissende wedstrijden van de nacompetitie nog voor de boeg. Die zal Sander van vanwege zijn blessure vanaf de zijkant moeten volgen. Geen leuk vooruitzicht voorr een echte voetballiefhebber. Hoe ziet je voetbalverleden er uit? In 1988 werd ik lid van SVVN, direct na het halen van mijn zwemdiploma. Ik was toen 7 jaar oud. Al die jaren ben ik lid gebleven, waardoor ik dit jaar al weer 25 jaar aan deze mooie club ben verbonden. Ik begon in de F5, maar twee weken later speelde ik al de F1. Daarna heb ik alle selectie

2e plaats van alle F’jes T.V.B. 1989. elftallen doorlopen, tot en met de C1. Toen brak er een moeilijke periode voor mij aan. Ik was fysiek niet sterk genoeg. Daardoor had ik nog al eens te veel ontzag voor mijn tegenstander. Als gevolg daarvan speelde ik een periode afwisselend elend in de B1 en B2. Gelukkig kwam ik daar wel sterker uit, waardoor ik vervolgens weer naar de A1 ging.

Sander, veel mensen kennen je wel, maar kun je toch iets meer over jezelf vertellen? Zoals gezegd, mijn naam is Sander Middelesch. Ik ben 31 jaar oud en ik werk bij Voortman Automatisering als ls warehouse employee. Dat wil zeggen dat ik in dat bedrijf het interne transport uitvoer. Mijn grootste hobby is natuurlijk voetballen, maar daarnaast vind ik het ook leuk om als leider van een jeugdelftal te fungeren. Momenteel ben ik leider van D1. Als de competitie stil ligt, mag ik graag hardlopen en natuurlijk hou ik er ook van om op zijn tijd een pilsje te scoren in de kroeg of op een terras.

En daarna? De toenmalig hoofdtrainer Albert van der Smissen heeft mij een half jaar vervroegd overgeheveld naar de selectie van het 1e. In mijn eerste jaren bij de senioren heb ik afwisselend in het 1e en 2e gespeeld, maar de laatste jaren ben ik toch een vaste waarde van ons vlaggenschip geworden. Mijn positie in het elftal is die van de meest defensieve middenvelder, maar dit seizoen ben ik begonnen onnen als laatste man wat mij ook goed

13


beviel. Ik ben een echte teamspeler die het moet hebben van zijn inzet en inzicht.

Maar op dit moment zouden we er eigenlijk twee of drie oudere, ervaren spelers bij moeten hebben, om deze eze jonge groep bij de hand te nemen.

Veel leden komen uit een echte SVVN familie. Geldt dat voor jou ook?

Welke blessure heb je? Naar alle waarschijnlijkheid heb ik een meniscusblessure. Althans dat vermoeden de doctoren. Het begon allemaal op een zomerse donderdagavond, vorig jaar op 13 september. Tijdens een positiespel positiespe raakte ik ietwat geïrriteerd omdat het niet liep. Daardoor ging ik een duel te onbesuisd aan, waarna bij het wegdraaien mijn linkerbeen niet meedraaide. Je hoorde het knappen, denk aan twee scheenbeschermers die met elkaar in contact komen. Het voelde direct rect verkeerd aan, maar na controle door onze verzorger leek het allemaal mee te vallen.

Via mijn oom Harrie Eshuis ben ik bij SVVN terechtgekomen, en nadat mijn broertje Michiel hier ook kwam voetballen, is mijn moeder benaderd met het verzoek om lid te worden van de oudercommissie. Dat heeft ze zo´n 10 jaar gedaan. Wat beschouw je als hoogtepunt in je loopbaan? Op de kampioenschappen en promoties als al speler en als leider en trainer kijk ik natuurlijk met veel plezier terug. Dat geldt ook voor mijn debuut in het 1e elftal in de bekerwedstrijd tegen Sportclub Rijssen. Die wedstrijd scoorde ik ook nog gelijk…

De volgende ochtend was het echter geen pretje om wakker te worden. M’n knie was stijf en dik. Dan begint het medische circuit. De dokter kon weinig beginnen, er zat zoveel vocht in de knie dat hij geen diagnose kon stellen. Pas de week daarop constateerde hij dat er een scheurtje in de meniscus zat. Dit zou met drie maanden rust vanzelf moet herstellen. Hier zette ik mijn vraagtekens bij, daarom vroeg ik of dit niet operatief verholpen kon worden. Toen kreeg ik als antwoord dat ze dit niet meer zomaar doen omdat de kans op slijtage van de knie in de toekomst dan groter is. Er zat dus niks anders op dan drie maanden rust te houden, wat voor mij veel te lang is. Dus ging gi ik bij de fysio langs, die mij bepaalde oefeningen meegaf om de spieren rondom de knie sterk te houden en waardoor de vocht er sneller verdwijnt. Wanneer kon je weer beginnen? Na drie maanden rust wilde ik weer beginnen, maar het weer speelde niet mee door de lange winter die we dit jaar hadden. Pas na vier maanden begon ik met hardlopen om conditioneel weer sterk te worden. Na een week of drie ging ik op de training weer voorzichtig met enkele oefeningen meedoen. Wen weer twee weken later kon ik volledig volle pijnvrij meetrainen.

Kampioen S.V.V.N.1 2005 En wat zie je als dieptepunt?

Daarna heb je nog competitiewedstrijden gespeeld, en toch ging het weer mis?

Mijn blessure en hoe we dit seizoen met het 1e presteren. Dit is een jonge groep met potentie waar we nog jarenlang van kunnen genieten. 14


Inderdaad, na wat invalbeurten en drie hele wedstrijden leek ik helemaal uit de problemen te

ingreep moet ondergaan, waarna ik mijn ritme wel weer vind. Wat zijn je wensen voor de toekomst op gebied van voetbal? Laten we eerst dit seizoen maar eens goed afsluiten en degradatie voorkomen. Daarvoor moeten we twee keer vol aan de bak tegen Wilsum, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Vervolgens wil ik nog een aantal jaren jar pijnvrij kunnen voetballen. Het liefst in het 1e elftal, maar als het moet dan maar een paar niveautjes lager, zolang ik maar van dit mooie spelletje kan genieten.

zijn. Maar vervolgens overstrekte ik op een gewone training mijn knie. Dat voelde opnieuw verkeerd aan. Misse boel dacht ik. En zo ging ik met dezelfde klachten maar weer naar de dokter. Die verwees mij door naar het ziekenhuis. Op foto’s konden ze niet afwijkends vinden. De arts vertrouwde de het toch niet en heeft een MRI Scan aangevraagd, die heb ik inmiddels ondergaan. Op 16 mei krijg ik hiervan de uitslag. Dus afwachten of hier iets uitkomt, laten we hopen van wel want dan kan ik weer vooruit kijken en weet ik waar ik aan toe ben.

Naschrift: Inmiddels is de uitslag van de MRI scan binnen. Sander blijkt een scheur in de buitenmeniscus te hebben, en mogelijk ook een scheurtje in de kruisband. Dat betekent een nieuwe kijkoperatie. Als daarbij schade aan de kruisband wordt geconstateerd komt er een vervolgoperatie. Binnen kort hebben we meer duidelijkheid en in de loop van va het nieuwe seizoen hopen we Sander terug te zien op de groene mat.

Wat denk je, keer je snel terug op je oude niveau? Hoe snel ik terug kan komen op mijn oude niveau weet ik dus nog niet, maar laat ik positief denken. Ik ga er van uit dat ik een kleine

Wat betreft de afloop van de nacompetitie, die uitslag is ook bekend, maar daar zullen we het niet meer over hebben…

Sander bedankt en een goed herstel gewenst!

Langs de lijn… Andre Snellink kon on het niet aanzien dat Des es 7 met Pastink geen doelpunt konden maken tegen het ons 8e en daardoor misschien geen kampioen zouden worden. Daarom scoorde hij maar een eigen doelpunt zodat Des deze wedstrijd toch nog won. won Des 7 had Pastink speciaal aangetrokken om eens een keer kanpioen te worden Henrico Hofmeijer Scoorde na ruim 6 jaar weer eens een doelpunt doelpunt en dacht gelijk dat het zijn 100ste zou zijn. Helaas was hij zeer teleurgesteld dat dit niet zo was, dat hij het niet meer op kon brengen om elke zaterdag de reis uit Deventer naar Nijverdal te maken om in het vijfde te spelen. Maar we zullen hem met het Oliebollen en mix toernooi zeker terug zien. Henrico jij hebt bij S.V.V.N. tot nu toe 72 doelpunten gemaakt

15


Hl Ecoservices Mixtoernooi S.V.V.N. Traditioneel mixtoernooi wederom een succes

"Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgang. - Wikipedia

Zaterdag 16 juni is het traditionele HL Ecoservice mixtoernooi gehouden. Zoals dat gaat met traditionele evenementen zit ook het mixtoernooi boordevol met gewoontes. 's Ochtends wordt langzaam de kantine gevuld met spelers, die onder het genot van een bak koffie even kijken bij wie ze in het team zitten. Er wordt hevig gespeculeerd over of het desbetreffende team een kans maakt op de titel. Verder zijn er steevast spelers die of uit een café gerold komen of spelers die te laat komen. Op het laatste moment worden er nog extra spelers gecharterd, vaak zonder succes. Dan komt het voetbalgedeelte, het nasi/bami-vreten, het tweede (en het zwaardere) gedeelte van de voetbalwedstrijden en aansluitend de

huldigingen. En bij de traditie van het mixtoernooi hoort ook dat er in het eerstvolgende clubblad een enorm afgezaagd stukje staat over het traditionele mixtoernooi. Bijdeze. Het kan zijn dat u bovenstaande alinea allang vergeten bent. Kan zijn dat u het helemaal niet gelezen heeft of misschien denkt u: "dit heb ik al eerder gelezen". Dat laatste kan kloppen, want deze tekst stond in het clubblad van vorig jaar. Om te bewijzen hoe traditievol ons mixtoernooi is kopiëren we dit stukje van vorig jaar gewoon in het verslag van dit jaar. Maar gelukkig is niet elk mixtoernooi hetzelfde als het voorgaande jaar. Sterker nog: je komt af en toe voor verrassingen te staan. 16


"Traditie. Dat is gewoon een ander woord voor: dat doen wij hier altijd zo." - Theo Maassen

dit seizoen dertig doelpunten. De topscoorder bij de jeugd werd Rick Mars. De pijlsnelle Rick zorgde met zijn doelpunten er mede voor dat zijn team, te weten SVVN D3, afgelopen seizoen kampioen werd. Ook de minst gepasseerde keeper kwam uit de D3. Mike Knobben werd naar voren gehaald en geëerd als beste keeper bij de jeugd.

Ditmaal komt de verrassing uit de voeten van Jurgen de Vos. Vereerd met aanvoerdersband steelt 'Vosje' de show op sportpark GrootLochter. Panklaar legt hij alle ballen op zijn medespelers en met verraderlijke afstandsschoten laat hij zien nog altijd een lekker balletje te kunnen schieten. Cynische mensen langs de kant brabbelen nog iets in de trant van "hij had SVVN 1 dit seizoen kunnen redden". Helaas laat de Andrea Pirlo van de Volharding na het eten wat minder van zijn kwaliteiten zien.

Ook bij de senioren kwamen de topscoorder en de minst gepasseerde keeper uit hetzelfde team. En traditiegetrouw waren dit dezelfde twee mannen als vorig jaar. Gijs ten Dam scoorde er weer rustig op los en Gijs Tiebot zorgde ervoor dat de nodige ballen werden tegengehouden. Mede door de prestaties van de twee werd SVVN 6 afgelopen seizoen kampioen. Dit jaar was er één persoon die de magische grens van honderd doelpunten wist te bereiken. Bart Moerman van het vijfde kon plaatsnemen op het opstapje. Helaas is hij al een tijdje geblesseerd, maar we hopen Bart snel weer te zien op het veld.

Opvallend is het dan ook niet dat juist het team van Jurgen, Drukkerij Ponsteen, het mixtoernooi in een niet opwindende finale wint van Nemaco Verhuur. Jeroen Klompenmaker, volgend seizoen in groen tenue te zien in plaats van het shirt van ENC, scoort de winnende treffer. Een uur later kon Jurgen de Vos de wisselbokaal in de lucht houden. Op voorhand was het team al de gelauwerde favoriet en gezien het spelbeeld op het mixtoernooi is het niet anders dan terecht dat dit team de winnaar werd.

Ook was er plaats voor afscheid. Denny van Gaal heeft besloten na zeven jaren in het eerste van SVVN te hebben gevoetbald de overstap te maken naar Hulzense Boys. Met een mooie fotolijst en een fles Grolsch werd hij bedankt voor zijn jaren en diensten voor SVVN 1. De laatste keer dat de kantine zo tekeer ging is al een tijdje geleden, maar de handen gingen hard op elkaar en mensen wisten niet hoe snel ze in de benen moesten komen voor Frank op den Dries. Tweehonderdvijftig wedstrijden in het eerste elftal is een prestatie van formaat en daarmee komt Frank in het rijtje van André Smal en Edwin Wijnen. Als cadeau kreeg Frank een ingelijst shirt als cadeau. Een prachtig kippenvelmomentje.

"Hoewel tradities statisch kunnen lijken, veranderen en vernieuwen deze voortdurend." Wikipedia

Na de huldigingen liet DJ Alex de welbekende deuntjes uit de speakers knallen en werd traditiegetrouw 'Dit is mijn club' geplaybackt door verschillende mensen. Drankjes vloeiden, verschillende dansjes werden gemaakt en opvallend veel buiken werden op de foto gelegd. Op de website staat een foto-impressie.

Na het voetbalgedeelte presenteerde de goedlachse Marcel Manenschijn wederom op prima wijze de verloting en de huldigingen. Daar het dames-en meisjesvoetbal groeiende is heeft Jan Greevink, maestro van het mixtoernooi, een nieuwe prijs toegevoegd aan de lijst van huldigingen. Topscoorder van de meisjes/dames werd Tessa Janmaat. Zij speelt in F4 en scoorde 17


Alle sponsoren bedankt voor het medemogelijk maken van het 35e mixtoernooi. Ook vrijwilligers, van de wedstrijdsecretaris tot aan het barpersoneel en van de scheidsrechters tot aan de schoonmaakploegen, bedankt voor jullie inzet.

Tot over een jaar, want uiteraard is er dan weer een traditioneel mixtoernooi.

Leden mutaties… Nieuwe leden: Spengler. C. Kappert. N. Machielsen. J. Wolterink. J. Fransen. N. Klompenmaker. J. Raamsman. J. Eikelboom. F.

11-10-2000 31-03-1984 31-08-1999 01-02-2007 14-08-2001 08-02-1983 11-01-1985 16-04-1986

Beethovenlaan 32 Portlandweg 17 Beethovenlaan 160 Beethovenlaan 160 Haydnstraat 7 Dille 116 Papaverstraat 24 Ommerweg 150

7442 HD 7442 VB 7442 HG 7442 HG 7442 HJ 7443 EE 7442 LJ 7447 RJ

01-06-1996 26-03-1997 10-07-1971 05-05-1992 16-01-1992 24-09-1995 24-09-2003 06-01-2003 28-12-1995 24-01-1973 10-03-2004 21-03-1987 12-05-1975 05-11-1999 17-01-1991 02-03-1948 11-03-1999 17-01-1998 04-11-1996 29-09-1996 30-12-1965 09-02-1990 28-02-1982 14-12-1974 09-07-1980 09-05-1982 31-07-1977 28-01-1976 02-05-2001 24-04-1984 19-01-2001 11-04-1991

Sweelinckstraat 6 7442 JR Lage Esweg 78 7441 AZ Stamanstraat 18 7642 CM Beatrixstraat 11 7442 SB Boomcateweg 63 7442 BE Rossinistraat 153 7442 GX Vivaldistraat 136 7442 GR Pr. Bernhardstraat 28 7442 SM Boomcateweg 79 7442 BG Jan Luykenstraat 9 7412 NN de Genestetstraat 8 7442 ZJ Diepenbrockstraat 2 7604 CZ Veeneslagen 76 7463 CL Bizetstraat 25 7442 HV Zonnebloemstraat 66 7442 LN Hoge Dijkje ? / Dunantflat…? Keizersweg 22 7441 BB C. Huygensstraat 23 7442 XJ Koningsweg 5 7441 AT Nic. Maesstraat 8 7462 BT Sweelinckstraat 19 7442 JP Havikskruid 20 7443 MD Straussstraat 30 7604 HM Weggelerstraat 6 7601 GA Curacaostraat 53 7556 TM Fr. Halsstraat 78 7606 XN Weth. Hinnenlaan 11 7602 EW Asterstraat 14 7601 AK Beethovenlaan 7 7442 HC Bilderdijkstraat 113 7442 VK Albert Verweijstraat 18 7442 WE Maximastraat 6-21 7442 NW

Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Hellendoorn

Bedankt: Ekuchu. S. Piksen. R. Spoolder. M. Nijstad. Y Schulenburg. M. Kerkhof. T. Velthof. D. Kievits. B. Smeijers. T. Hofmeijer. H. Mulder van. G. Boernama. P. Borkent. B. Hopster. N. Koroma. A. Broekmate. J. Jong de. R. Velthuis. T. Schippers. C. Saado. C. Leemhuis. P. Veerman. L. Stell. S. Egels. M. Wevers. P. Vossebelt. JB Pattipeilohy. D. Steijn. R.M. Krieger. D. Gaal van. D. Egberts. G. Hartgers. S.

18

Nijverdal Nijverdal Wierden Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Deventer Nijverdal Almelo Rijssen Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Rijssen Nijverdal Nijverdal Almelo Almelo Hengelo Almelo Almelo Almelo Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal


Rutterkamp. F. Vledder. B. Vledder. S. Vledder. H. Renkema. M. Schuurman. T. Jong de. A. Jong de. M. Tijhuis. J. Nieuwenhuis. M. Rappa. M. Nijhof. T. Janmaat. N. Harmsen. V. Boerkamp. W. Volmer. J. Hoeve. S. Gozukules. M.

05-11-1996 1996 17-07-1995 1995 10-09-1997 1997 14-09-1964 1964 04-02-1990 1990 02-04-1998 1998 30-12-1995 1995 19-10-1963 1963 18-10-1999 1999 19-04-1982 1982 27-03-1986 1986 16-06-1997 1997 06-04-2004 2004 24-07-2003 2003 21-05-1945 1945 23-08-1997 1997 21-06-2003 2003 17-05-1997 1997

Esweg 36 a Rossinistraat 145 Rossinistraat 145 Rossinistraat 145 Bergleidingweg 16b Wolterskampweg 2 Lentzinckserve 16 Lentzinckserve 16 Brakenbletsweg 9 H. Wormserstraat 5 de Gors 71 Straussstraat 55 Straussstraat 43 Boomcateweg 42 Grotestraat 140-03 Beethovenlaan 140 Vivaldistraat 76 Esstraat 143

7441 GE 7442 GX 7442 GX 7442 GX 7442 XG 7441 DT 7441 KE 7441 KE 7442 EX 7442 MX 7609 DT 7442 JW 7442 JW 7442 BJ 7443 BN 7442 HG 7442 GP 7462 ED

Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Almelo Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Nijverdal Rijssen

Adres wijziging: Middelesch. S. Hoogenkamp. J.

van van

Esweg Merelweg 27

naar naar

Grotestraat 110-22 Veldkampsweg 15

7443 BL 7441 CE

Nijverdal Nijverdal

Afscheid van Anand JurriĂŤn We hebben met het 8ste elftal zaterdag 18 mei afscheid genomen van Anand. We speelden de laatste competitiewedstrijd tegen de koploper Des 7. Het was een goed duel en hebben als team tot ver in de 2e helft stand kunnen houden totdat iemand van ons er maar eentje inschoot voor Des. Dat was dan weer jammer. Maar we konden met opgeheven hoofd van het veld. d. Anand heeft in deze pot gestreden als een Bengaalse tijger. En zo kennen we hem eigenlijk ook. Je komt er gewoon niet langs. Hij is onbetwist de stofzuiger van het middenveld van het 8ste met een tomeloze inzet. Ook heeft hij ons menigmaal als keeper uit it de brand geholpen. Heel erg jammer dat hij ons gaat verlaten. Anand gaat naar De Zweef omdat hij zaterdags haast nooit meer kan voetballen vanwege zijn werk als buschauffeur. Hij hoopt nu wat meer wedstrijden te kunnen spelen. Wij wensen hem veel succes es en plezier bij De Zweef. 19


Toppers S.V.V.N. seizoen 2012 – 2013… Ook dit jaar werd er door de clubblad redactie aandacht besteed aan de toppers van S.V.V.N. 2013/2014. We gingen dit jaar wederom kijken bij de jeugd en bij de senioren, en nieuw dit seizoen waren de meiden/dames. Lees er later meer over. De voetbalvaria redactie ging ook kijken naar bijzondere hoogtepunten van voetballers in hun loopbaan bij SVVN. Daar sprong één bijzondere voetballer uit, die zich kan aansluiten en in het rijtje Edwin Wijnen en Andre Smal, daarover later meer. Er waren in ieder geval weer kippenvel momenten op het ‘als er wat te vieren is Vladding-opstapje’. opstapje’. Van elke betreffende speler/speelster die werd gehuldigd, werden mooie actie beelden op de beamer getoond, met dank aan Gerrit Greevink.

Uiteraard werd er ook gescoord bij jonge Vladding toppers. De Bokaal voor de topscorer topscor bij de jeugd van S.V.V.N. ging naar Rick Mars, speler van D3 met 55 doelpunten. SVVN D3 onder begeleiding van Bert Maris, dat kampioen is geworden, was deze middag hoofd aandeelhouder bij de huldigingen. Rick Mars genoot van de aandacht bij het vasthouden den van de topscoorder trofee.

De huldigingen begonnen bij de jeugd van S.V.V.N, en wel de Bokaal voor de minst gepasseerde keeper. Deze bokaal ging dit seizoen naar Mike Knobben hij was keeper van D3. Mike Knobben maakte deel uit van het h kampioens elftal van Bert Maris. Mike heeft gemiddeld 1.17 doelpunten per wedstrijd doorgelaten. Een goede prestatie om door een volle kantine te worden toegejuicht.

Een goed initiatief van dames ‘topcoach’ Marjan Klein-Kiskamp Kiskamp was om alle dames bij elkaar te laten komen na het mixtoernooi. Deze gelegenheid gebruikten ze om het seizoen af te sluiten. Het was nog lang gezellig met de dames in de kantine.

Nieuw dit seizoen: Topscoorder Meiden/Dames. Met zoveel meiden (dames / vrouwen) die bij S.V.V.N spelen, konden wij er niet aan ontkomen dat voor deze groep ook een bokaal beschikbaar moest worden gesteld. Deze bokaal voor de topscorer er onder de dames was dit seizoen voor Tessa Jan Maat speelster van S.V.V.N. F4, zij scoorde 30 doelpunten. 20


De Herman Slooyer Bokaal ging in dit seizoen naar Gijs Tiebot uit het 6e met gemiddeld 1.31 doelpunten per wedstrijd tegen. Hij was deze middag helaas niet aanwezig als goalie met de minste goals tegen. De bokaal voor de meest gescoorde goals bij senioren heet de ’ Edwin Wijnen Bokaal’. Deze bokaal ging naar Gijs ten Dam uit het 6e elftal, hij scoorde dit jaar 40 doelpunten. Ook Gijs was helaas niet aanwezig. Op de beamer was te zien hoe Gijs werd gevonden door medespelers. Een assist van Jan Klompenmaker. Helaas voor Jan worden de spelers met de meeste e assists niet gehuldigd. Wij hopen dan ook dat, Gijs jouw persoonlijk bedankt met een versnapering. Wij als clubblad redactie wilden ook een speler bedanken die na dit seizoen terug gaat naar zijn oude club. Denny van Gaal gaat weer terug naar Hulsense Boys. Hij werd bedankt met een mooie foto en een grote fles Grolsch. Denny speelde in seizoen 2004-2005 2004 t/m 20062007 en 2009-2010 2010 tot nu dus totaal 7 seizoenen bij S.V.V.N.Waarin hij 174 wedstrijden in het 1e speelde en daarin 2 doelpunten scoorde voor de e hoofdmacht.Hij heeft veel voor de jeugd betekent, Denny trainde dit seizoen het D1 elftal van S.V.V.N.Via deze weg willen wij ook vriendin Leonie bedanken voor al haar actieve steun voor S.V.V.N. Tevens was zij een trouwe supportster bij het eerste elftal. elft

Een huldiging die vorig jaar al gepland stond, maar niet door kon gaan, was omdat de Topper in kwestie vorig jaar met zijn dochter mee naar het turnen moest. Het ging om zijn 100e doelpunt, een doelpunt van grote waarde bleek achteraf. Bart Moerman maakte het 100e doelpunt in de wedstrijd Sp.Rijssen3 - SVVN5 op zaterdag 12 november 2011.

21


Na Edwin Wijnen en Andre Smal mocht Frank od Dries het grote shirt, een op maat gemaakte inlijsting, ng, terecht in ontvangst nemen. Frank od Dries begon zijn voetbal loopbaan in het derde, in 1999 ging hij naar het 2e elftal. In 2000 stond hij regelmatig bij het 1e op papier en viel toen ook voor het eerst in. Hij heeft in zijn loopbaan 14 doelpunten gemaakt maakt waarvan 3 in het 1e. Zijn 1e doelpunt bij het eerste elftal was op 15 december 2007 tegen MariĂŤnberg. Frank zijn 250ste wedstrijd was zaterdag 17 november 2012 tegen vv Hellendoorn. Zijn laatste wedstrijd in het 1e was onlangs tegen Wilsum. Ook volgend seizoen gaat Frank proberen SVVN 1 zo snel mogelijk in de derde klasse terug te loodsen.

en mooie huldiging van de S.V.V.N toppers van Een seizoen 2012-2013. Wil jij volgend seizoen ook gehuldigd worden? Maak veel doelpunten, of houdt er veel tegen. Reken eens uit of je al bijna 100 doelpunten hebt gemaakt. Of zorg dat je zoveel mogelijk wedstrijden den in de hoofdmacht speelt, blijf je club trouw, en wordt opvolger van Frank od Dries. Doe je best en je wordt beloond!!

De clubblad redactie moest het lang geheim houden, en dat is uiteindelijk gelukt. Want er is weer een speler met 250 wedstrijden in het vlaggenschip.

Spelerspassen Er zijn nog een aantal spelers die zijn verlopen of binnenkort gaan verlopen waar we van de spelers nog geen foto van hebben ontvangen. Een vriendelijk doch dringend verzoek om deze foto snel bij ondergetekende (Jean-Pierre Pierre Bonnet) of Gradus Scharphof in te te leveren zodat we de spelerspas kunnen verlengen cq nieuwe pas aanvragen. Ook als je nu geblesseerd bent is het verstandig de pasfoto nu in te leveren zodat wanneer je weer fit bent direct kunt spelen in plaats van dat dan nog eerst een spelerspas aangevraagd raagd moet worden. Geen geldige spelerspas is niet spelen en de scheidsrechters gaan hier grondig op controleren! Dejan Azirovic (25-06-1986) geldig tot 19-08-2013 Thomas Kroezen (02-08-2002) 2002) nieuw Joris Baan (26-07-1997) geldig tot 30-06-2013 30 Jamie Machielsen (31-08-1999) 1999) nieuw Bryce Beltman (30-04-1997) 1997) geldig tot 30-06-2013 Nynke Ring (21-03-2002) 2002) nieuw Bioren Dijkgraaf(21-12-1995) geldig tot07-03-2013 tot Cas de Ruiter (20-08-2002) 2002) nieuw Nicky Fransen (14-08-2001) nieuw Justin Schreurs (11-09-1997) 1997) geldig tot30-06-2013 MariĂŤl Greevink(20-01-1996) geldig tot30-06-2012 tot Joost Wieldraaijer(21-09-1995)geldig 1995)geldig tot03-04-2013 tot Max Groot (31-08-2001) geldig tot06 06-02-2013 Floor Wijnen (26-04-2002) 2002) nieuw n Mohammed Reaig Hossin (09-01-2002) 2002) nieuw Luc Zonnebeld (06-09-2002) 2002) nieuw 22


Eerste editie Popquiz SVVN… SVVN Voor het eerst werd SVVN verblijd door de Supportersvereniging met een heuse Popquiz. Uit verschillende genres werd in 8 ronden van 10 vragen gestreden om de hoofdprijs: heerlijke groene munten! De professionele begeleiding werd verzorgd door Hulsenaar Herman Herman ‘Boetje’ Beltman die met zijn installatie inmiddels menig kantine in de gemeente Hellendoorn bezocht heeft. Naast Boetje zorgden de Sofa-rockers rockers – met in hun midden Volharding Bert Kelder voor de muzikale omlijsting en SVVN’er Jan Niewold deed een flinke inke duit in de zak door in een van de rondes zijn kunsten op de gitaar aan de deelnemers te laten horen. Een heuse jury completeerde het geheel. Wat hadden de thuisblijvers vanavond een verkeerde keuze gemaakt! Verschillende vragen over verschillende muziekstijlen maakten het de aanwezigen knap lastig. De oude muziek-rotten muziek wreven zich met name in de eerste ronde in de handen toen Boetje terug ging naar de jaren 60-70, 60 maar kregen het zweet op het voorhoofd toen in de laatste rondes het muziekgenre steeds recenter werd. Hier waren de jongeren duidelijk in het voordeel en werd er gegrossierd in puntenverlies door de ouwe rakkers. Alternatieve rondes waren door de organisatie eveneens ingebakken. Zo mochten op geheel eigen wijze de voetjes van de vloer, las Bert Kelder op orginele wijze songteksten voor waarbij de teams de titel en de band moesten bedenken en tenslotte gooide Jan Niewold enkele intro’s ‘live’ op gitaar het publiek in. Zelfs ene jury ontbrak deze avond niet. Zij keken in de pauzes de ingevulde antwoorden alvast na waardoor telkens een tussenstand doorgegeven kon worden. De 11 teams streden onder orginele namen om de eer. Zo herkenden we de familie Mengerink onder de noemer ‘Tafel voor of achter Mengerink’ en hadden Herman Slooijer en Andre Smal een duo gevormd onder de noemer ‘Hel van Marle’ (juist ja: de combi van Hellendoorn en Marle…). De Tokkies waren van alle teams het beste in vorm en gingen aan de haal met de hoofdprijs: een handvol munten die getrouw aan de bar per direct ingewisseld konden worden. Obers Richard en Gradus hadden inmiddels aardig wat kilometers in de benen want zelfs het bier werd aan tafel bezorgd. Daar kan geen brommer tegenop! Zoals gezegd: de thuisblijvers kregen ongelijk met de mooie muzikale afsluiting van het seizoen! 23


SVVN 1 ‘viert’ teamfeest. Na een desastreus seizoen is het moeilijk om een feest te houden. Daar is ook geen enkele reden voor, want er valt bar weinig te vieren. Onder het mom van ‘een streep eronder zetten’ en ‘dan maar het eerste feest van een hopelijk succesvol seizoen 2013/2014’ kwam de selectie van SVVN 1 op vrijdagavond 2 1 juni in de kantine bijeen.

Ook Roy Schlosser heeft besloten om te stoppen met keepen. Roy is dit seizoen nauwelijks actief geweest en is van de ene blessure in de andere gevallen. Na een operatie aan de enkel heeft hij besloten om de keeperhandschoenen aan de wilgen te hangen. Ook Roy blijven we zien op sportpark Groot-Lochter want hij gaat een aantal jeugdkeepers van de nodige oefenstof voorzien.

Nog altijd zwaar teleurgesteld over de degradatie naar de vierde klasse strompelden de eerste spelers binnen. Er werd er nog wat nagepraat over de dramatische laatste wedstrijd van het seizoen en de teleurstelling was nog altijd zichtbaar bij de mannen van ons vlaggenschip. Hoe je het ook went of keert SVVN 1 moet volgend seizoen naar Bruchterveld, Marle en Rijssen en daar kan nu niets aan veranderd worden en zaak is om daar zo snel mogelijk niet naar terug te keren.

Ook Kars ter Avest heeft aangegeven te stoppen met voetbal bij het 1e. Kars maakte in 2008 de overstap van de jeugd naar het eerste elftal, maar heeft na vijf jaar besloten om lager te gaan te voetballen. Hij kreeg een mooi ingelijste foto als cadeau en ook hij sprak de selectie toe. Als laatste is ook Dominggus Bassaur volgend seizoen niet te zien op ons hobbelige hoofdveld. Na 23 (!) jaar tape om de enkels te hebben gedaan, zalfjes te hebben gesmeerd en prachtige Molukse woorden te zeggen gaat Dominggus ons verlaten, omdat hij naar het zuiden des lands gaat verhuizen. Ook Dominggus werd bedankt voor zijn jarenlange diensten met een grote foto.

Onder het genot van stukken vlees die van de barbecue afkwamen en van wat natjes die uit de tap geschonken werden evalueerden er sommigen op los. Maar naast het afscheid van de derde klasse werd er ook vaarwel gezegd tegen een drietal spelers en een waardevol lid van het begeleidingsteam.

Na het afscheid van de vertrekkende personen werd de knop omgezet en werd er niet over het verleden gepraat. Van de fouten van het verleden moet geleerd worden, maar er te lang bij blijven staan heeft geen nut. De koppen van de spelers gingen na de optimistische woorden van verschillende spelers en betrokkenen wat verder omhoog staan en vol met goede moed werd er al voorbeschouwt op komend seizoen. Op 27 juli begint de voorbereiding van SVVN 1.

Allereerst werd Denny van Gaal naar voren geroepen door Frank van der Wilk. Denny heeft na zeven jaar besloten om terug te keren naar Hulzense Boys. Een staande ovatie en een ingelijste foto had hij op het mixtoernooi al ontvangen dus kreeg Denny van de selectie een mooi bierpakket. De aanvoerder had nog mooie, troostvolle woorden en gelukkig blijft hij ook behouden voor SVVN, want hij gaat de E1 trainen.

24


Alte Herren Nipte overwinning Euregio interland Alte Herren SVVN – ISV Ibbenbueren (4-3). (4 Op zaterdag 15 juni was het weer zover: De 2 jaarlijkse ontvangst van de voetbalclub uit de partnergemeente Ibbenbüren de Ibbenbürener Spvg. 08 e.V (I.S.V.). stond op het program. Ditmaal kwamen de Duitse sportvrienden naar Nijverdal om daar de degens te kruisen ruisen met de “Alte Herren” van SVVN. Een grote delegatie maakte de trip vanuit Duitsland. Sommige SVVN’ers knepen hem al flink, een aantal nieuwe gezichten, het leek erop dat ze zich aardig verjongd hadden. De dag startte met het al even zo traditionele “Kaffee und Kuchen” waar meteen even van de mogelijkheid gebruik werd gemaakt om elkaar bij te kletsen.

prachtige krul rul de doelman te verslaan: 3-1. 3 Hierna kreeg SVVN nog een aantal uitgelezen mogelijkheden om de score uit te breiden maar SVVN faalde in de afwerking. De wedstrijd kabbelde voort totdat een kwartier voor tijd ineens de vermoeidheid massaal toesloeg bij SVVN. VVN. De groen-witte groen formatie werd plotsklaps aan alle kanten voorbij gelopen en binnen no time moest SVVN doelman Herman Slooijer twee keer de bal uit het doelnet halen en stond de stand plotseling weer gelijk. De fitte Duitsers leken nu door te gaan drukken drukk en het wachten was op de genadeklap. SVVN kon daar vrijwel niets meer tegenover zetten. Vijf minuten voor het einde was er een spaarzame uitval van SVVN zijde waar het tandem Arjan de Groot en Andre Smal door de Duitse defensie sneed. De laatste kwam oog g in oog met de doelman en faalde niet: 4-3. 3. De Duitse ploeg zette nog alles op alles om de gelijkmaker af te dwingen maar er werd niet meer gescoord. Na 90 minuten vond de scheidsrechter het wel welletjes en floot voor het einde van de wedstrijd. Wederom een overwinning van de Alte Herren van S.V.V.N. .

Om iets voor 5 uur begon dan toch de wedstrijd van deze middag. De weersomstandigheden waren perfect voor twee keer 45 minuten voetbal en scheidsrechter Edwin van Laar zette met een fluitsignaal de wedstrijd in gang. Na het gebruikelijk aftasten was de wedstrijd we in een redelijk evenwicht. Echter op het eind van het eerste kwartier wist Ibbenbüren optimaal gebruik te maken van erg zwak verdedigen van Nederlandse zijde: 0-1. 1. Naarmate de wedstrijd vorderde werd SVVN sterker en sterker. Na 30 minuten spelen schoot hoot Andre Smal de bal door een woud van Duitse benen dat de Duitse keeper dermate verraste dat hij de bal achter zich in het doel zag belanden: 1--1. Nog voor rust wist SVVN op voorsprong te komen. John Velnaar zette van rechts voor. Arjan de Groot kapte zichzelf ichzelf vrij en schoot met links diagonaal de bal in de linker onderhoek. Vlak voor rust leek SVVN met een ruime voorsprong aan de thee te kunnen toen Arjan de Groot met een bekeken kopbal de Duitse goalie verschalkte. Uitgeleend grensrechter David Sapulette Sapulet zag wat niemand anders zag: Namelijk dat Arjan buitenspel stond.

Nadat de eerste dorst gelest was werden de festiviteiten voortgezet in het clubgebouw waar Rik Sieben en ondergetekende inmiddels achter de toog hadden plaatsgenomen om de mensen te voorzien van drank. In plaats van de traditionele barbecue was er nu door de familie Sapulette een overheerlijke Indische rijsttafel geregeld die met smaak werd verorberd door de aanwezigen. Vorsitzender Teun Marskamp en (oud) Vorsitzender Ulli Hagemann namen het woord en er werden rden enkele cadeautjes aan elkaar uitgereikt. Terugkijkend op een prettige dag vloog de avond voorbij, waarbij laat in de avond de Duitse gasten onder dankzegging van deze geslaagde dag huiswaarts keerden.

Na de thee was er eenzelfde spelbeeld te zien. SVVN domineerde het spel en had weinig te vrezen van de opponent. Arjan de Groot leek de wedstrijd op slot te gooien door met een

Jean-Pierre Bonnet

25


SVVN 6 nieuws‌ Seizoen 2012 - 2013 Het seizoen 2012 – 2013 zit erop voor SVVN 6. We kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen, met als hoogtepunt het binnen halen van het kampioenschap in de 6e klasse. We kunnen dus allemaal gaan beginnen aan een welverdiende vakantie.

Bedankt Langs deze weg lijkt het me gepast om namens de spelers van SVVN 6 een aantal mensen te bedanken. Als eerste mevrouw klompenmaker voor het wassen van de tenues, iedere week weer. Namens SVVN 6 heeft ze een kleine attentie in ontvangst kunnen nemen. Ook willen we de scheidrechters bedanken voor die bij iedere thuiswedstrijd weer klaar stonden om de wedstrijden te begeleiden. Speciaal dank voor Gradus, voor het plannen van de scheidsrechters en het bijstaan van SVVN 6, in geval er voor bepaalde wedstrijden zaken geregeld moesten worden. Uiteraard alle spelers bedankt voor de fantastische inzet tijden de wedstrijden, maar ook daarbuiten. SVVN 6 is dit seizoen een echt team gebleken, waar saamhorigheid hoog in het vaandel stond. De leiders van SVVN bedankt voor het begeleiden van het elftal op westrijddagen.

Geboorte SVVN feliciteert Edwin en Brenda met de geboorte van hun zoon Milan. We hebben niet vernomen of zijn voorletters AC zijn, maar we geloven er heilig in dat Milan later dezelfde kwaliteiten als zijn vader op de mat kan leggen. Verdediger lijkt ons....

Spelersindeling volgend seizoen Zoals het er nu naar uit ziet, speelt het 6e elftal volgend jaar met 16 spelers. 2 spelers staan niet meer op de lijst als voetballer; Marcel Pijffers (knieblessure, blijft wel leider) en Mark Wieldraaijer (vertrek naar ENC). Dit is voorlopig, want als je kampioen wordt, zijn er natuurlijk altijd elftallen die aan spelers lopen te trekken, zo ook bij SVVN 6. Na goed overleg met de technische commissie, gaan we er in ieder geval vanuit dat SVVN 6 volgend seizoen met een volwaardig elftal de weide in kan worden gestuurd. Kanttekening: de problemen met het aantal spelers ligt grootendeels bij het huidige 4e en 5e elftal. Het ontbreken van een 3e elftal wordt nu ook aangepakt. Het kan zijn dat SVVN 6 volgend seizoen omgeturnd wordt in een 5e elftal. Wordt vervolgd.

Vakantie Spelers van SVVN 6, en natuurlijk ook de overige leden van SVVN, een hele fijne vakantie toegewenst en we hopen dat iedereen aan het begin van het seizoen weer gezond en fris aan de start verschijnt voor een nieuw voetbalseizoen. 26


SVVN ‘fietsshop De Valk’ jeugdtoernooi 2013. Op vrijdagavond 24 mei en zaterdag 25 mei is het jaarlijkse SVVN jeugdtoernooi gespeeld. De …………….Op hele week regen, wind en kou, maar op vrijdagmiddag trok de lucht open en begon het zonnetje te schijnen. Dat was een goed voorteken. Iedereen moest al vroeg aanwezig aan zijn. Alle teams zijn voorafgaand aan het toernooi door Mike Rikken vakkundig op de foto gezet. Tijdens de prijsuitreiking later op de avond, heeft elke deelnemer een mooie teamfoto ontvangen als aandenken. Om half zeven was het dan zover, 35 teamss stonden opgesteld om deze avond drie wedstrijden te spelen. Leuk om al die enthousiaste en energieke kinderen te zien, veel zin om een lekker potje te voetballen. Na 2,5 uur spelen verzamelden alle spelers zich in de kantine, waar elk team een mooie beker beker uitgereikt kreeg en het winnen van de vierde prijs werd met net zoveel trots en enthousiasme ontvangen als de eerst prijs. Voor de vele toeschouwers, ouders en leiders werd er door het JAC gezorgd voor een broodje hamburger en/of een lekker gekoeld drankje. je. Ook vlogen er weer vele mooie prijzen uit bij het lootjes trekken. Kortom, een geslaagde avond. De zaterdag was ingeruimd voor de ‘Hellendoornse battle’. De Zweef, Hulzense boys, DES en SVVN hadden in alle poules hun A1, B1, C1 en D1 team afgevaardigd.. Uiteindelijk bleek Hulzense Boys de sterkste club te zijn en zijn zij, naast een net met 6 mooie Derby Star ballen, er met de cup met de grote oren vandoor gegaan. Ondanks een ‘krappe bezetting’ van ons eigen A1 en B1 team, is SVVN toch nog 3e geworden. Ook de vier poulewinnaars gingen niet met lege handen naar huis. Elke poulewinnaar kreeg 20 kaarten aangeboden van sponsor Intersport Megastore Hengelo, om met het hele team naar een wedstrijd van De Graafschap te gaan. Wat ons betreft kunnen terugkijken op een geslaagd jeugdtoernooi. Volgend jaar heeft SVVN geen A-team. A Dat betekent dat de opzet van het toernooi op de zaterdag naar verwachting ook iets anders ingevuld zal worden. Hierover in het najaar meer.

De jeugdtoernooicommissie 27


Alte Herren Beste sportvrienden,

15 juni is al weer achter ons. We kunnen, gezien de reacties, terugkijken op een goede dag. De organisatie verliep samen met Jan op rolletjes. Dat de weergoden ons goed gezind waren, helpt natuurlijk altijd mee. Nadat op het mixtoernooi de Euregio ons een aanvulling gegeven had in het kader van DuitsDuits Nederlandse contacten, was het aftellen begonnen.

Onze Duitse vrienden waren in grote getale opgekomen en onze Vlading supporter John wou deze dag en vooral die Torte rte ook niet missen. Enig inschikken bij de ontvangst en we konden ab in die Kabine. 18 spelers op papier, regelmatig werd aangegeven dat we met teveel waren, echter gedurende de week en vervolgens voor de partij bleven er van de 2 wissels maar 1 over. Tja ouderdom komt met gebreken. Jan had de spelers weer goed neergezet en sommigen achteraf naar het idee van onze vrienden waren wellicht een beetje over geconcentreerd. Voor verder verslag wil ik graag naar het verslag van JP verwijzen. Na de wedstrijd natuurlijk de ouderwetse fles van oorsprong oet Grolle.

28


Vervolgens werden we getrakteerd op een lekkere Indische schotel. Niet alleen kook technisch, maar ook logistiek verantwoord uitgedeeld. Dat het in de smaak viel, was te zien aan de volgende gangen richting de opdien tafels. Al pratend kwam de avond snel aan het eind en namen we afscheid van onze Duitse vrienden. Opruimen en nog even nazitten en alweer mijmerend naar ons volgende hoogtepunt. Allen hartelijk dank voor de medewerking en voor een aantal denk ook even aan de afhandeling. Ps, de verdere foto’s staan op de site. Namens de organisatie Jan Achterkamp & Teun Marskamp

Mozer-activiteiten

EUREGIO-Mozer-programma: ontmoet je buren Samen leven in een grensoverschrijdende regio. Dan is het van belang om elkaar’s taal en cultuur te leren kennen. Dat is de basis voor succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. De EUREGIO hecht daarom veel belang aan ontmoetingen tussen burgers. Of dat nu is op het gebied van sport, onderwijs, of cultuur. Juist in dit kader, het beoefenen en uitwisselen van sport, met van oorsprong onze partner gemeente Ibbenbűren in de Sportfreunde de Alte Herren der ISV werd dit treffen , de 2 jaarlijkse ontvangst, ondersteund. Door agenda beslommeringen is een bijdrage in de vorm van promo en een symbolische cheque tijdens het Mix-toernooi uitgereikt door de heer Jan Scholten aan de organisatoren van de Alte Herren, Jan Achterkamp en Teun Marskamp. Door de heer Jan Scholten als vertegenwoordiger van de Euregio en in Nijverdalse kringen bekend van de (CDA) politiek. Binnen SVVN was hij bekend doordat zijn zoon hier in de jeugd gevoetbald heeft. Natuurlijk is de heer Scholten weer onder de indruk geraakt van SVVN en ongetwijfeld is SVVN weer (politiek) op de kaart gezet.

29


Van de jeugdafdeling Hoewel het voetbalseizoen nog maar net is afgelopen en de meesten nog op vakantie gaan, staat het nieuwe seizoen al weer snel voor de boeg. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn achter de schermen ook in volle gang en we zijn er trots op dat we deze bijna geheel afgerond hebben. De sluitdatum van de kopie voor het clubblad komt eigenlijk nog net iets te vroeg, maar hierbij willen we eenieder toch alvast informeren over de belangrijkste zaken, zoals teamindelingen, leiders en trainers, trainingstijden en andere belangrijke zaken en datums voor het nieuwe seizoen. Meer dan 60 functies zijn inmiddels ingevuld! Slechts de rollen van leider D2, trainer D3 en een keeperstrainer voor de C2, C3 en de MD teams staan nog open op het moment van kopiesluiting. Maar waarschijnlijk zullen ze op het moment dat u dit leest, reedsl ingevuld zijn. Op de website, zal steeds het meest actuele overzicht te zien zijn.

Agenda: • • • • • •

• •

3 aug. gaan de trainingsvelden weer open 10 aug. gaan de alle velden weer open In de week van 12 aug. starten alle jeugdteams met de trainingen. Tenzij de trainer hiervan afwijkt. Spelers uit het betreffende team worden dan geïnformeerd zat. 24 aug. staat de 1e bekerwedstrijd voor bijna alle jeugdteams gepland Voor elk jeugdteam staan in principe 3 bekerwedstrijden gepland De kleding, sleutels, trainerspakken en coachjassen worden vanaf 12 aug. uitgereikt. Di. 12, wo. 13, di. 20 en wo. 21 aug. tussen 19:00 en 20:00u kunnen deze op worden gehaald bij het materialenmagazijn (links achter in het clubhuis) In de week van 19 aug zullen informatieavonden voor alle jeugdtrainers en jeugdleiders gehouden worden. Uitnodiging volgt. In de week van 9 sept zullen informatieavonden voor alle ouders en spelers van de jeugdteams gehouden worden. Uitnodiging volgt.

Teamindelingen: In de voorbereiding wordt bepaald welke 15 spelers uiteindelijkin de C1 komen B1

1 Arvid Holt

C1

1 Jesse Heerschap

B1

2 Jimmy Scharphof

C1

2 Elche Holsappel

B1

3 Martijn ter Steege

C1

3 Stijn Ebels

B1

4 Melvin Arentsen

C1

4 Bart van Heun

B1

5 Bas Koedijk

C1

5 Robin Wijnands

B1

6 Daniel Hofman

C1

6 Julian Wijnands (k)

B1

7 Chiel Kardijk

C1

7 Sergio Burnama

B1

8 Bryce Beltman

C1

8 Tim Burnama

B1

9 Joris Baan

C1

9 Stef Schulte

B1

10 Justin Schreurs

C1

10 Marvin Thomas

B1

11 Wessel Ring

C1

11 Jeroen Spijkerman

B1

12 Artem Masliuchenko

C1

12 Nick Schreurs

B1

13 Bilal Durma

C1

13 Sven Boerkamp

B1

14 Luuk Gottemaker (k)

C1

14 Corne Bouwmeester

B1

15 Max Hogesteger

C1

15 Luuk Valk

B1

16 Bert Reijnders

C1

16 Maarten Baan

30


C2

1 Laurens Tijink

C3

1 Max Hegeman (k)

C2

2 Bram Mulhof

C3

2 Rutger Smeijers

C2

3 Martijn Bergman

C3

3 Gijs Karkdijk

C2

4 Brent Lowink

C3

4 Mike Knobben (k)

C2

5 Dylan Leemhuis

C3

5 Tycho Wijnen

C2

6 Danny de Groot

C3

6 Espen Holt

C2

7 Sylvie Niewold

C3

7 Tom Senkeldam

C2

8 Jordy Hoop

C3

8 Damian Plomp

C2

9 Tim Knobben (k)

C3

9 Laurens van Buuren

C2

10 Quin Wendels

C3

10 Roan Maris

C2

11 Daan Mondeel

C3

11 Lennaert Snippe

C2

12 Jochem Meester

C3

12 Jesse Dijkman

C2

13 Thijs Beene

C3

13 Bas Samsen

C2

14 Bryan Deurnink

C3

14 Ian Huiskes

C2

15 + nog 1 spelers uit C1

C3

15 Manon Hoekstra

C3

16 Milou Hegeman

C3

17 Thuy Tran

D1

1 Merlijn Beene

D1

2 Aaron Hofman

D2

2 Robert Smeijer

D1

3 Lars Spijkerman

D2

3 Gijs Bolte

D1

4 Stef Hallink

D2

4 Lars Beemsterboer

D1

5 Beer Bos

D2

5 Joris Konijnenbelt

D1

6 Alex de Jong

D2

6 Oseb Osebmerkon

D1

7 Jermain Papilaya

D2

7 Ron Koeijvoets

D1

8 Rowan Wijnen

D2

8 Jesse Nederveld

D1

9 Sven Ebels

D2

9 Frank Wijnands

D1

10 Roan Man

D2

10 Michiel Paap

D1

11 Maarten Meester

D2

11 Koen Mulhof

D1

12 Dolf Wardenaar

D2

12 Tim Slettenhaar

D1

13 Dylan ten Hove

D2

13 Rik Schulte

D1

14 Rick Mars

D2

14 Kevin Koudstaal

D2

15 Alexander Priem

D1 Ovb Brian Leemhuis* * Waarschijnlijk langere tijd uitgeschakeld agv operatie

D2

1 Bart Schrijver

Onderstaande meiden worden over 2 meiden 7tal-teams verdeeld D3

1 Joel Yemane

MD1/2

1 Sabien Legtenberg (ovb disp)

D3

2 Tom de Ruiter

MD1/2

2 Tara Filart

D3

3 Nick Pijffers

MD1/2

3 Ilse van Engbink

D3

4 Ribal Youssef

MD1/2

4 Joy Wolff

D3

5 Fabian Egberts

MD1/2

5 Nicky Fransen

D3

6 Kevin Kassenberg

MD1/2

6 Charlotte Spengler

D3

7 Arjan Slooijer

MD1/2

7 Nynke Ring

D3

8 Mohammed Reaig Hossin

MD1/2

8 Marin Klein Kiskamp

31


D3

9 Martin Stellinga

MD1/2

9 Indy Vorst

D3

10 Sander Knol

MD1/2

10 Anne ter Harmsel

D3

11 Wesley Cents

MD1/2

11 Jasmijn van Hall

D3

12 Luc Zonnebeld

MD1/2

12 Leah Picanussa

D3

13 Twan Pronk

MD1/2

13 Sarell Valk (ovb)

D3

14 + 1 speler D2 op toerbeurt

MD1/2

14 Maud Kolman (ovb)

MD1/2

15-18 Plaats voor nieuwe meiden

E1

1 Jesse ten Brinke

E2

1 Leon Hilgeholt

E1

2 Brian Maimba

E2

2 Melle Melssen

E1

3 Bart Rikken

E2

3 Joep Beene

E1

4 Rien Landeweerd

E2

4 Merten Fokke

E1

5 Kalle LĂświk

E2

5 Lars Otten

E1

6 Jasper Lentelink

E2

6 Rick Valk

E1

7 Sam Hoogland

E2

7 Wesley Lohuis

E1

8 Lasse Piksen

E2

8 Jelmer de Jong

E2

9 Jan-Willem ten Zende

E3

1 Rob van der Linde

E4

1 Stef de Jong

E3

2 Lars Filart

E4

2 Floris Karsten

E3

3 Noah Raamsman

E4

3 Boyd Scharphof

E3

4 Dennis Smeijers

E4

4 Niels Knol

E3

5 Joah Smith

E4

5 Nowan Wijnen

E3

6 Thom Schuitert

E4

6 Wesley Mars

E3

7 Wesley Broekman

E4

7 Thijs Huisman

E3

8 CornĂŠ Wolterink

E4

8 Joren Mars

E3

9 Milan Bontekoe

E4

9 Joran Schumer

E5

1 Tigo Boerma

F1

1 Daan Borkent

E5

2 Merle Valk

F1

2 Derk-Jan van Heun

E5

3 Sem Besten

F1

3 Bjorn ter Avest

E5

4 Timo Reukema

F1

4 Titahena Nathan

E5

5 Janmaat Tessa

F1

5 Jim Hekkert

E5

6 Cas de Ruiter

F1

6 Luuk Schuitert

E5

7 Vincent Harmsen

F1

7 Lars Tempert

E5

8 Mart Tijhuis

F1

8 Sem Konijnenbelt

F1

9 + 1 speler van de F2

F2

1 Samira Poffers

F3

1 Rik Marskamp

F2

2 Menno Santema

F3

2 Lotte Snippe

F2

3 Bente Bouwmeester

F3

3 Tigo Knobben

F2

4 Stef Reimert

F3

4 Diede Filart

F2

5 Stein Bontekoe

F3

5 Tim Blankhorst

F2

6 Tommy Kassenberg

F3

6 Wout Beene

32


F2

7 Koen Wermink

F3

7 Niek Wansink

F2

8 Lyon van Coesant

F3

8 Kris Nijmeijer

F2

9 Noah Wolff

F3

9 Boaz ten Brinke

F2

10 Sem Aalderink

F-League

1 Tobias Greevink

F-League

10 Gijs Nijendijk

F-League

2 Justin Hartgers

F-League

11 Levi Otte

F-League

3 Kita Kartan

F-League

12 Luca Knobben (ovb)

F-League

4 Raphaël Titahena

F-League

13 Loïs Knobben (ovb)

F-League

5 Leroy Arentsen

F-League

14 Jasper Wolterink (ovb)

F-League

6 Kyan Klinker

F-League

15 Indy Knobben (ovb)

F-League

7 Ahmed Kartan

F-League

16 Levey Buwarda (ovb)

F-League

8 Aldin Secic

F-League

17 Jamy Fransen (ovb)

F-League

9 Bram van Driessen

F-League

18 Doetie Wendels (ovb)

Trainingsdagen en -tijden jeugdteams: Ma SVVN B1

Di

Wo

19:00-20:15u

SVVN C1

Do 19:00-20:30u

18:15-19:30u

18:30-19:45u

SVVN C2

19:00-20:15u

18:45-20:00u

SVVN C3

18:45-20:00u

19:00-20:00u

SVVN D1

18:30-19:45u

18:30-19:45u

SVVN D2

18:45-20:00u

18:45-20:00u

SVVN D3

18:30-19:45u

19:00-20:00u

SVVN MD1

17:45-18:45u

17:45-18:45u

SVVN MD2

17:45-18:45u

17:45-18:45u

SVVN E1

18:00-19:00u

18:00-19:00u

SVVN E2

18:00-19:00u

18:00-19:00u

SVVN E3

18:00-19:00u

18:00-19:00u

SVVN E4

17:45-18:45u

17:45-18:45u

SVVN E5

17:45-18:45u

17:45-18:45u

SVVN F1

18:00-19:00u

SVVN F2

18:00-19:00u

18:00-19:00u

SVVN F3

17:30-18:30u

18:00-19:00u

17:45-18:45u

F-League

18:00-19:00u

Keepers B1 en C1 Keepers C2 en C3 Keepers D1, 2, 3 en E1 Keepers MD1 en MD2

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

18:45-19:30u n.n.b.

Keepers E2, 3, 4 en E5 Keepers F1, 2 en F3

18:00-19:00u 18:45-19:30u

n.n.b.

Vr

n.n.b. 18:00-18:45u

18:00-19:00u

33


Leiders en trainers:

Team

Trainer

Trainer ass. / ass. Scheidsrechter (a.s.)

Leider 1

Leider 2

B1

Keer Riemers

Tonnie Bloemendal (a.s.)

Freek Karkdijk

Gerben Scharphof

C1 C2 C3

Jorick Deijk Martijn van Huffelen Jelle Ramerman (ovb)

Marcel Wijnands (a.s.) Rob Struik Rick Ramerman (woe)

Gregor Spijkerman Jan Niks Jelle Ramerman

Rick Ramerman

D1

Wouter Schellekens

Nick Snellink

Sander Middelesch

D2 D3

Arno Koudstaal Dhr. Merkon (a.s.) Was rond, nu bijna rond Nvt

Bijna rond Erik Slooijer

MD1

Wessel Ring (ma) en Tico Wind (ovb)

Marjel Greevink

Sofie Vossebelt

MD2

Marjan Klein Kiskamp (woe)

Marjan Klein Kiskamp

Alinde

E1 E2 E3 E4 E5

Denny van Gaal Remi Zweers Andre vd Linde Birol Kara Martijn Claassen

Nvt Samuel Dugulan Hilbert Broekman Evt. 2e trainer erbij Bjarne Jonker

Mike Rikken Mike Melssen Peter vd Linde Martin Wijnen Edward Janmaat

Nicole Wolterink

F1 F2 F3

Alwin Zigterman Barry Reimert Tom Mannessen

Jorn ter Hedde Evt. 2e trainer erbij Sander Blankhorst

Remco Schuitert Jeroen Santema Tom Mannessen

F-League F-League

Alwin Zigterman nvt

Vincent Greevink Melvin Arentsen

Nvt Nvt

Keepers Keepers Keepers Keepers Keepers

Trainer B1 en C1 Trainer C2 en C3 Trainer D en E Trainer MD Trainer F

René van de Berg Nog in te vullen Roy Schlosser Nog in te vullen Bertram Borkent

Sander Blankhorst

Technische Commissie Jeugd en Jeugdcoördinatoren: Functie TC jeugd TC jeugd Junioren TC jeugd Pupillen

Naam Edwin Wijnen Jan Westeneng Kees Riemers

Jeugdcoordinator A en B Jeugdcoordinator C Jeugdcoordinator D Jeugdcoordinator E Jeugdcoordinator F Jeugdcoordinator Meiden Jeugdcoordinator F-League

Voor A en B is en komt er geen coördinator (trainer is aanspreekpunt) Henk Jan Tijink Hans de Jong Marien Landeweerd Frits Withaar Marjan Klein Kiskamp / Mike Melssen Alwin Zigterman / Mike Melssen

34


Ook voor de F-League is de zomerstop begonnen. Het seizoen zit er helaas alweer op, maar als we terugkijken op het afgelopen seizoen, hebben we veel vooruitgang gezien bij de F-League. Een aantal spelers gaan dan ook volgend jaar over naar de F3. Helaas duurde de winterperiode dit seizoen wel erg lang maar dit konden we gelukkig opvangen door veel in de zaal te trainen, wat de jongens en meisjes erg leuk vonden. Afgelopen vrijdag(13 juni) hebben we de laatste training gehad met een stralend mooi weertje. Dit kon natuurlijk niet zonder water, daarom hebben we het seizoen afgesloten met flessenvoetbal en een watergevecht met de trainers! Daarna gauw naar binnen voor patat en frikadellen ook dit jaar weer gekregen van cafetaria JAN MAST wat erg gewaardeerd wordt door de jeugd, onze dank hiervoor!! Volgend seizoen starten we weer met een nieuwe lichting erbij om zo weer nieuwe talenten klaar te stomen voor SVVN1! Bij SVVN vinden we de F-League heel belangrijk daarom gaan we volgend seizoen extra aandacht geven aan deze groep. Met ondersteuning van de KNVB en de ING gaan we bij SVVN aan de slag met het programma ‘Mini-pupillen spelen Welpenvoetbal’. Een ervaren KNVB trainer gaat onze F-League gedurende een periode van ongeveer drie maanden helpen begeleiden en ook F trainers zullen aanhaken. De ING stelt bovendien allerlei voetbalmaterialen aan SVVN ter beschikking, zoals hesjes, ballen, hoedjes, leeuwen die als tegenstander of muurtje kunnen fungeren, een doeltje en een gatendoek. Naast dat dit project een aanzet zal zijn om onze FLeague naar een hoger plan te trekken, hopen we dat het ook een aantrekkingskracht heeft op nieuwe jeugdleden. Tot slot willen we iedereen bedanken die geholpen heeft dit jaar met de F-League! Melvin, Sander, Bernie, Ronnie en Vincent

35


36

Juni juli 2013  
Juni juli 2013  
Advertisement